Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Basit Kod Örnekleri

Basit Kod Örnekleri

admin admin - - 2 dk okuma süresi
149 0

Bu makalede, başlangıç seviyesindeki geliştiriciler için bazı basit kod örnekleri paylaşılacaktır. Herhangi bir geliştirici, temel programlama kavramlarını anlamak ve uygulamak için bu örnekleri kullanabilir. Bu örnekler, genel olarak IF-ELSE yapısı, döngüler ve fonksiyonlar gibi önemli konuları ele almaktadır. İlk olarak, IF-ELSE yapısının nasıl kullanılacağını gösteren bir örnekle başlayalım.

IF-ELSE yapısı, bir koşulun doğru veya yanlış olması durumuna göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18’den büyükse, “Hoş geldiniz!” mesajını göstermek istiyoruz. Eğer kullanıcının yaşı 18 veya daha küçükse, “Üzgünüz, giriş yapmanız için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.” mesajını göstermek istiyoruz. Bu durumu kontrol etmek için IF-ELSE yapısını kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, bu yapının nasıl kullanıldığını görebilirsiniz:

if (kullaniciYasi > 18) {  document.write("Hoş geldiniz!");} else {  document.write("Üzgünüz, giriş yapmanız için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.");}

İkinci olarak, döngülerin nasıl kullanıldığını inceleyelim. Döngüler, belirli bir işlemin tekrarlanmasını sağlar. Örneğin, belirli bir sayı aralığında döngü oluşturmak için For döngüsünü kullanabiliriz.

For döngüsü, başlangıç değeri, koşul ve artırma değeri belirtilerek kullanılır. Aşağıdaki örnekte, 1’den 10’a kadar olan sayıları yazdırmak için For döngüsünü kullanıyoruz:

for (var i = 1; i <= 10; i++) {  document.write(i);}

İç içe for döngüsü kullanarak matris şeklinde verilerin yazdırılmasını sağlayabiliriz. Aşağıdaki örnekte, 3x3'lük bir matrisin elemanlarını yazdırmak için iç içe for döngüsü kullanıyoruz:

for (var i = 0; i < 3; i++) {  for (var j = 0; j < 3; j++) {    document.write("["+i+","+j+"]");  }}

Bazı durumlarda döngüden çıkmamız gerekebilir. Örneğin, belirli bir koşul sağlandığında döngünün sonlandırılmasını isteyebiliriz. Bunun için break ifadesini kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırırken, sayının 5 olduğu durumda döngüyü sonlandırıyoruz:

for (var i = 1; i <= 10; i++) {  if (i == 5) {    break;  }  document.write(i);}

Son olarak, fonksiyonlar hakkında konuşalım. Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Kendini çağıran fonksiyonlar veya parametreli fonksiyonlar gibi farklı türleri vardır.

Bir fonksiyonun kendi içinde kendisini çağırmasına kendini çağıran fonksiyon denir. Örneğin, faktöriyel hesaplama için kendini çağıran fonksiyon kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, bir sayının faktöriyelini hesaplamak için bu yöntemi kullanıyoruz:

function faktoriyel(sayi) {  if (sayi == 0) {    return 1;  } else {    return sayi * faktoriyel(sayi - 1);  }}

Fonksiyonlara parametre geçerek, belirli bir işlemi yapmalarını sağlayabiliriz. Örneğin, iki sayının toplamını hesaplamak için parametreli fonksiyon kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, bu yöntemi kullanarak iki sayının toplamını hesaplıyoruz:

function toplam(sayi1, sayi2) {  return sayi1 + sayi2;}

Artık başlangıç seviyesindeki geliştiriciler için bazı basit kod örneklerini inceledik. Bu örnekler, programlama konusunda temel bir anlayış geliştirmek ve uygulama becerilerini güçlendirmek için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir. Daha fazla öğrenmeyi ve kod yazmayı deneyerek, geliştiricilerin becerilerini geliştirmeleri ve daha karmaşık projelere adım atmaları mümkün olacaktır.

IF-ELSE Yapısı

IF-ELSE yapısı, programlama dilinde sıklıkla kullanılan ve belirli bir koşulu kontrol etmek ve buna göre farklı kod bloklarını çalıştırmak için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bir koşulu değerlendirir ve eğer koşul doğru ise belirli bir kod bloğunu çalıştırır, aksi takdirde başka bir kod bloğunu çalıştırır.

Bir örnek üzerinden IF-ELSE yapısının kullanımını daha iyi anlayabiliriz. Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek ve daha sonra yaşına göre farklı bir mesaj vermek istediğimizi düşünelim. Bunu IF-ELSE yapısıyla gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının yaşının 18'den büyük olup olmadığını kontrol ederiz:

<?php  $yas = 20; // Kullanıcının yaşı    if ($yas > 18) {    echo "Ehliyet alabilirsiniz!";  } else {    echo "Ehliyet alamazsınız.";  }?>

Yukarıdaki kod örneğinde, $yas değişkeni 20 olarak tanımlanmıştır. IF-ELSE yapısı kullanarak, eğer $yas değişkeni 18'den büyükse "Ehliyet alabilirsiniz!" mesajını ekrana yazdırır, aksi takdirde "Ehliyet alamazsınız." mesajını ekrana yazdırır.

Döngüler

For, while ve do-while döngüleri, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve bir dizi işlemi tekrarlamak için kullanılırlar. Bu döngüler, belirli bir işlemi belli bir koşulu sağlayana kadar veya belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılabilir.

For döngüsü, belirli bir sayı aralığında döngü oluşturmak için kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için bir for döngüsünü göstermektedir:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {  System.out.println(i);}

Yukarıdaki örnekte, döngü başlangıcında i değişkeni 1'e eşitlenir. Her döngü adımında, i değeri 1 artırılır ve döngü koşulu i <= 10 sağlandığı sürece döngü devam eder. Her adımda i değeri ekrana yazdırılır.

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece döngüyü tekrarlar. Aşağıdaki örnek, bir sayının belli bir şartı sağlayana kadar artırılmasını göstermektedir:

int i = 1;while (i <= 10) {  System.out.println(i);  i++;}

Yukarıdaki örnekte, döngü başlamadan önce i değişkeni 1'e eşitlenir. Döngü koşulu i <= 10 sağlandığı sürece döngü devam eder. Her adımda i değeri ekrana yazdırılır ve i değeri her adımda 1 artırılır.

Do-while döngüsü de bir koşula bağlı olarak döngüyü tekrarlar. Do-while döngüsü, koşulun döngüden önce değil sonra kontrol edildiği tek döngü türüdür. Aşağıdaki örnek, kullanıcının bir sayı girmesini isteyen ve kullanıcının 0 girene kadar girdiği sayıları ekrana yazdıran bir do-while döngüsünü göstermektedir:

int number;do {  System.out.println("Bir sayı girin (0 çıkış için):");  number = scanner.nextInt();  System.out.println(number);} while (number != 0);

Yukarıdaki örnekte, döngü en az bir kez çalışır ve kullanıcının bir sayı girmesini bekler. Kullanıcı 0 girdiğinde, döngü sonlanır ve program çıkış yapar.

For Döngüsü

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir sayı aralığında tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir döngü yapısıdır. Bu döngüyü kullanarak, belirli bir koşulu sağladığı sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabiliriz.

For döngüsü genellikle şu şekilde kullanılır:

          for (başlangıç koşulu; döngü koşulu; artış/değişim){        // yapılacak işlemler      }      

Yukarıdaki yapıda, başlangıç koşulu başlangıç değerini belirtir, döngü koşulu döngünün hangi koşulda sonlanacağını belirtir ve artış/değişim kısmında döngü her seferinde nasıl artırılacağı ya da değiştirileceği belirtilir.

Örneğin, aşağıdaki kodda 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir for döngüsü kullanılıyor:

          for (int i = 1; i <= 10; i++){        Console.WriteLine(i);      }      

Bu örnekte, i değeri başlangıçta 1 olarak atanır. Döngü koşulu i'nin 10'dan küçük veya eşit olmasıdır. Her döngü adımında i değeri 1 artırılır ve 1'den 10'a kadar olan sayılar ekrana yazdırılır.

İç İçe Döngüler

İç içe döngüler, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bir döngü içinde başka bir döngü kullanarak matris şeklinde verilerin yazdırılmasını sağlar. İç içe döngülerin kullanımı, kodun daha modüler ve esnek olmasını sağlar.

Örnek olarak, bir matrisin elemanlarını yazdırmak için iç içe for döngüsü kullanabiliriz. Bu döngü, satır ve sütun sayısına bağlı olarak çalışır. İlk döngü, satır sayısını temsil ederken, ikinci döngü sütun sayısını temsil eder. Her döngüde, matrisin her bir elemanı yazdırılır.

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
Satır 1 Eleman 1 Eleman 2 Eleman 3
Satır 2 Eleman 4 Eleman 5 Eleman 6
Satır 3 Eleman 7 Eleman 8 Eleman 9

Yukarıdaki örnekte, iç içe for döngüsü kullanarak matrisin elemanları yazdırılmıştır. İlk döngü satır sayısını, ikinci döngü ise sütun sayısını temsil eder. Her bir eleman, döngülerin koşullarına bağlı olarak yazdırılır. Bu şekilde, matrisin tüm elemanları tek tek ekrana bastırılır.

İç içe döngüler, programlama diline bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Matrisler gibi yapılarda ve veri tablolarında sıklıkla karşılaşılan bu yapı, kodun okunabilirliğini artırır ve daha karmaşık işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Döngüden Çıkma

Döngüden Çıkma

Döngüler, belirli bir koşul sağlanana kadar tekrarlanan kod bloklarıdır. Bir döngüden çıkmak için ise belirli bir koşulu kontrol etmek gerekmektedir. İşte döngüden çıkma örneği:

Dil Kod
Python
        count = 0        while count < 5:          print("Count:", count)          if count == 3:            break          count += 1                   # Output:        # Count: 0        # Count: 1        # Count: 2        # Count: 3      
JavaScript
        let count = 0;        while (count < 5) {          console.log("Count:", count);          if (count === 3) {            break;          }          count++;        }                // Output:        // Count: 0        // Count: 1        // Count: 2        // Count: 3      

Bu örnekte, count adında bir değişken oluşturulmuş ve 0 değeriyle başlatılmıştır. while döngüsü, count değişkeni 5'ten küçük olduğu sürece çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Her döngü adımında count değeri ekrana yazdırılmaktadır. Ancak, count değeri 3 olduğunda if koşulu sağlandığı için break ifadesiyle döngüden çıkılmaktadır.

Örnekteki çıktıya baktığımızda, count değeri 0'dan başlayarak sırasıyla 1, 2, 3'e kadar artmaktadır. Ancak 3 olduğunda döngüden çıkıldığı için sonraki adımlar çalıştırılmamıştır.

While Döngüsü

While döngüsü, bir sayıyı belirli bir şart sağlandığı sürece artırmak için kullanılır. Bu döngü yapıda, durum kontrol edilir ve şart sağlandığı sürece belirtilen işlemler tekrarlanır.

Aşağıda verilen örnekte, x değişkeninin değeri her döngüde 1 artırılarak 10'a kadar olan sayılar yazdırılıyor:

x = 1while x <= 10:  print(x)  x += 1

Yukarıdaki kod parçasında, x değişkeninin değeri başlangıçta 1 olarak belirlenir. Döngü her dönüşünde x değeri 1 artırılarak ekrana yazdırılır. Şart sağlandığı sürece döngü tekrarlanır. x değeri 10 olduğunda şart sağlanmaz ve döngü sonlanır.

Bu örnekte, x += 1 ifadesiyle x değişkeninin değeri her döngüde 1 artırılıyor. Bu sayede döngüye her girişte x değeri 1 birim artırılarak devam eder. Döngü sona erdiğinde x değeri 10 olur ve döngü sonlanır.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, programlamada sıklıkla kullanılan ve belli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. Bu kod blokları, başka kodlar içinde defalarca kullanılabilir ve programın daha modüler olmasını sağlar. Fonksiyonlar, belirli bir amaç için gerekli olan işlemleri gerçekleştirebilir ve sonuçları döndürebilir.

Fonksiyonlar, genellikle "function" anahtar kelimesiyle başlar, ardından fonksiyonun adı ve parantez içinde parametreleri yer alır. Parametreler, fonksiyonun çalışması için gerekli olan verileri alabilir. Fonksiyonun içerisindeki işlemler, süslü parantezler arasında yazılır. Fonksiyon, belirli bir değeri döndürmek istiyorsa "return" anahtar kelimesi kullanılır.

Bir örnek üzerinden fonksiyonların tanımlanması ve kullanımı daha iyi anlaşılabilir. Aşağıdaki kod örneğinde, "toplama" adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür.

function toplama(sayi1, sayi2) {  let sonuc = sayi1 + sayi2;  return sonuc;}

Fonksiyonun tanımlandığı bu örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon oluşturulmuştur. Fonksiyonun kullanılması için "sayi1" ve "sayi2" adında iki parametre geçirilir. Fonksiyonun içerisindeki işlem, parametrelere göre gerçekleştirilir. Sonuç, "return" anahtar kelimesiyle döndürülür.

Fonksiyonlar, programcılara kod tekrarını önlemek ve işlemleri daha yönetilebilir hale getirmek için büyük bir kolaylık sağlar. Fonksiyonlar, çeşitli projelerde kullanılabilir ve programlamaya olanak sağlayan önemli araçlardan biridir.

Kendini Çağıran Fonksiyon

Kendini çağıran fonksiyon, bir fonksiyonun içinde herhangi bir yerde kendisini çağırmasıdır. Bu, bir döngü gibi sürekli tekrarlanan bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Faktöriyel hesaplama, kendini çağıran fonksiyonun tipik bir örneğidir.

Bir fonksiyonun kendisini çağırması, genellikle bir koşula dayanan bir durumda kullanılır. Faktöriyel hesaplama örneğinde, fonksiyon, kendisini bir koşula bağlı olarak tekrar tekrar çağırır. Bu durumda, faktöriyel hesaplaması için kullanılan fonksiyon, faktöriyelin kendisini hesaplamanın bir yoludur.

Örneğin, 5! (5 faktöriyel) hesaplama işlemi, 5 * 4 * 3 * 2 * 1 şeklinde gerçekleştirilir. Kendini çağıran fonksiyon bu işlemi yapabilir. Fonksiyon başka bir fonksiyon tarafından çağrıldığında, hesaplama işlemi adımlar halinde gerçekleşir. İlk adımda fonksiyon 5'i, ikinci adımda 4'ü alır ve bu iki sayıyı çarpar. Sonra, 3 ile çarpar ve bu işlemi 1'e kadar tekrarlar. Sonuç, faktöriyel değeri olan 120 elde edilir.

Kendini çağıran fonksiyonlar, bir döngü gibi belirli bir işlemi tekrar tekrar gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu yöntem, belli bir koşula dayanan hesaplamalar veya işlemler için de kullanılabilir.

Bu örnekte, bir fonksiyonun içinde kendisini çağırmak suretiyle faktöriyel hesabı yapmak gösterilmiştir. Bu basit bir kod örneğidir ve başlangıç seviyesindeki geliştiricilere temel kodlama kavramlarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Parametreli Fonksiyon

=Fonksiyona parametre geçerek toplama işlemi örneği.

Fonksiyonlar, programlama dillerinde temel bir yapı taşıdır ve belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılır. Parametreli fonksiyonlar, fonksiyonlara argümanlar geçerek belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu şekilde, aynı kod bloğunu birden fazla kez yazmak yerine, tek bir fonksiyon çağrısı yaparak kodu daha verimli hale getirebiliriz.

Parametreli fonksiyonların kullanımını anlamak için, toplama işlemi üzerinden basit bir örnek verelim. Aşağıdaki örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon tanımlanmıştır ve bu fonksiyon iki sayıyı parametre olarak alarak toplamını hesaplar ve sonucunu döndürür.

    function toplama(sayi1, sayi2) {    var toplam = sayi1 + sayi2;    return toplam;  }  

Yukarıdaki örnekte, "toplama" fonksiyonu iki adet parametre alır: "sayi1" ve "sayi2". Bu parametreler, fonksiyon içindeki işlemlerde kullanılmak üzere fonksiyona geçirilir. Fonksiyon, parametreleri toplar ve "toplam" adında bir değişkende saklar. Son olarak, "toplam" değişkenini döndürerek toplama işleminin sonucunu elde ederiz.

Bu örnekte, "toplama" fonksiyonunu kullanarak herhangi iki sayıyı toplama işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin:

    var sonuc = toplama(5, 3);  console.log(sonuc); // Sonuç: 8  

Bu şekilde, parametreli fonksiyonlar kullanarak farklı argümanlar geçerek aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu, kod tekrarını önler ve programımızı daha modüler hale getirir.

Article Main Title: basit kod örnekleri (Simple Code Examples)

Makale Başlık: Basit Kod Örnekleri

Bu makalede, başlangıç seviyesindeki geliştiriciler için bazı basit kod örnekleri paylaşılacaktır. Amacımız, bu örneklerle programlama kavramlarını daha iyi anlamanızı sağlamak ve kod yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktır.

İlk olarak, IF-ELSE yapısının nasıl kullanıldığını gösteren bir örnekle başlayalım. IF-ELSE yapısı, bir koşulu kontrol eder ve koşulun doğru ya da yanlış olduğuna bağlı olarak farklı işlemler yapmamızı sağlar. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif ya da negatif olduğunu kontrol eden bir program yazacağız.

Sonraki örneğimizde, döngülerin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Döngüler, belirli bir işlemi tekrar tekrar yapmamızı sağlar ve bu sayede programlarımız daha verimli hale gelir. For, while ve do-while döngülerini kullanmayı öğreneceğiz ve örneklerle bunları daha iyi anlayacağız.

For döngüsü, belirli bir sayı aralığında tekrarlanmasını istediğimiz işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğimizde, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir program yazacağız. Daha sonra, iç içe for döngüsü kullanarak bir matris şeklinde verileri yazdıran bir örneği ele alacağız.

Bir döngüden çıkmak istediğimizde ise belirli bir koşulu kontrol ederek döngüyü sonlandırabiliriz. Bu örnekte, kullanıcının belirli bir sayıyı tahmin etmesini isteyeceğiz ve doğru sayıyı bulduğunda döngüden çıkacak bir program yazacağız.

Sonra ise while döngüsünü inceleyeceğiz. While döngüsü, bir koşulun sağlandığı sürece tekrarlanmasını istediğimiz kodları çalıştırmak için kullanılır. Örneğimizde, kullanıcıdan alınan bir sayıyı belli bir şart sağlandığı sürece artıran bir program yazacağız.

En son olarak, fonksiyonların tanımlanması ve kullanımını ele alacağız. Fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanmak istediğimiz kod bloklarını gruplamamızı sağlar. Bir fonksiyonu nasıl tanımlayacağımızı ve nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Örneğimizde, kendini çağıran fonksiyonları ve parametreli fonksiyonları ele alacağız.

Bu makalede paylaşacağımız basit kod örnekleri, başlangıç seviyesindeki geliştiricilerin temel programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Örneklerimizi adım adım takip ederek kodlama becerilerinizi güçlendirebilir ve daha karmaşık projelere adım atabilirsiniz. Başlayalım!

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir