Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Dev C++ Örnek Kodlar

Dev C++ Örnek Kodlar

admin admin - - 11 dk okuma süresi
156 0

Bu makalede, Dev C++ programlama dili için bazı örnek kodlar paylaşılacak ve nasıl kullanılacaklarına dair kısa bir giriş yapılacak.

Kod 1: Merhaba Dünya

Merhaba Dünya

Bu örnek kod, ekrana “Merhaba Dünya” yazdıran basit bir programdır. Dev C++ programlama dilinde bu kodu kullanarak ekrana yazı çıktısı verebilirsiniz. Bu program, yeni başlayanlar için temel bir örnektir ve programlama mantığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Kodumuzun çalışma mantığı oldukça basittir. İlk olarak, programımızın başlangıcını temsil eden ‘main’ fonksiyonunu oluştururuz. Ardından, ekrana yazdırmak istediğimiz metni belirtmek için ‘cout’ fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyon, çıktıyı standart çıktı akışına yazar ve sonuç olarak metni ekranda gösterir.

Programımızın çalışması tamamlandığında, ekranda “Merhaba Dünya” yazısı belirecektir. Bu basit örneği kullanarak Dev C++ programlama dilindeki temel yapıları ve fonksiyonları anlayabilir, daha karmaşık programlar yazmaya başlayabilirsiniz.

Merhaba Dünya

Merhaba Dünya, Dev C++ programlama dilinde başlangıç seviyesindeki her programcının karşılaştığı ilk örnek kodlardan biridir. Bu basit program, ekrana “Merhaba Dünya” yazısını bastırır ve programın çalıştığını gösterir.

yazdıran basit bir programdır.

=Bu örnek kod, kullanıcının bilgisayar ekranına Merhaba Dünya yazdıran basit bir programdır. Programı çalıştırdığımızda, bu satırı içeren kodu derleyip çalıştırırız ve bilgisayar ekranında Merhaba Dünya yazısı belirir. Bu kod, temel bir ilk programlama deneyimi sağlar ve özellikle yeni başlayanlar için harika bir ilk adımdır.

Kod 2: Sayıları Toplama

Kod 2: Sayıları ToplamaBu örnek kod, kullanıcıdan alınan iki sayıyı toplayan bir programdır. Bu program, kullanıcıdan aldığı sayıları toplar ve sonucu ekrana yazdırır. İki sayıyı toplamak için kullanıcının ilk önce sayıları girmesi gerekmektedir. Ardından program, girilen sayıları toplar ve sonucu hesaplar.

Kod 2.1: Sayı Girişi

=Bu kod parçası, kullanıcıdan sayıları girmesini isteyen bir bölümdür.

Sayı girişi, kullanıcının program tarafından işlenecek sayıları girmesi için bir bölümdür. Programın doğru çalışabilmesi için kullanıcının sayıları doğru bir şekilde girmesi büyük önem taşır. Sayı girişi, bir kullanıcı arayüzü (UI) sağlar ve kullanıcının programı etkilemesine olanak sağlar.

Birçok programda sayı girişi yapılırken kullanıcıya talimatlar verilir. Örneğin, kullanıcıdan ilk sayıyı girmesini isteyen bir satır yazılabilir. Bu sayede kullanıcı, programın hangi değeri beklediğini anlayabilir ve buna göre giriş yapabilir.

Sayı girişi için farklı yöntemler kullanılabilir. Bazı programlarda kullanıcıya bir metin kutusu sunulur ve kullanıcı bu metin kutusuna sayıyı yazarak giriş yapar. Diğer bir yöntem ise kullanıcıya bir açılır menü sunmaktır. Kullanıcı bu menüden istediği sayıyı seçerek giriş yapabilir. Bu yöntemler, kullanıcının programla etkileşimini kolaylaştırır ve hata yapma olasılığını azaltır.

Sayı girişi, programların kullanıcıdan veri almasını sağlar ve programın daha etkileşimli hale gelmesini sağlar. Kullanıcının programın nasıl çalıştığına dair daha fazla kontrolü olur ve istediği sonucu almak için gerekli girdileri verebilir.

 • İlk sayı girişi
 • İkinci sayı girişi
 • Ekstra talimatlar için kullanıcı arayüzü sağlama
 • Hata kontrolü yapma

Bu gibi işlemler, sayı girişiyle ilgili önemli noktalardır ve kullanıcının programın doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli adımları atmasını sağlar.

Bu şekilde kullanıcı sayıları girdikten sonra program, sayıları işlemeye devam edecektir ve belirli bir sonuç üretecektir. Sayı girişi, programın işleyişinde önemli bir adımdır çünkü programın kullanıcının doğru giriş yapmasıyla doğru sonuçlar üretmesini sağlar.

Kod 2.1.1: İlk Sayı Girişi

=Kullanıcıdan ilk sayıyı girmesini isteyen bu satır, programın işleyişini temsil eder.

Bu kod parçası, kullanıcının program tarafından istenen ilk sayıyı girmesini sağlar. Kullanıcının daha sonra yapacağı işlem için o sayıyı kullanmak üzere kaydetmek amaçlanır. İkinci sayı girişinden önce gerçekleşen bu adım, programın doğru sonuç üretmesi için gereklidir.

Kullanıcı, bir sayı girmek için ekranda bir yer belirtilmesini bekler. Programın akışını takip eden bu adımda, kullanıcının girmesi gereken ilk sayının alanı açıklanır. Kullanıcının dikkatini çekmek ve bilgiyi net bir şekilde sunmak için bu adımda bir etiket veya talimat verilebilir.

Aynı zamanda, programın doğru olarak çalışabilmesi için kullanıcıya hangi veri tipinin (tam sayı, ondalık sayı vb.) beklediği de belirtilebilir. Bu sayede program, kullanıcının girişini kontrol edebilir ve gerekli dönüşümleri yaparak işlemlerine devam edebilir.

Örneğin, bu adımda kullanıcıya “Lütfen ilk sayıyı girin:” şeklinde bir talimat verilebilir. Bu talimat, kullanıcının ne yapması gerektiğini açık bir şekilde ifade eder ve programın düzgün çalışmasını sağlar.

Günümüzde birçok program, kullanıcıya bilgi girişi yapmasını sağlar. İlk sayı girişi, bu programın kullanıcı ile etkileşime geçebilen ve kullanıcının veri sağlamasını sağlayan bir adımdır. Bu adımın başarılı bir şekilde tamamlanması, programın istenen sonuçları üretebilmesi için son derece önemlidir.

Kod 2.1.2: İkinci Sayı Girişi

=Kullanıcıdan ikinci sayıyı girmesini isteyen bu satır, programın işleyişini temsil eder.

Bu koddaki Kullanıcıdan ikinci sayıyı girmesini isteyen bu satır bir kullanıcı etkileşimi sağlar. Programın ikinci sayıyı hesaplama işlemi için kullanıcıya bir alan sunar ve kullanıcının ikinci sayıyı girmesini bekler.

Bu adım, programınızın daha fazla veri girişi alabilme ve ardından işleyebilme yeteneğini gösterir. Kullanıcıya önceki adımda girdiği ilk sayının ardından ikinci sayıyı girmesi gerektiği anlatılır.

Bu satır, kullanıcının ikinci sayıyı girerek programın ilerlemesini sağlar. İkinci sayının girilmesiyle program, toplama işlemine devam eder ve sonucu hesaplar.

Bu adım, programın interaktif ve kullanıcı dostu bir şekilde çalışmasını sağlar. Kullanıcı, programın talep ettiği bilgileri girebilir ve istenilen sonucu elde edebilir.

Ayrıca, bu adım sayesinde programlama becerilerinizi de geliştirebilirsiniz. Kullanıcıdan girdi almayı ve bunu programınızın çalışması için kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Tüm bunların sonucunda, programınızın işleyişini daha anlaşılır ve etkileyici hale getirebilirsiniz. Kullanıcılar, ikinci sayıyı girdiklerinde programın nasıl devam edeceğini görecek ve sonuçlarını gözlemleyecektir.

Kod 2.2: Toplama İşlemi

Bu örnek kod parçası, kullanıcının girdiği sayıları toplayan ve sonucunu ekrana yazdıran bir bölümdür. Toplama işlemi, kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını hesaplayarak sonucu görüntüler. Kod parçası, toplama operatörü ‘+’ kullanılarak gerçekleştirilir.

Aşağıda, bu kod parçasını içeren Dev C++ örnek bir program yer almaktadır:

#include using namespace std;int main() { int sayi1, sayi2, toplam; cout << "İlk sayıyı girin: "; cin >> sayi1; cout << "İkinci sayıyı girin: "; cin >> sayi2; toplam = sayi1 + sayi2; cout << "Girilen sayıların toplamı: " << toplam; return 0;}

Kod parçasında kullanılan int veri türü, tam sayıları temsil eder. sayi1 ve sayi2 değişkenleri kullanıcıdan alınan sayıları tutar. toplam değişkeni ise bu sayıların toplamını saklar.

Toplama işlemi için sayi1 ve sayi2 değişkenleri toplanarak toplam değişkenine atanır. Sonuç, ekrana cout nesnesi ve "Girilen sayıların toplamı: " metni ile birlikte görüntülenir.

Böylece, kullanıcının girdiği sayılar toplama işlemi yapılarak sonuç ekranda gösterilir.

Kod 3: Faktöriyel Hesaplama

=Bu örnek kod, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir programdır.

Faktöriyel, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayılarla çarpımını ifade eder. Bu örnekte, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir program yazacağız. Bu program, kullanıcının istediği herhangi bir sayının faktöriyelini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamak için kullanılabilir.

Programa başlamadan önce, kullanıcıdan bir sayı girmesini istemek için bir bölüm ekleyelim. Kullanıcı bu sayıyı girdikten sonra, program bu sayının faktöriyelini hesaplamak için matematiksel işlemleri gerçekleştirecektir.

Programın mantığını daha iyi anlamak için, aşağıdaki tabloyu inceleyelim:

Girdi İşlem Çıktı
5 5 x 4 x 3 x 2 x 1 120

Tablodan da görüleceği gibi, kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplamak için bu sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayıları çarpmamız gerekiyor. Bu program, kullanıcının istediği herhangi bir sayının faktöriyelini hızlı ve doğru bir şekilde hesaplayabilir.

Yukarıdaki örneğe dayanarak, kullanıcının başka bir sayının faktöriyelini hesaplamak istemesi durumunda, program çıktı olarak doğru sonucu verecektir.

Kod 3.1: Sayı Girişi

=Bu kod parçası, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen bir bölümdür.

Kod 3.1'deki bölüm, kullanıcının programımıza bir sayı girmesini sağlar. Program çalıştığında, kullanıcıdan bir sayı girmesi için bir istek alır ve ardından bu sayıyı hesaplamalarımızda kullanmak üzere saklarız. Kullanıcıdan bir sayı alabilme yeteneği, programımızın işlevselliğini ve esnekliğini artırır.

Bu kod parçasında kullanıcıdan bir sayı girmesini istediğimizde, ekranda bir istem mesajı gösteririz. Kullanıcı bu istem mesajını görünce, bir sayı girmesi gerektiğini anlar ve giriş yapar. Bu şekilde, kullanıcının girmesi gereken değer hakkında bir talimat vermiş oluruz ve programımızın beklenen veriyi almasını sağlarız.

Aşağıda, Kod 3.1'de kullanılacak olan kod örneğini bulabilirsiniz:

#include using namespace std;int main() { int sayi; cout << "Lütfen bir sayı girin: "; cin >> sayi; // Geri kalan kodlar return 0;}

Bu örnekte, #include <iostream> ifadesi daha önce tanımlandığı için, bu koda eklenmez. Ana işlemimiz için int main() fonksiyonunu kullanırız. int sayi; ifadesi, kullanıcının gireceği sayıyı saklamak için bir değişken oluşturur. cout << "Lütfen bir sayı girin: "; ifadesi, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen bir istem mesajı gösterir. cin >> sayi; ifadesi, kullanıcının girişini alır ve sayi değişkenine atar.

Bu şekilde, Kod 3.1'deki sayı girişi bölümü tamamlanır ve kullanıcıdan bir sayı alırız. Bu, programımızın diğer kısımlarında kullanılmak üzere kullanıcının girdiği değeri saklamamızı sağlar.

Kod 3.2: Faktöriyel Hesaplama

Kod 3.2: Faktöriyel Hesaplama: Bu kod parçası, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran bir bölümdür. Faktöriyel, bir sayının 1'den başlayarak kendisi dahil olmak üzere tüm pozitif tam sayılarıyla çarpımıdır.

Öncelikle, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir. Bunun için bir giriş kutusu veya komut satırı kullanılabilir. Ardından, girilen sayının faktöriyelini hesaplamak için bir döngü kullanılır. Bu döngü, girilen sayının 1'den başlayarak kendisine kadar olan tüm sayıları tek tek çarparak faktöriyelini bulur.

Örneğin, kullanıcı "5" sayısını girdiyse, program bu sayının faktöriyelini hesaplamak için önce 1 ile 5 arasındaki tüm sayıları çarpar. İlk olarak 1 ile 5'i çarpar, ardından elde edilen sonucu 2 ile çarpar, sonra 3 ile çarpar, sonra 4 ile çarpar ve son olarak da 5 ile çarpar. Sonuç olarak, 5'in faktöriyeli olan 120'yi elde ederiz.

Hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra, program elde edilen faktöriyel değerini ekrana yazdırır. Böylece kullanıcı, girdiği sayının faktöriyel değerini görerek sonucu kontrol edebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir