Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Java Örnekleri

Java Örnekleri

admin admin - - 17 dk okuma süresi
138 0

Java, popüler bir programlama dilidir ve birçok farklı örnekleme imkanı sunar. Java programlama dilini öğrenirken, çeşitli örnekler incelemek oldukça önemlidir. Bu örnekler, dilin temel yapılarını ve kullanımını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, gerçek dünya uygulamalarında nasıl kullanıldıklarını görebilir ve kendi projelerinizi geliştirmekte ilham alabilirsiniz.

Bu makalede, Java programlama dilinde kullanılan çeşitli örnekleri bulacaksınız. Örneğin, temel veri türlerini inceleyebilirsiniz. Tam sayılar için int veri türünü kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, ondalık sayılar için double veri türünü tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, koşullu ifadeler ile çalışmayı öğrenebilirsiniz. If-Else ve Switch-Case koşul yapılarının kullanımını örnekler üzerinden görebilirsiniz. Bu yapılar, programınızın akışını kontrol etmenize ve farklı durumları ele almanıza olanak sağlar.

Java örneklerini incelemek, dilin yapısını daha iyi anlamanızı sağlar ve kendinizi geliştirme yolunda önemli bir adımdır. Bu örnekler, size yeni bir bilgisayar dilini öğrenme sürecinde rehberlik edecektir. Unutmayın, pratik yapmak ve kodlama becerilerinizi geliştirmek için bu örneklerden faydalanabilirsiniz.

Veri Türleri

Veri Türleri

Java programlama dilinde kullanılan temel veri türleri, çeşitli veri tiplerine sahip olmamızı sağlar ve programlamada verilerin nasıl depolandığını belirler. Aşağıda, Java’da yaygın olarak kullanılan bazı temel veri türlerini ve onların örnek kullanımlarını bulabilirsiniz.

Tam Sayılar

Java’da tam sayıları temsil etmek için “int” veri türü kullanılır. “int” veri türü, negatif veya pozitif tamsayı değerlerini depolamak için kullanılır. Aşağıda, iki temel tam sayı örneği bulunmaktadır:

Örnek Açıklama
int sayi1 = 10; sayi1 değişkenine 10 değeri atanır.
int sayi2 = -5; sayi2 değişkenine -5 değeri atanır.

Ondalık Sayılar

Java’da ondalık sayıları temsil etmek için “double” veri türü kullanılır. “double” veri türü, noktadan sonra kesirli sayıları depolamak için kullanılır. Aşağıda, iki temel ondalık sayı örneği bulunmaktadır:

Örnek Açıklama
double sayi1 = 3.14; sayi1 değişkenine 3.14 değeri atanır.
double sayi2 = 2.5; sayi2 değişkenine 2.5 değeri atanır.

Bu örnekler, Java programlama dilinde kullanılan temel veri türlerinin sadece birkaçını göstermektedir. Bu veri türleri, programlamada çeşitli hesaplamaları ve işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır ve programların farklı türde verileri doğru bir şekilde tutmasını sağlar.

Tam Sayılar

Tam sayılar (int), Java programlama dilinde kullanılan bir veri türüdür. Tam sayılar, pozitif veya negatif olabilen, ondalıksız ve kesirli olmayan sayıları ifade eder. Java’da int veri türü, 32 bitlik bir alanda değerleri depolar ve bu alanın sınırları -2,147,483,648’den 2,147,483,647’ye kadar olan tam sayıları kapsar.

Tam sayılar, matematiksel hesaplamalarda, sayaçlarda ve sayısal operasyonlarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca, programlarda veri depolamak için de kullanılabilirler. İnt veri türü ile ilgili bir örnek, iki tam sayıyı toplayan bir program yapmaktır. Bu programda, kullanıcıdan iki tam sayı alınır, ardından bu sayılar toplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

int sayi1 = 5; int sayi2 = 3;int toplam = sayi1 + sayi2;System.out.println("Toplam: " + toplam);

Yukarıdaki örnekte, “sayi1” ve “sayi2” adında iki tane int değişkeni tanımlanır. Bu değişkenlere 5 ve 3 değerleri atanır. Daha sonra, “toplam” adında bir değişken tanımlanır ve “sayi1” ile “sayi2″yi toplayarak bu değişkene atanır. Son olarak, “System.out.println()” fonksiyonu kullanılarak toplam değeri ekrana yazdırılır.

Sayı Toplama

Sayı Toplama, Java programlama dilinde iki tam sayının toplandığı basit bir işlemi ifade eder. Bu örnekte, iki tam sayı değişkeni tanımlanır ve bu değişkenlerin toplamı hesaplanır. İlk önce, gerekli değişkenlerin tanımlandığı bir değişken tanımlama satırı eklenir. Birinci tam sayıyı temsil etmek için “sayi1” adında bir değişken kullanılırken, ikinci tam sayıyı temsil etmek için “sayi2” adında bir değişken kullanılır.

İki tam sayı değişkeni, “+” operatörü kullanılarak toplanır ve sonuç, ayrı bir değişkende saklanır. Bu örnekte, toplam sonucu temsil etmek için “toplam” adında bir değişken kullanılır. Daha sonra, toplam sonucu ekrana yazdırmak için bir “System.out.println()” ifadesi kullanılır.

Aşağıda, Sayı Toplama örneğinin Java kodunu görebilirsiniz:

  int sayi1 = 5;  int sayi2 = 3;  int toplam = sayi1 + sayi2;    System.out.println("İki sayının toplamı: " + toplam);

Bu basit örnekte, sayılar 5 ve 3 olarak tanımlanmış ve toplam sonucu olarak 8 elde edilmiştir. Sonuç, terminale “İki sayının toplamı: 8” şeklinde yazdırılır. Sayı Toplama örneği, Java’da temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirirken verileri kullanmanın nasıl yapıldığını göstermektedir.

Sayı Çıkarma

Sayı çıkarma, temel bir matematiksel işlem olan iki sayının birbirinden çıkartılmasıdır. Java programlama dilinde de iki tam sayının çıkarma işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. İşte bir örnek:

int sayi1 = 5;int sayi2 = 3;int sonuc = sayi1 - sayi2;System.out.println("İki sayının farkı: " + sonuc);

Yukarıdaki örnekte, öncelikle iki tam sayı olan “sayi1” ve “sayi2” değişkenleri tanımlanır. Ardından, “sonuc” değişkenine “sayi1” değişkeninden “sayi2” değişkeninin çıkarılması sonucu atanır. Son olarak, “System.out.println” ifadesi kullanılarak çıktı olarak “İki sayının farkı: ” ifadesi ve “sonuc” değişkeni yazdırılır.

Bu örnekte, 5 ve 3 sayılarını çıkardığımız için çıktı olarak “İki sayının farkı: 2” yazdırılır. Bu şekilde, Java programlama dilinde iki tam sayının çıkarma işlemi gerçekleştirilebilir ve sonucu elde edilebilir.

Ondalık Sayılar

Ondalık sayılar, Java programlama dilinde kullanılan bir veri türüdür. Bu veri türünün temel örneği double’dır. Double, ondalık sayıları ifade etmek için kullanılır ve genellikle sayıların kesirli değerlerini içerir.

Double veri türünün kullanımı oldukça basittir. Bir double değişkeni tanımlamak için aşağıdaki syntax kullanılır:

double ondalikSayi = 3.14;

Yukarıdaki örnekte “ondalikSayi” adında bir double değişkeni tanımlanmıştır ve değeri 3.14 olarak belirlenmiştir.

Double veri türü, matematiksel işlemlerde de kullanılabilir. Örneğin, iki double sayıyı toplamak için aşağıdaki syntax kullanılır:

double sayi1 = 3.5; double sayi2 = 2.7;
double toplam = sayi1 + sayi2;

Yukarıdaki örnekte, “sayi1” ve “sayi2” adında iki double değişkeni tanımlanmıştır. Bu değişkenler toplam işlemi için kullanılır ve sonuç “toplam” adındaki bir double değişkenine atanır.

Double veri türünün diğer örnekleri ve kullanımları da bulunur. Bu örnekler, ondalık sayıları manipüle etme, matematiksel işlemler gerçekleştirme ve daha fazlasını içerebilir. Java’da ondalık sayıları doğru bir şekilde kullanarak programların daha esnek ve doğru çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, programlama yaparken belirli bir koşulun sağlanmasına bağlı olarak farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan yapıdır. Java’da koşullu ifadeler kullanarak programlarımızı daha esnek hale getirebilir ve belirli durumları kontrol altında tutabiliriz.

Koşullu ifadelerin kullanımıyla ilgili basit bir örneği ele alalım. Örneğin, bir kullanıcının yaşını almak ve belirli bir yaş aralığına göre “Ehliyet alma” veya “Alamazsınız.” şeklinde mesajlar göstermek istediğimizi düşünelim. Bu durumu Java’da şu şekilde gerçekleştirebiliriz:

int yas = 18; // Kullanıcının yaşını belirliyoruz. Bu örnekte 18 yaşını ele alalım.if (yas >= 18) {  System.out.println("Ehliyet alma");} else {  System.out.println("Alamazsınız.");}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının yaşını 18 olarak belirledik ve yaşın 18 veya daha büyük olması durumunda “Ehliyet alma” mesajını, aksi halde “Alamazsınız.” mesajını ekrana yazdırdık. Bu, basit bir if-else koşul yapısı örneğidir.

Diğer bir koşullu ifade yapısı ise switch-case yapısıdır. Switch-case yapısında belirlenen bir değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örneğin:

int ay = 2;switch (ay) {  case 1:    System.out.println("Ocak");    break;  case 2:    System.out.println("Şubat");    break;  case 3:    System.out.println("Mart");    break;  // Diğer ay değerlerini buraya ekleyebiliriz.  default:    System.out.println("Bilinmeyen ay");    break;}

Yukarıdaki örnekte, “ay” değişkeninin değerine bağlı olarak ekrana ilgili ayın ismini yazdıran bir switch-case yapısı kullanılmıştır. Bu şekilde, koşullu ifadelerle belirli durumları kontrol etmek ve farklı işlemleri gerçekleştirmek mümkün olur.

If-Else

If-Else koşul yapısı, Java programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bu yapı, belirli bir koşulun sağlanmasına bağlı olarak farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Eğer belirli bir koşulun doğru olması durumunda bir işlem yapılırken, koşulun yanlış olması durumnda ise başka bir işlem yapılır.

If-Else yapısı, genellikle karar verme süreçlerinde kullanılır. Bir koşulun doğruluğunu kontrol ederek, programın farklı yollar izlemesini sağlar. Örneğin, bir sınav sonucuna göre öğrencinin başarılı veya başarısız olduğunu belirlemek için If-Else yapısı kullanılabilir.

Örneğin, bir programda kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif veya negatif olduğunu kontrol etmek istediğimizde If-Else yapısı kullanabiliriz. Eğer sayı 0’dan büyükse “Sayı pozitiftir” şeklinde bir çıktı verebiliriz. Eğer sayı 0’dan küçükse “Sayı negatiftir” şeklinde bir çıktı verebiliriz. Eğer sayı 0 ise ise “Sayı sıfırdır” şeklinde bir çıktı verebiliriz.

Yukarıdaki örnekte, If-Else yapısı kullanılarak bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol edebiliyoruz. Program, kullanıcıdan alınan sayıya göre farklı durumlara uygun olarak çıktılar üretecektir. If-Else yapısı, programlamanın temel kontrol yapısı olarak sıklıkla kullanılmaktadır ve Java’da da oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır.

Switch-Case

=Switch-Case koşul yapısının kullanımı ve basit bir örneği.

Switch-Case, çoklu koşul ifadelerini kontrol etmek ve belirli bir koşulu karşılayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, programların belirli durumlar için farklı işlemler yapmasını sağlar. Switch-Case yapısı, bir anahtar değeri alır ve bu değerin hangi duruma karşılık geldiğini kontrol ederek farklı işlemler gerçekleştirir. Örneğin, bir oyunun kontrol mekanizmasını düşünelim. Oyuncunun yaptığı hareketlere göre farklı işlemler gerçekleştirmemiz gerekebilir. Bu durumda Switch-Case yapısı kullanılabilir. Aşağıda basit bir Switch-Case örneği verilmiştir:“`html

int num = 2;String result;switch (num) {  case 1:    result = "Birinci durum gerçekleşti.";    break;  case 2:    result = "İkinci durum gerçekleşti.";    break;  case 3:    result = "Üçüncü durum gerçekleşti.";    break;  default:    result = "Hiçbir durum gerçekleşmedi.";    break;}System.out.println(result);

“`Bu örnekte, bir “`num“` değişkeni tanımlanmış ve değeri 2 olarak ayarlanmıştır. Switch-Case yapısı ise “`num“` değerine göre farklı durumları kontrol eder ve ilgili işlemleri gerçekleştirir. Örneğin burada “`num“` değeri 2 olduğu için ikinci durum gerçekleştirilir ve “`result“` değişkenine “İkinci durum gerçekleşti.” mesajı atanır. Ardından bu mesaj ekrana yazdırılır.Switch-Case yapısı, programlarda çoklu koşul kontrolü gerektiğinde kullanılabilen etkili bir yapısıdır. Bu şekilde programlarımızı daha esnek bir şekilde yönetebilir ve farklı durumlara göre işlemler yapabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir