Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title

Main Title

admin admin - - 19 dk okuma süresi
127 0

Sql tablo oluşturma ile ilgili birçok konu başlığı bulunmaktadır. Bu makalede, tablo oluşturma işlemi, veri tipleri, anahtarlar, kısıtlamalar, indeksler ve en iyi uygulamalar gibi konulara değineceğiz. Tablo oluşturma, verileri organize etmek ve ilişkileri yönetmek için çok önemlidir.

Yeni bir tablo oluşturmak için “Create Table” komutunu kullanırız. Bu komut, tablo adını, alan adlarını ve veri tiplerini belirtmek için kullanılır. Tablodaki her alanın doğru veri tipiyle tanımlanması önemlidir. Veri tipleri, sayılar, metinler, tarihler, booleans ve diğer veri tipleri gibi çeşitli değerleri temsil eder.

Tabloları benzersiz şekilde tanımlamak için “Primary Key” kullanılır. Bu, her kaydın benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. “Foreign Key” ise ilişkili tablolar arasındaki referansları yönetmek için kullanılır. Kısıtlamalarla tablolara belirli kurallar uygulanabilir, örneğin alanların boş bırakılamaması veya birincil anahtarın benzersiz olması gibi.

Taquin’in devamında, tabloların performansını artırmak için “Indexes” kullanılır. Indeksler, tablodaki verileri hızlı bir şekilde erişilebilir hale getirir. Ayrıca, tablo tasarımında “Normalization” adı verilen bir süreç kullanılır. Bu süreç, verileri optimize etmek ve tekrarlamayı azaltmak için kullanılır. Bununla birlikte, performans iyileştirme amacıyla “Denormalization” da kullanılabilir. Bu, normalizasyon kurallarını ihlal etmeyi riske atsa da, bazı durumlarda tercih edilebilir.

Create Table Statement

Sql ile tablo oluşturmak için kullanılan komut ve kullanım şekilleri, veritabanlarında yeni tablolar oluşturmamıza olanak sağlar. Tablo oluşturma komutu “CREATE TABLE” olarak bilinir ve SQL dilinde sıklıkla kullanılır.

Bu komutu kullanırken, tablonun ismini belirtmek ve tablo alanlarını tanımlamak önemlidir. Tablo adı, kullanıcının seçebileceği herhangi bir isim olabilir ve veritabanında bu isimle referans alınabilir.

Tablo alanları (kolonlar), tablodaki her bir veri için ayrı bir alan sağlar. Bu alanlar farklı veri tipleriyle tanımlanabilir ve her bir alanın ismi, veri tipi ve diğer kısıtlamalar belirtilebilir.

Tablo Adı Kolon 1 Kolon 2 Kolon 3
örnektablo alan1 alan2 alan3

Yukarıdaki örnekte, “örnektablo” adında bir tablo oluşturduk ve “alan1”, “alan2” ve “alan3” adında üç farklı kolon belirledik. Kolonlar, tablodaki verilere ait bilgileri tutmak için kullanılır.

Bu şekilde tablo oluşturmak, veritabanında verileri düzenli bir şekilde saklamamıza ve istenen bilgilere erişimi kolaylaştırmamıza yardımcı olur. Tablo tasarımında dikkatlice düşünülmesi ve kullanılan veri tipleri, kısıtlamalar ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir.

Data Types

= Tablo alanlarının farklı veri tipleriyle nasıl tanımlanabileceği ve dikkat edilmesi gerekenler

Tablo oluştururken, her bir alanın hangi veri tipiyle tanımlanacağına dikkat etmek önemlidir. Veri tipleri, bir alanın içerisinde saklanacak verilerin türünü ve sınırlamalarını belirler. Bu sayede, verileri doğru şekilde saklamak ve gerektiğinde işlem yapmak daha kolay olur.

SQL’de en yaygın kullanılan veri tipleri şunlardır:

 • INT: Tam sayıları temsil eder. Örneğin, bir çalışanın iş numarası gibi.
 • VARCHAR: Değişken uzunlukta karakter dizilerini temsil eder. Örneğin, bir müşterinin adı veya adresi gibi.
 • DATE: Tarih değerlerini temsil eder. Örneğin, bir siparişin teslim tarihi gibi.
 • DECIMAL: Kesirli sayıları temsil eder. Örneğin, bir ürünün fiyatı gibi.
 • BOOLEAN: Doğru veya yanlış değerlerini temsil eder. Örneğin, bir ödemede ödeme tamamlandı mı?

Aynı zamanda, veri tiplerini seçerken alanın boyutunu ve değer aralığını dikkate almak da önemlidir. Örneğin, bir tamsayı alanının değerleri negatif olamazsa veya bir karakter dizisi alanı belirli bir uzunluğu aşmamalıdır.

Tüm bu veri tipleri ve sınırlamalarının yanı sıra, verileri doğru şekilde analiz etmek ve işlem yapabilmek önemlidir. Bu nedenle, veri tiplerini doğru bir şekilde belirlemek ve gerektiğinde de değiştirmek veritabanı tasarımında büyük önem taşır.

Primary Key

Primary Key

Tablolarda veri bütünlüğünün sağlanması ve her bir kaydın benzersiz bir şekilde tanımlanması için kullanılan bir anahtar olan “Primary Key”, veritabanlarından vazgeçilmez bir kavramdır. Primary Key, tablodaki her bir kaydı unique (benzersiz) şekilde tanımlar ve herhangi bir değişiklik yapmadan kayıtlar arasında farklılaşmayı mümkün kılar.

Bir tabloda Primary Key olarak belirlenen bir alan, kaydın diğer tüm alanlarından bağımsız olarak benzersiz olmalıdır. Örneğin, bir öğrenci tablosunda her öğrenciye ait bir “öğrenci numarası” alanı Primary Key olabilir. Bu durumda, her öğrencinin sahip olduğu öğrenci numarası diğer öğrencilerden farklı olmalıdır. Böylece, öğrenci tablosunda bir öğrenciye ait bilgileri güvenilir bir şekilde bulmak veya değiştirmek mümkün olur.

Primary Key’in bir diğer önemli özelliği de hızlı ve etkin veri erişimini sağlamasıdır. Veritabanında bir tabloya sorgu yapıldığında, eğer Primary Key belirtilmişse, bu anahtar üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlar bulunur. Bu sayede, veritabanı işlemleri daha performanslı hale gelir ve gereksiz veri taramaları önlenir.

Primary Key tabloların veri bütünlüğünü sağlamada ve verileri unique bir şekilde tanımlamada kritik bir role sahiptir. Doğru bir şekilde tasarlandığında, veritabanının güvenilir ve performanslı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Foreign Key

Foreign Key, ilişkili tablolar arasında referansları yönetmek için kullanılan önemli bir kavramdır. Bu kavram, bir tablonun başka bir tabloya yaptığı referansları kontrol etmek ve ilişkileri oluşturmak için kullanılır. Bir tablodan diğerine referans yaparken, referans veren tablo anahtar alanını referans alan tablo anahtar alanıyla eşleştirir. Bu sayede iki tablo arasındaki ilişki kurulur ve veri bütünlüğü sağlanmış olur.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, bir “Müşteri” tablosu ile bir “Sipariş” tablosu arasında bir ilişki oluşturmak isteyelim. “Müşteri” tablosunda her müşteriye bir benzersiz ID atanmış olsun. “Sipariş” tablosunda ise her siparişin hangi müşteriye ait olduğunu belirten bir “Müşteri ID” alanı bulunsun. Bu durumda, “Müşteri ID” alanı “Müşteri” tablosundaki ID alanına foreign key olarak tanımlanır. Böylece, her siparişin hangi müşteriye ait olduğunu belirlemek için bu referans kullanılır.

Foreign Key kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Referanslanan tabloda ilgili anahtar alanının mutlaka bir unique constraint’e sahip olması gerekmektedir. Ayrıca referansın bir alan ile yapıldığı tablodaki bu alanın veri tipi ve boyutu, referans alınan tablodaki anahtar alanının veri tipi ve boyutuyla uyumlu olmalıdır. Bu noktalara dikkat ederek foreign key kullanımı, veri bütünlüğünün korunmasına ve ilişkili tablolar arasındaki referansların güvenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Constraints

Tablolara uygulanan kısıtlamalar, veritabanında veri bütünlüğünü sağlamak ve istenmeyen veri girişlerini engellemek için kullanılan önemli bir araçtır. Kısıtlamalar, tabloya uygulanan kurallar ve sınırlamalar olarak düşünülebilir. Bu kısıtlamalar, tablonun alanlarının veya verilerinin belirli koşullara uymasını zorlar ve hatalı veri girişlerini engeller.

Kısıtlamaları tanımlarken, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL ve CHECK kısıtlamaları gibi farklı tipler kullanılabilir. Bu kısıtlamalar, tablolar arasındaki ilişkilerin tanımlanması, alanların boş geçilememesi, alan değerlerinin benzersiz olması gibi kuralları belirlemek için kullanılır.

Örneğin, bir müşteri tablosu düşünelim. Müşteri tablosunda her bir müşterinin bir numarasının olması ve bu numaranın benzersiz olması gerektiğini düşünelim. Bu durumu PRIMARY KEY kısıtlaması ile tanımlayabiliriz. Bu şekilde, müşteri tablosuna eklenecek her bir kayıt, birincil anahtar kısıtlamasına uymak zorunda olacak ve numaralarının benzersiz olmasını sağlayacağız.

Ayrıca, bir başka tabloya referans vermek veya ilişkisel bütünlüğü sağlamak için, FOREIGN KEY kısıtlaması kullanabiliriz. Bu kısıtlama ile bir tablodaki alanlar, başka bir tablodaki alanlara referans verebilir ve ilişkisel bağlantılar oluşturabilir. Bu sayede, veritabanında tutulan veriler arasında tutarlılık sağlanır.

Indexes

Tabloların indexlenerek performansın nasıl artırılabileceği ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi almak için bu bölüme göz atabilirsiniz. Bir index, veritabanındaki verilere hızlı erişim sağlayan bir yapıdır. Indexler, bir tablodaki belirli bir sütunu veya sütunları sıralar ve bu sıralamaya göre verilere erişimi hızlandırır. Böylece veri tabanı sorgularının çalışma süresi azalır.

Indexlemek istediğiniz sütuna veya sütunlara bir index oluşturmak için CREATE INDEX komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile index adını, tablo adını, indexlenecek sütun adını ve index türünü belirtirsiniz. Index türleri arasında en sık kullanılanlar B-tree, Hash ve Gin’dir.

Indexlerin doğru bir şekilde oluşturulması önemlidir. Veritabanındaki indexler, sık kullanılan sorgulara hız kazandırmak, veritabanı performansını artırmak ve veri erişimini daha verimli hale getirmek için kullanılır. Ancak her sütuna index eklemek genellikle doğru bir yaklaşım değildir. İndexler, genellikle sık kullanılan sütunlarda ve sıklıkla aranan sütunlarda bulunmalıdır.

Index kullanmanın bazı avantajları vardır. Örneğin, veritabanı sorgularının daha hızlı çalışmasına yol açar ve veri tabanınızın daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Ancak indexlerin aşırı kullanımı da olumsuz etkilere neden olabilir. Indexler, veritabanının boyutunu artırabilir ve veri tabanı güncellemeleri sırasında performans sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, indexleri dikkatli bir şekilde kullanmak önemlidir.

Table Design Best Practices

Tablo tasarımı, veritabanı uygulamalarının temel bir unsuru olarak dikkate alınması gereken bir konudur. Doğru bir tablo tasarımı, veri tutma, işleme ve sorgulama süreçlerini optimize ederken veritabanı performansını artırabilir. İşte tablo tasarımında dikkate almanız gereken bazı en iyi uygulamalar ve ipuçları:

 • Tablo alanlarını doğru şekilde tanımlayın: Tablolarınızdaki alanlar arasında doğru veri tipini seçmek önemlidir. Verinin doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak için uygun veri türünü kullanın. Bunun yanında, alanlar için uygun boyut ve kısıtlamaları belirleyin.
 • Anahtar kullanımını planlayın: Tablolarınızda birincil anahtar (primary key) kullanarak her kaydı benzersiz şekilde tanımlayın. Bu, veri bütünlüğünü ve sorgu performansını artırmak için önemlidir.
 • İlişkili tablolar arasında uygun referansları yönetin: İlişkili tablolar arasında dış anahtar (foreign key) kullanarak referanslarınızı yönetin. Bu, veri bütünlüğünü sağlamak ve veriler arasında ilişkileri doğru şekilde kurmak için önemlidir.
 • Kısıtlamaları (constraints) kullanın: Tablolarınıza uygun olarak kısıtlamalar ekleyin. Böylece, veritabanınızdaki verilerin belli koşullara uygun olması ve bütünlüğünü sağlamak mümkün olur.
 • Tablolarınızı normalize edin: Verilerinize uygun şekilde normalizasyon işlemini uygulayın. Bu, veri tabanının yapısını optimize etmek ve veri tekrarının önüne geçmek için önemlidir.

Bu en iyi uygulamaları ve ipuçlarını tablo tasarım sürecine entegre ederek veritabanınızı daha etkili bir şekilde kullanabilir ve performansını artırabilirsiniz. Doğru bir tablo tasarımı, veri tabanınızı daha kolay yönetmenizi ve verilerinizi güvenli bir şekilde depolamanızı sağlar.

Normalization

Veri tabanlarında verilerin organize edilmesi için kullanılan bir süreç olan normalizasyonun önemi büyüktür. Normalizasyon, veri tabanının yapısal ve işlevsel bütünlüğünü sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu süreç, verinin gereksiz tekrarlarını ortadan kaldırarak veri tabanının performansını artırır ve verilerin tutarlılığını sağlar. Aynı zamanda verilerin güncellenmesi ve değiştirilmesi durumunda da daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Normalizasyonun adımları, veri tabanında bulunan verilerin daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara ayrılmasını içerir. Bu adımlar şunlardır:

 • 1. Birinci Normal Form (1NF): Bu adımda, tabloda her sütunun biricik bir değeri olmalıdır. Tekrar eden veriler ortadan kaldırılır ve her veri biricik bir şekilde tanımlanır.
 • 2. İkinci Normal Form (2NF): Bu adımda, 1NF’e ek olarak, tablodaki veriler arasındaki ilişkiler belirlenir ve veri kümeleri daha spesifik bir şekilde düzenlenir.
 • 3. Üçüncü Normal Form (3NF): Bu adımda, 2NF’e ek olarak, tablodaki veriler arasındaki döngü bağımlılıkları ortadan kaldırılır ve gereksiz veri tekrarları engellenir.

Normalizasyon, veri tabanlarının ölçeklenebilirliği ve sürdürülebilirliği için önemlidir. Verilerin tutarlı, doğru ve güncel olmasını sağlar. Ayrıca, veri tabanının bakımını kolaylaştırır ve veri bütünlüğünü korur. Dolayısıyla, bir veri tabanının etkili ve verimli çalışabilmesi için normalizasyon adımlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Denormalization

Performansın iyileştirilmesi için normalizasyon kurallarını ihlal etme riski taşıyan denormalizasyon, veri tabanı tasarımında kullanılan bir kavramdır. Normalizasyon, verilerin daha etkili bir şekilde organize edilmesini sağlayan bir süreçtir. Ancak, büyük ve karmaşık veritabanlarında performans sorunları ortaya çıkabilir ve bu durumda denormalizasyon yoluyla çözüm aranabilir.

Denormalizasyon, verinin farklı tablolara dağılmak yerine tek bir tabloda tutulmasını sağlar. Bu sayede sorgular daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Özellikle çok sayıda ilişkilendirilmiş tabloların bulunduğu veri tabanlarında denormalizasyon kullanılabilir.

Denormalizasyonun bir riski ise veri bütünlüğünün bozulma olasılığıdır. Çünkü normalizasyon, verilerin tutarlılığını sağlamak için yapısal kısıtlamalar getirir. Bu kısıtlamaların ihlali, veri bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve veritabanında tutarsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle, denormalizasyonun kullanımında dikkatli olunmalı ve veri bütünlüğü için ek önlemler alınmalıdır.

Denormalizasyonun kullanımı, performans artışı sağladığı durumlar ve örnekler üzerinden daha iyi anlaşılabilir. Örneğin, bir e-ticaret veritabanında siparişler, müşteriler ve ürünler tabloları bulunur. Bu tablolar arasındaki ilişkilerin çok fazla olduğu bir durumda, müşteri siparişlerini ve ürün bilgilerini tek bir tabloda birleştirerek denormalizasyon yapılabilir. Bu sayede sorgular daha hızlı gerçekleştirilebilir ve performans iyileştirilebilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir