Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. C Kod Örnekleri

C Kod Örnekleri

admin admin - - 5 dk okuma süresi
113 0

Bu makalede, C dilinde çeşitli programlama örneklerinin nasıl yapıldığı ve kullanıldığı anlatılmaktadır. C programlama dili, yazılım geliştirme sürecinde sıkça kullanılan ve oldukça güçlü bir dil olarak bilinir. C dilinde program yazmak, öğrenmek isteyenler için bu örnekler faydalı bir kaynak olabilir.

C programlama dilinde pek çok ortak kullanılan konsept ve yapı bulunmaktadır. Bu örnekler, öğrenenlerin temel programlama becerilerini geliştirmelerini sağlar ve C dilinde nasıl kod yazılacağını öğretir.

Bu makalede, basit matematiksel işlemlerden (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi), diziler ve döngülerin kullanımına, koşullu ifadelerden (if-else ifadeleri ve switch-case yapıları gibi) çeşitli programlama örnekleri sunulmaktadır.

Bu örnekler, C dilinde yazılmış kodları açıklayan ve görsel olarak gösteren içeriklerden oluşur. Tablolar ve listeler gibi HTML etiketleri kullanarak örnekleri anlatırken daha düzenli bir şekilde sunmaktayız.

C programlama dilini öğrenmek veya becerilerinizi geliştirmek isteyenler için bu makale faydalı bir kaynak olacaktır. İşte C kod örnekleriyle dolu bu makaleyi kullanarak programlama becerilerinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz!

Basit Matematiksel İşlemler

Basit Matematiksel İşlemler

C dilinde matematiksel işlemler yapabilmek için çeşitli operatörler kullanılır. Bu operatörler aracılığıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir.

Operatör Açıklama Örnek
+ Toplama
int toplam = sayi1 + sayi2;
Çıkarma
int fark = sayi1 - sayi2;
* Çarpma
int carpim = sayi1 * sayi2;
/ Bölme
float bolum = (float)sayi1 / sayi2;

Bu operatörlerin kullanımı oldukça basittir. İşlem yapmak istediğimiz sayıları ilgili operatörle birleştirerek istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin, iki sayının toplamını bulmak için ‘+’ operatörünü kullanırız.

Ayrıca, C dilinde matematiksel işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, bölme işlemi yaparken sayıların tipini dikkate almalıyız. Eğer bölme işlemi sonucunda ondalıklı bir sayı elde etmek istiyorsak, bölme işleminde kullanılan sayılardan birini ondalıklı bir sayı yapmalıyız. Bunun için, bölme işleminde kullanılan sayılardan en az birini float veya double veri tipleriyle tanımlamalıyız.

Basit matematiksel işlemler, C dilinin temelinde yer alan önemli bir konudur. İyi bir C programcısı olmak için bu işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek önemlidir.

Dizi ve Döngüler

=Dizilerin ve döngülerin C dilinde nasıl kullanıldığına dair örnekler sunulur.

C dilinde diziler, aynı türdeki verileri tutmak için kullanılan yapılardır. Bir dizi, birden fazla elemanı içerebilir ve her bir eleman bir indeksle erişilebilir. Dizi değişkeni oluştururken, eleman sayısını belirtmek önemlidir.

Örneğin, 5 elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorsak, şu şekilde bir kod yazabiliriz:

int dizi[5];

Bu kod, 5 elemanlı bir tamsayı dizisi oluşturur. Her eleman, 0’dan başlayarak indekslenir. Bu nedenle, dizi[0], dizi[1], dizi[2], dizi[3] ve dizi[4] şeklinde erişebiliriz.

Döngüler, belirli bir işlemi belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar tekrar gerçekleştirmek için kullanılır. C dilinde en çok kullanılan döngü yapısı “for” döngüsüdür.

For döngüsü, bir başlangıç değeri, bir koşul ifadesi ve bir artış/değişim ifadesi kullanır. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıları toplamak için şu şekilde bir kod yazabiliriz:

int toplam = 0;int i;for (i = 1; i <= 10; i++) { toplam += i;}printf("1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: %d", toplam);

Bu kodda, "i" değişkeni 1'den 10'a kadar artarak döngüyü tekrarlar. Her döngüde, toplam değişkenine "i" değeri eklenir. Sonunda, toplam değişkeni ekrana yazdırılır.

-

For Döngüsü Örneği

For döngüsü, belirli bir koşul yerine getirildiği sürece tekrarlanan bir döngü yapısıdır. Bu döngüde, döngü değişkeni başlangıç değerinden başlayarak her bir adımda belirli bir artış veya azalışla güncellenir. For döngüsünün nasıl kullanıldığını anlamak için basit bir örnek verelim.

Bir C programında 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmak için for döngüsü kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, döngü değişkeni olan 'i' başlangıçta 1 olarak atanır ve her döngüde 1 artırılır. Döngü, 'i' değeri 10'dan küçük olduğu sürece devam eder. Her döngüde 'toplam' değişkeni, 'i' değeriyle toplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Örnek Kod Çıktı
#include<stdio.h>int main() {  int i;  int toplam = 0;    for(i = 1; i <= 10; i++) {    toplam += i;  }    printf("1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: %d\n", toplam);    return 0;}
1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: 55

Yukarıdaki örnekte, for döngüsü kullanılarak 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 55 olarak hesaplanır ve ekrana yazdırılır. Döngüdeki döngü değişkeni 'i' her adımda 1 artırılır ve 'i' değeri 10'dan küçük olduğu sürece döngü devam eder.

1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulma

Bu örnekte, C dilinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmak için bir program sunulmaktadır. Program, for döngüsü kullanılarak gerçekleştirilir. Programın amacı, belirtilen aralıktaki tüm sayıları toplamaktır.

İşlemi gerçekleştirmek için öncelikle bir değişken tanımlanır ve bu değişkenin başlangıç değeri olarak 0 atanır. Daha sonra, for döngüsü kullanılarak 1'den 10'a kadar olan sayılar üzerinde döngü oluşturulur.

Döngü her adımda sayıyı toplam değişkenine ekler. Bu şekilde, döngü her bir sayıyı gezerken toplam değişkeni güncellenir ve sonunda 1'den 10'a kadar olan tüm sayıların toplamı elde edilir.

Bu programın C dilindeki örneği aşağıdaki gibi gösterilebilir:

 • #include <stdio.h>
 • int main() {
 • int toplam = 0;
 • for(int i=1; i<=10; i++) {
 • toplam += i;
 • }
 • printf("1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: %d", toplam);
 • return 0;
 • }

Bu kodu bir C derleyicisi ile çalıştırarak, 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını elde edebilirsiniz. Programın çalıştırılması sonucunda ekranda "1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı: 55" gibi bir çıktı görüntülenecektir.

Dizinin elemanlarını ekrana yazdırma

Dizinin elemanlarını ekrana yazdırmak için C dilinde oldukça basit bir yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, ekrana yazdırılacak diziyi tanımlamak gerekmektedir. Bu dizi, programda kullanılacak olan verileri içermelidir. Ardından, bir döngü kullanarak dizi elemanlarını tek tek ekrana yazdırabiliriz.

İşte bu işlemi gerçekleştiren basit bir C kodu örneği:

#include<stdio.h>int main() {  int dizi[] = {2, 4, 6, 8, 10};  int boyut = sizeof(dizi) / sizeof(dizi[0]);  for (int i = 0; i < boyut; i++) {   printf("%d ", dizi[i]);  }  return 0;}

Bu kod örneğinde, "dizi" adında bir dizi tanımlanmaktadır. Bu dizi, içinde 2, 4, 6, 8 ve 10 sayılarını içermektedir. Daha sonra, "boyut" adında bir değişken tanımlanarak, dizinin boyutu hesaplanmaktadır.

For döngüsü kullanılarak, "i" değişkeni 0'dan başlayarak "boyut" değişkenine kadar arttırılır. Her adımda, "i" indeksi kullanılarak dizi elemanları ekrana yazdırılır.

Böylece, bu basit C kodu örneği sayesinde bir dizinin elemanlarını ekrana yazdırmak mümkün hale gelmektedir. Aynı yöntemi farklı diziler için de kullanabilir ve farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

While Döngüsü Örneği

=While döngüsü, belirli bir koşulu sağlayan bir örneği gerçekleştirmek için kullanılan bir döngü yapısıdır. Bu örnekte, while döngüsünün nasıl kullanıldığını anlatacağız. Öncelikle, bir değişken belirleyelim ve bu değişkenin başlangıç değerini atayalım. Daha sonra, while döngüsü ile bu değişkenin koşulu sorgulanır ve eğer koşul doğru ise döngü içine girer.

#include int main() {  int sayi = 1;  while (sayi <= 10) {   printf("%d\n", sayi);   sayi++;  }   return 0;}

Yukarıdaki örnekte, while döngüsü kullanılarak 1'den 10'a kadar olan sayılar ekrana yazdırılıyor. İlk olarak, sayi değişkenine başlangıç değeri olan 1 atanır. Daha sonra, while döngüsüne girilir ve sayi değişkeninin koşulu kontrol edilir. Eğer sayi değişkeni 10'dan küçük veya eşitse, döngünün içine girilir ve sayi değeri ekrana yazdırılır. Ardından, sayi değişkeni bir arttırılır ve döngü tekrar başa döner. Bu işlem, sayi değişkeni 10'a ulaşana kadar devam eder.Sonuç olarak, while döngüsü belirli bir koşulu sağlayan bir örneği gerçekleştirmek için kullanılan etkili bir döngü yapısıdır. Yukarıdaki örnekte, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için while döngüsü kullanılmıştır.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, C dilinde programların belirli koşullara göre farklı işlemler yapmasını sağlamak için kullanılan ifadelerdir. İf-else ifadeleri ve switch-case yapıları, koşullu ifadelerin en yaygın kullanılan tipleridir.

If-else ifadeleri: İf-else ifadeleri, bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Yani, belirli bir koşul doğruysa, belirtilen işlem veya blok gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlışsa, başka bir işlem veya blok gerçekleştirilir. Örneğin:

if(koşul) {  // Koşul doğruysa yapılacak işlemler} else {  // Koşul yanlışsa yapılacak işlemler}

Switch-case yapıları: Switch-case yapıları ise, belirli bir değerin durumlarına göre farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Yani, belirli bir değer diğer durumlarla karşılaştırılır ve eşleşen durumun işlemi gerçekleştirilir. Eğer hiçbir durum eşleşmiyorsa, varsayılan bir durum belirtilebilir. Örneğin:

switch(değer) {  case durum1:   // Durum 1 için yapılacak işlemler   break;  case durum2:   // Durum 2 için yapılacak işlemler   break;  ...  default:   // Hiçbir durumla eşleşmiyorsa yapılacak işlemler}

Bu örnekte, koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığına dair örnekler sunulmuştur. İf-else ifadeleri ve switch-case yapıları, programlama dilinde hızlı ve etkili bir şekilde belirli koşullara göre işlemler yapmak için kullanılan önemli araçlardır.

Çift veya Tek Sayı Kontrolü

Çift veya Tek Sayı Kontrolü, bir sayının çift veya tek olduğunu belirlemek için C dilinde nasıl bir kod yazılması gerektiğini gösterir. Bu işlem için modulus operatörü (%) kullanılır. Modulus operatörü, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalanı verir.

İlk adım, kullanıcıdan bir sayı girmesini istemektir. Bu, scanf() fonksiyonu kullanılarak yapılabilir. Daha sonra, girilen sayının modulusunu 2'ye bölerek çıkanın kontrol edilmesi gerekir. Eğer çıkan 0 ise, sayı çifttir ve "Çift sayı" olarak ekrana yazdırılır. Eğer çıkan 0 değilse, sayı tek olup "Tek sayı" olarak ekrana yazdırılır.

#include<stdio.h>int main() {  int sayi;  printf("Bir sayı giriniz: ");  scanf("%d", &sayi);     if(sayi % 2 == 0) {   printf("Çift sayı\n");  }  else {   printf("Tek sayı\n");  }     return 0;}

Bu kod, kullanıcıdan bir sayı alır ve bu sayının modulusunu 2'ye bölerek sonucu kontrol eder. Eğer sonuç 0 ise, sayı çifttir ve "Çift sayı" olarak ekranda görüntülenir. Eğer sonuç 0 değilse, sayı tek olup "Tek sayı" olarak ekranda görüntülenir.

Harf Notu Hesaplama

Öğrencilerin aldığı notlara göre harf notu hesaplamanın yapıldığı C dilinde bir program yazmak oldukça kolaydır. Öncelikle, her dersten alınan notları belirlemek için bir dizi oluşturulmalıdır. Bu dizi, öğrencinin başarı durumuna bağlı olarak farklı harf notlarına karşılık gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

Programın başlaması için öğrencinin notlarını girmesi gereken bir giriş ekranı oluşturulabilir. Bu ekranda, öğrencinin her dersten aldığı notları girmesi ve ardından bu notların ortalaması hesaplanabilir. Ortalama hesaplandıktan sonra, bu ortalama değeri kullanarak öğrencinin aldığı harf notu belirlenebilir.

Bir örnek için, aşağıdaki tablo kullanılabilir:

Ortalama Not Harf Notu
90 ve üzeri A
80-89 arası B
70-79 arası C
60-69 arası D
60'dan düşük F

Bu tabloya göre, öğrencinin aldığı notlara karşılık gelen harf notu, not ortalamasıyla eşleştirilebilir. Örnek bir C programı kullanarak bu hesaplamayı gerçekleştirmek oldukça kolaydır ve öğrencinin başarı durumunu hızla belirlemek için oldukça etkilidir.

Harf notu hesaplama programı, öğrencilere daha iyi bir başarı analizi sunmalarına yardımcı olabilir ve ayrıca eğitimcilerin notları daha kolay bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır. Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek için harf notu hesaplama programları, C dilindeki programlamaya adım atmaya başlayanların da sık sık karşılaşacağı temel bir örnek olarak kabul edilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir