Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c++ programlama örnekleri

c++ programlama örnekleri

admin admin - - 5 dk okuma süresi
106 0

Bu makalede, c++ programlama dili kullanarak farklı konseptleri anlamaya yönelik örnekler incelenecektir. c++ programlamada birçok farklı konsept bulunmaktadır ve bu örnekler sayesinde bu konseptleri daha iyi anlayabilirsiniz.

Bazı temel veri türlerini öğrenmek istiyorsanız, bu makalede basit veri türleri hakkında örnekler bulabilirsiniz. Bu örnekler, int, float, char gibi temel veri türlerinin nasıl kullanıldığını göstermektedir.

Ayrıca, koşullu ifadeleri öğrenmek isterseniz, if-else ifadeleri ve switch-case ifadeleriyle ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu örnekler sayesinde, programınızın belirli koşullara nasıl yanıt vermesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Döngüler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu makalede for, while ve do-while döngüleriyle ilgili örnekler bulabilirsiniz. Bu örnekler, programınızın belirli bir işlemi tekrarlamasını sağlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Fonksiyonlar konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, parametreli ve dönüş değeri olan fonksiyonlara yönelik örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu örnekler, belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılabilecek fonksiyonlar hakkında bilgi sağlar.

Son olarak, dosya işlemleriyle ilgili örnekler sunulmaktadır. Bu örnekler, c++ programlamada dosya okuma ve yazma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir.

Her bir konsept hakkında ayrıntılı örnekler içeren bu makale, c++ programlama dilini öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak olacaktır.

Basit Veri Türleri

Basit Veri Türleri

c++ programlama dilinde, değişkenlerin tutabileceği temel veri türleri bulunmaktadır. Bu veri türleri, farklı tiplerdeki verileri ifade etmek için kullanılır ve çeşitli işlemler yapılmasını sağlar. İşte c++ programlama dilinde bulunan bazı temel veri türleri:

Veri Türü Açıklama Örnek
int Tam sayıları temsil eder. int sayi = 5;
float Ondalıklı sayıları temsil eder. float sayi = 3.14;
char Tek bir karakteri temsil eder. char harf = 'A';
bool Doğru veya yanlış değerlerini temsil eder. bool dogruMu = true;
 • int veri türü, matematiksel işlemler için sıklıkla kullanılır.
 • float veri türü, hassas ondalıklı sayılar için idealdir.
 • char veri türü, karakter dizilerinin oluşturulmasında kullanılır.
 • bool veri türü, koşullu ifadelerde sıklıkla kullanılır.

Yukarıda belirtilen örneklerle basit veri türlerinin nasıl kullanılabileceğini görmüş olduk. Bu temel veri türleri, c++ programlamada veri depolama ve işlemler yapma konusunda temel bir rol oynar. Ayrıca, farklı veri türlerini birleştirerek daha karmaşık veri yapıları da oluşturabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

c++ programlama dilinde koşullu ifadeler, belirli bir koşulu kontrol etmek ve bazı işlemleri yürütmek için kullanılır. Koşul doğruysa belirtilen işlemler gerçekleştirilir, aksi takdirde farklı bir yol izlenir.

Örneğin, bir programda bir kullanıcının yaşını kontrol etmek ve yaşına göre belli bir mesaj göstermek istediğinizi düşünelim. Koşullu ifadeler sayesinde, kullanıcının yaşına göre farklı mesajlar görüntülenebilir.

Bu durumu şu şekilde kodlayabilirsiniz:

if (yas < 18) {  std::cout << "Yaşınız 18'den küçük."; } else if (yas >= 18 && yas < 25) {  std::cout << "Gençsiniz!"; } else {  std::cout << "Yetişkin bir bireysiniz!";}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının yaşına göre farklı bir çıktı elde edilir. Eğer yaş 18'den küçük ise "Yaşınız 18'den küçük." mesajı görüntülenir. Eğer yaş 18 ile 25 arasında ise "Gençsiniz!" mesajı görüntülenir. Eğer yaş 25'ten büyük ise "Yetişkin bir bireysiniz!" mesajı görüntülenir.

Koşullu ifadeleri kullanarak programınızı belirli bir koşula bağlı olarak kontrol edebilir ve istenilen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İleri seviyede programlama yaparken, karmaşık koşullu ifadeler ve mantıksal operatörlerle daha geniş bir kullanım alanına sahip olabilirsiniz.

if-else ifadeleri

c++ programlamada if-else ifadeleri ile yapılan karar yapılarına örnekler verilecek:

If-else ifadeleri, c++ programlamada karar verme işlemlerinde sıklıkla kullanılan yapılar arasında yer alır. Bu ifadeler, bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirtilen kod bloğunu çalıştırır. Eğer koşul yanlışsa, else bloğundaki kodlar çalışır. Bu şekilde, program akışı belirlenmiş olan koşullara göre yönlendirilir.

Örnek olarak, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18'den küçükse "Yetişkin değilsiniz" mesajını göstermek istiyoruz. Aksi durumda ise "Yetişkinsiniz" mesajını göstermek istiyoruz. Bu durumu if-else ifadeleriyle şu şekilde gerçekleştirebiliriz:

if(yas < 18){  cout << "Yetişkin değilsiniz";} else {  cout << "Yetişkinsiniz";}

Bu örnekte, yas değişkeninin değeri 18'den küçükse "Yetişkin değilsiniz" mesajı görüntülenir. Eğer yas değişkeninin değeri 18 veya daha büyükse "Yetişkinsiniz" mesajı görüntülenir. Bu sayede programımız, kullanıcının yaşıyla ilgili bir karar yapısına sahip olur.

Bu sadece bir örnek olup if-else ifadeleriyle çok daha karmaşık karar yapıları oluşturmak mümkündür. Koşulları birden fazla else if bloğuyla genişletebilir ve programın davranışını daha da kontrol edebiliriz.

switch-case ifadeleri

=c++ programlamada switch-case ifadeleri, programcılara farklı koşullar altında farklı işlemler yapma imkanı sağlar. Bu ifadeler, belirli bir değişkenin değerini kontrol eder ve değere bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırır. Bu durumda, switch-case ifadelerini daha iyi anlamak için örneklerle açıklanabilir. Diyelim ki, bir program yazıyorsunuz ve kullanıcıdan bir gün numarası girmesini istiyorsunuz. Ardından, hangi gün olduğunu belirlemek ve kullanıcıya ona göre mesaj vermek istiyorsunuz.İşte switch-case ifadelerinin kullanıldığı bir örnek:

#include using namespace std;int main() {  int gun;  cout << "Bir gun numarasi girin: ";  cin >> gun;  switch (gun) {    case 1:      cout << "Pazartesi";      break;    case 2:      cout << "Sali";      break;    case 3:      cout << "Carsamba";      break;    case 4:      cout << "Persembe";      break;    case 5:      cout << "Cuma";      break;    case 6:      cout << "Cumartesi";      break;    case 7:      cout << "Pazar";      break;    default:      cout << "Gecersiz gun numarasi";      break;  }  return 0;}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan 'gun' değişkeni switch-case ifadesinde kontrol edilir. Daha sonra, değere bağlı olarak ilgili kod bloğu çalıştırılır. Örneğin, kullanıcı 1 girdiyse, "Pazartesi" mesajı görüntülenir.Switch-case ifadeleri, karmaşık işlemler yapmanın yanı sıra kodun daha okunabilir ve anlaşılır olmasını sağlar. İster tek bir değeri kontrol etmek isteyin, ister birden fazla duruma bağlı olarak farklı işlemler yapmak isteyin, switch-case ifadeleri bunu başarmak için harika bir araçtır.

ternary operator

Ternary operatör, C++ programlamada kullanılan bir operatördür. Bu operatör, belirli bir koşulu kontrol etmek ve koşula bağlı olarak farklı değerler döndürmek için kullanılır. Ternary operatör, if-else ifadelerinin yerine kullanılabilen daha kısa ve basit bir alternatiftir.

Ternary operatörün kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, bir koşul belirlenir. Koşulun sonucuna göre, ifade farklı değerler döndürebilir. Örneğin:

int sayi = 8;std::string sonuc = (sayi % 2 == 0) ? "Çift" : "Tek";

Yukarıdaki örnekte, "sayi" adlı değişkenin 2'ye bölümünden kalanın 0 olup olmadığı kontrol edilir. Eğer kalan 0 ise, "Çift" değeri döndürülür; aksi halde "Tek" değeri döndürülür. Bu şekilde, bir koşula bağlı olarak farklı değerleri elde etmek oldukça kolaylaşır.

Ternary operatörü kullanarak daha karmaşık ifadeler de oluşturabilirsiniz. Örneğin:

int a = 5;int b = 10;int maksimum = (a > b) ? a : b;

Burada, "a" ve "b" adlı değişkenlerin değerleri karşılaştırılır. Eğer "a" değeri "b" değerinden büyükse, "a" değeri döndürülür; aksi halde "b" değeri döndürülür. Bu şekilde, iki değer arasında en büyük değeri bulabilirsiniz.

Ternary operatörü, C++ programlamada koşullu ifadeleri daha kısa ve okunaklı bir şekilde oluşturmanıza olanak sağlar. Ancak, operatörün karmaşık ifadelerde kullanımı karmaşıklığı artırabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, operatörü doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmak önemlidir.

Döngüler

Döngüler, programlama dillerinde kullanılan ve belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan yapılardır. c++ programlama dilinde de çeşitli döngü yapıları bulunmaktadır ve bu döngülerin nasıl kullanıldığı örneklerle gösterilmektedir.

Bir döngü oluştururken temel olarak 3 şey belirlememiz gerekmektedir. Bunlar; başlangıç değeri, koşul ve artış miktarıdır. Örneğin, bir döngüyü 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

#include <iostream>using namespace std;int main() {  int i;  for (i = 1; i <= 10; i++)   {    cout << i << endl;  }  return 0;}

Yukarıdaki örnekte "for" döngüsü kullanılmıştır. Bu döngü başlangıç değeri olarak "i = 1" i kullanmış, "i" değişkeninin değeri 10'a kadar olduğu sürece çalışmış ve her döngü döneminde "i" değişkeni 1 artmıştır. Bu sayede, 1'den 10'a kadar olan sayılar ekrana yazdırılmıştır.

Bunun yanı sıra c++ programlama dilinde "while" ve "do-while" döngü yapıları da bulunmaktadır. Bu döngülerin kullanımı da örneklerle gösterilmektedir. Öğrenmek istediğiniz diğer döngü yapısı örnekleri için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz.

 • www.example1.com
 • www.example2.com
 • www.example3.com

Özetlemek gerekirse, c++ programlama dilinde kullanılan döngülerin örneklerle gösterilmesi önemli bir konudur. Bu örnekler sayesinde döngü yapılarını daha iyi anlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Fonksiyonlar

c++ programlamada fonksiyon tanımlama ve çağırma işlemlerine yönelik örnekler verilecektir. Fonksiyonlar, bir veya daha fazla işlemi yerine getirmek için kullanılan programlama yapılarıdır. Kodun tekrar tekrar yazılmasını önlemek ve daha düzenli bir programlama deneyimi sağlamak için kullanılırlar.

Fonksiyonlar, belirli bir amaç için yazılmış bloklar halinde tanımlanır ve ardından çağırılarak kullanılırlar. Bir fonksiyon, belirli bir işi yapmak için hazır olan bir alt programdır. Fonksiyonlar, programın herhangi bir yerinden çağrılabilir ve hep aynı sonucu verirler.

Fonksiyon tanımlamak için, fonksiyonun adı, parametreleri ve yapması gereken işlemleri belirlememiz gerekir. Fonksiyon çağırmak için ise fonksiyonun adını kullanarak, parametre gerekiyorsa değerlerini belirtir ve fonksiyonun yapması gereken işlemleri gerçekleştirir.

Fonksiyon Adı Parametreler Yapılacak İşlemler
Topla a, b a ve b'nin toplamını hesaplayıp sonucu yazdırma
Cikar x, y x'den y'yi çıkartıp sonucu yazdırma

Aşağıdaki örnekte, Topla adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, iki sayının toplamını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır. Bu fonksiyon daha sonra çağrılarak kullanılabilir:

   #include <iostream>    void Topla(int a, int b) {    int toplam = a + b;    std::cout << "Toplam: " << toplam << std::endl;  }    int main() {    Topla(5, 10);    return 0;  } 

Bu örnekte, Topla fonksiyonu tanımlandıktan sonra main fonksiyonu içinde çağrılmaktadır. Topla fonksiyonu, 5 ve 10 sayılarını toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Bu şekilde, fonksiyonlar kullanılarak tekrar eden işlemler kolayca gerçekleştirilebilir ve kodun daha düzenli olması sağlanır.

Parametreli fonksiyonlar

=c++ programlamada parametreli fonksiyonların nasıl tanımlandığı ve kullanıldığına dair örnekler incelenecek.

c++ programlamada parametreli fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek üzere kullanılan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar, çağrıldıklarında bir veya daha fazla parametre alır ve bu parametreler üzerinde işlem yapar. Parametreler, fonksiyona veri aktarmaya ve fonksiyonun belirli bir işlemi gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Parametreli fonksiyonların tanımlanması için fonksiyon başına parametrelerin isimleri ve veri türleri belirtilir. Fonksiyon çağırılırken, gerçek değerler parametrelerle eşleştirilir ve fonksiyon bu değerleri kullanarak belirli bir işlemi gerçekleştirir.

Örneğin, bir parametreli fonksiyon olan "topla" fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyon, iki tamsayı parametresi alır ve bu parametreleri toplar. Fonksiyonun tanımı aşağıdaki gibi olabilir:

int topla(int sayi1, int sayi2) { int toplam = sayi1 + sayi2; return toplam;}

Parametreli fonksiyonları çağırmak için ise, fonksiyonun ismiyle birlikte kullanılacak parametre değerleri belirtilir. Örneğin, "topla" fonksiyonunu çağırmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

int sonuc = topla(5, 3);

Yukarıdaki kodda, fonksiyon "topla" 5 ve 3 parametre değerlerini alır ve bu değerlerin toplamını hesaplar. Sonuç olarak, "sonuc" değişkenine toplam değeri atanır.

Parametreli fonksiyonlar, programlamada kod tekrarını önlemek ve işlemleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için sıklıkla kullanılır. Ayrıca, farklı parametre değerleriyle aynı işlemi yapmak için kullanılabilirler.

Dönüş değeri olan fonksiyonlar

=c++ programlamada dönüş değeri olan fonksiyonlar, bir değer döndürmek amacıyla kullanılır. Bu tür fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirip sonucunda bir değer üretir ve bu değeri çağıran yere aktarır. C++ programlama dilinde, dönüş değeri olan fonksiyonlar, işlevlerini yerine getirdikten sonra bir değer döndürmek için 'return' ifadesini kullanır.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, bir matematik fonksiyonu olan karekök fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyon, bir sayının karekökünü hesaplar ve sonucunu döndürür. C++ programında, karekök fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

double karekok(double sayi) {  double sonuc = sqrt(sayi);  return sonuc;}

Yukarıdaki örnekte, 'karekok' adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, bir 'double' tipindeki sayının karekökünü hesaplar ve 'sonuc' değişkenine atar. Ardından, 'return' ifadesiyle 'sonuc' değerini çağıran yere döndürür.

Dönüş değeri olan fonksiyonlar, programda tekrar tekrar kullanılabilecek kod blokları oluşturmak için kullanışlıdır. Bu sayede, aynı işlemi birçok kez yazmak yerine, bu fonksiyonu kullanarak kodunuzun daha temiz ve düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

Dosya İşlemleri

Dosya İşlemleri

c++ programlamada dosya okuma ve yazma işlemleri oldukça kullanışlıdır. Dosyalardan veri okumak veya veri yazmak, programların veri saklama ve yeniden kullanma kabiliyetini artırır. Bu bölümde, c++ programlama dilinde dosya işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğreneceksiniz.

c++ dilinde dosya okuma işlemi yapmak için ifstream sınıfı kullanılır. Bu sınıf, mevcut bir dosyayı açmak ve içeriğini okumak için kullanılır. Bir dosyayı açmak için, ifstream nesnesi oluşturmalı ve dosyanın adını belirtmelisiniz. Ardından, ifstream nesnesine dosyanın içeriğini okumak için gerekli komutları kullanabilirsiniz.

Benzer şekilde, c++ dilinde dosyaya yazma işlemi yapmak için ofstream sınıfı kullanılır. Bu sınıf, mevcut bir dosyayı açmak ve içine veri yazmak için kullanılır. Bir dosyayı açmak için, ofstream nesnesi oluşturmalı ve dosyanın adını belirtmelisiniz. Ardından, ofstream nesnesine veri yazmak için gerekli komutları kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı, "veriler.txt" adlı bir dosyaya yazma işlemi gerçekleştirir:

#include #include int main() { std::ofstream dosya("veriler.txt"); dosya << "Merhaba, Dünya!" << std::endl; dosya << "Bu bir dosya yazma örneğidir." << std::endl; dosya.close(); return 0;}

Yukarıdaki örnek, "veriler.txt" adlı bir dosyayı oluşturacak ve içine "Merhaba, Dünya!" ve "Bu bir dosya yazma örneğidir." yazacaktır. Dosya yazma işlemi tamamlandıktan sonra, dosyanın kapatılması önemlidir. Bunun için close() fonksiyonu kullanılır.

Bu şekilde, c++ programlama dilinde dosya okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Dosya işlemleri, programlara veri kaydetmek ve verileri kullanmak için önemli bir araçtır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir