Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. İçerik – C# Dizileri

İçerik – C# Dizileri

admin admin - - 20 dk okuma süresi
85 0

Bu makalede C# dilinde dizilerin kullanımı ve özellikleri incelenecektir. Diziler, aynı tipte verilerin aynı değişken adı altında saklandığı veri yapılarıdır. C# dilinde bir dizi oluşturmak için ilgili veri türünden bir dizi değişkeni tanımlanması ve bellekte yer ayrılması gerekmektedir. Diziler, elemanlara sıra numaraları ile erişilebilen bir yapıya sahiptir ve indexleme 0’dan başlar.Dizi elemanlarına erişmek için dizi adı ve index değeri kullanılır. Dizinin boyutunu belirlemek için Length özelliği kullanılır. Diziler, verileri gruplandırarak saklar ve birçok programlama probleminde kullanılır. Diziler üzerinde çeşitli işlemler yapılabilir, örneğin eleman ekleme, eleman çıkarma, sıralama gibi.Array sınıfının Sort() metodunu kullanarak dizinin elemanlarını sıralayabiliriz. LINQ (Language Integrated Query) kullanarak dizi elemanlarını filtreleyebiliriz. Dizilerin işlenebileceği birçok farklı metot ve işlem de bulunmaktadır. Dizi elemanlarını toplamak için foreach döngüsü kullanılabilir ve dizi elemanlarının ortalamasını hesaplamak için elemanların toplamını eleman sayısına bölebiliriz.Bu makalede C# dilinde dizilerin kullanımı ve özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Dizilerin nasıl oluşturulduğunu, indexleme yapısını, elemanlara erişimi, boyut belirleme özelliğini, kullanım alanlarını ve çeşitli işlemlerini öğreneceksiniz. Dizilerin avantajları ve çeşitli metotları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu makaleyi okuduktan sonra C# dilinde dizileri daha iyi anlamış olacaksınız.

Dizilerin Tanımı

=Diziler, aynı tipte verilerin aynı değişken adı altında saklandığı veri yapılarıdır.

Diziler, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan ve verileri gruplandırarak depolayan veri yapılarıdır. Bir dizinin içinde birden fazla eleman bulunabilir ve bu elemanlar aynı tipte veriler olmalıdır. Diziler, aynı değişken adı altında saklanarak erişimi kolaylaştırır ve verileri düzenli bir şekilde depolamayı sağlar.

Bir diziyi düşünelim, bu dizi içinde farklı isimlerin listesi olsun. Her ismi ayrı bir değişken olarak tanımlamak yerine, bu isimleri bir dizide saklayabiliriz. Böylece, bu diziyi kullanarak isimlere kolayca erişebilir ve üzerlerinde işlemler yapabiliriz.

Dizilerin kullanımı programlama dillerinde oldukça yaygındır. Özellikle büyük veri setlerini saklamak ve yönetmek için diziler kullanılır. Ayrıca, birçok algoritma ve veri işleme probleminde dizilerin kullanılması gerekebilir. Diziler, verilerin düzenli bir şekilde depolanmasını sağladığı için programlama projelerimizde önemli bir rol oynar.

Dizilerin Oluşturulması

Dizilerin Oluşturulması

C# dilinde bir dizi oluşturmak için ilgili veri türünden bir dizi değişkeni tanımlamanız ve bellekte yer ayırmanız gerekmektedir. Dizi, aynı tipte verilerin aynı değişken adı altında saklandığı veri yapısıdır.

Dizinin tanımını yaparken, dizi tipini ve dizi adını belirtmelisiniz. Örneğin, bir tamsayı dizisi tanımlamak istediğinizde int[] ifadesini kullanabilirsiniz. Ardından dizi adını belirleyebilirsiniz. Örneğin, sayilar gibi.

Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, dizinin boyutunu belirlemektir. Dizi boyutunu tanımlarken, bellekte o kadar yer ayrılmış olur. Bunun için belleği etkili kullanabilmek için dizinin en fazla ne kadar eleman tutabileceğini bilmelisiniz.

Bir diziyi oluşturduktan sonra, dizinin elemanlarına değer atayabilirsiniz. Elemanlara erişmek için dizi adını ve bir index değerini kullanmanız gerekmektedir. Index değeri, dizinin elemanlarını sıra numaraları ile temsil eder ve 0’dan başlar.

Dizinin boyutunu belirlemek için Length özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, dizinin kaç elemana sahip olduğunu döndürür. Bu sayede, dizi üzerinde işlemler yaparken dizinin boyutunu kontrol edebilirsiniz.

Özetle, C# dilinde bir dizi oluşturmak için ilgili veri türünden bir dizi değişkeni tanımlamanız ve bellekte yer ayırmanız gerekmektedir. Dizi boyutunu belirleyerek dizinin kaç eleman tutabileceğini saptayabilir ve dizinin elemanlarına değer atayabilirsiniz.

Dizilerin İndexlenmesi

=Diziler, elemanlara sıra numaraları ile erişilebilen bir yapıya sahiptir. İndexleme 0’dan başlar.

Diziler, programlama dillerinde verileri saklamak ve erişmek için kullanılan önemli veri yapılarından biridir. C# dilinde de diziler oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Bir dizi, aynı tipte verilerin aynı değişken adı altında saklandığı bir veri koleksiyonudur. Dizi elemanlarına erişmek için sıra numaraları kullanılır ve bu sıra numaraları 0’dan başlar.

Dizilerin indexleme mantığı, elemanlara sıra numaraları verilerek erişilebilmelerini sağlar. Örneğin, bir dizideki elemanlara erişmek için dizi adını ve elemanın sıra numarasını kullanırız. İlk elemana erişmek için index değeri 0’dır, ikinci elemana erişmek için 1, üçüncü elemana erişmek için 2 olarak belirlenir. Bu şekilde, dizinin her elemanına ulaşabilir ve üzerinde işlemler yapabiliriz.

Bu özellik, dizilerin farklı türdeki verilere erişmeyi ve bu verilerle çalışmayı kolaylaştırır. Örneğin, bir dizi üzerinde gezinerek verileri sıralayabilir, filtreleyebilir veya hesaplamalar yapabiliriz. Dizilerin indexlenmesi, programlamadaki birçok sorunu çözmede önemli bir rol oynar ve verilerin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Dizi Elemanlarının Erişimi

=Dizi elemanlarına erişmek için dizi adı ve index değeri kullanılır.

Dizilerin kullanımındaki en önemli özelliklerden biri, dizi elemanlarına erişebilme yeteneğidir. Bir dizinin elemanlarına erişmek için, dizi adı ve index değeri kullanılır. İndex değeri, elemana erişmek için kullanılacak sıra numarasını belirtir.

Örneğin, bir ‘sayilar’ dizisi düşünelim. Bu dizi, 0’dan başlayarak 9’a kadar olan tam sayıları içersin. Dizi elemanlarına erişmek için, dizi adı olan ‘sayilar’ı kullanırız ve index değerini belirtiriz. Örneğin, sayilar[0] ifadesi, dizinin ilk elemanına ulaşmamızı sağlar. Her elemanı için index değeri, sırasıyla artar; sayilar[1], sayilar[2], sayilar[3] şeklinde devam eder.

Bu şekilde dizi elemanlarına erişerek, elemanların değerlerini okuyabilir veya değiştirebiliriz. Dizilere erişim, dizinin boyutuna ve içerdiği elemanların veri türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, doğru index değerini kullanmak önemlidir.

Dizi Boyutunun Belirlenmesi

Dizi boyutunu belirlemek için Length özelliğini kullanabiliriz. Length özelliği, bir dizinin içerdiği eleman sayısını döndürür. Bu özellik, bir dizinin boyutunu kontrol etmek veya dizinin elemanlarını işlemek için çok kullanışlıdır.

Dizilerin Kullanım Alanları

Dizilerin Kullanım Alanları

Diziler, yazılım geliştirme sürecinde oldukça önemli bir rol oynar ve birçok farklı programlama probleminde kullanılır. Diziler, verileri gruplandırmak ve düzenlemek için mükemmel bir yapı sunar. İşte dizilerin yaygın olarak kullanıldığı bazı alanlar:

 • Veri Depolama: Diziler, benzer tipteki verileri koleksiyonlar halinde saklamak için idealdir. Örneğin, bir öğrenci listesi veya çalışan bilgilerini tutmak için diziler kullanılabilir.
 • Veri Sıralama: Diziler, içerdikleri verileri istenilen sıraya göre düzenlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir dizi içindeki sayıları küçükten büyüğe veya alfabetik sıraya göre sıralamak mümkündür.
 • Döngüler ve Kontrol Yapıları: Diziler, bir dizi elemanının üzerinde tekrarlayan işlemler yaparken kullanılabilir. Örneğin, bir dizi içindeki sayıları toplamak veya belli bir koşulu sağlayan elemanları bulmak için döngüler kullanılabilir.
 • Veri İşleme ve Analiz: Diziler, verileri analiz etmek veya belirli bir formatta işlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir dizi içindeki sayıların ortalama değerini bulmak veya belirli bir değeri içeren elemanları seçmek mümkündür.
 • Algoritmalar ve Veri Yapıları: Diziler, algoritma ve veri yapılarının temel bir parçasıdır. Birçok temel algoritma, dizilerin üzerine kuruludur. Örneğin, sıralama veya arama algoritmaları gibi.

Genel olarak, diziler verileri düzenlemek, depolamak, erişmek ve işlemek için güçlü bir araçtır. Programlamada çeşitli fonksiyonları yerine getirir ve geliştiricilere veri yönetimi konusunda büyük bir esneklik sağlar.

Dizi İşlemleri

=Diziler, programlama dilinde farklı işlemler yapmak için kullanılır. Dizi işlemleri, eleman ekleme, eleman çıkarma, sıralama gibi çeşitli işlemleri içerebilir.

Eleman ekleme işlemi, bir diziye yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Bu işlem için genellikle diziye yeni bir elemanın eklenmesiyle beraber dizi boyutunun da artırılması gerekmektedir. Bu şekilde diziye yeni bir eleman eklenmiş olur ve diğer elemanlar da kaydırılarak yer açılır.

Dizi İşlemi Açıklama
Eleman Ekleme Bir dizinin sonuna yeni bir eleman eklemek için kullanılır.
Eleman Çıkarma Bir diziden belirli bir elemanı çıkarmak için kullanılır.
Sıralama Bir dizinin elemanlarını belirli bir kriter doğrultusunda sıralamak için kullanılır.

Eleman çıkarma işlemi ise bir diziden belirli bir elemanın çıkarılması için kullanılır. Bu işlem sonucunda dizinin boyutu azalır ve diğer elemanlar kaydırılarak yer açılır.

Sıralama işlemi, bir dizinin elemanlarını belirli bir kriter doğrultusunda sıralamak için kullanılır. Bu şekilde dizideki elemanlar belirli bir düzene göre yerleştirilir ve daha kolay erişilebilir hale gelir.

Dizi Elemanlarını Sıralama

Dizi elemanlarını sıralamak, C# dili ile oldukça kolaydır. Array sınıfının Sort() metodu sayesinde dizinin elemanlarını sıralamak mümkündür. Sort() metodunu kullanırken, dizinin adını ve sort() metodunun çağrıldığı değişken adını belirtmeniz gerekmektedir.

Aşağıda bir örnek kullanarak dizi elemanlarının nasıl sıralandığını görebilirsiniz:

int[] sayilar = { 5, 2, 8, 3, 9 };Array.Sort(sayilar);foreach (int sayi in sayilar){  Console.WriteLine(sayi);}

Bu örnekte, “sayilar” adında bir dizi oluşturduk ve içine belirli sayılar ekledik. Daha sonra Array sınıfının Sort() metodunu kullanarak dizinin elemanlarını sıraladık. Son olarak, sıralanmış diziyi foreach döngüsü yardımıyla ekrana yazdırdık. Bu şekilde dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk.

Sort() metodu varsayılan olarak diziyi sıralar. Ancak, isterseniz farklı bir sıralama kriteri belirlemek için bir karşılaştırıcı da kullanabilirsiniz. Böylece diziyi istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz.

Dolayısıyla, C# dilindeki Sort() metodu ile dizinin elemanlarını kolayca sıralayabilir ve istediğiniz düzene göre diziyi kullanabilirsiniz.

Dizi Elemanlarını Filtreleme

=Dizilerdeki elemanları filtrelemek için LINQ (Language Integrated Query) teknolojisi kullanılabilir. LINQ, C# dilinde verilere sorgular oluşturmayı ve veri kaynakları üzerinde işlemler yapmayı kolaylaştıran bir araçtır. Dizileri filtrelemek için, LINQ sorgularını kullanarak belirli bir koşula uyan elemanları seçebiliriz.

Bir dizi elemanlarını filtrelemek için, LINQ sorgusunda “where” ifadesi kullanılır. Bu ifade ile belirli bir koşula uyan elemanlar seçilebilir. Örneğin, bir sayı dizisindeki çift sayıları filtrelemek için aşağıdaki LINQ sorgusu kullanılabilir:

int[] sayilar = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };var ciftSayilar = from sayi in sayilar         where sayi % 2 == 0         select sayi;

Bu sorgu, “sayilar” adlı dizi içindeki çift sayıları seçer ve “ciftSayilar” değişkenine atar. Ardından, “ciftSayilar” değişkeni üzerinden istenilen işlemler yapılabilir. Örneğin, bu elemanların toplamını hesaplamak için foreach döngüsü kullanılabilir.

LINQ, dizileri, listeleri ve diğer koleksiyonları filtrelemek için oldukça güçlü bir araçtır. Sorguları kullanarak istenilen veri setini seçmek ve bu veri üzerinde işlemler yapmak daha kolay hale gelir.

Dizi İşlemleri

Diziler, çok çeşitli metot ve işlemlerle işlenebilir. Bu metotlar ve işlemler, dizi elemanları üzerinde çeşitli değişiklikler yapmamızı sağlar. İşte C# dilinde kullanabileceğimiz bazı temel dizi işlemleri:

 • Eleman Ekleme: Bir diziye yeni bir eleman eklemek için dizi adı ve index değeri kullanılır. Bu şekilde, dizinin boyutunu artırıp yeni elemanları ekleyebiliriz.
 • Eleman Çıkarma: Bir diziden belirli bir elemanı çıkarmak için Remove() veya RemoveAt() metotlarını kullanabiliriz. Remove() metodu, elemanın değerine göre, RemoveAt() metodu ise elemanın index değerine göre elemanı çıkarır.
 • Sıralama: Dizi elemanlarını sıralamak için Array sınıfının Sort() metodunu kullanabiliriz. Bu metod sayesinde dizinin elemanlarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz.
 • Filtreleme: Dizi elemanlarını belirli bir şartı sağlayan elemanlara göre filtrelemek için LINQ (Language Integrated Query) kullanabiliriz. LINQ, dizinin elemanlarını işlemeyi ve seçmeyi kolaylaştıran güçlü bir araçtır.

Bu işlemler, diziler üzerinde çeşitli manipülasyonlar yapmamızı sağlar ve programların daha verimli ve esnek olmasına yardımcı olur.

Dizi Elemanlarını Toplama

Dizi Elemanlarını Toplama

Bir dizideki elemanları toplamak için C# dilinde foreach döngüsü kullanabiliriz. Foreach döngüsü, bir koleksiyonun her bir elemanı üzerinde dolaşmayı sağlar.

Öncelikle, bir dizi oluşturup değerlerini belirleyelim:

int[] dizi = {1, 2, 3, 4, 5};

Sonra, toplamı tutmak için bir değişken tanımlayalım:

int toplam = 0;

Daha sonra, foreach döngüsü kullanarak dizinin her bir elemanını toplam değişkenine ekleyelim:

foreach (int eleman in dizi){  toplam += eleman;}

En sonunda, toplam değerini görüntüleyebiliriz:

Console.WriteLine("Dizi elemanlarının toplamı: " + toplam);

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, ekranda “Dizi elemanlarının toplamı: 15” gibi bir çıktı görürüz. Bu, dizideki tüm elemanların toplamını gösterir.

Bu şekilde, C# dilinde bir dizideki elemanları toplamak için foreach döngüsünü kullanabiliriz.

Dizi Elemanlarının Ortalaması

Bir dizinin elemanlarının ortalamasını hesaplamak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

 • İlk olarak, tüm dizi elemanlarının toplamını bulmalıyız. Bunun için bir değişken oluşturup, her elemanı döngü içerisinde bu değişkene eklemeliyiz.
 • Daha sonra, dizinin eleman sayısını belirlemeliyiz. Bunun için Length özelliğini kullanabiliriz.
 • Son adımda, elemanların toplamını eleman sayısına bölebiliriz. Böylece dizinin ortalamasını elde etmiş oluruz.

Aşağıda örnek bir C# kod parçası verilmiştir:

    int[] dizi = { 3, 7, 9, 5, 1 };   int toplam = 0;     foreach (int eleman in dizi)   {     toplam += eleman;   }     double ortalama = (double)toplam / dizi.Length;  

Yukarıdaki örnekte, öncelikle “toplam” adında bir değişken oluşturulmuş ve her eleman bu değişkene eklenmiştir. Daha sonra, “dizi.Length” kullanılarak dizinin eleman sayısı bulunmuştur. Son olarak, elemanların toplamı eleman sayısına bölünerek ortalaması hesaplanmıştır.

Bu yöntemle herhangi bir dizinin elemanlarının ortalamasını kolaylıkla bulabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir