Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Java Başlangıç Örnekleri

Java Başlangıç Örnekleri

admin admin - - 7 dk okuma süresi
84 0

Bu makalede, Java programlama diline yeni başlayanlar için bazı başlangıç örneklerine ve açıklamalarına yer verilecektir.

Java programlama diline yeni başlayanlar için bu makalede bazı başlangıç örnekleri ve açıklamaları sunulmaktadır. Java, popüler bir programlama dilidir ve çok çeşitli uygulamalar geliştirmek için kullanılır. Bu örnekler, Java’nın temel konularını kapsayarak, dilin temel yapılarını ve kavramlarını anlama sürecinizi kolaylaştıracaktır.

Makalenin devamında aşağıdaki başlıklar altında örnekler ve açıklamalar verilecektir:

 • Bu örnek, Java’da ilk programlama örneğidir ve temel bir çıktı sağlar.
 • Java’da kullanılan temel veri türleri olan int, double, boolean ve String’in kullanımı ve örnekleri gösterilir.
 • If-else ifadelerinin nasıl kullanıldığı ve basit bir koşullu ifade örneği sunulur.
 • For ve while döngülerinin kullanımı ve bir döngü örneği gösterilir.
 • Dizilerin nasıl tanımlanıp kullanıldığı ve bir dizi örneği sunulur.
 • Java’da metodların nasıl tanımlanıp kullanıldığı, parametrelerin nasıl geçirildiği ve bir metod örneği gösterilir.
 • Java’da nesnelerin nasıl oluşturulduğu, sınıfların nasıl tanımlandığı ve bir nesne oluşturma örneği verilir.
 • Java’da miras ve arayüz kavramlarının nasıl kullanıldığı ve temel bir miras ve arayüz örneği gösterilir.
 • Java’da hata yakalama ve istisna durumlarının nasıl ele alındığı ve bir hata yönetimi örneği sunulur.

Java başlangıç örnekleri, bu makalede ele alınan konuları anlamanıza yardımcı olacaktır. Her bir konu, ayrıntılı bir açıklama ve örneklerle desteklenmektedir, böylece Java programlama dilini daha iyi anlayabileceksiniz. Bu örnekleri kullanarak kendi projelerinizi geliştirebilir ve Java dilindeki yeteneklerinizi artırabilirsiniz.

Merhaba Dünya Programı

Merhaba dünya, Java’da ilk programlama örneğidir ve temel bir çıktı sağlar. Java dilinde Merhaba Dünya programı oluşturmak oldukça basit ve bunu kullanarak Java programlama diline giriş yapabilirsiniz. Merhaba Dünya programı, bir yazılım dilini öğrenirken genellikle ilk adımdır ve temel bir çıktı sağlayarak programın doğru bir şekilde çalıştığını kontrol etmemizi sağlar.

Bir Merhaba Dünya programı oluşturmak için öncelikle Java entegrasyonlu bir programlama ortamına (IDE) ihtiyacınız vardır. Bu IDE, Java kodlarını yazmanızı ve çalıştırmanızı sağlar. Örneğin, IntelliJ IDEA veya Eclipse gibi popüler IDE’leri kullanabilirsiniz. Bu IDE’lerin herhangi birini indirip kurduktan sonra programlamaya başlayabilirsiniz.

Aşağıda, Java’da Merhaba Dünya programını nasıl oluşturacağınıza dair bir örnek bulunmaktadır:

public class MerhabaDunya {  public static void main(String[] args) {    System.out.println("Merhaba Dünya!");  }}

Yukarıdaki örnekte, “Merhaba Dünya!” metni ekrana basılır. public static void main(String[] args) kısmı, programın başlangıç noktasını belirtir ve buradan başlayarak Java programı çalıştırılır. System.out.println("Merhaba Dünya!") satırı ise “Merhaba Dünya!” metnini ekrana yazdırır. Bu şekilde basit bir şekilde Java dilinde ilk programınızı oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Veri Türleri

Veri Türleri

Java programlama dilinde kullanılan veri türleri ile ilgili birçok seçenek vardır. Temel veri türleri şunlardır: int, double, boolean ve String. Bu veri türlerini anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak, Java’da başarılı bir şekilde programlama yapmanın temel taşlarından biridir.

int: Bu veri türü, tamsayı değerleri temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir kişinin yaşını veya bir ürünün fiyatını temsil etmek için int veri türünü kullanabilirsiniz. Örnek olarak, int a = 10; şeklinde bir değişken tanımlanabilir.
double: Bu veri türü, ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Bir nicelik ondalıklı bir değeri içeriyorsa, double veri türünü tercih etmek önemlidir. Örnek olarak, double b = 3.14; şeklinde bir değişken tanımlanabilir.
boolean: Bu veri türü, sadece iki değeri temsil etmek için kullanılır: true veya false. Bir şartın doğru veya yanlış olduğunu belirtmek için boolean veri türünü kullanabilirsiniz. Örnek olarak, boolean c = true; şeklinde bir değişken tanımlanabilir.
String: Bu veri türü, metin veya karakter dizilerini temsil etmek için kullanılır. Bir kullanıcıdan alınan isim veya bir içerik metnini temsil etmek için String veri türünü kullanabilirsiniz. Örnek olarak, String d = “Merhaba dünya!”; şeklinde bir değişken tanımlanabilir.

Yukarıdaki örnekler, temel veri türlerinin kullanımını ve nasıl tanımlanacaklarını göstermektedir. Bu veri türlerini kullanarak daha karmaşık ve işlevsel programlar oluşturabilirsiniz. Bu nedenle, Java programlamaya başlarken temel veri türlerini iyi anlamak çok önemlidir.

Koşullu İfadeler

İf-else ifadeleri, bir programın belirli koşullara bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırmasına olanak tanır. Bu sayede program, verilen koşullar doğru ise bir işlemi gerçekleştirir, aksi takdirde başka bir işlemi gerçekleştirir.

Koşullu ifadelere örnek olarak, bir sıcaklık kontrol sistemi düşünelim. Eğer oda sıcaklığı belirli bir değerin üzerinde ise klimayı açar, aksi takdirde klimayı kapatır. Bu durumu Java dilinde şu şekilde ifade edebiliriz:

Durum Kod
Oda sıcaklığı > 25 derece Klimayı aç
Oda sıcaklığı <= 25 derece Klimayı kapat

Yukarıdaki tabloda, if-else ifadesi kullanarak oda sıcaklığına göre klimanın açılıp kapatılması belirtilmiştir. Bu sayede program, doğru koşullara bağlı olarak istenilen işlemi gerçekleştirir.

Koşullu ifadeler, programların daha sofistike ve esnek olmasını sağlar. Farklı senaryoları ele almak, kullanıcı girdilerine veya belirli durumlara bağlı olarak farklı işlemler yapmak için kullanılırlar.

Döngüler

=For ve while döngülerinin kullanımı ve bir döngü örneği gösterilir.

Java programlama dilinde döngüler, belirli bir işlemin belirli bir koşula kadar tekrarlanmasını sağlayan önemli bir yapıdır. Döngüler, bir dizi işlemi tekrarlayarak kodun daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlar. Java’da yaygın olarak kullanılan döngü türleri for ve while döngüleridir.

For döngüsü: For döngüsü, belirli bir koşula kadar bir kod bloğunu belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılır. Önceden belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş değeri arasında çalışır. Döngü her tekrarda belirli bir adımda ilerler. İşte basit bir for döngüsü örneği:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {  System.out.println("Sayı: " + i);}

While döngüsü: While döngüsü, bir koşul sağlandığı sürece bir kod bloğunu tekrar etmek için kullanılır. Koşul başlangıçta doğruysa, döngü çalışmaya devam eder. Döngü, koşul yanlış olduğunda durur. İşte bir while döngüsü örneği:

int i = 1;while (i <= 10) {  System.out.println("Sayı: " + i);  i++;}

Görüldüğü gibi, for ve while döngüleri, belirli bir işlemi tekrarlamak için farklı senaryolarda kullanılabilir.

Diziler

Diziler

Diziler, Java'da aynı türdeki verileri gruplamak için kullanılan veri yapılarıdır. Bir dizi, belirli bir boyutta ve türde olan birden çok elemandan oluşur. Dizilerin tanımlanması ve kullanımı oldukça kolaydır.

Bir dizi tanımlarken, öncelikle veri türü belirtilir ve ardından dizi adı ve boyutu belirtilir. Örneğin, bir tamsayı dizisi tanımlamak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

int[] sayilar = new int[5];

Yukarıdaki kodda, "sayilar" adında bir tamsayı dizisi tanımlanmıştır ve boyutu 5 olarak belirlenmiştir. Bu dizi, 5 tamsayı değerini saklayabilir.

Dizi elemanlarına erişmek için indis numaraları kullanılır. Java'da dizilerin indeksleri 0'dan başlar. Yani, ilk elemanı 0. indiste, ikinci elemanı 1. indiste saklarız.

Aşağıdaki örnekte, bir tamsayı dizisi tanımlanır ve her elemanının değeri ekrana yazdırılır:

int[] sayilar = {1, 2, 3, 4, 5};for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {  System.out.println(sayilar[i]);}

Yukarıdaki kodda, "sayilar" adında bir tamsayı dizisi tanımlanır ve değerleri {1, 2, 3, 4, 5} olarak atanır. Daha sonra bir for döngüsü kullanarak dizinin her elemanını ekrana yazdırırız. sayilar.length ifadesi, dizinin boyutunu temsil eder.

Diziler, programlamada sıkça kullanılan ve işlevsel olan veri yapılarıdır. Java'da dizilerin kullanımı, programlamanın temelleri arasında yer alır ve temel hataları önlemeye yardımcı olur.

Metodlar

Metodlar, Java programlama dilindeki önemli bir bileşendir. Bir metot, belirli bir görevi gerçekleştiren bir kod bloğudur. Metotlar, kodun okunabilirliğini artırır ve tekrar kullanılabilirliği sağlar. Java'da bir metot tanımlamak için public veya private anahtar sözcüğünü kullanabiliriz. Ayrıca, metotun dönüş tipini belirlemek için de bir veri türü kullanırız.

Parametreler, bir metoda argüman olarak geçirilen değerlerdir ve metot içinde kullanılabilirler. Java'da parametreleri belirtmek için açılış ve kapanış parantezleri kullanılır. Parametreler, metodu çağıran yerden değer geçirmek için kullanılırlar.

Örnek olarak, aşağıdaki metot, iki sayıyı toplayan basit bir hesaplama yapar:

public int toplama(int sayi1, int sayi2) {  int sonuc = sayi1 + sayi2;  return sonuc;}

Bu örnekte, toplama adında bir metot tanımlanmıştır. Bu metot, iki int tipinde sayı alır ve bu sayıları toplayarak sonucu döndürür. Daha sonra bu metot, başka bir yerde çağrılabilir ve sonucu kullanılabilir.

Nesne Yapısı

Java'da nesneler, sınıflar aracılığıyla oluşturulur. Bir sınıf, belirli bir veri tipini temsil eden özellikleri (alanlar) ve bu özellikler üzerinde işlem yapmak için kullanılan metotları içerir. Nesneler, bu sınıflardan türetilir ve belirli bir örneği temsil ederler.

Öncelikle, bir sınıfın nasıl tanımlandığını inceleyelim. Bir sınıfı tanımlamak için 'class' anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin, aşağıdaki örnekte 'Araba' adında bir sınıf tanımlanmıştır:

 • public class Araba {
  private String marka;
  private String model;
  public Araba(String marka, String model) {
  this.marka = marka;
  this.model = model;
  }
  public void calistir() {
  System.out.println("Araba çalıştırıldı!");
  }
  }

Yukarıdaki örnekte, 'Araba' sınıfı içerisinde 'marka' ve 'model' adında iki tane private String alan yer alır. Bu alanlar, Araba sınıfının özelliklerini temsil eder. Ayrıca, 'Araba' sınıfının bir constructor metodu ve 'calistir()' adında bir metodu bulunur.

Bir nesne oluşturmak için, sınıf adını ve 'new' anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin, aşağıdaki gibi bir Araba nesnesi oluşturabiliriz:

 • Araba araba = new Araba("BMW", "i8");

Yukarıdaki örnekte, 'BMW' markasında ve 'i8' modelinde bir Araba nesnesi oluşturulur. Ardından, bu nesne üzerinde 'calistir()' metodu çağrılarak Araba'nın çalıştırıldığına dair bir çıktı elde edilir.

Bu örnek, Java'da nesne yapısının temelini oluşturur. Nesneleri oluşturarak, farklı özelliklere ve davranışlara sahip nesneler tasarlayabilir ve bu nesneleri programınızda kullanabilirsiniz.

Miras ve Arayüzler

Miras ve ArayüzlerJava programlama dilinde, miras ve arayüz kavramları çok önemlidir. Miras, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini veya davranışlarını devralmasını sağlar. Arayüz ise bir sınıfın belirli metotları veya davranışları uygulamasını sağlar. Miras kavramıyla ilgili daha detaylı bir örnek vermek gerekirse, hayvanlar adında bir sınıfımız olduğunu düşünelim. Bu sınıfın altında kedi ve köpek gibi sınıflar oluşturabiliriz. Kedi ve köpek sınıfları, hayvanlar sınıfının özelliklerini ve davranışlarını miras alır. Örneğin, hayvanlar sınıfında bulunan "beslenme" davranışını kedi ve köpek sınıflarında da kullanabiliriz. Böylece kod tekrarı önlenmiş olur ve daha düzenli bir yapı elde ederiz.Arayüz kavramına örnek olarak, uçabilen ve yüzebilen canlıları ifade eden bir havayolu ve denizyolu arayüzü oluşturabiliriz. Bu arayüzleri kullanarak bir şahin veya balık sınıfı oluşturabiliriz. Şahin sınıfı, havayolu arayüzündeki metotları ve davranışları uygularken, balık sınıfı ise denizyolu arayüzündeki metotları ve davranışları uygular. Bu sayede farklı türdeki canlıları tek bir şekilde yönetebiliriz.Miras ve arayüzler, Java programlama dilinde kodun daha sürdürülebilir ve genişletilebilir olmasını sağlar. Kendi sınıflarınızı oluştururken ve mevcut sınıfları kullanırken bu kavramları doğru bir şekilde uygulamak önemlidir.

Hata Yönetimi

Java'da hata yönetimi, program sırasında ortaya çıkabilecek hataları yakalamak ve bu hatalarla başa çıkmak için kullanılan bir mekanizmadır. Hatalar, istisna durumlar olarak adlandırılır ve programın normal akışını kesintiye uğratabilir. Bu durumda, istisna durumları yönetmek ve gerekli işlemleri yapmak önemlidir.

Java'da hata yönetimi için "try-catch" blokları kullanılır. Bir "try" bloğu içerisinde potansiyel olarak hata verebilecek kodlar yazılır ve bu kodların çalıştırılması denetlenir. Eğer bir hata ortaya çıkarsa, program "catch" bloğuna atlar ve hatanın nedenini ve türünü belirleyerek uygun işlemi yapar.

Örneğin, aşağıdaki kod parçası bir dosyayı okumaya çalışırken oluşabilecek bir IOException hatasını yakalar:

try {  dosyaOku();} catch(IOException e) {  System.out.println("Dosya okuma hatası: " + e.getMessage());  e.printStackTrace();}

Bu örnekte, "dosyaOku()" metodu içerisinde bir IOException oluşabilir. "try" bloğu içinde bu metodun çağrılması denetlenir ve eğer bir IOException oluşursa, bu durumu "catch" bloğunda ele alırız. İstisna durumunun nedenini ve türünü belirlemek için "getMessage()" metodu kullanılır ve hatanın tamamı "printStackTrace()" metodu ile yazdırılır.

Hata yönetimi, programların güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Doğru hata yönetimi teknikleri kullanarak, uygulamalarımızın hatalara karşı dirençli olmasını sağlayabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir