Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Fibonacci Sayıları ve Python Programlama Dili

Fibonacci Sayıları ve Python Programlama Dili

admin admin - - 5 dk okuma süresi
165 0

Bu makalede, fibbonacci sayıları hakkında bilgi verilecek ve Python programlama dili kullanarak, Fibonacci sayı serisi incelenecektir. Fibonacci serisi, ardışık sayıların kendisinden önceki ikisinin toplamıyla oluşturulan başlangıçtan itibaren sırayla giden bir sayı dizisidir.

Python programlama dili, Fibonacci serisi hesaplamak için çok çeşitli yöntemler sunar. Bu yöntemler, özyinelemeli fonksiyonlar kullanarak, döngüler kullanarak ve sabit yöntemi (memorization) kullanarak şeklinde sıralanabilir. Her bir yöntem, kendine özgü avantajları ve dezavantajları ile birlikte birçok alanda kullanılmaktadır.

Bu makalede, Jupyter Notebook ile Fibonacci serisi hesaplamak da dahil olmak üzere Python programlama dilindeki Fibonacci fonksiyonlarının nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak incelenecektir.

Fibonacci Sayıları Nedir?

Fibonacci serisi, tek bir sayıyla başlar ve ardışık sayıların kendisinden önceki iki sayının toplamı olarak devam eder. Yani serinin ilk iki sayısı 0 ve 1’dir ve sonraki sayı, önceki iki sayının toplamıdır. Seriye göre, ilk 10 sayı şu şekildedir:

 • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Bu dizinin devamında, her bir sayı kendisinden önceki iki sayının toplamı olarak devam eder. Fibonacci sayılarının matematiksel sembolü “Fn” olarak gösterilir. Fibonacci sayıları, matematiksel olarak herhangi bir pozitif sayıdan daha büyük sayılara ulaşabilir.

Python ile Fibonacci Serisi Hesaplama

Python programlama dili, Fibonacci serisi hesaplama için oldukça kullanışlıdır. İşlemleri daha kolay hale getiren farklı yöntemlerle Fibonacci sayıları hesaplanabilir. Bunlardan biri özyinelemeli fonksiyon kullanarak olan yöntemdir. Bu yöntemde, bir fonksiyon yazarak özyinelemeli olarak Fibonacci serisi hesaplanabilir.

Bir diğer yöntem ise döngü kullanarak hesaplama yöntemidir. Bu yöntem, basit bir şekilde Fibonacci sayılarını hesaplamak için kullanılabilir. Hesaplama esnasında, her döngüde önceki iki sayının toplamı, bir sonraki sayıya eşitlenir. Bu yöntemle hesaplama işlemi daha hızlı gerçekleştirilebilir.

Yöntem Açıklama
Özyinelemeli Fonksiyon Fonksiyon kullanarak özyinelemeli olarak hesaplama
Döngü Bir döngü kullanarak hesaplama

Fibonacci serisi hesaplamak için bir diğer yöntem de sabit yöntemdir (memoization). Bu yöntemde, fonksiyon içinde hesaplanan değerlerin bir önbelleğe alınması, aynı hesaplamanın tekrar yapılmamasını sağlar. Bu yöntem, hesaplama işlemlerini oldukça hızlandırır.

Özyinelemeli Fonksiyon Kullanarak Hesaplama

Fibonacci serisi, bir sayı dizisidir ve her sayı, kendinden önceki iki sayının toplamına eşittir. Fibonacci serisi, özyinelemeli bir şekilde hesaplanabilir. Bu yöntemde, bir fonksiyon tanımlanarak kendisi içinden çağrılır ve herhangi bir sayı hesaplanırken önceki sayıların değerleri fonksiyon içinde hesaplanır.

Bu yöntem, Fibonacci dizisindeki büyük sayılar için yavaş ve hafıza kullanımı nedeniyle pek tercih edilmez. Ancak, bu yöntem, hesaplama yapabilmek için sadece bir programlama dili ve bir bilgisayar gerektiren basit bir yöntemdir.

Aşağıda, Python programlama dili kullanılarak özyinelemeli fonksiyon kullanarak Fibonacci serisi hesaplanan bir örnek gösterilmektedir:

Adım Açıklama Kod
1 Fibonacci fonksiyonu tanımlanır.
def fibonacci(n): if n <= 1:  return n else:  return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
2 Kullanıcıdan bir sayı alınır.
n = int(input("Sayı giriniz: "))
3 Fibonacci fonksiyonu çağrılır ve sonuç ekrana yazdırılır.
for i in range(n): print(fibonacci(i))

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan sayıya kadar olan Fibonacci sayıları ekrana yazdırılır. Özyinelemeli bir fonksiyon kullanarak hesaplama yapmak, Fibonacci serisi gibi basit sayı dizileri için uygun olabilir ancak daha büyük hesaplamalar için farklı yöntemler kullanılması daha uygun olacaktır.

Sabit Yöntemi (Memoization)

Fibonacci serisi hesaplamak için kullanılabilecek bir diğer yöntem de sabit yöntemidir, yani memoization. Bu yöntemde, fonksiyon içinde hesaplanan değerler önbellekte tutulur ve aynı hesaplamaların tekrar yapılması engellenir. Bu sayede, hesaplamanın hızı artar ve fonksiyon daha verimli hale gelir.

Sabit yöntemi kullanarak hesaplamak için, öncelikle bir sözlük oluşturulur ve Fibonacci serisinin her elemanı için bir anahtar ve değer çifti atanır. Fonksiyon her çağrıldığında, öncelikle önbellekte istenen anahtarın olup olmadığı kontrol edilir. Eğer önbellekte varsa, değer önbellekten alınır ve hesaplama yapılmadan doğrudan geri döndürülür. Eğer önbellekte yoksa, yeni bir hesaplama yapılır ve önbelleğe eklenir.

Bu yöntem, özyinelemeli fonksiyonun yavaşlaması durumunda çok daha hızlı çalışır ve daha büyük Fibonacci sayıları için daha verimlidir.

Döngü Kullanarak Hesaplama

Fibonacci serisi, ardışık sayıların kendisinden önceki iki sayının toplamıyla oluşur. Bir döngü kullanarak, Python programlama dilinde Fibonacci serisi basit bir şekilde hesaplanabilir. Bu yöntem, özyinelemeli fonksiyon kullanmaya göre daha hızlıdır. Aşağıdaki Python kodu, kullanıcı tarafından girilen bir sayıya kadar olan Fibonacci serisini hesaplar.

<table> <tr>  <th>Kod</th>  <th>Açıklama</th> </tr> <tr>  <td>   a, b = 0, 1 
while b < limit:
  print(b)
  a, b = b, a + b </td> <td> İlk iki Fibonacci sayısını belirleyin. Döngü şartı, belirlenen sınıra kadar çalışacaktır. Döngü gövdesinde, mevcut Fibonacci sayısını yazdırın. Son olarak, bir sonraki Fibonacci sayısını hesaplamak için mevcut Fibonacci sayılarını güncelleyin. </td> </tr></table>

Döngü kullanarak hesaplama yöntemi, özyinelemeli yönteme göre daha az bellek kullanır, ancak büyük sayılar için hala gecikme yaşayabilir. Bu nedenle, daha büyük Fibonacci sayıları için özyinelemeli fonksiyon veya sabit yöntem (memoization) kullanılması daha uygun olabilir.

Jupyter Notebook ve Fibonacci Serisi Hesaplama

Fibonacci dizisi hesaplamak için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise Jupyter Notebook kullanmaktır. Jupyter Notebook, Python dilini öğrenmek ve uygulamak isteyenler için oldukça yararlı bir araçtır. Ayrıca, Fibonacci dizisi hesaplamak için özyinelemeli fonksiyon ve döngü yöntemlerini tek bir yerde kullanarak karşılaştırmak kolaydır.

Jupyter Notebook'un sayfa düzeni, kod hücreleri ve açıklama hücreleri olarak iki bölümden oluşmaktadır. Açıklama hücreleri, kodun fonksiyonunu ve çalışma mantığını açıklamak için kullanılır. Kod hücreleri ise gerçek kodun yazıldığı bölümdür. Jupyter Notebook kullanarak Fibonacci dizisi hesaplamak için, öncelikle bir kod hücresi açılır ve hesaplama yöntemi, özyinelemeli fonksiyon veya döngü yöntemi yazılır. Daha sonra bu kodlara açıklama hücreleri eklenerek kodun açıklanması yapılır.

Fibonacci Özyinelemeli Fonksiyon Kodu Fibonacci Döngü Kodu
def fibonacci(n):  if n <= 1:    return n  else:    return (fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2))    
def fibonacci(n):  a,b = 0, 1  for _ in range(n):    a, b = b, a+b  return a    

Jupyter Notebook'un avantajlarından biri, kod hücrelerini adım adım çalıştırabilme olanağıdır. Böylece, Fibonacci dizisinin her bir elemanının nasıl hesaplandığını adım adım takip edebilirsiniz. Ayrıca, hataları tespit etmek ve kodun doğru çalışmasını sağlamak için, kod hücreleri arasında test işlemleri yapmak da mümkündür.

Fibonacci Sayılarının Uygulama Alanları

Fibonacci sayıları matematikte, sadece teorik alanda kullanılan bir kavram değildir. Aynı zamanda, birçok farklı alanda uygulama alanı bulmaktadır. Bunlar arasında finansal analiz, müzik, oyun teorisi ve matematiksel fizik alanları yer almaktadır.

Fibonacci sayıları, finansal piyasaların incelenmesinde kullanılan birçok yöntemde kullanılmaktadır. Örneğin, Fibonacci oranları, bir hisse senedinin hareketini veya fiyat trendini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Benzer şekilde, Fibonacci sayıları, müzikte de kullanılmaktadır. Birçok müzik eseri, Fibonacci serisinde bulunan sayıların oranına benzeyen oranlara sahiptir.

Bununla birlikte, Fibonacci sayıları sadece finansal analiz ve müzikle sınırlı kalmamaktadır. Oyun teorisinde de Fibonacci sayılarına dayalı birçok strateji ve oyun geliştirilmiştir. Matematiksel fizikte ise Fibonacci sayıları birçok yapıda bulunur ve çeşitli teorilerde kullanılır. Sonuç olarak, Fibonacci sayıları, birçok farklı alanda kullanılan bir matematiksel kavramdır ve birçok uygulama alanı bulmaktadır.

Finansal Analiz ve Fibonacci Sayıları

Fibonacci sayıları, finansal analizde kullanılan birçok yöntemde kullanılır. Örneğin, teknik analizde, fibonacci retracement ve fibonacci extension yöntemleri kullanılarak fiyat tahmini yapılabilir. Fibonacci retracement, fiyatın düşüş trendindeki düzeltme hareketlerinde nerelerde destek seviyelerinin olabileceğini belirlemek için kullanılır. Fibonacci extension ise, bir trendin devamı hakkında tahmin yapmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca, fibonacci sayıları ve oranları, hisse senetleri, emtialar ve diğer finansal enstrümanların analizinde kullanılır.

Fibonacci sayıları, finansal analizde yanı sıra, risk yönetimi ve portföy yönetimi alanlarında da kullanılır. Portföy yönetimi, birden fazla finansal enstrümana yatırım yaparak riskleri dağıtmayı amaçlayan bir faaliyettir. Fibonacci sayıları, portföy yönetiminde risk yönetimi için kullanılabilir ve yatırımcıya olası zararları minimize etme konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, finansal analistler, fibonacci sayıları ve oranları hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır çünkü bu oranlar, finansal piyasalardaki trendlerin olası yönlerini tahmin etme konusunda önemli bir rol oynar.

Müzik ve Fibonacci Sayıları

Müzikte, Fibonacci sayı serisinin oranlarına benzeyen oranlar sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, birçok müzik aleti, sesin frekans yüksekliğindeki farklı notalarını ölçmek ve ayarlamak için kullanılan ölçekler Fibonacci sayı serisine dayanır. Ayrıca, müzik notalarının süreleri de Fibonacci serisi ile bağlantılı olabilir.

Bunun yanı sıra, bazı besteciler Fibonacci sayıları ve oranlarından esinlenerek müziklerini oluşturmuşlardır. Örneğin, tarihte ünlü Johann Sebastian Bach'ın eserleri arasında Fibonacci sayılarına dayanan matematiksel yapısı ile tanınan "The Musical Offering" adlı eser yer almaktadır.

Bir başka örnek ise, Amerikalı besteci Eric Whitacre tarafından üretilen "Lux Aurumque" adlı koro eseridir. Bu eserin, Fibonacci sayı serisindeki oranların benzer ölçüde süslü bir şekilde düzenlenmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Oyun Teorisi ve Fibonacci Sayıları

Oyun teorisi, matematiksel modellerle oyun oynama stratejilerini analiz etmek için kullanılan bir disiplindir. Fibonacci sayıları, oyun teorisinde de önemli bir yere sahiptir. Özellikle, bunların kullanılabileceği birçok çeşit strateji ve oyun geliştirilmiştir.

Bunun en popüler örneklerinden biri, Fibonacci sayılarının kullanıldığı bir bahis stratejisidir. Bu stratejide, bir bahis kaybedildiğinde bahis miktarı, Fibonacci dizisindeki bir sayı ile artırılır. Böylece, bir sonraki bahsi kazandığınızda, önceki kayıplarınızın telafisi için daha yüksek bir kazanç elde edersiniz.

Bahis No. Bahis Miktarı Toplam Kazanç
1 1 1
2 1 2
3 2 3
4 3 6
5 5 11

Yukarıdaki tablo, Fibonacci sayılarının kullanıldığı bahis stratejisinin bir örneğini göstermektedir.

Bunun yanı sıra, Fibonacci sayıları bir diğer popüler strateji oyunu olan Altın Oran oyuncularına da ipuçları sunar. Altın oran, iki sayının oranının, büyük sayıya bölündüğünde küçük sayıya eşit olduğu bir matematiksel orandır. Fibonacci sayıları, Altın Oran'a yakın bir orana sahiptir. Bu nedenle, birçok strateji oyununda Fibonacci sayılarına dayalı taktikler kullanılmaktadır.

Son olarak, Fibonacci sayıları, oyunlardaki hareketlerin kombinasyonlarını analiz etmek için kullanılır. Özellikle, oyun kurallarının belirli bir Fibonacci sayısı ile bölündüğü matematiksel oyunlar, Fibonacci sayılarının uygulama alanına örnek olarak gösterilebilir.

Matematiksel Fizik ve Fibonacci Sayıları

Matematiksel fizikte, özellikle kuantum mekaniği ve teorik fiziğin birçok alanında, Fibonacci sayıları oldukça önemlidir. Fibonacci sayı dizisi, doğada birçok yerde rastlanan ve birçok yapıda bulunan bir dizidir. Bu nedenle, matematiksel fizikte önemli bir yere sahiptirler.

Fibonacci sayıları, matematiksel fizikte birçok yapıda ve teoride kullanılır. Örneğin, kuantum mekaniği ve elektronların davranışlarını açıklamada kullanılan Schrödinger denklemi, Fibonacci sayılarına dayanır. Ayrıca, teorik fiziğin birçok alanında, özellikle de string teorisi ve kara deliklerin araştırılmasında Fibonacci sayılarının kullanımı oldukça yaygındır.

 • Bunun yanı sıra, matematiksel fizikte birçok formül, Fibonacci sayılarına dayalıdır.
 • Örneğin, Fibonacci sayısı altın oran olarak da bilinir ve birçok geometrik şeklin oranları doğal olarak altın orana yakındır.
 • Bu nedenle, matematiksel fizikte Fibonacci sayılarına yönelik araştırmalar devam etmektedir ve bu sayıların doğadaki pek çok olgu ve yapının açıklanmasında kullanılabileceği düşünülmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir