Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Java Örnek Kodlar

Java Örnek Kodlar

admin admin - - 12 dk okuma süresi
123 0

Java Örnek Kodlar

Bu makalede, Java programlama dili için çeşitli örnek kodların bulunduğu ve nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir rehber sunulmaktadır. Java, günümüzde en yaygın programlama dillerinden biri olarak kabul edilmektedir ve birçok uygulama, oyun ve web sitesinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Bu rehberde, Java’da sıkça kullanılan temel veri türleri ve bu türlerin nasıl tanımlandığı ve kullanıldığı açıklanmaktadır. Ayrıca, kontrol yapıları olan if-else, switch-case gibi kod bloklarının nasıl kullanılacağı ve bu yapıların çalışma prensiplerine değinilmektedir.

Döngüler de Java programlamasında oldukça önemli bir yer tutar. Bu rehberde, for, while, do-while gibi döngü tiplerinin nasıl kullanıldığı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, döngülerde sıklıkla kullanılan break ve continue ifadelerinin ne işe yaradığı da açıklanmaktadır.

Java’da bulunan koşullu ifadeler de yazılımda sıkça kullanılan bir yapıdır. Bu rehberde, if, else if, else gibi koşullu ifadelerin doğru şekilde nasıl kullanılacağı ve öneminin üzerinde durulmaktadır.

Diziler, Java’da birden fazla veriyi saklamak ve düzenlemek için kullanılan bir veri yapısıdır. Rehberimizde, dizilerin nasıl oluşturulduğu, elemanlara nasıl erişileceği ve nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, diziler üzerinde yapılan işlemler ve farklı sıralama algoritmalarının nasıl kullanıldığı da açıklanmaktadır.

Veri Türleri

Java’da kullanılan temel veri türleri, programlamada çeşitli verileri temsil etmek için kullanılır. Bu veri türleri, değişkenlere atanabilir ve işlenir. İşte Java’da kullanılan bazı temel veri türleri:

 • int: Tam sayı değerlerini temsil eder. Örneğin, bir kişinin yaşı veya bir ürünün stok miktarı gibi tam sayı değerlerini tanımlamak için kullanılabilir.
 • double: Ondalık sayı değerlerini temsil eder. Örneğin, bir ürünün fiyatı veya bir öğrencinin notu gibi ondalık sayıları tanımlamak için kullanılabilir.
 • boolean: Sadece “true” veya “false” değerlerini alabilen mantıksal bir veri türüdür. Örneğin, bir kullanıcının giriş yapma durumunu veya bir işlemin başarı durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.
 • char: Tek bir karakteri temsil eder. Örneğin, bir metindeki belli bir harfi veya bir tuşa basıldığında ekrana yansıtılacak karakteri tanımlamak için kullanılabilir.
 • String: Metin veya karakter dizilerini temsil eder. Örneğin, bir kullanıcının adı veya bir ürünün açıklaması gibi metinlerin tanımlanması ve işlenmesinde kullanılabilir.

Java’da veri türlerini tanımlamak ve kullanmak oldukça basittir. Değişkenler oluşturularak istenen veri türüne atanabilir ve bu değişkenler programda işlemlerde kullanılabilir. Veri türleri, programlama dilinin temel yapı taşlarından biridir ve doğru bir şekilde kullanılması, programın doğru ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kontrol Yapıları

Java’da kontrol yapıları, programın akışını değiştiren ve belirli koşullara dayalı kararlar veren if-else, switch-case gibi kod bloklarıdır. Bu yapılar, programın farklı durumları baz alarak belirli kod bloklarının çalışmasını sağlar ve kodun daha esnek ve dinamik olmasını sağlar.

If-else yapısı, belirli bir koşulu kontrol eder ve eğer koşul doğruysa belirli bir kod bloğunu çalıştırır, aksi takdirde başka bir kod bloğunu çalıştırır. Örneğin, bir sayının pozitif veya negatif olduğunu kontrol etmek için if-else yapısı kullanılabilir.

Kodu Açıklama
if (sayi > 0) {
        System.out.println(“Sayı pozitif.”);
} else {
        System.out.println(“Sayı negatif.”);
}
Eğer sayı pozitifse “Sayı pozitif.” çıktısını verecektir. Aksi takdirde “Sayı negatif.” çıktısını verecektir.

Switch-case yapısı ise, belirli bir değişkenin farklı değerlerine göre farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Değişkenin değerine bağlı olarak farklı işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının seçtiği renge göre belirli bir işlem yapmak için switch-case yapısı kullanılabilir.

Kodu Açıklama
String renk = “kırmızı”;
switch (renk) {
case “kırmızı”:
        System.out.println(“Seçilen renk kırmızı.”);
break;
case “mavi”:
        System.out.println(“Seçilen renk mavi.”);
break;
default:
        System.out.println(“Seçilen renk geçersiz.”);
break;
}
Eğer seçilen renk “kırmızı” ise “Seçilen renk kırmızı.” çıktısını verecektir. Eğer seçilen renk “mavi” ise “Seçilen renk mavi.” çıktısını verecektir. Aksi takdirde, “Seçilen renk geçersiz.” çıktısını verecektir.

Kontrol yapıları, Java programlama dilinde kod akışını kontrol etmek ve belirli durumlara göre kararlar vermek için kullanılan önemli araçlardır. Doğru kullanıldığında, programların daha esnek, okunabilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Döngüler

Java’da, bir programın belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırması için döngüler kullanılır. Döngüler, belirli bir koşula bağlı olarak çalışır ve belirli bir şart karşılanana kadar devam eder. Bu sayede kodunuz daha verimli ve esnek hale gelir.

Java’da bulunan üç temel döngü türü for, while ve do-while döngüleridir. Bu döngülerin her biri farklı senaryolarda kullanılır ve farklı çalışma prensiplerine sahiptir.

 • For döngüsü: Belirli bir sayıda tekrar etmesi gereken durumlar için kullanılır. İlk olarak başlangıç değeri atanır, ardından bir koşul kontrol edilir ve son olarak bir artış veya azalma sağlanır. Özellikle dizilerde veya liste gibi indeksli verileri ele alırken sıklıkla kullanılır.
 • While döngüsü: Belirli bir şart sağlandığı sürece çalışmaya devam eder. Koşul her döngü başlangıcında kontrol edilir ve sağlanıyorsa döngü devam eder. Bu döngüde dikkatli olunmalı ve koşulun bir noktada sonlanması sağlanmalıdır, aksi takdirde sonsuz bir döngü oluşabilir.
 • Do-while döngüsü: Koşulu kontrol etmek yerine döngüyü başlatır, ardından döngü içindeki kodlar çalıştırılır. Kodlar çalıştırıldıktan sonra koşul kontrol edilir ve koşul sağlandığı sürece döngü devam eder. Bu tür döngülerde kod bloğu en az bir kez çalıştırılır.

Java’da bulunan döngüler, kodunuzda tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için vazgeçilmez araçlardır. Hangi döngü türünün kullanılacağına karar verirken, işlevselliği ve programın gereksinimlerini dikkate almalısınız. Döngülerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması, kodunuzun performansını artırabilir ve verimli çalışmasını sağlayabilir.

Break ve Continue

Kodlarda bazen belirli bir şart sağlandığında döngüyü tamamen sonlandırmak veya bir adım atlamak gerekebilir. İşte bu noktada “break” ve “continue” ifadeleri devreye girer.

“Break” ifadesi, döngü içerisinde bulunduğu anda çalıştırıldığında döngüyü tamamen sonlandırır ve bir sonraki kod bloğuna geçer. Yani, “break” ifadesinden sonra gelen kodlar hiçbir zaman çalışmaz. Bu özellikle, bir şart sağlandığında döngüyü kırmak veya programın belirli bir noktada sonlanmasını sağlamak için kullanılır.

“Continue” ifadesi ise döngü içerisinde bulunduğu anda çalıştırıldığında döngünün o adımını atlayarak bir sonraki adıma geçer. Yani, “continue” ifadesinden sonra gelen kodlar çalıştırılmaz ve döngü tekrar başa döner. Bu özellikle, belirli bir şartın sağlandığı durumlarda o adımın atlanmasını istediğimiz durumlarda kullanılır.

Aşağıda, “break” ve “continue” ifadelerinin nasıl kullanıldığını anlatan bir örnek bulunmaktadır:

public class BreakContinueExample {  public static void main(String[] args) {        // Break Örneği    for (int i = 1; i <= 10; i++) {      if (i == 5) {        break;      }      System.out.println(i);    }        // Continue Örneği    for (int i = 1; i <= 10; i++) {      if (i % 2 == 0) {        continue;      }      System.out.println(i);    }  }}

Yukarıdaki örnekte, "break" ifadesi döngü içindeki "if (i == 5)" şartını sağladığında, döngü tamamen sonlanır ve program bir sonraki kod bloğuna geçer. "continue" ifadesi ise döngü içindeki "if (i % 2 == 0)" şartını sağladığında, o adımı atlayarak bir sonraki adıma geçer ve döngü tekrar başa döner. Böylece, sadece tek sayıları ekrana yazdırılır.

Nested Döngüler

=Nesne döngüleri, programlamanın önemli bir parçasıdır ve Java'da iç içe geçmiş döngüler kullanılarak çeşitli görevler gerçekleştirilebilir. İç içe geçmiş döngüler, bir döngünün içinde başka bir döngüyü yerleştirerek bir döngü grubu oluşturmayı ifade eder. Bu döngüler, belirli bir işlemi tekrarlamak ve karmaşık programlarda kullanışlıdır.

Nesne döngülerinin çalışma prensibi oldukça basittir. İç içe geçmiş döngülerde, dıştaki döngü her bir tekrarında içteki döngüyü tamamlar. Bu, içteki döngünün tamamlanması için dıştaki döngünün her bir tekrarının gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. İç içe geçmiş döngülerle, çeşitli veri yapılarını oluşturabilir, çok boyutlu dizilerin elemanlarına erişebilir ve daha karmaşık algoritmalara uygulanabilir.

Bununla birlikte, iç içe geçmiş döngülerin kullanımında dikkatli olunmalıdır. Çok fazla iç içe geçmiş döngü, programın performansını olumsuz etkileyebilir ve kodun karmaşıklığını artırabilir. Bu nedenle, iç içe geçmiş döngülerin kullanımı projenin gerekliliklerine ve verimlilik hedeflerine bağlı olmalıdır.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, Java programlama dilinde çok önemli bir konudur ve programların akışını kontrol etmek için kullanılırlar. Koşullu ifadeler sayesinde belirli bir koşul gerçekleştiğinde yapılacak işlemler belirlenebilir.

If, else if ve else ifadeleri, koşullara bağlı olarak belirli kod bloklarının çalışmasını sağlar. Öncelikle if ifadesi kullanılarak bir koşul belirlenir ve bu koşul doğruysa ilgili kod bloğu çalışır. Eğer koşul yanlışsa, else if ifadesi ile başka bir koşul belirlenir ve bu koşul doğruysa ilgili kod bloğu çalışır. Son olarak, hiçbir koşul sağlanmazsa else ifadesi ile belirtilen kod bloğu çalışır. Bu yapı sayesinde programın farklı durumlara göre farklı işlemler yapması sağlanır.

Koşullu ifadelerin doğru şekilde uygulanması oldukça önemlidir. Programın akışının kontrol edildiği bu ifadelerin hatalı kullanılması, istenmeyen sonuçlara veya hatalara yol açabilir. Bu nedenle, koşulları dikkatli bir şekilde belirlemek ve kod bloklarını düzgün yapılandırmak çok önemlidir.

Diziler

Java'da diziler, aynı türden veri elemanlarının bir arada depolandığı veri yapılarıdır. Diziler, birden fazla veriye erişmek ve aynı türdeki verileri gruplamak için kullanılır. Dizilerin nasıl oluşturulduğunu, elemanlarına nasıl erişileceğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek, Java programlama dilinde başarılı olmak için temel bir beceridir.

Bir dizi oluşturmak için, öncelikle dizi türünü belirtmeli ve ardından dizinin kaç elemana sahip olacağını belirtmelisiniz. Örneğin, bir tamsayı dizisi oluşturmak için "int" anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Dizinin eleman sayısını belirtmek içinse köşeli parantez içinde bir sayı kullanmanız gerekmektedir. Örnek olarak:

int[] sayilar = new int[5];

Bu kod parçası, 5 elemanlı bir tamsayı dizisi oluşturur. Dizinin elemanlarına erişmek için, dizinin adını kullanarak ve elemanın indeksini belirterek erişebilirsiniz. Örneğin, dizinin ilk elemanına erişmek için

sayilar[0]

kullanabilirsiniz. İndeksler 0'dan başladığı için, dizinin ikinci elemanına erişmek için

sayilar[1]

şeklinde bir ifade kullanmalısınız.

Dizilerin kullanım alanları çok geniştir. Örneğin, birçok veriyi saklamak veya sıralamak için diziler kullanılabilir. Ayrıca, döngülerle birlikte kullanılarak belirli işlemler tekrarlanabilir veya dizi elemanlarının üzerinde işlemler yapılabilir. Diziler, Java programlamasında sıkça kullanılan ve güçlü bir araçtır. Bu nedenle, Java öğrenirken dizileri anlamak ve kullanmayı öğrenmek oldukça önemlidir.

Dizi İşlemleri

Diziler, programlama dillerinde sıkça kullanılan ve birden çok veri elemanını bir arada tutan veri yapılarıdır. Java'da da dizilerle birçok işlem yapılabilmektedir. Dizi işlemleri, dizilerin elemanlarının ekleme, silme ve güncelleme gibi temel işlemlerini kapsar. Bu işlemler, Java programlama dilinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Dizilere eleman ekleme işlemi, mevcut dizinin sonuna veya belirli bir indeks konumuna eleman eklemek olarak tanımlanır. Örneğin, bir dizinin sonuna eleman eklemek için arrayName[arrayName.length] = newValue; şeklinde bir kod kullanılabilir. Ayrıca, belirli bir indeks konumuna eleman eklemek için ise arrayName[desiredIndex] = newValue; şeklinde bir kod kullanılabilir.

Dizilerde eleman silme işlemi, bir dizinin belirli bir indeks konumundaki elemanını silmek olarak tanımlanır. Eleman silme işleminden sonra dizinin boyutu otomatik olarak küçülmez, yalnızca o indeks konumundaki eleman değeri boşaltılır. Eleman silme işlemi için arrayName[desiredIndex] = null; kodu kullanılabilir.

Dizilerde eleman güncelleme işlemi, bir dizinin belirli bir indeks konumundaki elemanını yeni bir değerle değiştirmek olarak tanımlanır. Eleman güncelleme işlemi, mevcut elemanın değerini değiştirerek gerçekleştirilir. Örneğin, arrayName[desiredIndex] = updatedValue; şeklinde bir kod kullanarak bir dizi elemanının değerini güncelleyebilirsiniz.

Java'da dizi işlemleri oldukça önemlidir çünkü diziler, programlama sürecinde sıklıkla kullanılan veri yapılarıdır. Bu nedenle, dizilerde yapılan işlemleri anlamak ve uygulamak, Java programlama becerilerinizi geliştirmeniz açısından önemlidir.

Dizi Sıralama

=Diziler, programlamada sıkça kullanılan veri yapılarından biridir ve genellikle büyük miktarda veriyi düzenlemek ve erişmek için kullanılır. Bu nedenle, dizilerin sıralanması oldukça önemlidir. Dizi sıralama, elementlerin belirli bir düzene göre yeniden düzenlenerek küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapılmasını sağlar.

Çeşitli sıralama algoritmaları, dizilerin sıralanması için kullanılabilir. Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar arasında kabarcık sıralama (bubble sort), seçim sıralaması (selection sort), ekleme sıralaması (insertion sort), birleştirme sıralaması (merge sort) ve hızlı sıralama (quick sort) algoritmaları bulunur. Her bir sıralama algoritması, farklı bir çalışma mantığına ve performansa sahiptir.

Kabarcık sıralama yöntemi, iki komşu elemanın yerlerini değiştirerek sıralama yapar. Seçim sıralaması, dizideki elemanlar arasından en küçük veya en büyük olanı bulup yer değiştirerek sıralama yapar. Ekleme sıralaması ise elemanları sıralı bir bölgeye doğru ilerleterek sıralama yapar.

Sıralama Algoritması Açıklama
Kabarcık Sıralama Elemanları karşılaştırarak yer değiştirme yapar.
Seçim Sıralaması En küçük veya en büyük elemanı bulup yer değiştirme yapar.
Ekleme Sıralaması Sıralı bölgeye elemanları tek tek yerleştirir.

Dizi sıralama algoritmalarının seçimi, uygulanacak sıralamanın karmaşıklığına, veri setinin boyutuna ve gereksinimlere bağlıdır. Sıralama algoritmalarının performansını artırmak için optimize edilmiş algoritmalar, veri setlerinin daha hızlı bir şekilde sıralanmasını sağlayabilir.

Dizi sıralama, Java programlama dilinde oldukça yaygın bir işlemdir ve çoğu zaman programların performansını etkileyen bir faktördür. Bu nedenle, hem temel sıralama algoritmalarını anlamak hem de daha optimize edilmiş sıralama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu bilgiler, Java programlamada daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir