Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Elif Python Kullanımı

Elif Python Kullanımı

admin admin - - 20 dk okuma süresi
215 0

Bir programın belirli koşullara göre farklı işlemler yapması gerektiği durumlarda, koşul yapıları kullanışlıdır. Python’da koşul yapıları arasında if, elif ve else bulunur. Bu yazıda, elif koşulu kullanımı ve örnekleri ele alınacaktır.

Python’da elif ifadesi, ifadenin yanlış olduğu durumlarda başka bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Eğer ifadenin doğru olduğu durumda if bloğu çalışırken, doğru olmadığı durumda elif bloğu çalışır.

Örneğin, 18 yaşından büyük olanlar sinemaya gidebilirken, 18 yaşından küçük olanlar ebeveynleriyle birlikte gitmek zorundadır. Böyle durumlarda, bir if bloğu kullanılabilir. Ancak, eğer kişi 18 yaşında ise başka bir koşulu kontrol etmek için elif ifadesi kullanılabilir.

Özetle, elif ifadesi, bir programın birden fazla koşula göre farklı işlemler yapması gerektiği durumlarda kullanışlıdır ve if-elif yapısı sayesinde kodlar daha okunaklı hale getirilebilir.

Elif Nedir?

Python’da elif ifadesi, ‘else if’ ifadesinin kısaltılmış halidir ve bir dizi koşul ifadesi arasında kullanılan bir kontrol yapısıdır. elif ifadesi, ana ‘if’ ifadesinden sonra ve ‘else’ ifadesinden önce kullanılır ve birden çok koşul için bir alternatif sağlar.

Elif yapısı, programcılara birçok kullanım alanı sağlar. Örneğin; bir dizi sayı arasından en büyüğü seçmek, bir dizi içinde bir öğeyi bulmak ya da bir koşulu sınamak için kullanılabilir. Elif ifadesinin kullanımı, doğru koşul tarafından karşılanmadığında alternatif bir yol izlemenizi sağlar.

Python’da, elif ifadesi bir if-elif-else kontrol yapısı içinde kullanılır. Programın koşul ifadesi, ‘if’ anahtar kelimesi ile başlar, ardından bir veya daha fazla elif ifadesi gelir, son olarak ‘else’ ifadesi ile tamamlanır. Eğer koşul ifadesi doğruysa, o koşulda bulunan kod çalıştırılır ve diğer koşullar kontrol edilmez. Ancak, koşul ifadesi yanlışsa, diğer koşullara geçilir.

Elif’in Örnekleri

Python programlama dilinde kullanılan elif koşulu, birden fazla seçenek arasında doğru olanı belirlemek için kullanılır. Bu durumda if bloğunda istenilen koşullar sağlanmazsa, elif koşulu ile bir sonraki alternatif kontrol edilir. Eğer elif koşulu da sağlanmazsa, en sonunda else bloğu çalıştırılır.

Birçok farklı alanda elif koşulu kullanmak mümkündür. Örnek olarak, bir kullanıcının yaşına göre farklı bir mesaj vermek isteyen bir programda elif koşulu kullanılabilir. Yaş 18’in altında ise ‘Ebeveyn izni gerekiyor’, 18-65 yaş arası ise ‘Hoş geldiniz’, 65 yaş ve üzeri ise ‘İyi günler’ gibi farklı seçenekler olabilir.

Bir diğer örnek olarak, bir web sitesinde kullanıcının hangi cihazla siteye girdiğine göre farklı bir tasarım sunmak isteyebilirsiniz. Bu durumda elif koşulu kullanarak, hangi cihaza göre hangi tasarımın kullanılacağı belirlenebilir.

To summarize, elif statement is widely used in Python programming to choose between multiple alternatives. It is used when the conditions in if statement are not met and there are more than two options to choose from. It can be used in various fields such as messaging users according to their age or displaying a different design on a website depending on the device used.

Örnek 1: Karşılaştırma Operatörleri Kullanımı

Python’da elif koşulu birçok durumda if koşuluyla birlikte kullanılır. Elif koşulu, tamamen if koşulundan farklı bir durumdur. if koşulu, belirli bir koşul doğru olduğunda bir bloğun çalışmasını sağlar. Ancak elif koşulu, koşulun yanlış olması durumunda if koşulundan farklı bir işlem gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu örnekte, birkaç karşılaştırma operatörü kullanarak elif koşulunun nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Örneğimizde, iki sayının karşılaştırılması ile ilgili bir senaryo üzerinde duracağız.

Karşılaştırma Operatörü Anlamı
== Eşittir
!= Eşit değildir
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük veya eşit
>= Büyük veya eşit

Elimizdeki senaryo, iki sayının girildiği ve bu sayıların birbirleriyle karşılaştırıldığı bir senaryodur. İlk olarak, bu sayıların hangisinin büyük olduğunu kontrol edeceğiz. Eğer ilk sayı, ikinci sayıdan büyükse, büyük olan sayıyı ekrana yazdıralım. Eğer ikinci sayı, birinci sayıdan büyükse, ikinci sayıyı ekrana yazdıralım. Eğer iki sayı birbirine eşitse, ekrana “Sayılar eşit” yazdıralım.

# Adım 1: Değişkenlerin oluşturulması ve değerlerinin atanmasıa = 10b = 15# Adım 2: Kontrol yapısının oluşturulmasıif a > b:  print("a, b'den büyüktür")elif b > a:  print("b, a'dan büyüktür")else:  print("Sayılar eşittir")# Adım 3: Çıktı# "b, a'dan büyüktür" çıktısını verir

Gördüğünüz gibi, iki sayı karşılaştırılıyor ve büyük olan sayı ekrana yazdırılıyor. Bu örnekte, elif koşulu sayesinde üç farklı senaryo kontrol ediliyor ve istenen sonuç ekrana yazdırılıyor.

Adım 1: Değişkenler oluşturma

Python’da elif koşulunu kullanmak için öncelikle değişkenler oluşturmalısınız. Değişkenler, bir değerin depolanması için atanır ve farklı veri türlerini kullanır.

Aşağıdaki örnekte, x ve y değişkenleri oluşturulmuştur ve x değişkenine 10, y değişkenine 5 değeri atanmıştır.

Değişken Adı Değer
x 10
y 5

Python’da, herhangi bir değişken yeniden tanımlanabilir veya farklı bir veri türüne atanabilir.

Örneğin, x değişkeninin değeri 10’dan 15’e değiştirilebilir veya x değişkenine bir metin atayabilirsiniz.

 • x = 15
 • x = “Merhaba Dünya!”

Ancak, örneklerde olduğu gibi değişkenlerin değerleri, koşul durumlarının kontrol yapısında kullanılmak üzere belirli bir veri türünde atanmalıdır.

Adım 2: Kontrol Yapısı

Elif durumları, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir kontrol yapısıdır. Elif, if yapıları ile birlikte kullanılabilen bir durumdur. Elif’in kullanım amacı, farklı durumlar için birden fazla işlem yapılmasını sağlamaktır. Ancak bunun için uygun bir kontrol yapısı oluşturmak gereklidir.

Koşul durumlarının kontrol yapısını oluşturmak için if yapısında belirtilen koşul dışındaki durumlar else if veya kısaltması olarak elif ile tanımlanır. Bu durumlar için ayrı ayrı işlemler belirlenebilir. Örneğin, bir programdaki aranan kelime yoksa farklı bir işlem yapılabilir. Bu işlem elif durumu içinde belirtilir.

Elif durumunun kontrol yapısını oluşturmak, öncelikle bir koşul belirtilmesiyle başlar. Bu koşul gerçekleşirse işlem yapılır, aksi takdirde elif veya else if durumları kullanılır. İç içe geçmiş elif durumları da kullanılabilir.

 • if koşulu: Koşul doğru olduğunda işlem yapılır.
 • elif koşulu 1: if koşulu yanlış, ancak elif koşulu doğru olduğunda işlem yapılır.
 • elif koşulu 2: if ve elif koşulları yanlış, ancak elif koşulu doğru olduğunda işlem yapılır.
 • else koşulu: Yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değilse, else olarak belirtilen durumda yapılacak işlem belirlenir.

Kontrol yapısı oluşturulduktan sonra, belirtilen koşulların kontrol edilmesi gereklidir. Buna göre doğru olan koşul bloğu çalıştırılır.

Koşul İşlem
if koşulu Koşul doğru ise yürütülür.
elif koşulu 1 if yanlış, elif doğru ise yürütülür.
elif koşulu 2 if ve elif durumları yanlış, elif 2 koşulu doğruysa yürütülür.
else koşulu Hiçbir koşul doğru değilse yürütülür.

Adım 3: Çıktı

Adım 3: Sonuçları Ekrana Basma ve Yorumlama

Elif koşullu ifadelerinde öncelikle koşul ifadesi kontrol edilir, sonrasında bir veya daha fazla elif bloğu çalıştırılır. Daha sonra, tüm koşullar yanıt vermezse else bloğu çalıştırılır. Elif blokları koşul durumuna göre çalıştırılır ve sonucunda belirtilen işlemler gerçekleştirilir. Sonuçları ekrana bastırmak ve yorumlamak ise oldukça önemlidir.

Elif bloklarının doğru bir şekilde çalışması için, sonuçların ekrana basılması ve yorumlanması gerekmektedir. Sonuçları ekrana bastırmak için print() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon içine yazılan ifadeyi ekrana basar. Ayrıca, sonuçları yorumlamak için de kullanıcıya bilgi veren açıklayıcı ifadeler yazılması gerekir.

Örneğin, yukarıdaki karşılaştırma operatörü örneğinde, 3 sayısı 5’ten küçük olmadığı için, elif bloğu çalışmadı ve sonuç olarak “3 sayısı 5’ten küçük değildir” ifadesi ekrana basıldı. Bu sonucu daha anlaşılır hale getirmek için, “3 sayısı 5’ten küçük olmadığından, sonuç doğru değildir” şeklinde bir açıklama yapılmış olabilir.

Sonuçları ekrana basmak ve yorumlamak, programlama sürecinde oldukça önemlidir çünkü kullanıcıya verilen sonuçların anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bu sayede, kullanıcının programlama hatalarını anlaması ve düzeltebilmesi daha kolay hale gelir.

Örnek 2: İç İçe Elif Kullanımı

Python programlama dilinde, kontrol yapıları olan if-elif-else blokları oldukça kullanışlıdır. İç içe geçmiş if-elif blokları, daha karmaşık koşulların karşılaştırılmasını sağlamak için sıklıkla kullanılır. Bu bloklar, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Örnek olarak, bir restoranın menüsünde farklı yiyecek ve içeceklerin fiyatları farklıdır. Müşteri siparişlerinin fiyatı, sipariş edilen yiyecek ve içeceklere göre hesaplanır. Bu durumda, iç içe geçmiş if-elif blokları kullanarak, müşterinin verdiği siparişe göre ücretlendirmeyi yapabiliriz.

Aşağıdaki örnekte, iç içe geçmiş if-elif blokları kullanarak karşılama mesajı yazdıran bir program kodu verilmiştir:

“`pythonname = “Ali”age = 22if age < 18: print("Merhaba " + name + ", Sen bir gençsin!")elif age >= 18 and age < 30: print("Merhaba " + name + ", Sen bir gencin!")elif age >= 30 and age < 60: print("Merhaba " + name + ", Sen orta yaşlısın!")else: print("Merhaba " + name + ", Sen yaşlısın!")```

Yukarıdaki program kodunda, öncelikle “name” ve “age” adlı değişkenlere değer ataması yapılmıştır. Daha sonra, “if-elif” yapısı kullanılarak, “age” değişkeninin değerine göre uygun karşılama mesajının ekrana yazılması sağlanmıştır.

Bu örnekte, “Elif” koşulu, programlama kontrollerinde oldukça kullanışlı bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. İç içe geçmiş if-elif blokları, daha karmaşık koşulları kontrol etmek için oldukça yararlıdır.

Adım 1: Değişkenler oluşturma

Elif koşulu, bir Python programında belirli bir koşula göre farklı işlemler yapılmasını sağlar. Bu nedenle, doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Elif koşulunu anlamak için, öncelikle değişkenlerin nasıl oluşturulduğunu ve değerlerinin nasıl atandığını bilmek gerekiyor.

Adım 1: Değişkenler oluşturma. Python’da bir değişkeni oluşturmak için, değişkenin adını yazarak ve değerini atayarak yapabilirsiniz. Örneğin, x değişkenine 5 değerini atamak için şu şekilde bir kod kullanabilirsiniz:

x = 5

Aynı şekilde, y değişkenine 3.14 değerini atamak için şu şekilde bir kod yazabilirsiniz:

y = 3.14

Bu adımda yapılacak olan işlem, değişkenleri oluşturmak ve değerlerini atamaktır. Bu, elif koşulunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan adımlardan biridir.

Adım 2: Kontrol Yapısı

Elif durumunda kontrol yapısı, iç içe geçmiş if-elif blokları biçiminde oluşturulur. İlk olarak, koşullar tek tek kontrol edilir ve koşul doğruysa sonuç ekrana basılır. Eğer koşul doğru değilse, sıradaki elif bloğuna geçilir ve bu işlem tekrarlanır.

Bu durumda, if koşulu sağlanmazsa, diğer koşullar tek tek kontrol edilir ve ilk doğru koşula göre sonuç üretilir. İç içe geçmiş kontrol yapıları, programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir ve çok sayıda koşulun kontrolünü sağlar. Bu yapı aynı zamanda kodun daha okunaklı hale gelmesini sağlar.

Örneğin, iki değişken ve üç elif koşulu oluşturalım:

x = 5 # Değişken 1
y = 10 # Değişken 2
if x > y: # Koşul 1
 print(“x, y’den büyüktür.”) # Sonuç 1
elif x < y: # Koşul 2
 print(“y, x’den büyüktür.”) # Sonuç 2
else: # Koşul 3
 print(“x ve y eşittir.”) # Sonuç 3

Bu durumda, program x değişkeninin y değişkeninden küçük olduğunu gördüğünde “y, x’den büyüktür.” çıktısını verir.

İç içe geçmiş kontrol yapıları, programlama dilinin birçok farklı fonksiyonunda kullanılır. Bu sayede koşulların kontrolü daha düzenli bir şekilde yapılır ve kod daha okunaklı hale gelir.

Adım 3: Çıktı

Adım 3: Çıktı

Kontrol yapısı oluşturulduktan sonra, sonuçların ekrana basılması ve yorumlanması adımı gelir. Ekrana basılacak sonuçlar, kontrol yapısındaki koşullara göre farklılık gösterebilir.

Örnek 1’de, kontrol yapısının sonucuna göre ekrana basılacak mesajlar “Sayı 1, Sayı 2’den Büyük”, “Sayı 2, Sayı 1’den Büyük”, “Sayılar Eşit” şeklinde olacaktır. Bu mesajlar, print() fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılabilir.

Örnek 2’de ise, iç içe geçmiş kontrol yapıları bulunmaktadır. Kontrol yapısının sonucuna göre farklı mesajlar ekrana yazdırılacaktır. Bu mesajlar, print() fonksiyonu kullanılarak ekrana basılabilir.

Ayrıca, örneğin çıktısı tablo şeklinde de oluşturulabilir. Bu durumda, HTML

tagı kullanarak bir tablo oluşturulur ve sonuçlar tablo hücreleri içerisine yazdırılır.

Sonuçlar ekrana yazdırıldıktan sonra, bu sonuçlar yorumlanabilir. Yorumlama sürecinde, sonuçların doğru olup olmadığı kontrol edilir ve gerekli düzeltme işlemleri yapılır. Bu adımdan sonra, kontrol yapısı tekrar başa dönecek ve yeniden koşul kontrolü yapılacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir