Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c# Console Örnekleri

c# Console Örnekleri

admin admin - - 8 dk okuma süresi
182 0

c# programlama dilinde, Console sınıfı genellikle konsol uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Bu sınıf, programların konsol ekranı üzerinden veri almasını sağlar ve çeşitli çıktılar üretir. Bu makalede, c# programlama dilinde kullanılan Console sınıfının örneklerine odaklanacağız ve nasıl kullanılacağını anlatacağız.

Console’a Merhaba Dünyası Yazdırmak

Merhaba Dünya!

Console sınıfının kullanımını anlamak için ilk olarak basit bir örneğe bakalım. Console.WriteLine() metodu, ekrana verilen bir metni yazdırmak için kullanılır. Bu örnekte, ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırmak için Console.WriteLine() metodu kullanılacak.

Console.WriteLine() metodu, parantez içine yazılan değeri ekrana yazdırır. Bu değer, bir metin, sayı veya başka bir veri olabilir. Eğer parantez içine çift tırnaklar arasında bir metin yazarsak, bu metin olduğu gibi ekrana yazdırılır. Yani, Console.WriteLine(“Merhaba Dünya!”); komutuyla ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırabiliriz.

Merhaba Dünya!

Bu örnekte, Console.WriteLine() metodu kullanılarak ekrana Merhaba Dünya! yazdırılır. C# dilinde, Console sınıfı birçok farklı özelliğe sahip olup, kullanıcıya etkileşimli bir şekilde veri girişi ve çıktısı sağlar.

yazdırılacak.

=İlk örnek olarak, Console.WriteLine() metodu kullanılarak ekrana Merhaba Dünya! yazdırılacak.

Kullanıcıdan Veri Almak

Kullanıcıdan veri almak, C# programlama dilinde sıkça kullanılan bir işlemdir. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan veri Console.ReadLine() metodu kullanılarak ekrana yazdırılacak.

Bu örneği anlamak için önce Console.ReadLine() metodunu incelemek önemlidir. Bu metod, kullanıcının girdiğini veriyi almak için kullanılır. Kullanıcı bir veri girdiğinde, bu veri string bir değişkene atanır. Ardından, bu değişken Console.WriteLine() metodu kullanılarak ekrana yazdırılır.

Örneğin:

string isim;Console.WriteLine("Lütfen isminizi giriniz: ");isim = Console.ReadLine();Console.WriteLine("Merhaba " + isim + "! Hoşgeldin!");

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının bir isim girmesi beklenir. Kullanıcı bir isim girdiğinde, bu isim “isim” adlı string değişkene atanır. Ardından, ekrana “Merhaba {isim}! Hoşgeldin!” mesajı yazdırılır, burada {isim} kısmı kullanıcının girdiği ismi temsil eder.

Kullanıcının veri girmesi gereken durumlarda Console.ReadLine() metodunu kullanarak kolayca veri alabilir ve bu veriyi istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede kullanıcı etkileşimi artırabilir ve programınızı daha kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

Kullanıcıdan Aldığı Veriyi İşlemek

Kullanıcıdan aldığı veriyi işlemek, C# programlama dilinde oldukça sık kullanılan bir işlemdir. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan sayılar toplanacak ve sonuç ekrana yazdırılacak.

İşleme başlamadan önce kullanıcıdan kaç adet sayı alınacağı belirlenmelidir. Bunu yapmak için kullanıcıya “Kaç sayı toplamak istersiniz?” şeklinde bir soru sorulacak ve kullanıcının girişi Console.ReadLine() metodu ile okunacak.

Console.WriteLine("Kaç sayı toplamak istersiniz?");int sayiAdeti = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Daha sonra bir döngü kullanılarak kullanıcıdan istenen adette sayı alınacak ve toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem için öncelikle toplam değişkeni tanımlanmalı ve sıfıra eşitlenmelidir.

int toplam = 0;for (int i = 1; i <= sayiAdeti; i++){  Console.WriteLine(i + ". sayıyı girin:");  int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  toplam += sayi;}

Son olarak toplam değişkeni ekrana yazdırılır ve kullanıcıya toplam sonucu gösterilir.

Console.WriteLine("Sayıların toplamı: " + toplam);

Bu örnekte kullanıcıdan alınan sayılar toplanarak sonuç ekrana yazdırılmıştır. Kullanıcıdan alınan veriyi işlemek, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve C# Console sınıfı kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Pozitif veya Negatif Sayıları Ayırma

=Bu alt örnekte, kullanıcıdan alınan sayılar pozitif ve negatif olarak ayrılacak ve sonuçlar ekrana yazdırılacak.

Kullanıcıdan alınan sayıları pozitif ve negatif olarak ayırmak için öncelikle kullanıcının kaç adet sayı gireceği belirlenir. Ardından, kullanıcıdan bu sayılar alınır ve pozitif veya negatif olanlar ayrılır. İşlem sonucunda ayrılan bu sayılar ayrı ayrı ekrana yazdırılır.

Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki C# kod örneği kullanılabilir:

using System;class Program{  static void Main()  {    Console.Write("Kaç adet sayı gireceksiniz? ");    int sayiAdeti = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());    int[] sayilar = new int[sayiAdeti];    int[] pozitif = new int[sayiAdeti];    int[] negatif = new int[sayiAdeti];    for (int i = 0; i < sayiAdeti; i++)    {      Console.Write((i + 1) + ". sayıyı girin: ");      sayilar[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      if (sayilar[i] > 0)      {        pozitif[i] = sayilar[i];      }      else      {        negatif[i] = sayilar[i];      }    }    Console.WriteLine("Pozitif Sayılar:");    foreach (var sayi in pozitif)    {      if (sayi != 0)      {        Console.WriteLine(sayi);      }    }    Console.WriteLine("Negatif Sayılar:");    foreach (var sayi in negatif)    {      if (sayi != 0)      {        Console.WriteLine(sayi);      }    }    Console.ReadLine();  }}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayıAdeti kadar sayı istenir ve bu sayılar pozitif veya negatif belirlemek için kontrol edilir. Pozitif olanlar pozitif dizisine, negatif olanlar ise negatif dizisine atanır. Ardından pozitif ve negatif diziler ayrı ayrı ekrana yazdırılır.

Sayıyı Faktöriyelini Hesaplama

=Bu alt örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyeli hesaplanacak ve sonuç ekrana yazdırılacak.Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplamak için Console sınıfının özelliklerini kullanacağız. Öncelikle, kullanıcıdan bir sayı girmesini istemek için Console.ReadLine() metodunu kullanacağız. Ardından, girilen sayının faktöriyelini hesaplamak için bir döngü kullanacağız.Aşağıdaki örnek kodu inceleyelim:

Console.WriteLine("Faktöriyelini hesaplamak için bir sayı girin: "); int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());int faktoriyel = 1;for (int i = 1; i <= sayi; i++){  faktoriyel *= i;}Console.WriteLine(sayi + " sayısının faktöriyeli: " + faktoriyel);

Bu kodda, kullanıcıdan alınan sayı int.Parse(Console.ReadLine()) ile alınıyor ve faktoriyel değişkenine atılıyor. Ardından, i değişkeni 1'den başlayarak girilen sayıya kadar bir döngü içinde artırılıyor ve her döngüde faktoriyel değişkeni ile çarpılıyor.Sonuç olarak, kullanıcıdan alınan sayının faktöriyeli ekrana yazdırılıyor.Bu örnekle, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplamayı öğrenmiş olduk. Bu tür matematiksel hesaplamaları yaparken Console sınıfının özelliklerini kullanarak programlarımızı daha işlevsel hale getirebiliriz.

Kullanıcının Girdiği Metni Büyük Harflere Çevirme

Kullanıcının girdiği metini büyük harflere çevirmek, C# programlama dilinde Console sınıfının sunduğu özellikler arasında yer almaktadır. Bu örnekte, Console.ReadLine() metodu kullanılarak kullanıcıdan alınan bir metin büyük harflere dönüştürülerek ekrana yazdırılacaktır.

İşlem basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. İlk olarak, kullanıcıdan bir metin girmesi istenir ve bu girdi Console.ReadLine() metoduyla alınır. Ardından, alınan metin Console.ToUpper() metodu kullanılarak büyük harflere dönüştürülür. Son olarak, dönüştürülen metin Console.WriteLine() metoduyla ekrana yazdırılır.

Aşağıda, örnek bir kod parçası bulunmaktadır:

string metin;Console.WriteLine("Bir metin girin: ");metin = Console.ReadLine();string buyukMetin = metin.ToUpper();Console.WriteLine("Metnin büyük harfleri: " + buyukMetin);

Bu kod parçası, kullanıcıdan alınan metni büyük harflere dönüştürerek ekrana yazdıracaktır. Böylece kullanıcının girdiği metin, büyük harflerle görüntülenecektir.

Sayı Tahmin Oyunu

=Bu örnekte, kullanıcının rastgele bir sayıyı tahmin etmesi istenecek ve doğru tahmin edip etmediği kontrol edilecek. Sayı tahmin oyunu, kullanıcılar arasında oldukça popüler olan ve heyecanlı bir oyun türüdür. Oyunda, bilgisayar rastgele bir sayı seçer ve kullanıcının o sayıyı tahmin etmesi beklenir.

İlk adım olarak, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir. Ardından, bilgisayarın seçtiği sayı ile kullanıcının girdiği sayı karşılaştırılır. Eğer kullanıcının tahmin ettiği sayı, bilgisayarın seçtiği sayı ile tam olarak aynı ise, oyuncu doğru tahmin etmiş demektir ve oyunu kazanır.

Diğer bir durumda, eğer kullanıcının tahmin ettiği sayı bilgisayarın seçtiği sayıdan büyük ise, kullanıcıya tahmini büyük olduğu söylenir ve kullanıcının yeni bir tahmin yapması istenir. Benzer şekilde, eğer kullanıcının tahmin ettiği sayı bilgisayarın seçtiği sayıdan küçük ise, kullanıcıya tahmini küçük olduğu söylenir ve yeni bir tahmin yapması istenir. Bu süreç, kullanıcı doğru tahmin edene kadar devam eder.

Tahmin Hakkı Kontrolü

Bu alt örnekte, kullanıcının belirli sayıda tahmin hakkı olduğu kontrol edilecek ve doğru tahmin edildiğinde sonuç ekrana yazdırılacak.

Tahmin hakkı kontrolünün amacı, kullanıcının belirli sayıda tahmin hakkına sahip olduğunu doğrulamaktır. Bu örnekte, kullanıcıya bir sayıyı tahmin etme fırsatı sunulacak ve her yanlış tahminde kullanıcının tahmin hakkı azalacak. Kullanıcının tahmin hakkı bittikten sonra doğru tahmin etmesi durumunda sonuç ekrana yazdırılacak.

Bu kontrolü gerçekleştirmek için, öncelikle kullanıcının tahmin hakkını belirlememiz gerekiyor. Örneğin, kullanıcıya 3 tahmin hakkı vermek istediğimizde, başlangıçta tahmin hakkının 3 olduğunu belirtebiliriz.

Her yanlış tahminden sonra, tahmin hakkını bir azaltmamız gerekmektedir. Bu kontrolü gerçekleştirmek için if-else koşulları veya döngüler kullanabiliriz. Her tahminde, kullanıcının doğru tahmin yapması kontrol edilir ve doğru tahmin edildiğinde sonuç ekrana yazdırılır.

Bu örneğin amacı, kullanıcının tahmin yeteneklerini test etmek, doğru sonuca ulaşana kadar tahmin hakkının sınırlı olduğunu göstermek ve sonuçları ekrana yazdırmaktır. Bu sayede kullanıcının oyuna katılımını artırırken, aynı zamanda oyunun heyecanını ve sürprizini korumayı hedeflemekteyiz.

Tahmin Edilen Sayıdan Büyük veya Küçük İpucu Verme

Bu alt örnekte, kullanıcının verilen ipuçları doğrultusunda sayıyı tahmin etmesi istenecek ve sonuç ekrana yazdırılacak. Tahmin edilen sayıdan büyük veya küçük ipuçları, kullanıcının doğru tahmin etmesine yardımcı olacaktır. Öncelikle, kullanıcıya rastgele bir sayı tahmin etmesi gerektiği söylenecek. Kullanıcının tahmin ettiği sayı kontrol edilecek ve doğru olup olmadığına karar verilecek. Eğer kullanıcının tahmini doğruysa, ekrana "Tebrikler, doğru tahmin ettiniz!" mesajı yazdırılacak.Ancak, kullanıcının tahmini yanlış ise, sayının tahmin edilen sayıdan büyük veya küçük olduğunu belirtmek için ipuçları verilecek. Örneğin, eğer tahmin edilen sayı daha büyükse, "Daha küçük bir sayı deneyin!" mesajı yazdırılacak. Eğer tahmin edilen sayı daha küçükse, "Daha büyük bir sayı deneyin!" mesajı ekrana yazdırılacak.Kullanıcının her bir tahmininden sonra, tahmin hakkı kontrol edilecek. Belirlenen sayıda tahmin hakkı varsa ve kullanıcının hakkı bitmediyse, kullanıcıya yeni bir tahmin yapması istenecek. Ancak, kullanıcının tahmin hakkı bittiyse ve doğru tahmin edemediyse, ekrana "Üzgünüm, doğru sayıyı tahmin edemediniz!" mesajı yazdırılacak.Son olarak, kullanıcının doğru tahmin etmesi durumunda ekrana "Tebrikler, doğru tahmin ettiniz!" mesajı gösterilecek. Bu sayede kullanıcı, verilen ipuçları doğrultusunda sayıyı tam olarak tahmin edebilecek.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir