Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Hazır Python Kodları

Hazır Python Kodları

admin admin - - 20 dk okuma süresi
393 0

Python programlama dili, kullanıcıların ihtiyaç duydukları kodları hızlı ve kolay bir şekilde yazmalarına olanak tanır. Bu hazır kodlar ve örnekler, Python dilini öğrenenlerin program yazma sürecini hızlandırır ve pratik yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar her seviyedeki kullanıcının ihtiyaçlarına uygun kodlar sunar.

Bu hazır kodlar, çeşitli konularda kullanılmak üzere sınıflandırılmıştır. Veri yapıları, koşullar ve döngüler, fonksiyonlar ve daha fazlası gibi programlama temellerini içerir. Hatta iç içe geçmiş döngüler ve farklı şartlar için çözümler de sağlar.

Python için hazır kodlar ve örnekler arasında, listeler, demetler, sözlükler ve kümeler gibi veri yapıları için örnekler bulunur. Ayrıca, if, elif, else gibi koşul ve döngü yapılarını kullanarak programlar yazmanızı sağlayacak kodlar da bulunur. For döngüsü, belirli bir aralıkta tekrar eden işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Iç içe geçmiş for döngüsü ise matris gibi yapılarda işlem yapma imkanı sunar. Ayrıca, belirli bir şart sağlandığı sürece çalışmasını sağlayan while döngüsü de kullanılabilir. If koşulu ise bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Bunların yanı sıra, fonksiyonlarla ilgili olarak da örnekler bulunmaktadır. Fonksiyon tanımlama, parametre geçme, geri dönüş değeri ve bunlarla ilgili kullanım örnekleri sunulmaktadır. Parametreli fonksiyonlar, fonksiyon tanımlarken argüman olarak parametre geçme ve bu parametrelerle işlem yapma yeteneği sunar. Döndürülen değere sahip fonksiyonlar ise farklı şekillerde kullanabileceğiniz sonuçlar sağlar.

Veri Yapıları

Python programlama dili, çeşitli veri yapılarını kullanmanıza olanak sağlar. Bu veri yapıları arasında listeler, demetler, sözlükler ve kümeler bulunur. Her bir veri yapısının farklı özellikleri ve kullanım alanları vardır. Bu yapılar, programlarınızda verilerin depolanması, işlenmesi ve düzenlenmesi konularında size yardımcı olur.

Listeler, birden fazla değeri saklayabilen bir veri yapısıdır. İhtiyaç duyduğunuzda listeye eleman ekleyebilir, çıkarabilir veya değiştirebilirsiniz. Listeler, öğeleri indeksler aracılığıyla erişilebilen ve sıralı bir şekilde tutulan veri yapılarıdır. Örneğin, bir müşteri listesi veya bir alışveriş sepeti gibi durumlarda listeler kullanabilirsiniz.

Demetler ise listelere benzer, ancak değiştirilemez bir veri yapısıdır. Yani, bir kez oluşturulduktan sonra elemanlarını değiştiremezsiniz. Demetler, birden çok elemanı bir arada tutarken, bu elemanları değiştirmek istemediğiniz durumlarda kullanışlıdır. Örneğin, bir noktanın koordinatlarını veya bir öğrencinin adını ve notlarını saklamak için demetler kullanabilirsiniz.

Sözlükler, anahtar-değer çiftlerini kullanarak verileri saklarlar. Her bir anahtar, bir değere karşılık gelir ve bu sayede veriye hızlı bir şekilde erişim sağlanır. Anahtarlar benzersiz olmalıdır, yani aynı anahtara sahip iki öğe olamaz. Sözlükler, bir kelime sözlüğü veya bir kullanıcının bilgilerini saklamak gibi durumlarda kullanılabilir.

Kümeler, benzersiz ve sırasız değerleri saklamak için kullanılır. Bir kümede aynı değere sahip elemanlar bulunmaz ve elemanlara indeks aracılığıyla erişilemez. Kümeler, benzersiz değerlerin kontrol edilmesi veya birleştirilmesi gibi durumlarda kullanılabilir.

Koşullar ve Döngüler

=If, elif, else gibi koşul ve döngü yapısı kullanarak Python’da nasıl programlar yazabileceğinizi gösteren kodlar

Python programlama dili, koşul ve döngü yapısı kullanarak programlar yazmanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Koşullar, belirli bir şartın sağlanması durumunda yapılacak işlemleri belirlerken; döngüler, belirli bir işlemin tekrar tekrar yapılmasını sağlar. Bu sayede, programlarınızı esnek bir şekilde tasarlayabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Python’da kullanabileceğiniz koşullar arasında if, elif ve else yer almaktadır. if koşulu, belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder ve uygun olan bloğu çalıştırır. elif koşulu ise if koşulunun sağlanmadığı durumlarda başka bir şartın kontrol edilmesini sağlar. else koşulu ise hiçbir şartın sağlanmadığı durumlarda çalışacak olan bloğu belirler.

Döngüler ise, belirli bir işlemi tekrar tekrar yapmanızı sağlar. Python’da kullanabileceğiniz döngüler arasında for döngüsü ve while döngüsü bulunmaktadır. For döngüsü, belirli bir aralıkta tekrar eden işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Örneğin, bir listenin tüm elemanlarını tek tek kontrol etmek veya belirli bir aralıktaki sayıları toplamak için for döngüsünden faydalanabilirsiniz. Nested for döngüsü ise iç içe geçmiş döngülerin kullanıldığı durumlarda işlem yapmanızı sağlar. Matris gibi yapılarda elemanlara erişmek veya işlem yapmak için nested for döngüsü kullanabilirsiniz.

While döngüsü ise belirli bir şart sağlandığı sürece işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Örneğin, kullanıcıdan doğru bir giriş yapılana kadar bir veri isteme veya belirli bir koşul sağlandığında işlem yapma gibi durumlar için while döngüsü kullanabilirsiniz. While döngüsü, şartın sağlanmadığı bir durumda otomatik olarak durur ve döngüden çıkar.

Koşullar ve döngüler, Python’da programlarınızı istediğiniz şekilde kontrol etmenizi sağlayan önemli yapısal öğelerdir. Bu özellikleri kullanarak, programlarınızı daha etkileyici ve işlevsel hale getirebilirsiniz.

For Döngüsü

=For döngüsü, belirli bir aralıkta tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir liste veya demet üzerinde dolaşmak, belirli sayıda işlemi tekrarlamak veya belirli bir aralıktaki sayıları yazdırmak için for döngüsü kullanılabilir.

For döngüsü kullanımı basittir. İlk olarak, döngünün üzerinde dolaşacağı veri yapısını (liste, demet, sözlük vb.) belirtiriz. Ardından, her döngü adımında yapılacak işlemleri belirtiriz. Örneğin, aşağıdaki kod örneği, 1’den 5’e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için for döngüsünü kullanır:

for num in range(1, 6):  print(num)

Bu kodda, range(1, 6) ifadesi 1’den 5’e kadar olan sayılar arasında bir aralık oluşturur. Döngü her sayı üzerinde dolaşır ve print(num) ifadesi her döngü adımında num değişkenini ekrana yazdırır. Sonuç olarak, program tarafından 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları sırasıyla yazdırılır.

For döngüsü ayrıca, dizeler üzerinde de çalışabilir. Örneğin, aşağıdaki kod örneği, bir dizedeki her harfi yazdırmak için for döngüsünü kullanır:

text = "Merhaba Dünya!"for char in text:  print(char)

Bu kodda, text değişkeni “Merhaba Dünya!” metnini içerir. For döngüsü her karakteri char değişkeni üzerinden dolaşır ve print(char) ifadesi her döngü adımında karakteri ekrana yazdırır. Sonuç olarak, program tarafından “M”, “e”, “r”, “h”, “a”, “b”, “a”, ” “, “D”, “ü”, “n”, “y”, “a”, “!” karakterleri sırasıyla yazdırılır.

For döngüsü, çeşitli işlemleri tekrarlamak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır. İhtiyaçlarınıza göre farklı parametreler ve koşullar kullanarak for döngüsünü özelleştirebilirsiniz.

Nested For Döngüsü

İç içe geçmiş for döngüsü kullanarak matris gibi yapılarla çalışmak, Python programlama dilinde oldukça yaygın bir işlemdir. Bu döngü yapısı, bir döngü içinde başka bir döngüyü kullanarak farklı satırlar ve sütunlar üzerinde işlem yapmamıza olanak tanır. Örneğin, bir matrisin tüm elemanlarını ekrana yazdırmak için nested for döngüsünü kullanabiliriz. Bu işlem için öncelikle matrisin satır ve sütun sayısını belirlemeli ve bu değerleri kullanarak döngüleri oluşturmalıyız. Aşağıda, matris örneği ve iç içe geçmiş for döngüsü kullanarak nasıl işlem yapabileceğimizi gösteren bir Python kodu bulunmaktadır:

matris = [[1, 2, 3],     [4, 5, 6],     [7, 8, 9]]#Nested for döngüsü ile matrisin elemanlarını yazdırmafor satir in matris:  for eleman in satir:    print(eleman)

Yukarıdaki kodda, öncelikle matris adında bir liste tanımlıyoruz. Ardından, ilk for döngüsü ile matrisin her bir satırını alıyoruz. İkinci for döngüsü ise her satırın elemanlarını tek tek alarak ekrana yazdırıyor.Nested for döngüsü kullanarak matris gibi yapılar üzerinde işlem yapmak, programlama becerilerimizi geliştirmek için harika bir fırsattır. Bu yöntemi kullanarak karmaşık matematiksel işlemler veya veri analizi gibi daha ileri seviye programlar da geliştirebiliriz.

While Döngüsü

=Belirli bir şart sağlandığı sürece çalışan while döngüsünün nasıl kullanıldığını gösteren kod örnekleri

Python’da while döngüsü, belirli bir şartın sağlandığı sürece çalışmayı sürdüren bir döngü yapısıdır. Bu döngü, şartın doğru olduğu sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştıracaktır. Şart yanlış olduğunda, döngüden çıkılır ve kodun geri kalanı çalıştırılır.

While döngüsü, belirli bir koşulun kontrol edilmesi gerektiği durumlarda kullanışlıdır. Çoğu durumda, döngünün içinde bir sayaç kullanılır ve her döngüde bu sayacın değeri güncellenir. Şart sağlandığı sürece döngü devam eder, sayaç değeri değişir ve işlemler tekrarlanır.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, while döngüsünü kullanarak belirli bir şart sağlandığı sürece ‘Merhaba Dünya’ yazısını ekrana basar:

count = 0while count < 5:  print('Merhaba Dünya')  count += 1

Bu örnekte, 'count' adında bir sayaç oluşturulmuş ve başlangıç değeri 0 olarak atanmıştır. While döngüsü, sayaç değeri 5'ten küçük olduğu sürece çalışmaya devam eder. Her döngüde, 'Merhaba Dünya' yazısı ekrana basılır ve sayaç değeri 1 arttırılır. Sonuç olarak, bu kod bloğu, 'Merhaba Dünya' yazısını toplamda 5 kez ekrana basar.

If Koşulu

=Bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için if koşulunun kullanımı ve örnekler

Python'da if koşulu, belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. If koşulu, bir şartın doğru olduğu durumda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Şart doğru ise if bloğu çalışır, aksi halde if bloğu atlanır ve program bir sonraki adıma geçer.

Örnek olarak, kullanıcıdan alınan bir sayının 0'dan büyük veya küçük olduğunu kontrol etmek istediğimizde if koşulunu kullanabiliriz. Şu şekilde bir kod yazabiliriz:

sayi = int(input("Bir sayı girin: "))if sayi < 0:  print("Sayı negatif.")elif sayi > 0:  print("Sayı pozitif.")else:  print("Sayı sıfır.")

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayı if koşuluna göre değerlendirilir. Eğer sayı 0'dan küçük ise "Sayı negatif" yazdırılır, sayı 0'dan büyük ise "Sayı pozitif" yazdırılır ve sayı 0'a eşit ise "Sayı sıfır" yazdırılır. Bu sayede, kullanıcının girdiği sayının durumunu belirlemiş oluruz.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar:

Python'da fonksiyonlar oldukça önemli bir programlama konusudur. Fonksiyonlar, birden çok satırda tekrarlanan kod bloklarını gruplamak için kullanılır ve daha sonra bu kod blokları herhangi bir zamanda tekrar kullanılabilir. Python'da bir fonksiyon tanımlamak için def (kısaltması define) anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlanabilir:

def merhaba():  print("Merhaba, Dünya!")

Bu örnek fonksiyon, ekrana "Merhaba, Dünya!" yazdırır. Fonksiyonu çağırmak ve çalıştırmak için, fonksiyonun adını yazmanız yeterlidir:

merhaba()

Bir fonksiyon ayrıca parametreler alabilir. Parametreler, fonksiyonun içinde kullanılabilen değerlerdir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlayabiliriz:

def toplama(sayi1, sayi2):  sonuc = sayi1 + sayi2  return sonuc

Bu fonksiyon, iki tane sayı parametresi alır ve bu sayıları toplar. Daha sonra sonucu geri döndürür. Fonksiyonu çağırmak için, parametreleri de belirtmeniz gerekir:

result = toplama(3, 5)print(result)

Bu örnekte, fonksiyon çağrısı sonucunda 3 ve 5 sayılarının toplamı olan 8 elde edilir ve bu değer ekrana yazdırılır.

Python'da fonksiyonlar, kodun tekrar kullanılabilirliğini sağlar ve programlamada verimliliği artırır. Özellikle, aynı kod bloğunu birden çok kez kullanmanız gerektiğinde fonksiyon kullanmak büyük bir kolaylık sağlar.

Parametreli Fonksiyonlar

=Fonksiyon tanımlarken argüman olarak parametre geçme ve bu parametrelerle işlem yapma örnekleri

Python'da fonksiyonlar, belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan özel kod bloklarıdır. Parametreli fonksiyonlar ise bu işlemleri yaparken argüman olarak belirli değerleri alır ve bu değerleri kullanarak işlemleri gerçekleştirir. Yani fonksiyonlara, işlem yapması için gerekli olan verileri geçeriz ve fonksiyon bu verileri kullanarak işlemlerini gerçekleştirir.

Parametreli fonksiyonlar, daha esnek ve yeniden kullanılabilir kodlar yazmanıza olanak sağlar. Örneğin, bir hesaplama yapmanız gerekiyorsa ve bu hesaplama için her seferinde değişen değerler kullanmanız gerekiyorsa, parametreli fonksiyonlar işinizi kolaylaştırır. Bir fonksiyonu tanımlarken, parametreleri fonksiyonun parantezleri içinde belirtirsiniz ve işlem yapmak için bu parametreleri kullanırsınız.

Aşağıda parametreli fonksiyonlarla ilgili bir örnek bulunmaktadır:

Parametreli Fonksiyon Örneği
   def toplama(sayi1, sayi2):     sonuc = sayi1 + sayi2     return sonuc   # Fonksiyonu çağıralım   print(toplama(5, 3)) # Çıktı: 8   

Yukarıdaki örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon, iki sayı alır ve bu sayıları toplayarak sonucu döndürür. Fonksiyonu çağırdığımızda, parametre olarak 5 ve 3 değerlerini geçtik ve fonksiyon bu değerleri kullanarak toplama işlemini gerçekleştirdi.

Parametreli fonksiyonlar, Python'da kodunuzun daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayrıca, bir fonksiyonu çağırırken farklı değerler geçerek aynı fonksiyonu farklı sonuçlar elde etmek için kullanabilirsiniz.

Döndürülen Değerü Olan Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bir işlemi gerçekleştiren ve sonucunda bir değer döndüren fonksiyonlar, daha karmaşık programlar oluşturmamızı sağlar. Bu tür fonksiyonları kullanarak elde edilen değerleri farklı şekillerde kullanabiliriz.

Örneğin, bir matematik işlemi gerçekleştiren ve sonucu döndüren bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonu çağırdığımızda, geri döndürülen değeri farklı değişkenlere atayarak kullanabiliriz. Bu şekilde, elde ettiğimiz sonuçları başka işlemler için kullanabiliriz.

Bir diğer kullanım şekli ise geri döndürülen değerleri doğrudan başka bir işlemde kullanmaktır. Örneğin, bir fonksiyonun sonucunu başka bir fonksiyonun parametresi olarak kullanabilir veya döngülerde kullanma imkanı bulabiliriz.

Fonksiyon Adı Açıklama
toplama(x, y) İki sayının toplamını hesaplar ve sonucu döndürür.
carpma(x, y) İki sayının çarpımını hesaplar ve sonucu döndürür.
bolme(x, y) Bir sayının diğer sayıya bölümünü hesaplar ve sonucu döndürür.

Bu örneklerde gösterildiği gibi, fonksiyonlar sonuç döndürdüğünde, bu sonuçları farklı şekillerde kullanabiliriz. Bu da programlarımızın daha esnek ve işlevsel olmasını sağlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir