Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Ana Başlık: C++ Fonksiyonlar ()

Ana Başlık: C++ Fonksiyonlar ()

admin admin - - 8 dk okuma süresi
105 0

Bu makalede C++ programlama dilinde kullanılan fonksiyonlar ve bunların işlevi açıklanacak. C++ dilinde fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılan programlamada temel yapı taşlarıdır. Bir fonksiyon, belirli bir işlemi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış kod bloğudur. Fonksiyonlar, programın modülerliğini artırır ve kod tekrarını önler.

C++ programlama dilindeki fonksiyonlar, kullanıcının ihtiyaçlarına göre tanımlanabilir ve kullanılabilir. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek üzere geliştirilebilir ve daha sonra bu fonksiyonlar çağrılarak bu işlevler gerçekleştirilebilir. Böylelikle, program daha okunabilir, düzenli ve daha kolay yönetilebilir hale gelir. C++ dilinde fonksiyonlar, bir başlık ve bir gövdeye sahiptir. Başlık, fonksiyonun adını ve parametrelerini tanımlarken, gövde, fonksiyonun çalışma mantığını içerir.

Alt Başlık 1: Fonksiyonların Tanımı

C++ dilinde fonksiyonlar, bir program içinde belli bir işlevi yerine getiren ve belirli bir isimle tanımlanan kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, programcılara kodlarını modüler hale getirme ve daha organize bir şekilde çalışabilme imkanı sağlar.

Bir fonksiyon, aşağıdaki genel formatta tanımlanır:

dönüş_türü fonksiyon_adı(parametre_listesi) {   // Fonksiyon gövdesi}

Dönüş Türü: Fonksiyonun çalışması sonucunda elde edilen değerin türünü belirtir. Dönüş türü, herhangi bir C++ veri türü olabilir. Eğer fonksiyon herhangi bir değer döndürmüyorsa void kullanılır.

Fonksiyon Adı: Tanımlanacak fonksiyona verilecek benzersiz bir isimdir. Fonksiyon adı, tanımlandığı program içinde çağrılırken kullanılır.

Parametre Listesi: Fonksiyonun çalışması için gerekli olan değerlerin nerden sağlanacağını belirten parametrelerdir. Parametre listesi boş kalabilir veya birden fazla parametre içerebilir.

C++ dilinde fonksiyonlar, başka fonksiyonlar içinde veya bir programın ana bölümünde tanımlanabilir. Aynı fonksiyon birden fazla kez tanımlanacaksa, bu durumda fonksiyonların aşırı yüklemesi (overloading) kullanılabilir.

Alt Başlık 2: Parametreler ve Dönüş Değerleri

Alt Başlık 2: Parametreler ve Dönüş Değerleri

C++ programlama dilinde fonksiyonlar çok yönlü kullanım için parametreler ve dönüş değerleriyle birlikte tanımlanır. Parametreler fonksiyonlara girdi sağlayan değerlerdir ve dönüş değerleri ise fonksiyonun çalıştıktan sonra döndürdüğü sonuçlardır.

Fonksiyonlara parametre tanımlarken parametre adı ve veri tipi belirtilir. Parametre adı, fonksiyon içerisinde kullanılacak olan değerin adını temsil eder. Veri tipi ise değerin hangi türde bir veri olduğunu belirtir. Örneğin, bir fonksiyonun bir tam sayı değeri alması gerekiyorsa, parametre adı belirlendikten sonra int veri tipi kullanılabilir.

Dönüş değeri ise bir fonksiyonun işlediği verilere dayanarak döndürdüğü sonucu ifade eder. Dönüş değeri belirlemek istediğinizde, fonksiyonun veri tipini belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin, bir fonksiyonun iki tam sayıyı toplaması ve sonucu döndürmesi gerekiyorsa, dönüş değeri olarak int veri tipi kullanılabilir.

Böylece, C++ fonksiyonlarında parametrelerle fonksiyonlara girdi sağlanırken, dönüş değerleriyle de fonksiyonun sonuçları kullanılabilir.

Alt Alt Başlık 1: Geçerli Parametreler

Bu bölümde, C++ fonksiyonlarında geçerli parametrelerin nasıl belirlendiği ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vereceğiz. Geçerli parametreler, bir fonksiyona aktarılan değerler veya değişkenlerdir ve fonksiyon tarafından kullanılır.

C++ dilinde, bir fonksiyonun parametre listesi fonksiyon tanımının parantezleri arasında belirtilir. Parametreler, fonksiyon çağırılırken değerlerin iletilmesini sağlar. Bir fonksiyonun içinde, parametrelerin yer aldığı bir tablo veya listeler kullanarak açıklamalar yapılabilir. Böylece, fonksiyonun ne tür parametreler alabileceği ve bu parametrelerin kullanımına yönelik kısıtlamaları belirleyebiliriz.

Parametre Türü Açıklama
Değerle Çağrılan Parametreler Bir fonksiyona değerle çağrılan parametreler, fonksiyon içinde değişken olarak kullanıldığında, değişkenin kopyasını alır. Bu nedenle, fonksiyon içinde yapılan değişiklikler, çağrıldığı yerdeki orijinal değişkeni etkilemez.
Referansla Çağrılan Parametreler Bir fonksiyona referansla çağrılan parametreler, fonksiyon içinde yapılan değişikliklerin çağrıldığı yerdeki orijinal değişkeni etkilemesini sağlar. Yani, fonksiyon içinde yapılan değişiklikler, parametrenin referans aldığı değişken üzerinde etkili olur.

Geçerli parametreler, fonksiyonların esnek ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlar. Böylece aynı fonksiyon farklı parametrelerle birden fazla kez çağrılabilir ve farklı sonuçlar üretebilir. Parametreler, bir fonksiyonun gereksinimlerine ve işlevine bağlı olarak farklı türlerde olabilir.

 • Bir fonksiyonun geçerli parametrelerini belirlerken, fonksiyonun işlevini ve ne tür değerler alması gerektiğini düşünmek önemlidir.
 • Parametrelerin doğru tür ve sayıda olduğundan emin olmak, hataların ve uyumsuzlukların önlenmesine yardımcı olur.
 • Geçerli parametrelerin kullanımı, C++ programlama dilinde fonksiyonlarla çalışırken dikkate alınması gereken önemli bir bileşendir.

C++ fonksiyonlarındaki geçerli parametreler, programların farklı durumlarda esnek şekilde çalışabilmesini sağlar. Bu da büyük ve karmaşık projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Alt Alt Alt Başlık 1: Değerle Çağrılan Parametreler

C++ fonksiyonlarında, değerle çağrılan parametrelerin nasıl kullanıldığını anlamak oldukça önemlidir. Değerle çağrılan parametreler, bir fonksiyon tarafından işlenirken, değerlerinin bir kopyası kullanılır. Bu, fonksiyonun içindeki değişikliklerin, orijinal değeri etkilemeyeceği anlamına gelir.

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, int veri tipi kullanarak bir C++ fonksiyonu düşünelim. Bu fonksiyon, iki parametre alacak şekilde tanımlanmış olsun. İlk parametreyi değerle çağrılan (pass-by-value) parametrelerden biri olarak belirleyelim. Fonksiyon çağrıldığında, değerle çağrılan parametrenin değeri kopyalanarak fonksiyonun içinde kullanılır.

void carpma(int a, int b) {  int carpim = a * b;  cout << "Çarpım: " << carpim << endl;}int main() {  int sayi1 = 5;  int sayi2 = 3;  carpma(sayi1, sayi2);  return 0;}

Yukarıdaki örnekte, "carpma" fonksiyonu, değerle çağrılan "a" ve "b" parametrelerini kullanarak çarpım işlemini gerçekleştiriyor. Fonksiyon içinde yapılan değişiklikler, "sayi1" ve "sayi2" değişkenlerinin değerini etkilemez. Bunu görmek için, fonksiyon çağrısından sonra "sayi1" ve "sayi2" değişkenlerinin değerlerini kontrol edebilirsiniz.

Değerle çağrılan parametreler, fonksiyonun içinde kullanıldıktan sonra hafızadan silinir ve orijinal değerlerini etkilemezler. Bu sayede, fonksiyonlar arasında güvenli bir şekilde çalışma imkanı sağlar.

Alt Alt Alt Başlık 2: Referansla Çağrılan Parametreler

Referansla çağrılan parametreler, C++ fonksiyonlarında olduğu gibi, belirli bir değişkenin değerini doğrudan değiştirmeye olanak tanır. Bu yöntem, fonksiyonların argümanlarına bir referans (ampersand işaretiyle ifade edilir) verilerek gerçekleştirilir. Bu sayede, fonksiyon içinde yapılan değişiklikler, argüman olarak verilen değişkenlerin değerlerini kalıcı olarak değiştirir.

Bir fonksiyon çağrısı sırasında, bir değişkenin değerini referansla çağırmak için üzerinde çalışılan argümanın önüne anlamlandırıcı & sembolü koymak yeterlidir. Fonksiyon tanımlanırken de bu değişkenin referans olduğunu belirtmek gerekir. Bu şekilde yapılan çağrıda, argüman olarak verilen değişken doğrudan işaret edilen bellek adresi üzerinde değişiklik yapar.

Referansla çağrılan parametreler, işlemci açısından daha verimli bir yöntemdir çünkü veri kopyalanması yerine değişkenin kendisi üzerinde doğrudan işlem yapılır. Ayrıca, fonksiyon geri dönüş değeri yerine referansla çağrılan parametre üzerinde değişiklik yaparak sonuçları döndürebilir.

Alt Alt Başlık 2: Dönüş Değerleri

C++ fonksiyonlarının çalışması, çıktı üretmesi ve bu çıktı değerlerinin nasıl kullanıldığı oldukça önemlidir. Bu bölümde, C++ fonksiyonlarının nasıl dönüş değerleri ürettiği ve bu değerlerin nasıl kullanıldığı üzerinde durulacak.

C++ programlamada, bir fonksiyon belirli bir görevi yerine getirir ve sonunda bir değer döndürür. Bu dönen değer, fonksiyonun çalışması sonucunda elde edilen sonucu temsil eder. Her fonksiyon tanımlandığında, dönüş değeri belirtilmelidir.

Bir fonksiyonun dönüş değeri, fonksiyon tanımında belirtilen veri türüne sahip bir değer veya nesne olabilir. Örneğin, bir matematiksel işlem yapan bir fonksiyon çıktı olarak bir sayı döndürebilir veya bir metin yazdıran bir fonksiyon bir string döndürebilir.

Bir fonksiyonun dönüş değeri, çağrıldığı yerde kullanılabilir. Bu değer isteğe bağlı olarak başka bir değişkene atanabilir veya doğrudan bir ifade içerisinde kullanılabilir. Böylece, fonksiyonun dönüş değeri diğer işlemlerde kullanılabilecek ve programın akış kontrolü bu değere göre yönlendirilebilecektir.

C++ programlamada dönüş değerleri kullanmak, programın karmaşıklığını azaltır ve verilerin işlenmesi ve yönetimi konusunda büyük kolaylık sağlar. Hem basit fonksiyonlarda hem de karmaşık fonksiyonlarda dönüş değeri kullanma prensibi aynıdır ve C++ dilinin gücünü ortaya koyar.

Alt Başlık 3: Fonksiyon Aşırı Yüklemesi (Overloading)

=C++ dilinde fonksiyon aşırı yüklemesi kavramı oldukça önemli bir konudur. Bu kavram, aynı isme sahip fakat farklı parametreleri olan fonksiyonların kullanılabilmesini sağlar. Yani aynı fonksiyon ismi farklı parametrelerle birden fazla kez tanımlanabilir ve programda bu farklı tanımlamalar kullanılabilir. Böylece aynı fonksiyon ismiyle farklı işlemler yapmak mümkün olur.

C++ dilinde fonksiyonlara aşırı yükleme yapmak için aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Aşırı yüklenen fonksiyonlar aynı isme ve farklı parametrelere sahip olmalıdır.
 • Parametrelerin tipi ve sayısı aşırı yüklenen fonksiyonlarda farklı olmalıdır.
 • Aşırı yüklenen fonksiyonlar, aynı ismi paylaşan diğer fonksiyonlardan parametrelerin sayısı ve tipi sayesinde ayrıştırılır.
 • Fonksiyon aşırı yüklemesi, programcıya daha fazla esneklik sağlar ve kodun okunabilirliğini artırır.

Aşırı yüklemeli fonksiyonlar, farklı veri türleriyle aynı ismi kullanabileceği için programcıların işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Örneğin, bir matematik kütüphanesi içinde toplama işlemini gerçekleştiren bir fonksiyonun hem tamsayılarla hem de ondalık sayılarla çalışabilmesi sağlanabilir. Böylece aynı fonksiyonu her iki veri türü için de kullanmak mümkün olur, bu da programlama dili C++'ın esnekliğini ve gücünü gösteren önemli bir özelliktir.

Alt Alt Başlık 1: Aşırı Yükleme Nedir?

C++ dilinde fonksiyon aşırı yüklemesi kavramı, aynı isme sahip fakat farklı parametrelerle tanımlanan birden fazla fonksiyonun kullanılmasını içerir. Yani, aşırı yükleme, bir fonksiyonun farklı parametrelerle birden çok kez tanımlanabilmesine olanak sağlar. Bu nedenle, C++ dilinde "fonksiyon adı", aşırı yüklemesi olan bir veya daha fazla fonksiyonun hükmünü belirtir.

Örneğin, toplama işlemi yapan bir fonksiyon düşünelim. Bu fonksiyonu farklı veri tipleriyle kullanmak istediğimizde, aşırı yüklemeyi kullanabiliriz. Örneğin, "topla" fonksiyonunu hem iki tamsayı parametreyle kullanabilir, hem de iki gerçek sayı parametreyle kullanabiliriz. Bu durumda C++ dilinde her iki fonksiyonun da aynı ismi taşımasına ve kullanılmasına izin verilir.

Aşırı yüklemeli fonksiyonlar, programlamada karmaşıklığı azaltır ve kodun daha sade ve anlaşılır olmasını sağlar. Aynı işi yapan fonksiyonlar farklı parametrelerle çağrıldığında, C++ dilinin otomatik olarak doğru fonksiyonu seçtiğini unutmayın.

Alt Alt Başlık 2: Aşırı Yükleme Kuralları

=C++ dilinde fonksiyon aşırı yüklemesinin kuralları ve sınırlamaları üzerinde durulacak.

C++ dilinde fonksiyon aşırı yüklemesi, aynı isme sahip farklı fonksiyonların tanımlanmasına olanak tanır. Bu özellik, aynı işi yapmak için farklı parametreler veya farklı parametre türleri gerektiren fonksiyonlar oluşturmamızı sağlar. Ancak, aşırı yüklemeyi kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar ve sınırlamalar vardır.

Aşırı yüklemeyi uygulayacağımız fonksiyonların ismi aynı olmalıdır. Bu, C++ dilinde aynı isim altında birden fazla fonksiyonun tanımlanabilmesini sağlar. İşte bu şekilde aynı isme sahip farklı fonksiyonların tanımlanması aşırı yükleme olarak adlandırılır.

Aşırı yüklemeyi kullanırken, fonksiyonların parametrelerinin sayısı veya türü farklı olmalıdır. Bu sayede C++ dilinde hangi fonksiyonun çalıştırılacağına geçiş yapılır. Örneğin, aynı ismi taşıyan bir fonksiyonun bir parametre ile çağrılması durumunda, farklı parametreyle çağrılan fonksiyonun çalışmasını sağlamak mümkündür.

Bu kurallara dikkat ederek fonksiyonları aşırı yükleyebiliriz. Ancak, aşırı yüklemenin bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Örneğin, fonksiyonların dönüş türü aşırı yüklemeyi etkilemez. Aynı isme sahip fonksiyonlar, dönüş değerleri farklı olsa bile aşırı yüklenemez. Ayrıca, yalnızca fonksiyon parametrelerindeki farklılıklar aşırı yüklemeyi sağlar; fonksiyonların geri kalan kısımları aynı olmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir