Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c++ örnekler ()

c++ örnekler ()

admin admin - - 3 dk okuma süresi
108 0

Bu makalede, c++ programlama dilinde kullanılabilecek çeşitli örnekler ve açıklamaları bulunmaktadır. C++, geniş kullanım alanına sahip bir programlama dilidir ve birçok farklı alanda kullanılabilir. Bu örnekler, c++ dilini öğrenmek veya mevcut bilgilerini geliştirmek isteyenler için faydalı olabilir.

Karakter Yer Değiştirmesi

=Bir character dizisindeki karakterleri yer değiştirmek için kullanılan bir c++ örneği.

C++ programlama dilinde, karakter dizilerindeki karakterlerin yerlerini değiştirme işlemi oldukça sık kullanılan bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için farklı yöntemler kullanabiliriz. Aşağıda, bir karakter dizisindeki karakterlerin yer değiştirmesi için kullanılan bir c++ örneği bulunmaktadır.

Örnek Kod Açıklama
   #include <iostream>   #include <cstring>   int main() {     char str[] = "Merhaba Dunya";          char temp = str[0];     str[0] = str[1];     str[1] = temp;     std::cout << str;     return 0;   }   
Yukarıdaki örnekte, "Merhaba Dunya" adlı bir karakter dizisi tanımlanmıştır. Ardından, ilk karakter ile ikinci karakterin yerlerini değiştirmek için geçici bir değişken kullanılmıştır. Değişkenlerin yerlerini değiştirdikten sonra, sonuç karakter dizisi olan "eMrhaba Dunya" ekrana yazdırılmaktadır.

Bu örnekte, karakter dizisindeki karakterlerin yerlerini değiştirdik. Ancak, bu işlemi farklı koşullara ve ihtiyaçlara göre uyarlayabiliriz. Örneğin, karakterleri döngü kullanarak sırasıyla yer değiştirebilir veya kullanıcının istediği karakterleri değiştirmek için bir arayüz oluşturabiliriz. C++ programlamada karakter yer değiştirme işlemi oldukça esnek ve güçlü bir yöntemdir. Bu örneği, kendi projelerinizde ve uygulamalarınızda kullanarak daha fazla deneyim kazanabilirsiniz.

Sayıların Toplamı

Sayıların Toplamı

Bu c++ programı örneği, verilen sayıları toplamak için kullanılır. Öncelikle, kullanıcıdan toplamak istediği sayıların miktarını girmesi istenir. Ardından, kullanıcı bu sayıları sırayla girer. Program, girilen sayıları toplar ve sonucu ekrana yazdırır.

Örnek:

Sayı Değer
1 5
2 9
3 3

Yukarıdaki örnekte, kullanıcı 3 tane sayı girmiştir. Bu sayılar sırasıyla 5, 9 ve 3'tür. Program, bu sayıları toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Ekrana yazdırılan sonuç ise 17'dir.

Programın çalışması için bir döngü kullanılır. İlk olarak, bir değişken tanımlanır ve bu değişkene 0 değeri verilir. Ardından, kullanıcıdan kaç tane sayı gireceği bilgisi alınır ve bu sayı bir başka değişkene atanır. Bir döngü yardımıyla, kullanıcının girdiği sayılar toplanır ve toplam değişkenine eklenir. Son olarak, toplam değişkeni ekrana yazdırılır.

Kod Örneği:

#include<iostream>using namespace std;int main() {  int n; // Kullanıcının gireceği sayı miktarı  cout << "Kaç tane sayı gireceksiniz? ";  cin >> n;    int toplam = 0; // Sayıların toplamı için bir değişken    for(int i = 1; i <= n; i++) {    int sayi;    cout << "Sayı giriniz: ";    cin >> sayi;    toplam += sayi;  }    cout << "Sayıların toplamı: " << toplam << endl;    return 0;}

Yukarıdaki kod örneği, c++ programlama dilinde verilen sayıları toplamak için kullanılan basit bir programı göstermektedir. Kullanıcıdan kaç tane sayı gireceği bilgisi alınır ve bu sayılar toplanarak sonuç ekrana yazdırılır.

Görüldüğü gibi, c++ programlama dilinde sayıları toplamak oldukça basit bir işlemdir. Bu örnek, c++ ile programlamaya yeni başlayanların temel kavramları anlamalarına yardımcı olabilir.

Dizi Elemanlarının Ortalaması

Bir dizinin elemanlarının ortalamasını bulmak, c++ programlama dilinde oldukça yaygın bir ihtiyaçtır. Bu örnekle, bir dizi içindeki elemanların ortalamasını bulmanın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Öncelikle, bir diziyi tanımlamamız gerekmektedir. Dizi, aynı türden verilerin bir araya getirildiği bir yapıdır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir integer dizisi tanımlayabiliriz:

int dizi[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

Bu dizide, 5 adet integer değer bulunmaktadır. Şimdi, bu dizinin elemanlarının toplamını bulmak için bir döngü oluşturabiliriz. Döngü, dizi üzerindeki her bir elemanı toplam değişkeniyle toplar:

int toplam = 0;for(int i = 0; i < 5; i++) { toplam += dizi[i];}

Daha sonra, toplamı dizinin eleman sayısına bölebiliriz. Böylece, dizinin elemanlarının ortalamasını elde ederiz:

int eleman_sayisi = 5;float ortalama = toplam / (float)eleman_sayisi;

Burada, eleman sayısını float türüne dönüştürdüğümüze dikkat edin. Bu, tam bölme sonucunun ondalık kısmını almak için gereklidir. Son olarak, ortalama değerini ekrana yazdırabiliriz:

cout << "Dizinin elemanlarının ortalaması: " << ortalama << endl;

Böylece, bir dizinin elemanlarının ortalamasını bulabilir ve bu değeri ekrana yazdırabilirsiniz. Bu örnek, c++ programlama dilinde dizi işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

En Büyük Sayıyı Bulma

En Büyük Sayıyı Bulma, c++ programlama dilinde verilen sayılardan en büyük olanını bulan bir örnek programıdır.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan sayıları karşılaştırarak en büyük sayıyı bulmak için bir döngü kullanılır. İlk olarak, kullanıcıdan kaç tane sayı gireceği bilgisi alınır. Ardından, kullanıcıdan gelen sayılar bir diziye depolanır. Dizi elemanları üzerinde bir döngü kullanılarak en büyük sayı bulunur.

Örneğin:

Adım Açıklama
1 Kullanıcıdan kaç tane sayı gireceği bilgisi alınır.
2 Girilen sayılar bir diziye depolanır.
3 En büyük sayıyı tutacak değişken başlangıçta sıfır olarak ayarlanır.
4 Dizi elemanları üzerinde bir döngü kullanılır.
5 Her eleman, en büyük sayıdan büyükse en büyük sayı olarak güncellenir.
6 En büyük sayı ekrana yazdırılır.

Bu örnekte kullanıcının girdiği sayılar arasından en büyük olanını bulmak için döngü kullanıldığı için program sonsuz sayıda sayıyı karşılaştırabilir ve her seferinde en büyük sayıyı güncelleyebilir.

En Büyük Sayıyı Bulma örneği, c++ programlamada karmaşık problemleri çözmek için kullanılabilecek önemli bir konsepti tanıtmaktadır.

Hesap Makinesi

Bu C++ örneği, temel matematiksel işlemleri yapabilen bir hesap makinesini göstermektedir. Hesap makinesi programı, kullanıcının iki sayı girmesine olanak sağlar ve ardından dört temel matematiksel işlemi gerçekleştirir: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Öncelikle, kullanıcıdan iki sayı girmesi istenir. Ardından, girilen sayılar kullanılarak hesaplamalar yapılır. Hesaplanan sonuçlar, kullanıcıya gösterilir.

Bu C++ hesap makinesi örneği, kullanıcıya matematiksel işlemleri gerçekleştirme yeteneği sunmanın yanı sıra hatalı girişleri de ele almaktadır. Örneğin, kullanıcı sadece sayısal değerler girebilir. Eğer kullanıcı sayı dışında bir karakter girmeye çalışırsa, program hata mesajı gösterecektir.

Bu C++ hesap makinesi, basit ama etkili bir araçtır. Temel matematiksel işlemleri hızlıca yapmak isteyenler için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, programın kodu da öğrenmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Sayı Tahmin Oyunu

=Bilgisayarın belirlediği bir sayıyı kullanıcının tahmin ettiği bir c++ oyun örneği.

Sayı tahmin oyunu, heyecan ve sürpriz dolu bir oyun türüdür. Bu oyunda bilgisayar, rastgele bir sayı belirler ve kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesini ister. Kullanıcının tahmin ettiği sayı bilgisayarın belirlediği sayıdan büyükse veya küçükse, bilgisayar oyunu yönlendirecektir.

Bu c++ oyun örneği, kullanıcının bir sayı girmesini ve bu sayının bilgisayarın belirlediği sayıyla karşılaştırılmasını sağlar. Eğer kullanıcının tahmini doğru ise, oyun kazanılır ve ekranda bir zafer mesajı görüntülenir. Ancak, kullanıcının tahmini yanlış ise, bilgisayar kullanıcıya daha büyük veya daha küçük bir sayı girilmesi gerektiğini söyler.

İyi bir sayı tahmin oyuncusu olmak için, kullanıcının mantıklı ve stratejik düşünmesi gerekmektedir. Kullanıcı, bilgisayarın belirlediği sayıyı tahmin etmek için daha az deneme yapma yolunda ilerlemelidir. Bu nedenle, kullanıcının doğruya yakın tahminler yapması ve gerekli düzeltmeleri yapması önemlidir.

Bu c++ oyun örneği, kullanıcıya heyecan, sürpriz ve eğlence sunan bir deneyim sunar. Ayrıca, c++ programlama dilinin temel özelliklerini ve mantığını da kullanıcılara aktarır. Sayı tahmin oyunu, kullanıcıların programlama yeteneklerini geliştirmeye ve problemleri çözmeye yardımcı olan bir uygulamadır.

Dosya Okuma ve Yazma

=Bir dosyadan veri okuyan ve veri yazan bir c++ örnek programı.

C++ programlama dilinde dosya işlemleri oldukça önemli bir konudur. Dosyalardan veri okuma ve veri yazma işlemleri, programların kullanıcılardan veya dış kaynaklardan verileri almasını veya verileri kaydetmesini sağlar. Dosya okuma ve yazma işlemleri, verileri dosyalara kaydederek veya dosyalardan okuyarak programların daha verimli çalışmasını sağlar.

Bir dosyadan veri okumak için, öncelikle dosyayı açmamız gerekmektedir. Dosyayı açmak için 'ifstream' sınıfını kullanabiliriz. Ardından, dosyadan verileri okuyabilir ve bu verileri kullanabiliriz. Veri yazmak için ise 'ofstream' sınıfını kullanarak dosyayı açabilir ve verileri dosyaya yazabiliriz.

Örneğin, bir metin dosyasındaki verileri okuyan ve bu verileri ekrana yazan bir C++ programı yazabiliriz. İlk olarak, dosyayı açmak için 'ifstream' sınıfını kullanarak dosyayı açarız. Daha sonra, dosyadan veriyi okuyup ekrana yazdırırız. Son olarak, dosyayı kapatırız.

İşte bir c++ örnek programı:

#include #include using namespace std;int main() {  ifstream dosya("veriler.txt");  string veri;  while(getline(dosya, veri)) {   cout << veri << endl;  }  dosya.close();  return 0;}

Bu örnekte, 'veriler.txt' dosyasını açıyoruz ve dosyadan veri okuyarak her satırı ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra dosyayı kapatıyoruz. Bu şekilde, bir dosyadan veri okuyan ve veriyi ekrana yazan bir c++ programını basit bir şekilde gerçekleyebiliriz.

CSV Dosyası İşleme

CSV dosyaları, Comma Separated Values (Virgülle Ayrılmış Değerler) anlamına gelir ve verileri tablo şeklinde saklamak ve paylaşmak için kullanılır. CSV dosyası işleme, c++ programlama dilinde oldukça yaygın olan bir konudur.

Bir c++ örneği olarak, CSV dosyasında bulunan verileri okuyan ve işleyen bir program oluşturulabilir. Bu program, CSV dosyasını açacak, satır satır okuyacak ve her satırı uygun bir şekilde ayrıştıracaktır. Bu ayrıştırılmış veriler, program tarafından kullanılabilir ve isteğe bağlı olarak istenilen işlemler yapılabilir.

Bir CSV dosyasındaki verileri okumak için, dosyayı açmak ve satır satır okumak gerekmektedir. Her satır, virgül veya istenilen başka bir karakterle ayrılmış değerler içerir. Bu değerler, c++ programı tarafından kullanılacak değişkenlere atanabilir veya bir diziye aktarılabilir.

Ayrıca, CSV dosyasındaki verileri işlemek için c++'ta mevcut olan birçok kütüphane de bulunmaktadır. Bu kütüphaneler verilerin parçalanması, sıralanması, filtrelenmesi ve dönüştürülmesi gibi işlemleri kolaylaştırır.

CSV dosyası işleme, c++ öğrenmek ve uygulamak isteyenler için önemli bir konudur. Bu konuda birçok örnek program bulunmaktadır ve bu örnekler üzerinde çalışarak, verileri okuma ve işleme becerilerini geliştirmek mümkündür.

Metin Dosyası Sıralama

Metin dosyaları, genellikle verileri depolamanın ve organize etmenin etkili bir yoludur. C++ programlama dili, bu tür dosyalarda bulunan satırları belirli bir kritere göre sıralamak için kullanılabilir. Bu program, kullanıcıya metin dosyasının adını ve sıralama kriterini girmesini sağlar.

Öncelikle, kullanıcıdan metin dosyasının adını almak için bir girdi almakla başlayabiliriz. Ardından, dosyayı açmak ve içindeki satırları okumak için bir dosya işlemi yapmalıyız. Bu aşamada, bir döngü kullanarak her satırı bir diziye ekleyebiliriz.

Sonraki adım, kullanıcının belirlediği kritere göre satırları sıralamaktır. Örneğin, kullanıcı metin dosyasını alfabetik olarak veya sayılara göre sıralamak isteyebilir. Bu durumda, programımızda ilgili karşılaştırma işlemini gerçekleştirmeli ve sıralama algoritmasını uygulamalıyız.

Elde ettiğimiz sıralı satırları, başka bir dosyaya yazarak sonuçları saklayabiliriz. Böylece, kullanıcı orijinal metin dosyasının düzenini korurken, sıralanmış verilere de erişebilir.

Bu C++ programı, metin dosyalarında bulunan satırları belirli bir kritere göre sıralamak isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. Programı kullanarak, verileri düzenlemek ve istenen sıralama düzenini elde etmek kolaylaşır.

Faktöriyel Hesaplama

Faktöriyel hesaplama, bir sayının faktöriyelini bulmayı sağlayan bir c++ programı örneğidir. Faktöriyel, bir sayının tüm pozitif tam sayılarla çarpımıdır. Örneğin, 5'in faktöriyeli (5!), 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120'dir.

C++ programında faktöriyel hesaplamak için bir döngü kullanabiliriz. Programa verilen bir sayının faktöriyelini hesaplamak için öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir. Daha sonra, girilen sayının faktöriyelini hesaplamak için bir değişken oluşturulur ve bu değişkene 1 değeri atanır.

Bir döngü kullanarak, girilen sayıdan tek tek geriye doğru bir sayma işlemi yapılır. Her adımda, döngüdeki sayı, faktöriyel değişkeni ile çarpılır ve faktöriyel değişkenine değeri atanır. Bu işlem, döngü tüm sayıları geçene kadar devam eder.

Programın sonucunu doğru bir şekilde yazdırmak için, faktöriyel hesaplandıktan sonra, sonucu bir çıktı mesajı veya tabloya eklemeliyiz. Bu sayede, kullanıcı girilen sayının faktöriyelini görebilir ve programa olan güveni artar.

Sayı Faktöriyel
5 120

Mesela, 5 sayısının faktöriyelini hesaplamak istediğimizi varsayalım. Programımız bu durumda 5'in faktöriyelini hesaplayacak ve sonucunu 120 olarak verecektir. Bu örnekte olduğu gibi, herhangi bir pozitif sayının faktöriyelini hesaplamak için bu c++ programını kullanabiliriz.

Özyinelemeli Çözüm

Bu c++ programı örneği, faktöriyel hesaplama işlemini özyinelemeli bir şekilde gerçekleştiren bir programı tanımlar. Faktöriyel, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayıları çarpması sonucunda elde edilen bir matematiksel işlemdir. Özyinelemeli bir çözümde, bir işlem kendi kendini çağırarak sonucu elde eder.

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve program, girilen sayının faktöriyelini hesaplar. Programın çalışma mantığı aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 1. Kullanıcıdan bir sayı (n) istenir
 2. Eğer sayı 0 veya 1 ise, faktöriyel 1 olarak kabul edilir ve sonuç ekrana yazdırılır
 3. Eğer sayı birden farklı ise, program kendisini (n-1) için çağırır ve bu değeri n ile çarparak sonucu elde eder
 4. Sonuç ekrana yazdırılır

Bu örnekte, faktöriyel hesaplama işlemi karmaşık bir döngü kullanmadan özyinelemeli bir şekilde gerçekleştirildiğinden, kodun okunabilirliği ve anlaşılırlığı artar. Özyinelemeli bir çözüm, problemi daha küçük alt problemlere böler ve bu alt problemleri çözerek sonucu elde eder. Bu sayede karmaşık problemler daha basit adımlara ayrılır ve daha anlaşılır bir şekilde programlanabilir.

Döngü Tabanlı Çözüm

=Döngü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren c++ programı örneği.

Döngü tabanlı çözüm, faktöriyel hesaplama işlemini bir döngü kullanarak gerçekleştiren bir c++ programıdır. Bu yöntem, faktöriyel işlemini adım adım gerçekleştirir ve işlemi daha küçük adımlara böler. Bu nedenle, faktöriyel hesaplama işlemi daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Öncelikle, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve bu sayı bir değişkene atanır. Ardından, bir döngü başlatılır ve bu döngü kullanılarak faktöriyel hesaplaması yapılır.

Döngü tabanlı çözümde, her adımda bir sayının faktöriyelini hesaplayarak sonuca ulaşılır. Döngü, başlangıç değeri olarak girdiğimiz sayıyı kullanır ve her adımda bir birim azaltarak faktöriyel hesaplamasını gerçekleştirir.

Bir örnek olarak, 5 sayısının faktöriyelini hesaplayalım. Döngü tabanlı çözümde, döngü 5'ten başlar ve her adımda bir birim azaltarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştirir. İlk adımda, 5'i 4 ile çarparak sonucu elde ederiz. Ardından, 4'ü 3 ile çarparız, sonra 3'ü 2 ile çarparız ve son olarak 2'yi 1 ile çarparız. Bu adımlar sonucunda 5 faktöriyelini elde ederiz.

Bu döngü tabanlı çözüm, faktöriyel hesaplaması gibi tekrarlayan işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiren bir c++ programı örneğidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir