Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Main Title

Main Title

admin admin - - 14 dk okuma süresi
70 0

Bu makalede SQL örnekleri hakkında konuşulacak ve bir giriş cümlesi yer alacak.

SQL (Structured Query Language), veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan bir programlama dilidir. SQL, veritabanlarının oluşturulmasında, verilerin sorgulanmasında ve değiştirilmesinde kullanılır.

SQL, veritabanı yönetimi ve veri analizi konularında bilgi sahibi olmak isteyenler için vazgeçilmez bir araçtır. Bu makalede SQL örnekleri hakkında konuşulacaktır. SQL sorgularının nasıl yazılacağı, veritabanı tablolarına nasıl erişileceği ve verilerin nasıl güncelleneceği gibi konular ele alınacaktır.

SELECT İfadeleri

SELECT İfadeleri

SELECT ifadeleri, SQL (Structured Query Language) ile veritabanından veri seçmek için kullanılan bir ifade türüdür. SELECT ifadesi, veritabanı tablolarındaki sütunlardan istenen verilerin seçilmesini sağlar. Bu ifade, veritabanına sorgu göndererek istenilen bilgilerin alınmasını sağlar. SELECT ifadeleri, SQL sorgusunun en temel ve yaygın kullanılan türlerinden biridir.

SELECT ifadeleri, sorgunun başında yer alan SELECT kelimesiyle başlar ve sütunların adını belirtmek için kullanılır. Ardından, FROM ifadesiyle hangi tablodan verilerin seçileceği belirtilir. WHERE kelimesiyle seçilen verilerin belirli bir koşula uyması istenebilir. Bu şekilde, istenen veriler sorgu sonucunda döndürülür.

SELECT ifadesiyle ilgili temel bir örnek aşağıda sunulmuştur:

Örnek Tablo: Müşteriler
Müşteri ID Ad Soyad
1 Ahmet Yılmaz
2 Ali Demir
3 Ayşe Kaya

Örneğin, “Müşteriler” tablosundan “Ad” ve “Soyad” sütunlarındaki verileri seçmek için aşağıdaki SQL sorgusu kullanılabilir:

SELECT Ad, SoyadFROM Müşteriler;

Bu sorgu, “Müşteriler” tablosundaki “Ad” ve “Soyad” sütunlarındaki tüm verileri döndürecektir. SELECT ifadeleri, veritabanından istenen verileri seçmek için kolay ve etkili bir yol sağlar.

INSERT İfadeleri

INSERT İfadeleri

INSERT ifadeleri, SQL dilinde veri tabanına yeni veri eklemek için kullanılan ifadelerdir. Bu ifadeler, bir tabloya yeni bir satır eklemek veya mevcut bir satırı güncellemek için kullanılır. INSERT ifadeleri, veritabanı işlemleri sırasında büyük bir öneme sahiptir ve veri tabanına yeni verilerin eklenmesi için kullanılan en temel ifadelerdir.

INSERT ifadeleri, genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

Komut Açıklama
INSERT INTO Bir tabloya yeni bir satır ekler
VALUES Yeni eklenen satıra verileri atar

INSERT ifadesinin temel kullanımı şu şekildedir:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)VALUES (value1, value2, value3);

Bu ifade, “table_name” olarak belirtilen tabloya, “column1, column2, column3” sütunlarına sırasıyla “value1, value2, value3” değerlerini ekler. INSERT ifadesi, veri tabanına yeni veri eklemek için son derece önemli ve güçlü bir araçtır.

Örnek 1

Örnek 1: INSERT ifadeleri altında yer alan bu örnekte, SQL sorgularının nasıl çalıştığını daha iyi anlayacaksınız. INSERT ifadesi, veritabanına yeni veri eklemek için kullanılır. Bu örnekte, bir restoranın menüsüne yeni bir yemek eklemek istediğinizi düşünelim. Müşterilerinizin görmesi ve sipariş etmesi gereken bir yemek olduğunu düşünüyoruz ve bu bilgileri veritabanına eklemeniz gerekiyor.

Bu durumda, INSERT INTO ifadesini kullanarak yeni bir yemek kaydı ekleyebilirsiniz. Önce INSERT INTO deyimini kullanarak hangi tabloya ekleme yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Ardından, yemek kaydının detaylarını belirlemek için VALUES ifadesini kullanabilirsiniz. Örneğin, yemek adı, fiyatı ve tanımı gibi bilgileri belirleyebilirsiniz.

Eğer örnek bir tabloya bakmak isterseniz, aşağıdaki gibi bir tablo olabilir:

Yemek ID Yemek Adı Yemek Fiyatı Yemek Tanımı
1 Köfte 20 TL Lezzetli köfte
2 Salata 10 TL Taze sebzelerle yapılmış salata
3 Pizza 30 TL İtalyan usulü pizza

Bu örnekte, tabloya yeni bir yemek eklemek istediğinizde, yeni bir satır oluşturulacak ve her bir hücrede yemek bilgileri tutulacak. Bu şekilde, veritabanınızı güncel tutabilir ve müşterilerinizin güncel yemek seçeneklerini görmesini sağlayabilirsiniz.

Alt Örnek 1

Alt Örnek 1 olarak, INSERT ifadeleri altında yer alan örnek 1’in daha ayrıntılı bir versiyonuna değineceğiz. Bu örnekte, veri tabanına yeni bir kayıt eklemek için nasıl INSERT ifadesini kullanabiliriz. Özellikle dikkat çeken bir örneği inceleyeceğiz.

Alt Örnek 2

Alt Örnek 2, INSERT ifadeleri altında yer alan örnek 1’in bir devamıdır ve SQL örnekleri hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır. Bu örnekte, INSERT ifadelerini kullanarak veritabanında birden fazla değeri aynı anda eklemenin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

Öncelikle, INSERT INTO ifadesini kullanarak veri eklemek istediğimiz tabloyu belirtiriz. Ardından, değerlerin sıralamasını belirtmek için ( ) içinde değişkenleri veya sabit değerleri ekleriz. Alt Örnek 1’de olduğu gibi, birden fazla değer eklemek istediğimizde ( ) içinde birden fazla ( ) kullanırız.

Örnek 2

Örnek 2, INSERT ifadeleri altında yer alan bir örnektir. Bu örnek, INSERT ifadesinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için yapılmıştır. INSERT ifadesi, veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır. Bizim örneğimizde, bir restoranın menüsünü düzenlemek isteyen bir kullanıcının nasıl INSERT ifadesini kullanabileceğini gösteriyoruz.

Bu örnekte, bir restoranın yeni bir yemek eklemesi gerektiğini varsayalım. İlk adımda, restoranın yemek tablosuna yeni bir satır eklemek için INSERT ifadesini kullanmamız gerekiyor. Bu örnek için, yemek tablosu “menu” olarak adlandırılmış olsun.

yemek_id yemek_adi yemek_fiyati
1 Spagetti 25 TL
2 Pizza 30 TL

Yukarıdaki tabloya benzeyen bir veritabanımız olsun. Restoran sahibi INSERT ifadesini kullanarak yeni bir yemek eklemek istediğinde, aşağıdaki INSERT ifadesini kullanabilir:

INSERT INTO menu (yemek_adi, yemek_fiyati)VALUES ('Pide', '20 TL');
  • INSERT INTO menu: Bu bölümde, yeni satırın ekleneceği tablo adı belirtilir.
  • (yemek_adi, yemek_fiyati): Bu bölümde, yeni satırdaki sütun adları belirtilir.
  • VALUES: Bu bölümde, yeni satırın değerleri belirtilir.
  • (‘Pide’, ’20 TL’): Bu bölümde, yeni satırın değerleri belirtilir. Örneğimizde ‘Pide’ yemek adı ve ’20 TL’ fiyat olarak belirlenmiştir.

Bu örnekte, INSERT ifadesinin nasıl kullanılacağını gösterdik. Şimdi, kullanıcının menüye yeni bir yemek ekleyebilmesi için bu INSERT ifadesini kullanabileceğini biliyoruz.

UPDATE İfadeleri

UPDATE İfadeleri

UPDATE ifadeleri, veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, mevcut verilerin değerlerini değiştirerek veritabanında yapılan değişiklikleri yansıtır. Bir tablodaki belirli alanların değerlerini güncellemek veya birden çok tabloya ilişkili veriler eklemek için kullanılabilir. UPDATE ifadeleriyle, verilerin tamamını veya yalnızca belirli bir koşulu karşılayan verileri güncelleyebilirsiniz.

Genellikle, UPDATE ifadesi aşağıdaki şekilde kullanılır:

  • UPDATE [tablo_adı] SET [sütun1]=değer1, [sütun2]=değer2, … WHERE [koşul];

Bu yapıda, [tablo_adı], güncellenecek olan tablonun adını temsil eder. SET kısmında, sütun adlarını ve yeni değerlerini belirtirsiniz. WHERE bölümünde ise güncellenmesini istediğiniz verileri belirleyen koşullarınızı ifade edersiniz. Örneğin, belirli bir koşulu sağlayan verileri güncellemek veya belirli bir aralıktaki verileri değiştirmek için WHERE ifadesini kullanabilirsiniz.

Örnek 1

Örnek 1:

UPDATE ifadeleri, veritabanında mevcut olan verilerin güncellenmesi için kullanılan SQL ifadesidir. Bu ifade sayesinde var olan kayıtlar üzerinde değişiklik yapabilir ve güncellemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Örnek 1, UPDATE ifadeleri altında yer alan bir örneğin incelenmesini sağlar.

Örnek 1, bir e-ticaret sitesinin ürünler tablosunda bulunan bir ürünün fiyatını güncelleme senaryosunu ele alır. Diyelim ki bazı ürünlerin fiyatları değişti ve sisteme bu güncellemelerin yapılması gerekiyor. Bu durumda UPDATE ifadesi kullanılarak ilgili ürünün fiyatı kolayca güncellenebilir. Örnek 1, bu senaryonun nasıl gerçekleştirileceğini adım adım açıklar.

Günümüzdeki internet kullanıcılarının yoğun talepleri ve hızlı değişen ihtiyaçları göz önüne alındığında, veritabanlarının dinamik bir şekilde güncellenmesi oldukça önemlidir. UPDATE ifadeleri, bu güncelleme işlemlerini kolayca yapmanızı sağlar ve veritabanınızın güncel kalmasını sağlar.

Örnek 2

Örnek 2 başlığı, UPDATE ifadeleri altında yer almaktadır. UPDATE ifadeleri, veritabanında mevcut olan kayıtları güncellemek için kullanılır. Bu ifadeler, veritabanında belirli bir koşula bağlı olarak kayıtları değiştirme işlemi gerçekleştirir. Örnek 2 ise, bu UPDATE ifadesinin bir örneğini tanımlamaktadır.

Bir veritabanında, belirli bir tablodaki verileri güncellemek istediğimizi düşünelim. Örnek 2, bu senaryoya ilişkin bir örneği açıklamaktadır. Bu örnekte, “employees” tablosunda yer alan bir çalışanın maaşını artırmak istediğimizi varsayalım.

UPDATE ifadesi, öncelikle hangi tablonun güncelleneceğini belirtir. Örneğimizde “employees” tablosu olacaktır. Ardından, SET anahtar kelimesi kullanılarak hangi sütunun güncelleneceği belirtilir. Bizim örneğimizde bu sütun “salary”dir. Son olarak, WHERE anahtar kelimesiyle hangi kayıtların güncellenmesi gerektiğini belirtiriz. Örneğimizde, maaşı artırılacak olan çalışanın “employee_id” sütunundaki değeri belirtiriz.

Bu şekilde, UPDATE ifadesini kullanarak istediğimiz kaydı güncelleyebilir ve veritabanında değişiklik yapabiliriz. Örnek 2, bu süreci daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır. Güncelleme işlemleri, veritabanlarında sıklıkla kullanılan ve önemli olan bir bileşendir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir