Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c# örnek kodlar

c# örnek kodlar

admin admin - - 21 dk okuma süresi
148 0

Bu makalede, C# programlama dilinde kullanılabilecek örnek kodlar hakkında bilgi verilecektir. C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve genellikle Windows uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir programlama dilidir. C#’ın güçlü ve esnek yapısı, geliştiricilere çeşitli programlama görevlerini yerine getirebilmeleri için geniş bir araç seti sunmaktadır.

Örnek kodlar, C# dilinin temel kavramlarını anlamak ve kod yazarken kullanmak için önemli bir araçtır. Bu makalede, döngüler, koşullar, ternary operatörler ve diziler gibi C#’ın temel yapılarını içeren örnek kodlar paylaşılacaktır. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılırken, koşullar belirli bir durumu kontrol etmek ve buna göre hareket etmek için kullanılır. Ternary operatörler, kısa ve tek satırlık bir koşul ifadesi oluşturmak için kullanılır.

Ayrıca, dizilerin nasıl oluşturulduğu, üzerinde dolaşma ve sıralama gibi önemli konular da bu makalede ele alınacaktır. Diziler, aynı veri tipine sahip birden çok değeri depolamak için kullanılır ve programlamada sıkça karşılaşılan veri yapılarından biridir.

Döngüler

C# programlama dilinde döngüler, belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan önemli araçlardır. Döngüler, bir dizi işlemi hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlar. C# dilinde kullanılan döngüler arasında ‘for’, ‘while’ ve ‘do-while’ gibi çeşitli seçenekler bulunur.

Öncelikle, ‘for’ döngüsüyle başlayalım. Bu döngü, belirli bir koşula sahip olduğumuz sürece belirtilen kod bloğunu tekrar eder. Örneğin:

for(int i = 0; i < 5; i++){  Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");}

Bu döngü, 0'dan başlayarak 5 defa "Merhaba Dünya!" ifadesini ekrana yazdıracaktır. 'i' değişkeni her turda 1 arttırılarak döngü devam eder.

Bir diğer döngü çeşidi olan 'while' döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrarlar. Örneğin:

int j = 0;while(j < 5){  Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");  j++;}

Bu döngü, 'j' değişkeni 5'ten küçük olduğu sürece "Merhaba Dünya!" ifadesini ekrana yazdırmaya devam edecektir. 'j' değişkeni, her turda 1 arttırılarak koşulun doğru olup olmadığı kontrol edilir.

Son olarak, 'do-while' döngüsü, döngüdeki kod bloğunu en az bir kez çalıştırdıktan sonra belirtilen koşulu kontrol ederek devam eder. Örneğin:

int k = 0;do{  Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");  k++;} while(k < 5);

Bu döngü, "Merhaba Dünya!" ifadesini ekrana yazdıracaktır ve 'k' değişkeni 5'ten küçük olduğu sürece döngü devam edecektir. 'k' değişkeni, her turda 1 arttırılarak koşul kontrol edilir.

C# programlama dilindeki döngüler sayesinde aynı kodları tekrar tekrar yazmak yerine daha verimli bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilir. Döngüler, programlamada sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve farklı senaryolarda kullanılabilecek çeşitli örneklerini barındırır.

Koşullar

=Koşullu ifadelerin C# programlama dilinde nasıl kullanıldığına dair örnek kodlar ve bu kodların ne amaçla kullanıldığı açıklanacaktır.

Programlamada koşullar, belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılan yapısal bir bileşendir. C# dilinde koşullu ifadeler, if-else, switch-case ve ternary operatör gibi farklı yapılarla oluşturulabilir.

If-Else: If-else ifadeleri, bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar. Bu yapı, bir ifadeye (if) bağlı olarak belirli bir bloğun (else) çalıştırılmasını kontrol eder. Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol eden bir if-else ifadesi şu şekilde olabilir:

Yaş İşlem
18 ve üzeri Yetişkin olarak kabul edilir.
18 altı Çocuk olarak kabul edilir.

Nested If: Yerleşik if ifadesi, bir if ifadesi içinde başka bir if ifadesi yerleştirerek daha karmaşık koşullar oluşturmayı mümkün kılar. Bu yapı, iç içe geçmiş ifadelerin kontrol edilmesinde kullanılır. Örneğin, bir ürünün indirimli fiyatını kontrol eden bir nested if ifadesi şu şekilde olabilir:

if (ürün.Stock > 0){  if (ürün.Price > 50)  {    ürün.Indirimli = true;  }}

Switch-Case: Switch-case ifadesi, bir değişkenin farklı değerlerine göre farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar. Bu yapı, çoklu seçim durumlarında tercih edilen bir yapıdır. Örneğin, bir kullanıcının hangi rolde olduğunu kontrol eden bir switch-case ifadesi şu şekilde olabilir:

switch (user.Role){  case "Admin":    Console.WriteLine("Yönetici paneline erişim sağlandı.");    break;  case "Editor":    Console.WriteLine("Düzenleme işlemlerine erişim sağlandı.");    break;  case "User":    Console.WriteLine("Kullanıcı paneline erişim sağlandı.");    break;  default:    Console.WriteLine("Belirtilen rol bulunamadı.");    break;}

Ternary Operator: Ternary (üçlü) operatör, kısa bir if-else ifadesi olarak kullanılır ve bir koşulu değerlendirerek belirli bir işlem yapılmasını sağlar. Bu yapı, tek satırda koşul kontrolü yaparak farklı sonuçlara göre değer döndürmeyi sağlar. Örneğin, bir kullanıcının yetişkin olup olmadığını kontrol eden bir ternary operatörü şu şekilde olabilir:

bool yetiskin = (yas >= 18) ? true : false;

C# dilinde koşulların kullanımı, programların farklı senaryolara göre davranmasını sağlamak ve kodun daha esnek olmasını sağlamak için oldukça önemlidir. Örnek kodlar sayesinde, koşulların nasıl oluşturulduğunu ve ne amaçla kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

If-else

=If-else ifadeleriyle ilgili örnek kodlar ve koşullu ifadelerin nasıl oluşturulduğu anlatılacaktır.

C# programlama dilinde, if-else ifadesi koşullu ifadelerin oluşturulmasında kullanılan temel bir yapıdır. Bu yapı, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve buna göre farklı işlemler yapılmasını sağlar. Eğer bir koşul doğru ise if bloğu çalışır, aksi takdirde else bloğu çalışır.

If-else ifadesinin kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, bir koşul belirlenir. Bu koşul, bir karşılaştırma işlemi veya mantıksal bir ifade olabilir. Ardından, bu koşulu kontrol eden bir if-else bloğu oluşturulur. Eğer koşul doğru ise if bloğu çalışır, aksi takdirde else bloğu çalışır.

Örnek olarak, kullanıcının yaşını kontrol eden bir kod düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18'den büyük ise "Yaşınız reşit, ehliyet alabilirsiniz." mesajını gösterelim; aksi takdirde "Yaşınız reşit değil, ehliyet alamazsınız." mesajını gösterelim.

Kod Açıklama
    int yas = 20;    if(yas > 18)    {      Console.WriteLine("Yaşınız reşit, ehliyet alabilirsiniz.");    }    else    {      Console.WriteLine("Yaşınız reşit değil, ehliyet alamazsınız.");    }   
Bu kod, kullanıcının yaşı 18'den büyük ise "Yaşınız reşit, ehliyet alabilirsiniz." mesajını, aksi takdirde "Yaşınız reşit değil, ehliyet alamazsınız." mesajını ekrana yazdırır.

Yukarıdaki örnekte, if-else ifadesinin nasıl kullanıldığını görebiliriz. Önce kullanıcının yaşı olan bir değişken tanımlanır. Ardından, if bloğunda yaşın 18'den büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise "Yaşınız reşit, ehliyet alabilirsiniz." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer koşul yanlış ise else bloğu çalışır ve "Yaşınız reşit değil, ehliyet alamazsınız." mesajı ekrana yazdırılır.

If-else ifadesi, programlama dilindeki koşullu yapıların temelini oluşturur ve çeşitli durumlar için farklı işlemler yapılmasını sağlar. Bu yapıyı kullanarak, programları daha esnek ve dinamik hale getirebiliriz.

Nested If

=Yerleşik if ifadeleriyle ilgili örnek kodlar ve iç içe if ifadelerinin nasıl kullanıldığı gösterilecektir.

Yerleşik if ifadeleri, C# programlama dilinde koşulların daha karmaşık hallerini kontrol etmek için kullanılır. Bu ifadeler, bir koşulun doğru olması durumunda başka bir koşulu kontrol etmek için iç içe yerleştirilebilir. Bu şekilde, birden fazla durumu kontrol etmek ve program akışını yönlendirmek daha kolay hale gelir.

Örnek olarak, bir oyun programı yazdığınızı ve oyuncunun yaşını kontrol etmeniz gerektiğini düşünelim. Eğer oyuncu 18 yaşından küçükse, oyunun kısıtlı bir versiyonunu oynamaya yönlendirilmelidir.

if (oyuncuYasi < 18) {  if (oyuncuYasi >= 13) {    Console.WriteLine("Kısıtlı versiyonu oynayabilirsiniz.");  } else {    Console.WriteLine("Bu oyunu oynayamazsınız.");  }}

Yukarıdaki örnekte, ilk if ifadesi yaş kontrolü yapar. Eğer oyuncunun yaşı 18'den küçükse, iç içe yerleştirilen ikinci if ifadesi çalışır. Bu if ifadesi, oyuncunun yaşının 13 veya daha büyük olduğunu kontrol eder. Eğer bu koşul doğruysa, kısıtlı versiyonu oynamaya yönlendirilir. Aksi takdirde, oyuncuya oyun oynamasına izin verilmez.

Yerleşik if ifadeleri, programlarınızı daha esnek hale getirmenize yardımcı olur. Birden fazla koşulu kontrol etmek ve programınızı istediğiniz şekilde yönlendirmek için bu ifadeleri kullanabilirsiniz.

Switch-case

Switch-case ifadeleri, C# programlama dilinde koşullu yapıları belirlemek ve farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu yapılar, belirli bir değişkenin değerine bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar.

Bir switch-case ifadesi, bir değişkenin değerini kontrol eder ve bu değere göre farklı durumlar belirler. Ardından, her durum için farklı işlemler veya kod blokları tanımlanır. Eğer değişkenin değeri, belirli bir durumla eşleşirse o durumdaki kod bloğu çalışır. Eşleşme sağlanmazsa, varsayılan (default) durum çalışır.

Örneğin, bir kullanıcıdan alınan bir girişin değerine göre farklı işlemler yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda switch-case ifadesi, girilen değere bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlayacaktır.

Giriş Değeri İşlem
1 İşlem 1
2 İşlem 2
3 İşlem 3
... ...
 • Switch-case ifadeleri, çoklu koşulları kolay ve anlaşılır bir şekilde yönetmek için idealdir.
 • Değer bazlı karar yapısı sağlar ve kodun okunabilirliğini artırır.
 • Birçok programlama dilinde bulunan switch-case yapısı, C# programlama dilinde de aktif olarak kullanılmaktadır.

Switch-case ifadeleri, C# programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir kontrol yapısıdır ve karmaşık durumlar için etkili bir çözüm sunar.

Ternary Operator

Üçlü operatörler, C# programlama dilinde sıkça kullanılan ifadelere bir alternatif sağlar. Bu operatörler, belirli bir koşulu kontrol eder ve sonuca göre farklı değerler döndürür.

Üçlü operatörün kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, bir koşul belirlenir. Ardından, bu koşulun doğru olması durumunda döndürülecek değer belirlenir. Eğer koşul yanlış ise, başka bir değer döndürülür. Bu şekilde, tek bir satırda hem ifadeyi kontrol etmiş oluruz hem de farklı sonuçları geri döndürebiliriz.

Aşağıda, üçlü operatörün nasıl kullanıldığını açıklayan bir örnek kod bulunmaktadır:

  int sayi = 10;  string sonuc = (sayi > 5) ? "Sayı 5'ten büyüktür" : "Sayı 5'ten küçüktür";

Yukarıdaki örnekte, sayi değişkeninin değeri 10'dur. Üçlü operatör, bu değeri kontrol eder ve sayının 5'ten büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayı 5'ten büyükse, "Sayı 5'ten büyüktür" ifadesi sonuç değişkenine atanır. Eğer sayı 5'ten küçük veya eşitse, "Sayı 5'ten küçüktür" ifadesi sonuç değişkenine atanır.

Üçlü operatörler, kodun daha kısa ve okunabilir olmasını sağlar. Ancak, karmaşık koşullar veya karmaşık ifadeler için bu operatörlerin kullanılması tavsiye edilmez. Bu durumlarda, if-else ifadelerinin kullanılması daha uygun olacaktır.

Diziler

Diziler, C# programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir veri yapısıdır. Bir dizi, aynı türdeki verileri tek bir değişken altında depolamak için kullanılır. Dizi oluşturmak için type[] arrayName şeklinde bir sözdizimi kullanılır. Örneğin, bir dizi oluşturmak için int[] sayilar şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Dizilere değer atamak için yapılması gereken, indeks numarasına göre istenen değeri belirlemektir. İndeks numaraları 0'dan başlar ve dizinin uzunluğu - 1'e kadar sıralanır. Örneğin, sayilar[0] = 5; şeklinde bir ifadeyle ilk elemana değer atayabiliriz.

Diziler, verileri düzenli bir şekilde depolamak ve yönetmek için kullanışlıdır. Örneğin, bir dizi oluşturarak bir sınıfın öğrencilerini depolayabiliriz. Dizi kullanarak öğrencilerin isimlerini, notlarını veya diğer bilgilerini saklayabiliriz.

Diziler ayrıca döngülerle birlikte kullanılarak veriler üzerinde gezinmek için de kullanılabilir. Bir döngü kullanarak dizinin her bir elemanını tek tek işleyebilir ve istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu sayede, dizinin tüm elemanları üzerinde teker teker işlem yapmaktan kaçınabilir ve kodumuzu daha verimli hale getirebiliriz.

Bu nedenle, C# programlama dilinde dizilerin nasıl oluşturulduğu ve kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu makalede, sizlerle C# örnek kodları paylaşacağız ve dizilerin nasıl oluşturulduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Bu sayede, C# programlamaya başlayanlar için faydalı bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.

Dizilerde Dolaşma

Diziler, C# programlama dilinde sıkça kullanılan veri yapılarındandır. Diziler üzerinde gezinmek ve elemanlara erişmek için döngüler kullanılır. Döngüler, bir kod bloğunu belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlayan yapılar olarak kullanılır.

Dizilerde dolaşma işlemi genellikle 'for' döngüsü kullanılarak yapılır. Bu döngü sayesinde, dizinin elemanlarına sırasıyla erişebilir ve istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Örneğin, bir dizi içerisindeki tüm sayıları toplamak için aşağıdaki örnek kodu kullanabiliriz:

int[] dizi = {1, 2, 3, 4, 5};int toplam = 0;for(int i=0; i

Bu örnek kodda, 'dizi' adında bir dizi oluşturulmuş ve içerisine 1'den 5'e kadar olan sayılar eklenmiştir. Ardından 'toplam' adında bir değişken tanımlanmış ve değeri sıfır olarak belirlenmiştir. 'for' döngüsü içinde, dizi elemanlarına sırasıyla erişebilmek için 'i' adında bir değişken kullanılmıştır. Her bir döngü adımında, 'i' değişkeni artırılarak dizi elemanlarına erişimi sağlanmış ve elemanlar 'toplam' değişkeni ile toplanmıştır.

Dizilerde dolaşma işlemi farklı döngü yapıları kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Örneğin, 'foreach' döngüsü kullanarak da dizinin elemanlarına erişebiliriz. Bu döngü, dizinin tüm elemanları üzerinde otomatik olarak dolaşır ve her bir elemana erişim sağlar. Aşağıdaki örnek kodda 'foreach' döngüsü kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz:

int[] dizi = {1, 2, 3, 4, 5};int toplam = 0;foreach(int eleman in dizi){  toplam += eleman;}

Bu örnekte, 'eleman' adında bir değişken kullanarak dizinin elemanlarına erişim sağlıyoruz. Her bir döngü adımında, 'eleman' değişkeni, dizinin sıradaki elemanına atanır ve istediğimiz işlemleri gerçekleştiririz.

Dizilerde dolaşma işlemi, C# programlama dilinde sıkça kullanılan bir tekniktir ve farklı döngü yapılarını kullanarak gerçekleştirilebilir. Döngüler, veri yapılarında gezinmeyi kolaylaştırarak, programların daha verimli ve dinamik çalışmasını sağlar.

Dizilerin Sıralanması

Diziler, programlamada sıklıkla kullanılan veri yapılarıdır ve genellikle verileri belirli bir sıralamaya göre düzenlemek için kullanılırlar. C# programlama dilinde dizileri sıralamak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır.

Bir dizi içerisindeki elemanları sıralamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, Selection Sort (Seçim Sıralaması) algoritmasıdır. Bu algoritma, dizinin en küçük elemanını bulup ilk elemanla yer değiştirir, ardından ikinci en küçük elemanı bulup ikinci elemanla yer değiştirir ve bu işlemi dizinin tamamı sıralanana kadar tekrarlar. Bu yöntem, basit ve anlaşılır bir algoritma olmasının yanı sıra küçük veri setleri üzerinde etkili bir şekilde çalışır.

Bir diğer sıralama yöntemi ise Insertion Sort (Ekleme Sıralaması) algoritmasıdır. Bu algoritma, bir dizi içerisindeki elemanları tek tek alır ve onları sıralı bir şekilde yerleştirir. Bu işlem, her adımda bir elemanı doğru konumuna yerleştirmek için gereken kaydırma işlemlerini içerir. Insertion sort algoritması, küçük veri setlerinde etkili bir şekilde çalışırken büyük veri setleri üzerinde performans kaybına yol açabilir.

Algoritma Zaman Karmaşıklığı
Selection Sort O(n^2)
Insertion Sort O(n^2)

Yukarıda belirtilen algoritmalardan başka C# programlama dilinde birçok farklı sıralama algoritması bulunmaktadır. Bunlar arasında Bubble Sort (Kabarcık Sıralaması), Merge Sort (Birleştirme Sıralaması), Quick Sort (Hızlı Sıralama) gibi algoritmalar yer alır. Her algoritmanın kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır, bu nedenle sıralama işlemi yapılacak verilere ve probleme göre en uygun algoritma seçilmelidir.

Genel olarak, işletim süreleri ve performansları açısından farklılıklar gösteren sıralama algoritmaları, C# programcılarına verileri düzenlemek için çeşitli seçenekler sunar. Her birinin farklı kullanım alanları ve avantajları bulunurken, amacınıza en uygun olanı seçerek verilerinizi etkili bir şekilde sıralayabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir