Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. for döngüsü örnekleri c++

for döngüsü örnekleri c++

admin admin - - 4 dk okuma süresi
177 0

=Bu makalede for döngüsü kullanarak gerçekleştirilebilecek bazı örnekler ve bunların açıklamaları yer almaktadır.

Bir programcı olarak, C++ dilinde for döngüsünün nasıl kullanılabileceğini merak ediyor musunuz? İşte size bazı örnekler ve açıklamaları…

Örnek 1: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırma

Bu örnekte, for döngüsü kullanılarak 1’den 10’a kadar olan sayılar ekrana yazdırılıyor. Her bir sayı için döngü tekrarlanır ve sayılar sırayla ekrana yazdırılır.

Örnek 2: Bir dizideki elemanları toplama

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları toplayan bir programı açıklıyoruz. Diziye ait elemanlar sırayla işlenir ve toplam değeri hesaplanır.

Alt örnek 1: Dizi elemanları arasındaki en büyük sayıyı bulma

Bu alt örnekte, for döngüsünü kullanarak bir dizideki elemanlar arasında en büyük sayıyı buluyoruz. Döngü, dizinin tüm elemanları üzerinde iterasyon yapar ve en büyük sayıyı bulmak için her bir elemanı kontrol eder.

Alt alt örnek 1: En büyük sayının konumunu bulma

Bu alt alt örnekte, for döngüsü kullanarak en büyük sayının konumunu bulan bir programı açıklıyoruz. Döngü, dizideki her bir elemanı kontrol ederek en büyük sayının konumunu tespit eder.

Alt alt örnek 2: En büyük sayının kaç defa tekrarlandığını bulma

Bu alt alt örnekte, for döngüsü kullanarak en büyük sayının kaç defa tekrarlandığını bulan bir programı açıklıyoruz. Döngü her bir elemanı kontrol ederek en büyük sayının kaç kez tekrarlandığını sayar.

Alt örnek 2: Dizi elemanlarını ters çevirme

Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları ters çeviren bir programı açıklıyoruz. Döngü, dizinin elemanlarını sondan başa doğru dolaşarak elemanların yerlerini değiştirir.

Örnek 3: Girilen sayının faktoriyelini hesaplama

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak girilen bir sayının faktoriyelini hesaplayan bir programa yer veriyoruz. Döngü, sayının faktöriyelini hesaplamak için her bir sayıyı çarpar.

Alt örnek 1: Pozitif olmayan sayıların kontrolü

Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak kullanıcının pozitif olmayan bir sayı girmesini kontrol eden bir programı açıklıyoruz. Döngü, kullanıcının girdiği sayıyı kontrol eder ve pozitif olmayan bir sayı girilmesi durumunda uygun bir mesaj gösterir.

Alt örnek 2: Faktoriyel hesaplama fonksiyonu kullanma

Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak faktoriyel hesaplama için özel bir fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Fonksiyon, girilen sayının faktoriyelini hesaplar ve sonucu geri döner.

Örnek 1: 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırma

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmaktadır.

Kod Örneği Açıklama
    for(int i=1; i<=10; i++)    {     cout << i << " ";    }   
Bu örnek for döngüsünün başlangıç değeri olarak 1'i, koşul olarak 10'a kadar olan sayıları ve artış miktarı olarak 1'i aldığını gösterir. Her bir döngü adımında i değeri ekrana yazdırılır.

Bu kod parçası, 1'den başlayarak 10'a kadar olan sayıları ekrana yazar. Her döngü adımında i değeri artar ve son döngüde 10 olur. Döngü, koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder.

Bu örnek, for döngüsünün temel kullanımını göstermektedir. for döngüsü, belirli bir aralıkta tekrarlanması gereken işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmek için idealdir. Bu örnekte, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için for döngüsünün nasıl kullanıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu tür bir döngü yapısı, çeşitli programlama problemlerinde kullanılabilir.

Örnek 2: Bir dizideki elemanları toplama

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları toplayan bir programı açıklanmaktadır.

Diyelim ki elimizde =bir dizi olsun ve bu dizinin elemanlarını toplamak isteyelim. İşte for döngüsünü kullanarak bu işlemi gerçekleştirebileceğimiz bir örnek:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int dizi[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
toplam += dizi[i];
}
cout << "Dizinin elemanlarının toplamı: " << toplam << endl;
return 0;
}

Yukarıdaki programda, =dizi adında bir dizi tanımladık ve elemanlarını toplamak için =toplam adında bir değişken oluşturduk. For döngüsünü kullanarak her bir dizi elemanını toplam değişkenine ekledik.

Döngü başlangıcında =i adında bir sayaç değişkeni oluşturduk ve 0'dan 5'e kadar olan değerlere sahip olduğunu belirttik. Her döngü adımında sayaç değişkenini bir artırdık ve dizi elemanlarını toplam değişkenine ekledik.

Sonuç olarak programımız, dizideki elemanların toplamını hesaplayacak ve ekrana yazdıracaktır.

Bu örnekte for döngüsünün kullanımını anlattık, ancak farklı dizilerde de aynı mantığı kullanarak elemanları toplama işlemi yapabilirsiniz.

Alt örnek 1: Dizi elemanları arasındaki en büyük sayıyı bulma

For döngüsü kullanarak bir dizideki elemanlar arasında en büyük sayıyı bulma işlemi oldukça yaygın bir ihtiyaçtır. Bu alt örnekte, for döngüsü kullanılarak en büyük sayıyı bulan bir programı açıklayacağız.

Öncelikle, bir dizi oluşturmalı ve bu dizide bulunan sayıları karşılaştırmak için bir değişken tanımlamalıyız. Ardından, for döngüsünü başlatmalı ve dizinin her elemanını dolaşmalıyız. Döngü her döndüğünde, dizinin bir sonraki elemanını kontrol edip, mevcut en büyük sayı ile karşılaştırmalıyız.

Bunu yapmak için, bir if koşulu kullanmalıyız. Eğer dizinin bir sonraki elemanı, mevcut en büyük sayıdan büyükse, bu sayıyı yeni en büyük sayı olarak güncellemeliyiz. Bu işlem, döngü tamamlandığında dizideki en büyük sayıyı bulmamızı sağlayacaktır.

Aşağıda örnek bir kod parçası bulunmaktadır:

dizi = [5, 3, 9, 7, 2]en_buyuk_sayi = dizi[0]for sayi in dizi:  if sayi > en_buyuk_sayi:    en_buyuk_sayi = sayiprint("Dizideki en büyük sayı:", en_buyuk_sayi)

Bu kod bloğu, [5, 3, 9, 7, 2] dizisindeki en büyük sayıyı bulacaktır. Çıktı olarak "Dizideki en büyük sayı: 9" elde ederiz.

Bu örnek, bir dizideki en büyük sayıyı bulmak için for döngüsünü nasıl kullanacağımızı göstermektedir. Büyük bir dizide veya farklı veri tiplerinde de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu sayede, verilerinizi daha iyi analiz edebilir ve istatistiksel hesaplamalar yapabilirsiniz.

Alt alt örnek 1: En büyük sayının konumunu bulma

Alt alt örnek 1: En büyük sayının konumunu bulma

Bu alt alt örnekte, for döngüsü kullanarak en büyük sayının konumunu bulan bir programı açıklanmaktadır.

Bu örnek program, bir dizi içerisindeki en büyük sayının konumunu bulmak için kullanır. Programa, bir dizi tanımlanır ve dizinin ilk elemanı en büyük olarak kabul edilir. Ardından, for döngüsü kullanılarak dizinin diğer elemanları dolaşılır. Her bir eleman, şu şekilde kontrol edilir: Eğer eleman, en büyük sayıdan daha büyükse, o eleman en büyük sayı olarak kabul edilir ve konumu kaydedilir. Döngü tamamlandığında, en büyük sayı ve onun konumu ekrana yazdırılır.

Adım Açıklama
1 İlk elemanı en büyük sayı olarak kabul et
2 Diğer elemanları kontrol et
3 Eğer eleman en büyük sayıdan daha büyükse
4 Elemanı yeni en büyük sayı olarak kabul et ve konumunu kaydet
5 Döngüyü tamamla
6 En büyük sayıyı ve konumunu ekrana yazdır

Bu program, bir dizideki en büyük sayının konumu bulma işlemini gerçekleştirmek için for döngüsünü kullanır. Döngü, dizinin tüm elemanlarını dolaşırken, her bir elemanı kontrol eder ve eğer eleman en büyük sayıdan daha büyükse, o elemanı en büyük sayı olarak kabul eder ve konumunu kaydeder. Döngü tamamlandığında, en büyük sayı ve onun konumu ekrana yazdırılır. Bu yöntem, bir dizideki en büyük sayının konumunu bulmak için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Alt alt örnek 2: En büyük sayının kaç defa tekrarlandığını bulma

Alt alt örnek 2: En büyük sayının kaç defa tekrarlandığını bulma

Bu alt alt örnekte, for döngüsü kullanarak en büyük sayının kaç defa tekrarlandığını bulan bir program açıklanmaktadır. Bu örnekte, bir diziye rastgele sayılar atandığı varsayılıyor ve bu dizideki en büyük sayının kaç kez tekrarlandığı belirleniyor. Program başladığında, bir dizi oluşturulur ve rastgele sayılar atandırılır.

#include <iostream>#include <cstdlib>#include <ctime>int main() {  int dizi[10];  int enBuyuk = 0;  int tekrar = 0;  srand(time(0));  for(int i = 0; i < 10; i++) {   dizi[i] = rand() % 10 + 1;   if(dizi[i] > enBuyuk) {     enBuyuk = dizi[i];     tekrar = 1;   }   else if(dizi[i] == enBuyuk) {     tekrar++;   }   std::cout << dizi[i] << " ";  }  std::cout << "\nEn büyük sayı: " << enBuyuk << std::endl;  std::cout << "En büyük sayının tekrar sayısı: " << tekrar << std::endl;  return 0;}

Bu programda, en büyük sayıyı ve tekrar sayısını tutmak için iki değişken tanımlanmıştır: enBuyuk ve tekrar. For döngüsü kullanılarak, diziye rastgele sayılar atanırken, her bir atama işleminden sonra, şu kontroller gerçekleştirilir:

 • Yeni atanan sayı, mevcut en büyük sayıdan büyükse, enBuyuk değişkeni güncellenir ve tekrar değişkeni 1 olarak ayarlanır.
 • Yeni atanan sayı, mevcut en büyük sayıya eşitse, tekrar değişkeni 1 artırılır.

Bu şekilde, dizi üzerindeki tüm sayılar kontrol edilir ve en büyük sayının kaç kez tekrarlandığı belirlenir. Son olarak, program, en büyük sayıyı ve tekrar sayısını ekrana yazdırır.

Alt örnek 2: Dizi elemanlarını ters çevirme

Alt örnek 2: Dizi elemanlarını ters çevirme

Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları ters çeviren bir programı açıklanmaktadır.

Öncelikle, bir dizi tanımlanır ve örnek vermek gerekirse [1, 2, 3, 4, 5] şeklinde elemanlar içerir.

Daha sonra, for döngüsü kullanarak dizinin ilk elemanından başlayarak son elemanına kadar dolaşılır. Bu döngüde, dizinin elemanlarına ulaşmak için bir sayaç kullanılır.

Sayaç ilk başta 0 olarak ayarlanır ve döngü devam ettiği sürece sayaç değeri elemanların indekslerini temsil eder.

Her döngü adımında, dizinin elemanlarına erişmek için dizi[sayaç] ifadesi kullanılır ve bu elemanlar geçici bir değişkene atılır.

Sonra, döngüye devam edilir ve sayaç değeri 1 arttırılır. Sayaç, her döngü adımında bir sonraki elemana karşılık gelir.

Dizi elemanlarını ters çevirmek için, döngünün içinde bir başka değişken kullanılır ve bu değişken dizinin son elemanından başlayarak ilk elemana doğru hareket eder.

Her döngü adımında, geçici değişkenin değeri dizinin tersindeki elemanla değiştirilir.

Bu işlem, döngü sona erene kadar devam eder ve sonunda dizi elemanları ters çevrilmiş olur.

Böylece, for döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları ters çeviren bir programı basitçe oluşturabilirsiniz.

Aşağıda, örnek bir C++ kodu yer almaktadır:

#include <iostream>using namespace std;int main() { int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5}; int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); cout << "Dizi elemanlari: "; for (int i = 0; i < size; i++) {  cout << arr[i] << " "; } cout << endl << "Elemanlari ters cevirildi: "; for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {  cout << arr[i] << " "; } return 0;}

Bu örnekte, dizi elemanları sırasıyla yazdırıldıktan sonra döngü kullanılarak elemanları ters çevrilmiştir. Elde edilen çıktı [5, 4, 3, 2, 1] şeklinde olur.

For döngüsü kullanarak bir dizideki elemanları ters çevirme işlemi, programlamada oldukça yaygın bir yöntemdir ve farklı durumlar için kullanılabilmektedir.

Örnek 3: Girilen sayının faktoriyelini hesaplama

=Bu örnekte, for döngüsü kullanarak girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir programa yer verilmektedir.

Faktöriyel, bir sayının kendisi ve tüm daha küçük pozitif tam sayılarla çarpımını ifade eder. Örneğin, 5'in faktöriyeli (5!) 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120'dir.

For döngüsü, girilen sayının faktöriyelini hesaplamak için kullanılan etkili bir yöntemdir. İlk olarak, kullanıcıdan bir sayı girmesi istenir ve bu sayı bir değişkene atanır. Daha sonra, for döngüsü kullanılarak faktöriyel hesaplanır.

Adım Açıklama
1 Girilen sayıyı ve sonucu saklamak için değişkenler oluştur
2 For döngüsünün başlatılması için başlangıç değeri belirle
3 Döngü koşulunu belirle (sayı sıfırdan büyük olduğu sürece devam et)
4 Faktöriyel hesaplama işlemi (sayıyı çarpmak)
5 Sayıyı bir azalt
6 Yeni sayı için döngüyü tekrarla
7 Sonuçları ekrana yazdır

Bu örnekteki programın algoritması, for döngüsü kullanarak girilen sayının faktöriyelini hesaplamanızı sağlar. Bu şekilde, hızlı ve verimli bir şekilde faktöriyel hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Özetlemek gerekirse, for döngüsü kullanarak girilen sayının faktöriyelini hesaplayan bir program oluşturulabilir. Bu program sayesinde, matematiksel işlemleri tek bir döngüde gerçekleştirerek hız ve verimlilik sağlanır.

Alt örnek 1: Pozitif olmayan sayıların kontrolü

=Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak kullanıcının pozitif olmayan bir sayı girmesini kontrol eden bir programı açıklamaktayız.

Öncelikle, kullanıcıdan sayıyı girmesini istiyoruz. Ardından, girilen sayının pozitif olup olmadığını kontrol etmek için bir for döngüsü kullanıyoruz. Döngü başladığında, kullanıcının girdiği sayıyı kontrol ederiz. Eğer sayı negatif veya sıfıra eşitse, kullanıcıya yanlış bir giriş yaptığını belirten bir mesaj yazdırırız ve program sonlanır.

Eğer sayı pozitifse, döngü devam eder ve girilen sayıyı kullanarak istenen işlemleri gerçekleştiririz. Bu örnekte, sadece kullanıcının pozitif bir sayı girdiğini kontrol etme işlemi vardır, ancak programın içine istediğiniz işlemleri ekleyebilirsiniz.

Programın çalışmasını görselleştirmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Girilen Sayı Durum Çıktı
-5 Negatif Yanlış giriş, lütfen pozitif bir sayı giriniz!
0 Sıfır Yanlış giriş, lütfen pozitif bir sayı giriniz!
10 Pozitif İşlem devam ediyor...

Bu örnek sayesinde, kullanıcının pozitif olmayan sayıları girmesini engelleyebilir ve istenen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Alt örnek 2: Faktoriyel hesaplama fonksiyonu kullanma

Alt örnek 2: Faktoriyel hesaplama fonksiyonu kullanma

Bu alt örnekte, for döngüsü kullanarak faktoriyel hesaplama için özel bir fonksiyonun nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

Faktöriyel hesaplama, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayılarla çarpılması durumudur. Bir sayının faktöriyelini hesaplamak için genellikle for döngüsü kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan bir sayı girişi alınacak ve bu sayının faktöriyeli hesaplanacak. Faktöriyel hesaplama için özel bir fonksiyon olan 'factorial()' kullanılacaktır. Bu fonksiyon, sayının faktöriyelini döndürecektir.

#include using namespace std;int factorial(int n) {  int result = 1;  for (int i = 1; i <= n; i++) {    result *= i;  }  return result;}int main() {  int num;  cout << "Bir sayı girin: ";  cin >> num;  int fact = factorial(num);  cout << num << "'nin faktöriyeli: " << fact << endl;  return 0;}

Bu örnekte, factorial() adlı bir fonksiyon oluşturulur. Bu fonksiyon, 'int' türünden bir parametre alır ve faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştirir. İşlem sonucunu 'result' adlı bir değişkende tutar ve sonunda bu değeri döndürür.

Main() fonksiyonunda, kullanıcıdan bir sayı girişi alınır ve faktöriyel hesaplama fonksiyonuna parametre olarak verilir. Sonuç, 'fact' adlı bir değişkende tutulur ve ekrana yazdırılır.

Bu şekilde, for döngüsü kullanarak faktöriyel hesaplama için özel bir fonksiyonun nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir