Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Main Title

Main Title

admin admin - - 17 dk okuma süresi
93 0

SQL sorgu komutları, veritabanlarında veri manipülasyonu yapmak için kullanılan önemli araçlardır. Bu makalede, en yaygın kullanılan SQL komutlarından bazılarını inceleyeceğiz.

Bu komutlar, veritabanından veri seçmek, veriyi güncellemek, veriyi silmek ve tabloları tamamen silmek için kullanılabilir. Her bir komut, farklı bir amaca hizmet eder ve veritabanının işlevselliğini artırmak için kullanıcıya güçlü bir kontrol sağlar.

SELECT komutu, veritabanından belirli sütunları ve satırları seçmek için kullanılan bir SQL komutudur. Bu komutla, veritabanından istenen verilere erişim sağlanır. SELECT komutu genellikle veri analizi veya raporlama gibi durumlarda kullanılır.

UPDATE komutu, veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılan bir SQL komutudur. Bu komut, belirli bir koşulu sağlayan verileri güncellemek için kullanılır. SET anahtar kelimesi, UPDATE komutuyla birlikte kullanılan ve güncellenecek değerleri belirlemek için kullanılan bir SQL ifadesidir. WHERE anahtar kelimesi ise güncellenecek verilerin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirten bir SQL ifadesidir. JOIN anahtar kelimesi ise birden fazla tablodan veri güncellemek için kullanılan bir SQL ifadesidir.

DELETE komutu, veritabanından veri silmek için kullanılan bir SQL komutudur. Bu komut, belirli bir koşulu sağlayan verileri silmek için kullanılır. WHERE anahtar kelimesi, DELETE komutuyla birlikte kullanılan ve silinecek verinin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirten bir SQL ifadesidir.

TRUNCATE komutu, veritabanındaki tabloyu tamamen silmek ve belleği boşaltmak için kullanılan bir SQL komutudur. Bu komut, tabloyu silerken tablonun yapılandırmasını da sıfırlar. TRUNCATE komutu, DELETE komutundan daha hızlı bir işlem yapar, ancak geri alınamaz.

SELECT Komutu

SELECT Komutu

Veritabanından belirli sütunları ve satırları seçmek için kullanılan bir SQL komutudur. SELECT komutu, veri tabanındaki tablolardan istenilen verileri çekmek için kullanılır. Bu komut sayesinde veri tabanında bulunan karmaşık ve büyük veri setlerinin içerisinden istenilen bilgilere kolaylıkla erişilebilir.

SELECT komutunun yapısı şu şekildedir:

SELECT sütun_adı1, sütun_adı2, …
FROM tablo_adı
WHERE koşul

Bu tablo, SELECT komutunun temel yapısını göstermektedir. İlk olarak SELECT kelimesi ile başlamakta ve ardından çekilmek istenen sütunların isimleri virgülle ayrılarak belirtilmektedir. FROM kelimesiyle birlikte çekilecek verilerin hangi tablodan alınacağı belirtilir. WHERE kelimesi ise, sorgulanacak verilerin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirtir.

Örneğin, SELECT * FROM musteriler sorgusu, musteri tablosundaki tüm sütunları ve satırları seçmek için kullanılırken, SELECT isim, soyisim, telefon FROM musteri WHERE sehir=’Istanbul’ sorgusu sadece İstanbul’da yaşayan müşterilerin isim, soyisim ve telefon bilgilerini seçmektedir.

Bu şekilde SELECT komutunu kullanarak her türlü veri erişimi ve sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.

UPDATE Komutu

=Veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılan bir SQL komutu.

UPDATE komutu, veritabanında bulunan verileri güncellemek için kullanılan önemli bir SQL komutudur. Bu komut, veritabanındaki belirli sütunlardaki verileri veya tüm satırları güncellemek için kullanılabilir. UPDATE komutu kullanılarak veritabanındaki bilgileri güncellemek, veri bütünlüğünü sağlamak ve doğru ve güncel verilere erişmek için son derece önemlidir.

UPDATE komutu, SET anahtar kelimesiyle birlikte kullanılır. SET anahtar kelimesi, eşittir (=) sembolüyle birlikte kullanılarak güncellenecek değerleri belirlemek için kullanılır. Güncellenen değerler, belirli sütunlardaki verileri değiştirebilir veya birden fazla sütundaki verileri aynı anda güncellemek için kullanılabilir.

UPDATE komutunda ayrıca WHERE anahtar kelimesi kullanılabilir. WHERE anahtar kelimesi, güncellenen verilerin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu sayede sadece belirli koşulları sağlayan veriler güncellenir ve diğer veriler dokunulmaz kalır.

Özetlemek gerekirse, UPDATE komutu veritabanındaki verileri güncellemek için kullanılan bir SQL komutudur. SET anahtar kelimesiyle birlikte kullanılarak güncellenecek değerler belirlenir ve WHERE anahtar kelimesiyle belirli koşullar sağlanarak sadece istenilen veriler güncellenir.

SET Anahtar Kelimesi

SET Anahtar Kelimesi

SET anahtar kelimesi, UPDATE komutuyla birlikte kullanılarak güncellenecek değerleri belirlemek için kullanılan bir SQL ifadesidir. Genellikle veritabanında mevcut olan verileri güncellemek amacıyla kullanılır. SET ifadesi, belirli sütunlardaki verileri değiştirmek için kullanılır ve her bir sütunun değeri ayrı ayrı belirlenebilir.

Bir örnek vermek gerekirse, bir film veritabanında bulunan bir tablodaki filmlerin yayın tarihi alanını güncellemek istediğimizi düşünelim. SET anahtar kelimesi kullanarak yayın tarihi alanına yeni bir değer atayabiliriz. Örneğin;

Film Adı Yayın Tarihi
Film A 2021-01-01
Film B 2020-12-15

UPDATE film_tablosu SET yayin_tarihi=’2022-02-01′ WHERE film_adi=’Film A’;

Yukarıdaki örnekte, SET anahtar kelimesi kullanılarak “Film A” adlı filmin yayın tarihini “2022-02-01” olarak güncelledik. WHERE anahtar kelimesi ise filmin adını belirleyerek sadece belirli bir filmi güncellememizi sağlar.

SET anahtar kelimesi, veritabanında büyük miktarda veri güncellemesi yaparken çok işlevsel olabilir. Birden fazla sütun olduğunda, her bir sütunun güncellenecek verileri ayrı ayrı belirlenebilir. Bu şekilde, veritabanında etkin ve hızlı bir şekilde veri güncellemesi yapabilirsiniz.

WHERE Anahtar Kelimesi

WHERE Anahtar Kelimesi

=UPDATE komutuyla birlikte kullanılan ve güncellenecek verilerin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirten bir SQL ifadesidir. Bu ifade, belirli bir koşulu karşılayan verileri güncellemek veya silmek için kullanılır.

WHERE anahtar kelimesi, UPDATE komutu ile birlikte kullanılarak, güncellenecek verilerin belirli bir filtreye veya koşula uyması gerektiğini belirtir. Böylece, güncelleme veya silme işlemi yalnızca belirli koşulları sağlayan verilere uygulanır.

WHERE ifadesi kullanılarak, sütunlardaki belirli değerlerin veya ilişkisel operatörlerin (örneğin, eşitlik, büyüklük, küçüklük vb.) filtreleme yapılabilir. Bu sayede, veritabanındaki istenen verileri seçmek veya güncellemek daha kolay hale gelir.

Bir örnek olarak, “customers” adlı tabloda “country” sütununda değeri “Turkey” olan tüm müşterileri güncellemek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, SQL ifadesine şu şekilde bir WHERE koşulu ekleyebilirsiniz:

SQL Kodu
UPDATE customers SET city = ‘Istanbul’ WHERE country = ‘Turkey’;

Bu SQL kodu, “customers” tablosundaki “country” sütununda değeri “Turkey” olan tüm satırlardaki “city” sütununu “Istanbul” olarak günceller.

WHERE anahtar kelimesi, SQL sorgularında büyük bir öneme sahiptir ve verileri belirli bir koşula göre filtrelemek veya güncellemek için vazgeçilmez bir araçtır.

JOIN Anahtar Kelimesi

JOIN anahtar kelimesi, UPDATE komutunda kullanılan ve birden fazla tablodan veri güncellemek için kullanılan bir SQL ifadesidir. Bu ifade, farklı tablolar arasında ilişki kurarak verileri birleştirmek ve güncellemek için kullanılır.

Örneğin, bir e-ticaret sitesinde müşteri bilgileri ve sipariş bilgileri iki ayrı tabloda tutulabilir. JOIN kullanarak bu iki tabloyu birleştirebilir ve müşterinin sipariş bilgilerini güncelleyebilirsiniz. JOIN ifadesi, iki tabloyu birleştirmek için ortak bir sütundaki değerleri kullanır.

Bir tablo birincil anahtar olarak kullanılan bir sütuna sahipse, diğer tablodaki eşleşen değerlerle birleştirme yapabilirsiniz. Böylece, birden fazla tablodan verileri birleştirerek güncellemeler yapabilirsiniz.

JOIN ifadesi ayrıca farklı türlerde de kullanılabilir. Örneğin, INNER JOIN, tablolar arasında eşleşen değerleri birleştirirken, LEFT JOIN ve RIGHT JOIN, eşleşen olmayan verileri de dahil ederek tabloları birleştirir. Her JOIN türü farklı sonuçlar üretebilir ve güncelleme işlemleri için farklı kullanımlara sahip olabilir.

Bu nedenle, JOIN anahtar kelimesi SQL sorgularında oldukça önemli bir rol oynar ve birden fazla tablodan veri güncellemek için kullanılır.

SET Anahtar Kelimesi

SET Anahtar Kelimesi

SET anahtar kelimesi, UPDATE komutuyla birlikte kullanılan ve güncellenecek değerleri belirlemek için kullanılan bir SQL ifadesidir. Bu ifade, veritabanında belirli bir tablodaki sütunlardaki verilerin değerlerini değiştirmek amacıyla kullanılır. Bir veya daha fazla sütunun değerini güncellemek için kullanılabilir.

Bir SET ifadesi genellikle şu şekilde kullanılır:

Syntax Açıklama
SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, … Belirtilen sütunlardaki verileri belirtilen değerlerle değiştirir.

Bu şekilde, SET ifadesiyle birlikte güncellenmesi gereken sütunlar ve bu sütunlara atanacak değerler belirtilir. Birden çok sütun güncellenecekse, sütunlar arasına virgül konulur.

Örneğin, bir müşterinin adını ve telefon numarasını güncellemek istediğimizde aşağıdaki gibi bir SET ifadesi kullanabiliriz:

UPDATE müşterilerSET ad = 'John Doe', telefon = '555-123-4567'WHERE müşteri_id = 1;

Bu örnekte, müşteriler tablosundaki müşteri_id değeri 1 olan müşterinin adı ‘John Doe’ ve telefon numarası ‘555-123-4567’ olarak güncellenecektir.

Bu şekilde, SET anahtar kelimesiyle belirtilen sütunlardaki veriler kolayca güncellenebilir, veritabanı tablosunun içeriği istenilen şekilde değiştirilebilir.

DELETE Komutu

DELETE Komutu

DELETE komutu, veritabanından veri silmek için kullanılan bir SQL komutudur. Bu komut, veritabanındaki belirli bir tablodan veya birden fazla tablodan veri silmek için kullanılabilir. DELETE komutuyla, verilerinizi gereksiz veya artık kullanılmayan verilerden temizleyebilir ve veritabanınızı optimize edebilirsiniz.

DELETE komutunu kullanırken dikkate almanız gereken önemli bir nokta, silmek istediğiniz verilerin hangi koşulları sağlaması gerektiğini belirtmektir. Bu koşulu WHERE anahtar kelimesiyle belirtirsiniz. WHERE ifadesi, silinecek verilerin belirli bir koşula uyması durumunda silinmesini sağlar. Örneğin, “DELETE FROM müşteriler WHERE ülke = ‘Türkiye'” şeklinde bir DELETE sorgusu yazarak, Türkiye’de yaşayan müşterilerin verilerini silmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, verilerinizin tamamen silinmesini ve hafızanızın boşaltılmasını istiyorsanız, TRUNCATE komutunu kullanmanız önerilir. TRUNCATE komutu, veritabanındaki bir tabloyu tamamen siler ve belleği boşaltır. Ancak, veri geri yükleme işlemi gerçekleştirilemez, bu nedenle verilerinizi dikkatlice seçmek ve yedeklemek önemlidir.

WHERE Anahtar Kelimesi

WHERE Anahtar Kelimesi:

DELETE komutuyla birlikte kullanılan ve silinecek verinin hangi koşulu sağlaması gerektiğini belirten bir SQL ifadesidir. WHERE anahtar kelimesi, DELETE komutunu kullanırken belirli bir koşula sahip olan verileri silmek için kullanılır.

WHERE anahtar kelimesi, silinecek verinin hangi koşula uyması gerektiğini belirtmek için kullanılan bir SQL ifade parametresidir. Bu ifade kullanılarak, silinecek verinin belirli bir kritere göre seçilmesi sağlanır. Örneğin, WHERE anahtar kelimesiyle birlikte kullanılarak, belirli bir şehirde yaşayan müşterileri veya belirli bir yaş aralığına sahip olan müşterileri silmek mümkün olabilir.

Tablo halinde ifade edilirse:

Örnek Sorgu Açıklama
DELETE FROM tablo_adi WHERE sartlar; Belirli bir koşulu sağlayan verileri siler.

Bu şekilde WHERE anahtar kelimesi, DELETE komutuyla birlikte kullanılarak, veritabanında belirli koşullara göre veri silmek için kullanılır. Bu sayede, gereksiz veya istenmeyen verileri veritabanından kaldırarak düzen ve etkinlik sağlanabilir.

TRUNCATE Komutu

TRUNCATE Komutu

SQL’de TRUNCATE komutu, bir veritabanındaki tabloyu tamamen silmek ve belleği boşaltmak için kullanılan bir komuttur. Bu komut, tablodaki tüm verileri kalıcı olarak siler ve tablonun yapısını korur.

TRUNCATE komutunu kullanmak, DELETE komutunu kullanmaya göre daha hızlıdır. Çünkü DELETE komutuyla veri silindiğinde, silinen her satırın bellekte tutulması ve geri alınabilmesi için log kaydı tutulur. Bununla birlikte, TRUNCATE komutu kullanıldığında log kaydı oluşturulmadığı için daha hızlı çalışır ve belleği daha etkili bir şekilde boşaltır.

TRUNCATE komutunu kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta, komutun geri alınamaz olduğu ve silinen verilerin kurtarılamayacağıdır. Bu nedenle, TRUNCATE komutunu kullanmadan önce verilerin yedeklenmesi önemlidir.

TRUNCATE komutu ayrıca, tabloya bağlı olan tüm indeksleri, kısıtlamaları ve tetikleyicileri de siler. Ancak, tablonun yapısını korur ve tablo yeniden oluşturulduğunda bu öğeleri geri ekler.

Özet olarak, TRUNCATE komutu veritabanında tabloyu tamamen silmek ve belleği boşaltmak için kullanılan hızlı ve etkili bir SQL komutudur. Ancak kullanmadan önce verilerin yedeklendiğinden emin olunmalıdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir