Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Ana Başlık: C# Diziler Konu Anlatımı

Ana Başlık: C# Diziler Konu Anlatımı

admin admin - - 10 dk okuma süresi
115 0

C# programlama dilindeki dizilere yönelik konu anlatımını içeren bu makalede, dizilerin tanımı, oluşturma yöntemleri, dizi elemanlarına erişim, dizinin boyutu ve döngülerle çalışma gibi konuları ele alacağız.

Dizi, aynı veri türündeki elemanların bir arada tutulduğu veri yapısıdır. Bir dizi oluştururken, veri türü, dizi adı ve elemanların değerleri kullanılır. Dizi elemanlarına erişmek için index numarası kullanılır. Index numaraları sıfırdan başlar ve elemanlara erişimde kullanılır. Ancak index numaraları dizinin sınırlarını aşarsa “Index Out of Range” hatası alınır. Dizinin boyutunu almak için Length özelliği kullanılır.

Dizinlerdeki elemanlara döngülerle erişmek için for ve foreach döngüleri kullanılır. For döngüsü kullanarak dizinin elemanlarına erişebilir ve üzerinde işlemler yapabiliriz. Foreach döngüsü ise dizinin elemanları üzerinde dolaşmak için kullanılır.

Dizi Nedir?

Dizi Nedir?

Dizi, aynı veri türündeki elemanlarının bir arada tutulduğu veri yapısıdır. Bir dizi, birbiriyle ilişkili ve aynı türde olan verileri gruplayarak daha düzenli bir şekilde saklamamızı sağlar. Diziler, programlama dilindeki en temel veri yapılarından biridir ve birçok algoritmanın ve programın temel işleyişinde önemli bir rol oynar.

Bir dizi, belirli bir veri türündeki elemanlardan oluşur ve her eleman, dizi içindeki bir konuma sahiptir. Elemanlar, dizi içindeki sıra numaralarıyla, yani index numaralarıyla erişilir. Bu sayede, dizi içindeki herhangi bir elemana ulaşabilir ve üzerinde işlemler yapabiliriz.

Örneğin, bir dizi içinde sayılar tutmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda, sayıları dizinin elemanları olarak tanımlayarak diziyi oluşturabiliriz. Aynı zamanda, dizi içindeki elemanlara erişmek ve üzerinde işlemler yapmak için index numaralarını kullanabiliriz.

Diziler, verilerin topluca saklanması ve işlenmesi için çok önemli bir araçtır. Dizi yapısı, programlarımızın daha düzenli, etkili ve verimli çalışmasını sağlar.

Dizi Oluşturma

=Dizi oluşturmak için veri türü, dizi adı ve elemanların değerleri kullanılır.

Diziler, aynı veri türündeki elemanların bir arada tutulduğu veri yapısıdır. Dizi oluşturmak için öncelikle dizi için kullanılacak veri türü belirlenir. Ardından, diziye bir isim verilir ve elemanların değerleri belirlenir.

Örneğin, bir sayı dizisi oluşturmak istediğimizde, int veri türünü kullanırız. Dizinin adını belirledikten sonra, elemanlara sırasıyla değerler atarız. Böylece, oluşturduğumuz dizi belirlenen veri türüne ve değerlere sahip olur.

Dizi oluştururken dikkat edilmesi gereken nokta, elemanların veri türünün dizi oluştururken belirlenen veri türü ile aynı olmasıdır. Aksi takdirde, uygunsuz bir veri türüyle dizi oluşturma hatası alabiliriz.

Dizi oluştururken kullanılan veri türleri sınırsızdır. Örneğin, sayılar, metinler, karakterler veya hatta başka diziler gibi farklı veri türlerini içeren diziler oluşturulabilir.

Aşağıda, bir dizi oluşturma örneğini gösteren bir tablo yer almaktadır:

Veri Türü Dizi Adı Eleman Değerleri
int sayilar 5, 10, 15, 20
string sehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa
char harfler ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’

Bu örnekte, ilk olarak sayilar adında bir int dizi oluşturduk ve elemanlarına 5, 10, 15 ve 20 değerlerini atadık. Ardından, sehirler adında bir string dizi oluşturduk ve elemanlarına İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa metinlerini atadık. Son olarak, harfler adında bir char dizi oluşturduk ve elemanlarına ‘a’, ‘b’, ‘c’ ve ‘d’ karakterlerini atadık.

Dizi oluşturmanın temel amacı, aynı veri tipindeki elemanları bir arada tutabilmektir. Böylece, bu elemanlara daha kolay ve düzenli şekilde erişebilir ve üzerlerinde işlemler yapabiliriz.

Dizi Değerlerine Erişim

Dizi elemanlarına erişmek için C# programlama dilinde index numaraları kullanılır. Diziler, elemanları arasında sıralı bir yapıya sahip olduğu için her bir elemanın kendine özgü bir index numarası vardır. Bu index numarası, dizinin başından başlayıp sonuna kadar sırasıyla artar.

Örneğin, bir dizi oluşturduğumuzda her bir elemanın bir index numarası bulunur. İlk elemanın index numarası “0” olarak belirlenir ve her bir elemanın index numarası bir bir artar. Yani, dizi elemanlarına erişmek için index numaralarını kullanırız. Örneğin, bir string dizisi oluşturduğumuzda:

string[] isimler = {"Ali", "Veli", "Ahmet"};

Bu durumda “Ali” elemanının index numarası 0, “Veli” elemanının index numarası 1 ve “Ahmet” elemanının index numarası ise 2’dir. Bu index numaralarını kullanarak dizinin elemanlarına erişebiliriz. Örneğin, “Veli” elemanına erişmek için:

string veli = isimler[1];

Bu şekilde dizinin belirli bir elemanına ulaşabilir, üzerinde işlemler yapabiliriz. Index numaraları üzerinden dizi elemanlarına erişme, dizi yapısının temel işlevlerinden biridir ve C# programlamada sıklıkla kullanılır.

İndex Numaraları Nasıl Çalışır?

İndex numaraları dizideki elemanlara erişmek için kullanılan bir konsepttir. Dizilerde index numaraları sıfırdan başlar, yani bir dizinin ilk elemanı 0. index numarasına sahiptir. Bu nedenle, ilk elemana erişmek için 0. index kullanılır. Örneğin, bir diziye ait elemanlara erişmek istediğinizde, index numaralarını kullanarak kolayca erişebilirsiniz.

Bir dizi örneğini ele alalım:

int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};

Bu diziye ait elemanlara erişmek için index numaralarını kullanmanız gerekiyor. Örneğin, ilk elemana erişmek için

sayilar[0]

şeklinde yazmanız gerekmektedir. İkinci elemana erişmek için

sayilar[1]

şeklinde devam ederiz.

Bu şekilde, dizinin her bir elemanına erişebilir ve üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, değerlerini değiştirebilir veya farklı bir değişkene atayabilirsiniz. İndex numaraları, dizinin sınırları içinde olmalıdır. Aksi halde, “Index Out of Range” hatası alırsınız, bu da index numaralarının dizinin boyutuyla uyumlu olması gerektiği anlamına gelir.

Index Out of Range Hatası

Index Out of Range Hatası, bir dizi üzerinde index numaralarının sınırlarını aştığımızda ortaya çıkan bir hatadır. Dizilerde index numaraları sıfırdan başlar ve her elemana bir index numarası atanır. İndex numaraları, dizinin boyutundan daha büyük veya negatif olamaz. Eğer bir dizinin index numarası sınırlarını aşarsak, yani index numarası dizinin boyutundan daha büyük veya negatifse, Index Out of Range Hatası alırız.

Index Out of Range

Index Out of Range (Aralık Dışında Index) hatası, dizinin sınırlarını aşan bir index numarasına erişildiğinde ortaya çıkar. Dizilerde, index numaraları 0’dan başlar ve her elemana sırasıyla erişmek için kullanılır. Ancak, index numaraları dizinin sınırlarını aşarsa, yani dizinin boyutundan fazla bir değere erişilmeye çalışılırsa Index Out of Range hatası alınır.

Bu hata genellikle döngülerle çalışırken veya bir dizinin belirli bir elemanına erişmeye çalışırken ortaya çıkar. Örneğin, bir dizinin boyutu 5 ise ve 6. veya daha büyük bir index numarasına erişmeye çalışırsanız Index Out of Range hatası alırsınız.

Index Out of Range hatasıyla karşılaşmamak için, her zaman dizinin sınırlarını kontrol etmek önemlidir. Dizi boyutunu öğrenmek için Length özelliği kullanılabilir. Dizinin boyutunu kontrol etmeden önce, çift kontrol yapısı veya try-catch bloğu kullanarak hatayı önleyebilirsiniz.

Örneğin:

int[] dizim = new int[5];try{  for (int i = 0; i <= dizim.Length; i++)  {    Console.WriteLine(dizim[i]);  }}catch (IndexOutOfRangeException ex){  Console.WriteLine("Index Out of Range hatası oluştu: " + ex.Message);}

Yukarıdaki örnekte, try-catch bloğu kullanarak dizinin sınırlarını aştığımızda Index Out of Range hatasını yakalayarak programın düzgün çalışmasını sağlıyoruz.

hatası alınır.

Index Out of Range Hatası

Index Out of Range hatası, bir dizi elemanına erişilirken index numarasının dizinin sınırlarını aştığı durumlarda ortaya çıkar. Dizilerde index numaraları sıfırdan başlar ve dizinin elemanlarına erişimde kullanılır. Her bir dizi elemanı bir index numarası ile tanımlanır ve bu numaralar aracılığıyla elemanlara erişebiliriz.

Örneğin, bir dizinin boyutu 5 ise, elemanların index numaraları 0'dan 4'e kadar sıralanır. Ancak bir dizi elemanına erişmeye çalışırken, index numarası dizinin sınırlarını aşarsa Index Out of Range hatası alınır.

Bu hata genellikle döngülerle diziler üzerinde işlem yaparken karşılaşılır. Döngülerde dizi elemanlarına erişmek için index numaralarını kullanırız ve döngü devam ettiği sürece elemanlara işlem uygularız. Ancak döngü dizi elemanlarının sınırlarını aşarsa, yani index numarası dizinin boyutundan büyük bir değere ulaşırsa, Index Out of Range hatası alınır.

Bu hatayı önlemek için dizinin boyutunu kontrol etmek ve index numaralarının dizinin sınırları içinde kalmasını sağlamak gerekir. Dizi boyutunu Length özelliği ile alabilir ve döngülerde bu boyutu kullanarak elemanlara erişebiliriz.

Dizi Boyutu

=Dizinin boyutunu almak için Length özelliği kullanılır.Bir dizinin boyutunu öğrenmek için C# dilinde Length özelliği kullanılır. Length özelliği, bir diziyle ilişkilendirilmiş bir özelliktir ve diziye ait eleman sayısını döndürür. Length özelliği, programcılara bir dizinin boyutunu dinamik olarak belirleme ve kontrol etme imkanı sağlar. Bu özellik, dizinin kaç elemana sahip olduğunu belirlemek veya döngülerle dizinin her bir elemanını işlemek için kullanılabilir.Aşağıda bir örnek verilerek Length özelliği nasıl kullanılacağını anlatalım:

Dizi İsmi Elemanlar
diziGercekSayilar [3.14, 2.71, 1.62]

Yukarıdaki örnekte, diziGercekSayilar isimli bir dizi tanımlanmıştır ve elemanları [3.14, 2.71, 1.62] şeklindedir. Bu dizinin boyutunu almak için Length özelliğini kullanabiliriz.

int boyut = diziGercekSayilar.Length;

Yukarıdaki kod parçasında, diziGercekSayilar.Length ifadesiyle dizinin boyutu olan 3 elde edilir ve boyut adlı bir değişkene atanır.

Length özelliği, herhangi bir veri türündeki diziler için kullanılabilir. Bu özellik, dizinin boyutunu kontrol etmek veya dizi elemanlarına erişmede pratik bir yol sağlar. Dolayısıyla, C# programlama dilinde dizilerle çalışırken Length özelliğinden yararlanmak çok önemlidir.

Dizinlerde Döngülerle Çalışma

Dizinler, programlama dilinde sıklıkla kullanılan veri yapılarıdır. Bir dizi, aynı veri türündeki elemanların bir arada tutulduğu bir yapıdır. Peki dizilerdeki elemanlara nasıl erişebiliriz? İşte bu noktada döngüler devreye girer. Dizinlerdeki elemanlara döngülerle erişmek için genellikle for ve foreach döngüleri kullanılır.

For döngüsü, dizinin elemanlarına sırasıyla erişmek ve üzerlerinde işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, bir dizi içindeki tüm elemanları toplamak istediğimizde for döngüsü bize bu imkânı sağlar. For döngüsünü kullanarak dizinin elemanlarına tek tek erişebilir ve istediğimiz işlemleri yapabiliriz.

Diğer bir döngü olan foreach döngüsü ise daha kolay ve pratik bir şekilde dizinin elemanlarına erişmemizi sağlar. Foreach döngüsü, dizi üzerinde dolaşarak elemanlara erişir ve bize elemanların değerlerini dönüş olarak verir. Sırayla tüm elemanlara erişmek ve üzerlerinde işlemler yapmak için foreach döngüsünü kullanabiliriz.

Özetlemek gerekirse, dizilerdeki elemanlara döngülerle erişmek için for ve foreach döngüleri kullanılır. For döngüsü dizinin elemanlarına sırasıyla erişmek ve işlemler yapmak için idealdir. Foreach döngüsü ise daha pratik bir yöntem olup, dizi üzerinde dolaşarak elemanlara erişir ve değerleri döndürür. Hangi durumda hangi döngü kullanılacaksa, bu ihtiyaçlara göre belirlenmelidir.

For Döngüsü ile Dizi Elemanlarına Erişim

For döngüsü, C# programlama dilindeki dizilerdeki elemanlara erişmek ve üzerlerinde işlemler yapmak için kullanılan bir döngüdür. Dizinin elemanlarını tek tek dolaşarak her birine ayrı ayrı erişim sağlarız. Bu sayede, dizideki verileri kontrol etmek, değiştirmek veya işlemek için kullanılabilir.

For döngüsünü kullanarak dizinin elemanlarına erişmek oldukça kolaydır. Döngü içinde bir index değişkeni tanımlarız ve bu değişkeni her bir döngü turunda bir artırarak dizinin elemanlarına sırayla erişim sağlarız. Döngü koşulu, index değişkeninin dizinin boyutundan küçük olmasıdır. Bu sayede, dizideki tüm elemanları dolaşabiliriz.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir sayılar dizisi olsun:

Index Değer
0 2
1 4
2 6
3 8

For döngüsü kullanarak, bu dizinin elemanlarına erişebiliriz. Dizi indexleri sıfırdan başladığı için, döngümüzü 0'dan başlatırız. Her bir döngü turunda index değişkenini bir artırarak dizinin bir sonraki elemanına geçeriz. Bu şekilde tüm elemanlara erişebiliriz ve üzerlerinde işlemler yapabiliriz. Örneğin, bu dizinin elemanlarını toplamak istediğimizi varsayalım. Her bir elemanı toplayarak sonucu elde etmek için for döngüsü kullanabiliriz.

Foreach Döngüsü ile Dizi Elemanlarına Erişim

=Foreach döngüsü, dizinin elemanları üzerinde dolaşmak için kullanılır.

Bazı durumlarda, bir dizideki tüm elemanlara erişmek ve üzerinde işlemler yapmak isteyebiliriz. İşte bu noktada Foreach döngüsü devreye girer. Foreach döngüsü, dizinin tüm elemanları üzerinde sırayla dolaşır ve her bir eleman için belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Foreach döngüsünü kullanmak oldukça basittir. Dizi üzerinde dolaşmak için aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz:

foreach (veri_türü eleman_adı in dizi_adı){  // Her bir eleman için yapılacak işlemler}

Yukarıdaki şablonda, veri_türü yerine dizi elemanlarının veri tipini, eleman_adı yerine her bir eleman için kullanmak istediğiniz bir isim belirleyebilirsiniz ve dizi_adı kısmına ise üzerinde dolaşmak istediğiniz dizi adını yazmanız gerekir.

Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir "meyveler" dizisini foreach döngüsü ile dolaşıp her bir meyveyi ekrana yazdıralım:

string[] meyveler = { "elma", "armut", "muz", "portakal" };foreach (string meyve in meyveler){  Console.WriteLine(meyve);}

Sonuç olarak, foreach döngüsü sayesinde dizideki her bir elemana kolayca erişebilir ve üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Bu yöntemle kodunuz daha okunaklı ve pratik hale gelir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir