Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Giriş

Giriş

admin admin - - 26 dk okuma süresi
141 0

Python programlama dilinin temellerini öğrenmeye başlamak için bu yazıdaki giriş kodlarını kullanabilirsiniz.

Python, genel amaçlı bir programlama dili olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Basit ve okunabilir sözdizimi sayesinde öğrenmesi kolaydır ve aynı zamanda güçlü bir dil olması nedeniyle çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir.

Bu makalede, Python programlama dilindeki temel kavramları öğrenmeye başlayacaksınız. İlk olarak, değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ardından, program akışını kontrol etmek için if-else ifadeleri ve döngüler gibi kontrol akışı yapılarını nasıl kullanacağınızı göreceksiniz. Ayrıca, koşullu ifadeleri oluşturmanın ve matematiksel işlemler yapmanın yolunu da keşfedeceksiniz.

Python’da fonksiyonlar da oldukça önemlidir. Kendi fonksiyonlarınızı nasıl tanımlayabileceğinizi ve kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonları nasıl kullanacağınızı da göreceksiniz.

Python programlama dilinin temellerini öğrenmek için bu makaleyi takip edin ve kod örneklerini deneyerek pratik yapın. Bu sayede hem dilin temel yapısını anlayacak hem de yazılım yeteneklerinizi geliştireceksiniz.

Python programlama dilinin temellerini öğrenmeye başlamak için bu yazıdaki giriş kodlarını kullanabilirsiniz.

=Python programlama dilinin temellerini öğrenmeye başlamak için bu yazıdaki giriş kodlarını kullanabilirsiniz.

Kontrol Akışı

Python’da if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmeyi öğrenin. Kontrol akışı, bir programın belirli bir sırayla çalışmasını sağlayan ve belirli koşullara dayalı olarak farklı işlemleri yapmasını sağlayan bir yapıdır.

Öncelikle, koşullu ifadeleri kullanarak belirli koşullara göre programın hangi yolun izleneceğini belirleyebilirsiniz. Python’da en yaygın kullanılan koşullu ifade, ‘if’ ifadesidir. Bu ifade, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve doğru ise belirtilen işlemi yapar. Eğer koşul yanlış ise program, ‘else’ ifadesine geçerek başka bir işlemi gerçekleştirir.

Python’da ayrıca, iç içe koşullu ifadeleri kullanarak daha karmaşık koşullu ifadeler oluşturabilirsiniz. Bu, bir koşulun doğru olması durumunda başka bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Bu şekilde programınızı daha esnek ve kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz.

Bunun dışında, kontrol akışında döngüler de önemli bir rol oynar. Python’da kullanabileceğiniz iki çeşit döngü bulunur: ‘for’ döngüsü ve ‘while’ döngüsü. Bir döngü, belirli bir işlemin tekrarlanmasını sağlar. For döngüsü belirli bir listedeki her eleman üzerinde işlem yapmak için kullanılırken, while döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlem yapmaya devam eder.

Python’da kontrol akışını doğru bir şekilde kullanmak, programınızı istediğiniz şekilde yönetmenizi sağlar ve kodunuzu daha verimli hale getirir.

Değişkenler ve Veri Türleri

Python’da programlama yaparken, değişkenler ve veri türleri çok önemlidir. Değişkenler, programın çalışması sırasında değerlerini değiştirebileceğimiz bir etiket gibi düşünebiliriz. Bir değişken belirli bir veriyi temsil eder ve bu veriyi istediğimiz şekilde kullanabiliriz.

Python’da değişkenler tanımlamak çok kolaydır. Sadece bir isim belirlememiz ve ona bir değer atamamız yeterlidir. Örneğin:

my_variable = 10

Bu kodda, my_variable adlı bir değişken tanımladık ve ona 10 değerini atadık. Artık bu değişkeni programın herhangi bir yerinde kullanabiliriz. Python, yaratıcı olmanıza olanak tanır ve değişken isimleri daha anlamlı hale getirerek kodunuzun okunabilirliğini artırabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Python’da farklı veri türlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, sayılar için integer (tam sayı) ve float (ondalık sayı) veri türleri vardır. Metinler için ise string (dizi) veri türü kullanılır. Bu veri türleriyle çalışmak için Python’ın sağladığı birçok işlem ve fonksiyon bulunmaktadır.

Python programlama dilinde veri türlerini doğru bir şekilde kullanmak, kodunuzun daha etkili ve hızlı çalışmasını sağlar. Ayrıca, değişkenlerin doğru kullanımı, programınızı daha anlaşılır hale getirir ve hataların önüne geçer. Bu yüzden değişkenler ve veri türleri hakkında iyi bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir.

Python’da değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Python’da değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek oldukça önemlidir. Değişkenler, bir programda kullanılan bilgileri tutmak için kullanılan yapılardır. Python’da değişken tanımlamak için bir değere isim verilir ve bu değere herhangi bir değer atanabilir. Örneğin, bir sayıyı tutmak için aşağıdaki gibi bir değişken tanımlayabilirsiniz:

x = 5

Bu kodda, “x” isimli bir değişken tanımlanıyor ve bu değişkene 5 değeri atanıyor. Artık programınızda “x” değişkenini kullanarak matematiksel işlemler yapabilirsiniz.

Python’da farklı veri türlerini değişkenlere atayabilirsiniz. Bazı yaygın veri türleri şunlardır:

 • Integer (Tam Sayı): Tamsayılar, negatif veya pozitif olabilen tam sayı değerlerini temsil eder. Örneğin, 5, -3 gibi.
 • Float (Ondalıklı Sayı): Ondalıklı sayılar, noktadan sonra kesirli bir kısmı olan sayılardır. Örneğin, 3.14, 2.54 gibi.
 • String (Metin): Metinler, karakter dizilerini temsil eder. Örneğin, “Merhaba Dunya”, ‘Python’ gibi.
 • Boolean (Mantıksal): Mantıksal değerler, doğru veya yanlış değerlerini temsil eder. Örneğin, True (doğru), False (yanlış) gibi.

Bu veri türleri, programınızda farklı bilgileri temsil etmek ve işlemek için kullanabileceğiniz çok önemli araçlardır. Python’da değişkenlerle çalışmak, programınızı daha esnek ve kullanıcı dostu hale getirmenizi sağlar.

Python programlama dilinin temellerinden biri de değişkenler ve veri türleridir. Bir değişken, bir değeri saklamak için kullanılan bir isimdir. Bu değer, programınızda kullanabileceğiniz veriler veya nesneler olabilir. Python, farklı veri türlerine sahiptir ve her biri farklı türdeki bilgileri temsil eder.

Python’da değişkenler tanımlamak için isimlerini belirleyip bir değer atamalısınız. Örneğin, bir sayıyı saklamak için şu şekilde bir değişken tanımlayabilirsiniz:

x = 5

Bu durumda, ‘x’ değişkeni değeri 5 olarak atanır. Ardından, bu değişkeni kullanabilir ve programınızda çeşitli matematiksel işlemler yapabilirsiniz. Python, farklı veri türlerini tanımak için otomatik olarak değişken türünü belirler. Örneğin, bir metin dizisi için şu şekilde bir değişken tanımlayabilirsiniz:

isim = "Ahmet"

Bu durumda, ‘isim’ değişkeni bir metin dizisini, yani bir karakter dizisini temsil eder. Bu değişkeni kullanarak metinle ilgili işlemler yapabilirsiniz, örneğin metin dizilerini birleştirebilir veya belli bir karakterin yerini bulabilirsiniz.

Python, farklı veri türlerini kullanma esnekliği sağlar ve programınızda ihtiyaç duyduğunuz veri türünü seçebilirsiniz. Örneğin, listeler, sözlükler ve demetler gibi farklı veri yapılarına da sahip olabilirsiniz. Bu veri yapıları, programınızın daha karmaşık veri yapılarını ve işlemlerini temsil etmesine yardımcı olur.

Kontrol Akışı

Kontrol akışı, bir programın belirli şartlar altında farklı yollar izlemesine olanak tanır. Python’da, if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmek oldukça kolaydır.

If-else ifadeleri, belirli bir koşulu kontrol eder ve bu koşulun sağlandığı durumlarda belirli bir blok kodu çalıştırır. Eğer koşul sağlanmazsa, else ifadesi ile belirtilen blok kod çalışır. Bu sayede, programının farklı durumlara göre farklı işlemler yapabilmesini sağlar.

Koşul İşlem
Koşul sağlandığında Belirli bir kod bloğu çalıştırılır
Koşul sağlanmazsa Else ifadesi ile belirtilen başka bir kod bloğu çalıştırılır

Döngüler ise belirli bir işlemi tekrarlayarak gerçekleştirir. Python’da for ve while döngüleri bulunur. For döngüsü, belirli bir dizi veya listeyi üzerinde gezinerek tekrarlayan bir işlem yapar. While döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlayan bir işlem yapar. Bu sayede, örneğin bir listedeki elemanları tek tek inceleyebilir veya bir koşul sağlandığı sürece belirli bir işlem yapabilirsiniz.

 • For döngüsü: Belirli bir liste veya dizi üzerinde gezinme
 • While döngüsü: Belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlama

Kontrol akışı, programlarınızı daha esnek ve dinamik hale getirmenizi sağlar. If-else ifadeleri ve döngüler kullanarak belirli koşullara göre farklı işlemler yapabilir ve tekrarlayan işlemleri otomatikleştirebilirsiniz.

Python’da if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmeyi öğrenin.

Python’da if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmek oldukça önemlidir. Bu yapılar, programınızın belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapmasını sağlar. İf-else ifadeleri, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve eğer koşul doğruysa belirtilen işlemi gerçekleştirir. Eğer koşul yanlışsa, else ifadesi devreye girer ve belirtilen başka bir işlemi gerçekleştirir.

Python’da döngüler ise belirli bir koşulu sağladığı sürece işlemleri tekrarlayarak gerçekleştirir. Bu sayede, belirli bir süre boyunca tekrarlanması gereken işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. For döngüsü belirli bir listenin veya dizinin her bir elemanı üzerinde işlem yapmanızı sağlarken, while döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlar.

Örneğin, bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek için if-else ifadelerini kullanabilirsiniz. Eğer sayı 0’dan büyükse “Pozitif” yazdır, eğer sayı 0’dan küçükse “Negatif” yazdır, aksi takdirde “Sıfır” yazdır. Benzer şekilde, bir listedeki elemanları toplamak için de for döngüsünü kullanabilirsiniz. Listenin her bir elemanını dolaşarak toplamı güncelleyebilirsiniz.

Python’da if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmenin önemli bir beceri olduğunu unutmayın. Bu yapıları doğru ve etkili bir şekilde kullanarak programlarınızı daha esnek hale getirebilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Python’da programlamaya başlarken öğrenmeniz gereken temel konulardan biri de değişkenler ve veri türleridir. Değişkenler, programda kullanacağınız değerleri saklamak için kullanılır. Python’da değişken tanımlamak oldukça kolaydır. Bir değişken tanımlamak için sadece değişkenin adını belirleyip değerini atamanız yeterlidir.

Python’da farklı veri türleri bulunur ve her veri türü farklı türden değerler saklamak için kullanılır. Örneğin, ‘str’ veri türü metin gibi karakterlerden oluşan değerleri saklamak için kullanılırken, ‘int’ veri türü tam sayı değerlerini saklamak için kullanılır. Diğer yaygın veri türleri arasında ‘float’ (ondalık sayılar), ‘bool’ (True veya False gibi mantıksal değerler) ve ‘list’ (birbirine bağlı öğelerden oluşan bir liste) bulunur.

Değişkenler ve veri türleri, programınızı daha esnek ve güçlü hale getiren önemli kavramlardır. Doğru veri türünü seçmek ve değişkenleri doğru şekilde kullanmak, programınızın doğru çalışmasını sağlar ve istediğiniz sonuçları elde etmenizi kolaylaştırır. Bu nedenle, Python programlama dilini öğrenirken değişkenler ve veri türleri hakkında detaylı bilgi edinmek önemlidir.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, Python programında belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu ifadeler, programın belirli bir kod bloğunu çalıştırmasını veya atlamasını sağlar. Python’da koşullu ifadelerin oluşturulması için if, elif ve else anahtar kelimeleri kullanılır.

Örneğin, bir sıcaklık örneğini ele alalım. Eğer sıcaklık 25 dereceden yüksekse “Hava sıcak” mesajını ekrana yazdırmak istiyorsak, şu şekilde bir koşullu ifade oluşturabiliriz:

if sıcaklık > 25:  print("Hava sıcak")

Bu ifade, sıcaklık değişkeninin 25’ten büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşul sağlanıyorsa, “Hava sıcak” mesajı ekrana yazdırılır.

Ayrıca, programda birden fazla koşulu kontrol etmek istediğimiz durumlar da olabilir. Bu durumlarda elif ifadesini kullanabiliriz. Örneğin, şöyle bir koşullu ifade:

if sıcaklık > 25:  print("Hava sıcak")elif sıcaklık < 10:  print("Hava soğuk")

Bu ifade, sıcaklık değişkeninin 25'ten büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşul sağlanıyorsa "Hava sıcak" mesajı, sağlanmıyorsa sıcaklık değişkeninin 10'dan küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul da sağlanıyorsa "Hava soğuk" mesajı ekrana yazdırılır.

Koşullu ifadeler, programın farklı durumları ele almasını sağlayan önemli bir yapıdır. Koşul sağlanıyorsa belirli bir kod bloğunu çalıştırır, sağlanmıyorsa başka bir kod bloğunu çalıştırabilir veya hiçbir şart sağlanmıyorsa varsayılan diğer kod bloğunu çalıştırabilir.

Python'da if, elif ve else kullanarak koşullu ifadeleri nasıl oluşturabileceğinizi öğrenin.

Python'da if, elif ve else kullanarak koşullu ifadeler oluşturmak oldukça kolaydır. Bu ifadeler, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek ve buna göre programınızın çalışma akışını değiştirmek için kullanılır. İlk olarak, bir koşul belirleriz ve eğer bu koşul doğru ise belirlediğimiz kod bloğunu çalıştırırız. Eğer koşul yanlışsa, else ifadesi ile belirttiğimiz başka bir koşul kontrol edilir ve bu koşul doğru ise ilişkili kod bloğu çalıştırılır. Eğer hiçbir koşul doğru değilse, else ifadesinin belirlediği kod bloğu çalışır.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18'den büyükse, "Ehliyet alabilirsiniz" şeklinde bir mesaj göstermek istiyoruz. Eğer kullanıcının yaşı 18'e eşit veya daha küçükse, "Ehliyet alamazsınız" şeklinde bir mesaj göstermek istiyoruz. Bu durumu Python'da if, elif ve else ifadeleriyle şu şekilde yazabiliriz:

yas = 20

if yas > 18:

    print("Ehliyet alabilirsiniz")

elif yas == 18:

    print("Belki ehliyet alabilirsiniz")

else:

    print("Ehliyet alamazsınız")

Bu örnekte, ilk olarak yas değişkenini 20 olarak tanımlıyoruz. Ardından if, elif ve else ifadelerini kullanarak koşulları kontrol ediyoruz. Çıktı olarak "Ehliyet alabilirsiniz" mesajını alırız, çünkü yas değişkeni 18'den büyüktür.

Koşullu ifadeler, programınızın farklı senaryolarına göre farklı işlemler yapmanıza olanak sağlar. Bu sayede programınız daha esnek ve kullanıcıya özel bir şekilde çalışabilir.

Python dilinde değişkenler, bir değeri temsil etmek için kullanılır. Bir değişken oluşturmak için öncelikle isim vermeliyiz ve bu ismi "=" işareti ile değer ile ilişkilendirmeliyiz. İşte bir örnek:

my_variable = 5

Yukarıdaki örnekte my_variable isimli bir değişken oluşturduk ve bu değişkenin değerini 5 olarak belirledik. Değişkenler Python'da farklı veri türlerini temsil edebilir. Örneğin:

 • Veir türü: int - tamsayılar için kullanılır
 • Veri türü: float - ondalıklı sayılar için kullanılır
 • Veri türü: string - metin veya karakter dizileri için kullanılır
 • Veri türü: bool - doğru veya yanlış ifadeleri için kullanılır
Veri Türü Örnek
int 5, 10, -3
float 3.14, 2.5, -0.5
string "Merhaba", 'Dünya', "Python"
bool True, False

Değişkenlerin veri türünü belirtmek için, değerlerini atadığımızda kullanabiliriz. Örneğin:

my_int = 5my_float = 3.14my_string = "Merhaba"my_bool = True

Yukarıdaki örneklerde, her değişkenin bir veri türü vardır ve bu türleri belirlemek için Python tarafından otomatik olarak atanır.

Değişkenlerin kullanışlı olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin, bir programda bir değeri birden fazla yerde kullanmanız gerekebilir. Bir değişken oluşturarak bu değeri tek bir yerde depolayabilir ve programınızın daha kolay bakımını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, değişkenlerin değerlerini programın çalışması sırasında değiştirebilirsiniz, böylece programınızı daha esnek hale getirebilirsiniz.

Python dilinde değişkenler çok önemlidir ve temel bir kavramdır. Bu konuda daha fazla bilgi edinerek Python'da daha karmaşık programlar oluşturabilirsiniz.

İç İçe Koşullu İfadeler

Python'da iç içe koşullu ifadeler kullanarak daha karmaşık koşullar oluşturabilirsiniz. İç içe koşullu ifadeler, belirli koşulların birleşimini kontrol etmek için kullanılır ve programın farklı yolları takip etmesini sağlar.

Bir iç içe koşullu ifade oluştururken "if" ifadesi ile başlayıp ardından isteğe bağlı olarak "elif" ve "else" ifadelerini ekleyebilirsiniz. Eğer bir koşul doğru ise, o durumu takip eden kod bloğu çalıştırılır. Eğer bir koşul yanlış ise, bir sonraki koşula geçilir. Son olarak "else" ifadesi, hiçbir koşulun doğru olmadığı durumlarda çalıştırılacak kod bloğunu belirtmek için kullanılır.

Aşağıda bu konuyu daha iyi anlamak için bir örnek bulunmaktadır:

if koşul1:  if koşul2:    # koşul1 ve koşul2 doğru ise burası çalışır  else:    # koşul1 doğru, ancak koşul2 yanlış ise burası çalışırelse:  # koşul1 yanlış ise burası çalışır

Yukarıdaki örnekte, iç içe geçmiş koşullu ifadeler kullanılarak programın belirli durumlara uygun çıktıları üretebileceği bir yapı oluşturulmuştur. Hangi kod bloğunun çalışacağı, koşulların durumuna bağlıdır.

İç içe koşullu ifadelerin kullanımı, programlama becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra daha karmaşık karar mekanizmaları oluşturmanıza olanak sağlar. Bu sayede, programınızın daha esnek ve daha geniş bir işlevselliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Python'da iç içe if-else ifadeleri kullanarak daha karmaşık koşullar oluşturmanın yollarını keşfedin.

Python'da iç içe if-else ifadeleri kullanarak daha karmaşık koşullar oluşturmak mümkündür. İç içe if-else ifadeleri, bir if veya else if bloğunun içine başka bir if veya else if bloğu yerleştirerek oluşturulur. Bu şekilde, programın çeşitli durumlara göre farklı koşulları kontrol etmesi sağlanır.

Örneğin, bir alışveriş uygulamasını düşünelim. Eğer kullanıcının hesabında yeterli bakiye varsa, ödeme işlemi gerçekleştirilir. Ancak, hesapta yeterli bakiye yoksa, kullanıcıya bir uyarı mesajı gösterilir ve başka bir ödeme seçeneği sunulur. Bu durumu iç içe if-else ifadeleri kullanarak şu şekilde gerçekleştirebiliriz:

Koşul Aksiyon
if kullanıcı_bakiye >= odeme_miktari: Ödeme işlemini gerçekleştir
else:
 • Uyarı mesajı göster
 • Alternatif ödeme seçeneği sun

Bu şekilde, eğer kullanıcının hesabında yeterli bakiye varsa ilk koşul sağlanır ve ödeme işlemi gerçekleştirilir. Ancak, eğer hesapta yeterli bakiye yoksa else bloğuna geçilir. Bu blokta kullanıcıya bir uyarı mesajı gösterilir ve alternatif bir ödeme seçeneği sunulur.

İç içe if-else ifadelerini kullanarak daha karmaşık koşullar oluşturabilir ve programınızın farklı senaryolara uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz.

Giriş

Python'da değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Python'da if-else ifadeleri ve döngüler kullanarak program akışını kontrol etmeyi öğrenin.

Python'da if, elif ve else kullanarak koşullu ifadeleri nasıl oluşturabileceğinizi öğrenin.

Python'da iç içe if-else ifadeleri kullanarak daha karmaşık koşullar oluşturmanın yollarını keşfedin.

Python'da farklı operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapmayı ve karşılaştırmalar yapmayı öğrenin.

Python'da for ve while döngülerini kullanarak tekrarlayan işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin.

Python'da kendi fonksiyonlarınızı nasıl tanımlayabileceğinizi ve kullanabileceğinizi öğrenin.

Python'da fonksiyonlara parametreler eklemeyi ve değer döndürmeyi nasıl yapacağınızı öğrenin.

Python'da önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.

Python'da modül ve kütüphaneleri nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Python'da örnek bir modülün nasıl kullanıldığını gösteren basit bir örneği inceleyin.

Python'da en çok kullanılan ve popüler olan bazı kütüphaneleri tanımaya başlayın.

Operatörler

Python'da matematiksel işlemler yapmak ve karşılaştırmalar yapmak için çeşitli operatörler bulunmaktadır. Bu operatörler, kodunuzda verilerle çalışmanızı sağlayan önemli araçlardır. İşte Python'da kullanabileceğiniz bazı operatörler:

 • Aritmetik Operatörler: Matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölme (/) operatörlerini kullanabilirsiniz.
 • Karşılaştırma Operatörleri: İki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, eşitlik (==), eşit değil (!=), büyüktür (>), küçüktür (<), büyük eşit (>=) ve küçük eşit (<=) operatörlerini kullanabilirsiniz.
 • Atama Operatörleri: Bir değeri bir değişkene atamak için kullanılır. Örneğin, "=" operatörü bir değeri bir değişkene atamak için kullanılır.
 • Mantıksal Operatörler: Mantıksal ifadeleri değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, "ve" (and), "veya" (or) ve "değil" (not) operatörlerini kullanabilirsiniz.
 • Birim Operatörleri: Bir değişkenin değerini artırmak veya azaltmak için kullanılır. Örneğin, artırma (+=) ve azaltma (-=) operatörlerini kullanabilirsiniz.

Operatörler, Python programlamasında kullanıcıya büyük bir esneklik sağlar. Bu operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapabilir, koşullar belirleyebilir ve değişkenlere değer atayabilirsiniz. Operatörleri doğru bir şekilde kullanmak, kodunuzun daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bu operatörlerin öncelik sırasını ve nasıl kullanılacağını öğrenerek, kodunuzda istediğiniz sonuçları elde etmek için daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Python'da farklı operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapmayı ve karşılaştırmalar yapmayı öğrenin.

Python'da farklı operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapmayı ve karşılaştırmalar yapmayı öğrenmek oldukça önemlidir. Bu operatörler, sayılarla yapılan temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek, farklı değerleri karşılaştırmak ve mantıksal operasyonlar yapmak için kullanılır.

Matematiksel operatörler arasında toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve üs alma (**) gibi temel işlemler bulunur. Bu operatörleri kullanarak sayılar arasında matematiksel işlemler yapabilirsiniz. Örneğin:

 • 2 + 3 işlemi sonucunda 5 elde edilir.
 • 5 - 2 işlemi sonucunda 3 elde edilir.
 • 4 * 7 işlemi sonucunda 28 elde edilir.
 • 10 / 2 işlemi sonucunda 5 elde edilir.

Ayrıca, karşılaştırma operatörleri kullanarak farklı değerleri karşılaştırabilirsiniz. Bu operatörler arasında eşitlik (==), eşit değil (!=), büyüktür (>), küçüktür (<), büyük eşittir (>=) ve küçük eşittir (<=) gibi operasyonlar bulunur. Bu operatörleri kullanarak sayılar veya diğer değerler arasında karşılaştırmalar yapabiliriz. Örneğin:

Operatör Anlamı Örnek Kullanım
== Eşit 5 == 5 (Sonuç True olur)
!= Eşit değil 5 != 3 (Sonuç True olur)
> Büyüktür 5 > 3 (Sonuç True olur)
< Küçüktür 3 < 5 (Sonuç True olur)

Python'da farklı operatörleri etkin bir şekilde kullanarak matematiksel işlemler yapabilir ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu operatörler, programınızın daha karmaşık ve özelleştirilmiş işlemler gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Popüler Python Kütüphaneleri

Python dünyasında birçok popüler kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, farklı alanlarda geliştirme yaparken işleri kolaylaştırmak ve daha verimli kod yazmak için kullanılır. İşte Python'da en sık kullanılan ve popüler olan bazı kütüphanelerden birkaçı:

 • NumPy: NumPy, Python için bir sayısal hesaplama kütüphanesidir. Vektör ve matris işlemleri gibi sayısal operasyonları hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza olanak sağlar.
 • Pandas: Pandas, veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan bir kütüphanedir. Verileri kolayca işlemek, filtrelemek ve analiz etmek için kullanılır.
 • Matplotlib: Matplotlib, grafik oluşturma ve görselleştirme için kullanılan bir kütüphanedir. Verilerinizi grafikler, çizimler ve diyagramlarla görselleştirmek için çok kullanışlıdır.
 • Scikit-learn: Scikit-learn, makine öğrenme algoritmalarını ve veri analizi araçlarını içeren bir kütüphanedir. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme gibi makine öğrenme tekniklerini kullanmanızı sağlar.

Bunlar yalnızca popüler Python kütüphanelerinin birkaç örneğidir. Python topluluğu sürekli olarak yeni kütüphaneler geliştirmekte ve bu nedenle her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Bu kütüphaneleri kullanarak projelerinizi geliştirebilir, işlerinizi kolaylaştırabilir ve daha verimli çalışabilirsiniz.

Döngüler

Döngüler, Python'da tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Kodları düzenli bir şekilde tekrar etmek ve bir işlemi birden fazla kez gerçekleştirmek için döngüler kullanılır. Python'da iki temel döngü türü vardır: for döngüsü ve while döngüsü.

For Döngüsü:
Python'da for döngüsü, belirli bir aralığı veya bir dizi içindeki her bir öğeyi tek tek çalıştırmak için kullanılır. Döngünün her bir adımında, öğeleri kullanarak belirli bir işlem gerçekleştirilir. Örneğin, bir liste içinde bulunan her bir öğeyi yazdırmak için for döngüsü kullanılabilir. Bu döngü yapısı, belirli bir sayıda tekrar eden işlemleri kolayca gerçekleştirmek için kullanışlıdır.

 • Döngüde bir sayaç kullanarak belirli bir aralığı dolaşabilirsiniz.
 • Listenin her bir elemanını dolaşmak için "in" anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.
 • Range() fonksiyonunu kullanarak belirli bir sayıda döngü yapabilirsiniz.

While Döngüsü:
Python'da while döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece işlemi tekrar etmek için kullanılır. Döngü, belirli bir koşulun doğru olduğu sürece tekrarlanır ve bu koşul yanlış olduğunda döngü sona erer. Örneğin, belirli bir sayıya kadar olan sayıları tek tek yazdırmak için while döngüsü kullanılabilir. Bu döngü yapısı, koşula bağlı olarak tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlıdır.

For ve while döngüleri, programınızı tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için daha etkili ve verimli hale getirmenin bir yoludur. Döngüler, programlama alanında çok kullanılan ve önemli bir kavramdır. Python'da döngülerin nasıl kullanılacağını öğrenmek, kod yazma becerilerinizi geliştirmenize ve daha karmaşık projeler üzerinde çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Python'da for ve while döngülerini kullanarak tekrarlayan işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin.

Python'da for ve while döngülerini kullanmak, tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmenin en etkili yollarından biridir. For döngüsü, belirli bir liste, dize veya aralık üzerinde tekrarlayan işlemler yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, bir liste içindeki her bir öğeyi incelemek veya belirli bir sayı aralığında işlemler gerçekleştirmek için for döngüsünü kullanabilirsiniz.

Öte yandan, while döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır. Bu döngü, bir işlemi belirli bir şart sağlandığı sürece tekrar etmek için kullanılır. Örneğin, kullanıcının doğru bir değer girdiği sürece bir hesaplama yapmayı veya belirli bir sayıya kadar işlemleri tekrarlamayı sağlamak için while döngüsünü kullanabilirsiniz.

For ve while döngülerini kullanarak, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirebilir ve programınızın daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu döngüler sayesinde, belirli bir işlemi her seferinde manuel olarak tekrarlamak yerine, bilgisayarınıza bu işlemi yapması için talimat verebilirsiniz.

Aşağıda, for ve while döngülerini kullanarak nasıl tekrarlayan işlemler gerçekleştireceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz:

 1. For döngüsü kullanarak, bir liste, dize veya aralık üzerinde tekrarlayan işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Döngüyü başlatmak için for anahtar kelimesini ve ardından bir değişken belirtin. Bu değişken, her döngü adımında listenin veya dizinin sıradaki öğesini alacaktır.
 2. While döngüsü kullanarak, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlayan işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Döngüyü başlatmak için while anahtar kelimesini ve ardından bir koşul belirtin. Bu koşul, her döngü adımında kontrol edilecektir ve koşul doğru olduğu sürece döngü tekrarlanacaktır.
 3. Her döngü adımında yapmak istediğiniz işlemleri döngü içerisinde belirtin. Bu işlemler, döngü adımı gerçekleştirildikten sonra tekrar tekrar çalıştırılacak olan kod bloğudur.
 4. İster for döngüsü ister while döngüsü kullanıyor olun, döngünün sonsuz bir döngü olmaması için uygun bir durdurma koşulu belirtin. Bu koşul, döngü tekrarlandıkça kontrol edilecek ve koşul yanlış olduğunda döngü sonlanacaktır.

For ve while döngülerini kullanarak, Python programınızda tekrarlayan işlemleri kolayca gerçekleştirebilir ve kodunuzu daha temiz ve sürdürülebilir hale getirebilirsiniz.

=Python'da değişkenler, programlarda değerleri saklamak için kullanılan temel bir yapı taşıdır. Bir değişkenin değeri çeşitli veri türlerini alabilir. Örneğin, bir sayı, bir metin veya bir liste gibi farklı veri türleriyle çalışabilirsiniz. Değişken tanımlama işlemi "=" işaretiyle yapılır. Değişken adı ve değeri arasında bir atama işlemi gerçekleştirilir. Örneğin, "x = 5" ifadesiyle "x" adında bir değişken tanımlanır ve değeri 5 olarak atanır. Değişkenler sayesinde programınızın farklı noktalarında aynı değeri kullanabilir ve kolayca değiştirebilirsiniz.Python'da farklı veri türleri kullanmak için bazı anahtar kelimeler kullanılır. Örneğin, "str" kelimesi bir metin veri türünü temsil ederken, "int" kelimesi tamsayı veri türünü temsil eder. Bu anahtar kelimelerle birlikte değişkenlerin veri türünü belirleyebilirsiniz.Ayrıca, Python'da listeler gibi farklı veri türlerini gruplamak için de kullanılan veri yapıları bulunur. Bu veri yapıları, aynı türden veya farklı türdeki verileri bir araya getirmenize olanak sağlar.Değişkenlerin ve veri türlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek, Python programlama dilini etkili bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde oldukça önemli bir yapı taşıdır. Bir fonksiyon, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş bir dizi kod parçacığıdır. Bu kod blokları, fonksiyon çağrıldığında çalışır ve bir sonuç üretebilir.

Fonksiyonlar, tekrar kullanılabilirliği artırır ve kodun daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Python'da kendi fonksiyonlarınızı tanımlayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz her yerde çağırabilirsiniz.

Fonksiyonlarda parametreler kullanarak girdi değerlerini alabilir ve dönüş değerleri ile çıktı üretebilirsiniz. Parametreler, fonksiyonlara belirli değerleri vermenizi sağlar ve fonksiyon içinde bu değerler kullanılarak işlem yapılabilir. Dönüş değerleri ise fonksiyonun bir sonuç üretmesini sağlar.

Fonksiyonlar, Python'da bulunan önceden tanımlanmış fonksiyonlar ile birlikte kullanılabilir. Bu fonksiyonlar, belirli işlemleri kolaylaştırır ve çok kullanılan işlemleri hızlıca gerçekleştirmenizi sağlar. Örnek olarak, "print()" fonksiyonu, ekrana metin veya değerler yazdırmak için kullanılır.

Fonksiyonları kullanarak kodunuzu daha modüler hale getirebilir, tekrar eden işlemleri fonksiyonlarla gerçekleştirebilir ve daha düzenli bir kod yazabilirsiniz. Özellikle büyük ve karmaşık projelerde fonksiyonlar sıklıkla kullanılır ve programın daha yönetilebilir olmasını sağlar.

Python'da kendi fonksiyonlarınızı nasıl tanımlayabileceğinizi ve kullanabileceğinizi öğrenin.

Python'da kendi fonksiyonlarınızı tanımlayıp kullanabilmeniz oldukça önemli bir beceridir. Fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanılabilen kod parçacıklarıdır ve programınızın temel yapıtaşlarından biridir. Bir fonksiyon, belirli bir amaç için tasarlanmış bir kod bloğudur ve istenildiğinde çağrılabilen bir yapıya sahiptir.

Fonksiyonlar, programınızın modüler olmasını sağlar ve kodun daha okunaklı ve yönetilebilir olmasını sağlar. Kendi fonksiyonlarınızı oluşturmak için def anahtar kelimesini kullanırız. Fonksiyonu tanımlarken, fonksiyonun adını belirler ve parantez içinde parametreleri belirtebilirsiniz.

Bir fonksiyonun anahtar kısımları şunlardır:

 • def anahtar kelimesi: Fonksiyonun tanımlanmasını sağlar.
 • Fonksiyon adı: Fonksiyonun çağrılabilmesi için kullanılan isimdir.
 • Parametreler: Opsiyonel olarak, fonksiyonun çalışması için gerekli olan değerleri belirtebilirsiniz.
 • Kod bloğu: Fonksiyonun içindeki kodu bu blok içinde yazarsınız.
 • Return ifadesi: Fonksiyonun geriye değer döndürmesi gerekiyorsa, return ifadesi kullanılır.

Kendi fonksiyonlarınızı tanımlarken, fonksiyonun amacını ve ne yapacağını net bir şekilde belirlemek önemlidir. Ayrıca, fonksiyonun her zaman aynı sonucu üretmesini sağlamak için gerekli girişleri doğru bir şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Python'da Değişkenler ve Veri Türleri

Python programlama dilinde değişkenler, değerleri saklamak ve işlemek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Bir değişken tanımlamak için "=". Operatörünü kullanırız. Örneğin:

x = 5

Bu örnekte, "x" adında bir değişken tanımladık ve ona 5 değerini atadık. Python otomatik olarak değişkenin veri türünü algılar ve buna göre işlem yapar.

Python'da yaygın olarak kullanılan veri tipleri şunlardır:

 • Sayılar: Tamsayılar (int) ve ondalık sayılar (float)
 • Dizeler: Metinleri ifade etmek için kullanılan karakter dizileri (str)
 • Listeler: Birden çok değeri saklamak için kullanılan veri türleri (list)
 • Tuple: Değiştirilemez değerleri saklamak için kullanılan veri türleri (tuple)
 • Sözlükler: Anahtar-değer çiftlerini saklamak için kullanılan veri türleri (dict)

Her veri türü farklı özelliklere ve işlevlere sahiptir ve Python sözdizimi içinde farklı şekillerde kullanılır. Değişkenlerinizi doğru veri türüne atayarak programınızı daha etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Fonksiyon Parametreleri ve Dönüş Değerleri

=

Python'da fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren ve tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyonları tanımlarken, parametreler ve dönüş değerleri kullanabilirsiniz.

Parametreler: Fonksiyonlara girdi olarak verilecek değerlere parametre denir. Parametreler, fonksiyonun işlem yaparken kullanabileceği geçici değişkenler olarak düşünülebilir. Bir fonksiyonun herhangi bir parametreye ihtiyacı olmayabilir, bazı durumlarda ise birden fazla parametre kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında, selamla() fonksiyonu bir isim parametresi alır ve bu ismi kullanarak bir selamlama mesajı oluşturur:

def selamla(isim):  print("Merhaba, " + isim)  selamla("Ahmet") # "Merhaba, Ahmet" çıktısı verir

Dönüş Değerleri: Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirdikten sonra sonuç olarak bir değer döndürebilir. Dönüş değeri, fonksiyonun sonucunu kullanabilmek için başka bir değişkene atayabilir veya doğrudan kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında, topla() fonksiyonu iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür:

def topla(a, b):  return a + b  sonuc = topla(10, 5)print(sonuc) # 15 çıktısı verir

Bu şekilde fonksiyonlar, daha karmaşık işlemleri kolaylaştırır ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır.

Python'da fonksiyonlara parametreler eklemeyi ve değer döndürmeyi nasıl yapacağınızı öğrenin.

Python'da fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getiren ve tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyonları daha işlevsel hale getirmek ve çeşitli durumlarda kullanmak için parametreler ve dönüş değerleri ekleyebiliriz.

Fonksiyonlara parametreler eklemek, fonksiyonun gerekli verileri almasına ve bu verilerle çalışmasına olanak tanır. Parametreler, fonksiyonun tanımında belirtilir ve fonksiyon çağrısı sırasında değerlerle birlikte iletilir.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlayalım:

Kod:

  def welcome(name):    print("Welcome,", name)

Bu fonksiyon, bir name parametresi alacak ve bu parametre ile birlikte "Welcome," mesajını ekrana yazdıracaktır. Fonksiyonu çağırırken, bir değer geçerek fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Fonksiyonlardan dönen değerler, fonksiyonun bir hesaplama yapması veya işlem sonucunu döndürmesi gerektiğinde kullanılır. Bir fonksiyonun dönüş değerini belirtmek için "return" ifadesi kullanılır.

Aşağıdaki örnek, iki sayıyı toplayan ve toplamı döndüren bir fonksiyon göstermektedir:

Kod:

  def add_numbers(num1, num2):    return num1 + num2

Bu fonksiyonu çağırırken, toplam değerini kullanmak istediğimiz değişkene atayabiliriz:

Kod:

  result = add_numbers(5, 3)  print(result) # Çıktı: 8

Python'da fonksiyonlara parametreler eklemek ve dönüş değerlerini kullanmak, kodunuzu daha esnek ve modüler hale getirmenize yardımcı olur. Bu şekilde, aynı işlemi tekrar tekrar yazmak yerine, fonksiyonları kullanarak kodunuzu daha verimli bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Operatörler

Python programlama dilinde, farklı operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapabilir ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Operatörler, değerler arasında işlemleri gerçekleştirir veya koşulları karşılaştırır. İşte Python'da kullanabileceğiniz bazı yaygın operatörler:

 • Aritmetik Operatörler: Matematiksel işlemler için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve modül (%) operatörleriyle işlemler yapabilirsiniz.
 • Karşılaştırma Operatörleri: İki değeri karşılaştırmak için kullanılır ve sonucun doğru (True) veya yanlış (False) olmasını sağlar. Örneğin, eşitlik (==), eşit değil (!=), büyüktür (>), küçüktür (<), büyük eşittir (>=) ve küçük eşittir (<=) operatörleriyle karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
 • Mantıksal Operatörler: Koşulları birleştirme veya değerleri tersine çevirme gibi mantıksal işlemler için kullanılır. Örneğin, ve (and), veya (or), değil (not) operatörleriyle mantıksal operasyonlar gerçekleştirebilirsiniz.
 • Atama Operatörleri: Değişkenlere değer atamak veya değerleri güncellemek için kullanılır. Örneğin, eşittir (=), artı eşittir (+=), eksiler eşittir (-=), çarpi eşittir (*=) ve bölü eşittir (/=) operatörleriyle değişkenlere atamalar yapabilirsiniz.

Operatörler, Python'da programlarınızı daha etkili ve esnek hale getirebilmeniz için önemli bir araçtır. İşlemlerinizin ve karşılaştırmalarınızın doğru sonuçlar verdiğinden emin olmak için operatörleri doğru bir şekilde kullanmayı unutmayın.

Önceden Tanımlı Fonksiyonlar

Python'da, önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonlar mevcuttur. Bu fonksiyonlar, Python tarafından sağlanan yerleşik fonksiyonlar olarak bilinir ve çeşitli işlemler için kullanılabilirler. Bu bölümde, bazı popüler önceden tanımlı fonksiyonları keşfedeceğiz.

 • print(): Bu fonksiyon, belirtilen bir metni veya değeri ekrana yazdırmak için kullanılır. Örneğin,
  print("Merhaba, Dünya!")

  koduyla "Merhaba, Dünya!" yazısı ekrana basılır.

 • len(): Bu fonksiyon, bir dizi, liste veya dize gibi veri yapısının uzunluğunu verir. Örneğin,
  len("Merhaba")

  koduyla "Merhaba" kelimesinin uzunluğu olan 7 döner.

 • input(): Bu fonksiyon, kullanıcıdan bir giriş almak için kullanılır. Örneğin,
  isim = input("Adınızı girin: ")

  koduyla kullanıcıdan isim istenir ve girilen değer "isim" değişkenine atanır.

 • range(): Bu fonksiyon, belirli bir aralıktaki sayıları üretmek için kullanılır. Örneğin,
  for i in range(5):

  döngüsü 0'dan 4'e kadar olan sayıları üretecektir.

Bunlar sadece bazı örneklerdir ve Python'da daha birçok önceden tanımlı fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonları kullanarak zaman kazanabilir ve kodunuzu daha verimli hale getirebilirsiniz.

Python'da önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.

Python'da önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonları kullanmak, programlama sürecinde büyük kolaylık sağlar. Bu fonksiyonlar, çeşitli görevleri yerine getirmek için önceden tanımlanmış ve hazır olarak sunulmaktadır.

Bu fonksiyonları kullanarak daha karmaşık işlemleri basit bir şekilde gerçekleştirebilir ve kodunuzun daha organize ve okunabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Python'da önceden tanımlanmış bazı kullanışlı fonksiyonların örnekleri şunlardır:

 • print() fonksiyonu: Ekrana çıktı yazdırmak için kullanılır.
 • len() fonksiyonu: Bir nesnenin uzunluğunu veya eleman sayısını döndürür.
 • range() fonksiyonu: Belirli bir aralıktaki sayıları üretir.
 • input() fonksiyonu: Kullanıcıdan giriş alır.
 • type() fonksiyonu: Bir nesnenin veri tipini belirler.

Bu fonksiyonlar, Python programlama dilinin gücünü ve esnekliğini kullanmanıza olanak sağlar. Onları doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek, daha hızlı ve verimli kod yazabilirsiniz.

Python'da değişkenler, programınızda saklamak istediğiniz değerleri temsil etmek için kullanılır. Her değişken bir veri türüne sahip olabilir. Veri türleri, bir değişkenin tutabileceği değerlerin türünü ve bu değerler üzerinde ne tür işlemler yapabileceğinizi belirler.

Python'da bazı yaygın veri türleri şunlardır:

 • Integer: Tam sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, x = 3 bir integer değişken tanımlar.
 • Float: Ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, y = 3.14 bir float değişken tanımlar.
 • String: Metin veya karakter dizilerini temsil etmek için kullanılır. Örneğin, name = "Ahmet" bir string değişken tanımlar.
 • Boolean: Sadece True veya False değerlerini temsil etmek için kullanılır. Örneğin, is_true = True bir boolean değişken tanımlar.
 • List: Birden çok değeri bir araya getirmek için kullanılır. Örneğin, numbers = [1, 2, 3, 4] bir listeyi temsil eder ve liste içindeki her eleman bir indeksle erişilebilir.

Python'da değişkenlerin nasıl tanımlandığını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğrendikten sonra, programınızda daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek ve verileri işlemek için kullanabileceğiniz diğer özelliklere de bakabilirsiniz.

Modüller ve Kütüphaneler

Python'da modüller ve kütüphaneler kullanarak programlarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Modüller, Python'ın önceden yazılmış kod parçalarını içeren bir dosyadır ve belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılabilir. Kütüphaneler ise bir veya daha fazla modülü içeren ve genellikle belirli bir alanda kullanılan bir koleksiyondur.

Modüller kullanarak, belirli işlevleri tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtulabiliriz. Örneğin, matematiksel işlemler yapmak için "math" adlı bir modül kullanabiliriz. Bu modül, matematiksel fonksiyonları ve sabitleri içerir ve onları kullanarak karmaşık matematiksel işlemler yapabiliriz.

Kütüphaneler ise daha büyük projelerde kullanışlıdır. Örneğin, veri analizi için "pandas" kütüphanesini kullanabiliriz. Pandas, veri manipülasyonu ve analizi için birçok fonksiyon ve yöntem sunar ve büyük miktarda veriyi kolayca işlememizi sağlar.

Python, birçok önceden tanımlanmış modül ve kütüphane içerir. Örneğin, veritabanı işlemleri için "sqlite3" modülünü veya grafik çizimler için "matplotlib" kütüphanesini kullanabilirsiniz. Bu hazır modüller ve kütüphaneler, programlama işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için güçlü araçlar sunarlar.

Modül veya kütüphaneleri kullanmak için, öncelikle onları programımıza dahil etmemiz gerekmektedir. Bir modülü veya kütüphaneyi programa dahil etmek için "import" anahtar kelimesini kullanabiliriz. Ardından, ilgili fonksiyonları veya yöntemleri kullanarak istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Örneğin, "math" modülünü kullanarak bir dizi matematiksel işlem yapmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz:

import math# Örnek işlemlerkarekok = math.sqrt(25)sinus = math.sin(math.radians(90))logaritma = math.log10(100)

Yukarıdaki örnekte, "math" modülünü programa dahil ettikten sonra, "sqrt", "sin" ve "log10" gibi fonksiyonları kullanarak kare kök, sinus ve logaritma işlemlerini gerçekleştirdik.

Bu şekilde, modül ve kütüphaneleri kullanarak Python programlarınızı genişletebilir ve daha fazla işlevsellik ekleyebilirsiniz.

Python'da modül ve kütüphaneleri nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Python, geniş bir modül ve kütüphane koleksiyonuna sahip olduğu için bu yazılım dili oldukça güçlüdür. Bu modül ve kütüphaneler, çeşitli özel görevleri yerine getirmek için kullanılabilir ve programcılara çok çeşitli özellikler sunar. Bu yazıda, Python'da modül ve kütüphaneleri nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz.

Python'da, bir modül veya kütüphane kullanmak için öncelikle onu programımıza dahil etmemiz gerekmektedir. Bunu yapmak için, "import" anahtar kelimesini kullanabiliriz. Modülü veya kütüphaneyi doğrudan belirtmek veya kısaltma kullanmak gibi farklı yöntemlerle bir modülü içe aktarabiliriz. Örneğin:

import math

Bu kod ile Python'ın matematiksel işlemler için sağladığı "math" modülünü dahil etmiş oluruz. Artık modül içerisindeki fonksiyonları veya özellikleri kullanabiliriz. Örneğin, "math" modülündeki "sqrt()" fonksiyonu, karekökünü hesaplamak için kullanılabilir:

import mathx = math.sqrt(25)print(x) # Output: 5.0

Ayrıca, Python'da birçok özel kütüphane de bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, genellikle belirli bir görevi daha kolay hale getirmek için özel olarak oluşturulmuştur. Örneğin, "numpy" kütüphanesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran bir kutuphanedir. "pandas" kütüphanesi ise veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan bir kütüphanedir.

Python'da modül ve kütüphanelerin nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra, programlarınızı daha hızlı ve verimli hale getirmek için bu çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Bu sayede, daha karmaşık problemleri çözmek için hazır çözümleri kullanabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Python programlama dilinin temellerini öğrenmeye başlamak için bu yazıdaki giriş kodlarını kullanabilirsiniz. Python, kullanıcı dostu bir dil olup, öğrenmesi kolaydır ve birçok programlama alanında kullanılmaktadır. Programlamaya yeni başlayanlar için Python, kodlama becerilerini geliştirmek ve programlama konusunda temel bilgiler edinmek için ideal bir seçenektir. Bu yazıda, Python'da değişkenlerin nasıl tanımlandığını, veri türlerini nasıl kullanacağınızı, kontrol akışını nasıl kontrol edeceğinizi, koşullu ifadeleri ve döngüleri nasıl kullanacağınızı, fonksiyonları ve modülleri nasıl tanımlayacağınızı öğreneceksiniz.

Örnek Bir Modül Kullanımı

=Python programlama dilinde modüllerin kullanımı oldukça yaygındır. Modüller, kodunuzda tekrar tekrar kullanılan işlevleri ve özellikleri gruplandırmak için kullanılır. Ayrıca Python'da birçok önceden tanımlanmış modül bulunmaktadır ve bu modülleri kullanarak programlarınızı daha işlevsel hale getirebilirsiniz.Bir modülü kullanmak için öncelikle onu projenize dahil etmeniz gerekmektedir. Python'da bir modülü içe aktarmak için import anahtar kelimesini kullanırız. Örnek olarak, math modülünü içe aktarmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

import math

Bir kez içe aktarıldığında, modüldeki fonksiyonlara ve değişkenlere modül_adı.fonksiyon_adi veya modül_adı.değişken_adi şeklinde erişebilirsiniz. Örneğin, math modülünde bulunan sqrt() fonksiyonuna erişmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

import mathsayi = 16karekok = math.sqrt(sayi)print("Sayının karekökü:", karekok)

Yukarıdaki kod, math modülündeki sqrt() fonksiyonunu kullanarak bir sayının karekökünü hesaplar ve ekrana yazdırır.Python'da kullanabileceğiniz birçok modül bulunmaktadır. Örneğin, datetime modülü tarih ve zamanla ilgili işlemler yapmanıza olanak sağlar, random modülü rastgele sayılar oluşturmanızı sağlar ve requests modülü web istekleri göndermenizi sağlar.Modüller, Python programlama dilinde işleri kolaylaştıran ve kodunuzu daha verimli hale getiren önemli bir araçtır. Kendi projelerinizde modüllerin kullanımını keşfederek daha güçlü ve işlevsel programlar oluşturabilirsiniz.

Python'da örnek bir modülün nasıl kullanıldığını gösteren basit bir örneği inceleyin.

Python'da örnek bir modülün nasıl kullanıldığını gösteren basit bir örneği inceleyin.

Birçok Python modülü, programlamayı daha kolay ve etkili hale getirmek için kullanılabilir. Modüller, hazır işlevler ve sınıflar içerebilir, böylece tekrar tekrar yazmanız gereken kodları yeniden kullanabilirsiniz. Ayrıca, karmaşık işlemleri daha hızlı yapmanıza ve daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.

Örnek olarak, "time" adlı bir Python modülü ele alalım. Bu modülü kullanarak zamanla ilgili birçok işlem yapabiliriz. Örneğin, bir işlem süresini ölçmek veya programımızın hızını ayarlamak için zaman zamanlayıcıları oluşturabiliriz.

Aşağıdaki örnekte, time modülünü kullanarak bir zaman zamanlayıcısı oluşturacağız:

import timestart_time = time.time()# Uzun sürecek bir işlemi burada yapabilirizend_time = time.time()elapsed_time = end_time - start_timeprint("İşlem süresi:", elapsed_time, "saniye")

Bu örnekte, "time" modülünü içe aktarıyoruz ve başlangıç ve bitiş zamanlarını kaydederek bir işlem süresi hesaplıyoruz. Sonucu ekrana yazdırarak kullanıcıya bilgi veriyoruz.

Bu basit örnek, Python'da modül kullanmanın gücünü ve kolaylığını göstermektedir. Birçok farklı modül mevcuttur ve ihtiyaçlarınıza göre kullanabileceğiniz birçok farklı fonksiyon içerirler. Python modüllerini kullanarak işlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Python'da program akışını kontrol etmek için sıklıkla koşullu ifadeler kullanılır. Koşullu ifadeler, belirli koşulların sağlanması durumunda belirli bir işlem ya da kod bloğunun çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde, program içerisindeki farklı senaryolara göre farklı aksiyonlar alınabilir.

Python'da if, elif ve else ifadeleri kullanarak koşullu ifadeler oluşturulur. İf ifadesi, bir koşulun doğru olması durumunda çalıştırılacak kod bloğunu belirtir. Elif ifadesi, bir önceki koşulun yanlış, kendi koşulunuz doğru olduğu durumlarda çalıştırılan kod bloğunu belirtir. Else ifadesi ise tüm önceki koşulların yanlış olduğu durumlarda çalıştırılan kod bloğunu belirtir.

Örneğin, bir günün hava durumuna bağlı olarak giyinme durumunu kontrol eden bir program yazmak istediğinizi düşünelim. İlk olarak, kullanıcıdan hava durumu bilgisini alırız. Ardından, if-elif-else ifadeleri kullanarak belirli koşullara göre giyinme tavsiyelerinde bulunuruz. Örneğin, eğer hava sıcaksa "Hafif ve serin kıyafetler giyin" gibi bir tavsiye veririz. Eğer hava soğuksa "Kazak ve mont giyin" gibi bir tavsiye veririz. Eğer hava yağmurluysa "Şemsiye ve yağmurluk alın" gibi bir tavsiye veririz. Bu şekilde, koşullu ifadeler yardımıyla programımız hava durumuna göre farklı aksiyonlar alabilen bir yapıya sahip olur.

Popüler Python Kütüphaneleri

Python, birçok kütüphane ve modül ile birlikte gelir ve bu kütüphaneler program geliştirme sürecinde büyük ölçüde kolaylık sağlar. İşte popüler ve kullanışlı Python kütüphanelerinden bazıları:

 • Pandas: Veri analizi ve işleme için kullanılan güçlü bir kütüphane. Veri yapılarının ve veri setlerinin manipülasyonu için kullanılır.
 • Numpy: Bilimsel hesaplama ve sayısal işlemler için kullanılan temel bir kütüphane. Diziler ve matrislerde hızlı hesaplamalar yapmayı sağlar.
 • Matplotlib: Veri görselleştirme için kullanılan bir kütüphane. Grafikler, histogramlar, dağılım grafikleri gibi çeşitli grafik türlerini oluşturmayı sağlar.
 • Scikit-learn: Makine öğrenimi ve veri madenciliği için kullanılan popüler bir kütüphane. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme gibi işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi algoritma ve araç sağlar.
 • TensorFlow: Derin öğrenme ve yapay zeka uygulamaları için kullanılan bir kütüphane. Büyük veri setlerinde karmaşık matematiksel hesaplamalar gerçekleştirmeyi sağlar.

Bunlar sadece popüler olan bazı kütüphanelerdir ve Python ekosistemi sürekli olarak büyümektedir. Bu kütüphaneler, Python programlama dilinin çok çeşitli alanlarda ve projelerde etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar.

Python'da en çok kullanılan ve popüler olan bazı kütüphaneleri tanımaya başlayın.

Python'da en çok kullanılan ve popüler olan bazı kütüphaneleri tanımak oldukça önemlidir. Bu kütüphaneler, geliştirme sürecinizi hızlandırabilir, işleri kolaylaştırabilir ve daha yetenekli programlar yazmanıza olanak sağlar.

Birinci olarak, Pandas kütüphanesini tanıyalım. Pandas, veri analizi ve veri işleme için oldukça güçlü bir kütüphanedir. Veri setlerini yüklemek, temizlemek ve analiz etmek için çeşitli araçlar ve fonksiyonlar sunar. Tablolar şeklinde veri manipülasyonu yapabileceğiniz ve veri analitiği algoritmalarını uygulayabileceğiniz bir Python kütüphanesidir.

Bir diğer popüler kütüphane ise Numpy'dir. Numpy, bilimsel hesaplamalar için kullanılan bir kütüphanedir ve büyük, çok boyutlu diziler ve matrisler üzerinde etkili işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Vektör ve matris işlemleri için optimize edilmiş birçok fonksiyon sunar ve Python'ın temel veri yapısı olmayan listelerden daha hızlıdır.

Bir başka önemli kütüphane ise Matplotlib'dir. Matplotlib, grafik çizimi ve veri görselleştirme için kullanılan bir kütüphanedir. Basit çizimlerden karmaşık grafiklere kadar birçok farklı şekilde verileri görselleştirebilirsiniz. Sinir ağları, dağılım grafikleri, histogramlar ve daha fazlası gibi birçok grafik türünü destekler.

Bu kütüphaneler ve daha fazlası, Python programlama dilinin gücünü artırmak ve daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmanıza olanak sağlamak için kullanabilirsiniz. Geliştirme sürecinizde bu kütüphaneleri öğrenerek, projelerinizi daha da geliştirebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun programlar yazabilirsiniz.

Python programlama dilinin temellerini öğrenmeye başlamak için bu yazıdaki giriş kodlarını kullanabilirsiniz.

Python, basit ve anlaşılır yapısıyla öğrenilmesi kolay bir programlama dilidir. Bu yazıda, Python dilini kullanarak temel programlama kavramlarını öğrenmek için adım adım ilerleyeceğiz.

İlk olarak, Python'da değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve farklı veri türlerini nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Değişkenler, programda kullanacağınız verileri saklamak için kullanılır ve birden çok veri türüne sahip olabilirler. Bu veri türleri arasında sayılar, metinler, listeler ve daha fazlası bulunur.

Ardından, if-else ifadeleri ve döngüler gibi kontrol akışı yapısını öğreneceksiniz. Bu yapılar, programınızı belirli koşullara göre yönlendirmenizi ve tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Koşullu ifadeler kullanarak programınızın farklı durumlara göre nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz.

Python programlama dilinde fonksiyonlar da oldukça önemlidir. Fonksiyonlar, belirli bir görevi gerçekleştiren ve başka yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış kod bloklarıdır. Kendi fonksiyonlarınızı tanımlayabilir ve kullanabilirsiniz. Fonksiyonların parametrelerini ve dönüş değerlerini de belirleyebilirsiniz.

Python'da modüller ve kütüphaneler de çok yaygın olarak kullanılır. Modüller, önceden yazılmış ve paketlenmiş işlevleri içerir ve bu işlevleri kullanarak programınıza ek özellikler ekleyebilirsiniz. Örneğin, popüler bir Python kütüphanesi olan NumPy, büyük veri setleri üzerinde matematiksel işlemler yapmak için kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir