Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Ana Başlık: Python Format Nedir?

Ana Başlık: Python Format Nedir?

admin admin - - 21 dk okuma süresi
126 0

Python format() fonksiyonu, Python programlama dilinde kullanılan bir dizedir. Bu fonksiyon, dize içerisindeki değişkenleri biçimlendirmek için kullanılır. Yani, bir dize içinde yer alan yer tutuculara gerçek değerler yerleştirilerek dizeyi istenen formatta oluşturur. Python format() fonksiyonu, dize içerisindeki yer tutucuları argümanlarla değiştirerek veya özelleştirerek dizenin görünümünü belirlemenizi sağlar.

Alt Başlık 1: Python Format() Fonksiyonu

Python format() fonksiyonu, Python programlama dilinde kullanılan bir string metodu olarak kabul edilir. Bu fonksiyon, bir dizi değişkeni belirli bir dize şablonuna göre biçimlendirmek için kullanılır. Python format() fonksiyonu oldukça esnek ve güçlüdür, çünkü farklı formatlama seçeneklerini destekler.

Python format() fonksiyonu, bir dize içinde yer tutucular kullanır ve bu yer tutuculara format() fonksiyonu tarafından sağlanan değerleri yerleştirir. Yer tutucular süslü parantezler {} ile temsil edilir. Değerler, sıralı olarak veya isimlendirilmiş olarak belirtilebilir. Basit bir örnek olarak, format() fonksiyonunu kullanarak değişkenleri bir dize şablonuna yerleştirebiliriz:

<pre>  name = "John"  age = 25  message = "Merhaba, ben {} ve {} yaşındayım.".format(name, age)  print(message)</pre></code>

Bu örnekte, format() fonksiyonu name ve age değişkenlerini message değişkenine yerleştirir ve dize şablonu içinde biçimlendirilmiş bir mesaj oluşturur. Sonuç olarak, "Merhaba, ben John ve 25 yaşındayım." şeklinde bir çıktı alırız.

Python format() fonksiyonunu kullanarak değişkenleri biçimlendirmek, daha karmaşık dize şablonları ve farklı veri türleriyle çalışmak için oldukça kullanışlıdır.

Alt Başlık 2: Format Dize Şablonları

Python format() fonksiyonu, farklı formatlama seçenekleriyle format dize şablonlarının nasıl kullanıldığını açıklayan bir araçtır. Bu fonksiyon kullanılarak çeşitli veri tiplerini dize haline getirebilir ve isteğe bağlı olarak biçimlendirebilirsiniz. Format dize şablonları, metin içinde değişkenleri yerleştirmenize olanak tanır ve bu değişkenleri farklı şekillerde biçimlendirebilirsiniz.

İlk olarak, format() fonksiyonunun temel kullanımını görelim. format() fonksiyonuna veri tiplerini ve dize şablonunu geçerek değişkenleri yerine koyabilirsiniz. Örneğin:

numara = 42metin = "Sayı: {}"biçimlenmiş_metin = metin.format(numara)print(biçimlenmiş_metin)

Yukarıdaki örnekte format() fonksiyonu, "{}" yerini numara değişkeninin değeriyle değiştirir ve "Sayı: 42" şeklinde bir metin döndürür. Bu temel özellik sayesinde format() fonksiyonuyla dize şablonlarını kullanarak değişkenleri istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz.

Ayrıca format() fonksiyonu, değişkenleri sıralı veya isimlendirilmiş olarak da belirtebilmenizi sağlar. Sıralı değişkenler için süslü parantez içinde index numarasını kullanabilirsiniz. Örneğin:

ad = "John"soyad = "Doe"metin = "Benim adım {0} {1}."biçimlenmiş_metin = metin.format(ad, soyad)print(biçimlenmiş_metin)

Yukarıdaki örnekte, "{0}" yerine ad değişkeninin değeri, "{1}" yerine soyad değişkeninin değeri yerleştirilir ve "Benim adım John Doe." şeklinde bir metin oluşturulur.

İsimlendirilmiş değişkenler kullanarak format() fonksiyonunu daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Değişkenleri süslü parantez içinde isimleriyle belirtin ve şablon içinde bu isimleri kullanın. Örneğin:

ad = "John"soyad = "Doe"metin = "Benim adım {ad} {soyad}."biçimlenmiş_metin = metin.format(ad=ad, soyad=soyad)print(biçimlenmiş_metin)

Yukarıdaki örnekte, "{ad}" yerine ad değişkeninin değeri, "{soyad}" yerine soyad değişkeninin değeri yerleştirilir ve "Benim adım John Doe." şeklinde bir metin oluşturulur.

Format dize şablonlarıyla ilgili daha fazla ayrıntı ve özel formatlama seçenekleri için Python belgelerine başvurabilirsiniz. Bu seçeneklerle metni biçimlendirme ve dize şablonlarını daha esnek bir şekilde kullanma imkanı elde edersiniz.

Alt Alt Başlık 1: Basit Format Dize Şablonları

Basit format dize şablonları, Python programlama dilinde değişkenleri biçimlendirme işlemi için kullanılan pratik bir yöntemdir. Bu şablonlar, format() fonksiyonuyla birlikte kullanıldığında verilerin istenen biçimde görüntülenmesini sağlar.

Bu formatlama yöntemi, süslü parantezler {} şeklinde ifade edilen yer tutucular kullanılarak gerçekleştirilir. Değişkenler bu yer tutucuların içerisine yerleştirilir ve fonksiyon çalıştığında bu değişkenlerin değerleriyle birlikte dize biçimlendirilir.

Örnek olarak, "Merhaba {}. Bugün hava {} derece." format dizesini ele alalım. İlk süslü parantez içerisine isim yerleştirilirken, ikinci süslü parantez sıcaklık değerini temsil eder. Format() fonksiyonuyla bu dize biçimlendirildiğinde, değişkenlerin yer aldığı yerlere uygun değerler otomatik olarak yerleştirilir.

Dize Şablonu Biçimlendirilmiş Dize
"Merhaba {}. Bugün hava {} derece." "Merhaba Ahmet. Bugün hava 25 derece."
"Merhaba {}. Bugün hava {} derece." "Merhaba Ayşe. Bugün hava 30 derece."

Basit format dize şablonları, değişkenlerin sıralı olarak veya isimlendirilerek yerleştirildiği durumlarda kullanışlıdır. Sıralı değişkenlerde, format() fonksiyonuna bir liste veya demet verilir ve süslü parantezlerin içerisine sırasıyla indeks numaraları verilir. İsimlendirilmiş değişkenlerde ise format() fonksiyonuna bir sözlük verilir ve süslü parantezlerde ilgili anahtarlar kullanılır.

 • Sıralı Değişkenler Örneği:
  • dize = "Merhaba {}. Bugün hava {} derece."
  • veri = ["Ahmet", 25]
  • biçimlendirilmiş_dize = dize.format(*veri)
  • # "Merhaba Ahmet. Bugün hava 25 derece."
 • İsimlendirilmiş Değişkenler Örneği:
  • dize = "Merhaba {isim}. Bugün hava {sıcaklık} derece."
  • veri = {"isim": "Ayşe", "sıcaklık": 30}
  • biçimlendirilmiş_dize = dize.format(**veri)
  • # "Merhaba Ayşe. Bugün hava 30 derece."

Bu örneklerde görüldüğü gibi basit format dize şablonları, değişkenlerin rengarenk bir şekilde biçimlendirilmesini sağlar ve bu sayede programların sonuçları daha kullanıcı dostu hale getirilir.

Alt Alt Alt Başlık 1: Sıralı Değişkenler

Sıralı Değişkenler:

Python'un format() fonksiyonu, sıralı değişkenleri kullanarak bir dizeyi biçimlendirmek için kullanılabilir. Sıralı değişkenler, format() fonksiyonundaki gösterimdeki yer tutucuların sırasına bağlıdır. Bu, format() fonksiyonunun içine geçirilen argümanların sırasıyla yer tutuculara yerleştirileceği anlamına gelir.

Örneğin, aşağıdaki kodda, format() fonksiyonu bir dizi sıralı değişkenin olduğu bir dizeyi biçimlendirir:

ad = "John"soyad = "Doe"yas = 30dize = "Benim adım {}, soyadım {}, ve {} yaşındayım.".format(ad, soyad, yas)print(dize)

Yukarıdaki örnekte, dize değişkeni format() fonksiyonu tarafından doldurulur ve çıktı olarak "Benim adım John, soyadım Doe, ve 30 yaşındayım." elde edilir. format() fonksiyonu, ad, soyad ve yas değişkenlerini sırasıyla yer tutuculara yerleştirir.

Sıralı değişkenlerin kullanılması, farklı değişkenlerin farklı sıralamalarını yapılandırmanıza olanak tanır. Örneğin, bir dizeye birden çok kez sıralı değişken eklemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, format() fonksiyonunda aynı sıralı değişkeni birden çok kez kullanabilirsiniz.

ad = "Alice"yas = 25dize = "Benim adım {} ve {} yaşındayım. Aynı zamanda adım {}.".format(ad, yas, ad)print(dize)

Yukarıdaki örnekte, dize değişkeni "Benim adım Alice ve 25 yaşındayım. Aynı zamanda adım Alice." olarak biçimlendirilir. format() fonksiyonu, ad değişkenini iki kez kullanarak dizeyi istenen şekilde oluşturur.

Alt Alt Alt Başlık 2: İsimlendirilmiş Değişkenler

İsimlendirilmiş değişkenler, Python format() fonksiyonuyla çalışırken oldukça kullanışlıdır. Bu değişkenler, format() fonksiyonunun içinde belirli bir ad vererek kullanılabilir ve bu adlar, format dizesi içinde ilgili değerleri yerleştirmek için kullanılır. İsimlendirilmiş değişkenler, formatlama işlemlerini daha anlaşılır hale getirir ve kodun okunabilirliğini artırır.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, aşağıdaki format dizesi kullanılarak isimlendirilmiş değişkenlerin nasıl kullanıldığı gösterilebilir:

format_dizisi = "Merhaba, benim adım {isim} ve yaşım {yas}."print(format_dizisi.format(isim="Ahmet", yas=25))

Bu örnekte, format() fonksiyonu, isim ve yas adlı değişkenleri format dizesindeki ilgili yerlere yerleştirir. Yani çıktı olarak "Merhaba, benim adım Ahmet ve yaşım 25." şeklinde bir sonuç elde edilir. İsimlendirilmiş değişkenler aynı zamanda formatlama seçenekleriyle de birleştirilebilir. Örneğin, sayı değerlerini virgüllü formatlamak veya tarih değerlerini belirli bir formatta göstermek için formatlama seçeneklerini uygun şekilde kullanabilirsiniz. Bu da isimlendirilmiş değişkenlerin esnekliğini ve işlevselliğini artırır.

Alt Alt Başlık 2: Format Dize Şablonları ve Veri Türleri

=Python format() fonksiyonu, farklı veri türlerini formatlamak için çok yönlü bir araç sağlar. Bu fonksiyon, dize şablonlarını kullanarak değişkenlerin çeşitli veri türlerine nasıl dönüştürüleceğini kontrol etmenizi sağlar.

Python format() fonksiyonu, farklı veri türleri için farklı biçimlendirme seçenekleri sunar. Örneğin, bir tam sayıyı ondalık olarak veya bir ondalık sayıyı yüzde işareti ekleyerek biçimlendirebilirsiniz.

Aşağıda, format() fonksiyonunun farklı veri türlerini nasıl formatladığına dair bir örnek bulunmaktadır:

Veri Türü Örnek Formatlama Şablonu Çıktı
Tam Sayı {:d} 42
Ondalık Sayı {:.2f} 3.14
Boolean {} True
Karakter {:s} a

Yukarıdaki örnekte, format() fonksiyonunun dize şablonlarıyla farklı veri türlerini nasıl biçimlendirebileceğinizi gösterdik. Bu şekilde, çeşitli veri türlerini istediğiniz gibi biçimlendirebilir ve sonuçları farklı formatlarda alabilirsiniz.

Alt Başlık 3: Formatlama Seçenekleri

Alt Başlık 3: Formatlama Seçenekleri

Python format() fonksiyonu formatlama seçenekleri sunar ve kullanıcıya çeşitli özel formatlama imkanları sağlar. Bu seçenekler sayesinde çıktıları istediğiniz şekilde biçimlendirebilir ve istediğiniz hedefleri elde edebilirsiniz.

Bir formatlama seçeneği olarak kullanabileceğiniz temel imkanlardan biri sayı formatlama seçenekleridir. Örneğin, bir sayıyı ondalık, virgül veya bilimsel gösterimde nasıl biçimlendirebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca, sayılara önek ve sonek ekleyebilir, onları yuvarlayabilir veya en küçük/yüzen noktalı sayıya yuvarlayabilirsiniz. Özel şekilde biçimlendirilmiş sayılar, kullanıcının verileri daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Tarih ve saat formatlama seçenekleri de oldukça kullanışlıdır. Bu seçeneklerle, tarih ve saat değerlerini belirli bir formatta görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, çeşitli tarih formatlarını kullanarak tarihleri istediğiniz biçimde gösterebilirsiniz. Aynı şekilde, saat değerlerini de istediğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz. Tarih ve saat değerlerini özelleştirebilmek, kullanıcının verileri daha iyi anlamasını ve okumasını sağlar.

Seçenek Açıklama
:d Ökeli formatta urzutma yapar
:, Virgül ekleyerek sayıyı binler ve milyarlar olarak gruplandırır
:.2f İki ondalık basamağa kadar yuvarlar ve ondalık gösterimi kullanır
:% Yüzde gösterimini ekler

Python format() fonksiyonunun sunduğu bu formatlama seçenekleri, kodunuzu daha esnek hale getirir ve çıktılarınızı istediğiniz şekilde biçimlendirmenize olanak tanır. Bu sayede, programınızın görünümünü ve kullanımını iyileştirebilirsiniz.

Alt Alt Başlık 1: Sayı Formatlama

Sayıları formatlama, Python format() fonksiyonunun bir diğer kullanışlı özelliğidir. Sayıları belirli bir biçime sahip olarak göstermek istediğinizde, formatlama seçeneklerini kullanarak bunu kolayca yapabilirsiniz.

Örneğin, bir sayıyı ondalık noktadan sonra belirli bir basamak sayısıyla göstermek istediğinizde, formatlama seçeneği '.nf' kullanılır. Burada 'n' yerine istediğiniz basamak sayısını belirleyebilirsiniz. Örneğin:

Kod Sonuç
sayi = 3.14159print("Pi sayısı: {:.2f}".format(sayi))
Output: Pi sayısı: 3.14
 • Kodda, format() fonksiyonuyla 'sayi' değişkenini formatlama seçeneği {:.2f} kullanarak ondalık olarak iki basamağa biçimlendirdik.
 • Output olarak, sayıyı 3.14 olarak gördük.

Aynı şekilde, sayıları virgülle binliklere ayırarak göstermek için ',' formatlama seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin:

Kod Sonuç
sayi = 1000000print("Bir milyon: {:,}".format(sayi))
Output: Bir milyon: 1,000,000
 • Kodda, format() fonksiyonuyla 'sayi' değişkenini formatlama seçeneği {:,} kullanarak virgülle binliklere ayırdık.
 • Output olarak, sayıyı 1,000,000 olarak gördük.

Bu basit örnekler sayesinde, sayıları formatlama seçenekleriyle nasıl biçimlendirebileceğinizi görmüş oldunuz. İhtiyacınıza göre farklı formatlama seçeneklerini kullanarak sayıları dilediğiniz gibi gösterebilirsiniz.

Alt Alt Başlık 2: Tarih ve Saat Formatlama

Alt Alt Başlık 2: Tarih ve Saat Formatlama

Tarih ve saat değerlerini özelleştirmek, Python programcıları için oldukça önemlidir. Python format() fonksiyonu, bu konuda kullanıcıya büyük bir esneklik sunar. İşte tarih ve saat değerlerini nasıl özelleştirebileceğinizi gösteren bir formatlama örneği ve açıklaması:

Formatlama Karakteri Açıklama Örnek
%Y 4 haneli yıl 2021
%y 2 haneli yıl 21
%m Ay (01-12) 07
%d Gün (01-31) 15
%H Saat (24 saatlik biçimde) 14
%M Dakika 30
%S Saniye 45

Yukarıdaki tablo, yaygın olarak kullanılan bazı formatlama karakterlerini ve bunların nasıl kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, bir tarih ve saat değerini "Yıl-Ay-Gün Saat:Dakika:Saniye" biçiminde göstermek isterseniz, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

 • tarih = datetime.datetime.now()
 • formatli_tarih = tarih.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
 • print(formatli_tarih)

Bu kod, şu şekilde bir çıktı verecektir: 2021-07-15 14:30:45. İstenilen tarih ve saat biçimini oluşturabilmek için, belirli formatlama karakterlerini kullanarak strftime() yöntemini kullanmanız yeterlidir.

Tarih ve saat değerlerini gerektiği gibi biçimlendirmek, verilerin daha okunabilir ve anlamlı hale gelmesini sağlar. Python format() fonksiyonu, bu konuda kullanıcı dostu bir deneyim sunarak, tarih ve saat değerlerini özelleştirmek için birçok seçenek sunar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir