Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Basit Programlama Örnekleri

Basit Programlama Örnekleri

admin admin - - 27 dk okuma süresi
271 0

Bu makalede, başlangıç düzeyindeki programlamacılar için kullanışlı olabilecek bazı basit programlama örneklerine değinilecektir. Programlama dünyasına yeni adım atanlar için, temel programlama becerilerini geliştirmek ve daha karmaşık projeler için sağlam bir temel oluşturmak önemlidir. Bu nedenle, bu makalede basit programlama örneklerini paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz.

Makalemizde, farklı programlama dillerinde gerçekleştirilebilecek çeşitli basit programlama örneklerine yer vereceğiz. Bu örnekler arasında hesap makinesi programı, mükemmel sayı bulma programı, faktöriyel hesaplama programı ve yıldız deseni oluşturma programı gibi farklı konular bulunmaktadır. Her bir örnekte, programın nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklayacağız ve program kodunu da paylaşacağız. Böylece, programlamaya yeni başlayanlar bu kodları inceleyerek ve değiştirerek kendi projelerini oluşturma becerilerini geliştirebilecekler.

Hesap Makinesi

Hesap makinesi programıyla, kullanıcının iki sayıyı toplaması, çıkarması, çarpması veya bölmesi gibi işlemler yapılabilir. Kullanıcıya, işlem yapmak istediği sayıları girmesi için bir giriş kutusu sunulur. Kullanıcı, sayıları girip uygun işlem butonuna tıkladığında, hesap makinesi programı bu işlemi gerçekleştirir ve sonucu ekranda gösterir.

Hesap makinesi programı, basit bir arayüze sahiptir ve kullanımı oldukça kolaydır. Kullanıcılar, bu programı kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde matematiksel hesaplamalar yapabilirler. Örneğin, eğer iki sayının toplamını öğrenmek istiyorsanız, bu programı kullanarak kolayca sonucu bulabilirsiniz. Aynı şekilde, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için de hesap makinesi programını kullanabilirsiniz.

Bu program genellikle matematik derslerinde, finansal hesaplamalarda ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılır. Özellikle hızlı ve doğru sonuçlar elde etmek istediğiniz durumlarda, bir hesap makinesi programı size yardımcı olabilir. İhtiyaç duyduğunuz her an, bu programı kullanarak matematiksel işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Mükemmel Sayı Bulma

Bu örnek program, kullanıcının girdiği bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eder. Mükemmel sayılar, kendileri hariç pozitif bölenlerinin toplamının kendisine eşit olduğu sayılardır.

Mükemmel sayıları bulmak için bu programı kullanabilirsiniz. Program, kullanıcının bir sayı girmesini bekler ve ardından bu sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayı mükemmelse, kullanıcıya bu bilgiyi verir. Aksi takdirde, kullanıcıya sayının mükemmel olmadığını ileten bir mesaj gösterir.

Örneğin, kullanıcı 28 sayısını girdiğinde program, bu sayının mükemmel bir sayı olduğunu tespit eder ve kullanıcıya bunu bildirir. Ancak kullanıcı 12 sayısını girdiğinde ise program, bu sayının mükemmel bir sayı olmadığını belirtir.

Aşağıda, programın bir örneği yer almaktadır:

Girdi Çıktı
28 Mükemmel sayıdır.
12 Mükemmel sayı değildir.

Programın çalışma mantığı oldukça basittir. Kullanıcıdan alınan sayının pozitif bölenlerinin toplamı hesaplanır ve bu toplam, kullanıcının girdiği sayıyla karşılaştırılır. Eğer toplam, girdiğimiz sayıya eşitse, sayı mükemmel olarak kabul edilir. Aksi takdirde ise mükemmel olmadığına karar verilir.

Bu örneği kullanarak, programlamaya yeni başlayanlar mükemmel sayıları bulmayı öğrenebilir ve daha karmaşık programlar yazmaya adım atabilirler.

Mükemmel Sayı Nedir?

=Mükemmel sayı, pozitif tam sayılardan biridir ve kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşittir.

Mükemmel bir sayı, kendisinin pozitif bölenlerinin toplamıyla eşleşen bir sayıdır. Pozitif bölenler, sayının kendisiyle bölündüğünde kalan sıfır olan tam sayılardır. Yani, bir sayının bölenlerini bulduğumuzda, sadece sayının kendisini hariç tutmamız gerekir.

Örneğin, 6 bir mükemmel sayıdır çünkü pozitif bölenlerinin toplamı (1 + 2 + 3) 6’ya eşittir. Diğer bir örnek olarak, 28 mükemmel bir sayıdır çünkü bölenlerinin toplamı (1 + 2 + 4 + 7 + 14) yine 28’e eşittir.

Ancak, mükemmel sayılar oldukça nadir bulunan sayılardır. Bu nedenle, mükemmel sayılarla ilgili araştırmalar ve hesaplamalar genellikle matematiksel çalışmalar içinde yer alır. Mükemmel sayılar, tarih boyunca matematikçilerin ilgisini çeken bir konu olmuştur ve hala araştırılan bir konudur.

Mükemmel sayılar, matematiksel bulmacalar ve problem çözme alanında da kullanılabilecek ilginç bir konudur. Örneğin, mükemmel sayılar üzerine çalışma yaparken, problemlerin çözümünde onları kullanabilir ve farklı algoritmalar geliştirebilirsiniz.

Tüm bu nedenlerle, mükemmel sayılar matematikçiler ve programcılar arasında büyük bir ilgi ve merak uyandıran bir konudur.

Örnek Mükemmel Sayı

Örneğin, 28 mükemmel bir sayıdır çünkü bölenlerinin toplamı (1+2+4+7+14) 28’e eşittir.

Örnek Mükemmel Sayı Değil

=Ancak, 12 mükemmel bir sayı değildir çünkü bölenlerinin toplamı (1+2+3+4+6) 12’den küçüktür.

Program Kodu

=Bu örneğin program kodu, kullanıcının bir sayı girdisi almasını, mükemmel sayı olup olmadığını kontrol etmesini ve sonucu ekrana yazdırmasını sağlar.

Öncelikle, programın çalışması için kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir. Bu sayı, mükemmel sayı olup olmadığının kontrol edileceği sayıdır.

Kullanıcının girdiği sayı, bir değişkene atanır ve ardından sayının bölenlerinin toplamını hesaplamak üzere bir döngü başlatılır.

Döngü, sayının pozitif bölenlerini bulmak ve bunların toplamını hesaplamak için kullanılır. Her böleni kontrol etmek için, sayıyı bölenlerine bölerek kalanın sıfır olup olmadığı kontrol edilir.

Eğer kalan sıfır ise, bu, sayının bölenlerinden biridir ve bu bölen, bir listeye eklenir. Sonuç olarak, liste oluşturup bölenleri sırayla eklenir.

Daha sonra, bu bölenlerin toplamının kontrol edilecek sayıya eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşitlik sağlanıyorsa, kullanıcıya “mükemmel sayı” olduğu mesajı verilir ve sayı ekrana yazdırılır.

Eğer bölenlerin toplamı, kullanıcının girdiği sayıya eşit değilse, “mükemmel sayı değil” olduğu mesajı verilir ve sonuç ekrana yazdırılır.

Programın sonunda, kullanıcıya başka bir sayı girmek isteyip istemediği sorulur. Eğer kullanıcı “evet” yanıtını verirse, program tekrar çalışır ve yeni bir sayı için kontroller yapılır. “Hayır” yanıtı verildiğinde, program sonlanır ve kullanıcıya veda mesajı verilir.

Böylelikle, bu program kodu sayesinde kullanıcılar kolayca bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontol edebilir ve sonucu ekrana yazdırabilir.

Faktöriyel Hesaplama

Bu programda, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir program örneği yer almaktadır.

Faktöriyel, bir sayının kendisiyle birlikte daha küçük tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır. Örneğin, 5 sayısının faktöriyeli (5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120) 120’dir.

Program, kullanıcının bir sayı girmesini sağlar ve girilen sayının faktöriyelini hesaplar. Kullanıcı, istediği herhangi bir sayıyı girebilir ve program otomatik olarak faktöriyelini hesaplar.

Örnek Faktöriyel Hesaplama
Girilen Sayı Faktöriyel
5 120
7 5040
10 3628800

Bu program kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Faktöriyel hesaplama işlemi, matematiksel hesaplamalar veya istatistiksel analizler gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar, tek bir komutla istedikleri sayının faktöriyelini hızlı bir şekilde hesaplayabilirler.

Programın kullanımı oldukça basittir. Kullanıcı sadece bir sayı girmesi gerekmektedir ve program otomatik olarak faktöriyelini hesaplar. Sonuç, kullanıcıya ekranda gösterilir. Bu program, kullanıcıların matematiksel hesaplamalarını hızlandırıp kolaylık sağlamaktadır.

Faktöriyel Nedir?

=Faktöriyel, bir sayının kendisiyle birlikte daha küçük tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır.

Bir sayının faktöriyelini hesaplamak, o sayıyı kendisiyle birlikte tüm daha küçük pozitif tam sayıların çarpımı olarak bulmak anlamına gelir. Faktöriyel işareti, ünlem işareti (!) ile gösterilir. Örneğin, 5 faktöriyel (5!) 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 şeklinde hesaplanır.

Faktöriyel, matematikte sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Özellikle olasılık, istatistik ve kombinatorik gibi alanlarda sıkça karşılaşılır. Aynı zamanda faktöriyel hesaplamaları, programlamada da sıkça kullanılır. Örneğin, bir sayının permütasyon ya da kombinasyon hesaplamalarında faktöriyel kullanılır.

Faktöriyel hesaplamaları, başlangıç düzeyindeki bir programcı için de kolaylıkla yapılabilir. Programlama dillerinde faktöriyel hesaplama için genellikle döngüler kullanılır. Örneğin, bir for döngüsü kullanarak kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayabilirsiniz.

Faktöriyel hesaplamaları, matematiksel hesaplamalar veya programlamadaki kullanımlar için oldukça önemlidir. Hesaplama işlemi basit olsa da, büyük sayılar için faktöriyel hesaplamaları hızlı bir şekilde karmaşıklaşabilir. Bu nedenle, bazı programlama dillerinde faktöriyel hesaplama için optimize edilmiş fonksiyonlar veya algoritmalar bulunur.

Program İşleyişi

=Program, kullanıcının bir sayı girmesini sağlar ve girilen sayının faktöriyelini hesaplar.

Programın işleyişi şu adımları izler:

 • Kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir.
 • Girilen sayı, faktöriyeli hesaplanması için kullanılır.
 • Bir değişken oluşturulur ve başlangıç değeri olarak 1 atanır.
 • Bir döngü kullanılarak girilen sayıdan başlayarak 1’e kadar olan tüm sayılar çarpılır.
 • Her çarpma işlemi sonucu, değişken güncellenir ve yeni değeriyle tekrar kendisiyle çarpılır.
 • Çarpma işlemi tamamlandığında, değişkenin son değeri girilen sayının faktöriyelini temsil eder.
 • Sonuç ekrana yazdırılır.

Örneğin, kullanıcı 5 sayısını girdiğinde, program bu sayının faktöriyelini hesaplar. İlk olarak, 5 ile başlayan döngü kullanılarak 5 x 4 x 3 x 2 x 1 işlemleri gerçekleştirilir. Her adımda çıkan sonuç, değişkenin değeriyle güncellenir. Bu işlemler tamamlandığında, sonuç olarak 120 elde edilir ve ekrana yazdırılır.

Örnek Faktöriyel Hesaplama

=Örneğin, 5 sayısının faktöriyeli (5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120) 120’dir.

Yıldız Deseni Oluşturma

Bu programda, kullanıcının belirli bir sayıda yıldız (*) kullanarak farklı desenler oluşturmasını sağlayan bir örnek yer almaktadır.

Diyelim ki kullanıcı 5 sayısını girdi. Bu program, kullanıcının istediği desen uzunluğuna göre yıldız (*) karakterleri ile bir desen oluşturur. Örneğin, kullanıcı 5 girdiğinde aşağıdaki gibi bir desen oluşur:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Bu örnek desen, kullanıcının girdiği sayıya bağlı olarak yıldız (*) karakterlerini artırırken her satırda bir yıldız daha eklenerek oluşturulur.

Bu program, kullanıcının yıldız desenlerini oluşturarak programlama becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda algoritma mantığını anlamasına da katkı sağlar. Kullanıcı istediği desen uzunluğunu girdikçe farklı desenler oluşturabilir ve programlamayı daha keyifli hale getirebilir.

Örnek Desen

Örnek bir desen oluşturmak için kullanıcının 5 girmesi gerekmektedir. Kullanıcı 5 girdiğinde aşağıdaki desen oluşur:

  *  **  ***  ****  *****

Görüldüğü gibi, kullanıcı 5 girerek programa istediği sayıda asterisk (*) kullanarak bir desen oluşturabilir. Her satırda bir önceki satıra göre bir asterisk artırarak, istediği şekilde desen oluşturabilir. Bu desen örneği, programlamada döngülerin kullanıldığını ve bir dizi komutun tekrarlanmasını gerektiren bir durumu göstermektedir.

Desen oluşturmak, programlamada yaratıcılık ve problemleri çözme becerisi gerektiren bir süreçtir. Kullanıcılar, farklı sayılar girerek farklı desenler oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcı 3 girerse aşağıdaki gibi bir desen oluşur:

  *  **  ***

Bu deseni oluşturmak için, programın kullanıcıdan alınan sayıya göre döngüleri kullanması gerekmektedir. Her satırda bir önceki satıra göre bir asterisk artırarak desen oluşturulur. Bu tür desenler, programlama becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, algoritma oluşturma ve mantıksal düşünme yeteneklerinizi geliştirmeye de yardımcı olabilir.

*

Yıldız Deseni Oluşturma

Yıldız deseni oluşturma programı, kullanıcının belirli bir sayıda yıldız (*) kullanarak farklı desenler oluşturmasını sağlayan bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu program, başlangıç düzeyindeki programlamacılar için oldukça eğlenceli ve öğretici bir pratik ihtiva ediyor.

Programın çalışma prensibi oldukça basittir. Kullanıcıdan bir sayı girdisi alınır ve bu sayı kadar satır oluşturularak istenilen desen elde edilir. Örneğin, kullanıcı 5 girdiğinde aşağıda gösterilen desen oluşturulur:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, kullanıcının belirttiği sayıda yıldız (*) kullanılarak alt alta artan sayıda yıldızlı satırlar oluşturulur. Bu programla, farklı boyutlarda desenler oluşturarak programlama yeteneklerinizi geliştirebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Yıldız deseni oluşturma programı, basit bir programlama konusu olmasına rağmen programların nasıl yapılandırılabileceğini ve farklı çıktılar üretebileceğimizi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda programlama dillerinde döngülerin nasıl kullanıldığını ve birbiriyle etkileşimli bir şekilde çalışan kod parçacıklarının nasıl oluşturulduğunu da anlamamızı sağlar.

**

*****************************

** **

** Başit Programlama Örnekleri **

** **

*****************************

Merhaba! Bu makalede, programlamaya yeni başlayanlar için bazı basit programlama örneklerine değineceğiz. Programlama dilini öğrenmek için en iyi yol, pratik yapmaktır. Bu örnekler, programlama temellerinizi güçlendirmenize ve kendi çözümlerinizle oynamanıza yardımcı olacaktır.

**Hesap Makinesi**

Hesap makinesi programı, programlama becerilerinizi geliştirmenizi ve temel matematik işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Kullanıcının iki sayıyı toplaması, çıkarması, çarpması veya bölmesi gibi işlemleri kolayca yapabileceği bir arayüz sunar. Örneğin, kullanıcının 5 ve 3 sayılarını toplamasını sağlayabilirsiniz.

**Mükemmel Sayı Bulma**

Mükemmel sayı bulma programı ile kullanıcının girdiği bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Mükemmel sayı, pozitif tam sayılardan biridir ve kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşittir. Örneğin, kullanıcının 6 sayısını girmesi durumunda programa göre çıktı olarak “Mükemmel sayıdır!” mesajı verebilirsiniz.

**Faktöriyel Hesaplama**

Faktöriyel hesaplama programı, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplar. Faktöriyel, bir sayının kendisiyle birlikte daha küçük tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır. Örneğin, kullanıcının 5 sayısını girmesi durumunda programa göre çıktı olarak 120 değerini elde edebilirsiniz.

**Yıldız Deseni Oluşturma**

Yıldız deseni oluşturma programı, kullanıcının belirli bir sayıda yıldız (*) kullanarak farklı desenler oluşturmasını sağlar. Örneğin, kullanıcı tarafından belirlenen bir sayıya göre yıldızlarla oluşan üçgen veya kare desenlerini ekrana basabilirsiniz.

**Basit Programlama Örnekleri** yazımızda, başlangıç seviyesindeki programcılar için kullanışlı olabilecek bazı temel programlama örneklerini inceledik. Bu örneklerle pratik yaparak, programlama becerilerinizi geliştirebilir ve daha karmaşık problemleri çözmek için temel bir yetenek seti oluşturabilirsiniz. Kendi çözümlerinizi denemekten çekinmeyin ve programlamaya olan tutkunuzu keşfedin!

***

Merhaba! Bu makalede, başlangıç düzeyindeki programlamacılara hitap eden bazı basit programlama örneklerinden bahsedeceğiz. Bu örnekleri kullanarak, programlama becerilerinizi geliştirebilir ve pratik yapabilirsiniz.

Hesap makinesi programı, kullanıcının iki sayıyı toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi matematiksel işlemler yapabilmesini sağlar. Kullanıcı, iki sayıyı girdikten sonra, istediği işlemi seçerek sonucunu elde edebilir.

Bu program, kullanıcının girdiği bir sayının mükemmel bir sayı olup olmadığını kontrol eder. Mükemmel bir sayı, kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamının kendisine eşit olduğu bir sayıdır.

Mükemmel sayı, pozitif tam sayılardan biridir ve kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşittir. Örneğin, 28 mükemmel bir sayıdır çünkü bölenlerinin toplamı (1+2+4+7+14) 28’e eşittir.

Ancak, 12 mükemmel bir sayı değildir çünkü bölenlerinin toplamı (1+2+3+4+6) 12’den küçüktür.

Bu örneğin program kodu, kullanıcının bir sayı girdisi almasını, mükemmel sayı olup olmadığını kontrol etmesini ve sonucu ekrana yazdırmasını sağlar.

Bu program, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplama işlemini gerçekleştirir. Faktöriyel, bir sayının kendisiyle birlikte daha küçük tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır.

Program, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyerek girilen sayının faktöriyelini hesaplar. Örneğin, 5 sayısının faktöriyeli (5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120) 120’dir.

Bu programda, kullanıcının belirli bir sayıda yıldız (*) kullanarak farklı desenler oluşturabilmesini sağlayan bir örnek bulunmaktadır. Kullanıcı, istediği sayıyı girdikten sonra, o sayıda yıldız kullanılarak oluşturulan deseni görebilir.

Örneğin, kullanıcı 5 girdiğinde aşağıdaki desen oluşur:

 • *
 • **
 • ***
 • ****
 • *****

****

Örnek Mükemmel Sayı

Örneğin, 28 mükemmel bir sayıdır çünkü bölenlerinin toplamı (1+2+4+7+14) 28’e eşittir.

*****

*****

Bu programda, kullanıcının belirli bir sayıda yıldız (*) kullanarak farklı desenler oluşturmasını sağlayan bir örnek yer almaktadır.

 • Desen oluşturma programı, kullanıcıdan bir sayı girmesini ister.
 • Program, girilen sayıya göre bir döngü oluşturur.
 • Her döngü adımında, program o adıma göre sayıda yıldız (*) bastırır.
 • Bu işlem, girilen sayıya kadar devam eder.
Girdi Çıktı
5
    *    **    ***    ****    *****   
3
    *    **    ***   

Kullanıcı, istediği sayıda yıldız kullanarak farklı desenleri oluşturabilir. Bu program, basit bir düzeye sahip olduğu için yeni başlayan programcılara pratik yapma ve döngüleri kullanma konusunda yardımcı olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir