Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »

admin admin - - 22 dk okuma süresi
108 0

Merhaba! Bugün, SQL komutlarına dair farklı konuları ve bu konularla ilgili örnekleri ele alacağız. SQL, “Structured Query Language” (Yapılandırılmış Sorgu Dili) kısaltmasıyla bilinen, veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan güçlü bir dildir. SQL komutlarıyla veri tabanlarını oluşturabilir, değiştirebilir, sorgulayabilir ve manipüle edebilirsiniz.

DDL (Data Definition Language) komutları, veritabanının yapısını oluşturmak veya değiştirmek için kullanılır. Bu komutlar sayesinde veritabanı tabloları, sütunlar, indeksler ve diğer veritabanı nesneleri oluşturulabilir ve düzenlenebilir. Örneğin, CREATE TABLE komutuyla yeni bir tablo oluşturabilir veya ALTER TABLE komutuyla mevcut bir tabloyu değiştirebilirsiniz.

DML (Data Manipulation Language) komutları, veritabanı üzerinde saklanan veri değerlerini manipüle etmek için kullanılır. Bu komutlar sayesinde veri ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir veya sorgulayabilirsiniz. Örneğin, SELECT komutuyla veritabanından veri çekebilir veya INSERT komutuyla yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz. Ayrıca, UPDATE komutuyla mevcut verileri güncelleyebilir veya DELETE komutuyla veriyi silebilirsiniz.

Bu makalede, DDL ve DML komutlarına ek olarak kullanılan diğer komut ve operatörleri de inceleyeceğiz. Ayrıca, farklı veri türleri ve bu veri türlerinin örnekleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. İlerleyen bölümlerde ise SQL komutlarının nasıl kullanıldığını daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi sıradaki bölümle devam edelim!

DDL Komutları

DDL (Data Definition Language) komutları, veri tabanı yapısını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

DDL Komutları

DDL (Data Definition Language) komutları, veri tabanı yapısını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır. Yani, veri tabanında bulunan tabloları, sütunları ve ilişkileri tanımlamak ya da değiştirmek için DDL komutları kullanılır.

DDL komutları, veri tabanı nesnelerini oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, bir veritabanı yaratma, tablo ekleme, tablo düzenleme, tablo silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

DDL komutlarının bazı örnekleri şunlardır:

 • CREATE TABLE: Yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.
 • ALTER TABLE: Mevcut bir tabloyu düzenlemek için kullanılır.
 • DROP TABLE: Bir tabloyu silmek için kullanılır.

DDL komutları, veri tabanının yapısını tanımlayarak veri tabanının organizasyonunu ve yapısal düzenini sağlar. Bu komutlar, bir veri tabanının temel taşlarıdır ve veri tabanının güncellenmesi, genişletilmesi ve düzenlenmesi için kullanılır.

DDL komutlarını kullanırken dikkatli olmak önemlidir çünkü bu komutlar veri tabanı yapısını doğrudan etkileyebilir ve anlamsız bir şekilde yapılandırıldığında veri kaybına yol açabilir. Bu nedenle, DDL komutlarını kullanırken dikkatli olmak ve veri tabanı yapısını değiştirmeden önce iyi bir planlama yapmak önemlidir.

DML Komutları

DML (Data Manipulation Language) komutları, veri tabanında saklanan veri değerlerinin manipüle edilmesi için kullanılır.

DML (Data Manipulation Language) komutları, veri tabanında saklanan veri değerlerinin manipüle edilmesi için kullanılır. Bu komutlar, veri tabanındaki verileri güncellemek, yeni veri eklemek, verileri silmek veya sorgularla verileri seçmek için kullanılır.

Bir DML komutu olan SELECT komutu, veri tabanından veri çekmek için kullanılır. Veri tabanında bulunan istenilen verilere erişmek ve bu verilerle çalışmak için kullanılan en temel komuttur. SELECT komutu, sorgularla veri tabanında belirli koşullara uygun olan verileri seçme, veri tabanındaki birden fazla tabloyu birleştirme ve sonuçları filtreleme gibi işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, bir müşteri tablosundan adı “Ahmet” olan müşterileri seçmek için SELECT komutu kullanılabilir.

Bunun yanı sıra, JOIN operatörü de DML komutları arasında yer alır ve bir veya daha fazla tablonun birleştirilmesi için kullanılır. Birden fazla tablodaki verileri ilişkilendirerek farklı sorgular yapma imkanı sağlar. Örneğin, müşteri tablosuyla sipariş tablosunu birleştirerek, hangi müşterinin hangi siparişi verdiğini bulabilirsiniz.

Bir diğer DML komutu olan WHERE sorgusu, belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için kullanılır. WHERE sorgusu, SELECT komutu ile birlikte kullanılarak belirli bir koşulu sağlayan verileri sorgulama imkanı sağlar. Örneğin, müşteri tablosundan sadece belli bir şehirde yaşayan müşterileri seçmek için WHERE sorgusu kullanılabilir.

SELECT Komutu

SELECT komutu, veri tabanından veri çekmek için kullanılır.

Veri tabanında bulunan verilere erişmek ve bu verilere ilişkin sorgular yapmak için SELECT komutu kullanılır. SELECT komutu, veri tabanından belirli sütun veya sütunları seçmek ve bu seçilen verileri görüntülemek amacıyla kullanılan, en temel ve en sık kullanılan SQL komutlarından biridir. SELECT komutu sayesinde, veri tabanından istediğimiz verileri alarak işlemlerimizi gerçekleştirebilir ve sonuçları ekrana veya başka bir yerde görebiliriz.

SELECT komutu kullanılırken, öncelikle hangi tablodan veri çekmek istediğimizi belirtmeliyiz. Ardından, seçmek istediğimiz sütunları veya tüm sütunları belirterek veri çekme işlemini gerçekleştiririz. Ayrıca, WHERE sorgusu ile belirli bir koşula uyan verileri seçebilir ve bu şekilde sonuçları daha da filtreleyebiliriz.

Aşağıda, SELECT komutunun farklı örneklerini bulabilirsiniz:

 • Tüm verileri bir tablodan seçmek:
 • SELECT * FROM tablo_adı;
 • Belirli sütunları seçmek:
 • SELECT sütun1, sütun2 FROM tablo_adı;
 • Belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek:
 • SELECT * FROM tablo_adı WHERE koşul;
 • Seçilen verileri sıralamak:
 • SELECT * FROM tablo_adı ORDER BY sütun ASC/DESC;

SELECT komutu, veri tabanından veri çekmek için kullanılan ve birçok farklı işlemi gerçekleştirmemize imkan veren güçlü bir SQL komutudur.

JOIN Operatörü

JOIN operatörü, bir veya daha fazla tablonun birleştirilmesi için kullanılır.

JOIN operatörü, veri tabanlarında bir veya daha fazla tablonun birleştirilmesi için kullanılır. Bir veri tabanında farklı tablolar arasında ilişki kurmamız gerekebilir. İşte bu durumda JOIN operatörü bize yardımcı olur. JOIN operatörü kullanarak, tablolar arasındaki ortak sütunlara göre birleştirme yapabiliriz.

Bir JOIN sorgusu yaparken, birden fazla tabloya ihtiyaç duyarız. Bu tabloları bir araya getirmek için, sütunlar arasında ortak birleştirme kriteri belirlememiz gerekir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde müşteri bilgileri bir tabloda, sipariş bilgileri ise başka bir tabloda tutuluyorsa, JOIN operatörü kullanarak bu iki tabloyu birleştirebilir ve müşterinin hangi siparişleri verdiğini bulabiliriz.

Bir JOIN sorgusu yaparken, farklı JOIN türleri kullanabiliriz. En yaygın kullanılan JOIN türleri şunlardır:

 • INNER JOIN: İki tabloyu birleştirirken, her iki tabloda eşleşen kayıtları döndürür.
 • LEFT JOIN: Sol tablo ile sağ tabloyu birleştirirken, sol tablonun tüm kayıtlarını ve sağ tablodaki eşleşen kayıtları döndürür.
 • RIGHT JOIN: Sol tablo ile sağ tabloyu birleştirirken, sağ tablonun tüm kayıtlarını ve sol tablodaki eşleşen kayıtları döndürür.
 • FULL JOIN: Sol tablo ile sağ tabloyu birleştirirken, her iki tablodaki tüm kayıtları döndürür.

JOIN operatörünü kullanırken, tabloları birleştirme işlemi için ortak birleştirme sütununu belirlemek önemlidir. Bunun yanı sıra, tablolar arasındaki ilişkiyi doğru şekilde anlamak ve kullanmak da önemlidir. JOIN operatörünün doğru şekilde kullanılması, veri tabanının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

WHERE Sorgusu

WHERE sorgusu, belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için kullanılır.

WHERE Sorgusu

WHERE sorgusu, belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için kullanılır.

SQL komutları kullanırken bazen sadece belirli bir koşulu sağlayan verilere ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada WHERE sorgusu devreye girer. WHERE sorgusu, veri tabanındaki verileri filtrelemek için kullanılır. Belirli bir koşulu sağlayan verileri seçmek için WHERE sorgusunu kullanmamız yeterlidir.

WHERE sorgusu kullanırken çeşitli operatörlerle koşullar belirleyebiliriz. Örneğin, “=” operatörü ile eşitlik kontrolü yapabilir, “<" veya ">” operatörleri ile küçüklük veya büyüklük kontrolü yapabiliriz. Bunun yanı sıra, “LIKE” operatörü ile metin eşleştirmesi yapabilir veya “IN” operatörü ile birden fazla değeri kontrol edebiliriz.

Bir örnek verecek olursak, bir veri tabanında müşterilerin bulunduğunu düşünelim. Müşteriler tablosundan sadece belirli bir şehirde yaşayan müşterileri seçmek istediğimizde WHERE sorgusunu kullanabiliriz. Örneğin, WHERE City = ‘İstanbul’ şeklinde bir sorgu yazarak sadece İstanbul’da yaşayan müşterileri seçebiliriz.

Bu sayede veri tabanındaki verileri istediğimiz şekilde filtreleyebilir ve gereksiz verileri eleyebiliriz. WHERE sorgusu, SQL komutları arasında en sık kullanılan ve oldukça güçlü bir sorgu türüdür.

INSERT Komutu

INSERT komutu, veri tabanına yeni kayıtlar eklemek için kullanılır.

=INSERT komutu, veri tabanına yeni kayıtlar eklemek için kullanılır.

Veri tabanlarına veri eklemek için INSERT komutunu kullanabiliriz. Bu komut sayesinde, mevcut tablolara yeni kayıtlar ekleyebilir veya yeni tablolar oluşturabiliriz. INSERT komutu, özellikle CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) işlemlerinde çok önemli bir role sahiptir. Veri tabanı uygulamalarında en çok kullanılan komutlardan biridir.

INSERT komutunu kullanırken, hangi tabloya veri eklemek istediğimizi belirtmeliyiz. Ardından, hangi sütunlara hangi değerlerin girileceğini belirtmeliyiz. INSERT INTO statement olarak da bilinen INSERT komutu, verilerin doğru sütunlara eklenmesini sağlar.

Aşağıdaki örnek INSERT komutu, “Customers” adlı bir tabloya yeni bir müşteri kaydı eklemek için kullanılır:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)VALUES ('John Smith', 'Jane Doe', '123 Main St', 'New York', '10001', 'USA');

Bu örnek, “Customers” tablosunda yeni bir müşteri kaydı oluşturur. Müşteri adı, iletişim adı, adres, şehir, posta kodu ve ülke bilgileri belirtilir. INSERT komutu, belirtilen değerleri ilgili sütunlara ekler.

INSERT komutunu kullanırken sütunları ve değerleri dikkatlice belirtmek önemlidir. Yanlış sütun adı veya eksik değerler, hatalara ve veri bütünlüğü sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, INSERT komutunu kullanırken dikkatli olmalı ve veri tabanı yapısını iyi anlamak gerekmektedir.

UPDATE Komutu

UPDATE komutu, veri tabanındaki mevcut verileri güncellemek için kullanılır.

UPDATE komutu, veri tabanındaki mevcut verileri güncellemek için kullanılır. Bu komut sayesinde veri tabanında bulunan kayıtların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir. UPDATE komutunun kullanımı oldukça basittir ve çeşitli durumlarda kullanılabilir.

UPDATE komutu kullanılarak bir veya birden fazla kaydın verileri güncellenebilir. Örneğin, bir veri tabanında bulunan kullanıcıların isimlerini veya e-posta adreslerini değiştirmek için UPDATE komutu kullanılabilir. Bunun yanı sıra, veri tabanındaki bir tablonun belirli bir sütunundaki verilerin değiştirilmesi veya güncellenmesi de UPDATE komutuyla yapılabilir.

UPDATE komutunun kullanımı için belirli bir syntax veya yapıya uyulması gerekmektedir. Komutun syntax’ı genellikle aşağıdaki gibi olur:

UPDATE tablo_adıSET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, ...WHERE koşul;

Bu yapıda, UPDATE komutuyla güncelleme yapılacak olan tablo belirtilir (tablo_adı), SET ifadesiyle hangi sütunlarının değerleri değiştirilecekse belirtilir (sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, …), WHERE ifadesiyle hangi kayıtların güncelleneceği belirtilir (koşul). Bu syntax’ı kullanarak UPDATE komutunu doğru şekilde kullanabilir ve veritabanınızdaki mevcut verileri güncelleyebilirsiniz.

Veri Türleri

Veri tabanlarında kullanılan farklı veri türleri ve bu veri türlerinin örnekleri incelenir.

Veri tabanlarında kullanılan farklı veri türleri, veri tabanı yapısında saklanan bilginin doğru şekilde temsil edilmesini sağlar. Bu nedenle, veri türleri veri tabanlarının temel bir bileşeni olarak kabul edilir. Veri türleri, verinin nasıl işleneceği, depolanacağı ve görüntüleneceği konusunda önemli bir rol oynar.

İşte veri tabanlarında kullanılan bazı temel veri türleri:

 • String Veri Türleri: Metin tabanlı verilerin temsil edilmesi için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının adı, adresi veya e-posta adresi gibi.
 • Numeric Veri Türleri: Sayısal değerlerin temsil edilmesi için kullanılır. Örneğin, bir ürünün fiyatı veya bir kişinin yaşı gibi.
 • Date/Time Veri Türleri: Tarih ve zaman değerlerinin temsil edilmesi için kullanılır. Örneğin, bir etkinliğin tarihi veya bir kullanıcının hesap oluşturma tarihi gibi.

Veri türleri, veri tabanı sisteminin verileri doğru şekilde yönetmesine yardımcı olur ve verilerin istenen sonuçları elde etmek için etkin bir şekilde işlenmesini sağlar. Bu nedenle, veri türlerinin doğru bir şekilde seçilmesi ve kullanılması büyük bir öneme sahiptir.

String Veri Türleri

String veri türleri, metin tabanlı verileri temsil etmek için kullanılır.

String veri türleri, metin tabanlı verileri temsil etmek için kullanılır. Metinler, karakter dizileri olarak da bilinir ve çeşitli veri tabanı işlemlerinde önemli bir rol oynarlar. Bu veri türü, kullanıcı adları, parolalar, ad-soyad gibi metinsel bilgileri saklamak için idealdir.

İşte bazı yaygın string veri türleri:

 • CHAR: Sabit uzunluklu bir dizi karakteri temsil eder. Örneğin, CHAR(10) 10 karakter uzunluğunda bir metni ifade eder.
 • VARCHAR: Değişken uzunluklu bir dizi karakteri temsil eder. Örneğin, VARCHAR(255) en fazla 255 karakter uzunluğunda bir metni ifade eder.
 • TEXT: Uzun metin verilerini temsil eder. İhtiyaç duyulan uzunlukta metinleri saklamak için kullanılır.

String veri türleri, metin manipülasyonu için çeşitli işlevlere de sahiptir. Bu işlevler, metinleri birleştirme, parçalara ayırma, büyük-küçük harf dönüşümü gibi işlemleri kolaylaştırır. Örneğin, CONCAT() işlevi, iki metni birleştirirken, SUBSTRING() işlevi bir metinden belirli bir alt diziyi alır.

Veri tabanı tasarımında string veri türlerinin doğru bir şekilde kullanılması, verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için çok önemlidir. Veri tabanlarında string veri türlerinin yanı sıra, numeric ve date/time gibi diğer veri türleri de kullanılır ve her biri farklı amaçlar için tasarlanmıştır.

Numeric Veri Türleri

Numeric veri türleri, sayısal değerleri temsil etmek için kullanılır.

Numeric veri türleri, sayısal değerleri temsil etmek için kullanılır. Bir veri tabanında, çeşitli matematiksel işlemler yapmak veya sayısal verileri saklamak için bu veri türleri kullanılır.

Veri tabanlarında yaygın olarak kullanılan bazı numeric veri türleri şunlardır:

 • INTEGER: Bu veri türü, tam sayı değerleri temsil etmek için kullanılır. Pozitif veya negatif tam sayıları saklamak için kullanılabilir.
 • DECIMAL: Decimal veri türü, ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir finansal veri tabanında bir para miktarını veya bir hesap bakiyesini saklamak için kullanılabilir.
 • FLOAT: Float veri türü, kesirli veya ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. İşlem ve hesaplama gerektiren bilimsel veya mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
 • DOUBLE: Double veri türü, daha büyük sayıları temsil etmek için kullanılır. Float veri türünden daha fazla sayıyı saklamak ve daha hassas hesaplamalar yapmak için kullanılır.

Bu numeric veri türlerini kullanarak, veri tabanınızda matematiksel işlemler gerçekleştirebilir ve sayısal verileri düzgün bir şekilde saklayabilirsiniz. Veri tabanı oluştururken veya güncellerken bu veri türlerini doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Date/Time Veri Türleri

Date/Time veri türleri, tarih ve zaman değerlerini temsil etmek için kullanılır.

Date/Time veri türleri, veri tabanlarında tarih ve zaman değerlerini temsil etmek için kullanılan veri tipleridir. Bu veri türleri, çeşitli işlemler yapmak ve doğru veri manipülasyonu gerçekleştirmek için önemlidir. Date/Time veri türleri kullanılarak, bir etkinliğin ne zaman gerçekleştiği, bir randevunun saati veya bir işlem zaman damgası gibi belirli tarih ve zaman bilgilerini kaydedebilir ve işleyebiliriz.

Veri tabanında temsil edilen tarih ve zaman değerleri, farklı formatlarda olabilir. Örneğin, ‘dd/mm/yyyy’ veya ‘mm/dd/yyyy’ gibi tarih formatları, ‘hh:mm:ss’ veya ‘hh:mm’ gibi saat formatları kullanılabilir. Bu formatlar, kullanıcının tercihine veya belirli bir projenin gereksinimlerine göre değişebilir.

Tarih Veri Türleri Açıklama Örnek
DATE Yalnızca tarih bilgisini tutar. ‘2021-01-01’
DATETIME Hem tarih hem de saat bilgisini tutar. ‘2021-01-01 12:30:00’
TIME Yalnızca saat bilgisini tutar. ’12:30:00′

Date/Time veri türlerinin doğru kullanımı ve manipülasyonu, bir veri tabanı uygulamasının işlevselliğini sağlamak açısından kritiktir. Bu veri türlerini etkin bir şekilde kullanabilmek için örnekler ve pratik egzersizler yapılması önerilir.

Örnek olarak, bir otobüs firmasının bilet sistemi için Date/Time veri türlerinden faydalanabiliriz. Bilet sistemi, kullanıcılara müsait olan saatleri göstermek ve bilet rezervasyonlarını zaman damgası ile kaydetmek için bu veri türlerini kullanabilir. Böylece, doğru tarih ve zaman bilgisiyle işlemler gerçekleştirilebilir ve kullanıcılar hassas rezervasyonlar yapabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir