Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. JavaScript butona tıklandığında ()

JavaScript butona tıklandığında ()

admin admin - - 15 dk okuma süresi
53 0

=JavaScript’de bir butona tıklandığında gerçekleştirilecek eylemi belirlemek oldukça önemlidir. Bu, web sayfalarının etkileşimli olmasını sağlar ve kullanıcıların etkileşimde bulunmasını sağlar. JavaScript butona tıklandığında çalışacak işlevleri belirlemenin farklı yolları vardır. Bu makalede, butonlara olayları tanımlamanın yöntemlerine ve bu olayların nasıl işleneceğine odaklanacağız. Bir butona tıklandığında gerçekleştirilecek eylemi belirlemek için JavaScript’te farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, addEventListener() metodunu kullanmaktır. Bu metod, butonlara olay dinleyicisi ekleyerek, tıklama eylemi gerçekleştiğinde çalıştırılacak bir fonksiyon tanımlamanıza olanak tanır.Ayrıca, onclick özelliği de butona tıklama olayını tanımlamak için kullanılabilir. Bu özellik sayesinde, butona tıklandığında belirli bir fonksiyonun çalıştırılması sağlanabilir.Butona tıklama işlemleri için bir diğer ihtiyaç, konsola mesaj yazdırmak olabilir. JavaScript’in console.log() fonksiyonu kullanılarak tıklama işlemi sonrasında bir mesaj yazdırılabilir.Son olarak, Element Object Model (DOM) kullanarak butona tıklama olayıyla birlikte HTML içeriğini değiştirmek de mümkündür. Bu, web sayfalarının dinamik olmasını sağlar ve kullanıcıların etkileşimine daha fazla olanak sunar.Bu makalede, JavaScript’te bir butona tıklandığında gerçekleştirilecek eylemi belirlemenin farklı yollarını göreceğiz ve bu yöntemlerin nasıl kullanıldığına dair örnekler sunacağız.

Buton Olayı Tanımlama

JavaScript’te butonlara olayları tanımlamanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler, butona tıklandığında gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek için kullanılır. Bu yöntemler arasında addEventListener() metodu ve onclick özelliği bulunmaktadır.

addEventListener() metodu ile butonlara olay dinleyicisi eklemek mümkündür. Bu yöntemle butona tıklandığında belirli bir fonksiyonu çağırmak veya anonim bir fonksiyon tanımlamak mümkündür. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda addEventListener() metodu kullanılarak butona tıklandığında belirli bir fonksiyonun çağrılması sağlanmaktadır:

     const button = document.querySelector('#buton');   button.addEventListener('click', myFunction);   function myFunction() {     console.log('Butona tıklandı!');   }  

onclick özelliği ise buton tıklanma olayını kolayca tanımlamak için kullanılır. Bu özellik sayesinde butona tıklandığında direkt olarak bir fonksiyon tanımlamak mümkündür. Örneğin, aşağıdaki kodda onclick özelliği kullanılarak butona tıklandığında alert() fonksiyonu çağrılmaktadır:

      

Buton olaylarının tanımlanması, JavaScript ile etkileşimli ve dinamik web sayfaları oluştururken oldukça önemlidir. Bu yöntemler kullanılarak butonlara çeşitli işlemler atanabilir ve kullanıcının butona tıkladığında gerçekleşmesini istediğimiz eylemler kolayca belirlenebilir.

Olay İşleyicileri

=JavaScript’te olayların işleyicilerini kullanarak butonlara tıklandığında gerçekleştirilecek işlemler belirlenebilir.

JavaScript’te, butonlara tıklandığında gerçekleştirilecek işlemleri belirlemek için olay işleyicileri kullanılır. Olay işleyicileri, bir butonun tıklandığında çalışacak olan kod bloklarıdır. Bu kod blokları, butona tıklandığında belirli bir fonksiyonu çağırabilir veya doğrudan bir işlem yapabilir.

Olay işleyicilerini kullanmak için JavaScript’in addEventListener() metodu kullanılır. Bu metot, bir olayı “dinler” ve belirtilen bir işlevi tetikler. Bir butonu seçmek ve ona bir olay işleyici eklemek için getElementById() veya getElementByClassName() gibi metotlar kullanılabilir.

Bir butona olay işleyici eklemek için anonim fonksiyonlar veya mevcut bir fonksiyon kullanılabilir. Anonim fonksiyonlar, olay tetiklendiğinde doğrudan çağrılan fonksiyonlardır. Bu yöntem, küçük ve tek kullanımlık işlemler için uygundur. Öte yandan, mevcut bir fonksiyon kullanmak, daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için daha iyidir.

Özetlemek gerekirse, JavaScript’te olay işleyicileri kullanılarak butonlara tıklandığında yapılacak işlemler belirlenebilir. Olay işleyicilerini kullanırken anonim fonksiyonlar veya mevcut fonksiyonlar kullanabilirsiniz. Bu yöntemler, buton tıklamalarına bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştirebilmenizi sağlar.

addEventListener Metodu

addEventListener Metodu: addEventListener() metodu, JavaScript’te butonlara olay dinleyicisi eklemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu metodun kullanımı sayesinde, bir butona tıklandığında gerçekleştirilmek istenen belirli bir eylem veya işlem tanımlanabilir. addEventListener metodu, bir olay işleyicisi (event listener) fonksiyonunu butonla ilişkilendirir ve bu fonksiyon, butona her tıklandığında otomatik olarak çağrılır.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanılarak bir butona tıklandığında bir mesajın görüntülenmesi sağlanabilir:

<button id="myButton">Tıkla</button><script> // Butona tıklandığında gerçekleştirilecek işlemi tanımlayan fonksiyon function showMessage() {  console.log("Butona tıklandı!"); }  // Butona olay işleyicisi eklemek için addEventListener kullanımı var button = document.getElementById("myButton"); button.addEventListener("click", showMessage);</script>

Yukarıdaki örnekte, “myButton” id’ye sahip olan butona olay işleyicisi eklemek için addEventListener methodu kullanılmıştır. Bu method, “click” olayını dinleyen showMessage() fonksiyonunu butonla ilişkilendirir. Bu sayede, button.addEventListener("click", showMessage); kod bloğunda belirtilen fonksiyon, butona her tıklandığında otomatik olarak çağrılır ve konsola “Butona tıklandı!” mesajını yazdırır.

Buton Fonksiyonunu Çağırma

Buton Fonksiyonunu Çağırma adlı bölümde, JavaScript’te belirli bir fonksiyonun butona tıklandığında nasıl çağırılabileceğini öğreneceğiz. Bunun için addEventListener() metodu kullanılır. Bu metot, bir olay dinleyicisi eklememizi sağlar ve buton tıklandığında belirlenen fonksiyonu çağırır.

addEventListener() metodu, iki parametre alır. İlk parametre, hangi olayın dinleneceğini belirtir. Butona tıklanma olayını dinlemek istediğimiz için “click” olayını kullanırız. İkinci parametre ise butona tıklandığında çağırılacak fonksiyonu belirtir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla addEventListener() metodu kullanarak belirli bir fonksiyonun buton tıklandığında çağrılmasını sağlayabiliriz:

   const myButton = document.querySelector('#myButton');  myButton.addEventListener('click', myFunction);    function myFunction() {   console.log("Butona tıklandı!");  } 

Yukarıdaki örnekte, #myButton id’sine sahip bir butona tıklandığında myFunction() adlı fonksiyon çağrılacak ve konsola “Butona tıklandı!” mesajı yazdırılacaktır.

Bu şekilde, addEventListener() metodu kullanarak buton tıklandığında herhangi bir JavaScript işlevini çağırabilir ve istediğiniz eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

Anonim Fonksiyon Kullanma

=addEventListener() metodu ile buton tıklandığında direkt olarak anonim bir fonksiyon tanımlanabilir.

JavaScript’te bir butona tıklandığında gerçekleştirilecek eylemi belirlemek için addEventListener() metodu kullanılabilir. Bu metod, bir HTML elementine (burada bir buton) bir olay dinleyicisi eklememizi sağlar.

Bu metod kullanıldığında, butona tıklandığında çağrılacak olan bir fonksiyonun adını belirtmek yerine, doğrudan anonim bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Anonim fonksiyonlar, isimsiz ve direkt olarak bir olay dinleyicisi olarak kullanılırlar.

Anonim fonksiyon kullanırken, olayı tanımlarken paranetesis içerisine doğrudan fonksiyonun içeriğini yazabiliriz. Örneğin, aşağıdaki kodda butona tıklandığında konsola bir mesaj yazdıran anonim bir fonksiyon tanımlamış oluyoruz:

Bu örnekte, “myButton” id’li butona tıklandığında konsola “Butona tıklandı!” mesajı yazdırılır. Böylece anonim fonksiyon sayesinde butona tıklandığında istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz.

onclick Özelliği

onclick Özelliği

JavaScript’te, bir butona tıklandığında gerçekleşecek eylemleri tanımlamak oldukça kolaydır. Bunun için onclick özelliği kullanılır. Bu özellik, HTML içinde yer alan bir buton elementine tıklama işlemi gerçekleştirildiğinde çalışacak olan JavaScript kodunu belirler.

Bir butona onclick özelliğini tanımlayabilmek için aşağıdaki adımları izlememiz gerekir:

 • Butonun HTML elementin id özelliği ile bir id değeri atanmalıdır. (<button id=”myButton”>Tıkla</button>)
 • JavaScript kodunun içinde, ilgili butonun id değerini seçmemiz gerekmektedir. Bunun için getElementById() metodunu kullanırız. (var button = document.getElementById(“myButton”);)
 • Tıklama işlemi gerçekleştiğinde çalışmasını istediğimiz fonksiyonu tanımlamamız gerekmektedir. (function myFunction() {alert(“Butona tıklandı!”);})
 • Tanımlanan fonksiyonu, ilgili butonun onclick özelliği ile ilişkilendirilmeliyiz. (button.onclick = myFunction;)

Bu adımları takip ederek, bir butona tıklandığında gerçekleşmesini istediğimiz herhangi bir JavaScript kodunu kolaylıkla belirleyebiliriz. Örneğin yukarıdaki kodda, butona tıklandığında “Butona tıklandı!” mesajını içeren bir uyarı kutusu (alert) gösterilecektir.

Butona Tıklama İşlemleri

=Butona tıklandığında yapılacak işlemler çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

JavaScript ile bir butona tıklandığında yapılacak işlemleri tanımlamak oldukça esnektir. Bu, web sayfalarında etkileşimli öğeler oluşturmak ve kullanıcıların butonlara tıkladığında belirli bir eylem gerçekleşmesini sağlamak için çok önemlidir. Butona tıklandığında yapılacak işlemler, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve sayfalarınızı daha etkileyici hale getirebilir.

Butona tıklama işlemleri, JavaScript kullanarak çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Örneğin, butona tıklandığında belirli bir mesajı konsola yazdırmak istiyorsanız, JavaScript’in console.log() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde, tıklama işlemi gerçekleştiğinde, mesaj konsolda görüntülenecektir.

 • Konsola Mesaj Yazdırma: Tıklama işlemi sonrasında konsola mesaj yazdırmak için console.log() fonksiyonu kullanılır.
 • DOM Manipülasyonu: Butona tıklama olayında Element Object Model (DOM) kullanılarak HTML içeriği değiştirilebilir.

Buton tıklama işlemlerini tanımlarken, ihtiyaçlarınıza ve projenize göre en uygun yöntemi seçebilirsiniz. JavaScript, butonlara tıklanma olayını işlemek için birçok farklı işleyici ve yöntem sunar. Bu sayede kullanıcıların deneyimini özelleştirerek web sitelerinizde etkileyici buton etkileşimleri oluşturabilirsiniz.

Konsola Mesaj Yazdırma

Konsola mesaj yazdırma işlemi, JavaScript’te butona tıklanma olayı sonrasında kullanılan bir yöntemdir. Bunun için console.log() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir mesajı konsol ekranına yazdırmak için kullanılır ve geliştiriciye hata ayıklama sürecinde büyük bir kolaylık sağlar.

Örneğin, bir butona tıklandığında kullanıcıya bir geri bildirim mesajı göstermek istediğimizi düşünelim. Bunun için onclick olayına bir console.log() fonksiyonu ekleyebiliriz. Bu fonksiyon içine yazdığımız mesaj, kullanıcının geri bildirim almasını sağlar. Örneğin, ‘Butona tıklandı!’ şeklinde bir mesaj yazdırabiliriz.

Aşağıda yer alan örnek kod parçasında, butona tıklama olayı sonrasında konsola bir mesaj yazdırma işlemi yapılıyor:

Bu örnekte, butona tıklandığında konsol ekranında ‘Butona tıklandı!’ mesajı görüntülenecektir. Bu sayede, butona tıklanma olayının doğru bir şekilde gerçekleştiğini kontrol edebilir ve hata ayıklama sürecinde sorunları tespit edebiliriz.

DOM Manipülasyonu

DOM Manipülasyonu

Butona tıklanma olayında Element Object Model (DOM) kullanılarak HTML içeriği değiştirilebilir. DOM, HTML belgesindeki her bir öğeye erişmek ve bunları değiştirmek için kullanılan bir programlama arayüzüdür. Bu sayede, JavaScript kullanarak bir butona tıklandığında belirli bir HTML öğesinin içeriği değiştirilebilir.

Örneğin, bir butona tıklandığında sayfa üzerindeki bir metin kutusunun içeriğini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için JavaScript’i kullanarak DOM manipülasyonu yapabilirsiniz. İlk olarak, değiştirmek istediğiniz HTML öğesini seçmeniz gerekmektedir. Bunun için öğenin benzersiz bir id veya class değeri olması gerekmektedir. Ardından, seçtiğiniz öğeye erişerek içeriğini değiştirebilirsiniz.

<script>  document.getElementById("metinKutusu").innerHTML = "Yeni içerik";</script>

Bu örnekte, bir id değeri “metinKutusu” olan bir metin kutusunu seçtik ve bu metin kutusunun içeriğini “Yeni içerik” olarak değiştirdik. Böylece, butona her tıklandığında metin kutusunun içeriği güncellenmiş olacaktır.

DOM manipülasyonu kullanarak, butona tıklanma olayında HTML öğelerini değiştirme, eklemek veya kaldırmak gibi daha karmaşık işlemler de gerçekleştirilebilir. Bu sayede, dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturmak mümkün hale gelir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir