Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Akış Şeması Örnekleri

Akış Şeması Örnekleri

admin admin - - 26 dk okuma süresi
195 0

Bu makalede, farklı endüstrilerde kullanılan akış şemaları örnekleri ve nasıl oluşturulduklarını inceleyeceğiz. Akış şemaları, iş süreçlerini, operasyonları ve iletişim akışını anlamak için kullanılan görsel bir araçtır. İşlerin nasıl ilerlediğini anlamak ve süreçleri daha verimli hale getirmek için önemlidir.

Akış şemaları, birçok endüstride kullanılan bir araçtır. Örneğin, havayolu endüstrisinde, uçuş operasyonlarını göstermek için akış şemaları kullanılır. Southwest Havayolları’nın uçuşlarını gösteren bir akış şeması örneği, uçuş komuta merkezi ile pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasındaki iletişimi gösterir.

Diğer bir örnek ise üretim süreçlerinin gösterildiği akış şemalarıdır. Bir fabrikadaki üretim sürecini gösteren bir akış şeması, hammadde alımından mamul ürünün paketlenmesine kadar olan adımları gösterir. Bu şekilde, üretim süreci daha iyi planlanabilir ve verimlilik artırılabilir.

 • İş sağlığı ve güvenliği akış şemaları, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini gösterir.
 • İş kazası raporlama sürecini gösteren akış şemaları, iş kazalarının nasıl raporlandığını ve yasal bildirim sürecini içerir.
 • Müşteri hizmetleri akış şemaları, bir müşteri hizmetleri departmanının çalışma sürecini gösterir.
 • Siber güvenlik saldırı tespit akış şemaları, bir şirketin siber güvenlik ağındaki saldırıları tespit etme sürecini gösterir.

Akış şemaları, karmaşık iş süreçlerini anlamayı basitleştirmek için çok kullanışlıdır. Bu makalede, farklı endüstrilerde kullanılan akış şemaları örneklerini inceleyeceğiz ve nasıl oluşturulduklarını anlatacağız.

Southwest Havayolları’nda Uçuş Akış Şeması

Southwest Havayolları’nda Uçuş Akış Şeması

Southwest Havayolları’nın uçuş operasyonlarını gösteren bir akış şeması örneği, uçuş komuta merkezi ile pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasındaki iletişimi gösterir. Bu akış şeması, havayolu şirketinin uçuş operasyonlarını düzenlemek için kullandığı adımları sıralar ve her aşamada kimin sorumlu olduğunu gösterir.

Bir uçuşun başlangıcından sonuna kadar, Southwest Havayolları’nın uçuş akış şeması, tam bir koordinasyon sağlayarak güvenli ve etkili bir yolculuk sağlar. Uçakların kalkışından inişine kadar olan süreçte, uçuş komuta merkezi, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasında sürekli bir iletişim ve işbirliği gerçekleşir.

Southwest Havayolları’nın uçuş akış şemasında, uçuş komuta merkezi, uçuşların planlanması ve rotaların belirlenmesinden sorumludur. Pilotlar, uçuş planını alır ve havacılık haritaları üzerindeki rotayı takip ederler. Hava trafik kontrolörleri ise uçakların güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için hava trafiğini yönlendirir ve uçuş emniyetini sağlar.

Bu akış şeması, süreçteki tüm paydaşlar arasında bir iletişim ağı oluşturarak her aşamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Southwest Havayolları’nın güvenli ve etkili uçuş süreçleri için bu akış şeması büyük öneme sahiptir.

Üretim Süreci Akış Şeması

Üretim süreci akış şeması, bir fabrikada gerçekleştirilen üretim sürecini gösteren bir örnektir. Bu akış şeması, hammadde alımından mamul ürünün paketlenmesine kadar olan adımları ayrıntılı bir şekilde gösterir ve sürecin nasıl ilerlediğini açıklar.

Bir fabrikadaki üretim süreci genellikle bir dizi adımdan oluşur. İlk adım hammadde alımıdır. Fabrikaya gelen hammadde, depoya kabul edilir ve kaydedilir. Ardından, hammadde önceliklendirilir ve işlenmeye uygun hale getirilir.

Bir sonraki adım, hammaddeyi işlemek ve mamul ürüne dönüştürmektir. Bu adımda, hammadde işleme makineleri kullanılarak işlenir ve istenen şekil veya formda mamul ürün elde edilir. Üretim süreci boyunca, kalite kontrol adımları da gerçekleştirilir.

Mamul ürünün ambalajlanması ve paketlenmesi, üretim sürecinin bir başka önemli adımıdır. Ürünler, uygun ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenir ve depolanmaya hazır hale getirilir. Bu adım, ürünlerin nakliyesi ve dağıtımı için de önemlidir.

Üretim süreci akış şeması, bu adımları birbirine bağlayarak ve görsel bir şekilde sunarak sürecin nasıl ilerlediğini anlamayı kolaylaştırır. Her adım belirli bir şekilde sıralanır ve işçiler, yöneticiler ve diğer ilgili kişiler için bir rehber niteliği taşır.

Adım Açıklama
Hammadde Alımı Fabrikaya gelen hammadde kabul edilir ve kaydedilir.
Hammadde İşleme Hammadde, işleme makinelerinde işlenir ve mamul ürüne dönüştürülür.
Kalite Kontrol Üretim süreci boyunca, kalite kontrol adımları gerçekleştirilir.
Ambalajlama ve Paketleme Ürünler uygun ambalaj malzemeleri kullanılarak paketlenir ve depolanmaya hazır hale getirilir.

Üretim süreci akış şeması, fabrikalarda verimliliği artırır, sürecin kontrol altında tutulmasını sağlar ve hataları azaltır. Ayrıca, yeni personel için eğitim aracı olarak da kullanılabilir ve sürekli iyileştirme için bir temel oluşturur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Akış Şeması

Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini gösteren bir akış şeması örneğine göz atalım. Bu akış şeması, işletmenin acil durum planı, risk değerlendirmesi ve iş kazalarının raporlanması gibi önemli adımları içermektedir.

 1. Acil Durum Planı: İşletmenin, yangın, deprem veya diğer acil durumlar gibi beklenmedik olaylar karşısında nasıl hareket edeceğini belirleyen bir plan hazırlaması gerekmektedir. Bu plan, personelin nasıl tahliye edileceğini, iletişim ağının nasıl organize edileceğini ve acil durum ekipmanlarının nasıl kullanılacağını göstermelidir.
 2. Risk Değerlendirmesi: İşletme, potansiyel tehlikeleri tanımlayarak ve bunların olası etkilerini değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirlemelidir. Bu adım, çalışanların güvende olmasını sağlamak ve işyerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için önemlidir.
 3. İş Kazalarının Raporlanması: İş kazaları oluştuğunda, bu kazaların kaydedilmesi ve raporlanması önemlidir. İşletmenin bir raporlama sistemi olmalı ve çalışanlar, iş kazalarını derhal bildirmelidir. Bu adım, işletmenin kazaları analiz etmesini ve tekrarlanmasını önlemek için önlemler almasını sağlar.

Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği akış şeması, bu temel adımları içerir ve çalışanların güvende olmalarını sağlamak için önemlidir. İşletmelerin, bu adımları izlemek ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını düzenlemek için etkili bir akış şeması oluşturması gerekmektedir.

İş Kazası Raporlama Süreci

İş kazalarının nasıl raporlandığını gösteren bir akış şeması örneği, bir işyerinde meydana gelen herhangi bir kaza veya yaralanmanın doğru şekilde raporlanmasını sağlar. Bu süreç, çalışanın, istismar bildirimi yapma, şirket içi raporlama sürecini takip etme ve gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirme adımlarını içerir.

 • İlk adım, işyerinde meydana gelen bir kaza veya yaralanmanın tespit edilmesidir. Bu, çalışanın veya diğer personelin hemen müdahale etmesi gereken bir acil durumda meydana gelebilir.
 • Ardından, çalışana istismar bildirimi yapma adımına geçilir. Bu, çalışanın, işyerinde maruz kaldığı istismarı işverene belirtmesidir. Bu adım, çalışanın güvenliğini sağlamak, işyeri koşullarını iyileştirmek ve istismarın tekrarlanmasını önlemek amacıyla önemlidir.
 • Şirket içi raporlama süreci, kazanın detaylarının işyeri yönetimine bildirilmesini içerir. Bu adım, işverenin işyerinde meydana gelen kazaları ve yaralanmaları belgelemesine ve ilgili önlemlerin alınmasına olanak tanır.
 • Son olarak, yasal bildirim süreci gerçekleştirilir. Bu adım, işyeri yönetimini, yasalar tarafından belirlenen kazaların resmi olarak raporlanması ve ilgili makamlara bildirilmesi gereken tarihleri ve prosedürleri yerine getirmesini sağlar.

İş kazası raporlama süreci, çalışanların güvenliğini ve işyeri koşullarının iyileştirilmesini sağlamak için son derece önemlidir. Bu süreç, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek, ilgili tarafları bilgilendirmek ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamak açısından kritik bir rol oynar. Bu nedenle, bir işyerinde herhangi bir kaza veya yaralanma meydana geldiğinde, iş kazası raporlama sürecinin doğru bir şekilde takip edilmesi önemlidir.

Acil Durum Planı

Bir işletmenin acil durum planını gösteren bir akış şeması örneği, yangın, deprem veya diğer acil durumlarda nasıl hareket edileceğini ve iletişim ağını gösterir. Acil durumlar herhangi bir zamanda meydana gelebilir ve işletmeler bu durumlarla başa çıkabilmek için hazırlıklı olmalıdır. Acil durum planı, çalışanların güvenliğini sağlamak, mülkiyet hasarını en aza indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak için önemlidir.

Acil durum planı akış şeması, farklı adımlar ve aksiyon noktalarını içerir. İlk adım genellikle tehlike belirleme ve yapısal güvenlik kontrolüdür. Yangın veya deprem gibi durumlar için, çalışanlar hızlı bir şekilde yapıyı tahliye etmelidir. Bu aşamada, acil çıkış yolları ve toplanma noktaları belirtilir.

 • İletişim: Acil durum durumunda iletişim kritik öneme sahiptir. İşletme içindeki tüm çalışanlar arasında iletişimi sağlamak için bir iletişim ağı kurulmalıdır.
 • Müşteri ve tedarikçi bilgilendirme: Acil durum durumunda, müşteri ve tedarikçilerin durumdan haberdar olması önemlidir. Bu nedenle, acil durum planı, bu paydaşlara nasıl bilgi verileceğini içermelidir.
 • Kurtarma planı: Acil durumdan sonra iş sürekliliğini sağlamak için kurtarma planı devreye girebilir. Bu plan, işletmenin hızla normal faaliyetlere dönmesini sağlamak için adımları içermelidir.

Acil durum planı akış şeması, çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve acil durumda nasıl iletişim kuracaklarını gösterir. Bu, daha organize ve hızlı bir tepki sağlar. İşletmeler için acil durum planının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi, çalışanların ve mülkiyetin güvende olmasını sağlar, aynı zamanda iş sürekliliğini de korur.

Müşteri Hizmetleri Akış Şeması

=Bir müşteri hizmetleri departmanının çalışma sürecini gösteren bir akış şeması örneği müşteri taleplerinin nasıl yönlendirileceğini ve çözüme kavuşacağını gösterir.

Müşteri hizmetleri bir şirketin en önemli bölümlerinden biridir. Müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönlendirmek ve çözüme kavuşturmak, müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bir müşteri hizmetleri departmanının çalışma sürecini anlamak ve görselleştirmek için bir akış şeması kullanmak oldukça yararlı olabilir.

Bu akış şeması örneği, müşteri taleplerinin nasıl yönlendirileceğini ve çözüme kavuşacağını ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. İlk adım, müşterinin talebini alan bir temsilciyle başlar. Temsilci, müşterinin talebini dinler ve gerektiğinde doğru bölüme veya uzmana yönlendirir. Böylece müşteri, hızlı ve etkili bir şekilde doğru kişiye erişebilir.

İkinci adım, müşteri talebinin doğru bölüme iletildiğinden emin olmaktır. Bu, taleplerin işlem görebilmesi ve çözülebilmesi için önemlidir. İşlem adımları ve süreçler, taleplerin takip edilebilirliğini ve verimliliğini artırmak için bir araç olarak kullanılır.

Üçüncü adım, müşteri talebinin çözüme kavuşmasıdır. Bu adımda, doğru uzman veya departmandan gelen yanıtlarla müşteriye en iyi çözüm sunulur. Müşteriye güncellemeler ve bilgilendirmeler yapılır ve talep süreci tamamlanana kadar müşteriye destek sağlanır.

Bu akış şeması örneği, bir müşteri hizmetleri departmanının işleyişini anlamak ve iyileştirmek için kullanılabilir. Taleplerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetini artırır ve şirketin itibarını güçlendirir. Müşteri hizmetleri akış şemaları, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.

Siber Güvenlik Saldırı Tespit Akış Şeması

Bu akış şeması örneği, bir şirketin siber güvenlik ağındaki saldırıları tespit etme sürecini göstermektedir. Siber güvenlik, günümüzde her geçen gün daha da önem kazanan bir konudur. Şirketler, internet üzerinden gelen tehditlere karşı önlem almak ve saldırıları tespit etmek için bu tür akış şemalarını kullanmaktadır.

Akış şemasında bulunan ilk adım, tehdit değerlendirmesidir. Bu adımda, şirketin siber güvenlik ağına yönelik potansiyel tehditler değerlendirilir. Bu, saldırganların kullanabileceği zayıflık noktalarını belirlemek ve önlemler almak için yapılan bir adımdır. Tehdit değerlendirmesi, ağın güvenlik durumunu anlamak ve saldırıları önceden tahmin etmek için oldukça önemlidir.

Sonraki adım olan saldırı tespiti, şirketin siber güvenlik sistemleri üzerinde gerçekleşen saldırıları tespit etmek için kullanılan bir süreçtir. Akış şeması, bu süreci sıralı adımlar halinde gösterir ve kullanılan araçları açıklar. Saldırı tespiti, şirketin güvenlik sistemlerinin saldırganları fark edebilmesi ve saldırılara anında müdahale edebilmesi için vazgeçilmez bir adımdır.

Akış şemasının son adımı ise yanıt sürecidir. Bu adımda, tespit edilen saldırılara karşı nasıl bir yanıt verileceği belirlenir. Şirket, saldırıya geçici bir önlem olarak sistemleri kapatma, saldırıyı engelleme veya saldırıdan etkilenen kullanıcıları güvende tutma gibi birçok farklı hızlı ve etkili önlem alabilir. Bu adımlar, saldırıların hızlı bir şekilde durdurulması ve etkilerinin en aza indirgenmesi için oldukça önemlidir.

Bu örnekteki akış şeması, bir şirketin siber güvenlik ağındaki saldırıları tespit etmek için izlenen süreci gösterir. Amacı, şirket içindeki çalışanlara ve ilgili ekiplere saldırılara karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermektir. Bu sayede şirket, siber saldırılara karşı daha güvenli bir ortam oluşturabilir ve veri güvenliğini sağlayabilir.

Tehtit Değerlendirmesi

Tehtit Değerlendirmesi

Bir işletmenin siber güvenlik stratejisi oluştururken, potansiyel siber tehditleri belirlemek büyük önem taşır. Tehtit değerlendirmesi, bu tehditlerin analiz edildiği ve işletmenin alması gereken önlemlerin belirlendiği bir süreçtir. Potansiyel tehditleri değerlendiren bir akış şeması örneği, bu süreci görsel olarak açıklayabilir ve karar verme sürecini kolaylaştırabilir.

Adım Açıklama
1 Potansiyel Tehditlerin Belirlenmesi
2 Tehditlerin Önceliklendirilmesi
3 Açıkların Tespiti
4 Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi

İlk adımda, işletme için potansiyel tehditler belirlenir. Bu, veri sızıntısı, kötü amaçlı yazılımlar veya sosyal mühendislik gibi tehditlerin tespitini içerir. Ardından, tehditler önceliklendirilir ve en yüksek riske sahip olanlar belirlenir. Tehditlerin sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi, işletmenin hangi alanlara odaklanması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

 • Açıkların tespiti aşamasında, işletmenin güvenlik sistemindeki zayıf noktalar, güvenlik açıkları ve potansiyel riskler belirlenir. Bu, sistemlerin ve ağların güvenlik testlerinden geçirilmesi ve zafiyetlerin tespit edilmesiyle yapılır.
 • Son adımda, tehtit değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak, işletmenin alması gereken önlemler belirlenir. Bu, güvenlik açıklarının kapatılması, siber güvenlik yazılımlarının kullanılması veya personelin eğitilmesi gibi önlemleri içerebilir.

Tehtit değerlendirmesi sürecini gösteren bir akış şeması, işletmenin siber güvenlik stratejisinin etkinliğini ve güvenliğini artırmada önemli bir araçtır. Potansiyel tehditleri değerlendirmek ve uygun önlemleri almak, işletmenin verilerini ve sistemlerini korumada kritik bir adımdır.

Saldırı Tespiti

Bir şirketin siber güvenlik sistemleri üzerindeki saldırıları tespit etme sürecini gösteren bir akış şeması örneği, sıralı adımlar ve kullanılan araçları açıklar. Güvenlik açıklarını tespit etmek ve saldırıları durdurmak için birçok yöntem ve araç kullanılır. İşte siber güvenlik saldırı tespit sürecinin adımları:

 • Güvenlik Günlüklerinin İzlenmesi: Şirketin siber güvenlik sistemleri, ağ trafiğini ve sistem günlüklerini izler. Herhangi bir anormal aktivite veya potansiyel saldırı belirtisi tespit edildiğinde, bir uyarı oluşturulur ve bu adım genellikle otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • Saldırı Tespit Sistemlerinin Kullanılması: Şirketin ağında veya sunucularında kullanılan saldırı tespit sistemleri, saldırıları tespit etmek ve analiz etmek için kullanılır. Bu sistemler, virüsler, kötü amaçlı yazılımlar veya saldırı girişimleri gibi potansiyel tehditleri belirlemek için çeşitli algoritma ve imza tabanlı yöntemler kullanır.
 • Siber Güvenlik Analizi: Saldırı tespit sistemleri tarafından belirlenen potansiyel tehditler, siber güvenlik analizi yapmak üzere güvenlik uzmanları tarafından incelenir. Bu analizde, saldırının türü, saldırının hedefi ve saldırının olası sonuçları değerlendirilir.
 • Otomatik Yanıt Sistemleri: Şirketin siber güvenlik sistemleri, tespit edilen saldırılara otomatik olarak müdahale edebilen otomatik yanıt sistemlerini kullanabilir. Bu sistemler, saldırıyı durdurmak veya siber saldırganın etkinliklerini sınırlamak için belirli kurallar ve eylemler kullanır.

Yukarıdaki adımlar, bir şirketin siber güvenlik sistemleri üzerindeki saldırıları tespit etmek ve önlem almak için takip edebileceği genel bir süreci göstermektedir. Her şirketin ve organizasyonun güvenlik politikaları farklı olabilir, bu nedenle saldırı tespiti süreci bu politikalara göre uyarlanmalıdır.

Çeşitli sektörlerde kullanılan akış şeması örneklerini ve nasıl oluşturulduklarını inceleyen bir makale.
Akış şemaları, tüm detaylarıyla bir süreci veya iş akışını göstermek için kullanılan görsel bir araçtır. Bu araç, bir işin veya sürecin adımlarını, karar noktalarını ve akışını sunarak, anlaşılmasını ve takibini kolaylaştırır. Akış şemaları, endüstriyel işletmelerden kamu hizmetlerine, yazılım geliştirme süreçlerinden iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine kadar her sektörde yaygın olarak kullanılır.
Bir akış şeması oluştururken çeşitli semboller, oklar ve kutular kullanılır. Semboller, adımları, kararlar ve çıktıları temsil ederken, oklar, sürecin akışını ve yönlendirmeyi gösterir. Kutular ise adımları veya karar noktalarını içeren şekillerdir. Bu semboller, akış şemasının anlaşılmasını kolaylaştırır ve içeriği daha çekici hale getirir.
Aşağıda, farklı endüstrilerde kullanılan bazı akış şeması örneklerini bulabilirsiniz:

 • Southwest Havayolları’nda Uçuş Akış Şeması: Southwest Havayolları’nın uçuş operasyonlarını gösteren bir akış şeması örneği, uçuş komuta merkezi ile pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasındaki iletişimi gösterir.
 • Üretim Süreci Akış Şeması: Bir fabrikadaki üretim sürecini gösteren bir akış şeması örneği, hammadde alımından mamul ürünün paketlenmesine kadar olan adımları gösterir ve sürecin nasıl ilerlediğini açıklar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Akış Şeması: Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini gösteren bir akış şeması örneği, acil durum planı, risk değerlendirmesi ve iş kazalarının raporlanması gibi adımları içerir.
 • Siber Güvenlik Saldırı Tespit Akış Şeması: Bir şirketin siber güvenlik ağındaki saldırıları tespit etme sürecini gösteren bir akış şeması örneği, tehdit değerlendirmesi, saldırı tespiti ve yanıt sürecini içerir.
 • Müşteri Hizmetleri Akış Şeması: Bir müşteri hizmetleri departmanının çalışma sürecini gösteren bir akış şeması örneği, müşteri taleplerinin nasıl yönlendirileceğini ve çözüme kavuşacağını gösterir.

Bu örnekler, akış şeması oluşturma konusunda size bir fikir vermek için kullanılabilir. Ancak, her endüstrinin kendi belirli ihtiyaçları ve süreçleri olduğunu unutmayın. Akış şeması oluştururken, ihtiyaçlarınıza ve iş akışınıza en uygun semboller ve yapıyı kullanmanız önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir