Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. HTML Tablo

HTML Tablo

admin admin - - 21 dk okuma süresi
92 0

HTML Tablo

HTML tabloları, web sayfalarında verileri düzenlemek ve sunmak için kullanılan önemli bir yapısal öğedir. Bu makalede, HTML tablolarıyla ilgili başlıca konuları ele alacağız ve size tablo oluşturma, tablo biçimlendirme ve tablo erişilebilirliği konularında bilgi vereceğiz.

Tablo Oluşturma:HTML tablosu oluşturmak için temel etiketler kullanılır. Örneğin,

etiketi tablonun başladığını belirtir ve

etiketi tablonun bittiğini gösterir. Tabloda başlıkları tanımlamak için

etiketi kullanılır ve sütunları tanımlamak için de

etiketi kullanılır.

İsim Yaş
Ahmet 25
Ayşe 30

Tablo Biçimlendirme:Tabloları renklendirme, hücreleri birleştirme ve hücre içeriğini hizalama gibi özelliklerle biçimlendirebilirsiniz. Tabloyu renklendirmek için

etiketine background-color özelliği ekleyebilirsiniz. Hücreleri birleştirmek için

veya

etiketine rowspan veya colspan özelliği verebilirsiniz. Hücre içeriğini hizalamak için ise text-align özelliğini kullanabilirsiniz.

İsim Yaş
Ahmet 25
30

Tablo Erişilebilirliği:HTML tablolarını erişilebilir hale getirmek için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Örneğin, tablo başlıklarını ve açıklamalarını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Ayrıca, tekrarlanan başlıklar kullanarak tabloları daha erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Kişi Bilgileri
İsim Yaş
Ahmet 25
Ayşe 30

HTML tablolarıyla ilgili daha fazla bilgi ve örnekleri inceleyerek tabloları daha etkileyici ve erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Note: It is important to mention that the interactive buttons and clickable elements mentioned in the content cannot be created using HTML tags. I have included them here for better understanding and visualization of the examples.

Tablo Oluşturma

HTML tabloları, verileri düzenli bir şekilde sunmak için kullanılan önemli bir yapıdır. Tablo oluşturmak için temel olarak <table> etiketi kullanılır. Bu etiket, tablonun başladığını ve bittiğini belirtmek için kullanılır. Tablo içinde her satırı temsil etmek için <tr> etiketi kullanılırken, her hücreyi temsil etmek için de <td> etiketi kullanılır.

Bir tablo oluşturmak için aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz:

<table> <tr>  <td>Hücre 1</td>  <td>Hücre 2</td>  <td>Hücre 3</td> </tr> <tr>  <td>Hücre 4</td>  <td>Hücre 5</td>  <td>Hücre 6</td> </tr></table>

Yukarıdaki örnekte, <table> etiketi tablonun başladığını belirtirken, <tr> etiketi her satırın başladığını ve bittiğini belirtir. Her satırın içinde ise <td> etiketi ile hücreler oluşturulur.

Bu şekilde basit bir tablo oluşturarak, verileri sıralı bir şekilde gösterebilirsiniz. Tablolar HTML’de yaygın bir şekilde kullanılır ve web sayfalarının düzenli bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Tablo Biçimlendirme

HTML tabloları, görüntülemek istediğiniz verileri düzenlemek ve sunmak için ideal bir araçtır. Tablo biçimlendirme, tablodaki hücreleri renklendirme, birleştirme ve içerik hizalamasını ayarlama gibi işlemleri içerir. Bu, tablonuzun daha görsel olarak çekici ve düzenli görünmesini sağlar. Tablo biçimlendirme için bazı önemli HTML kodları aşağıda verilmiştir.

 • <table>: Tablo başlatma etiketidir.
 • <tr>: Tablo satırını tanımlar.
 • <td>: Tablo hücresini tanımlar ve içeriği içerir.
 • <th>: Tablo başlığını tanımlar.

Tablolardaki hücreleri renklendirmek için bgcolor özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, <td bgcolor=”yellow”> kodunu kullanarak hücrenin arka plan rengini sarı yapabilirsiniz. Tabloların hücrelerini birleştirmek için colspan veya rowspan özelliğini kullanabilirsiniz. Şimdiye kadar, tabloya hücre içeriğini hizalamak için <td align=”left/right/center”> etiketini kullanabilirsiniz.

Tablonuzun biçimlendirilmesi, verilerinizi düzenlemenize ve okuyucularınıza daha anlaşılır bir şekilde sunmanıza yardımcı olur. HTML tabloları, web sayfalarınızda bilgilerinizi organize etmenin ve görsel olarak çekici hale getirmenin harika bir yoludur.

Başlık ve Sütunlar

Tablolar, verileri düzenli bir şekilde sunmak için kullanılır ve bu amaçla başlıklar ve sütunlar kullanılır. HTML’de, başlıkları ve sütunları tanımlamak ve düzenlemek için bazı etiketler ve özellikler bulunmaktadır.

Bir tablonun başlığını tanımlamak için <caption> etiketi kullanılır. Bu etiket, tablonun üstünde veya altında yer alır ve tablonun içeriğine bir açıklama ekler. Örneğin:

<table> <caption>Satışlarımız</caption> ...</table>

Sütun başlıklarını tanımlamak için <th> etiketi kullanılır. Bu etiket, sütun başlığını belirtir ve otomatik olarak kalın ve ortalanmış bir şekilde gösterilir. Örneğin:

<table> <tr>  <th>Ürün Adı</th>  <th>Fiyat</th> </tr> ...</table>

Satırların içindeki hücreleri tanımlamak için kullanılan bir diğer önemli etiket ise <td> etiketidir. Bu etiket, tablonun veri hücresini belirtir. Örneğin:

<table> <tr>  <th>Ürün Adı</th>  <th>Fiyat</th> </tr> <tr>  <td>Elma</td>  <td>3 TL</td> </tr> <tr>  <td>Armut</td>  <td>5 TL</td> </tr> ...</table>

Bu etiketlerin kullanımıyla, başlıklar ve sütunlar aracılığıyla tablolarınızı kolayca tanımlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Sütun Genişliği

Sütun Genişliği

Tablodaki sütunların genişliği ayarlamak için HTML’de kullanılan bir özellik vardır. Bu özellik, width özelliği olarak bilinir ve sütunların genişliğini belirlemek için kullanılır.

width özelliği, aşağıdakine benzer bir şekilde kullanılır:

<table>  <tr>   <th width="100px">Başlık1</th>   <th width="200px">Başlık2</th>   <th width="150px">Başlık3</th>  </tr>  <tr>   <td>İçerik1</td>   <td>İçerik2</td>   <td>İçerik3</td>  </tr></table>

Yukarıdaki örnekte, width özelliği, her bir sütunun genişliğini piksel cinsinden belirler. Örneğin, ilk sütunun genişliği 100 piksel, ikinci sütunun genişliği 200 piksel ve üçüncü sütunun genişliği 150 piksel olarak ayarlanır.

width özelliği ayrıca yüzde cinsinden de kullanılabilir. Örneğin, width=”50%” şeklinde belirtilirse, sütunun genişliği tablonun yarısına ayarlanır.

Tablodaki farklı sütunlara farklı genişlikler atayabilir ve tablonun istediğiniz şekilde düzenlemesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, tablolarınızı daha düzenli ve estetik bir şekilde göstermenize yardımcı olur.

Hücre Birleştirme

Tablolardaki hücreleri birleştirmek, içerikleri daha düzenli ve estetik bir şekilde göstermek için kullanılan bir HTML özelliğidir. Bu özellik, bir tablodaki hücreleri satır veya sütunlar boyunca birleştirmek için kullanılabilir.

Hücreleri birleştirmek için colspan ve rowspan özellikleri kullanılır. colspan, bir hücrenin birden fazla sütunu kaplamasını sağlarken, rowspan ise bir hücrenin birden fazla satırı kaplamasını sağlar.

İşte bir örnek:

Ad Telefon
Ali Ev: 1234567 İş: 9876543
Cep: 5555555

Yukarıdaki tabloda, “Ad” sütunu tek bir hücreye sahipken, “Telefon” sütunu colspan özelliği ile iki hücreyi kaplıyor. “Ali” ismi ise rowspan özelliği ile iki satırı kaplıyor. Telefon numaraları ise ilgili hücrelere yerleştirilmiştir.

Hücre birleştirme özelliği, tabloların daha düzenli görünmesini sağlarken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirir ve tabloya erişilebilirlik kazandırır. Bu nedenle, tablolar oluştururken hücre birleştirme özelliği kullanmak önemlidir.

Hücre Biçimlendirme

Tablo oluştururken, hücreleri biçimlendirmek önemlidir. HTML, çeşitli özelliklerle hücreleri biçimlendirmenize olanak tanır. Bunlar arasında hücre içeriğini hizalama, arka plan rengini değiştirme ve kenarlık eklemek yer alır. Bu özellikler, tablonun daha estetik ve okunabilir olmasını sağlar ve kullanıcıların tablodaki bilgilere daha kolay erişmesini sağlar.

Bir hücrenin içeriği nasıl hizalanacağını belirlemek için “align” özelliği kullanılır. Hücrenin sağa, sola veya merkeze hizalanması gibi seçenekler mevcuttur. Örneğin, bir hücreyi sağa hizalamak için <td align="right"> kullanabilirsiniz.

Hücrelere arka plan rengi eklemek, tablonun görsel olarak daha çekici görünmesini sağlar. Bunun için “bgcolor” özelliği kullanılır. Örneğin, bir hücreye mavi bir arka plan rengi eklemek için <td bgcolor="blue"> kullanabilirsiniz.

Tablonun kenarlığını belirlemek için ise “border” özelliği kullanılır. Bu özellikle, hücreler arasında bir kenarlık oluşturulur ve tablonun yapısı daha belirgin hale gelir. Örneğin, bir tablonun kenarlık kalınlığını belirlemek için <table border="2"> kullanabilirsiniz.

Hücre içeriğini hizalama, arka plan rengini değiştirme ve kenarlık ekleme gibi hücre biçimlendirme özellikleri, HTML tablolarının estetik ve okunabilir olmasını sağlar. Bu özellikleri kullanarak tablolarınızı daha çekici hale getirebilir ve kullanıcıların bilgilere daha kolay erişmelerini sağlayabilirsiniz.

Tablo Erişilebilirliği

HTML tablolarını erişilebilir hale getirmek çok önemlidir. Özellikle görsel engeli olan veya ekran okuyucusu kullanan kullanıcılar için, tabloları anlaşılır hale getirmek ve doğru bir şekilde okunabilirliğini sağlamak gerekmektedir. İşte HTML tablolarını erişilebilir hale getirmek için dikkate alınması gereken önemli noktalar ve en iyi uygulamalar hakkında bazı ipuçları ve öneriler:

 • Başlık ve Açıklama: Tablonun anlamını ve içeriğini belirtmek için <caption> etiketi kullanılmalıdır. Başlık ve açıklama, tablonun hemen üzerinde yer almalı ve tablonun içeriğini açıklayıcı bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Çerçeve: Tabloya çerçeve eklemek için <fieldset> ve <legend> etiketlerini kullanabiliriz. Çerçeve, tablonun içeriğini açıklayan bir başlık veya açıklama içerebilir.
 • Tablo Başlıkları: Tablonun sütun başlıklarını belirtmek için <th> etiketi kullanılmalıdır. Bu, tabloyu okuyan kullanıcılara tablonun yapısını ve içeriğini anlamakta yardımcı olur.
 • Tablo Hücresi İlişkileri: Tablonun hücreleri arasındaki ilişkiyi belirtmek için <colgroup> ve <col> etiketlerini kullanabiliriz. Bu, ekran okuyucusu kullanan kullanıcıların tabloyu daha iyi anlamasına yardımcı olur.
 • Kayıp Bilgileri Telafi: Eğer tabloda bazı hücreler boş ise, <thead>, <tbody> ve <tfoot> etiketlerini doğru bir şekilde kullanarak tabloyu daha anlaşılır hale getirebiliriz.

Erişilebilirlik, herhangi bir web sayfası veya uygulamada önemli bir konudur. Bu nedenle, HTML tablolarını oluştururken bu ipuçlarını ve en iyi uygulamaları takip etmek, kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecektir.

Tablo Başlıkları ve Açıklamaları

Tablo başlıkları ve açıklamaları, HTML tablolarını daha erişilebilir hale getirmek için kullanılan önemli etiketlerdir. Başlık etiketi olan

ve açıklama etiketi olan

, tabloların yapısını ve anlamını tanımlamada önemli bir rol oynar.

Başlık etiketi

, tablonun başlık satırında kullanılır ve genellikle kalın ve ortalanmış bir şekilde görüntülenir. Bu etiket, bir tablonun her sütununun neyi temsil ettiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, bir tabloda “Ürün Adı”, “Fiyat” ve “Stok Durumu” gibi başlıklar olabilir. Başlık etiketinin içeriği genellikle metin veya sembollerden oluşur.

Açıklama etiketi

, tablonun hemen üzerinde görüntülenir ve tablonun içeriğini genel bir şekilde tanımlar. Bu etiket, tablonun amacını ve içeriğini daha iyi anlamayı sağlar. Örneğin, bir tablonun altında “Mevcut Ürünlerin Listesi” veya “Ürün Fiyatları Karşılaştırması” gibi açıklamalar olabilir.

Örnek Tablo
Ürün Adı Fiyat Stok Durumu
Kalem 5 TL Stokta
Defter 10 TL Stokta

Tablo başlıklarının ve açıklamalarının doğru bir şekilde kullanılması, tabloların gezinme kolaylığı, anlaşılabilirlik ve erişilebilirlik açısından önemlidir. Bu etiketlere uygun bir şekilde içerik oluşturarak, tablolarınızın kullanıcı dostu ve erişilebilir olduğundan emin olabilirsiniz.

Tekrarlanan Başlıklar

Tablolarda tekrarlanan satır veya sütun başlıklarını kullanarak daha iyi bir erişilebilirlik sağlama stratejileri ve örnekler sunmak mümkündür. Bu, tablodaki bilgilerin kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılmasını ve erişilebilmesini sağlar. Tekrarlanan başlıklar, tablonun içerisindeki bilgileri düzenlemek, sınıflandırmak ve anlamlandırmak için önemli bir araçtır.

Tabloda tekrarlanan başlıkları kullanarak, bir satırın veya sütunun başlığından önceki ve sonraki hücrelerle ilişkili olduğunu vurgulayabiliriz. Bu, tabloyu okuyan kişinin her bir hücrenin nereye ait olduğunu daha hızlı bir şekilde anlamasını sağlar. Ayrıca, tekrarlanan başlıklar, tablodaki bilgilerin kolayca erişilebilmesini sağlar.

Örnek olarak, bir tabloda tarih sıralamasına göre sıralanmış bir liste bulunuyor ve her gün için ayrı bir satır var. Her satırın başında, o günün tarihini içeren bir başlık yer alabilir. Bu tekrarlanan başlık, her bir günün bilgilerinin hangi tarihe ait olduğunu belirtir ve kullanıcıların tabloyu daha iyi anlamasını sağlar.

Tablolarda tekrarlanan satır veya sütun başlıklarını kullanmak, erişilebilirlik standartlarına uymak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için önemlidir. Bu yöntemle, tablodaki bilgilerin anlaşılır ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayabiliriz.

HTML tabloları, web sayfalarında verileri düzenlemek ve düzenli bir şekilde sunmak için kullanılan etkili bir araçtır. Bir tablo oluşturmak için temel olarak

etiketi kullanılır. Tablonun başlangıcını ve sonunu belirlemek için

etiketinin başına

ve sonuna

etiketi eklenir.

Tablonun içeriği ise

(table row) etiketleriyle tanımlanır. Satırların arasındaki ayrımı yapmak için

etiketi kullanılır. Her satırda bulunan hücreler ise

(table data) etiketleriyle oluşturulur. Tablodaki her hücreyi sütunlara yerleştirmek için

etiketleri kullanılır.

Örneğin, aşağıdaki HTML kodu bir tablo oluşturur:

Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3
Hücre 4 Hücre 5 Hücre 6

Yukarıdaki kod, 2 satır ve 3 sütundan oluşan bir tabloyu oluşturur. Her hücrenin içeriği

etiketi içine yazılmıştır. Tarayıcı bu kodu görüntülerken, hücreler ve satırlar arasında otomatik olarak boşluklar ekler ve tablonun düzgün görünmesini sağlar.

Tabloyu daha ayrıntılı bir şekilde biçimlendirmek için CSS kullanılabilir. CSS ile tablodaki hücrelerin rengi, kenarlıkları, yazı tipi vb. gibi özellikleri değiştirilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir