Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. c sharp console örnekleri

c sharp console örnekleri

admin admin - - 28 dk okuma süresi
117 0

=Bu makalede C# Console uygulamalarıyla ilgili örnekler ve açıklamalar bulunmaktadır.

C# Console uygulamaları, kullanıcıdan girdi alıp çıktı veren konsol tabanlı uygulamalardır. Bu uygulamalar, geliştiricilere kullanıcı ile etkileşime geçme ve basit işlemleri gerçekleştirme imkanı sağlar. C# programlama dilinin en temel yapı taşlarından biri olan Console uygulamalarıyla, programlamaya yeni başlayanların ve deneyimli geliştiricilerin becerilerini geliştirmesi mümkündür.

C# Console uygulaması oluşturmak için, Visual Studio veya komut satırını kullanabilirsiniz. Visual Studio, geliştirme sürecini kolaylaştıran bir entegre geliştirme ortamıdır ve hızlı bir şekilde Console uygulamaları oluşturmanızı sağlar. Komut satırını kullanarak uygulama oluşturmak ise daha minimalist bir yaklaşımdır ve özellikle hızlı prototipler oluşturmanızı sağlar.

Console Uygulaması Nedir?

Console Uygulaması Nedir?

Console uygulamaları, kullanıcıdan girdi alıp çıktı veren konsol tabanlı uygulamalardır. Bu tür uygulamalar, genellikle komut satırında veya terminale yazılan komutları çalıştırmak için kullanılır. Kullanıcı, konsol uygulamasına girdi sağlar ve program bu girdiyi alır, işler ve sonucunu çıktı olarak gösterir.

Birçok farklı programlama diliyle console uygulamaları oluşturulabilir, ancak bu makalede odaklandığımız dile C# dir. C# ile console uygulamaları oldukça yaygın kullanılır ve çeşitli senaryolarda kullanılabilir.

Konsol uygulamalarının en büyük avantajlarından biri basitlikleri ve kullanıcıyla etkileşimli olabilmeleridir. Kullanıcı, komutları yazarak programı doğrudan kontrol edebilir ve çıktıları hemen alabilir. Bu nedenle, konsol uygulamaları hızlı bir şekilde test edilip sorun giderme yapmak için idealdir.

Bir C# console uygulaması basit bir yapıcı ve döngü işlevselliği ile birlikte yazılabilir. Kullanıcıdan girdi alabilmek için Console.ReadLine() fonksiyonu kullanılır ve çıktı vermek için Console.WriteLine() fonksiyonu kullanılır.

Console uygulamaları, temel bir programlama kavramıdır ve C# öğrenme sürecinde büyük önem taşır. Bu nedenle, C# ile konsol uygulamalarını anlamak ve kullanabilmek programcılar için büyük bir avantaj sağlar.

Console Uygulaması Nasıl Oluşturulur?

=C# ile konsol uygulaması oluşturmak için Visual Studio veya komut satırını kullanabilirsiniz.

Temel Console İşlemleri

=Console uygulamalarında temel işlemler arasında girdi alma, çıktı verme ve değişken kullanma bulunur.

Bir C# Console uygulaması oluşturduğunuzda, kullanıcıdan girdi almanız ve çıktı vermeniz gerekebilir. Girdi alma işlemi, kullanıcının veri sağlamasına izin verilirken çıktı verme işlemi ise kullanıcıya sonuçları görüntülemenizi sağlar. Bu temel işlemler, Console uygulamalarının yapısını oluşturan önemli bileşenlerdir.

Girdi alma işlemi için Console.ReadLine() komutunu kullanabilirsiniz. Kullanıcıdan alınan girdi, bir değişkene atanır ve daha sonra uygulamada kullanılabilir. Çıktı verme işlemi için ise Console.WriteLine() komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut sayesinde istediğiniz metni veya değeri kullanıcıya gösterebilirsiniz.

Ayrıca, Console uygulamalarında değişken kullanma işlemi de oldukça yaygındır. Değişkenler, veri saklamak veya işlem yapmak için kullanılan temel yapı elemanlarıdır. Bir değişkene değer atamak ve bunu kullanmak için C# dilinde farklı veri tipleri bulunur. Örneğin, bir tam sayıyı saklamak için int, bir ondalık sayıyı saklamak için double veya bir metni saklamak için string veri tipini kullanabilirsiniz.

Bu temel işlemleri kavramak, Console uygulamalarının mantığını anlamanızı sağlar ve daha kompleks uygulamaları oluşturmanız için bir temel oluşturur. Artık Console uygulamalarıyla ilgili temel işlemleri öğrendiğinize göre, diğer konulara geçebilirsiniz.

Girdi Alma İşlemi

=Console uygulamasında kullanıcıdan girdi almak için Console.ReadLine() komutu kullanılır. Bu komut, kullanıcıdan bir satır girdisi okur ve sonucunu bir dize olarak geri döner. Kullanıcının girdiği değeri bir değişkene atanarak üzerinde istenilen işlemler yapılabilir.

Console.ReadLine()

=Console.ReadLine()

Console.ReadLine() işlevi, C# konsol uygulamalarında kullanıcıdan girdi almak için kullanılan bir komuttur. Bu işlev, kullanıcıdan bir satır girdi alır ve bu girdiyi bir metin dizesi olarak döndürür. Kullanıcıdan alınan girdi, programın devam etmesi için bir tetikleyici olarak kullanılabilir veya başka bir işlem için kullanılabilir.

Console.ReadLine() kullanarak kullanıcıdan girdi almak için, kullanıcı herhangi bir tuşa basıp bir satır girdiğinde girdi tamamlanır ve bu girdi bir değişkene atanır. Örneğin:

string ad;Console.WriteLine("Adınızı girin:");ad = Console.ReadLine();Console.WriteLine("Merhaba, " + ad);

Yukarıdaki örnek, kullanıcıdan bir isim girmesini ve bu ismi ekrana yazdırmasını ister. Kullanıcı bir isim girdikten sonra “Merhaba, [girilen isim]” şeklinde bir çıktı alınır.

Bu işlev, konsol uygulamalarında kullanıcı etkileşimini sağlamak ve dinamik bir giriş alma yöntemi sunmak için önemlidir. Kullanıcının programın akışını etkilemesini ve farklı senaryoları desteklemesini sağlar.

komutu kullanılır.

komutu kullanılır.

Console.ReadLine() komutu, kullanıcıdan girdi almak için kullanılır. Bu komut, kullanıcıdan bir metin girilene kadar programın durmasını sağlar ve girilen metni bir değişkene atar. Örneğin:

string isim;Console.WriteLine("Lütfen isminizi girin:");isim = Console.ReadLine();Console.WriteLine("Merhaba " + isim + "! Hoş geldiniz!");

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan isim metni isim değişkenine atanır ve Console.WriteLine() komutuyla ekrana bir mesaj yazdırılır.

Kullanıcıdan girdi almak için Console.ReadLine() komutunun yanı sıra, bunu takip eden Convert fonksiyonları kullanılarak girdiler diğer veri türlerine dönüştürülebilir.

Örneğin:

int sayi;Console.WriteLine("Lütfen bir sayı girin:");sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());Console.WriteLine("Girilen sayının karesi: " + (sayi * sayi));

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan sayı metni Convert.ToInt32() fonksiyonuyla tam sayıya dönüştürülür ve sayi değişkenine atanır. Sonrasında, girilen sayının karesi hesaplanarak ekrana yazdırılır.

Çıktı Verme İşlemi

Console uygulamasında çıktı vermek için Console.WriteLine() komutu kullanılır. Bu komut, parantez içine verilen değeri konsol ekranında gösterir. Çıktı verirken string ifadeler, sayılar, değişkenler veya matematiksel işlemler kullanılabilir. Ayrıca, çıktı verilen değerin yanında formatlama yapmak için farklı parametreler de ekleyebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında Console.WriteLine() komutu kullanarak “Merhaba Dünya!” çıktısını konsol ekranında gösterebiliriz:

Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");

Çıktı verme işleminde değişkenler kullanmak istediğinizde ise aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz:

string isim = "John";int yas = 30;Console.WriteLine("İsim: " + isim + ", Yaş: " + yas);

Bu örnekte, isim ve yas değişkenleri kullanılarak “İsim: John, Yaş: 30” çıktısı alınmıştır. Ayrıca, çıktıyı düzenlemek için “+” operatörü kullanılmıştır.

Console.WriteLine() komutuyla çıktı verirken, bir satır atlama işlemi de otomatik olarak gerçekleştirilir. Yani her yeni çıktı bir alt satıra yazılır. Bu sayede çıktılar daha düzenli bir şekilde görüntülenir.

Console.WriteLine()

=Console.WriteLine()

Console.WriteLine() yöntemi, bir console uygulamasında çıktı vermek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, parantez içerisine yazılan değeri veya ifadeyi konsola yazdırır. Örneğin, aşağıdaki kodda “Merhaba Dünya!” ifadesi konsola yazdırılır:

Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");

Console.WriteLine() yöntemi, aynı zamanda değişkenlerin değerlerini konsola yazdırmak için de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte “ad” adında bir değişkenin değeri konsola yazdırılır:

string ad = "John Doe";Console.WriteLine("Merhaba, " + ad);

Console.WriteLine() yöntemi aynı zamanda matematiksel işlemleri de gerçekleştirebilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte iki sayının toplamı konsola yazdırılır:

int sayi1 = 5;int sayi2 = 3;int toplam = sayi1 + sayi2;Console.WriteLine("Toplam: " + toplam);

Bu örneklerde görüldüğü gibi, Console.WriteLine() yöntemi sayesinde istenilen değer veya ifade konsola yazdırılabilir. Bu yöntemi kullanarak kullanıcıya bilgi verilebilir, gerekli çıktılar elde edilebilir ve yapılan işlemler konsola gösterilebilir.

komutu kullanılır.

Console uygulamasında çıktı vermek için Console.WriteLine() komutu kullanılır. Bu komut, konsola belirtilen metni veya değeri yazar. Ekrana yazdırılan çıktı, kullanıcının görmesi için konsol penceresinde görüntülenir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçası kullanıcıya bir mesaj yazdıran ve kullanıcının enter tuşuna basmasını bekleyen bir konsol uygulamasını göstermektedir:

Console.WriteLine("Lütfen adınızı giriniz: ");string kullaniciAdi = Console.ReadLine();Console.WriteLine("Merhaba " + kullaniciAdi + "! Hoş geldiniz.");Console.ReadLine();

Bu örnekte, Console.WriteLine() komutu kullanarak “Lütfen adınızı giriniz: ” mesajını konsola yazdırıyoruz. Kullanıcının adını almak için Console.ReadLine() komutunu kullanıyoruz ve kullanıcının adını kullaniciAdi değişkenine atıyoruz. Son olarak, kullanıcıya hoş geldin mesajını yazdırmak için Console.WriteLine() komutunu kullanıyoruz.

Console uygulamalarında çıktı verme işlemi, kullanıcının bilgilendirilmesi ve uygulama akışının takibi için önemlidir. Konsol uygulamalarıyla kullanıcılarla etkileşimli ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Kontrol Yapıları

=Console uygulamalarında if-else, switch-case gibi kontrol yapıları kullanılabilir.

C# Console uygulamalarında kontrol yapısı kullanmak, programınızın akışını yönlendirmenizi sağlar. Kontrol yapıları sayesinde belirli koşullar sağlandığında farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede programınızın daha esnek ve verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

if-else yapıları, belirli bir koşulu kontrol eder ve koşulun sağlanmasına göre farklı kod bloklarını çalıştırır. Örneğin, kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu kontrol etmek için if-else yapısını kullanabilirsiniz. Koşulun sağlandığı durumda belirli bir kod bloğu çalışır, aksi takdirde ise başka bir kod bloğu çalışır.

switch-case yapısı da benzer şekilde çalışır ancak birden çok koşulu kontrol edebilir. Örneğin, kullanıcıdan alınan bir karakterin harf mi, rakam mı yoksa sembol mü olduğunu kontrol etmek için switch-case yapısını kullanabilirsiniz. Her koşul için farklı bir kod bloğu tanımlayabilirsiniz ve karakterin hangi koşula uyduğuna bağlı olarak ilgili kod bloğu çalışır.

Control yapıları, programınızı daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olur. Kullanıcıdan alınan verileri kontrol ederek doğru eylemleri gerçekleştirebilir ve beklenmeyen durumları önleyebilirsiniz. Bu sayede programınız daha güvenli ve kullanıcı dostu olur.

Hata Ayıklama

=Console uygulamalarında hata ayıklama için

try-catch

blokları kullanılabilir. Bu bloklar, programın hata durumlarını algılamasına ve uygun bir şekilde tepki vermesine yardımcı olur.

try

bloğu içerisinde çalıştırılacak olan kod yazılır ve bu kodda bir hata oluşması durumunda

catch

bloğu devreye girer.

catch

bloğu, hata mesajını yakalar ve belirli bir işlem gerçekleştirilmesini sağlar. Hata ayıklamanın önemi, programcıya hataları tanımlayabilme ve bunları düzeltebilme imkanı sağlamaktadır. Hata ayıklama aşamasında programın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için potansiyel hatalar belirlenir ve bu hataların nedenlerine odaklanılır. Bu sayede hatalar giderilebilir ve uygulamanın daha sağlam bir şekilde çalışması sağlanabilir. Console uygulamalarında hata ayıklama işlemleri için Visual Studio’nun hata ayıklama araçlarından yararlanılabilir. Bu araçlar, programın çalışma anında hataları tanımlamaya ve çözmeye yardımcı olur. Hata ayıklama sırasında program çalıştırılır ve hangi satırda hangi hata olduğu belirlenir. Böylece programcı, hatayı bulup düzeltebilir. Console uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan hata türlerine örnek olarak NullReferenceException ve IndexOutOfRangeException verilebilir. NullReferenceException, bir değişkenin null olarak atanması durumunda ortaya çıkar. IndexOutOfRangeException ise bir dizinin belirli bir indeksine erişilmek istendiğinde, geçersiz bir indeks kullanılması sonucunda oluşur. Hata ayıklama işlemlerini doğru bir şekilde gerçekleştirerek, Console uygulamalarının daha sağlam ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak mümkündür.try-catch

try-catch blokları, C# Console uygulamalarında hata ayıklama için kullanılan bloklardır. Eğer bir kod bloğunda istisnai durum veya hata oluşursa, try bloğunun içerisindeki kodlar hata olmadan çalışır. Ancak bir hata meydana geldiği zaman, program bu hatayı yakalamak ve uygun bir şekilde işlemek için catch bloğuna geçer.

try-catch bloklarının kullanımı ve işleyişi şu şekildedir:

 • Try bloğu içerisine hata olabilecek kodlar yerleştirilir.
 • Eğer hata meydana gelirse, program catch bloğuna aktarılır.
 • Catch bloğu, try bloğunda meydana gelen hatayı yakalar ve gerekli işlemleri gerçekleştirir.
 • Catch bloğunda yazılan kodlar, hatanın türüne ve uygulamanın gereksinimlerine göre belirlenir.

try-catch blokları, hataları yakalamak ve programın çökmesini önlemek için son derece önemlidir. Hata oluştuğunda, programın çalışmasına engel olacak kodunun geri plana atılması sayesinde, uygulamanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanır. Bu durum da kullanıcı deneyimini olumlu etkiler ve daha güvenilir bir uygulama sunar.

try-catch blokları, programcıya hataları tespit etme ve düzeltme fırsatı verir. Hatanın türüne bağlı olarak, kullanıcıya uygun bir hata mesajı gösterilebilir veya hata kaydı tutularak geliştirme sürecinde analiz edilebilir. Bu sayede, gelecekte aynı hataların tekrarlanması önlenir ve programın daha iyileştirilmiş bir versiyonu sunulabilir.

blokları kullanılabilir.

Hata ayıklama işlemleri için, C# Console uygulamalarında try-catch blokları kullanılabilir. Try-catch blokları, hata oluşması ihtimali olan kodları içerir ve olası hataları yakalar. Bu sayede programın beklenmedik bir şekilde çökmesi engellenir ve hatalar yönetilir.

Try bloğu içerisinde potansiyel hatalara neden olabilecek kodlar yer alır. Eğer bu kodlarda bir hata oluşursa, catch bloğu devreye girer ve hata yakalanır. Catch bloğunda, hata mesajı kullanıcıya gösterilebilir veya gerekli işlemler gerçekleştirilebilir.

Örneğin, try-catch blokları kullanarak bir dosya işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dosya işlemleri sırasında oluşabilecek hataları yakalamak ve kullanıcıya hata mesajı göstermek için try-catch blokları kullanmak önemlidir. Böylece programınız daha güvenli ve kullanıcı dostu hale gelir.

try-catch blokları aynı zamanda hata ayıklama işlemlerinde de kullanılır. Programınızda oluşan hataları izlemek ve sorunları çözmek için, Visual Studio gibi geliştirme araçlarının sağladığı hata ayıklama özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu sayede sorunlu bölgeleri kolayca bulabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Hata Türü Açıklama
NullReferenceException Bir nesne referansına null değeri atandığında oluşur.
IndexOutOfRangeException Bir dizi veya koleksiyonun sınırlarının dışına çıkıldığında oluşur.

Hata ayıklama sürecinde bu gibi hata türleriyle sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Hataları tanımlayarak ve düzelterek, C# Console uygulamalarınızı daha sağlam hale getirebilirsiniz.

Hata Ayıklama İşlemleri

=Hata ayıklama işlemleri, yazdığımız C# Console uygulamalarında hataları tespit etmek ve düzeltmek için kullanılan önemli bir araçtır. Hata ayıklama işlemleri için en yaygın kullanılan araçlardan biri Visual Studio’nun sunduğu hata ayıklama araçlarıdır.

Visual Studio, geliştiricilere hataları tespit etme ve düzeltme işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan birçok özellik sunar. Hata ayıklama araçları sayesinde yazılımımızda belirli bir noktaya kadar ilerleyebilir, programın durumunu adım adım takip edebilir ve hataları güvenli bir şekilde çözebiliriz.

Hata ayıklama işlemleri genellikle aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • Adım 1: Hata ayıklama moduna geçin ve programı çalıştırın.
 • Adım 2: Hata noktalarını belirleyin (breakpoints). Kodunuzun belirli bir noktasında durmasını istediğiniz yerleri işaretleyin.
 • Adım 3: Programın adım adım çalışmasını sağlayın ve değişken değerlerini takip edin.
 • Adım 4: Hataları tespit edin ve çözüm için adımlar atın. Değerleri inceleyin, koşulları kontrol edin, algoritmayı doğrulayın ve sorunu analiz edin.
 • Adım 5: Hata ayıklama işlemini tamamlayın ve kodunuzu düzeltilmiş haliyle derleyin.

Hata ayıklama işlemleri, yazdığımız C# Console uygulamalarıyla birlikte daha karmaşık ve büyük ölçekli uygulamaları da kapsar. Bu nedenle, hata ayıklama araçlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, geliştirme sürecimizde bize büyük avantajlar sağlayacaktır. Visual Studio’nun sunduğu hata ayıklama araçlarıyla, programlarımızı daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde geliştirebiliriz.

Hata Türleri

Hata Türleri

Console uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan hata türlerine örnek olarak NullReferenceException ve IndexOutOfRangeException verilebilir.

NullReferenceException, bir nesnenin referansının null olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu hata genellikle bir nesneye erişmeye çalışırken nesnenin null olduğunu gösteren bir hata mesajıyla sonuçlanır. Programcı, bu hatayı çözümlemek için ilgili nesnenin gerekli olarak başlatılmasını veya null olmadığından emin olmayı sağlamalıdır.

IndexOutOfRangeException ise bir diziye veya koleksiyona erişirken indeksin geçerli aralık dışında olması durumunda oluşur. Örneğin, bir diziye ulaşmaya çalışırken belirtilen indeksin dizinin eleman sayısından daha büyük veya negatif olması bu hatanın ortaya çıkmasına neden olur. Bu hatanın çözümü, dizinin boyutunu kontrol etmek ve indeksin geçerli aralıkta olduğundan emin olmaktır.

NullReferenceException

Aşırı patlayıcı ve etkileyici bir yazılım dünyasında, C# Console uygulamalarında bazen beklenmedik hatalarla karşılaşabilirsiniz. NullReferenceException, bu hatalardan biridir ve çoğu zaman baş ağrısına neden olabilir. Peki, NullReferenceException tam olarak nedir ve nasıl başa çıkılır?

NullReferenceException, bir nesnenin başvurulamayan (null) bir değeri olduğunda ortaya çıkan bir hata türüdür. Başka bir deyişle, bir nesne veya değişkenin değeri null olarak atanmışsa ve buna erişilmeye çalışılırsa, NullReferenceException hatası alınır.

Bu hata, genellikle bir nesneye veya değişkene geçerli bir referans atanmadığında veya bir yöntem veya özellik çağrıldığında ortaya çıkar. Örneğin, bir nesne henüz oluşturulmadıysa veya başka bir nesnenin özelliklerine erişmeye çalışılıyorsa, NullReferenceException hatası alınabilir.

Bu hatayla karşılaştığınızda, ilk yapmanız gereken hatanın nerede oluştuğunu belirlemektir. Hatanın kaynağını bulduktan sonra, nesnenin null olmadığından emin olmak için gerekli kontrolü yapmanız gerekir. Eğer nesne null ise, null oluşumunu engellemek veya null olmayan bir değer atamak için uygun kontrolleri yapmanız gerekir.

Eğer bir nesnenin özelliklerine veya yöntemlerine erişmeye çalışırken NullReferenceException hatasını alıyorsanız, özellikle referansların doğru bir şekilde atanıp atanmadığını kontrol etmeniz önemlidir. Bu hatalar genellikle dikkatsizlik veya eksik atama işlemleri nedeniyle oluşur.

NullReferenceException hatasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. İlk olarak, nesneleri oluştururken veya atama yaparken dikkatli olmalısınız. Nesneleri doğru bir şekilde başlatmak ve referansları null olmayan değerlerle atamak önemlidir. Ayrıca, null referans kontrolü yapmak ve gerektiğinde uygun hata işleme mekanizmalarını kullanmak da önemlidir.

Sonuç olarak, NullReferenceException, C# Console uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan bir hata türüdür. Bu hatayla karşılaştığınızda, hatanın kaynağını bulup uygun kontrolleri yapmanız ve null referansları önlemek için dikkatli davranmanız önemlidir. Böylece yazılımınızda güvenilir ve sorunsuz bir deneyim sunabilirsiniz.

ve

Console uygulamalarında temel işlemler arasında girdi alma, çıktı verme ve değişken kullanma bulunur. Kullanıcıdan girdi almak için Console.ReadLine() komutu kullanılır. Bu komut, kullanıcıdan bir satır değeri alarak programın devam etmesini sağlar. Girdi işlemi tamamlandıktan sonra, alınan değeri istenilen değişkene atayabilir ve işlemlere devam edebiliriz.

Örneğin, kullanıcıdan bir sayı girdisi almak istediğimizde aşağıdaki gibi bir kod bloğunu kullanabiliriz:

Kod: int sayi;
Console.WriteLine(“Bir sayı girin:”);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Ardından kullanıcının girdiği sayı, “sayi” değişkenine atanır ve istenilen işlemler yapılabilir. Console uygulamalarında çıktı vermek için ise Console.WriteLine() komutunu kullanırız. Bu komut, verilen değeri konsol ekranında gösterir. Örneğin, ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabiliriz:

Kod: Console.WriteLine(“Merhaba Dünya!”);

Bu komut sayesinde ekrana “Merhaba Dünya!” yazısı çıktı olarak verilir. Console uygulamasında kullanıcıya verilecek çıktılarda değişkenlerin değerlerini de kullanabiliriz, böylece dinamik çıktılar elde edebiliriz.

IndexOutOfRangeException

Anlayışla karşılanması gereken hatalardan biri de IndexOutOfRangeException’dır. Bu hata, bir dizi veya koleksiyonun sırasının dışında bir indeksle erişilmeye çalışıldığında ortaya çıkar. Örneğin, bir dizi 10 elemana sahipse ve 11. indekse erişmeye çalışırsanız, “IndexOutOfRangeException” hatası alırsınız.

Bu tür bir hatayı önlemek için, öncelikle dizi veya koleksiyonunuzun boyutunu kontrol etmeniz gerekmektedir. İndekslerin geçerli bir aralıkta olduğundan emin olun. Bu hatayı gidermek için “if” veya “try-catch” gibi kontrol yapılarını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, IndexOutOfRangeException hatasını nasıl ele almanız gerektiğini göstermektedir:

try{  int[] numbers = new int[5];  numbers[6] = 10; // Bu noktada bir IndexOutOfRangeException hatası oluşacaktır.}catch (IndexOutOfRangeException ex){  Console.WriteLine("Hata: Geçersiz indeks! " + ex.Message);}

Bu örnekte, “try” bloğunda bir hata oluşursa, “catch” bloğu işletilir ve IndexOutOfRangeException hata mesajı ekrana yazdırılır. Bu sayede programınız beklenmedik hatalardan korunmuş olur.

IndexOutOfRangeException hatası, programınızda hatalı indeks kullanımını tespit etmek için önemli bir araçtır. Bu hatanın oluşmaması için programınızı dikkatlice kontrol etmek ve gerekli koşulları sağlamak önemlidir.

verilebilir.

verilebilir” ifadesi, C# Console uygulamalarının hata ayıklama aşamasında karşılaşılan hata türlerine örnek vermektedir. Bu örnekler, genellikle “NullReferenceException” ve “IndexOutOfRangeException” gibi hataları içermektedir. Hata ayıklama işlemleri, C# Console uygulamalarında oldukça önemlidir ve bu hatalar zaman zaman karşımıza çıkabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir