Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. C# Örnekleri

C# Örnekleri

admin admin - - 16 dk okuma süresi
85 0

C# Örnekleri, bu makalede C# programlama dilinde kullanılan çeşitli örneklerin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiniz bir kaynaktır. C# diline özgü örneklerin yer aldığı bu makale, size C# programlama dilinin temellerini öğrenme fırsatı sunar.

C# programlama dilinin temel örneklerine göz atarak, değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve farklı veri türlerinin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Bu örnekler, programlama dilinin yapılarını ve syntax’ını anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, makalede koşullu ifadeler ve döngülerin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. If-else if-else yapılarının nasıl çalıştığını gösteren örnekler, programınızın belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirmesini sağlar. For, while ve do while döngülerinin nasıl kullanıldığını öğrenerek, tekrar eden işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Makalede ayrıca dizilerin nasıl tanımlandığını, elemanlara nasıl erişim sağlandığını ve dizinin uzunluğunu öğrenebilirsiniz. Diziler, aynı veri türünden birden fazla elemanı içinde barındıran yapılardır ve programınızda gruplanmış verileri işlemek için kullanılır.

C# Örnekleri, programlama becerilerinizi geliştirmenize ve C# dilini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir kaynaktır. Makalede yer alan örneklerle pratik yaparak, C# programlama dilinde daha yetkin hale gelebilirsiniz.

Veri Türleri ve Değişkenler

Veri Türleri ve Değişkenler

Bu makalenin bu bölümünde, C# diline özgü olan çeşitli veri türlerinin nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Veri türleri ve değişkenler, C# programlama dilinde kod yazarken oldukça önemli bir rol oynar. Herhangi bir programı yazarken, verileri depolamak ve işlemek için değişkenlere ihtiyaç duyarız. Bu bölüm, C# dilinde kullanılabilen veri türlerini ve bu türlerin nasıl tanımlandığını ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

C# dilinde, temel veri türleri arasında sayılar (int, float, double), metin (string), mantıksal (bool) ve karakter (char) gibi veri türleri bulunmaktadır. Bu veri türlerini tanımlarken, doğru sözdizimine (syntax) dikkat etmek önemlidir. Her veri türü için bir değişken oluşturup bu değişkeni istediğimiz değerle başlatabilir, ardından bu değişkenleri program içinde kullanabiliriz.

Aşağıda, C# diline özgü veri türlerinin tanımlanması ve kullanılması ile ilgili örnekler bulunmaktadır:

 • Sayılar: C# dilinde sayılar için farklı veri türleri bulunur. Örneğin, int veri türü tamsayıları temsil ederken, float ve double veri türleri ondalık sayıları temsil eder. Bu veri türlerini kullanarak matematiksel işlemler gerçekleştirebilir ve sonuçları depolayabilirsiniz.
 • Metin: C# dilinde metinleri temsil etmek için string veri türü kullanılır. Metinler, içerisine çift tırnak işaretleri (“”) veya tek tırnak işaretleri (”) arasında yazılır. Metinler, program içinde çeşitli işlemler için kullanılabilir.
 • Mantıksal: C# dilinde mantıksal değerleri temsil etmek için bool veri türü kullanılır. Bu veri türü sadece “true” veya “false” değerlerini alabilir ve koşulların doğru veya yanlış olmasını kontrol etmek için kullanılır.
 • Karakter: C# dilinde tek bir karakteri temsil etmek için char veri türü kullanılır. Bu veri türü, tek tırnak işareti (”) içinde bir karakter veya ASCII değeriyle tanımlanır. Char veri türü, özellikle karakter tablosu kullanarak çalışan işlemler için idealdir.

C# dilindeki veri türleri ve değişkenlerle ilgili ayrıntılı örneklerle bu bölümümüz devam edecek. Bu örnekler, C# dilini ve programlama mantığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

Koşullu ifadeler ve döngüler, C# dilinde programlamada önemli bir role sahiptir. Bu ifadeler ve döngüler, programın belirli koşullar altında farklı işlemler gerçekleştirmesini veya bir dizi işlemi tekrar etmesini sağlar.

İlk olarak koşullu ifadelerden bahsedelim. C# dilinde if, else if ve else anahtar kelimeleriyle koşullu ifadeler yazılabilir. Bu ifadeler sayesinde program, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve buna göre farklı işlemler yapar. Örneğin, bir kullanıcının girdiği sayının çift veya tek olduğunu kontrol etmek için if koşulunu kullanabiliriz. Bu sayede program, şartın doğru olması durumunda çift sayı olduğunu belirtir, aksi halde ise tek sayı olduğunu belirtir.

Bir diğer önemli konu ise döngülerdir. C# dilinde for, while ve do while döngüleri kullanılarak belirli bir işlemin tekrarlanması sağlanır. For döngüsü, belirli bir sayıda işlem yapmak için kullanılırken, while ve do while döngüleri belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlem yapmaya devam eder. Örneğin, bir dizinin elemanlarını tek tek dolaşmak için for döngüsünü kullanabiliriz. Ayrıca, belirli bir koşul gerçekleşene kadar bir işlemi tekrarlamak için de while döngüsü kullanabiliriz.

If Koşulu

=If koşulu, bir durumun doğru veya yanlış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir yapısıdır. C# dilinde if koşulu, belirli bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için kullanılır. Eğer koşul doğruysa, belirtilen işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlışsa, ifade kabul edilmez ve program akışı devam eder.

C# dilinde if koşulu, aşağıdaki şekilde kullanılır:

if (koşul){  // Koşul doğruysa buradaki işlemler gerçekleştirilir}

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek için if koşulu kullanılabilir. Eğer kullanıcının yaşı 18’den büyükse, ehliyet alabilir. Eğer yaşı 18’den küçükse, ehliyet alamaz. Bu durumu kontrol etmek için aşağıdaki örneği kullanabiliriz:

int yas = 20;if (yas >= 18){  Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz.");}

Bu örnekte, kullanıcının yaşı 18’den büyük olduğu için “Ehliyet alabilirsiniz.” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer kullanıcının yaşı 18’den küçük olsaydı, hiçbir işlem gerçekleştirilmez ve program akışı devam eder.

If koşulu, C# programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve çeşitli durumları kontrol etmek için kullanılabilir.

Örnek1: Sayı Çift veya Tek mi?

=Kullanıcının girdiği bir sayının çift veya tek olduğunu kontrol eden örnektir.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının çift veya tek olduğunu kontrol etmek için bir program yazacağız. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesini istemek için bir giriş kutusu oluşturacağız. Ardından girilen sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek için bir koşul ifadesi kullanacağız.

İşte örneğin HTML kodu:

<html><body><script>function kontrolEt() { var sayi = parseInt(document.getElementById("sayiGirisi").value); if (sayi % 2 === 0) {  document.getElementById("sonuc").innerHTML = "Girilen sayı çifttir."; } else {  document.getElementById("sonuc").innerHTML = "Girilen sayı tektir."; }}</script><input type="text" id="sayiGirisi"><button onclick="kontrolEt()">Kontrol Et</button><p id="sonuc"></p></body></html>

Bu örnek, kullanıcıdan girilen sayının çift veya tek olduğunu kontrol etmek için bir JavaScript kodu kullanır. Kullanıcıdan alınan sayı, sayiGirisi adlı bir giriş kutusu kullanılarak alınır. Daha sonra, JavaScript fonksiyonu olan kontrolEt, girilen sayının % 2’ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder. Eğer bölünebiliyorsa, sayının çift olduğunu belirtmek için “Girilen sayı çifttir.” mesajını görüntüler. Aksi halde, sayının tek olduğunu belirtmek için “Girilen sayı tektir.” mesajını görüntüler.

Bu örnek, JavaScript ve HTML etiketlerini kullanarak kullanıcının girdiği bir sayının çift veya tek olup olmadığını kontrol etmek için basit bir yöntem sağlar.

Örnek2: Yaşa Göre Ehliyet Kontrolü

Bu örnekte, kişinin yaşına göre ehliyet alıp alamayacağını kontrol edecek bir C# programı oluşturulmuştur. Program kullanıcıdan yaşı girmesini isteyecek ve girilen yaşa göre sonuç verecektir.

Yaş Aralığı Ehliyet Durumu
18 ve üzeri Ehliyet alabilir
16 – 18 arası Ehliyet alamaz, sadece A1 ehliyeti alabilir
15 ve altı Ehliyet alamaz

Program, kullanıcıdan yaşını alacak ve girilen yaşa göre, tabloda belirtilen ehliyet durumunu ekrana yazdıracaktır. Örneğin, kullanıcı 20 yaşında ise “Ehliyet alabilir” mesajını alacaktır.

Aşağıda verilen örnekte, if-else if-else gibi koşullu ifadeler kullanılmıştır:

// Kullanıcıdan yaş bilgisini isteConsole.WriteLine("Yaşınızı giriniz:");int yas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());// Ehliyet kontrolü yapif (yas >= 18){  Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz.");}else if (yas >= 16 && yas < 18){  Console.WriteLine("Sadece A1 ehliyeti alabilirsiniz.");}else{  Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız.");}

Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, yaşa göre ehliyet durumunu ekranda görebilirsiniz. Yaş aralığında yapılan kontrol, kullanıcının yaşına göre uygun mesajın yazdırılmasını sağlar.

For Döngüsü

=Belli bir sayıda tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştiren for döngüsü örnekleri.

C# dilinde, belirli bir sayıda tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştirmek için 'for' döngüsü kullanılır. Bu döngü, başlangıç değeri, döngü koşulu ve döngü sonunda yapılacak işlemlerin belirlendiği bir yapıya sahiptir.

For döngüsü örneğini anlamak için aşağıdaki tabloya bakalım:

Örnek Kod Açıklama
for (int i = 0; i < 5; i++)
i değişkeni 0'dan başlayacak, i değeri 5'ten küçük olduğu sürece döngü devam edecek ve her adımda i değeri 1 artacak.

Bu örnekte, i değişkeni 0'dan başlar ve döngü koşulu olan i < 5 doğru olduğu sürece döngü devam eder. Her adımda i değeri 1 artar. Bu döngüyü kullanarak belirli bir işlemi 5 kez tekrarlayabiliriz.

Genel olarak, for döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanacak işlemleri gerçekleştirmek için ideal bir yapı sağlar. Siz de C# dilindeki for döngüsünü kullanarak farklı örnekler oluşturup, kodlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

While Döngüsü

=Bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştiren while döngüsü örnekleri.

While döngüsü, bir koşulun doğru olduğu sürece belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü, başlangıçta koşulun doğru olduğu durumu kontrol eder ve doğru olduğu sürece döngü içindeki işlemleri gerçekleştirir. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer.

While döngüsü, özellikle belirsiz döngülerde kullanılır. Belirsiz döngüler, kaç kez tekrarlanması gerektiği önceden bilinmeyen durumlarda kullanılır. Örneğin, kullanıcı doğru bir giriş yapana kadar bir işlemi tekrarlamak istediğinizde while döngüsü kullanabilirsiniz.

While döngüsünün kullanımı için örnekler aşağıdaki gibidir:

Kod Açıklama
   int i = 0;   while (i < 10)   {     Console.WriteLine(i);     i++;   }   
Bu örnek, 0'dan 9'a kadar olan sayıları ekrana yazdırır.
   int counter = 0;   while (counter <= 100)   {     if (counter % 2 == 0)     {       Console.WriteLine(counter);     }     counter++;   }   
Bu örnek, 0'dan 100'e kadar olan çift sayıları ekrana yazdırır.

While döngüsü, programda tekrarlı işlemlerin yapılması gerektiği durumlarda kullanışlı bir döngü yapısıdır. Hem başlangıçta hem de döngünün içindeki koşulu doğru bir şekilde belirlemek önemlidir, aksi takdirde döngü sonsuz bir şekilde devam edebilir.

Diziler

Diziler, C# programlama dilinde birden çok değeri depolamanın ve erişmenin bir yoludur. Dizi tanımlama, elemanlara erişim ve dizi uzunluğu gibi dizi işlemlerini öğretmek için kullanılan örnekler dizisi burada başlıyor.

Bir dizi tanımlamak için öncelikle veri türünü belirlemeniz gerekmektedir. Diziler genellikle aynı tipteki verilere sahip birden çok elemandan oluşur. Örneğin, bir integer dizisi aynı tipteki tam sayıları depolarken, bir string dizisi aynı tipteki metinleri depolar.

 • Dizi tanımlamak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:
int[] sayilar = new int[5];
İndeks Dizi Elemanı
0 10
1 20
2 30
3 40
4 50

Yukarıda verilen örnekte, 'sayilar' isimli bir dizi tanımlanmıştır ve 5 elemana sahiptir. Dizi elemanlarına, dizi adı ve elemanın indeksi kullanılarak erişilebilir. Örneğin, 'sayilar[0]' ifadesi ile dizi içindeki ilk elemana erişilebilir.

Dizinin uzunluğunu öğrenmek için 'Length' özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, 'sayilar.Length' ifadesi ile 'sayilar' dizisinin uzunluğu elde edilebilir.

Döngü kullanarak dizinin elemanlarına erişmek de mümkündür. Örneğin, for döngüsü kullanarak dizinin tüm elemanlarına erişebilir ve istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu örnekler sayesinde dizi işlemlerini daha iyi anlayabilir ve C# programlama dilinde dizilerle çalışma becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Dizi Tanımlama

Dizi tanımlama, C# programlama dilinde belirli elemanların bir araya getirilerek oluşturulan veri yapısını ifade eder. Bir dizinin elemanlarına erişim sağlamak için öncelikle bir dizi oluşturulmalıdır. Dizi oluşturmak için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

int[] sayilar = new int[5];

Yukarıdaki örnekte, "sayilar" adında bir dizi oluşturulmuştur. Bu dizi, int veri türünden elemanları içerecektir. Dizinin boyutu 5 olarak belirlenmiştir, yani dizide toplam 5 adet integer değer tutulabilir.

Diziye eleman eklemek için ise indis numarası kullanılır. İlk eleman için indis numarası 0'dır. Örneğin, "sayilar" dizisine 3 eleman eklemek istediğimizi düşünelim:

sayilar[0] = 10;sayilar[1] = 20;sayilar[2] = 30;

Yukarıdaki örnekte, "sayilar" dizisinin 0. indisine 10, 1. indisine 20 ve 2. indisine 30 değeri atanmıştır. Bu şekilde dizinin her bir elemanına erişim sağlanabilir.

Dizi üzerindeki elemanlara erişim sağlamak için "sayilar[indis]" şeklinde bir yapı kullanılır. Örneğin, "sayilar" dizisinin 1. elemanını ekrana yazdırmak istediğimizde aşağıdaki örnek kullanılır:

Console.WriteLine(sayilar[1]);

Yukarıdaki örnekte, "sayilar[1]" ifadesi ile dizinin 1. elemanı olan 20 ekrana yazdırılmıştır. Bu şekilde dizi elemanlarına erişim sağlanabilir ve kullanılabilir.

Bu örnekler sayesinde C# programlama dilinde dizi tanımlama ve elemanlarına erişim sağlama işlemlerini öğrenebilirsiniz. Dizi kullanarak daha karmaşık veri yapıları oluşturabilir ve programlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Dizi Uzunluğu

Bir dizinin kaç elemandan oluştuğunu öğrenmek için C# dilinde Length özelliği kullanılır. Length özelliği, bir dizinin içerdiği elemanların sayısını verir ve bu sayede dizinin uzunluğunu öğrenmek mümkün olur. Örneğin, aşağıdaki C# koduyla bir dizinin kaç elemandan oluştuğunu öğrenebilirsiniz:

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 };int length = numbers.Length;Console.WriteLine("Dizinin uzunluğu: " + length);

Bu örnekte, numbers adında bir dizi tanımlanmış ve içerisine 1, 2, 3, 4, 5 sayıları eklenmiştir. Ardından Length özelliği kullanılarak dizinin uzunluğu olan 5 elde edilmiştir. Son olarak, Console.WriteLine() metoduyla dizinin uzunluğu ekrana yazdırılmıştır.

Length özelliği sadece dizilerde kullanılır ve diğer veri türlerinde geçerli değildir. Dizi uzunluğuna erişmek için herhangi bir indeks kullanmanıza gerek yoktur, çünkü Length özelliği doğrudan dizinin uzunluğunu verir. Bu nedenle, bir dizinin eleman sayısını öğrenmek için Length özelliğini kullanabilirsiniz.

Döngü ile Dizi Elemanlarına Erişim

C# programlama dilinde, bir dizinin elemanlarına erişmek ve onlarla işlem yapmak için for döngüsü kullanabiliriz. For döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Döngü ile dizi elemanlarına erişim sağlama örneği için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

int[] sayilar = new int[5] { 10, 20, 30, 40, 50 };for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++){  Console.WriteLine("Dizinin {0}. elemanı: {1}", i, sayilar[i]);}

Yukarıdaki örnekte, "sayilar" adında bir dizi oluşturduk ve içine 5 adet integer değeri atadık. For döngüsü kullanarak, dizinin her bir elemanına erişip ekrana yazdırdık. Döngü değişkeni "i" 0'dan başlayıp dizinin uzunluğu kadar artacak şekilde ayarlandı. Her bir döngü adımında, "sayilar[i]" ifadesiyle dizinin ilgili elemanına eriştik ve bunu ekrana yazdırdık.

Bu şekilde for döngüsünü kullanarak dizi elemanlarına erişebilir ve onlarla istediğiniz gibi işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, elemanların toplamını bulabilir, en büyük veya en küçük elemanı bulabilirsiniz. Döngülerin ve dizilerin kombinasyonu, C# programlamada çok sık kullanılan bir tekniktir ve pek çok farklı senaryoda kullanışlıdır.

C# Örnekleri

Bu makalede, C# programlama dilinde kullanılan çeşitli örneklerin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Veri Türleri ve Değişkenler

Veri türleri ve değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını öğreneceğiniz bu bölümde, C# diline özgü örnekler bulunmaktadır.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

Koşullu ifadeler (if, else if, else) ve döngülerin (for, while, do while) nasıl kullanıldığını gösteren C# örnekleri.

If Koşulu

If koşulu kullanarak bir durumun doğru veya yanlış olup olmadığını kontrol eden örnekler.

Örnek1: Sayı Çift veya Tek mi?

Kullanıcının girdiği bir sayının çift veya tek olduğunu kontrol eden örnek.

Örnek2: Yaşa Göre Ehliyet Kontrolü

Kişinin yaşına göre ehliyet alıp alamayacağını kontrol eden örnek.

For Döngüsü

Belli bir sayıda tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştiren for döngüsü örnekleri.

While Döngüsü

Bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanması gereken işlemleri gerçekleştiren while döngüsü örnekleri.

Diziler

Dizi tanımlama, elemanlara erişim, dizi uzunluğu gibi dizi işlemlerini gösteren örnekler.

Dizi Tanımlama

Dizi tanımlayarak elemanlarına erişim sağlama örnekleri.

Dizi Uzunluğu

Dizinin kaç elemandan oluştuğunu öğrenme örneği.

Döngü ile Dizi Elemanlarına Erişim

For döngüsü kullanarak dizinin elemanlarına erişim sağlama örneği.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir