Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. C Dili Örnekleri

C Dili Örnekleri

admin admin - - 25 dk okuma süresi
154 0

C dili, programlama dünyasının en temel ve önemli dillerinden biridir. Bu dil üzerinde pek çok program örneği bulunmakta ve farklı programlama kavramlarını anlamak için harika bir başlangıç noktası sunmaktadır. Bu makalede, C dilindeki bazı temel örnekleri ele alacak ve detaylı bir şekilde açıklayacağız.

C dilindeki örnekler, dilin yapısal özelliklerini anlamak ve kullanmak için son derece önemlidir. Bu örnekler, veri türleri, kontrol yapıları, döngüler, koşullu ifadeler, diziler ve işaretçiler gibi konuları kapsar. Bu örneklerin anlaşılması, programlama yeteneklerinizi geliştirmenize ve daha karmaşık projelerde başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, veri türleri konusunda bazı temel örnekleri ele alacağız. C dilinde kullanılan veri türleri, farklı veri türlerini temsil etmek için kullanılır. Örneğin, tam sayılar için ‘int’ veri türü kullanılırken, ondalıklı sayılar için ‘float’ veya ‘double’ veri türleri kullanılabilir. Bu örneklerde, farklı veri türlerinin nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını göreceksiniz.

Kontrol yapıları da C dilinde önemli bir konudur. If-else, switch-case gibi kontrol yapıları, program akışını kontrol etmek ve belirli koşullara bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırmak için kullanılır. Bu örneklerde, kontrol yapılarının nasıl kullanıldığını ve hangi durumlarda tercih edildiğini öğreneceksiniz.

Bu makalede ele alınacak diğer konular arasında döngüler, koşullu ifadeler, diziler ve işaretçiler bulunuyor. Her bir konu ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve örnekler üzerinden açıklanacak. Bu sayede, C dilinin temellerini anlamak ve uygulamak daha kolay hale gelecektir.

Veri Türleri

=C dilinde kullanılan veri türleri, programlamada verileri depolamak için kullanılan yapısal unsurlardır. Her veri türü, farklı türdeki verileri temsil etme yeteneği ile tanımlanır ve belirli bir bellek alanı gerektirir. Bu nedenle, C dilinde veri tiplerini doğru bir şekilde anlamak ve kullanmak, programların doğru ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

C dilinde en temel veri türleri şunlardır:

 • Tam Sayılar: C dilinde, tam sayıları temsil etmek için ‘int’ veri türü kullanılır. Pozitif ve negatif tam sayıları içerebilir ve genellikle sayılarla ilgili işlemler yapmak için kullanılır.
 • Ondalıklı Sayılar: Ondalıklı sayıları temsil etmek için ‘float’ ve ‘double’ veri türleri kullanılır. Float, tek hassasiyetli ondalıklı sayıları temsil ederken, double, çift hassasiyetli daha büyük ondalıklı sayıları temsil eder.
 • Karakterler: Karakterleri temsil etmek için ‘char’ veri türü kullanılır. Bir karakter, bir harf, rakam veya özel bir sembol olabilir.
 • Mantıksal Değerler: Mantıksal değerleri temsil etmek için ‘bool’ veri türü kullanılır. Bir değer ya doğru (true) ya da yanlış (false) olabilir.

Bunlar C dilindeki temel veri türleri olmakla birlikte, kullanıcılar kendi özel veri türlerini ‘struct’ anahtar kelimesiyle tanımlayabilirler. Bu sayede, daha karmaşık veri yapıları oluşturarak programlarını daha esnek ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları, programın akışını kontrol eden yapılardır. Bu yapılar, belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. C dilinde en yaygın kullanılan kontrol yapıları if-else ve switch-case’dir.

If-else yapısı, bir şartın doğru olması durumunda belirli bir kod bloğunu çalıştırırken, yanlış olması durumunda başka bir kod bloğunu çalıştırır. Örneğin:

if (şart) {  // şart doğru ise buradaki kod bloğu çalışır} else {  // şart yanlış ise buradaki kod bloğu çalışır}

Switch-case yapısı ise bir değişkenin farklı değerlere göre farklı kod bloklarını çalıştırmasını kontrol eder. Örneğin:

switch (değişken) {  case değer1:    // değişken değeri değer1 ise buradaki kod bloğu çalışır    break;  case değer2:    // değişken değeri değer2 ise buradaki kod bloğu çalışır    break;  default:    // değişken başka bir değere sahipse buradaki kod bloğu çalışır}

Bu kontrol yapıları, programların belirli şartlara göre farklı davranışlar sergilemesini sağlar ve programlama açısından oldukça önemlidir. İf-else kullanarak belirli bir şartın doğru olup olmadığını kontrol edebilir, switch-case kullanarak da bir değişkenin farklı değerlere göre farklı kod bloklarını çalıştırmasını sağlayabilirsiniz.

Döngüler

=For, while, do-while gibi döngü yapılarının kullanımı ve örnekleri.

C dili, programların belirli bir şart sağlandığı sürece tekrar tekrar çalışmasını sağlayan döngü yapılarını destekler. For, while ve do-while olmak üzere üç farklı döngü yapısı C dilinde kullanılabilir.

For döngüsü: Belirli bir başlangıç değerinden başlayarak belirli bir koşul sağlandığı sürece döngü içeriği tekrarlanır. For döngüsünün kullanım formatı şu şekildedir:

Sözdizimi Açıklama
for (başlangıç değişkeni; koşul; artırma/azaltma)
 • Başlangıç değişkeni: Döngünün başlangıç değeri.
 • Koşul: Döngünün ne zamana kadar çalışacağını belirleyen koşul.
 • Artırma/azaltma: Döngü her tekrarda başlangıç değişkenini artırır veya azaltır.

While döngüsü: Belirli bir koşul sağlandığı sürece döngü içeriği tekrar tekrar çalışır. While döngüsünün kullanım formatı şu şekildedir:

Sözdizimi Açıklama
while (koşul)
 • Koşul: Döngünün ne zamana kadar çalışacağını belirleyen koşul.

Do-while döngüsü: Döngü içeriği en az bir kez çalıştırıldıktan sonra belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanır. Do-while döngüsünün kullanım formatı şu şekildedir:

Sözdizimi Açıklama
do
 • Döngü içeriği
while (koşul);
 • Koşul: Döngünün ne zamana kadar çalışacağını belirleyen koşul.

Başta belirtilen döngü yapıları, programlarda tekrarlı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır ve farklı senaryolarda kullanımıyla birlikte programlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Break ve Continue

=Döngüler içerisinde break ve continue ifadeleri, programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullar sağlandığında belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu ifadeler, döngülerin çalışmasını durdurabilir veya tekrarlamaların geçilmesini sağlayabilir.

Break ifadesi, döngüyü tamamen sonlandırarak döngü dışındaki kodlara geçmeyi sağlar. Örneğin, bir for döngüsü içinde belirli bir koşulun sağlandığında döngüyü bitirmek için break ifadesini kullanabiliriz. Böylece, döngü koşulu sağlandığında döngü sonlanır ve program diğer kodlara geçer.

Continue ifadesi ise, döngünün mevcut bir adımını atlamak ve bir sonraki adıma geçmek için kullanılır. Yani, koşulun sağlandığı durumlarda döngüdeki geri kalan kodları atlayarak, döngüye devam eder. Örneğin, bir for döngüsünde belirli bir koşulun sağlandığı durumlarda continue ifadesini kullanarak, üstteki adımları atlama ve bir sonraki adıma geçecek şekilde programı kontrol edebiliriz.

Özetle, break ifadesi döngünün tamamen sonlandırılmasını sağlar, continue ifadesi ise mevcut adımın atlanmasını ve bir sonraki adıma geçiş yapmayı sağlar. Bu ifadeler, döngülerin kontrolünü elde etmek ve belirli durumlarda programın akışını değiştirmek açısından oldukça kullanışlıdır.

Nested Döngüler

=İç içe döngüler, C dilinde birden fazla döngünün birbirine gömülmesiyle oluşturulan yapılardır. Bu döngüler, farklı senaryoların uygulanması için oldukça kullanışlıdır. İç içe döngülerin kullanımı, karmaşık algoritmalarda ve veri yapılarında sıklıkla karşımıza çıkar.

Bir örnek olarak, kullanıcıdan alınan bir matrisin her elemanını ekrana yazdırmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda, iki adet for döngüsü kullanarak iç içe döngü oluşturabiliriz. İçteki döngü, matrisin sütunlarını dolaşacak ve dıştaki döngü ise matrisin satırlarını dolaşacaktır. Bu sayede, tüm matris elemanları ekrana yazdırılabilir.

Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
Satır 1 Eleman 1 Eleman 2 Eleman 3
Satır 2 Eleman 4 Eleman 5 Eleman 6
Satır 3 Eleman 7 Eleman 8 Eleman 9

Yukarıdaki matris örneğinde iki adet iç içe for döngüsü kullanarak her elemanı ekrana yazdırabiliriz. Dıştaki döngü, matrisin satırlarını ve içteki döngü ise sütunlarını temsil eder. Bu şekilde, her satırın her sütundaki elemanları dolaşarak ekrana yazdırılması sağlanır.

İç içe döngüler, farklı senaryolara uygulanabildiği gibi, birden fazla katman da oluşturulabilir. Bu sayede daha kompleks problemlerin çözümü kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İç içe döngülerin kullanımıyla algoritma ve programların karmaşıklığı azaltılarak, daha verimli ve okunabilir kodlar yazılabilir.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, programın belirli bir koşula göre farklı davranmasını sağlayan ifadelerdir. C dilinde kullanılan ternary operatörü (?:) ise koşullu ifadelerin kısa ve pratik bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ternary operatörü, bir koşulu değerlendirir ve sonucuna göre iki farklı değer döndürür.

Genel kullanım formatı kosul ? ifade1 : ifade2 şeklindedir. Eğer koşul doğru ise ifade1, yanlış ise ifade2 değeri kullanılır. Örneğin:

Koşul ifade1 ifade2 Sonuç
x > 5 “x büyüktür” “x küçüktür” “x büyüktür”
x < 3 “x büyüktür” “x küçüktür” “x küçüktür”

Bu örnekte x değeri koşullara göre değerlendirildiğinde, koşul doğru olduğunda “x büyüktür”, yanlış olduğunda ise “x küçüktür” değeri dönecektir.

Ternary operatörü, özellikle if-else ifadelerinin yazılması gereken yerlerde kullanıldığında kodun daha anlaşılır olmasını sağlar. Kod bloklarının tekrar eden kısmını ortadan kaldırır ve daha sade bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Diziler ve İşaretçiler

Diziler, aynı türden birden fazla veriyi grup halinde saklamak için kullanılan yapıları ifade eder. C dili içerisinde dizilerin tanımlanması oldukça basittir. Bir dizi tanımlanırken, veri tipi belirtilir ve ardından dizi adı ve boyutu ifade eden köşeli parantezler kullanılır.

Örneğin, bir dizi tanımlamak için

int sayilar[5];

şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Bu ifade bize, 5 elemanı olan bir tamsayı dizisi tanımladığını belirtir. Dizinin elemanlarına erişmek için indisler kullanılır. Örneğin,

sayilar[0]

ifadesi dizinin ilk elemanına erişir.

İşaretçiler, bellekteki adresleri tutmak için kullanılan veri tipleridir. Bir işaretçi, bir değerin bellekteki konumunu tutar ve böylece bu değere direkt olarak erişim sağlar. İşaretçi tanımlanırken önünde ‘*’ işareti kullanılır.

Örneğin,

int* p;

işareti, bir işaretçi tanımlar ve bu işaretçi tamsayıların adreslerini tutar. İşaretçilerin kullanımı, özellikle dinamik bellek yönetimi için oldukça önemlidir.

Diziler ve işaretçiler arasında bazı bağlantılar vardır. Bir dizinin adı, dizinin ilk elemanının bellekteki adresini ifade eder. Bu nedenle, bir dizinin adı bir işaretçi olarak kullanılabilir ve dizinin elemanlarına işaretçi aritmetiği kullanarak erişilebilir.

Örneklerle dizilerin ve işaretçilerin daha iyi anlaşılabilmesi mümkündür. Aşağıda, farklı dizi tanımları ve işaretçi kullanımlarını içeren örnekleri bulabilirsiniz.

Dizi ve İşaretçi Örneği
#include <stdio.h> int main() { int sayilar[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; int* p = sayilar;  printf("Dizinin ilk elemani: %d\n", *p); printf("Dizinin ikinci elemani: %d\n", *(p + 1));  return 0;}

Dizi işlemleri

=Diziler, C dilinde farklı işlemler yapmamıza olanak sağlar. Bir dizi üzerinde gerçekleştirebileceğimiz işlemler arasında sıralama ve eleman değiştirme gibi örnekler bulunur.

Dizi sıralama, bir dizideki elemanları belirli bir düzene göre yeniden düzenlememizi sağlar. Örneğin, bir sayı dizisini küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Bu işlem, dizinin içindeki elemanların yerlerini değiştirerek gerçekleştirilir.

Aynı şekilde, dizi elemanlarının değiştirilmesi de önemli bir işlemdir. Elimizdeki dizi içindeki belirli bir elemanı, kullanıcının isteği üzerine başka bir elemanla değiştirebiliriz. Bu işlem, dizideki bir elemanın değerini değiştirerek gerçekleştirilir.

Bu gibi dizi işlemleri, C dilinin temel yapı taşlarından biridir ve birçok programda kullanılır. Özellikle büyük ve karmaşık veri kümesi üzerinde işlemler yaparken dizilerin kullanımı oldukça önemlidir.

İşaretçi aritmetiği

İşaretçi aritmetiği, C dilinin en önemli özelliklerinden biridir. İşaretçilerle yapılan aritmetik işlemler, programcılara büyük bir esneklik ve güç sağlar. İşaretçi aritmetiği ile bellek üzerindeki verilerin adreslerini değiştirebilir ve işlemler yapabiliriz.

İşaretçi aritmetiği üzerinde bazı önemli işlemler şunlardır:

 • İşaretçi toplama ve çıkarma: İşaretçilere sayılar ekleyerek veya çıkartarak adresler üzerinde hareket edebiliriz. Bu işlem, elemanlara erişim veya dizi gezinme gibi durumlarda kullanılabilir.
 • İşaretçi ile tamsayı arasında işlem yapma: İşaretçilerle tamsayılar arasında aritmetik işlemler yapabiliriz. Örneğin, bir işaretçiye 3 ekleyerek, bellekteki bir sonraki veri öğesine erişebiliriz.
 • İşaretçi ile işaretçi arasında işlem yapma: İşaretçilerle işaretçiler arasında aritmetik işlemler yapabiliriz. Bu işlem, dinamik bellek tahsisleri ve veri yapısı oluştururken kullanılabilir.

İşaretçi aritmetiği ile ilgili örnekler, derinlemesine bir anlayış sağlamak ve pratik yapmak için önemlidir. Bu örnekleri kullanarak işaretçilerin nasıl kullanıldığını ve nasıl işlem yaptığını daha iyi anlayabilirsiniz. İşaretçi aritmetiği, C dilinin gücünü ve esnekliğini en iyi şekilde kullanmanıza olanak tanır.

C dili üzerinde bazı temel örnekler, C programlamaya yeni başlayanlar için oldukça faydalı olabilir. Bu makalede, farklı konulara odaklanarak C dilinin temellerini anlamaya yardımcı olacak bir dizi örnek sunulacak. İlk olarak, C dilinde kullanılan veri türleri ve bunların tanımlamaları ele alınacak.

C dilinde kullanılan farklı veri türleri, programlamada kullanılan değişkenlerin niteliklerini belirlemek için kullanılır. Örneğin, ‘int’ veri türü tamsayı değerlerini temsil ederken, ‘float’ veri türü ondalık sayıları ifade eder. Bu örneklerin yanı sıra, ‘char’ veri türü tek karakterleri temsil ederken, ‘bool’ veri türü ise doğru veya yanlış değerlerini ifade eder. Bu veri türleri ve tanımlamaları, C dilinin temel yapı taşlarından biridir ve programlamada sıklıkla kullanılır.

Sonraki bölüm, kontrol yapılarıyla ilgili olacak. Kontrol yapıları, programın akışını belirlemek için kullanılan yapılar olarak bilinir. Örneğin, ‘if-else’ ifadesi belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol ederken, ‘switch-case’ ifadesi ise birden çok olası koşula dayalı olarak farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu kontrol yapılarının kullanım örnekleri ve açıklamaları da bu makalede yer alacak.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir