Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: c++ if else örnekleri

Main Title: c++ if else örnekleri

admin admin - - 7 dk okuma süresi
153 0

Bu makalede, C++ programlama dilinde if else yapısının nasıl kullanılacağına dair örnekler verilecektir.

Örnek 1: Basit Bir Koşul İfadesi

=Bu örnekte, bir kullanıcının girdiği sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol eden bir if else ifadesi gösterilmektedir.

İlk olarak, kullanıcının bir sayı girmesi istenir ve bu sayı sayi değişkenine atanır.

Sonra, if else yapısı kullanılarak sayının değeri kontrol edilir. Eğer sayı 0’dan büyükse, sayı pozitiftir ve kullanıcıya “Sayı pozitiftir.” mesajı gösterilir. Eğer sayı 0’dan küçükse, sayı negatiftir ve kullanıcıya “Sayı negatiftir.” mesajı gösterilir. Eğer sayı 0 ise, sayı sıfırdır ve kullanıcıya “Sayı sıfırdır.” mesajı gösterilir.

Bu örneği basit bir düğme tıklama olayı gibi düşünebiliriz. Eğer kullanıcı bir düğmeye tıklarsa, belirli bir işlem gerçekleşir. Eğer tıklanmazsa, başka bir işlem gerçekleşir. Bu if else ifadesi, programların belirli durumlara göre farklı işlemler yapmasını sağlar.

Aşağıda örneğin bir C++ kod parçasını görebilirsiniz:

#include<iostream>using namespace std;int main() {  int sayi;  cout<<"Bir sayı girin: ";  cin>>sayi;  if (sayi > 0) {   cout<<"Sayı pozitiftir."<<endl;  } else if (sayi < 0) {   cout<<"Sayı negatiftir."<<endl;  } else {   cout<<"Sayı sıfırdır."<<endl;  }   return 0;}

Yukarıdaki kod parçasında, if else yapısı kullanılarak sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğu kontrol edilmektedir. Şimdi bu örneği kendi bilgisayarınızda deneyerek daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek 2: Çoklu Koşulların Kontrolü

Örnek 2: Çoklu Koşulların Kontrolü

Bu örnekte, kullanıcının girdiği bir notun harf notuna dönüştürülmesi için if else ifadesi kullanılmaktadır. Genellikle, öğrencilerin notlarını belirli harf notlarına dönüştürmek için bir sistem kullanılır. Bu sistemde, notlar arasında belirli bir aralık bulunur ve her aralık için bir harf notu atanır.

Örneğin, A harf notu 90-100 aralığında olan notlara, B harf notu 80-89 aralığında olan notlara, C harf notu 70-79 aralığında olan notlara ve böyle devam eder. Kullanıcının girdiği not bu aralıklardan hangisine dahilse, o harf notu ona atanır.

Tablo 1’de, bir öğrencinin notuna karşılık gelen harf notları ve aralıkları gösterilmektedir:

Not Aralığı Harf Notu
90-100 A
80-89 B
70-79 C
60-69 D
0-59 F

Bu örnekte, kullanıcının girdiği notu kontrol etmek ve bu tabloya göre uygun harf notunu belirlemek için if else ifadesi kullanılır. Kullanıcının girdiği not, ilk olarak en yüksek aralık olan 90-100 aralığıyla karşılaştırılır. Eğer not bu aralıkta ise, kullanıcıya A harf notu atanır. Eğer not bu aralıkta değilse, ikinci aralık olan 80-89 aralığıyla karşılaştırılır ve buna göre bir harf notu belirlenir. Bu işlem diğer aralıklar için de devam eder.

Özetle, bu örnekte kullanıcıdan alınan bir notun harf notuna dönüştürülmesi için if else ifadesi kullanılır ve notun hangi aralığa düştüğüne bağlı olarak uygun harf notu belirlenir.

Aralık Kontrolü

=Bu alt başlık altında, bir değerin belirli bir aralığa dahil olup olmadığını kontrol etmek için if else ifadesinin nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır.

C++ programlama dilinde, belirli bir aralığa bir değerin dahil olup olmadığını kontrol etmek için if else ifadesi kullanılabilir. Bu, sıklıkla kullanılan bir kontrol yapısıdır ve programların belirli durumları denetlemesine olanak sağlar.

Bir if else ifadesi kullanarak, bir değerin belirli bir aralığa dahil olup olmadığını kontrol etmek oldukça basittir. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir sayının 0 ile 100 aralığında olup olmadığını kontrol etmek istediğimizi düşünelim.

if (sayi >= 0 && sayi <= 100) {

 • cout << "Sayı 0-100 aralığındadır.";

 • }

 • else {

 • cout << "Sayı 0-100 aralığıında değildir.";

 • }

Bu örnekte, sayının 0 ile 100 aralığında olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer sayı bu aralığa dahil ise, “Sayı 0-100 aralığındadır.” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer sayı bu aralığa dahil değilse, “Sayı 0-100 aralığıında değildir.” mesajı ekrana yazdırılır.

if else ifadesi kullanarak, farklı aralıkları kontrol etmek için birden fazla koşul ifadesi de kullanılabilir. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu kontrol etmek istediğimizi düşünelim.

if (sayi < 0) {

 • cout << "Sayı negatif bir sayıdır.";

 • }

 • else if (sayi > 0) {

 • cout << "Sayı pozitif bir sayıdır.";

 • }

 • else {

 • cout << "Sayı sıfırdır.";

 • }

Bu örnekte, sayının negatif, pozitif veya sıfır olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer sayı negatif ise, “Sayı negatif bir sayıdır.” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer sayı pozitif ise, “Sayı pozitif bir sayıdır.” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer sayı sıfır ise, “Sayı sıfırdır.” mesajı ekrana yazdırılır.

Örnek 1: 0-100 Aralığı Kontrolü

Bu örnekte, kullanıcının girdiği bir sayının 0 ile 100 aralığında olup olmadığını kontrol eden bir if else ifadesi kullanılmaktadır. Program, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyecek ve ardından sayının 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer sayı 0 ile 100 arasındaysa, “Sayı 0 ile 100 arasındadır” mesajını ekrana yazdıracaktır. Aksi takdirde, “Sayı 0 ile 100 arasında değildir” mesajını ekrana yazdıracaktır.Bu kontrol işlemi, if else ifadesi kullanılarak gerçekleştirilebilir. İf ifadesinde sayının 0’dan büyük ve 100’den küçük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu koşul sağlanıyorsa, sayı 0 ile 100 arasındadır ve bu durumda “Sayı 0 ile 100 arasındadır” mesajı ekrana yazdırılır. Eğer koşul sağlanmıyorsa, else ifadesine geçilir ve “Sayı 0 ile 100 arasında değildir” mesajı ekrana yazdırılır.Aşağıdaki tablo, if else ifadesinin doğru çalışması durumunda ekrana yazdırılan mesajları göstermektedir:

Sayı Çıktı
75 Sayı 0 ile 100 arasındadır
150 Sayı 0 ile 100 arasında değildir
-20 Sayı 0 ile 100 arasında değildir

Bu örnek sayesinde, kullanıcının girdiği bir sayının belirli bir aralığa dahil olup olmadığını kontrol etmek için if else ifadesinin nasıl kullanılabileceğini görmüş olduk.

Örnek 2: Negatif ve Pozitif Aralık Kontrolü

=Bu örnekte, bir sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu kontrol etmek için if else ifadesi kullanılmaktadır.

Sayıların negatif, pozitif veya sıfır olup olmadığını kontrol etmek, birçok programlama dilinde sıkça kullanılan bir durumdur. C++ programlama dilinde bu kontrolü yapmak için if else ifadesi kullanılır. Örneğin, kullanıcının girdiği sayının negatif mi, pozitif mi yoksa sıfır mı olduğunu kontrol edebiliriz. Bu durumu if else ifadesiyle kontrol ederken şu adımları izleriz:

 • Kullanıcının bir sayı girmesi beklenir.
 • Girilen sayıyı kontrol etmek için if else ifadesi kullanılır.
 • Eğer sayı 0’dan küçükse, sayının negatif olduğu kullanıcıya gösterilir.
 • Eğer sayı 0’a eşitse, sayının sıfır olduğu kullanıcıya gösterilir.
 • Eğer sayı 0’dan büyükse, sayının pozitif olduğu kullanıcıya gösterilir.

Aşağıda verilen örnekte, kullanıcının girdiği sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu kontrol etmek için if else ifadesi kullanılmaktadır:

#include using namespace std;int main() {  int sayi;  cout << "Bir sayi girin: ";  cin >> sayi;  if (sayi < 0) {    cout << "Girilen sayi negatiftir." << endl;  } else if (sayi == 0) {    cout << "Girilen sayi sifirdir." << endl;  } else {    cout << "Girilen sayi pozitiftir." << endl;  }  return 0;}

Yukarıdaki örnek kodu inceleyerek, kullanıcının girdiği sayının negatif, pozitif veya sıfır olduğunu nasıl kontrol edebileceğinizi görebilirsiniz. Bu şekilde if else ifadesini kullanarak, sayıların belirli aralıklara dahil olup olmadığını kontrol etmek oldukça kolaydır.

Özel Durumlar

=Bu alt başlık altında, özel durumları kontrol etmek için if else ifadesinin nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır.

Bazı durumlarda, programlarımızda belirli özel durumları kontrol etmemiz gerekebilir. Bu özel durumları kontrol etmek için if else ifadesini kullanabiliriz. Mesela, kullanıcıdan bir sayı girdisi alıyoruz ve bu sayının belirli bir değere eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. İşte if else ifadesi bu tür durumları kontrol etmek için bize yardımcı olabilir.

Örneğin, bir öğrencinin not ortalamasını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer öğrencinin not ortalaması 90 veya üzeri ise "AA", 80-89 arasında ise "BA", 70-79 arasında ise "BB" gibi harf notlarına çevirmemiz gerekmektedir. Bu durumu if else ifadesiyle kontrol edebiliriz.

Not Ortalaması Harf Notu
90 ve üzeri AA
80-89 BA
70-79 BB

Yukarıdaki tabloda, her not ortalaması aralığına karşılık gelen harf notunu belirledik. Bu harf notunu if else ifadesiyle kontrol ederek, öğrencinin not ortalamasına uygun harf notunu elde edebiliriz.

Bu şekilde, if else ifadesini kullanarak özel durumları kontrol edebilir ve programlarımızı daha esnek hale getirebiliriz. Özel durumları kontrol etmek için if else ifadesini kullanmak, program yazarken ihtiyacımız olan esnekliği sağlamamıza yardımcı olur.

Örnek 3: Birden Fazla Koşulun Kontrolü

Bu örnekte, birden fazla koşulun kontrol edildiği bir if else ifadesi gösterilmektedir. Programın işleyişi, önce bir koşulu kontrol eder, eğer koşul doğruysa bir blok kod çalıştırılır, aksi takdirde başka bir koşul kontrol edilir ve bu işlem devam eder. Bu örnek, bir kullanıcının girdiği sayının belirli bir aralığa dahil olup olmadığını kontrol etmek için kullanılıyor.

İç İçe If Else

=Bu alt başlık altında, iç içe if else ifadelerinin nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır.

İç içe if else ifadeleri, karmaşık koşulları kontrol etmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapıda, bir if ifadesi içinde başka bir if ifadesi yer alabilir ve bu şekilde birkaç seviye derinlik elde edilebilir. Bu, programcılara daha detaylı ve detaylı bir kontrol sağlar ve farklı durumlar için farklı eylemler gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Örneğin, bir işlem yapmadan önce bazı ön koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek isteyebilirsiniz. İç içe if ve else ifadeleri, bu koşulların sürdürülüp sürdürülmediğini kontrol etmek için kullanılabilir. İlk if ifadesi, bir durumu kontrol eder ve koşul doğru ise, içinde belirli bir kod bloğu çalıştırılır. Ancak, koşul yanlış ise, bir else ifadesi devreye girer ve başka bir koşulu kontrol eder. Böylece, daha karmaşık bir akış kontrolü elde edilir.

İç içe if else ile ilgili bir gösterim için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

Koşul Aksiyon
İf koşulu doğru ise İçerideki kod bloğu çalışır. İçte başka bir if koşulu varsa, bu koşul kontrol edilir ve ona göre bir aksiyon alınır.
İf koşulu yanlış ise İçindeki else if koşulu kontrol edilir. Bu koşul doğru ise, içindeki kod bloğu çalışır ve aksiyon alınır. Eğer yanlış ise, bir sonraki else if koşuluna geçilir. Bu süreç her bir else if koşulu için tekrarlanır.
Tüm if ve else if koşulları yanlış ise Son olarak, bir else bloğu bulunabilir. Bu blokta, hiçbir koşul karşılanmadığında gerçekleştirilecek bir aksiyon belirtilebilir.

İç içe if else ifadelerinin kullanımı, karmaşık programlama senaryolarında oldukça yaygındır ve programcılara daha fazla kontrol ve esneklik sağlar. Ancak, bu yapıyı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmak önemlidir, aksi takdirde kod karmaşık hale gelebilir ve hatalara yol açabilir. Bu nedenle, iç içe if else ifadelerini kullanmadan önce iyi bir planlama yapmak ve kodun okunabilirliğini artıracak önlemler almak önemlidir.

Birden Fazla Koşul İfadesi

Bu alt başlık altında, birden fazla koşul ifadesinin nasıl kontrol edileceği gösterilmektedir.

Programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir durum, birden fazla koşulun kontrol edilmesidir. C++ programlama dilinde, birden fazla koşulun kontrol edilmesi için if else ifadesi kullanılabilir. Bu şekilde, farklı durumlar için ayırım yapılabilir ve istenen işlemler gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir notun değerlendirilmesi için birden fazla koşul kontrol edilebilir. Önce kullanıcının girdiği notun aralığını kontrol edebiliriz. Eğer not 90'dan büyükse "AA", 80'den büyükse "BA", 70'den büyükse "BB", 60'dan büyükse "CB", 50'den büyükse "CC" ve diğer durumlar için ise "FF" şeklinde değerlendirebiliriz.

Bunun için if else ifadesini kullanarak şu şekilde bir kod yazabiliriz:

#include <iostream>using namespace std;int main() {  int notu;  cout << "Notunuzu girin: ";  cin >> notu;    if (notu > 90) {    cout << "AA";  } else if (notu > 80) {    cout << "BA";  } else if (notu > 70) {    cout << "BB";  } else if (notu > 60) {    cout << "CB";  } else if (notu > 50) {    cout << "CC";  } else {    cout << "FF";  }    return 0;}

Yukarıdaki kodda, kullanıcının girdiği not if else ifadeleriyle değerlendirilir. Her bir koşul kontrol edilir ve eğer koşul sağlanırsa ilgili değer ekrana yazdırılır. Bu şekilde birden fazla koşulun kontrol edildiği bir if else ifadesi oluşturulabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir