Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. C++ Temel Kodlar

C++ Temel Kodlar

admin admin - - 3 dk okuma süresi
102 0

=C++ programlama dilinde kullanılan temel kodları ve anlamlarını öğrenmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

C++ programlama diline adım atmaya hazırsanız, temel kodları ve anlamlarını öğrenmek büyük bir öneme sahiptir. Bu temel kodlar, programların mantığını anlamak ve karmaşık problemleri çözmek için kullanılır. C++ programlama dilini keşfederken, temel kodları anlamak ilk adımdır.

Bu makale, size C++ programlama dilinde kullanılan bazı temel kodları ve anlamlarını sunmaktadır. Aşağıda, temel kodlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

 • Değişkenler: Programlama dilinde değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını öğrenin. Değişkenler, programlarda verileri depolamak için kullanılır.
 • Koşullu İfadeler: If, else if ve switch-case gibi koşullu ifadelerin, program akışını kontrol etmek için nasıl kullanıldığını keşfedin. Bu ifadeler, karar yapısını kullanarak belirli durumlara göre farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar.
 • Döngüler: For, while ve do-while döngüleri kullanarak tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmeyi öğrenin. Döngüler, belirli koşullar sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır.

C++ programlama dilindeki temel kodların anlamını öğrendikten sonra, daha karmaşık programlar oluşturmak için bu temel yapıları kullanabilirsiniz. Temel kodları anlamak, programlama dilini daha iyi kavramanıza ve daha etkili kod yazmanıza yardımcı olur.

Değişkenler

=Programlama dilinde değişkenler, bir değeri saklamak ve bu değere erişmek için kullanılan önemli bir kavramdır. Bir değişken, belirli bir veri türüne sahip olur ve bu veri türüne göre bellekteki bir alana atanır. C++ programlama dilinde değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını öğrenmek, temel programlama becerilerini geliştirmek için önemlidir.

Bir değişkeni tanımlamak için, öncelikle veri türünü belirtmek gerekmektedir. Örneğin, bir tamsayı değeri saklamak için “int” veri türü kullanılabilir. Ardından, değişkenin adı ve isteğe bağlı olarak bir başlangıç değeri verilebilir. Aşağıdaki örnek, bir tamsayı değişkeni olan “sayi” yi tanımlar:

int sayi; // Değişken tanımlama

Bir değişkeni kullanmak için, onun değerini atamak veya değerini almak için kullanabiliriz. Değer atamak için “=” operatörünü kullanırız. Örneğin:

sayi = 10; // Değişkene değer atama

Değişkenin değerini almak için, sadece değişken adını kullanabilirsiniz. Örneğin, “sayi” değişkeninin değerini ekrana yazdırmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

cout << sayi; // Değişkenin değerini ekrana yazdırma

Değişkenler, programın akışında farklı operasyonlar gerçekleştirmek için kullanılabilir. Değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını öğrenmek, C++ programlamaya başlamak için temel bir adımdır. Değişkenlerin doğru şekilde kullanılması, programların daha okunabilir, daha esnek ve daha etkili olmasını sağlar.

Koşullu İfadeler

Programlama dilinde, koşullu ifadeler, belirli bir şartın doğru olup olmadığını kontrol etmek ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. C++ programlama dilinde, if, else if ve switch-case gibi koşullu ifadeleri kullanabilirsiniz.

if ifadesi, belirli bir şartın doğru olması durumunda belirtilen işlem veya işlemleri gerçekleştirir. Şart yanlışsa, if bloğu atlanır ve program diğer işlemlere devam eder.

 • else if ifadesi, birden fazla şartın kontrol edildiği durumlarda kullanılır. İlk şart yanlışsa, bir sonraki else if bloğu kontrol edilir ve eğer şart doğruysa, ilgili işlem gerçekleştirilir. Şartlar doğru olana kadar bu süreç tekrarlanır.
 • switch-case ifadesi, birden çok olası durumu kontrol etmek için kullanılır. Bir değişkenin değerine göre farklı işlemler gerçekleştirilir. switch bloğunda değişkenin değeri kontrol edilir ve eşleşen bir case bulunduğunda, ilgili kod bloğu çalışır. Eğer eşleşme bulunmazsa, default bloğu çalıştırılır.

Aşağıda bir örnek verilmiştir:

#include <iostream>using namespace std;int main() {  int x = 5;  if (x % 2 == 0) {   cout << "x çift sayıdır";  } else if (x % 2 != 0) {   cout << "x tek sayıdır";  } else {   cout << "x ne çift ne de tek sayıdır";  }  return 0;}

Yukarıdaki örnekte, if ve else if ifadeleri kullanılarak x değişkeninin çift veya tek sayı olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Koşullu ifadeler, programlamada önemli bir yer tutar ve farklı senaryolara göre işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu nedenle, C++ programlama dilinde koşullu ifadeleri doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir.

Karar Yapıları

Karar Yapıları

=If-else ile program akışını kontrol etmenin önemini anlayın.

Programlama dillerinde, program akışını kontrol etmek ve belirli şartlara göre farklı işlemler gerçekleştirmek önemlidir. C++ programlama dilinde karar yapısı olarak bilinen "if-else" ifadeleri, bu amaçla kullanılır.

Karar yapısı, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol eder ve buna bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırır. "If" ifadesi ile belirli bir koşula sahip bir blok çalıştırılırken, "else" ifadesi ise "if" koşulu yanlış olduğunda çalışacak olan alternatif bir bloktur.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18'den büyükse, bir yetişkin olduğunu belirten bir mesaj gösteririz. Ancak, yaş 18 veya daha küçükse, bir genç olduğunu belirten başka bir mesaj gösteririz. İşte bu durumu kontrol etmek için "if-else" yapısını kullanırız.

Kod Açıklama
int yas = 20; Kullanıcının yaşı 20 olarak tanımlanır.
if (yas >= 18) { Yaş 18'den büyük veya eşitse:
    cout << "Bir yetişkinsiniz." << endl; "Bir yetişkinsiniz." mesajını ekrana yazdırır.
} else { Yaş 18'den küçükse:
    cout << "Bir gençsiniz." << endl; "Bir gençsiniz." mesajını ekrana yazdırır.
} İfadenin sonu.

Bu şekilde "if-else" ifadesi kullanarak, programın akışını kontrol edebilir ve belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Karar yapısı, programlamadaki temel yapılarından biridir ve programın doğru çalışmasını sağlar. Bu nedenle, C++ gibi bir programlama dilinde "if-else" ifadelerinin kullanımını öğrenmek, yazdığınız kodun hatasız ve beklenen şekilde çalışmasını sağlar.

Nested İfadeler

Nested İfadeler

İç içe geçmiş ifadeler, programa daha karmaşık ve esnek programlama yetenekleri kazandıran bir yapıdır. C++ programlama dilinde ifadeler iç içe kullanılarak programın akışı kontrol edilebilir ve belirli bir koşula bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirilebilir.

Bir iç içe geçmiş ifade, bir if veya else if ifadesinin içine başka bir if veya else if ifadesinin yerleştirilmesiyle oluşturulur. Bu şekilde, birden fazla koşulun aynı anda kontrol edilmesi veya daha derinlemesine bir inceleme yapılması sağlanabilir.

Örneğin, bir program yazmak istediğinizde, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyebilirsiniz. Ardından, girilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol etmek ve buna göre farklı mesajlar göstermek isteyebilirsiniz. Bu durumda, bir iç içe geçmiş ifade kullanabilirsiniz.

Girilen Sayı Mesaj
Sayı > 0 Pozitif sayı girdiniz.
Sayı < 0 Negatif sayı girdiniz.
Sayı = 0 Sıfır girdiniz.

Yukarıdaki tabloda, girilen sayının değerine bağlı olarak farklı mesajlar gösteren bir iç içe geçmiş ifade örneği bulunmaktadır. Bu şekilde, programınızın daha esnek ve doğru sonuçlar sağlaması sağlanır.

İç içe geçmiş ifadeler, programlama dilinin gücünden tam olarak yararlanmanızı sağlar ve karmaşıklığı daha da azaltır. Bu nedenle, C++ programlama dilinde iç içe geçmiş ifadelerin nasıl kullanıldığını öğrenmek önemlidir.

Break ve Continue

Break ve continue ifadeleri, C++ programlama dilinde döngülerde kullanılan özel ifadelerdir. Bu ifadeler, döngülerin akışını kontrol etmek ve istenilen durumlarda döngüyü durdurmak veya geçmek için kullanılır.

Break ifadesi, bir döngüyü aniden sonlandırmak veya döngü içindeki kod bloğunu atlama yeteneğine sahiptir. Özellikle if koşulu sağlandığında, döngüden çıkıp bir sonraki kod satırına geçilir. Bu özellikle switch-case yapısında kullanılarak birden çok olası sonucu kontrol etmek için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Öte yandan, continue ifadesi bir döngü içindeki kod bloğunu atlamaya yarar. Döngü işlemi devam eder, ancak belirli bir koşul sağlandığında o anda döngünün geri kalan kısmını yoksayıp bir sonraki iterasyona geçer. Bu, döngü içinde belirli bir adımdaki kodun atlanması gerektiği durumlarda kullanılır.

Özetlemek gerekirse, break ve continue ifadeleri, döngülerin kontrolünü elde etmek ve işlem akışını istenilen şekilde yönlendirmek için önemli araçlardır. break ifadesi, bir döngüyü tamamen sonlandırmak veya bir döngü yapısında belirli bir koddan sonra işlemleri atlamak için kullanılırken, continue ifadesi belirli koşullar sağlandığında kodun yoksayılmasını sağlar ve bir sonraki iterasyona geçer.

Switch-Case

=Birden çok olası durumu kontrol etmek için switch-case ifadesini öğrenin.

Switch-case ifadesi, belirli bir değişkenin birden çok olası değerini kontrol etmek için kullanılan bir yapıdır. İfadenin temel yapısı, kontrol edilecek değişkenin değerine göre farklı işlemleri gerçekleştirmektir, böylece her değer için ayrı ayrı if-else ifadeleri kullanmak yerine daha temiz ve düzenli bir kod oluşumu sağlar.

Switch ifadesi, birçok duruma karşılık gelen blokları kontrol ederken kullanılır ve farklı bir işlem yapmak için birden çok seçeneği kontrol etmenin en etkili yoludur. Anahtar kelime olarak "switch" kullanılır ve ardından kontrol edilecek değişken belirtilir. Her bir olası durum için case ifadesi kullanılır ve ardından o duruma karşılık gelen kod bloğu yer alır. Son olarak, tüm durumlar kontrol edildiğinde default ifadesi kullanılabilir, bu, hiçbir durumun eşleşmediği durumlarda gerçekleştirilecek varsayılan bir işlemi temsil eder.

Switch-case ifadesini kullanarak örnek bir durum düşünelim: Bir kahve makinesi üzerinde çalışan bir program yazmak istediğinizi varsayalım. Kullanıcıya çeşitli kahve seçenekleri sunulacak ve kullanıcının seçimine göre farklı işlemler gerçekleştirilecek. Bu durumda, switch-case ifadesi kullanarak kullanıcının seçimine göre hangi işlemin yapılacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı "sade kahve" seçeneğini seçtiğinde kahve makinesini çalıştıran bir kod bloğu çalıştırılabilir. Aynı şekilde, kullanıcı "latte" seçeneğini seçerse farklı bir kod bloğu çalıştırılabilir.

Döngüler

Döngüler, programlama dillerinde tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan önemli araçlardır. C++ programlama dilinde de döngülerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitler arasında en yaygın olarak kullanılanlar ise for, while ve do-while döngüleridir.

For döngüsü: Belirli bir sayıda tekrarlanan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. For döngüsü, başlangıç değeri, koşul ve artış miktarı gibi parametrelerle kontrol edilir. Bu sayede belirlenen koşul sağlandığı sürece işlemler tekrarlanır. Örneğin, bir dizi üzerinde dolaşırken veya belirli bir aralıktaki sayıları hesaplarken for döngüsü kullanabilirsiniz.

While döngüsü: Bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlamak için kullanılır. While döngüsü, başlangıçta belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Eğer koşul doğru ise, döngü içindeki işlemler tekrarlanır. Koşul yanlış olduğunda ise döngü sonlanır. Örneğin, bir dosyadaki satırları okurken veya bir kullanıcının giriş yapmasını beklerken while döngüsü kullanabilirsiniz.

Do-while döngüsü: While döngüsüne benzer ancak koşul kontrolü döngü sonunda yapılır. Yani, döngü en az bir kez çalıştırılır ve ardından koşul kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise, döngü yeniden tekrarlanır. Koşul yanlış olduğunda ise döngü sonlanır. Örneğin, bir kullanıcıya belirli bir işlemi yapmak isteyip istemediğini sormak için do-while döngüsü kullanabilirsiniz.

Döngüler, programlamada tekrar eden işlemleri daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır. Hangi döngü tipinin kullanılacağına karar vermek, yapılacak işlemin gerekliliklerine ve tercihlere bağlıdır. Dolayısıyla, C++ programlama dilindeki döngülerin çalışma prensiplerini ve kullanım örneklerini iyi anlamak önemlidir.

For Döngüsü

=Belirli bir sayıda tekrarlanan işlemleri gerçekleştirmek için for döngüsünü kullanmayı öğrenin.

For döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Döngüde, belirli bir başlangıç değeriyle başlayarak, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemler tekrarlanır. Her tekrarlanma döngü değişkeninin değeri güncellenir ve döngü koşulu kontrol edilir.

For döngüsünün genel yapısı şu şekildedir:

Kod Açıklama
for (başlangıç değeri; koşul; artış/değişim)
 • Başlangıç değeri: Döngünün başlangıç değerini belirler.
 • Koşul: Döngünün tekrarlanma koşulunu belirler. Koşul sağlandığı sürece döngü devam eder.
 • Artış/değişim: Her tekrarlandığında döngü değişkeninin nasıl artırılacağını veya değiştirileceğini belirler.

For döngüsü, özellikle belirli sayıda tekrarlanan işlemler için ideal bir seçenektir. Örneğin, bir liste veya dizideki her bir eleman üzerinde işlem yapmak veya belirli bir aralıktaki sayıları toplamak için kullanılabilir.

Bir örnekle anlatmak gerekirse, aşağıdaki for döngüsü bir sayıyı 5 kez ekrana yazdıracaktır:

for (int i = 0; i < 5; i++) { std::cout << "Merhaba, Dünya!" << std::endl;}

Bu döngüde, i değişkeni başlangıçta 0 değeriyle başlar. Her tekrarlandığında i değeri 1 artırılır ve koşul olan i < 5 sağlandığı sürece döngü devam eder. Sonuç olarak, "Merhaba, Dünya!" ifadesi 5 kez ekrana yazdırılır.

For döngüsü, programlamada sıklıkla kullanılan bir döngü yapısıdır ve C++'ta temel kodlar arasında yer almaktadır. Belirli bir sayıda tekrarlanan işlemleri gerçekleştirmek için for döngüsünü kullanmayı öğrenmek, C++ programlamaya başlamak için önemli bir adımdır.

While Döngüsü

Bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlamak için while döngüsünü kullanmayı öğrenin. While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece döngü içindeki işlemleri gerçekleştirir.

While döngüsü, başlangıçta belirlenen koşulu kontrol eder. Eğer koşul doğru ise, döngü içine girer ve belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Daha sonra, tekrar koşulu kontrol eder. Koşul hala doğru ise, işlemler tekrarlanmaya devam eder, ta ki koşul yanlış hale gelene kadar.

Örneğin, bir programda bir sayının 10'dan küçük olduğu sürece ekrana sayıyı yazdırmak istediğimizde, while döngüsünü kullanabiliriz. Döngü içinde sayıyı yazdırdıktan sonra, sayıyı 1 artırabiliriz. Koşul, sayının 10'dan küçük olup olmadığını kontrol edecektir. Sayı 10'dan küçük olduğu sürece, while döngüsü tekrarlanacak ve sayı yeniden yazdırılacaktır. Bu işlem, koşul yanlış hale gelene kadar devam edecektir.

While döngüsü, programların belirli şartlar sağlandığında devam etmesini sağlamak için sıkça kullanılan bir yapıdır. Koşulun doğru ya da yanlış olmasına bağlı olarak, kodun hangi kısımlarının çalışacağını kontrol eder.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir