Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. if else form örnekleri

if else form örnekleri

admin admin - - 15 dk okuma süresi
130 0

if else formu, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir koşulu kontrol ederek farklı işlemler yapmamızı sağlar. Örnekler sayesinde if else formunun nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabiliriz.

İlk örneğimiz, bir sayının 5’e bölünebilme durumunu kontrol etmektedir. Eğer sayı 5’e bölünebiliyorsa, ekrana “Bu sayı 5’e bölünebilir” mesajını yazdırır. Aksi takdirde, “Bu sayı 5’e bölünebilmez” mesajını gösterir. Bu örnek, if else formunun temel yapısını anlamamızı sağlar.

Bir diğer örnek ise, bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmektedir. Eğer sayı çift ise, “Bu sayı çift bir sayıdır” mesajını görüntüler. Eğer sayı tek ise, “Bu sayı tek bir sayıdır” mesajını gösterir. Bu örnek, if else formunun daha karmaşık koşullarla nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

 • Pozitif – Negatif Sayı Kontrolü: Bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol eder.
 • 0’a Eşitlik Durumu: Bir sayının 0’a eşit olup olmadığını kontrol eder.
 • 0’dan Büyük – Küçük Durumu: Bir sayının 0’dan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu kontrol eder.

Yukarıda verilen örnekler, if else formunun farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Bu yapı sayesinde programlarda daha kompleks koşullar belirleyebilir ve çeşitli işlemler yapabiliriz. İf else formu, programlama dillerinin temel yapılarından biridir ve programlamaya başlayanlar için önemli bir konudur.

Basit Örnek

Basit bir örnek olarak, 10’luk bir sayının 5’e bölünebilme durumunu kontrol eden bir if else formu kullanabiliriz. İlk olarak, 10’luk bir sayıyı alırız ve bu sayının 5’e bölünebilme durumunu kontrol etmek için bir şart ifadesi kullanırız. Eğer sayı 5’e bölünüyorsa, yani kalan 0 ise, if bloğu çalışır ve sayının 5’e bölünebildiğini belirtir.

Bunu basit bir örnek tablosuyla da açıklayabiliriz:

Sayı Bölünebilme Durumu
10 5’e bölünebilir

Yukarıdaki örnekte, 10 sayısı 5’e bölündüğünde kalan 0 olduğu için if bloğu çalışır ve sayının 5’e bölünebildiği belirtilir.

Bu basit örnek, if else formunun nasıl kullanıldığını ve bir sayının belirli bir duruma göre kontrol edilmesini göstermektedir.

Çift – Tek Sayı Kontrolü

=Bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol eder.

Programlama dillerinde if-else formu, birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek, bu formun en basit ve temel örneklerinden biridir. Bu durumu kontrol etmek için, sayının 2’ye bölümünden kalanı kontrol ederiz. Eğer kalan 0 ise, sayı çifttir. Eğer kalan 1 ise, sayı tektir.

Bir sayının çift – tek olduğunu kontrol etmek için aşağıdaki örnekleri kullanabiliriz:

Sayı Çift Mi?
10 Evet
7 Hayır
0 Evet
-3 Hayır
 • 10: Çift sayıdır. 2’ye bölündüğünde kalanı 0’dır.
 • 7: Tek sayıdır. 2’ye bölündüğünde kalanı 1’dir.
 • 0: Çift sayıdır. 2’ye bölünür ve kalanı 0’dır.
 • -3: Tek sayıdır. -2’ye bölündüğünde kalanı -1’dir.

Bu örnekte, her bir sayının çift mi tek mi olduğu üzerinde durulmuştur. Programlamada if-else formunun kullanımı, bu örnek üzerinden anlaşılabilir. Özel durumlar ve sayıların özel kontrolleri, dikkatlice ele alınmalı ve kodun doğru çalışması sağlanmalıdır.

Pozitif – Negatif Sayı Kontrolü

Pozitif – Negatif Sayı Kontrolü

İşte size programlama dillerinde kullanılan if else formunun bir başka örneği: pozitif – negatif sayı kontrolü. Bu örnekte, bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek için if else formu kullanılır.

Öncelikle, program başlatıldığında bir sayı girmeniz istenir. Ardından, if else formu kullanılarak girilen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğu kontrol edilir.

Durum İşlem
Sayı Pozitifse Sayı pozitif olduğu için “Sayı pozitiftir” mesajı görüntülenir.
Sayı Negatifse Sayı negatif olduğu için “Sayı negatiftir” mesajı görüntülenir.

Bu örnek, programlarda sayıların pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, kullanıcıdan alınan bir sayının işleneceği bir programda, sayının işaretini kontrol etmek önemlidir. Bu sayede, kullanıcının girdiği sayının işlem yapmak için uygun olup olmadığı belirlenebilir.

İşte size programlama dünyasında sıkça kullanılan bir if else form örneği daha! Şimdi öğrendiğiniz bu örneği diğer if else formlarınızda kullanabilir ve programlarınızı daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

0’a Eşitlik Durumu

0’a Eşitlik Durumu

Bir sayının 0’a eşit olup olmadığını kontrol etmek için if else formundan yararlanabiliriz. Bu durumda, if bloğu içerisinde sayının 0’a eşit olduğuna dair bir koşul belirleriz. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, program belirli bir işlemi gerçekleştirir. Aksi takdirde, else bloğu içerisinde belirtilen işlem gerçekleştirilir.

Aşağıda, bir sayının 0’a eşit olup olmadığını kontrol eden bir örnek bulunmaktadır:

if (sayi == 0) { printf("Sayı 0'a eşittir");} else { printf("Sayı 0'a eşit değildir");}

Yukarıdaki örnekte, if bloğu içerisinde sayının 0’a eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sayı 0’a eşitse, “Sayı 0’a eşittir” mesajı ekrana yazdırılır. Aksi takdirde, yani sayı 0’a eşit değilse, “Sayı 0’a eşit değildir” mesajı ekrana yazdırılır.

Bu örnek sayesinde, bir sayının 0’a eşit olup olmadığını kontrol etme konusunda bir fikir edinebilir ve programlama dilinde if else formunun nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

0’dan Büyük – Küçük Durumu

0’dan Büyük – Küçük Durumu: Bir sayının 0’dan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu kontrol eden bir if else formudur. Bu durumu kontrol etmek için, öncelikle bir sayının 0’dan büyük olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer sayı 0’dan büyükse, ekrana “Sayı 0’dan büyük” mesajını yazdırırız. Ancak, sayı 0’dan büyük değilse, sayının 0’dan küçük olduğunu varsayar ve ekrana “Sayı 0’dan küçük” mesajını yazdırırız.

Bu durumu daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyebiliriz:

sayi = 5if sayi > 0:  print("Sayı 0'dan büyük")else:  print("Sayı 0'dan küçük")

Yukarıdaki örnekte, sayı değişkeni 5 olarak tanımlanmıştır. İf bloğu içinde, sayının 0’dan büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sayı 0’dan büyükse, “Sayı 0’dan büyük” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer sayı 0’dan büyük değilse, else bloğu çalışır ve “Sayı 0’dan küçük” mesajı ekrana yazdırılır.

Bu örnek, bir sayının 0’dan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu kontrol etmek için kullanılan basit bir if else formunu göstermektedir. Bu tür durumu kullanarak programınızı daha esnek ve kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz.

Aralık Kontrolü

Aralık kontrolü, programlama dillerinde kullanılan bir if else formudur. Bu form, bir sayının belirli bir aralıkta olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Aralık kontrolü, genellikle bir değerin belirli bir alt ve üst sınırlar arasında olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Bu form, önceden belirlenmiş bir alt ve üst sınırı olan bir sayının bu sınırlar arasında olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir sayının 1 ile 10 arasında olup olmadığını kontrol etmek istediğimizde aralık kontrolü işlemi kullanılabilir.

Tablo olarak şu şekilde gösterilebilir:

Aralık Kontrol Sonucu
1 ile 10 arası True
10 ile 20 arası False
1 ile 50 arası True

Görüldüğü gibi, 1 ile 10 arasındaki sayılar aralık kontrolünde “True” sonucunu verirken, 10 ile 20 arasındaki sayılar “False” sonucunu vermektedir. Bu şekilde, istediğimiz aralıkta olan veya olmayan bir sayıyı kontrol etmek için aralık kontrolü kullanabiliriz.

Menzil Kontrolü

Menzil Kontrolü: Menzil kontrolü, belirli bir menzilin içinde mi yoksa dışında mı olduğunu kontrol etmek için kullanılan bir if else formudur. Bu form sayesinde, üzerinde işlem yapılacak olan değerin, belirli bir aralıkta olup olmadığı tespit edilir.

Menzil kontrolü yapılırken genellikle iki değer arasındaki ilişki incelenir. Örneğin, bir sayının 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol etmek istediğimizde menzil kontrolü kullanırız.

Bu kontrolü yapmak için aşağıdaki örneği inceleyebiliriz:

Değer Sonuç
50 İçinde
150 Dışında

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 50 değeri belirlediğimiz menzilin içinde yer alırken, 150 değeri menzilin dışında yer almaktadır.

Menzil kontrolü, programlamada sıkça kullanılan bir if else formudur. Özellikle veri doğrulama ve sınırlama işlemlerinde tercih edilir. Bu şekilde istenmeyen değerlerin önüne geçilebilir ve programın daha güvenilir hale gelmesi sağlanır.

Hedefe Ulaşılamama Durumu

Bir hedefe ulaşılamama durumu, programlama dilinde if-else formu kullanılarak kontrol edilebilir. Bu durum, bir hedefin belirli bir koşulu karşılamadığı durumda gerçekleşir. Örneğin, bir hedefe ulaşmak için belirli bir şartın yerine getirilmesi gerektiği durumlarda, hedefe ulaşılamama durumu kontrol edilir.

Durum Koşul İşlem
Hedefe Ulaşılamama Durumu Belirli bir şart sağlanmazsa Belirtilen kod bloğunu çalıştır
Hedefe Ulaşılma Durumu Belirli bir şart sağlanırsa Belirtilen kod bloğunu çalıştır

Bu örnekte, bir hedefe ulaşmak için belirli bir şartın sağlanması gerektiği durumlarda, hedefe ulaşılamama durumu kontrol edilir. Eğer şart sağlanmazsa, belirtilen kod bloğu çalıştırılır ve hedefe ulaşılma durumu gerçekleşmez. Bu durumu kontrol etmek için programlama dillerinde if-else formu kullanılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir