Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. C++ Soruları

C++ Soruları

admin admin - - 18 dk okuma süresi
82 0

C++ Soruları

C++ programlama dili hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu makalede, C++ ile ilgili bazı temel sorulara ve cevaplarına değineceğiz. C++ programlamasıyla ilgilenenlerin sıklıkla karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için bu makaleyi hazırladık.

C++ Nedir?

C++ Nedir?

C++ programlama dilinin tanımı ve temel özelliklerine bir göz atalım. C++, genel amaçlı bir programlama dilidir ve özellikle sistem programlama ve oyun geliştirme gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. C++, C programlama diline dayanır ve onun özelliklerini daha da geliştirir.

C++’ın temel özelliklerinden biri, nesne yönelimli programlamayı desteklemesidir. Nesne yönelimli programlama, programı nesnelere ve bunların arasındaki etkileşime dayalı olarak tasarlamanıza olanak tanır. Bu da kodun daha modüler, yeniden kullanılabilir ve daha kolay anlaşılabilir olmasını sağlar.

C++, yüksek verimlilik ve hızlı çalışma yetenekleri sunar. Düşük seviye bir dil olması sayesinde donanım kaynaklarına daha doğrudan erişim imkanı sağlar. Aynı zamanda geniş bir standart kütüphane içerir, bu da hazır fonksiyon ve sınıfların kullanımını kolaylaştırır.

C++’ın gücü, yüksek performanslı uygulamaların geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin, oyun endüstrisinde C++ yaygın bir şekilde kullanılır çünkü hızlı grafik işlemesi, oyun mantığı ve veri yönetimi gerektiren bu tür uygulamalar için idealdir.

C++ ayrıca platform bağımsızdır, yani farklı işletim sistemlerinde çalışabilme yeteneğine sahiptir. Bu, aynı kodun farklı platformlarda çalışmasını sağlar ve yazılımın geniş bir kullanıcı kitlesine erişmesini kolaylaştırır.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, C++ programlama dilinin gücü ve esnekliği hiç şüphesiz onu yazılım geliştirmenin önemli bir aracı haline getirmektedir.

C++’ta Veri Tipleri

C++ programlamada kullanılan çeşitli veri tipleri mevcuttur. Bu veri tipleri, programlama dilinin temel yapıtaşlarıdır ve değişkenlere atanabilen farklı türlerde değerleri temsil ederler. C++’ta veri tipleri, değişkenlerin alabileceği değerlerin türünü belirler ve bu değerler üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar.

Bunların kullanımı, programlama sürecinde büyük önem taşır. Doğru veri tipini seçmek, programın doğru çalışması için kritik bir adımdır. C++’ta kullanılan bazı temel veri tipleri şunlardır:

 • Tam Sayı Tipleri: C++’ta kullanılan tam sayı veri tipleri int, short, long ve long long’dur. Bu veri tipleri, 0’dan negatif ya da pozitif tamsayı değerlerini temsil edebilir. Örneğin, bir programda kullanıcıdan alınan bir sayının değerini saklamak için int veri tipi kullanılabilir.
 • Ondalık Sayı Tipleri: C++’ta kullanılan ondalık sayı veri tipleri float, double ve long double’dır. Bu veri tipleri, ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Mesela, bir programda bir dairenin yarıçapını saklamak için float veya double veri tipi tercih edilebilir.

Yukarıda belirtilen veri tipleri sadece bazı örneklerdir. C++ programlamada daha fazla veri tipi bulunmaktadır ve bu tipler, programın ihtiyacına göre seçilir. Doğru veri tipi seçimi, programın performansını ve güvenilirliğini etkileyebilir. Bu nedenle, C++ programlama dilinde veri tiplerine dikkat etmek önemlidir.

Temel Veri Tipleri

Temel veri tipleri, C++ programında kullanılan en temel yapı taşlarıdır. Bu veri tipleri, programın değişkenlerine atanan değerlerin türünü belirler ve işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. C++’ta kullanılan temel veri tipleri şunlardır:

 • Tam Sayı Tipleri: C++ programında tam sayıları temsil etmek için kullanılırlar. Değişkenlerin değerleri, negatif veya pozitif olabilir. Örnek olarak, int, short ve long veri tipleri kullanılabilir.
 • Ondalık Sayı Tipleri: C++ programında ondalık sayıları temsil etmek için kullanılırlar. Değişkenlerin değerleri ondalıklı olabilir. Örnek olarak, float ve double veri tipleri kullanılabilir.
 • Karakter Tipleri: C++ programında tek bir karakteri temsil etmek için kullanılırlar. Değişkenler sadece bir karakter içerebilir. Örnek olarak, char veri tipi kullanılabilir.
 • Boolean Tipleri: C++ programında doğru (true) veya yanlış (false) değerleri temsil etmek için kullanılırlar. Sıklıkla karar yapısı kontrolünde kullanılırlar. Örnek olarak, bool veri tipi kullanılabilir.

Bu temel veri tipleri, C++ programında değişkenlerin veri türünü doğru bir şekilde belirlemek için kullanılır. Her bir veri tipinin kendine özgü özellikleri ve sınırlamaları vardır ve bu nedenle programcılar, değişkenlerin doğru veri tiplerini seçmeye dikkat etmelidir.

Tam Sayı Tipleri

C++ programında, tam sayı veri tipleri farklı amaçlar için kullanılır ve her birinin benzersiz özellikleri vardır. İşte C++ programında kullanılan bazı temel tam sayı veri tipleri:

 • int: Bu veri tipi, tamsayı değerleri temsil etmek için kullanılır. Pozitif, negatif ve sıfır değerlerini barındırabilir. Örneğin, bir değişkeni temsil ederken genellikle int kullanılır.
 • short int: Bu veri tipi, int veri tipine göre daha küçük bir bellek boyutuna sahiptir. Genellikle daha küçük tamsayı değerlerini temsil etmek için kullanılır.
 • long int: Bu veri tipi, int veri tipine göre daha büyük bir bellek boyutuna sahiptir. Genellikle daha büyük tamsayı değerlerini temsil etmek için kullanılır.

Her bir tam sayı veri tipinin kullanımı ve özellikleri, programlamada belirli bir amaç için tercih edilmelerini sağlar. Tam sayı veri tipleri, matematiksel hesaplamalardan kullanıcı girişine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Bu nedenle, C++ öğrenen biri olarak bu veri tipleri hakkında temel bilgilere sahip olmanız önemlidir.

Ondalık Sayı Tipleri

C++ programında kullanılan ondalık sayı veri tipleri, bu dilin çok yönlülüğüne katkıda bulunur. Özellikleri sayesinde ondalık sayılarla ilgili hesaplamalar yapmak kolaylaşır ve daha hassas sonuçlar elde edilebilir.

Bir C++ programında ondalık sayıları tanımlamak için kullanılan iki farklı veri tipi vardır: float ve double. Float, daha küçük sayıları temsil ederken, double daha büyük ve daha hassas sayıları temsil eder.

Float veri tipi, 4 byte hafıza alanı kullanır ve yaklaşık olarak 6-7 basamak hassasiyet sunar. Örneğin, 3.14 veya 2.71828 gibi sayılar float veri tipiyle temsil edilebilir.

Double veri tipi ise 8 byte hafıza alanı kullanır ve yaklaşık olarak 15 basamak hassasiyet sunar. Daha büyük ve daha hassas sayıları temsil etmek için double veri tipi tercih edilir. Örneğin, 3.14159 veya 2.718281828459 gibi sayılar double veri tipiyle temsil edilebilir.

C++ programında ondalık sayılarla yapılan işlemler için matematiksel operatörler kullanılabilir. Bu operatörler arasında toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod alma (%) bulunur. Ayrıca, C++ dilinde ondalık sayılarla ilgili matematik fonksiyonları da kullanılabilir, bu fonksiyonlar ondalık sayılarla ilgili daha karmaşık hesaplamaları mümkün kılar.

Diziler ve İşaretçiler

=C++ programında dizilerin ve işaretçilerin kullanımı ve örnekleri.

Diziler ve işaretçiler, C++ programlaması için oldukça önemli kavramlardır. Diziler, aynı türden birden fazla veri elemanını depolamak için kullanılırken, işaretçiler ise bellekteki adresleri göstermek için kullanılır.

Bir C++ programında, dizilerin oluşturulması ve kullanımı kolaydır. Örneğin, bir sayı dizisi oluşturmak için aşağıdaki kod parçasını kullanabiliriz:

int sayilar[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

Bu kodda, “sayilar” adında bir dizi oluşturulmuştur ve içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5 değerleri atanmıştır. Her bir değer, dizi içindeki konumuna göre erişilebilir.

İşaretçiler ise bellekteki adresleri göstermek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnekte “p” adında bir tamsayı işaretcisi tanımlanmıştır:

int *p;

Bu işaretçi, bellekte tamsayı değerlerini göstermek için kullanılabilir. Bellek adresine işaret etmek için “&” operatörünü kullanırız. Örneğin, aşağıdaki kodda “p” işaretçisi “sayilar” dizisinin başlangıç adresini gösterecektir:

p = &sayilar[0];

Diziler ve işaretçiler, C++ programlamasında güçlü ve verimli bir şekilde kullanılabilen araçlardır. Doğru kullanımlarında programınızı optimize etmek ve veri yönetimini kolaylaştırmak açısından büyük avantajlar sağlarlar.

Kontrol Yapıları

=C++ programında kullanılan kontrol yapıları, programın akışını kontrol etmek ve belirli şartlara dayalı kararlar vermek için kullanılır. Bu kontrol yapıları, C++ programlamasında oldukça önemlidir ve kodun okunabilirliğini artırmanın yanı sıra program kontrolünü de sağlar.

İlk kontrol yapısı if-else yapısıdır. Bu yapı, belirli bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Eğer koşul doğruysa, if bloğundaki kod çalışır. Eğer koşul yanlışsa, else bloğundaki kod çalışır. İki bloktan biri her zaman çalışır. Örneğin:

if (koşul) {  // Koşul doğruysa buradaki kod çalışır } else {  // Koşul yanlışsa buradaki kod çalışır }

Bir diğer kontrol yapısı ise döngülerdir. Döngüler, belirli bir kod parçasının tekrar tekrar çalışması için kullanılır. En sık kullanılan döngüler for ve while döngüleridir. For döngüsü, belirli bir koşulu sağlayana kadar belirli bir bloğu tekrar eder. While döngüsü ise belirli bir koşulu sağlayana kadar bir bloğu tekrar eder. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibi olabilir:

for (başlangıç değeri; koşul; artış/değişim) {  // Belirli bir işlemi tekrar etmek için kullanılır }while(koşul) {  // Belirli bir işlemi tekrar etmek için kullanılır }

Son olarak, switch-case yapısı da kontrol yapılarından biridir. Bu yapı, bir değişkenin değerini kontrol eder ve her farklı duruma göre farklı kod bloklarını çalıştırır. Örneğin:

switch (değişken) {  case değer1:    // Değişken değeri değer1 ise buradaki kod çalışır     break;  case değer2:    // Değişken değeri değer2 ise buradaki kod çalışır     break;  default:    // Yukarıdaki case'lerden hiçbiri uygulanmazsa buradaki kod çalışır     break;}

Bu kontrol yapıları, C++ programlamasında kodun akışını kontrol etmek ve belirli şartlara dayalı kararlar vermek için kullanılan önemli araçlardır. Doğru şekilde kullanıldığında, programların daha anlaşılır ve düzenli olmasını sağlar.

If-Else Yapısı

C++ programında if-else yapısı, belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştiren bir kontrol yapısıdır. Bu kontrol yapısı, programın akışını değiştirmek ve belirli bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. If ifadesi, belirli bir koşul doğru olduğunda gerçekleştirilmesi gereken bir bloğu ifade ederken, else ifadesi ise koşul yanlış olduğunda gerçekleştirilmesi gereken bir bloğu ifade eder.

Aşağıda, C++ programında if-else yapısının nasıl kullanılacağına dair örnekler bulunmaktadır:

Koşul İşlem
x > 10 x, 10’dan büyükse “x, 10’dan büyük bir sayıdır.” çıktısını verir.
x < 0 x, 0’dan küçükse “x, negatif bir sayıdır.” çıktısını verir.
x == 0 x, 0’a eşitse “x, sıfıra eşittir.” çıktısını verir.

Bu örneklerde, belirli bir koşulun doğru olması durumunda if ifadesi tarafından gerçekleştirilen işlem, koşul yanlış olduğunda ise else ifadesi tarafından gerçekleştirilen işlem bulunmaktadır. Bu sayede program, koşula bağlı olarak farklı çıktılar üretebilir ve farklı işlemler gerçekleştirebilir.

Döngüler

Döngüler

C++ programlama dilinde döngüler, tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan yapılar olarak karşımıza çıkar. Döngüler, belirli bir şart sağlandığı sürece işlemleri tekrarlayarak programın verimliliğini artırır ve kod tekrarını önler. C++ programında farklı döngü yapıları bulunmaktadır ve her birinin kullanımı ve özellikleri farklıdır.For döngüsü, belirli bir başlangıç değeri, bir şart ve bir artış değeri ile çalışır. Başlangıç değeri atandıktan sonra şart kontrol edilir ve şart sağlandığı sürece döngü içerisindeki işlemler tekrarlanır. Her tekrarda artış değeri uygulanır ve döngü sonlanır. For döngüsü, genellikle belirli bir aralıkta işlem yapmak veya belirli bir sayıda tekrar eden işlemler gerçekleştirmek için tercih edilir. While döngüsü, bir şart kontrol edilerek çalışır ve şart sağlandığı sürece döngü içerisindeki işlemler tekrarlanır. Şart her turda kontrol edilir ve doğru olduğu sürece döngü devam eder. While döngüsü, bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlamak için kullanılır. C++ programında döngülerin kullanımı sayesinde tekrar eden işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir ve kodun anlaşılabilirliği artırılır. İşte bu nedenle, döngüler programlama dilinin önemli bir parçasıdır ve her programcının bilmesi gereken bir yapıdır.

#include using namespace std;int main() {  int i = 1;  while (i <= 5) {   cout << "i degeri: " << i << endl;   i++;  }  return 0;}

Bu örnekte, while döngüsü kullanılarak 1'den 5'e kadar olan sayıların ekrana yazdırılması sağlanmıştır.

For Döngüsü

For Döngüsü

C++ programlama dilinde for döngüsü, belirli bir işlemi belirli bir süre boyunca tekrarlamak için kullanılır. For döngüsü, başlangıç değeri, koşul ve artış miktarı olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu bölümler arasında noktalı virgül (;) kullanılır.

For döngüsü, bir başlangıç değeri belirlenerek işlem yapmaya başlar. Ardından, belirtilen koşul sağlandığı sürece tekrar eder. Her tekrarda belirtilen artış miktarı yapılarak işlem devam eder. For döngüsü, sıklıkla diziler üzerinde döngü işlemlerinde kullanılır.

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

#include <iostream>using namespace std;int main() {  for(int i=1; i<=10; i++) {    cout << i << " ";  }        return 0;}

Bu kodda, i değişkeninin başlangıç değeri 1 olarak belirlenmiştir. Döngü içinde i değişkeni her seferinde 1 artırılarak işlem devam eder. Koşul olarak i değerinin 10'a kadar olduğu kontrol edilir ve bu koşul sağlandıkça döngü tekrar eder. Her tekrarda i değeri ekrana yazdırılarak sonuç 1 2 3 ... 10 şeklinde elde edilir.

While Döngüsü

While döngüsü, C++ programında sıklıkla kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bu döngü, belirli bir ifade doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Yani, döngünün içindeki işlemler, belirtilen bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır.

Bir while döngüsü oluşturmak için öncelikle bir koşul belirlemek gerekir. Koşul, bir ifade veya bir değişkenle gerçekleştirilir. Eğer koşul doğruysa, döngü bloğu içindeki işlemler gerçekleştirilir. Sonra tekrar koşul kontrol edilir. Bu işlem, koşul yanlış olduğunda durana kadar devam eder.

While döngüsünün kullanımı aşağıdaki gibi bir formata sahiptir:

while (koşul) {  // İşlemler}

Bu şekilde, koşul doğru olduğu sürece döngü bloğu içindeki işlemler tekrar edilir. Bu tip bir döngü, kullanıcının istediği durumlarda veya belirli bir şart gerçekleştiğinde kullanılabilir. While döngüsü ile birkaç örnek verecek olursak:

 • Bir sayıyı belirli bir sınıra kadar azaltmak veya artırmak
 • Bir sayıyı kontrol etmek (örneğin, çift veya tek sayı olup olmadığını kontrol etmek)
 • Bir diziye erişmek ve tüm öğelerini işlemek

While döngüsü, programları daha dinamik hale getirmek ve tekrar eden işlemlerin kolayca gerçekleştirilebilmesini sağlamak için önemli bir araçtır. Ancak, dikkatli kullanılmalı ve sonsuz döngülere yol açmaması için uygun bir koşul sağlanmalıdır.

Switch-Case Yapısı

Switch-Case Yapısı

C++ programlama dilinde, switch-case yapısı genellikle birden fazla değeri karşılaştırmak ve kontrol etmek için kullanılır. Bu yapı, belirli bir değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak çalışacak kod bloklarını belirlemek için kullanılır. Söz dizimi şu şekildedir:

switch(degisken) {  case deger1:    // deger1 durumunda yapılacak işlemler    break;  case deger2:    // deger2 durumunda yapılacak işlemler    break;  case deger3:    // deger3 durumunda yapılacak işlemler    break;  default:    // yukarıdaki durumlar dışında yapılacak işlemler}

Switch-case yapısında, değişkenin değeri, case ifadelerinin denetlendiği durumlarla karşılaştırılır. Eğer değişkenin değeri bir case ifadesiyle eşleşiyorsa, o durumdaki kod bloğu çalıştırılır. Her bir case ifadesi sonunda break ifadesi kullanılır. Bu, eşleşen bir durum bulunduğunda diğer durumların kontrol edilmemesini ve programın switch-case yapısından çıkmasını sağlar. Default ifadesi ise, hiçbir case ifadesine uymayan durumlar için kullanılır.

Bir switch-case örneği aşağıda yer almaktadır:

int gun = 3;char* gunAdi;switch(gun) {  case 1:    gunAdi = "Pazartesi";    break;  case 2:    gunAdi = "Salı";    break;  case 3:    gunAdi = "Çarşamba";    break;  case 4:    gunAdi = "Perşembe";    break;  case 5:    gunAdi = "Cuma";    break;  case 6:    gunAdi = "Cumartesi";    break;  case 7:    gunAdi = "Pazar";    break;  default:    gunAdi = "Geçersiz";}std::cout << "Gün: " << gunAdi;

Yukarıdaki örnekte, "gun" değişkeni değerine göre ilgili gün adı atanmaktadır. Eğer "gun" değişkeni 3 ise, çıktı olarak "Çarşamba" yazdırılır. Diğer durumlarda da benzer şekilde ilgili gün adları atanır.

Switch-case yapısı, programlama dilindeki kontrol yapılarından biridir ve çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Yapısı basit ve anlaşılır olması sayesinde, kodun okunabilirliğini ve bakımını kolaylaştırır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir