Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title

Main Title

admin admin - - 27 dk okuma süresi
94 0

SQL’de group by ifadesi, veritabanında kayıtların belirli bir kriter veya sütuna göre gruplandırılmasını sağlayan bir yapıdır. Bu sayede benzer verilere sahip kayıtlar bir araya getirilerek daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Group by ifadesi, veritabanında yapılan işlemlerde büyük önem taşır ve veri analizinde sıklıkla kullanılır.

Temel Gruplama

=SQL’de group by ifadesinin temel kullanımı ve nasıl yapıldığı hakkında temel bilgiler

SQL, veritabanı yönetim sistemlerinde verileri sorgulamak ve gruplamak için kullanılan güçlü bir dil olarak bilinir. “group by” ifadesi, SQL’de gruplama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan temel bir yapıdır. Bu ifade, bir tablodaki verileri belirli bir kriter veya sütuna göre gruplandırmamızı sağlar.

Group by ifadesi, genellikle “select” sorgusu ile birlikte kullanılır. Bir tablodaki verileri gruplamak istediğimiz sütunları belirledikten sonra group by ifadesini kullanarak gruplama işlemini gerçekleştiririz. Örneğin, “orders” adlı bir tablodaki verileri müşterilere göre gruplamak istediğimizde aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT customer_name, COUNT(order_id) FROM ordersGROUP BY customer_name;

Bu sorgu, “orders” tablosundaki verileri “customer_name” sütununa göre gruplar ve her bir müşterinin kaç adet siparişi olduğunu sayar. Bu şekilde, verileri gruplandırarak analiz etmek ve istatistiksel bilgiler elde etmek daha kolay hale gelir.

Temel gruplama yapısını anlamak, SQL sorgularını daha etkili bir şekilde kullanabilmek için önemlidir. Group by ifadesi, veritabanı yönetimi alanında sıkça kullanılan bir yapıdır ve çeşitli analiz ve raporlama işlemlerinde büyük öneme sahiptir.

Çoklu Sütunlarla Gruplama

=SQL’de birden fazla sütun kullanarak nasıl gruplama yapıldığına dair bilgiler

SQL’de çoklu sütunlarla gruplama, daha detaylı ve spesifik sonuçlar elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Birçok durumda, tek bir sütunun kullanılması yeterli olmayabilir ve verilerin birden fazla sütuna göre gruplandırılması gerekebilir. Bu durumda, SQL’de GROUP BY ifadesini kullanarak birden fazla sütunun hesaplamalarda ve sonuçlarda birlikte kullanılmasını sağlayabiliriz.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, bir e-ticaret şirketi düşünelim. Şirketin ürünler, kategoriler ve müşterilerle ilgili bir veri tabanı vardır. Ürünler tablosunda ürün id’si, adı, fiyatı ve kategori id’si gibi bilgiler bulunurken, kategoriler tablosunda kategori id’si ve adı bilgileri yer alır. Aynı şekilde, müşteriler tablosunda müşteri id’si, adı, soyadı ve ülke gibi bilgilere sahip oluruz.

Eğer ürünleri fiyata ve kategoriye göre gruplandırmak istiyorsak, SQL sorgusunda GROUP BY ifadesini kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Örneğin, aynı kategorideki ve fiyat aralığında olan ürünleri birlikte görmek istiyoruz. Bu durumda, GROUP BY kategoriler.adı, ürünler.fiyat ifadesini kullanarak istediğimiz sonucu elde edebiliriz.

Birçok farklı senaryoda çoklu sütunlarla gruplama kullanılabilir ve sonuçların daha spesifik olmasını sağlar. Bu sayede, verilerimizi daha iyi analiz edebilir ve işletme kararlarına daha sağlam temeller üzerine oturabiliriz.

HAVING İfadesi ile Gruplama

SQL’de gruplama sonuçları üzerinde filtreleme yapmanın nasıl yapıldığını öğrenmek için HAVING ifadesini kullanabilirsiniz. HAVING ifadesi, GROUP BY ifadesinden sonra kullanılır ve gruplama sonuçlarını filtrelemek için kullanılır.

Bir örnek üzerinden açıklayalım. Diyelim ki bir tabloda müşterilerin adı, şehri ve toplam harcamaları bilgileri bulunuyor. Müşterileri şehirlerine göre gruplamak ve harcamaları belirli bir miktarın üzerinde olan müşterileri bulmak istiyoruz. İşte bu durumda HAVING ifadesini kullanabiliriz.

Müşteri Adı Şehir Toplam Harcama
Ahmet İstanbul 500
Mehmet Ankara 1000
Ayşe İstanbul 700
Fatma Ankara 1500

Örneğin, İstanbul’da toplam 600 TL’den fazla harcama yapan müşterileri bulmak istediğimizde aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT Şehir, SUM(Toplam_Harcama) as ToplamFROM MüşterilerGROUP BY ŞehirHAVING Toplam > 600;

Bu sorgu, İstanbul’da harcaması 600 TL’den fazla olan müşterileri döndürecektir. HAVING ifadesi, gruplama sonuçları üzerinde filtreleme yapmak için kullanabileceğiniz güçlü bir araçtır.

Alias Kullanımı

Aliaslar, SQL sorgularında sütunlara veya tablolara alternatif isimler vermek için kullanılan bir yöntemdir. SQL’de HAVING ifadesinde kullanılan alias’ler, gruplama sonuçları üzerinde filtreleme yapmak için kullanılır. Alias oluşturmak için sütun veya tablo adının yanına AS kelimesi eklenir ve ardından istenen isim atanır.

Aliaslar, sorgunun sonucunda oluşan geçici bir tablodur ve yalnızca sorgunun yürütülme sürecinde geçerlidir. Aliaslar, daha anlaşılır ve okunabilir bir sorgu yazmak için kullanışlıdır.

SQL’de alias kullanımı örnek olarak şu sorguyu ele alalım:

    SELECT kategori_id, AVG(fiyat) AS ortalama_fiyat  FROM urunler  GROUP BY kategori_id  HAVING ortalama_fiyat > 1000;  

Bu sorguda, “urunler” tablosunun “kategori_id” sütununa göre gruplama yapılır ve AVG fonksiyonu ile “fiyat” sütununun ortalaması alınır. “AS ortalama_fiyat” ifadesi ile ortalamaya verilen “ortalama_fiyat” ismi alias olarak tanımlanır. Son olarak, “HAVING” ifadesi ile ortalama fiyatı 1000’den büyük olan grupları filtrelemiş oluruz.

Gruplama Sonuçları Arasında Karşılaştırma

Gruplama Sonuçları Arasında Karşılaştırma

SQL’de gruplama sonuçları arasında karşılaştırma yapmak için GROUP BY ifadesi kullanılır. Bu ifade, ilişkisel veritabanlarında veri analizi yaparken oldukça önemli bir araçtır. Gruplama sonuçları arasında karşılaştırma yapmak, verileri daha anlamlı hale getirerek karar vermeyi kolaylaştırır.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, diyelim ki bir e-ticaret platformu işletiyorsunuz ve müşterilerin hangi kategorilerdeki ürünleri en çok tercih ettiğini analiz etmek istiyorsunuz. Veritabanınızda ürünler tablosu, müşteriler tablosu ve siparişler tablosu bulunuyor.

Gruplama sonuçları arasında karşılaştırma yapmak için, öncelikle GROUP BY ifadesi ile ürün kategorilerine göre gruplama yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bu gruplama sonuçlarını istediğiniz bir sütuna veya kolona göre sıralayabilirsiniz.

Örneğin, SELECT category, COUNT(*) as total_orders FROM orders GROUP BY category ORDER BY total_orders DESC şeklinde bir SQL sorgusuyla, ürün kategorilerini en fazla sipariş edilen üründen en az sipariş edilen ürüne doğru sıralayabilirsiniz. Bu sayede, hangi kategorilerin müşterileriniz tarafından daha çok tercih edildiğini görebilirsiniz.

Gruplama sonuçları arasında karşılaştırma yapmak, veri analizi aşamasında size önemli fikirler ve bilgiler sağlar. Bu nedenle, SQL’de gruplama sonuçları arasında karşılaştırma yapma yeteneğinizi geliştirmek, verilerinizi daha iyi anlamanıza ve doğru kararlar almanıza yardımcı olur.

ORDER BY Kullanımı

SQL’de group by ifadesi kullanılarak oluşturulan gruplama sonuçları, bazen belirli kriterlere göre sıralanması gerekebilir. Bu durumda ORDER BY ifadesi kullanılır. ORDER BY ifadesi, gruplama sonuçlarını belirli bir sıra ile sunma imkanı sağlar.

SQL’de ORDER BY kullanırken, gruplama sonuçlarını sıralamak istediğimiz sütunu belirtmeliyiz. Bu sütun, SELECT ifadesi içinde yer almalıdır. Örneğin, bir müşteri tablosunda şehir bilgisine göre gruplama yapıldıysa, sonuçları şehir sütununa göre sıralamak isteyebiliriz.

Bu durumda SQL sorgusu şu şekilde olabilir:
SELECT şehir, COUNT(*) AS toplam_müşteri FROM müşteri_tablosu GROUP BY şehir ORDER BY şehir ASC;

ORDER BY ifadesinde ASC (artan) ya da DESC (azalan) parametreleri kullanılarak sıralama yönü belirtilebilir. Yukarıdaki örnekte, sonuçlar şehir sütununa göre artan şekilde sıralanacak.

SQL’de ORDER BY ifadesi, gruplama sonuçlarını istediğimiz sırayla sunmamızı sağlar ve verilerin daha anlamlı bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu özelliği doğru bir şekilde kullanmak, veri analizine ve raporlamaya büyük kolaylık sağlar.

GRUP_CONCAT Fonksiyonu

SQL’de gruplama sonuçlarını tek bir sütunda birleştirmek için kullanılan GRUP_CONCAT fonksiyonu oldukça kullanışlı bir özelliktir. Bu fonksiyon, bir gruplama işlemi sonucunda elde edilen birden çok satırın belirli bir sütununu birleştirerek tek bir satırda sunar. Böylece veriler daha okunabilir ve anlaşılır hale gelir.

GRUP_CONCAT fonksiyonunu kullanmak için,

 • İlk olarak, sorgunuzda GROUP BY ifadesini kullanarak verileri gruplarını ayarlamanız gerekmektedir.
 • Sonra, belirli bir sütunu birleştirmek istediğinizde GRUP_CONCAT fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir.

Örnek olarak, bir müşteri veritabanınız var ve müşterilerin her birinin siparişlerini gösteren bir tablonuz bulunuyor. Siparişlerin her biri farklı satırlarda yer alırken, müşteriye göre gruplama yaparak siparişlerini tek bir sütunda birleştirebilirsiniz. Böylece bir müşterinin tüm siparişlerini bir göz atışta görebilirsiniz.

GRUP_CONCAT fonksiyonu, verilerinizi daha kolay analiz etmek ve işlem yapmak için güçlü bir araçtır. Tek bir sütunda birleştirilen veriler sayesinde daha düzenli ve okunabilir bir raporlama yapabilirsiniz.

Distinct Değerlerle GRUP_CONCAT Kullanımı

=Distict Değerlerle GRUP_CONCAT Kullanımı

SQL’de GRUP_CONCAT fonksiyonu, gruplama sonuçlarını tek bir sütunda birleştirmek için kullanılan güçlü bir işlevdir. Ancak bazen gruplama sonuçlarında tekrarlayan değerlerin olduğu durumlarda, sadece benzersiz (distinct) değerleri birleştirmek isteyebilirsiniz. İşte bu durumda Distinct Değerlerle GRUP_CONCAT fonksiyonu devreye girer.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir müşteri tablosunda müşterilerin aldığı ürünler üzerinde gruplama yaptığımızı düşünelim. Her müşterinin birden fazla ayrıntısı bulunabilir ve GRUP_CONCAT fonksiyonunu kullanarak bu ayrıntıları birleştirip görsel olarak daha anlamlı bir sonuç elde etmek isteyebiliriz. Ancak, her müşterinin birden çok siparişi olduğunda bu birleştirme işlemi tekrarlayan değerlere neden olabilir.

Bu noktada Distict Değerlerle GRUP_CONCAT fonksiyonunu kullanarak, yalnızca benzersiz değerleri birleştirebiliriz. Distict Değerlerle GRUP_CONCAT fonksiyonunu kullanmak için GRUP_CONCAT ifadesinden önce DISTINCT anahtar kelimesini eklememiz yeterlidir. Bu, tekrarlayan değerleri çıkarır ve yalnızca benzersiz değerleri birleştirir.

SELECT customer_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT product_name)FROM ordersGROUP BY customer_id;

Bu örnekte, müşteri tablosundan her müşterinin müşteri kimliğini ve aldığı benzersiz ürünleri birleştirdik. Yalnızca benzersiz ürün adları birleştirilecek ve tekrarlayan değerler çıkarılacaktır. Böylece daha anlamlı bir sonuç elde edebiliriz.

Distict Değerlerle GRUP_CONCAT fonksiyonu, gruplama sonuçlarında tekrarlayan değerleri önlemek ve sadece benzersiz değerleri birleştirmek için çok kullanışlı bir araçtır. Bu sayede veriler daha anlaşılır ve kullanışlı hale gelir.

Separator Belirleme

SQL’de GRUP_CONCAT fonksiyonu, gruplama sonuçlarını tek bir sütunda birleştirmek için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon kullanılırken, birleştirme işlemi sırasında kullanılan ayraç (separator) belirlenebilir. Separator, birleştirilen değerlerin arasına eklenen karakter veya karakterlerdir ve sonuç sütunundaki farklı değerleri ayırmak için kullanılır.

GRUP_CONCAT fonksiyonunda ayraç belirlemek için SEPARATOR anahtar kelimesi kullanılır. Ayraç olarak kullanılacak karakter veya karakterler SEPARATOR ifadesinden sonra belirtilir. Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu, “employees” tablosundaki “name” sütunundaki değerleri virgülle ayırarak birleştirir:

SELECT GROUP_CONCAT(name SEPARATOR ', ') AS employees_listFROM employees;

Bu sorgu sonucunda “name” sütunundaki değerler virgülle ayrılarak birleştirilir ve “employees_list” adlı yeni bir sütunda gösterilir.

Ayraç belirleme, GRUP_CONCAT fonksiyonunun sonucunun daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayraç olarak virgül, noktalı virgül, boşluk veya herhangi bir karakter kullanılabilir. Ayraç belirleme, gruplama sonuçlarını birleştirirken daha fazla esneklik sağlayarak verileri daha kolay analiz etmenizi sağlar.

Örnekler ve Uygulama

SQL’de group by kullanımını anlamak ve uygulamak için örnekler ve pratik bilgiler oldukça önemlidir. Bu şekilde, konuyu daha iyi anlayabilir ve doğru şekilde kullanabilirsiniz. İşte SQL’de group by kullanımını anlamak ve uygulamak için bazı örnekler ve pratik bilgiler:

 • Bir örnek olarak, bir müşteri veri tabanında group by kullanarak müşterileri ülke bazında gruplama yapabilirsiniz. Bu sayede, her ülkede kaç müşteri olduğunu görebilir ve verilerinizi daha iyi analiz edebilirsiniz.
 • Aynı şekilde, bir ürün veri tabanında da group by kullanarak ürünleri kategori bazında gruplama yapabilirsiniz. Böylece, her kategoride kaç ürün olduğunu görebilir ve stok takibinizi daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Pratik olarak, bir satış veri tabanında group by kullanarak aylara göre satış rakamlarını analiz edebilirsiniz. Böylece, hangi aylarda satışların daha yüksek olduğunu görebilir ve stratejilerinizi buna göre belirleyebilirsiniz.

Bu örnekler, SQL’de group by kullanımını anlamanıza ve farklı senaryolarda nasıl uygulayabileceğinizi göstermeye yardımcı olacaktır. Ancak, unutmayın ki her senaryo farklı olduğu için doğru sorguyu oluşturmak için analiz yapmanız ve veri tabanınızın yapısını iyi anlamanız gerekmektedir.

Tablo kullanımıyla örnek

Tablo kullanımıyla örnek

SQL’de group by ifadesi, veritabanı tablolarında yapılan gruplama işlemlerinde sıkça kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, benzer verilere sahip olan kayıtları bir araya getirerek raporlama veya analiz yapmayı kolaylaştırır. Gruplama işlemi, bir veya daha fazla sütun üzerinde gerçekleştirilir ve gruplanan veriler belirtilen sütunlara göre kümelenir.

Tablo kullanarak bir group by örneği yapmak istediğimizde, öncelikle gruplamak istediğimiz sütunları belirlememiz gerekir. Gruplamayı sağlamak için SELECT ifadesi kullanılırken, GROUP BY ifadesi ile sütunlar belirtilir. Bu şekilde, tabloda aynı değere sahip olan kayıtlar bir araya getirilir.

Aşağıda, bir örnek tablo üzerinden group by kullanımını açıklayan bir tablo bulunmaktadır:

Ürün Kategori Fiyat
Kalem Ofis Malzemeleri 5.99
Defter Ofis Malzemeleri 3.49
Kitap Okul Malzemeleri 12.99
Masa Ofis Mobilyaları 99.99

Yukarıdaki tabloda, ürünlerin kategorilere göre gruplandırılması istenmektedir. Bunun için aşağıdaki SQL sorgusu kullanılabilir:

SELECT Kategori, COUNT(*) as Toplam FROM TabloGROUP BY Kategori;

Bu sorgu, kategoriye göre gruplanmış ürünlerin sayısını içeren bir sonuç kümesi döndürür. Sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır:

Kategori Toplam
Ofis Malzemeleri 2
Okul Malzemeleri 1
Ofis Mobilyaları 1

Bu örnek, tablo kullanarak group by işlemini nasıl gerçekleştireceğimizi ve sonuçları nasıl elde edeceğimizi göstermektedir. Tablo yapısını anlamak ve gruplama işlemini uygulamak için bu tarz örnekler oldukça yararlıdır.

Uygulamalı Örnek: Satış Verileri Analizi

Bir satış veri tabanında “GROUP BY” kullanarak analiz verilerini nasıl çıkarabileceğinizi gösteren bir uygulamalı örnek verelim. Diyelim ki bir şirketin satışları hakkında bilgi içeren bir veritabanınız var ve bu veritabanında ürünler, müşteriler ve satış miktarları gibi bilgiler kaydediliyor. Satış verilerini analiz etmek ve farklı kriterlere göre gruplandırmak istediğinizde “GROUP BY” ifadesi devreye girer.

Bu örnekte, satış verilerini “müşteriye göre” gruplandırmak istediğimizi varsayalım. Öncelikle, “GROUP BY” ifadesini kullanarak verileri müşteri adına göre gruplandırırız. Bu şekilde, her bir müşterinin gerçekleştirdiği satışları ayrı ayrı analiz edebiliriz.

Müşteri Adı Toplam Satış Miktarı
Ahmet Yılmaz 5000 TL
Ali Demir 3000 TL
Ayşe Öztürk 8000 TL

Yukarıdaki tabloya göre, Ahmet Yılmaz’ın gerçekleştirdiği satışlar toplamda 5000 TL, Ali Demir’in satışları ise 3000 TL ve Ayşe Öztürk’ün satışları 8000 TL olarak görünmektedir. Bu bilgileri gruplayarak her bir müşterinin toplam satış miktarını rahatlıkla görebiliyoruz.

Bir satış veritabanındaki bilgileri analiz etmek için “GROUP BY” ifadesinin kullanımı oldukça önemlidir. Bu ifade, verileri farklı kriterlere göre gruplandırarak daha derinlemesine analiz yapmanıza olanak tanır. Satış verileri analizi gibi bir uygulamalı örnek, “GROUP BY” ifadesinin ne kadar faydalı ve etkili bir araç olduğunu gösteriyor.

Alternatif Kullanımlar

SQL’de group by ifadesi dışında da birçok kullanım ve alternatif çözümler bulunmaktadır. Bu alternatifler, veritabanı sorgularını daha esnek hale getirmek ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmak için kullanılır. İşte bazı alternatif kullanımlar:

 • ROLLUP Kullanımı: ROLLUP ifadesi, gruplama sonuçlarını hiyerarşik olarak sunmak için kullanılır. Bu sayede temel gruplamaların yanı sıra üst gruplamaların toplam sonuçları da gösterilebilir.
 • CUBE Kullanımı: CUBE ifadesi, gruplama sonuçlarını tüm kombinasyonlarıyla birlikte sunmak için kullanılır. Bu sayede birden fazla sütun üzerinde farklı gruplamalar yapabilir ve detaylı analizler yapabilirsiniz.

Bu alternatif kullanımlar, veritabanı sorgularınızı daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar ve farklı analizler yapmanıza olanak tanır. Hangi alternatifin kullanılacağı, ihtiyaca ve kullanıcının gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle, SQL sorgularınızı yaparken farklı gruplama yöntemlerini deneyerek en etkili çözümü bulabilirsiniz.

ROLLUP Kullanımı

SQL’de group by ifadesiyle birlikte ROLLUP ifadesi kullanılarak verilerin hiyerarşik olarak gruplanması sağlanabilir. ROLLUP ifadesi, farklı seviyelerde toplam sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılır.

ROLLUP ifadesini kullanarak, gruplanmış verileri farklı seviyelere göre toplayabilirsiniz. Bu, gruplama yapılan tüm sütunların toplam sonuçlarını elde etmenizi sağlar.

Raporlarınızda daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ROLLUP ifadesi size esneklik sağlar. Örneğin, bir satış tablosunda ürünlerin, bölgelerin ve yılların toplam satışlarını görmek istediğinizi düşünelim. ROLLUP ifadesini kullanarak bu verileri tek bir sorguda elde edebilirsiniz.

Bir başka örnek olarak, müşteri verilerini ülke, şehir ve cinsiyet gibi farklı seviyelerde gruplamak istediğinizi düşünelim. ROLLUP ifadesini kullanarak her seviyede toplam müşteri sayılarını ve satış miktarlarını elde edebilirsiniz.

ROLLUP ifadesi, SQL sorgularınızı daha etkili ve kolay anlaşılır hale getirmenize yardımcı olur. Hiyerarşik gruplama ve toplam sonuçlar elde etmek için ROLLUP ifadesini kullanabilirsiniz.

CUBE Kullanımı

SQL’de group by ifadesiyle birlikte CUBE kullanımı, veritabanında çok boyutlu analizler yapmak için kullanılır. CUBE ifadesi, sorgunun sonuç kümesini farklı boyutlar üzerinde bir araya getirmek ve toplam değerleri elde etmek için kullanılan bir işlevdir.

Birçok durumda, verileri bir boyuta göre gruplama yeterli olmaz ve analizin daha ayrıntılı olması gerekir. İşte bu durumda CUBE ifadesi kullanılır. CUBE, birden fazla boyuta göre gruplama yapar ve her bir boyut kombinasyonu için gruplama sonuçlarını döndürür. Böylece analiz edilen veri kümesi çok daha kapsamlı hale gelir.

CUBE ifadesi, GROUP BY ifadesinden sonra kullanılır ve istenen boyutları belirtmek için sütun adlarını alır. CUBE ifadesi ile yapılan gruplama sonuçları, sütun kombinasyonlarına dayalı olarak oluşturulur. Bu şekilde, her boyuta göre ayrı gruplamalar yapılır ve sonuç kümesinde her bir kombinasyon için toplam değerler elde edilir.

Örneğin, bir satış veritabanında ürünleri kategori ve bölgeye göre gruplamak istediğinizi varsayalım. CUBE ifadesini kullanarak, her bir kategori ve bölge kombinasyonu için toplam satış miktarını görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde, hangi kategorinin hangi bölgede daha başarılı olduğunu analiz etmek daha kolay ve hızlı olur.

CUBE kullanımı, veri analizinde çeşitli boyutlarda gruplamalar yapmanızı sağlar ve daha derinlemesine veri analizleri yapmanızı kolaylaştırır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir