Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. ASP.NET GridView Seçili Satırı Textbox’a Aktarma

ASP.NET GridView Seçili Satırı Textbox’a Aktarma

admin admin - - 21 dk okuma süresi
126 0

Bu makalede, bir ASP.NET GridView kontrolünden seçili satırın verilerini bir TextBox’a nasıl aktaracağınızı öğreneceksiniz.

 • ASP.NET’de GridView kontrolü, veritabanı tablolarını veya başka bir veri kaynağını görüntülemek ve düzenlemek için sıkça kullanılan bir araçtır.
 • Bir GridView kontrolünde, kullanıcının seçtiği belirli bir satırın verilerini başka bir kontrolde kullanmak veya işlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, seçili satırın verilerini bir TextBox’a aktarmak oldukça önemlidir.
 • GridView kontrolündeki verilere erişim sağlamak için GridView’in SelectedIndexChanged olayını kullanabilirsiniz. Bu olay, kullanıcının seçtiği satır değiştirildiğinde tetiklenir.
 • SelectedIndexChanged olayında, GridView kontrolünden seçili satırın verilerine erişebilir ve bu verileri TextBox kontrolünde gösterebilirsiniz.
 • Bunun için, .aspx dosyanızda bir GridView ve bir TextBox kontrolü oluşturmanız gerekmektedir. GridView kontrolünün AutoPostBack özelliğini true olarak ayarladığınızdan emin olun.
 • Code-behind dosyasında ise SelectedIndexChanged olayına bir işleyici (handler) eklemelisiniz. Bu işleyicide, seçili satırın verilerini TextBox kontrolüne aktaracak kodu yazacaksınız.

GridView kontrolünden seçili satırın verilerini bir TextBox’a aktarmanın önemli olduğunu anladıktan sonra, bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Veritabanı tablolarını veya diğer veri kaynaklarını kullanarak GridView kontrolünden seçili verileri alabilir, kullanıcıya önceden doldurulmuş bir TextBox sağlayabilir ve bu verileri işlemek için kullanabilirsiniz.

GridView Kontrolünden Veri Almak

GridView kontrolünden veri almak için kullanılan bir kod örneği ve açıklamalar mevcuttur. Öncelikle, seçili satırın verilerini almak için GridView’in SelectedIndexChanged olayını kullanmalıyız. Bu olay, kullanıcının bir satırı seçtiğinde tetiklenecektir.

Aşağıda, GridView kontrolündeki seçili satırın verilerini almak için kullanılan bir kod örneği bulunmaktadır:

protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){  int selectedRowIndex = GridView1.SelectedRow.RowIndex;  // Seçili satırın verilerini almak için ilgili sütun indekslerini kullanın  string name = GridView1.Rows[selectedRowIndex].Cells[0].Text;  string age = GridView1.Rows[selectedRowIndex].Cells[1].Text;  string city = GridView1.Rows[selectedRowIndex].Cells[2].Text;  // Alınan verileri kullanmak veya başka bir işlem yapmak için TextBox'lara aktarın  TextBox1.Text = name;  TextBox2.Text = age;  TextBox3.Text = city;}

Yukarıdaki kod örneğinde, SelectedIndexChanged olayının tetiklenmesi durumunda, GridView1_SelectedIndexChange fonksiyonu çağrılır. Bu fonksiyon, seçili satırın indeksini alır ve ilgili sütun indekslerini kullanarak satırın verilerini alma işlemini gerçekleştirir. Alınan veriler daha sonra TextBox’lara aktarılır.

Verilerin GridView kontrolünden başarıyla alınması için GridView’in AutoPostBack özelliğinin “true” olarak ayarlandığından emin olun. Böylece, kullanıcı bir satırı seçtiğinde, sayfa otomatik olarak yenilenecek ve veriler alınacaktır.

Seçili Satırın Verilerini TextBox’a Aktarma

Seçili Satırın Verilerini TextBox’a Aktarma, bir ASP.NET GridView kontrolünden seçilen satırın verilerinin nasıl bir TextBox’a aktarılacağını açıklayan bir kod örneği ve açıklamalar içermektedir. Bu işlem, GridView kontrolünde kullanıcının seçtiği satırın verilerini başka bir yerde kullanmak veya düzenlemek için çok yaygın olarak kullanılır.

GridView kontrolündeki seçili satırın verilerini TextBox’a aktarmak için öncelikle GridView’in SelectedIndexChanged olayını kullanarak seçili satırı belirlememiz gerekmektedir. Bu olay tetiklendiğinde, seçili satırın verilerini almak ve TextBox’a aktarmak için kullanılan kodu yürütebiliriz.

Adım Açıklama
1 GridView kontrolünde SelectedIndexChanged olayını tanımlayın.
2 Seçili satırın verilerini almak için GridView.SelectedRow özelliğini kullanın.
3 Aktarılacak veriyi seçtiğimiz TextBox’ın Text özelliğine atayın.

Bu basit adımların uygulanmasıyla GridView kontrolündeki seçili satırın verileri başarılı bir şekilde bir TextBox’a aktarılabilir. Bu kod örneği, kullanıcıların seçtiği satırın verilerini hızlı ve kolay bir şekilde almayı sağlar ve verileri TextBox’a aktarma sürecini basitleştirir.

İlgili Alanları Belirleme

İlgili alanları belirlemek, bir ASP.NET GridView kontrolünde seçili satırın verilerini TextBox’a aktarmanın önemli bir adımıdır. Bu adım, verilerin doğru bir şekilde alınması ve işlenmesi için gereklidir. GridView kontrolünde yer alan alanlar, kullanıcının seçim yapabileceği ve verilerin TextBox’a aktarılacağı alanlardır. TextBox’lar ise kullanıcının seçim sonrası verilerin görüntüleneceği, düzenleneceği veya başka amaçlarla kullanılabileceği alanlardır.

Bir GridView kontrolünden veri alırken, öncelikle kontrolün içindeki alanları belirlemek önemlidir. Bu alanları belirlemek için, GridView kontrolündeki “DataKeys” özelliği veya belirli bir satırdaki hücreleri kullanabilirsiniz. Bu alanlara erişerek, seçili satırın verilerini alabilir ve TextBox’lara aktarabilirsiniz.

GridView Kontrolü TextBox Kontrolü
ASP.NET GridView kontrolü, bir tablo gibi düzenlenmiş verileri görüntülemek, düzenlemek ve işlemek için kullanılan bir kontroldür. ASP.NET TextBox kontrolü, kullanıcıdan veri almak, veriyi görüntülemek veya düzenlemek için kullanılan bir kontroldür.
GridView üzerindeki her bir hücre, bir veri alanının değerini temsil eder. TextBox kontrolü, kullanıcının bir veri alanını düzenlemesine veya görüntülemesine olanak tanır.

Bu sayede, GridView üzerindeki seçili satırın verilerini TextBox’lara aktarabilir ve kullanıcının verileri düzenlemesine veya görüntülemesine izin verebilirsiniz. İlgili alanları doğru bir şekilde belirlemek, veri aktarma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

Verileri Aktarma İşlemi

Verileri Aktarma İşlemi

Bir ASP.NET web uygulamasında, GridView kontrolündeki seçili satırın verilerini bir TextBox’a aktarmak oldukça önemli bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki ayrıntılı açıklamalara ve örnek koda göz atabilirsiniz.

Öncelikle, GridView’den veri aktarmanın temel adımlarını ele alalım:

 1. GridView kontrolü üzerinden seçili satırı belirleyin.
 2. Seçili satırın verilerini alın ve gerekli işlemleri yapın.
 3. TextBox’a verileri aktarın.

Bu adımların her birini detaylı olarak ele alalım:

1. GridView kontrolü üzerinden seçili satırı belirleme: GridView’deki seçili satırı belirlemek için SelectedIndexChanging ya da SelectedIndexChanged olaylarını kullanabilirsiniz. Bu olaylar, kullanıcının bir satırı seçtiği zaman tetiklenir ve seçili satırın indeksini almanıza olanak sağlar.

2. Seçili satırın verilerini alma ve işleme: GridView’deki seçili satırın verilerini almak için, seçili satırın indeksini kullanarak GridView.Rows koleksiyonuna erişebilirsiniz. Bu koleksiyon, GridView’de bulunan tüm satırları temsil eder. Seçili satırın hücrelerine erişmek için GridViewRow.Cells özelliğini kullanabilir ve hücredeki veriyi alabilirsiniz.

3. TextBox’a veri aktarma: Seçili satırın verilerini aldıktan sonra, bunları TextBox’a aktarabilirsiniz. TextBox.Text özelliğini kullanarak TextBox’a veri atayabilirsiniz.

Aşağıda, yukarıdaki adımları içeren bir örnek kod bulunmaktadır:

protected void GridView_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){ int selectedIndex = GridView.SelectedIndex; GridViewRow selectedRow = GridView.Rows[selectedIndex];  string data = selectedRow.Cells[0].Text; // Örnek bir hücreden veriyi aldık TextBox.Text = data; // TextBox'a veriyi atadık}

Bu örnek kodu kullanarak GridView’deki seçili satırın verilerini TextBox’a aktarabilir ve isteğinize göre işleyebilirsiniz.

Veri Doğrulama ve İşleme

=Aktarılan verilerin doğruluğunu kontrol etmek ve işlemek için kullanılan yöntemler ve örnek kodlar.

Aktarılan verilerin doğruluğunu kontrol etmek ve işlemek, GridView’den TextBox’a veri aktarma işleminin önemli bir parçasıdır. Bu işlemi yapmak için çeşitli yöntemler ve örnek kodlar kullanılabilir.

Bir yöntem, kullanıcı tarafından girilen değerleri doğrulamaktır. Örneğin, bir TextBox’a sadece sayısal değerlerin girilmesini sağlamak istiyorsanız, kullanıcı girişini kontrol edebilir ve uygun bir hata mesajı gösterebilirsiniz.

Bir diğer yöntem, aktarılan verileri işlemektir. Örneğin, TextBox’a girilen bir değeri veritabanına kaydetmek veya bir hesaplama yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, veri doğrulama ve işleme adımları aynı anda gerçekleştirilebilir.

Aşağıda, veri doğrulama ve işleme için kullanılan yöntemler ve örnek kodlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 • Doğrulama: Verilerin doğruluğunu kontrol etmek için ASP.NET’in birçok yerleşik doğrulama kontrolü bulunmaktadır. Örneğin, RequiredFieldValidator kontrolü kullanarak bir TextBox’ın boş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • İşleme: Verileri işlemek için kullanılacak kod, işlemin amaçlarına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir değeri veritabanına kaydetmek için SQL sorguları kullanabilir veya bir hesaplama yapmak için matematiksel işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Veri doğrulama ve işleme, GridView’den TextBox’a veri aktarırken veri bütünlüğünü ve işleme doğruluğunu sağlamak için önemlidir. Doğru yöntemleri kullanarak, kullanıcının girdilerini kontrol edebilir ve istenilen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Postback Problemlerini Çözme

Postback Problemlerini Çözme

ASP.NET GridView kontrolünden seçili satırın verilerini TextBox’a aktarırken zaman zaman Postback sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bu sorunlar, sayfa yenilendiğinde GridView’in seçili satır verilerini kaybetmesine neden olabilir. Ancak, bu sorunları çözmek için bazı ipuçları ve örnekler mevcuttur.

Birinci yöntem, ViewState kullanmaktır. ViewState, sayfa postback olduğunda sayfa durumunun saklanmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu nedenle, GridView’den TextBox’a veri aktarırken ViewState’in kullanılması, seçili satırın verilerini korumamıza yardımcı olabilir. ViewState’i etkinleştirmek için sayfanın EnableViewState özelliğini true olarak ayarlayabiliriz.

Adım Açıklama Örnek Kod
1 GridView’deki seçili satırın verilerini ViewState’e kaydetme
ViewState["SelectedRowData"] = GridView1.SelectedRow;
2 ViewState’deki seçili satır verilerini TextBox’a aktarma
TextBox1.Text = ((DataRow)ViewState["SelectedRowData"]).Field<string>("ColumnName");

İkinci yöntem, verileri GridView’den TextBox’a aktarmak için Postback’i kontrol etmektir. Bunun için, sayfa postback olduğunda verileri yeniden yüklemek ve TextBox’a aktarmak için IsPostBack özelliğini kullanabiliriz. Aşağıda örnek bir kod bulunmaktadır:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){  if (!IsPostBack)  {    TextBox1.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[0].Text;  }}

Postback problemlerini çözmek için bu ipuçlarını kullanabilirsiniz. Ancak, sayfanızın gereksinimlerine bağlı olarak farklı çözümler de uygulayabilirsiniz. Önemli olan, kullanıcı deneyimini optimize etmek ve verilerin kaybolmamasını sağlamaktır.

Örnek Uygulama

=Bir ASP.NET web uygulamasında GridView kontrolünden seçili satırı TextBox’a aktarma işlemini gerçekleştiren örnek bir uygulama ve açıklamalar.

Bu örnek uygulama, bir ASP.NET web uygulamasında nasıl seçili bir satırın verilerini GridView kontrolünden TextBox’a aktarabileceğinizi göstermektedir. Bu, kullanıcıların bir veri tabanındaki bilgileri düzenlemek veya güncellemek için kullanabileceği kullanışlı bir işlevdir.

Bir ASP.NET web formunda, bir GridView kontrolü ve bir TextBox bulunmaktadır. Kullanıcı, GridView’deki bir satırı seçer ve seçili satırın verileri TextBox’a otomatik olarak aktarılır. Böylece, kullanıcı verileri kolayca düzenleyebilir ve güncelleyebilir.

GridView Kontrolünde TextBox’ta
Seçili Satır aktarılan Satır
Veri1 Veri1 TextBox’ında
Veri2 Veri2 TextBox’ında

Bu örnek uygulama, GridView’deki seçili satırın verilerini TextBox’a aktarmak için uygun kod örneği ve açıklamalar içermektedir. Kullanıcılar, GridView’deki verileri düzenlemek veya güncellemek istediklerinde, yalnızca ilgili satırı seçerek TextBox üzerinden değişiklik yapabilirler.

Bunun yanı sıra, uygulamada veri doğrulama ve işleme kodları da bulunmaktadır. Bu, kullanıcıların yanlış veya eksik veri girişlerini kontrol etmek ve işlemek için kullanabilecekleri kullanışlı bir özelliktir.

Örnek uygulama, ASP.NET web uygulamalarının geliştirilmesi sırasında GridView ve TextBox kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen geliştiriciler için değerli bir kaynak olabilir.

Unutmayın, bu örnek uygulama tamamen hayali bir senaryo üzerine kuruludur ve bir ASP.NET web uygulamasında gerçek bir senaryoya uyarlanması gerekmektedir.

Kod Açıklamaları

Kod açıklamaları bölümünde, ASP.NET GridView kontrolünden seçili satırın verilerini TextBox’a aktaran kod örneğinde kullanılan her adımın detaylı açıklamalarını ve amaçlarını bulabilirsiniz. Bu kod örneği, seçili satırın verilerini alma ve TextBox’a aktarma işlemini gerçekleştirmek için kullanılır.

İlk adım, GridView kontrolünden seçili satırın ID’sini almak için kullanılan kod parçasıdır. Seçili satırın ID’sini almak için GridView.SelectedIndex özelliği kullanılır. Bu özellik, GridView’deki seçili satırın indeksini döndürür.

Sonraki adımda, seçili satırın verilerini almak için GridView kontrolündeki tüm hücrelere erişilir. Bu adımda, seçili satırın indeksi kullanılarak GridView.Rows[GridView.SelectedIndex] ifadesiyle seçili satıra erişilir ve hücrelere Cells özelliğiyle erişilir.

Ardından, her hücrenin değerini almak için bir döngü kullanılır. Bu döngü, her hücreye erişmek için GridView’in SelectedRow.Cells koleksiyonunu kullanır. Hücre değerine erişmek için Text özelliği kullanılır.

Son olarak, TextBox kontrolüne seçili satırın verilerini aktarmak için TextBox’ın Text özelliği kullanılır. Bu özellik, TextBox kontrollerindeki metni almak veya ayarlamak için kullanılır.

Bu kod açıklamaları, ASP.NET GridView kontrolünden seçili satırı TextBox’a aktarma işlemi hakkında daha fazla anlayış ve kontrol sağlamak için detaylı açıklamalar ve amaçlar sunar.

Ek İpuçları

Ek İpuçları

GridView’den TextBox’a veri aktarmak, ASP.NET uygulamalarında oldukça yaygın bir ihtiyaçtır. Bu işlemi gerçekleştirirken bazı kullanışlı ipuçlarına dikkat etmek, hem işlemi daha kolay hale getirebilir hem de optimal bir performans sağlayabilir.

İşte GridView’den TextBox’a veri aktarırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Veri Türleri: GridView’deki verileri uygun türlerde TextBox’a aktarmak önemlidir. Örneğin, tarih verisi almak için bir tarih seçici kullanabilir veya sayısal veri almak için bir sayısal sınırlama uygulayabilirsiniz.
 • Veri Doğrulama: Aktarılan verileri doğrulamak, başka bir işlem öncesi önemlidir. Örneğin, kullanıcının girdiği verinin geçerli bir tarih veya sayı olup olmadığını kontrol etmek, hataları önlemek için önemlidir.
 • Performans İyileştirmeleri: Büyük veri kümesini işlerken, GridView’den TextBox’a aktarma performans sorunları ortaya çıkabilir. Bu durumu önlemek için, sayfada yalnızca gerekli verileri almaya çalışın ve gereksiz işlemleri en aza indirin.
 • Kod Optimizasyonu: Veri aktarım kodunuzun optimize edildiğinden emin olun. Gereksiz tekrarlar veya karmaşık yapılar, performans sorunlarına neden olabilir. Kodunuzun sade, anlaşılır ve hızlı çalışmasını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirin.

Bu ipuçları, GridView’den TextBox’a veri aktarırken karşılaşabileceğiniz sorunları önlemek ve işlemi daha etkin hale getirmek için size rehberlik edecektir. Uygulamanızın gereksinimlerine uygun olarak bu ipuçlarını kullanarak veri aktarma işlemini optimize edebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir