Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title

Main Title

admin admin - - 18 dk okuma süresi
74 0

Bu makalede SQL tetikleyicileri hakkında örnekler ve açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır. SQL tetikleyicileri, bir veritabanında meydana gelen belirli bir olayı algılayan ve bu olaya tepki olarak belirli bir işlem gerçekleştiren özel veritabanı nesneleridir. Bu özel veritabanı nesneleri, veritabanında gerçekleşen ekleme, güncelleme veya silme işlemlerine yanıt olarak çalışan farklı tiplerde olabilir.

Bir örnek vermek gerekirse, “INSERT” tetikleyicileri, belirli bir tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde çalışan tetikleyicilerdir. Örneğin, müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklediğinizde, bu tetikleyici otomatik olarak müşterinin sipariş geçmişine bir kayıt ekleyebilir. Benzer şekilde, ürün tablosuna yeni bir kayıt eklediğinizde tetikleyici, yeni ürünün stoğunu kontrol edebilir ve bir uyarı mesajı gönderebilir.

Bunun yanı sıra, “UPDATE” tetikleyicileri, belirli bir tabloya yapılan güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde çalışırken, “DELETE” tetikleyicileri belirli bir tablodan bir kayıt silindiğinde çalışır. SQL tetikleyicilerini oluşturmak için belirli bir syntax ve kurallara uymak gerekmektedir. Örneğin, tetikleyici oluşturmak için “CREATE TRIGGER tetikleyici_adi AFTER INSERT ON tablo_adı FOR EACH ROW BEGIN … END;” syntax’ını kullanabilirsiniz.

Genel olarak, SQL tetikleyicileri veritabanı işlemlerinin otomatik olarak yönetilmesini sağlar ve veritabanı güncellemelerinin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu makalede SQL tetikleyicileri hakkında daha fazla örnek ve açıklayıcı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SQL Tetikleyici Nedir?

= SQL tetikleyicileri, bir veritabanında meydana gelen belirli bir olayı algılayan ve bu olaya tepki olarak belirli bir işlem gerçekleştiren özel veritabanı nesneleridir.

SQL tetikleyicileri, veritabanının çalışma mantığını otomatikleştirmek ve veritabanında gerçekleşen işlemlerden anında haberdar olmak için kullanılan önemli araçlardır. Bunlar, bir tabloya veya sütuna yapılan ekleme, güncelleme veya silme işlemi gibi belirli olayları algılar ve bu olaylara tepki olarak belirli bir işlem gerçekleştirir.

SQL tetikleyicileri, veritabanının tutarlılığını sağlamak ve veri bütünlüğünü korumak için kullanılır. Örneğin, bir müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklediğimizde, bu tetikleyici otomatik olarak müşterinin sipariş geçmişine bir kayıt ekleyebilir veya yeni bir ürün eklediğimizde, tetikleyici ürünün stok durumunu kontrol edebilir ve uyarı mesajı gönderebilir.

SQL tetikleyicileri, veritabanının daha verimli çalışmasını sağlamak ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanışlıdır. Bu nedenle, biraz bilgi ve deneyimle SQL tetikleyicileri oluşturmak, veritabanının güçlü ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Tetikleyici Türleri

Tetikleyiciler, veritabanında gerçekleşen ekleme, güncelleme veya silme işlemlerine yanıt olarak çalışan farklı tiplerde olabilir. Bu sayede, veritabanı üzerinde belirli olaylara tepki vermek ve otomatik işlemler gerçekleştirmek mümkün hale gelir.

SQL tetikleyicileri genellikle üç ana türde olabilir: INSERT, UPDATE ve DELETE tetikleyicileri. Her bir tetikleyici türü, farklı olaylara yanıt verir ve belirli bir görevi gerçekleştirir.

 • INSERT Tetikleyicileri: Belirli bir tabloya yeni bir kayıt eklenmesi durumunda çalışan tetikleyicilerdir.
 • UPDATE Tetikleyicileri: Belirli bir tabloda güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde çalışan tetikleyicilerdir.
 • DELETE Tetikleyicileri: Belirli bir tablodan bir kayıt silindiğinde çalışan tetikleyicilerdir.

Her bir tetikleyici türü, ilgili olay gerçekleştiğinde belirli bir işlemi tetikleyebilir. Bu işlemler, veritabanındaki diğer tabloları güncelleyebilir, otomatik hesaplamalar yapabilir veya uyarı mesajları gönderebilir. SQL tetikleyicileri, veritabanı işlemlerini daha esnek ve otomatik hale getirerek veritabanı yönetimini kolaylaştırır.

INSERT Tetikleyicileri

= INSERT tetikleyicileri, belirli bir tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde çalışan tetikleyicilerdir.

INSERT tetikleyicileri, veritabanında yeni bir kayıt eklendiğinde otomatik olarak çalışır ve belirli bir tabloya özel işlemler yapma yeteneği sağlar. Yeni bir kayıt eklediğinizde, tetikleyici harekete geçer ve önceden tanımlanmış olan işlemleri gerçekleştirir.

Bu tetikleyicilerin çeşitli kullanım örnekleri vardır. Örneğin, müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde, tetikleyici bu kaydı müşterinin sipariş geçmişine otomatik olarak ekleyebilir. Böylece müşterinin tüm siparişleri kolayca takip edilebilir.

Bir diğer örnek ise ürün tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde tetikleyicinin bir uyarı mesajı göndermesidir. Tetikleyici, yeni eklenen ürünün stoğunu kontrol eder ve stoğun belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda bir uyarı mesajı gönderir. Bu sayede stok takibi daha etkin bir şekilde yapılabilir.

INSERT tetikleyicileri, veritabanındaki tabloların güncel ve doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar. Yeni kayıtlar eklenirken ilgili işlemler otomatik olarak gerçekleştirildiği için kullanıcı hatalarının önüne geçer ve veritabanı işlemlerini daha verimli hale getirir.

Örnek 1

Örnek 1: Müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde, bu tetikleyici müşterinin sipariş geçmişine otomatik olarak bir kayıt ekleyebilir. Müşteri tablosunda yer alan her bir kaydın sipariş geçmişiyle ilişkili olması önemlidir. Sipariş geçmişi, müşterinin önceki siparişlerini ve bu siparişlerin tarihlerini içerir. Bu örnekte, bir müşteri yeni bir kaydın eklenmesiyle ilişkili olarak bir sipariş geçmişi oluşturulur. Böylece, müşterinin sipariş geçmişini takip etmek ve gelecekteki siparişlerin analizini yapmak daha kolay olur.

Örnek 2

Örnek 2:

Ürün tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde, bu tetikleyici ürünün stoğunu kontrol edebilir ve bir uyarı mesajı gönderebilir. Bir e-ticaret platformunda düşünelim: Eğer bir müşteri yeni bir ürün eklediğinde, tetikleyici otomatik olarak ürün stoğunu kontrol eder. Eğer ürün stoğu belirli bir seviyenin altına düşerse, tetikleyici bir uyarı mesajı gönderir. Bu sayede müşterilere hızlı bir şekilde stok durumu hakkında bilgi verilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Bu senaryoda tetikleyici, veritabanı üzerinde gerçekleşen bir olayı algılar ve belirli bir işlem gerçekleştirmek için programlanmıştır. Ürün stoğunun kontrol edilmesi ve uyarı mesajının gönderilmesi gibi işlemler, tetikleyici tarafından hızlı ve otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede, iş süreçleri daha verimli hale gelir ve müşteri deneyimi geliştirilir.

UPDATE Tetikleyicileri

UPDATE Tetikleyicileri

UPDATE tetikleyicileri, belirli bir tabloya yapılan güncelleme işlemi gerçekleştirildiğinde çalışan tetikleyicilerdir. Bu tetikleyiciler, veritabanında güncelleme işlemi yapılacak olan bir tabloya herhangi bir değişiklik yapıldığında çalışır. Bu değişiklikler genellikle bir veya daha fazla satırın değerindeki değişiklikler içerir.

Güncelleme tetikleyicileri, işlem sonucunda gerçekleştirilen eylemlerle çalışır ve bu eylemler genellikle veritabanında başka bir tabloya veya tablolara yapılan güncelleme veya ekleme işlemlerini içerebilir. Örneğin, bir müşterinin satın alma miktarı güncellendiğinde, bu tetikleyici müşterinin sadakat programına puan ekleyebilir veya müşterinin özel indirimlerinden yararlanmasını sağlayabilir.

UPDATE tetikleyicileri, güncellenen tablo satırlarında erişilebilecek verilere özel bir erişim sunar ve bu verileri kullanarak karmaşık işlemler gerçekleştirebilir. Veritabanında yapılan her güncelleme işlemi için tetikleyici çalışır ve tanımlanan koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Eğer koşullar sağlanıyorsa, tetikleyici belirli bir işlemi gerçekleştirir. Ancak, koşullar sağlanmıyorsa, tetikleyici hiçbir işlem yapmaz ve işlem normal şekilde gerçekleşir.

DELETE Tetikleyicileri

DELETE tetikleyicileri, belirli bir tablodan bir kayıt silindiğinde çalışan tetikleyicilerdir. Bu tetikleyiciler, silinen kayıtla ilgili belirli bir işlem gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir sipariş tablosundan bir sipariş silindiğinde, DELETE tetikleyicisi, ilgili müşteriye bir e-posta göndermek veya siparişin silindiğine ilişkin bir günlük kaydı oluşturmak gibi bir işlem gerçekleştirebilir.

Example of using a DELETE trigger to send an email notification:

CREATE TRIGGER delete_order_triggerAFTER DELETE ON ordersFOR EACH ROWBEGIN  DECLARE customer_email VARCHAR(255);  SELECT email INTO customer_email FROM customers WHERE id = OLD.customer_id;  SET @message = 'Dear Customer, your order with ID ' + CAST(OLD.id AS CHAR) + ' has been deleted. Please contact us for further information.';  CALL send_email(customer_email, 'Order Deletion Notification', @message);END;

Bu örnekte, ‘orders’ tablosundan bir sipariş silindiğinde çalışacak bir DELETE tetikleyicisi oluşturuluyor. Tetikleyici, silinen siparişin müşteri bilgilerini almak için ‘customers’ tablosunu kullanır ve bir e-posta göndermek için ‘send_email’ adlı bir prosedürü çağırır. E-posta içeriği, silinen siparişin ID’si ve silinme bildirimini içeren bir mesajdır. Bu şekilde, bir sipariş silindiğinde müşteriye otomatik olarak bir bildirim gönderilir. Bu örnek, DELETE tetikleyicilerinin nasıl kullanılabileceğine bir örnek sunmaktadır. DELETE tetikleyicileri, bir kayıt silindiğinde gerçekleştirilmesi gereken özel işlemleri otomatikleştirmek için çok kullanışlıdır.

Tetikleyici Oluşturma

= SQL tetikleyicilerini oluşturmak için belirli bir syntax ve kurallara uymak gerekmektedir.

SQL tetikleyicileri, veritabanında belirli bir olay gerçekleştiğinde çalışan özel veritabanı nesneleridir. Tetikleyiciler, veritabanına yapılan işlemlere tepki olarak belirli bir işlem gerçekleştirmek için kullanılır. Bu işlemler, ekleme (INSERT), güncelleme (UPDATE) veya silme (DELETE) işlemleri olabilir.

Tetikleyici oluştururken belirli bir syntax ve kurallara uymak önemlidir. Öncelikle tetikleyiciyi oluşturacak tabloyu belirtmek ve tetikleyicinin hangi olaya tepki vereceğini belirtmek gerekmektedir. Bu bilgiler CREATE TRIGGER ifadesi ile tanımlanır. Örneğin:

CREATE TRIGGER tetikleyici_adi AFTER INSERT ON tablo_adi FOR EACH ROW BEGIN  -- tetikleyici işlemleri burada tanımlanır  -- ekleme işlemi gerçekleştiğinde çalışacak kodlar yazılırEND;

Bu örnek tetikleyicinin, belirtilen tabloya her bir ekleme işlemi gerçekleştirildiğinde çalışacağını göstermektedir. Tetikleyicinin tepki verdiği olay AFTER INSERT ifadesi ile belirtilir ve gerçekleştirilecek işlemler BEGIN ve END arasına yazılır.

Tetikleyici oluştururken, veritabanı yönetim sisteminin desteklediği syntax ve kurallara dikkat etmek önemlidir. Bu sayede güvenilir ve işlevsel tetikleyiciler oluşturabilir ve veritabanınızı daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Örnek Syntax

Örnek Syntax, SQL tetikleyicisi oluşturmak için kullanılan bir komutun yapısını gösterir. Genel olarak şu şekilde kullanılır:

CREATE TRIGGER tetikleyici_adi AFTER INSERT ON tablo_adı FOR EACH ROW BEGIN ... END;

Bu komut, bir insert işlemi gerçekleştirildiğinde belirli bir tetikleyiciyi çalıştırmak için kullanılır. tetikleyici_adi, oluşturulacak tetikleyicinin adını temsil eder ve kullanıcı tarafından belirlenir. tablo_adı ise tetikleyicinin uygulanacağı tablonun adını belirtir.

AFTER INSERT, tetikleyicinin sadece bir insert işlemi gerçekleştirildikten sonra çalışacağını belirtir. Diğer tetikleyici türleri için ise farklı syntax kullanılır. FOR EACH ROW ifadesi, her bir insert işlemi için tetikleyicinin çalıştırılacağını gösterir. Tetikleyicinin içinde yer alacak işlemler BEGIN ve END arasına yazılır.

Örneğin, bir müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde, bu tetikleyici müşterinin e-posta adresine hoş geldin mesajı göndermesi için kullanılabilir. Tetikleyicinin içine yazılacak olan bu işlem bu syntax yapısı içinde yer almalıdır.

Örnek Senaryo

= Müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklendiğinde, bu tetikleyici müşterinin e-posta adresine hoş geldin mesajı göndermek için nasıl kullanılabilir?

Bir örnek senaryo düşünelim: Bir e-ticaret şirketi, müşteri bilgilerini içeren bir veritabanı kullanmaktadır. Müşteri tablosuna yeni bir kayıt eklediğimizde, bu tetikleyici devreye girecektir. Tetikleyici, yeni müşterinin e-posta adresini alacak ve müşteriye hoş geldin mesajı göndermek için kullanacaktır.

Tetikleyici oluşturmak için SQL syntax’ını kullanmamız gerekmektedir. Öncelikle tetikleyicinin adını belirtmeliyiz. Ardından, hangi olaya tepki olarak harekete geçeceğini belirtmeliyiz. Bu örnekte, tetikleyici INSERT işlemi gerçekleştirildiğinde devreye girecektir. Ayrıca, tetikleyicinin hangi tablo üzerinde çalışacağını belirtmeliyiz. Örneğimizde, tetikleyicinin Müşteri tablosunda çalışacağını belirtmeliyiz.

Syntax’ımız şu şekilde olacaktır:

CREATE TRIGGER tetikleyici_adi AFTER INSERT ON musteri_tablosuFOR EACH ROWBEGIN  -- Tetikleyici işlemleri burada yer alacakEND;

Yukarıdaki syntax’ı kullanarak, tetikleyici_adi olarak adlandırılan bir tetikleyici oluşturabiliriz. INSERT işlemi gerçekleştirildiğinde, tetikleyici müşteri_tablosu üzerinde çalışacak ve birkaç işlem gerçekleştirecektir.

Bu örnekte, tetikleyici müşteri_tablosu’na yeni bir kayıt eklendiğinde, müşterinin e-posta adresine hoş geldin mesajı göndermek için kullanılabilir. Örneğin:

CREATE TRIGGER hosgeldin_mesaji AFTER INSERT ON musteri_tablosuFOR EACH ROWBEGIN  DECLARE email VARCHAR(255);  SET email = NEW.email;  INSERT INTO mesajlar (alici, mesaj) VALUES (email, 'Hoş geldin! Ne hakkında yardımcı olabilirim?');END;

Yukarıdaki örnekte, tetikleyici müşteri_tablosu’na yeni bir kayıt eklendiğinde çalışacaktır. Yeni müşterinin e-posta adresi “NEW.email” ile alınacak ve hoş geldin mesajı “mesajlar” tablosuna kaydedilecektir.

Bu örnek senaryo, SQL tetikleyicilerinin gücünü göstermektedir. Tetikleyiciler, veritabanında belirli olaylara tepki olarak otomatik işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir.

SQL tetikleyicileri, bir veritabanında meydana gelen belirli bir olayı algılayan ve bu olaya tepki olarak belirli bir işlem gerçekleştiren özel veritabanı nesneleridir. Bunlar, veritabanının daha karmaşık ve dinamik işlemler yapabilmesini sağlar. Bir SQL tetikleyicisiyle, belirli bir veritabanı tablosunda yapılan değişikliklere otomatik olarak tepki verilebilir.

Örneğin, bir müşteriye sipariş verildiğinde, bu olayı algılayan bir tetikleyici, müşterinin sipariş geçmişine bir kayıt ekleyebilir veya stoğu kontrol edebilir. Bu şekilde, tetikleyiciler veritabanının verileri otomatik olarak güncellemesini sağlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir