Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title

Main Title

admin admin - - 18 dk okuma süresi
130 0

SQL kodları, bir veritabanı yönetim sistemiyle (RDBMS) iletişim kurmak için kullanılan bir programlama dilidir. SQL (Structured Query Language), veritabanlarından veri almak, veri eklemek, güncellemek veya silmek gibi işlemler yapmak için kullanılır.

SQL kodları, kullanıcıların veritabanlarıyla etkileşim kurmasına olanak tanır. SQL dilinin kullanımı oldukça yaygın ve önemlidir. Birçok popüler veritabanı yönetim sistemi, SQL’i destekler ve SQL ile verileri hızlı ve etkili bir şekilde sorgulamak mümkündür.

SQL kodları, kullanıcıların veritabanı sistemlerindeki verileri sorgulamasını ve yönetmesini sağlar. SQL sorguları, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi komutlarla yapılandırılır. Bu komutlar, veritabanındaki tablolardan verileri seçmeye, yeni veri eklemeye veya mevcut verileri güncellemeye ve silmeye olanak sağlar. SQL kodları, karmaşık sorguların yanı sıra basit sorgular için de kullanılabilir.

SQL kodları, her veritabanı yönetim sistemi için biraz farklı olabilir. Bu nedenle, veritabanı sistemi seçerken SQL dilini anlamak ve uygulamak önemlidir. SQL kodları, veritabanı sistemlerinin yönetimi için temel bir araçtır ve veri tabanı işlemlerini kolaylaştırır. Bu nedenle, SQL kodlarının nasıl kullanılacağını anlamak, veritabanı yönetiminde önemli bir beceridir.

Tarihçe

Tarihçe

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanı yönetim sistemleriyle etkileşim kurmak için kullanılan bir programlama dili olarak bilinir. SQL kodları, veri tabanlarına erişmek, veri sorgulamak, veri ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yapmak için kullanılır. SQL kodlarının tarihçesi ve gelişim süreci oldukça ilginç ve önemlidir.

SQL kodlarının temelleri, 1970’lerin sonlarında IBM’in araştırmacıları tarafından atılmıştır. İlk olarak, “RETRIEVE” adı verilen sorgu dili, veritabanından veri çekmek için kullanıldı. Daha sonra, “Structured English Query Language (SEQUEL)” adını aldı ve daha da geliştirildi. SEQUEL daha sonra SQL olarak adlandırıldı ve SQL-86 olarak standartlaştırıldı.

SQL kodlarının önemi ve yaygınlığı, 1980’lerde ve 1990’larda giderek arttı. İlişkisel veritabanı sistemlerinin popülaritesiyle birlikte, SQL dilindeki gelişmeler de hız kazandı. Temel SQL kodlarına ek olarak, daha karmaşık sorgular, birleştirme (join) işlemleri, fonksiyonlar ve prosedürler gibi yeni özellikler eklenmeye başlandı.

Günümüzde, SQL kodları birçok farklı veritabanı yönetim sistemi tarafından desteklenmektedir ve hala bir endüstri standardıdır. SQL’in evrimi devam ederken, yeni teknolojiler ve veritabanı sistemleriyle birlikte sürekli olarak gelişmektedir.

İlk SQL Kodu

İlk SQL kodu, veritabanı yönetimi ve sorgulama işlemlerinde devrim niteliğinde bir adım olarak kabul edilmektedir. SQL (Structured Query Language), veritabanlarıyla etkileşime geçmek ve verileri yönetmek için kullanılan bir programlama dilidir. SQL’in temelleri, ilk olarak 1970’lerde IBM’in araştırmacıları tarafından geliştirilen ve daha sonra Oracle Corporation tarafından ticari bir ürüne dönüştürülen SEQUEL (Structured English Query Language) adlı dilin geliştirilmesiyle atılmıştır.

İlk SQL kodu, veritabanlarına sorgular yapabilmek, verileri ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanılan temel komutları içermektedir. SQL’in temel fonksiyonları arasında SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE gibi komutlar yer almaktadır. SELECT komutu, veritabanından belirli verileri seçmek için kullanılan bir sorgu komutudur. INSERT INTO komutu, yeni verileri veritabanına eklemek için kullanılırken, UPDATE komutu mevcut verileri güncellemek için kullanılır. DELETE komutu ise veritabanından verileri silmek için kullanılan bir komuttur.

İlk SQL kodu, veritabanı yönetimi ve sorgulama süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlamış ve veritabanı yöneticilerinin işlerini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Bu sayede, birçok işletme verilerini daha etkili bir şekilde yönetmeye ve analiz etmeye başlamıştır. SQL’in ortaya çıkışıyla birlikte, veritabanı yönetimi ve veri analitiği alanında önemli bir dönüm noktası yaşanmış ve bugün kullanılan birçok veritabanı sistemi ve analitik aracının temelini oluşturmuştur.

SQL Dilinin Evrimi

SQL Dilinin Evrimi

SQL dilinin tarihindeki değişim ve gelişim süreci oldukça ilginçtir. SQL, İngilizce “Structured Query Language” ifadesinin kısaltması olarak bilinir ve veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan bir programlama dili olarak hizmet verir. SQL’nin evrimi, veritabanı sistemlerindeki ihtiyaçlara cevap veren yeni özelliklerin eklenmesiyle gerçekleşmiştir.

İlk olarak, SQL dilinin ortaya çıkışı ve temel fonksiyonlarına değinelim. SQL, 1970’lerin sonunda IBM’in bir araştırma projesi olarak başladı. İlk SQL kodu, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde veri tabanlarını sorgulamak ve manipüle etmek için kullanıldı. SELECT, INSERT INTO, UPDATE gibi temel SQL sorguları ilk olarak bu dönemde geliştirildi.

SQL dilinin zaman içindeki evrimi ile birlikte birçok yenilik ve özellik eklendi. İlk başta, SQL’nin standartlaştırma süreci başladı ve ANSI/ISO tarafından SQL standartları belirlendi. Bu sayede, farklı veritabanı sistemlerinde de aynı SQL sorgusu kullanılabilmeye başlandı.

SQL dilinin evriminde, yeni özelliklerin eklenmesi de önemli bir rol oynadı. Örneğin, ileri düzey sorgulama yetenekleri, veri bütünlüğü sağlama mekanizmaları ve işlem kontrolü gibi özellikler SQL’in gücünü artırdı. Ayrıca, nesne ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, SQL diline nesne yönelik programlama yetenekleri de eklendi.

SQL dilinin evrimi, veritabanı sistemlerinin gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermesiyle gerçekleşmiştir. Bu süreçte, SQL dilinin gelişimi devam etmekte ve yeni sürümlerle daha da güçlenmektedir.

Standart SQL

=SQL’nin standartlaştırma süreci ve farklı veritabanı sistemlerindeki uygulanması

SQL, veritabanı yönetim sistemleri aracılığıyla verilere erişmek ve yönetmek için kullanılan bir dildir. SQL’nin standartlaştırılması, çeşitli veritabanı sistemlerinin SQL komutlarının aynı şekilde çalışmasını sağlayarak uyumlu bir şekilde kullanılabilmesini hedefler. Standartlaştırma süreci, SQL’nin ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren devam etmiştir.

Standart SQL, American National Standards Institute (ANSI) ve International Organization for Standardization (ISO) tarafından belirlenen standartlara uygun SQL tabanlı veritabanı sistemlerini ifade eder. Standart SQL, tüm veritabanı sistemlerinde aynı şekilde çalışması planlanmış olsa da, farklı veritabanı sistemlerinde bazı farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıklar, her veritabanı sisteminin kendine özgü özelliklerini ve dilin bazı alanlarda esnekliğini yansıtabilir.

Standart SQL’in belirtilerine uygun olmayan veya sadece belirli bir veritabanı sisteminde çalışan SQL kodlarına “SQL dili” denir. Örneğin, Oracle veritabanı sistemleri için Oracle SQL, Microsoft SQL Server için T-SQL, MySQL için MySQL SQL gibi farklı veritabanı sistemlerinin sunduğu SQL dilleri bulunmaktadır. Bu diller, standart SQL’in dışında kendi özelliklerini ve syntax’larını içerebilir.

Standart SQL, farklı veritabanı sistemlerinde kullanılabilir olmasının yanı sıra, yeni özelliklerin eklenmesi veya mevcut özelliklerin güncellenmesi durumunda da güncellenir. Bu sayede, SQL’in gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlanır.

SQL Dialektleri

SQL Dialektleri: Farklı veritabanı sistemleri, SQL dilini kullanırken kendi dialektlerini oluştururlar. Bu dialektler, SQL’in standartlaştırma sürecinden geçmiş olsa da, farklı veritabanı sistemlerinde özelleşmiş ve uyarlanmış özellikler içerebilir. SQL dialektleri, veritabanı yönetim sistemlerinin kendine özgü özelliklerini ve sınırlamalarını yansıtır. Bu da, aynı SQL kodunun farklı veritabanı sistemlerinde farklı sonuçlar üretebileceği anlamına gelir.

Örneğin, MySQL ve PostgreSQL gibi popüler veritabanı sistemleri, SQL dilini farklı şekillerde uygularlar. MySQL, daha esnek ve hızlı bir performans sunarken, PostgreSQL daha güçlü ve karmaşık sorgulara izin verir. Aynı SQL kodu bu iki veritabanı sisteminde farklı sonuçlar verebilir ve hatta bazen geçerli olan bir sorgu PostgreSQL’de hata verebilir.

Bununla birlikte, bazı SQL dialektleri SQL standartlarının tümünü uygular ve kendi özelleştirmelerini minimumda tutar. Bu, aynı SQL kodunun farklı sistemlerde de aynı sonuçları üretmesini sağlar. Bu durumda, SQL dialektinin özellikleri veya performansı farklılık gösterebilir, ancak sonuçlar aynı kalır.

SQL dialektleri arasındaki farklılıkları anlamak ve bunları dikkate alarak kod yazmak, veritabanı yönetim sistemi seçimi veya mevcut bir veritabanı sistemini değiştirme durumunda çok önemlidir. Uyumluluk sorunlarını ve olası hataları en aza indirmek için, SQL kodunun hedeflenen veritabanı sistemi için uygun şekilde yazılması gerekir.

Temel SQL Kodları

Temel SQL Kodları

SQL (Structured Query Language) kodları, veritabanı yönetimi ve veri manipülasyonu için kullanılan temel araçlardır. SQL kodları, veri tabanında yapılan sorgulamaları gerçekleştirmek ve verileri güncellemek için kullanılır. Temel SQL kodları, veritabanı sistemlerindeki veri manipülasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu kodlar, verileri sorgulama, güncelleme, ekleme veya silme gibi farklı işlemler için kullanılabilir. Aşağıda, temel SQL kodlarının yapıları ve kullanım alanları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 • SELECT: Bu SQL kodu, veritabanından verileri seçmek için kullanılır. SELECT kodu, belirli tabloları ve sütunları seçerek veri tabanından istenen verileri çekmeyi sağlar.
 • UPDATE: Bu kod, veri tabanındaki mevcut verileri güncellemek için kullanılır. UPDATE kodu, belirli tablo ve sütunlarda bulunan verileri değiştirmek veya güncellemek için kullanılır.
 • INSERT INTO: Bu kod, yeni veri eklemek için kullanılır. INSERT INTO kodu, belirli bir tabloya yeni veriler eklemek için kullanılır. Bu kod, yeni kayıtların veri tabanına eklenmesini sağlar.

Bu temel SQL kodları, veri tabanı işlemlerinde sıkça kullanılır ve veri tabanının yönetimi için önemli bir rol oynar. Bu kodlar, veri tabanında yapılan sorguların sonuçlarını almak, verileri güncellemek veya yeni veriler eklemek için kullanılan güçlü ve etkili araçlardır.

SELECT Sorgusu

SELECT sorgusu, veri tabanından veri seçmek için kullanılan bir SQL kodudur. Bu sorgu, belirli bir tablodan veya tabloların birleşiminden istenen verileri çekmek için kullanılır. Sorgunun temel yapısı şu şekildedir:

SELECT sütun1, sütun2, ...FROM tabloWHERE koşul;

Yukarıdaki örnekte, “sütun1, sütun2, …” kısmı çekilmek istenen sütunları temsil eder. “FROM” ifadesi, veriyi çekilecek olan tabloyu belirtir. “WHERE” ifadesi ise isteğe bağlı olarak kullanılan bir filtredir ve belirli bir koşulu sağlayan verilerin çekilmesini sağlar.

SELECT sorgusu, çeşitli operatörler ve fonksiyonlarla kullanılabilir. Örneğin, “ORDER BY” ifadesi ile veriler istenilen bir sütuna göre sıralanabilir. “GROUP BY” ifadesi ile belirli bir sütuna göre gruplanabilir ve “HAVING” ifadesi ile gruplanmış verilerin belirli bir koşulu sağlamasını sağlayabilirsiniz.

Bir SELECT sorgusuyla çok sayıda veri elde edebilir ve bu veriyi tablolar halinde görsel olarak düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, HTML tabloları kullanmak işleri kolaylaştırır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabilirsiniz:

Sütun1 Başlık Sütun2 Başlık Sütun3 Başlık
Veri1 Veri2 Veri3
Veri4 Veri5 Veri6

Ayrıca, SELECT sorgusunun sonucunda elde edilen verileri liste halinde sunmak da kullanışlı olabilir. Bunun için

  ve

 • tag’lerini kullanabilirsiniz. Örneğin:

  • Veri1
  • Veri2
  • Veri3

  SELECT sorgusu, veri tabanından istediğimiz verileri seçmek için temel bir araçtır ve SQL dilinin en önemli kodlarından biridir.

  UPDATE Sorgusu

  UPDATE Sorgusu: Veri tabanındaki mevcut verileri güncellemek için kullanılan UPDATE sorgusu oldukça önemli bir SQL kodudur. Bu sorgu, var olan verileri değiştirmek veya güncellemek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının iletişim bilgilerini güncellemek istediğinizi düşünelim. UPDATE sorgusu kullanarak, veri tabanında bu kullanıcının iletişim bilgilerini değiştirebilirsiniz. UPDATE sorgusu, veri tabanında belirtilen bir şartı karşılayan tüm kayıtları güncelleyebilir. Ayrıca, UPDATE sorgusuyla birlikte kullanılan WHERE ifadesiyle, sadece belirli kayıtları güncelleyebilirsiniz. Örneğin, bir kişinin yaşını güncellemek istediğinizi düşünelim. WHERE ifadesiyle, sadece bu kişiye ait olan kaydı bulabilir ve sadece onun yaşını güncelleyebilirsiniz. UPDATE sorgusu, veri tabanında gerçekleştirilecek olan güncelleme işlemlerinde çok kullanışlıdır. Bu sorguyu kullanarak istediğiniz veriyi kolaylıkla değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

  INSERT INTO Sorgusu

  INSERT INTO Sorgusu:

  Orijinal verilerin güncellenmesi veya yeni verilerin eklenmesi amacıyla kullanılan INSERT INTO sorgusu, SQL dilinde yaygın olarak kullanılan temel kod yapısıdır. Bu komut, veri tabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır ve veri tabanının belirli bir tablosunda yer alan belirli bir sütuna değerler atar.

  INSERT INTO sorgusunun kullanımı oldukça kolaydır. Öncelikle, sütun isimlerini belirlemek için INSERT INTO ifadesinden sonra tablo adını belirtmeliyiz. Daha sonra, hangi sütunlara değer atayacağımızı belirtmek için VALUES ifadesini kullanırız. İlgili sütunlara değerleri virgülle ayırarak belirtmeliyiz.

  Örneğin, “Öğrenciler” adlı bir tabloya yeni bir öğrenci eklemek istediğimizi düşünelim. “Ad” ve “Soyad” adlı iki sütunumuz var. Şu şekilde bir INSERT INTO sorgusu kullanabiliriz:

  INSERT INTO Öğrenciler (Ad, Soyad)VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz');

  Bu sorgu, “Öğrenciler” tablosuna “Ad” ve “Soyad” sütunlarına “Ahmet” ve “Yılmaz” değerlerini ekleyecektir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir