Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Ay Yıldız Kopyala

Ay Yıldız Kopyala

admin admin - - 25 dk okuma süresi
114 0

Ay Yıldız sembolü, Türk kültürü ve tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin milli sembolü olarak kabul edilen Ay Yıldız, Türk milletinin birliğini, bağımsızlığını ve gücünü temsil eder. Ay Yıldız sembolü, Türk bayrağı üzerinde yer alır ve gururla taşınır.

Ay Yıldız sembolünün tarihçesi oldukça eski zamanlara dayanır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanılan bu sembol, Osmanlı’nın gücünü ve hükümranlığını simgelerdi. Ay Yıldız sembolü, Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya çapında tanınan bir sembolü haline geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, Ay Yıldız sembolü tam anlamıyla Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını temsil eder hale geldi. Bu sembol, Türkiye’nin ulusal kimliğinin bir parçası haline geldi ve büyük bir saygı ve gururla taşındı.

Ay Yıldız sembolü, sadece bayraklarda değil, aynı zamanda farklı alanlarda da kullanılır. Spor kulüplerinin logolarında, kamu kurumlarının armalarında ve şirket logolarında sıkça görülen Ay Yıldız sembolü, Türkiye’nin gücünü ve birliğini temsil etmektedir.

Popüler kültürde de Ay Yıldız sembolü sık sık karşımıza çıkar. Türkçe şarkılarda ve müzik videolarında kullanılan bu sembol, Türk müziğinin gücünü ve ulusal kimliğini yansıtmaktadır. Aynı şekilde, moda dünyasında da Ay Yıldız sembolü sıkça kullanılırken, Türk sinema ve dizi yapımlarında da sembolik bir anlam taşır.

Ay Yıldızın Anlamı

Ay yıldız sembolü, Türk kültüründe ve tarihinde oldukça önemli bir yeri olan bir semboldür. Türkiye’nin milli simgesi olarak kullanılan ay yıldız, Türk ulusal kimliğini temsil etmektedir. Bu sembol, Türk halkının gururunu ve birlik duygusunu ifade etmektedir.

Ay yıldız sembolü, Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kullanıma sahiptir. Osmanlı’nın resmi bayrağı olan Ay yıldızlı al bayrak, sembolün bu dönemdeki en bilinen örneğidir. Özellikle Osmanlı’nın savaşlarında ve fetihlerinde önemli bir sembol olarak kullanılmıştır.

Ay yıldız sembolünün anlamı, Türk kültüründe yüzyıllardır var olan birçok mitoloji ve efsaneyle de ilişkilidir. Bir efsaneye göre, Ay yıldız sembolü, Türklerin Kızılelma yolculuğunu temsil etmektedir. Kızılelma, Türk mitolojisinde fetih ve zafer sembolüdür. Ay yıldız sembolü de Türklerin bu ideal peşindeki başarısını temsil etmektedir.

Ay yıldız sembolünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, Türk tarihinde de büyük bir rol oynamıştır. Hem Osmanlı dönemindeki kullanımı hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli simge olarak benimsenmesi, sembolün tarihindeki önemini arttırmıştır.

Ay yıldız sembolünün Türk kültüründeki varoluşu ve anlamı, Türk halkı arasında bir bağ oluşturmuş ve köklü bir simge haline gelmiştir. Türk bayrağının üzerinde büyük bir gururla dalgalanan ay yıldız sembolü, Türklerin kimliklerinde hissettikleri güçlü bir sembol olarak kabul edilir.

Ay Yıldızın Tarihçesi

Ay yıldız sembolü, Türk kültüründe ve tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Kökeni ve gelişimi hakkında merak edilen pek çok bilgi bulunmaktadır. Ay yıldız sembolünün tarihçesine baktığımızda, Osmanlı Dönemi’nde ortaya çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte daha da simgeleştiği görülmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Ay yıldız sembolü, yönetimin resmi olarak kullandığı bir sembol haline gelmiştir. Osmanlı bayrağında da yer alan ay yıldız, imparatorluğun gücünü ve diğer milletlere olan üstünlüğünü temsil etmektedir. Ay yıldız sembolü, Osmanlı arması ve diğer resmi belgelerde de sıklıkla kullanılmıştır.

Ay yıldız sembolünün diğer önemli bir tarihi olayla ilişkisi ise Kızılelma efsanesidir. Kızılelma, Türk mitolojisinde kutsal ve ulaşılmaz bir yer olarak anlatılan bir hedefi ifade eder. Bu efsaneye göre, Türklerin Kızılelma’ya ulaşabilmesi için çeşitli zorluklarla mücadele etmeleri gerekmektedir. Ay yıldız sembolü, bu efsanenin bir parçası olarak Türk ulusunun gücünü ve azmini simgeler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Ay yıldız sembolü daha da önem kazanmıştır. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ay yıldız sembolünü Türk bayrağına eklemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi sembolü haline getirmiştir. Bu sembol, Türk milletinin birliğini ve bağımsızlığını temsil etmektedir.

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Dönemi:

Ay yıldız sembolü, Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir öneme sahipti. Osmanlı Devleti, ay yıldız sembolünü kendi bayrağı ve armalarıyla kullanarak uluslararası alanda gücünü ve kimliğini temsil etmekteydi. Bu sembol, Osmanlı İmparatorluğu’nun sadece siyasi ve askeri yönden değil, aynı zamanda kültürel ve dini anlamda da bir ifadesiydi.

Ay yıldız sembolü, Osmanlı Devleti’nin bayrağında ve armalarında kendine yer buluyordu. Bayrakta, bir hilal şeklindeki ay sembolü üç hilal ve beş yıldızla desteklenmişti. Bu sembol, devletin Müslüman kökenlerine bir gönderme yapıyor ve aynı zamanda ümmetin sembolik bir ifadesiydi. Aynı şekilde, Osmanlı armalarında da ay yıldız sembolü kullanılıyordu ve bu sembol devletin soylu ve kudretli olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılıyordu.

Sembol Anlamı
Ay İslamiyet’i ve Müslümanlığı temsil eder
Yıldızlar Osmanlı’nın gücünü, ihtişamını ve ışığını simgeler

Osmanlı İmparatorluğu’nun ay yıldız sembolünü kullanması, devletin uluslararası alanda tanınması ve saygı görmesi açısından büyük bir önem arz etti. Ay yıldız sembolü, Osmanlı İmparatorluğu’nun köklü geçmişini ve güçlü kimliğini yansıtırken, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberliğini de ifade ediyordu.

Kızılelma Teorisi

Kızılelma Teorisi Türk tarih ve kültüründe önemli bir yer tutar. Ay yıldız sembolüyle ilişkilendirilen Kızılelma, Türk mitolojisinde ve efsanelerinde geçen kıymetli bir yerdir. Kızılelma, “kızıl elma” anlamına gelir ve Türkler için zafer, kahramanlık, hedef, büyüklük ve hayal edilen bir yer olarak sembolize edilir.

Ay yıldız sembolü, Kızılelma mitinin temel bir unsuru olarak kabul edilir. Ay şekli erkeklik, yıldız ise dişilik sembolünü temsil eder. Uzun süre boyunca Türk mitolojisi ve destanlarındaki anlatımlarda, Kızılelma’ya ulaşmak ve onu elde etmek için destansı mücadeleler verilmiştir. Kızılelma, Türklerin ulusal hedeflerine ve aydınlık geleceğe ulaşma isteklerine de atıfta bulunur.

Bu efsanevi hikaye, Türk milletinin gücünü, azmini ve mücadelesini simgeler. Ay yıldız sembolüyle olan ilişkisi, Türk toplumunda milli birlik ve beraberliği de pekiştirir. Ay yıldız sembolünün, Kızılelma efsanesiyle olan bu doğal ilişkisi, Türk kültürünün ve ulusal kimliğinin bir parçası haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, ay yıldız sembolü de ülkenin milli simgesi haline gelmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, Ay yıldız Türk bayrağının merkezine yerleştirilmiştir. Bu kararla birlikte, Ay yıldız sembolü Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve milli birliğini temsil etmek üzere kullanılmıştır.

Ay yıldız sembolünün Türkiye Cumhuriyeti’nde simgeleşmesi, ulusal kimliğin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bu sembol, Türk halkının birlik ve beraberlik duygularını yansıtmış ve Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin bir simgesi haline gelmiştir. Ay yıldız sembolü, Türk milletinin ortak değerlerini ve tarihini ifade etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, Ay yıldız sembolü birçok farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Türk Devleti’nin resmi belgelerinde, kamu kurumlarının armalarında ve bayraklarında Ay yıldız sembolü yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin ulusal spor takımlarının formalarında da Ay yıldız sembolü bulunmaktadır.

Ay yıldız sembolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve simgeleşmesiyle ilgili bu detaylar, Türk ulusal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sembolün halk arasındaki popülerliği ve anlamı, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularının güçlü bir sembolüdür.

Ulusal Kimlik ve Simgeleşme

Ulusal Kimlik ve Simgeleşme

Ay yıldız sembolü, Türk ulusal kimliğinin önemli bir parçasıdır ve Türkiye’nin sembolleşme sürecinde büyük bir rol oynamıştır. Ay yıldızın Türk ulusal kimliği üzerindeki etkileri ve sembolleşme süreci birçok açıdan incelenmektedir.

Ay yıldız sembolü, Türklerin tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bayrağı olan ay yıldız sembolü, o dönemde Türklerin kimlik duygusunu ve bağlılığını temsil etmekteydi. Ay yıldız sembolünün kullanımı, Osmanlı topraklarından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar devam etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ay yıldız sembolü, ülkenin milli simgesi haline gelmiştir. Türk bayrağı üzerinde yer alan ay yıldız sembolü, Türk ulusal kimliğinin en önemli sembollerinden biridir. Ay yıldızın sembolize ettiği, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusu, bağımsızlık arzusu ve ulusal gururudur.

Ay yıldız sembolü aynı zamanda Türk spor kulüplerinde ve milli takımlarda da sıkça kullanılmaktadır. Spor alanında Türk ulusal kimliğini temsil eden ay yıldız sembolü, Türk sporculara ve taraftarlara motive edici bir güç vermektedir. Ayrıca, ay yıldız sembolü Türk müziği, sineması, moda dünyası ve diğer popüler kültür alanlarında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu da göstermektedir ki ay yıldız sembolü, Türk ulusal kimliğinin ve kültürel değerlerinin önemli bir yansımasıdır.

Ay Yıldızın Kullanım Alanları

Ay yıldız sembolü, Türkiye’nin ulusal kimliğini en iyi şekilde yansıtan figürlerden biridir. Bu nedenle, bayraklar, armalar, logolar gibi farklı alanlarda yaygın bir şekilde kullanılır. Türk bayrağı üzerindeki yerinin önemi ve sembolik değeri tartışılmaz bir şekilde büyüktür.

Türk bayrağı, beyaz zemin üzerindeki kırmızı ay yıldız ve onu saran dört hilal ile diğer ülkelerin bayraklarından kolaylıkla ayırt edilir. Bu sembol, Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilini anlatır ve Türk ulusu için birlik, beraberlik ve özgürlüğün bir sembolüdür.

Ay yıldız sembolü ayrıca Türk spor kulüpleri tarafından da sıkça kullanılır. Özellikle futbol kulüplerinin logolarında, formalarında ve taraftar malzemelerinde ay yıldız sembolüne sık sık rastlamak mümkündür. Bu sembol, takımların Türk milli kimliğini ve birlik duygusunu vurgular.

Ay yıldız sembolü, sadece bayraklar ve spor kulüplerinde değil, aynı zamanda logolar, şirket markaları, dernek armaları ve resmi kuruluşlar tarafından da kullanılır. Türk kültürünün ve değerlerinin sembolü olan ay yıldız, farklı alanlarda kullanıldığında Türk halkının gururunu ve aidiyetini simgeler.

Genel olarak, ay yıldız sembolü Türk milletinin birliğini, milli kimliğini ve tarihini yansıtan güçlü bir semboldür. Bayraklardan armalara, logolardan kulüp takımlarına kadar birçok alanda karşımıza çıkar ve Türkiye’nin özgün kimliğini temsil eder.

Milli Bayrak

Ay yıldız sembolü, Türk bayrağının üzerindeki yerinin büyük öneme sahip olduğu ve sembolik bir değeri olduğu bilinmektedir. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli sembolü olarak kabul edilmektedir ve Türk ulusal kimliğinin bir parçasıdır.

Türk bayrağının üzerinde yer alan ay yıldız sembolü, Türk milletinin birliğini, bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeler. Bu sembol, Türkiye’nin tarihindeki mücadeleleri ve zaferlerini temsil eder. Ay yıldız sembolü, Türk milletinin milli duygularını ve vatan sevgisini yansıtır.

Türk bayrağı, Türkiye’de her yerde göklerde dalgalanırken, bu sembolün varlığı ve önemi herkes tarafından hissedilir. Türk halkı, bu sembolü birleşme ve dayanışma anlamında kabul eder ve gururla taşır. Türk bayrağı, Türk milleti için büyük bir değer taşır ve ay yıldız sembolü, Türk bayrağı üzerindeki yerinin önemini korur.

Bu sembolün gücü, Türk bayrağını taşıyan herkesin göğsünde yükselir. Ay yıldız sembolü, Türkiye’nin birleşme amacını ve ulusal onuru yansıtır. Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu temsil eder. Bu sembol, Türk bayrağının en kıymetli parçasıdır ve Türkiye’nin ulusal kimliğinin bir sembolü olarak değerini korur.

Spor Kulüpleri

Ay yıldız sembolü, Türkiye’nin milli simgeleri arasında yer alır ve Türk spor kulüplerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Spor kulüpleri, Ay yıldız sembolünü logolarında ve armalarında kullanarak milli kimliklerini ve Türk sporuna olan bağlılıklarını vurgularlar.

Türk spor kulüplerinin logolarında Ay yıldız sembolünün kullanımı, sporun birleştirici gücünü ve milli gururu temsil eder. Sembolün genellikle bayraklardan alınarak stilize edildiği ve spor kulüplerine özgü renklerle birleştirildiği görülür. Bu logolar, takımların başarılarını ve Türk halkının spor sevgisini yansıtan birer simge haline gelir.

Spor kulüpleri, Ay yıldız sembolünü sadece logolarında değil, aynı zamanda formalarında da kullanır. Milli takımlar için özellikle önemli olan bu simge, futbol, basketbol, voleybol gibi farklı spor dallarında Türk sporcuların göğüslerinde gururla taşınır.

Ay yıldız sembolünün Türk spor kulüplerindeki kullanımı, Türkiye’nin spor kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Bu sembol, Türk sporuyla özdeşleşen milli kimliği ve birlik duygusunu yansıtarak spor camiasında önemli bir yer edinmiştir.

Ay Yıldızın Popüler Kültürdeki Yeri

Ay yıldız sembolü, Türk kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu sembol, popüler kültürde de geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Özellikle müzik, sinema ve moda gibi alanlarda sıkça görülen ay yıldız sembolü, Türk kültürünün güçlü bir simgesi haline gelmiştir.

Müzik dünyasında ay yıldız sembolü, birçok şarkıda ve müzik videosunda sıkça kullanılmaktadır. Türkçe şarkılarda, sözlerde ve müzik videolarında ay yıldız sembolüne sık sık rastlanır. Bu sembol, Türk müziğinin milli ve ulusal bir kimlikle ifade edilmesini sağlar.

Ay yıldız sembolünün bir diğer popüler kültür alanı ise sinema ve dizi yapımlarıdır. Türk sinemasında ve dizilerinde sıkça kullanılan bu sembol, Türk milletinin değerlerini ve kimliğini temsil etmektedir. Filmlerde ve dizilerde karakterlerin giyimlerinde ve dekorasyonunda ay yıldız sembolüne rastlamak mümkündür.

Moda dünyasında da ay yıldız sembolü büyük bir ilgi görmektedir. Birçok tasarımcı, koleksiyonlarında ay yıldız sembolünü kullanarak Türk kültürünü ve kimliğini yansıtmaktadır. Ay yıldız sembolü, Türk moda dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir.

Genel olarak, ay yıldız sembolü Türk popüler kültüründe önemli bir yere sahiptir. Müzik, sinema, moda gibi alanlarda sıkça kullanılan bu sembol, Türk milletinin kimliğini ve değerlerini yansıtmaktadır.

Şarkılarda ve Klip Yapımlarında

Ay yıldız sembolü, Türkçe şarkılarda ve müzik videolarında sıkça kullanılmaktadır. Türk müziğinde milli bir sembol olarak kabul edilen ay yıldız, şarkı sözlerinde ve klip yapımında yer alarak, Türk kültürüne ve kimliğine vurgu yapmaktadır.

Birçok Türkçe şarkıda ay yıldız sembolü, şarkı sözlerinde geçen bir motif şeklinde kullanılmaktadır. Şarkı sözlerinde ay yıldıza atıfta bulunularak, Türk milletinin güçlü ve bağımsız karakteri vurgulanmaktadır. Özellikle milli ve halk müziği türlerinde ay yıldız sembolü, milli duyguları ve gururu ifade etmek için sıkça kullanılmaktadır.

Ay yıldız sembolünün Türkçe müzik videolarında kullanımı da oldukça yaygındır. Müzik videolarında ay yıldız sembolü, görsel bir unsur olarak kullanılarak şarkının Türk kimliğiyle ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır. Müzik videolarında sembolün kullanımı, Türk kültürünün ve milli değerlerin vurgulanmasına yönelik bir anlam taşımaktadır.

Özetle, ay yıldız sembolü Türkçe şarkılarda ve müzik videolarında kullanıldığında, Türk kimliğine, kültürüne ve milli değerlere vurgu yapmaktadır. Şarkı sözlerinde ve müzik videolarında kullanılan ay yıldız sembolü, Türk müziğinin ve popüler kültürünün önemli bir unsuru olarak kendini göstermektedir.

Moda ve Tasarımda

Moda ve tasarım dünyasında, ay yıldız sembolünün büyük bir yeri vardır. Bu sembol, Türk kültürünün ve milli kimliğinin önemli bir parçasını temsil etmektedir. Ay yıldızın moda dünyasındaki yansımaları, Türk tasarımcıların ve markaların koleksiyonlarında sıkça yer almasıyla kendini gösterir. Hem yerli hem de uluslararası moda sahnesinde, ay yıldız sembolünü görmek mümkündür.

Tasarımcılar, ay yıldız sembolünü kıyafetlerde, aksesuarlarda ve hatta ayakkabılarda kullanarak Türk milli kimliğini ve kültürünü yansıtmak istemektedir. Özellikle milli bayramlarda ve özel törenlerde, moda dünyasında yer alan tasarımlarla ay yıldız sembolü ön plana çıkar. Bu sayede, giyilen kıyafetlerle milli gurur ve bağlılık ifade edilir. Ay yıldız sembolü, moda dünyasında zariflik, güç ve milli birliği simgeler ve bu nedenle tercih edilir.

Ay yıldız sembolü moda dünyasının yanı sıra, Türk tasarımcıların moda haftalarında sergilediği koleksiyonların yanı sıra uluslararası markalar tarafından da benimsenmiştir. Özellikle Türk modasının dünya çapındaki tanınırlığı arttıkça, ay yıldız sembolü de bu tanınırlığı desteklemektedir. Türk tasarımcılar, ay yıldız sembolünü modern ve çağdaş tasarımlarıyla birleştirerek uluslararası alanda başarılı olmaktadır.

Ay yıldız sembolünün moda ve tasarımdaki yansımaları sadece giyim alanında sınırlı değildir. Bu sembol, mücevherat tasarımlarında da sıkça kullanılmaktadır. Özel taşlarla süslenmiş ay yıldız kolyeler, bilezikler ve yüzükler, Türk kültürünün değerlerini ve sembolik anlamlarını taşır. Aynı zamanda, ay yıldız sembolü, çantalar, şapkalar ve diğer moda aksesuarlarında da sıklıkla kullanılır.

Moda ve tasarımda ay yıldız sembolünün yansımaları, Türk kültürünün ve milli kimliğin güçlü bir ifadesi olarak görülmektedir. Bu sembol, tasarımcılar ve markalar tarafından sevgiyle kullanılır ve Türk modasının uluslararası sahnedeki yerini güçlendirmede önemli bir rol oynar. Ay yıldız sembolü, moda dünyasında Türk kültürüne ve milli kimliğine saygıyı gösterir ve bu sembolün önemi her geçen gün artmaktadır.

Sinema ve Dizilerde

Sinema ve diziler, Türk kültürünü ve tarihini yansıtan önemli birer araç olarak karşımıza çıkar. Ay yıldız sembolü de bu yapımlarda sıklıkla kullanılarak Türk milli kimliğini temsil etmektedir. Sinema ve dizilerdeki ay yıldız kullanımları, Türk halkının ortak değerlerine vurgu yapmakta ve milli gururun sembolik bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birçok Türk filmi ve dizi, ay yıldız sembolünü kullanarak Türkiye’nin tarihi, kültürü ve milli kahramanları üzerine hikayeler anlatmaktadır. Örneğin, Kurtuluş Savaşı’nı konu alan yapımlarda Türk askerlerinin üniformalarında ve bayraklarda ay yıldız sembolü kullanılmaktadır. Bu, Türk direnişinin sembolü olarak izleyiciye aktarılan güçlü bir mesajdır.

Ay yıldız sembolü aynı zamanda Türk dizilerinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle milli kahramanlık hikayeleri, kahramanların göğüslerinde taşıdıkları ay yıldız rozetiyle desteklenmektedir. Bu diziler, Türk tarihindeki önemli olayları ve kahramanları tanıtmaya yönelik olarak izleyicinin milli duygularını harekete geçirmektedir.

Sinema ve dizilerdeki ay yıldız sembolünün kullanımı, Türk halkı için milli bir gurur kaynağıdır. Türk sineması ve dizi sektörü, ay yıldız sembolünü kullanarak Türkiye’deki milli duyguları yükseltmekte ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir