Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. if else örnekleri

if else örnekleri

admin admin - - 23 dk okuma süresi
188 0

if else örnekleri

Bu makalede, programlama dilinde sıklıkla kullanılan if else koşul ifadesinin örneklerini inceleyeceğiz. İf ifadesi, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu belirleyen bir yapıdır. Eğer belirtilen koşul doğruysa, if bloğundaki kod çalışacak; eğer yanlışsa, else bloğundaki kod çalışacaktır.

İf else ifadeleri, programlama alanında oldukça yaygın olarak kullanılır. Bu ifadeler, programın belirli bir duruma göre farklı kod bloklarını çalıştırmasına olanak tanır. Bu sayede bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederek, programın akışını yönlendirme imkanı sağlar. Bu makalede, if else örneklerini ve bu yapıların nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

if else

Programlama dilinde sıklıkla kullanılan if else koşul ifadesi, belirli bir koşula göre farklı eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu makalede, if else ifadesinin örneklerini inceleyeceğiz ve nasıl doğru şekilde kullanılacağına dair ipuçları sunacağız.

koşul ifadesinin örneklerini inceleyeceğiz.

Bu makalede, programlama dilinde sıklıkla kullanılan if else koşul ifadesinin örneklerini inceleyeceğiz.

Basit if else örneği

=30 kelime ile if else kullanarak koşula bağlı olarak ekrana çıktı bastıran bir kod örneği.

Bu örnekte, programlamada sıklıkla kullanılan if else ifadesinin nasıl çalıştığını anlamak için basit bir kod örneği sunuyoruz. Bu örnekte, bir koşula bağlı olarak ekrana çıktı basan bir programı ele alıyoruz. Aşağıda verilen kod örneği, kullanıcının girdisine bağlı olarak belirli bir koşulu kontrol eder ve sonuca göre farklı bir çıktı basar.

      int x = 5;    int y = 10;    if(x < y) {      Console.WriteLine("x, y'den küçüktür.");    }     else {      Console.WriteLine("x, y'den büyük veya eşittir.");    }  

Yukarıdaki örnekte, "x < y" koşulu kontrol edilir. Eğer bu koşul doğruysa, program "x, y'den küçüktür." metnini ekrana yazar. Eğer koşul yanlışsa, yani "x < y" koşulu sağlanmıyorsa, program "x, y'den büyük veya eşittir." metnini ekrana yazar.Bu basit if else örneği, belirli bir koşulu kontrol etmek ve buna bağlı olarak farklı bir çıktı basmak için kullanılabilir. Programlama diline bağlı olarak if else ifadesi farklı biçimlerde kullanılabilir ve daha karmaşık koşullar için de uyarlanabilir.

Nested if else örneği

=30 kelime ile iç içe geçmiş if else ifadelerinin kullanıldığı karmaşık bir kod örneği.

İç içe geçmiş if else ifadeleri, birbirine bağlı olarak kontrol edilen koşulların daha karmaşık senaryolarında kullanılır. Bu örnekte, bir restoranın menüsündeki yemeklerin fiyatlarının belirlendiği bir program örneği ele alacağız.

Yemek Fiyat
Etli Yemekler
Deniz Ürünleri

Yukarıdaki kod örneğinde, bir restoranın menüsündeki farklı yemeklerin fiyatlarını belirlemek için iç içe geçmiş if else ifadeleri kullanılmıştır. Örneğin, kullanıcının "Antrikot" yemeğini seçtiğini varsayalım. İlk if bloğu kontrol edilir ve "Antrikot" ise, 75 TL fiyatı ekrana yazdırılır. Eğer kullanıcı "Antrikot" dışındaki bir yemek seçerse, diğer if else ifadeleri sırayla kontrol edilir ve uygun fiyat bilgisi ekrana yazdırılır.

Daha karmaşık senaryolarda, iç içe geçmiş if else ifadeleri programcılara nesnelere, değerlere veya diğer koşullara bağlı olarak karar vermelerini sağlar. Bu şekilde, her bir durum için farklı eylemler belirleyebilir ve sonuçları yönetebiliriz.

if else ifadesi nasıl kullanılır?

if else ifadesi, programlama dilinde bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek ve farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlamak için kullanılır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, programın akışını kontrol etmek ve belirli koşullara dayalı olarak farklı işlemler gerçekleştirmek mümkün olur.

Bir örnek üzerinden if else ifadesinin nasıl doğru şekilde kullanılabileceğine bakalım. Varsayalım ki, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek için bir program yazmak istiyoruz. Eğer kullanıcının yaşını 18'den küçükse "Bu içeriği görüntülemek için yaşınız uygun değil" şeklinde bir mesaj göstermek istiyoruz. Aksi halde, "Hoş geldiniz!" şeklinde bir mesaj göstermek istiyoruz.

Kod Açıklama
if (yas < 18)
{
    console.log("Bu içeriği görüntülemek için yaşınız uygun değil");
}
else
{
     console.log("Hoş geldiniz!");
}
Yukarıdaki örnekte, "yas" değişkeni kullanıcının yaşını temsil eder. if else ifadesiyle bu değişkenin değeri 18'den küçük mü diye kontrol edilir. Eğer durum doğruysa, "Bu içeriği görüntülemek için yaşınız uygun değil" yazısı ekrana yazdırılır. Durum yanlışsa, "Hoş geldiniz!" yazısı ekrana yazdırılır.

Bu örnekte, if else ifadesi kullanılarak kullanıcının yaşına bağlı olarak farklı çıktılar üretmek ve programın akışını kontrol etmek mümkün hale gelmiştir.

Kullanıcı girdisine dayalı if else örneği

Kullanıcı girdisine dayalı if else örneği

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan verilere bağlı olarak if else ifadesinin nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Bir program yazalım:

Kod Açıklama
soru = input("Bir renk girin: ") Kullanıcıdan bir renk girmesini isteyen bir soru oluşturulur ve cevap "soru" değişkenine atanır.
if soru == "mavi": Eğer kullanıcının girdiği renk "mavi" ise, aşağıdaki kod bloğunu çalıştırır.
 print("Girdiğiniz renk mavidir.")  Ekrana "Girdiğiniz renk mavidir." çıktısı bastırılır.
else: Aksi halde, yani kullanıcının girdiği renk "mavi" değilse, aşağıdaki kod bloğunu çalıştırır.
 print("Girdiğiniz renk mavi değildir.")  Ekrana "Girdiğiniz renk mavi değildir." çıktısı bastırılır.

Bu programda, kullanıcıdan bir renk girmesi istenir ve bu girdiye bağlı olarak if else ifadesi kullanılarak farklı çıktılar üretilir. Eğer kullanıcının girdiği renk "mavi" ise, "Girdiğiniz renk mavidir." çıktısı verilir. Aksi halde, yani kullanıcının girdiği renk "mavi" değilse, "Girdiğiniz renk mavi değildir." çıktısı verilir.

String ifadeye göre if else örneği

String ifadeye göre if else örneği

Bu örnekte, bir string ifadenin değerine bağlı olarak if else kullanarak farklı çıktılar üreteceğiz. String ifadenin değerine göre, farklı koşulları kontrol edip bu koşullara bağlı olarak belirli işlemler gerçekleştireceğiz.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi varsayalım. Eğer kullanıcının yaş değeri 18'e eşit veya büyükse "Yetişkin" çıktısını vereceğiz. Eğer kullanıcının yaş değeri 18'e küçükse ise "Çocuk" çıktısını vereceğiz. Bu durumu if else ifadesi ile aşağıdaki kod örneğiyle gerçekleştirebiliriz:

string yas = "20";if (yas >= "18"){  Console.WriteLine("Yetişkin");}else{  Console.WriteLine("Çocuk");}

Yukarıdaki kodda, "yas" adında bir string değişken tanımladık ve değerini "20" olarak atadık. Ardından if else ifadesini kullanarak "yas" değişkeninin değerine göre farklı çıktılar ürettik. Çünkü "20" değeri "18" değerinden büyük olduğu için "Yetişkin" çıktısı alacağız.

Bu örnek, string ifadelere dayalı koşulların nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

if else ifadelerinde hata ayıklama

if else ifadeleri programlamada sıkça kullanılan bir yapıdır. Ancak bu yapı da bazen hatalar yapabilir ve bu hataları bulmak ve düzeltmek önemli bir adımdır. İşte if else ifadelerinde hata ayıklama için kullanılan bazı teknikler:

 • Kod incelemesi: İlk adım olarak yazdığınız kodu dikkatlice inceleyin ve her bir if else bloğunun doğru bir şekilde çalıştığından emin olun. Gerekirse kodunuzu adım adım çalıştırarak her adımda ne olduğunu kontrol edin.
 • Değerleri kontrol edin: if else ifadelerinde sıklıkla kullanılan koşullar genellikle değişkenlerin değerine dayanır. Değişkenlerin doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun ve gerektiğinde bu değerleri kontrol edin.
 • Debug işaretleyicilerini kullanın: İfadenin doğru çalışmadığını düşündüğünüz bir noktada, debug işaretleyicileri ekleyerek programın o noktada durmasını sağlayabilirsiniz. Böylece kodunuzu adım adım izleyebilir ve hataları tespit edebilirsiniz.
 • Hata mesajlarını kullanın: Programınızdaki hataları tespit etmek için hata mesajlarını kullanabilirsiniz. Bu mesajlar, programın hangi satırda veya blokta hata yaptığını size bildirir ve düzeltmeyi kolaylaştırır.
 • Loglama: Programınızın çalışma sürecini kontrol etmek için loglama kullanabilirsiniz. Loglamak, programın farklı noktalarında değerleri kaydetmek ve izlemek için bir mekanizmadır. Bu şekilde, programın nerede hatalı olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

if else ifadelerinin hatalarını bulmak ve düzeltmek için bu teknikleri kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, hata ayıklama süreci bazen karmaşık olabilir ve sabır gerektirebilir. Ancak doğru bir şekilde ayıklanmış kodlar daha güvenilir ve hatasız bir şekilde çalışır. İyi bir hata ayıklama süreciyle if else ifadelerini verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Tek satırlık if else ifadeleri

=30 kelime ile if else ifadesini tek satırda etkili bir şekilde kullanmaya yönelik örnekler.

if else ifadeleri, programlama dilinde sıklıkla kullanılan ve koşullara bağlı olarak farklı işlemlerin yapılmasını sağlayan bir yapıdır. Bu ifadeler, genellikle birden fazla satırda yazılır ve daha karmaşık görünebilir. Ancak, bazı durumlarda if else ifadelerini tek satırda ve daha etkili bir şekilde kullanmak mümkündür.

Bu örnekte, bir sayıyı kontrol eden ve eğer sayı 0'dan büyükse "Pozitif" yazdıran basit bir if else ifadesine bakalım:

int num = 10;String result = num > 0 ? "Pozitif" : "Negatif veya sıfır";

Bu tek satırlık if else ifadesi, num değişkeninin 0'dan büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer büyükse "Pozitif" yazdırır, aksi takdirde "Negatif veya sıfır" yazdırır. Bu şekilde, if else ifadesini daha kısa bir şekilde kullanarak kodu sadeleştirebiliriz.

Bu tek satırlık if else ifadeleri, kodun daha okunabilir olmasını sağlar ve gereksiz satır sayısını azaltır. Ancak, bu şekilde kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Çok karmaşık bir ifadeyi tek satırda yazmak, kodun anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, tek satırlık if else ifadelerini anlaşılır ve sadece gerektiği durumlarda kullanmak önemlidir.

Null coalescing operatörü ile if else

Null coalescing operatörü, "??", if else ifadesinin bir alternatifidir. Bu operatör, bir ifade null ise, başka bir değeri varsayılan olarak döndürür. Bu sayede, daha kısa ve okunabilir bir şekilde koşula bağlı işlemler yapabiliriz.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, aşağıdaki örnekte kullanıcıdan alınan bir sayı değerini kontrol edeceğiz ve eğer değer null ise, varsayılan olarak "0" değerini vereceğiz:

int? sayi = null;int degisken = sayi ?? 0;

Yukarıdaki örnekte, null coalescing operatörü olan "??", sayi değişkeninin null olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayi null ise, degisken değişkenine varsayılan olarak "0" değeri atanır. Böylece, daha kısa ve anlaşılır bir şekilde if else ifadesini kullanmayı başarırız.

Null coalescing operatörü, özellikle null kontrollerinin sık yapıldığı durumlarda, kodun okunabilirliğini artırır ve daha kısa ifadelerle aynı işi yapmamızı sağlar. Bu sayede, kodun daha sade ve anlaşılır olmasını sağlar.

if else ifadelerinin performans etkisi

=30 kelime ile if else ifadelerinin uygulamanın performansını nasıl etkilediği ve alternatif yaklaşımlar.if else ifadeleri, programlama dilinde sıkça kullanılan bir koşul ifadesidir. Ancak, doğru şekilde kullanılmazsa uygulamanın performansını olumsuz etkileyebilir. Her bir if else ifadesi, koşulu kontrol etmek ve eşleşen bir bloğu gerçekleştirmek için işlemciye yük getirir. Bu nedenle, çok sayıda karmaşık if else ifadeleri içeren bir kod, uygulamanın yavaşlamasına neden olabilir.Alternatif olarak, performansı artırmak için başka yaklaşımlar da vardır. Bunlardan biri, switch case ifadesidir. Bu ifade, çok sayıda koşulu daha etkili bir şekilde kontrol etmek için kullanılabilir. Bir diğer yaklaşım ise, ternary operatörüdür. Ternary operatörü, if else ifadelerini daha kısa ve okunabilir hale getirmek için kullanılır.Bununla birlikte, if else ifadelerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Performansı optimize etmek için kodunuzda gereksiz if else ifadelerini kaldırabilir veya farklı bir algoritma kullanabilirsiniz. Ayrıca, kodunuzun performansını artırmak için diğer kod optimizasyon tekniklerini de kullanabilirsiniz.

Ternary operatörüyle if else

Ternary operatörü, if else ifadelerini daha kısa ve okunabilir bir şekilde yazmayı sağlayan bir yapıdır. Normalde if else ifadeleri, iki farklı seçeneğe bağlı olarak işlem yapmak için kullanılır ve genellikle uzun ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak, ternary operatörü kullanarak if else ifadelerini daha basit ve anlaşılır hale getirebiliriz.

Ternary operatörü hataları ve hata ayıklama

=30 kelime ile ternary operatörünün potansiyel hataları ve bu hataları nasıl ayıklayabileceğimiz.

Ternary operatörü, kodunuzda hızlı ve sade bir şekilde if else kontrolü yapmanızı sağlayan bir yapısıyla dikkat çeker. Ancak, bazı potansiyel hatalar meydana gelebilir ve bu hataları ayıklamak gerekebilir.

Bir hata tespit edildiği zaman, ternary operatörünün kullandığı koşulların yanlış olması durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, koşulları dikkatli bir şekilde kontrol etmek önemlidir. Yanlış bir koşul veya yanlış bir şart kullanıldığında, beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz.

Hata ayıklama yaparken, kodunuzdaki ternary operatörlerin dikkatlice incelenmesi ve her bir koşulun doğru olduğundan emin olunması gerekmektedir. Ayrıca, kodunuzu test ederken çıktılara dikkatlice gözlemlemek ve hataları bulmak için verileri takip etmek de önemlidir.

Eğer bir hata bulursanız, sorunu tespit etmek ve düzeltmek için ayrıntılı bir kontrol yapmanız gerekmektedir. Hatanın kaynağını belirlemek için hata ayıklama araçlarını kullanabilir ve kodunuzu adım adım inceleyebilirsiniz. Hata bulduğunuzda, ternary operatöründe hatalı koşulları düzelterek sorunu çözebilirsiniz.

Ternary operatörünü kullanırken, hataları önlemek için dikkatli olmak ve kodlarınızı doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak önemlidir. Hata ayıklama tekniklerini bilerek, kodunuzda oluşabilecek hataları hızlı bir şekilde tespit edebilir ve düzeltebilirsiniz.

Ternary operatörüyle nested if else

Ternary operatörü, nested if else ifadelerinin daha basit ve anlaşılır hale getirilmesi için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Bu operatör, bir koşulu değerlendirir ve sonucuna bağlı olarak farklı bir değeri döndürür. Daha sonra bu operatörü kullanarak örnekler verilebilir. Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek ve eğer 18 yaşından büyükse "Yetişkin", değilse "Çocuk" yazdırmak istediğimizi düşünelim. Nested if else ifadeleri kullanarak bu kontrolü aşağıdaki gibi yapabiliriz:

int yas = 20;String sonuc;if (yas >= 18) {  sonuc = "Yetişkin";} else {  sonuc = "Çocuk";}System.out.println(sonuc);

Yukarıdaki kodda, eğer yaş 18'den büyük veya eşitse "Yetişkin" değeri atanır, aksi takdirde "Çocuk" değeri atanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Aynı işlemi ternary operatörü kullanarak daha basit bir şekilde gerçekleştirebiliriz:

int yas = 20;String sonuc = (yas >= 18) ? "Yetişkin" : "Çocuk";System.out.println(sonuc);

Burada, "(yas >= 18)" ifadesi koşulu değerlendirir. Eğer bu koşul doğruysa, yani yaş 18'den büyük veya eşitse, "Yetişkin" değeri atanır, aksi takdirde "Çocuk" değeri atanır. Ternary operatörü bu atama işlemini gerçekleştirir ve sonucu ekrana yazdırır.

Bu şekilde nested if else ifadeleri daha kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade edebiliriz. Ternary operatörünü kullanarak kodu basitleştirip okunabilirliği artırabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir