Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Ana Başlık: HTML CSS Tablo Örnekleri

Ana Başlık: HTML CSS Tablo Örnekleri

admin admin - - 18 dk okuma süresi
103 0

HTML ve CSS kullanarak oluşturulan çeşitli tablo örneklerinin incelendiği bir makaleye hoş geldiniz. Bu makalede, tablo tasarımının nasıl oluşturulduğunu ve farklı stil ve tasarım örneklerini detaylıca göreceksiniz.

Alt Başlık 1: Basit Tablo Tasarımı

HTML ve CSS kullanarak basit bir tablo tasarımı oluşturmak oldukça kolaydır. Tablo oluşturmak için <table> etiketini kullanırız. Ardından her satır için <tr> etiketini, her hücre için ise <td> etiketini kullanırız. Örneğin, aşağıdaki HTML kodunu kullanarak 2×2 boyutunda bir tablo oluşturabiliriz:

<table> <tr>  <td>Hücre 1</td>  <td>Hücre 2</td> </tr> <tr>  <td>Hücre 3</td>  <td>Hücre 4</td> </tr></table>

Bu örnek tablo, 2 satır ve 2 sütundan oluşuyor. Her hücre, <td> etiketi içine yazılan metni içeriyor. Bu metni kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Tablonun şeklini veya stiline CSS kullanarak özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tablonun arka plan rengini değiştirmek için background-color özelliğini kullanabilirsiniz. Sınıflar ve id’ler kullanarak tablonun belirli hücrelerini veya satırlarını hedefleyebilir ve CSS ile farklı stiller uygulayabilirsiniz. Ayrıca, tablonun sınırlarını ve aralıklarını ayarlamak için border ve padding özelliklerini kullanabilirsiniz.

Basit tablo tasarımının temel prensiplerini öğrendikten sonra, farklı tablo stilleri ve tasarımları oluşturabilirsiniz. Örnekler ve açıklamalar için bir sonraki bölüme geçelim.

Alt Başlık 2: Tablo Stilleri ve Tasarım Örnekleri

Tablolar, web sayfalarında verileri düzenlemek ve sunmak için yaygın bir şekilde kullanılan HTML öğeleridir. Ancak, tabloların sadece basit düz metin içermekten çok daha fazlasını yapabileceğini bilmek önemlidir. Bu alt başlıkta, farklı tablo stilleri ve tasarımlarının nasıl oluşturulduğunu detaylı bir şekilde göstereceğiz.

Bir tablonun görünümünü belirlemek için CSS kullanabiliriz. CSS, tabloları özelleştirmenin ve etkileyici tasarımlar oluşturmanın birçok yolunu sağlar. Örneğin, tablonun arka plan rengini veya border kenarlığının kalınlığını değiştirebiliriz.

Bununla birlikte, tablo tasarımlarını oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, uygun HTML yapısını kullanmak önemlidir. Tablolar, başlık (

) ve hücre (

) öğeleriyle düzenlenir. Başlık hücreleri genellikle kalın ve merkezlenmiş metin içerirken, diğer hücreler genellikle normal metin içerir.

Tablonun okunabilirliğini artırmak için tablo başlıkları ve alt başlıkları eklemek önemlidir. HTML’de, başlıkları belirlemek için

öğesini kullanabiliriz. Başlıklar, tablonun üstünde görüntülenir ve tablo hakkında temel bilgiler sağlar. Alt başlıklar ise tablonun sütunlarını açıklamakta yardımcı olur.

Tablonun görünümünü daha çekici hale getirmek için arka plan rengi ve kenarlık tasarımları kullanabiliriz. CSS kullanarak tabloya özel bir arka plan rengi veya kenarlık ekleyebilir, hatta çizgi stili ve rengini de özelleştirebiliriz. Böylece tablonun sayfada daha dikkat çekici ve estetik görünmesini sağlayabiliriz.

Bazı durumlarda, tablolarımızda sütun veya sıra gruplama yapmak isteyebiliriz. Bu sayede benzer verilere sahip sütunlar veya satırlar, daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır hale gelir. HTML’de,

ve

öğelerini kullanarak bu gruplamaları yapabiliriz.

Bu alt başlıkta bahsettiğimiz konular sadece tablo tasarımının küçük bir örneğidir. HTML ve CSS kullanarak daha karmaşık ve özelleştirilmiş tablo tasarımları da oluşturabiliriz. Eşsiz bir tasarım oluştururken okunabilirlik ve kullanılabilirlik prensiplerine de dikkat etmek önemlidir. Böylece, kullanıcılarımızın tablolarımızdaki verileri kolayca anlamasını sağlayabiliriz.

Alt Alt Başlık 1: Sütunlar ve Hücreler arası boşlukları ayarlama

Tablolarda sütunlar ve hücreler arasındaki boşlukların ayarlanması, tabloya daha düzenli ve görsel açıdan estetik bir görünüm kazandırır. HTML ve CSS kullanarak sütunlar ve hücreler arasında boşluk ayarlamak oldukça kolaydır ve çeşitli özellikler kullanarak istediğiniz tasarıma ulaşabilirsiniz.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir tabloda sütunlar arasındaki boşluğu ayarlamak için CSS’de “padding-right” ve “padding-left” özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellikleri sütunlara uygulayarak istediğiniz boşluk miktarını belirleyebilirsiniz. Benzer şekilde, hücreler arasındaki boşluğu ayarlamak için de “padding-top” ve “padding-bottom” özelliklerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca, tabloların içeriğini geliştirmek ve okunabilirliği artırmak için “cellspacing” ve “cellpadding” özelliklerini kullanabilirsiniz. “cellspacing” özelliği, hücreler arasındaki boşluğu belirlerken, “cellpadding” özelliği ise hücre içindeki içeriğin hücre sınırlarına olan uzaklığını belirler. Bu özellikleri kullanarak tablonuzda istediğiniz boşlukları ayarlayabilirsiniz.

Hücre 1 Hücre 2
Hücre 3 Hücre 4

Yukarıdaki örnek tabloda, her hücre arasında bir boşluk belirlemek için CSS’de “padding” özelliğini kullanabilirsiniz. Bu örnek tabloda, hücrelerin içindeki yazının hücre sınırlarına yakın olmasını sağlamak için “padding” özelliği uygulanmıştır.

Sütunlar ve hücreler arasındaki boşlukları ayarlama, tabloların düzenini ve görünümünü kontrol etmek için önemlidir. İhtiyaçlarınıza uygun olarak CSS özelliklerini kullanarak istediğiniz boşlukları oluşturabilirsiniz.

Alt Alt Alt Başlık 1: Sütun genişliklerini belirleme

Tablolarda sütunların genişliklerini belirlemek, iyi bir tasarım için önemlidir. Bu amaçla CSS kullanabiliriz. CSS’deki width özelliği, sütunların genişliklerini belirlemek için kullanılır. Bu özellik, sütunlara sabit değerler veya yüzdelik değerler atanarak kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki HTML koduyla bir tablo oluşturalım:

<table> <tr>  <th width="100px">Başlık 1</th>  <th width="50%">Başlık 2</th> </tr> <tr>  <td>İçerik 1</td>  <td>İçerik 2</td> </tr></table>

Burada, width=”100px” ifadesiyle ilk sütunun genişliği piksel olarak belirlenirken, width=”50%” ifadesiyle ikinci sütunun genişliği tablonun yüzde 50’si olarak belirlenmiştir. Bu şekilde, sütunlara istediğimiz genişliği atayabiliriz. Tabii ki, bu örnekteki değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Sütun genişliklerini belirlerken piksel veya yüzde değerlerinin yanı sıra auto değerini de kullanabiliriz. Genellikle auto değeri, sütunun içeriğine göre otomatik olarak genişlemesini sağlar. Böylece, içeriğin boyutuna göre sütunun genişliği ayarlanır.

Sütun genişliklerini belirlerken CSS’nin sunduğu diğer özellikler de kullanılabilir. Örneğin, max-width özelliğiyle sütunların maksimum genişliği belirlenebilir veya min-width özelliğiyle sütunların minimum genişliği belirlenebilir. Bu şekilde, sütunların boyutlarını daha da kontrol altında tutabiliriz.

Alt Alt Alt Başlık 2: Hücre içerikleri ve hizalamaları

Alt Alt Alt Başlık 2: Hücre içerikleri ve hizalamaları

HTML ve CSS kullanarak oluşturulan tablolarda hücre içeriklerinin düzenlenmesi oldukça önemlidir. Tabloda yer alan metinlerin düzgün bir şekilde görüntülenmesi ve hizalanması, tablonun kullanılabilirliğini artırır. Aynı zamanda, hücre içeriklerini farklı hizalama seçenekleriyle kullanmak, tablonun görsel estetiğini de artırabilir.

Hücre içeriklerini düzenlemek için, HTML’de <td> veya <th> öğelerini kullanırız. Böylece tabloya hücreleri ve üstbilgi satırlarını eklemiş oluruz. Hücre içeriklerinin hizalanması için kullanılan özellikler ise CSS ile gerçekleştirilir.

Aşağıda, hücre içeriklerinin nasıl düzenleneceği ve farklı hizalama seçeneklerinin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili örnekler bulunmaktadır.

Hücre İçeriği Hizalama
Sol Hizalama Sol
Ortaya Hizalama Orta
Sağ Hizalama Sağ
Yaslanmış Hizalama Justify

Yukarıdaki örnekte, hücre içeriklerinin sol, orta, sağ veya yaslanmış olarak hizalandığını görebilirsiniz. CSS ile hizalama seçeneklerini kullanarak, istediğiniz hizalamayı ayarlayabilirsiniz.

Tablolardaki hücre içeriklerini düzenlemek ve hizalamak, tabloyu daha anlaşılır ve düzenli hale getirebilir. Özellikle bilgi tabloları veya veri görselleştirmeleri içeren tablolarda, hücre içeriklerini ilgili şekilde düzenlemek oldukça önemlidir.

Alt Alt Başlık 2: Arka plan ve kenarlık tasarımları

Bu bölümde, HTML ve CSS kullanarak bir tablonun arka planını nasıl değiştireceğimizi ve kenarlık tasarımlarını nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz. Ayrıca, farklı stil seçeneklerini de kullanarak tablonun görünümünü özelleştirebileceğiz. Tablonun arka planını değiştirmek için CSS’in background özelliğini kullanabiliriz. Bu özellikle tablonun arka plan rengini, resmini veya desenini belirleyebiliriz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak tablonun arka plan rengini belirleyebiliriz:<table style="background-color: #F5F5F5;"> ...</table>Kenarlık tasarımları için ise CSS’in border özelliğini kullanabiliriz. Bu özellikle tablonun kenarlık rengini, kalınlığını ve stili belirleyebiliriz. Aşağıdaki örnek kodda, tablonun etrafına siyah bir kenarlık ekliyoruz:<table style="border: 1px solid black;"> ...</table>Ayrıca, farklı stillerin kullanımını da deneyebiliriz. Örneğin, border-radius özelliğini kullanarak kenarlık köşelerine yuvarlak bir şekil verebiliriz. Aşağıdaki kod, tablonun kenarlık köşelerini yuvarlak hale getirir:<table style="border: 1px solid black; border-radius: 10px;"> ...</table>Bu şekilde, tablonun arka planını değiştirebilir, kenarlık tasarımlarını özelleştirebilir ve farklı stilleri kullanarak tablonun görünümünü dikkat çekici hale getirebilirsiniz. HTML ve CSS’in birleşimiyle, tablolarınızı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Alt Başlık 3: Kayan Tablolar

Tablonun kaydırılabildiği ve sabit üstbilgi ya da yan menülerin eklenebildiği kayan tablo tasarımları oldukça kullanışlıdır. Bu tasarımlar, kullanıcının tabloyu daha rahat bir şekilde görüntülemesini ve gezinmesini sağlar. Ayrıca, sayfada yer alan diğer içeriklerle birlikte kayması ya da sabitlenmesi sayesinde kullanıcıya daha fazla kullanım kolaylığı sunar.

Kayan tablo tasarımlarında, genellikle CSS ve JavaScript kullanılır. Tablonun kaydırılabilir hale getirilmesi için overflow özelliği kullanılır. Bu sayede tablo içeriği, verilen sınırları aşınca kaydırılabilir bir alan oluşur. Kayan tablo tasarımında sabit üstbilgi eklemek için HTML ve CSS ile ilgili yapılara sahip olmalısınız. Tablodaki üstbilginin sabitlenmesi için position: sticky özelliği kullanılır. Böylece, tablo içeriği kayarken üstbilgi sabit kalır ve kullanıcının her zaman başlık bilgilerini görmesini sağlar.

Ayrıca, kayan tablo tasarımlarında yan menüler de ekleyebilirsiniz. Bu yan menüler, kullanıcının tabloyu gezerken diğer ilgili içeriklere kolaylıkla erişmesini sağlar. Yan menü eklemek için position: sticky özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede, yan menüler tablo ile birlikte kayarken sabit kalır ve kullanıcıya sürekli olarak yan menülere erişim imkanı sunar.

Alt Alt Başlık 1: Sabit Üstbilgi Tasarımı

Alt Alt Başlık 1: Sabit Üstbilgi Tasarımı

Bir tabloda sabit üstbilgi tasarımı oluşturmak oldukça kullanışlıdır. Sabit üstbilgi, tablonun üst kısmındaki başlıkların sayfanın kaydırılmasıyla bile görünür kalmasını sağlar. Bu, kullanıcının tablo içerisinde gezinirken başlıkların her zaman görünür olmasını sağlar ve tablonun içeriği hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılabilir hale getirir.

Sabit üstbilgi, HTML ve CSS kullanılarak yapılabilmektedir. Basit bir sabit üstbilgi tasarımı için, tablonun HTML yapısı içinde <thead> etiketi kullanılır. Bu etiket, tablonun başlıklarını gruplandırmak için kullanılır.

Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
İçerik 1 İçerik 2 İçerik 3
İçerik 4 İçerik 5 İçerik 6

Sabit üstbilgi için CSS kullanarak, <thead> etiketine stil uygulanır. Bu stil, başlıkların sabitlenmesini ve kaydırma sırasında görünmesini sağlar. Aşağıda CSS örnek kodu bulunmaktadır:

<style>thead {  position: sticky;  top: 0;  background-color: #f5f5f5;  font-weight: bold;}</style>

Bu kodda, position: sticky; özelliği başlıkların sabitlenmesini sağlar. top: 0; özelliği ile üstbilginin sayfanın üstünde kalmasını sağlar. background-color: #f5f5f5; özelliği ile üstbilginin arka plan rengini ayarlar. font-weight: bold; özelliği ile başlıkların kalın bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Bu şekilde, tablonun üstbilgisi sabitlenir ve sayfa kaydırıldığında daima görünür kalır. Kullanıcılar tabloyu inceledikçe, başlıkların her zaman anlaşılır bir şekilde gösterilmesi sağlanır.

Alt Alt Başlık 2: Yan Menü Tasarımı

Tablonun sol veya sağ tarafında sabitlenen yan menüler, kullanıcıların içerikleri kaydırırken kolay erişim sağlar. Yan menülerin oluşturulması için genellikle CSS position özelliği kullanılır. Sol tarafında sabitlenen bir yan menü oluşturmak istiyorsanız, CSS’de position: fixed; ve left: 0; özelliklerini kullanabilirsiniz. Böylece yan menü, sayfanın solunda sabitlenir ve kullanıcılar sayfayı kaydırdığında daima görünür kalır. Sağ tarafta sabitlenen bir yan menü oluşturmak istiyorsanız, ise right: 0; özelliğini kullanabilirsiniz.

Yan menülerin kayarken nasıl davranacağı, kullanıcının sayfayı ne kadar aşağı veya yukarı kaydırdığına bağlıdır. Bu durumda, JavaScript kullanılarak scroll olayları izlenerek yan menünün pozisyonu güncellenir. Örneğin, sayfa belirli bir noktaya geldiğinde yan menü sabitlenir veya kullanıcı sayfayı yukarı kaydırdığında yan menü görünmez hale gelir.

Yan Menü Tasarımı Adımları:
Sabitlenen yan menüsünü oluşturmak için bir

  liste oluşturun.
CSS kullanarak yan menüyü istediğiniz konuma sabitleyin.
JavaScript kullanarak yan menünün kayma olaylarını izleyin ve pozisyonunu güncelleyin.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir