Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: C Konsol Örnekleri

Main Title: C Konsol Örnekleri

admin admin - - 9 dk okuma süresi
116 0

Bu makalede, C programlama dilinin kullanılarak yapılan bazı konsol uygulamaları örnekleri sunulacak. C programlama dili, yazılım geliştirme alanında oldukça popüler olan bir dil olarak bilinmektedir. C dilinin konsol uygulamaları, temel düzeyden başlayarak ileri düzeye kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu örnekler, C dilinin temellerini öğrenmek isteyenler ve pratik yapmak isteyenler için faydalı olacaktır.

Bu örneklerden ilki, basit bir hesap makinesi uygulamasıdır. Kullanıcıdan alınan iki sayıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirebilen bir hesap makinesidir. Bu örnek, C dilinde temel aritmetik işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

İkinci örnek, faktöriyel hesaplama uygulamasıdır. Kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayabilen bir programdır. Bu örnek, C dilinde döngülerin nasıl kullanılacağını anlamak için faydalı bir örnektir. Örnek 2.1, faktöriyel hesaplama işlemini for döngüsü kullanarak gerçekleştiren bir programı anlatmaktadır. Ayrıca, örnek 2.2, faktöriyel hesaplama işlemini while döngüsü kullanarak gerçekleştiren bir programı anlatmaktadır.

Üçüncü örnek ise, üçgenin alanını hesaplama uygulamasıdır. Kullanıcının girdiği üçgenin taban ve yükseklik değerlerine göre alanını hesaplayabilen bir programdır. Bu örnek, C dilinde matematiksel hesaplamaların nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler için faydalı olabilir.

Örnek 1: Basit Hesap Makinesi

Örnek 1: Basit Hesap Makinesi

Kullanıcıdan alınan iki sayıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştiren bir hesap makinesi sunuluyor. Bu örnek, C programlama dilinde kullanılarak basit bir hesap makinesi uygulamasının nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir.

Hesap makinesi, kullanıcının girdiği iki sayıyı kullanarak temel matematiksel işlemleri gerçekleştirir. Bu işlemler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içermektedir. İşlemleri yapabilmek için kullanıcıdan iki sayı alınır ve bu sayılar kullanılarak istenen aritmetik işlem gerçekleştirilir.

 • Toplama: İki sayının toplamını hesaplar.
 • Çıkarma: İki sayının farkını hesaplar.
 • Çarpma: İki sayının çarpımını hesaplar.
 • Bölme: İki sayının birbirine bölümünü hesaplar.

Bu basit hesap makinesi uygulaması, C programlama dilinin temel konseptlerini anlamak ve konsol uygulamaları geliştirmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Kullanıcı ile etkileşime geçme, veri alışverişi, matematiksel işlemler ve sonuçları ekrana yazdırma gibi temel yetenekleri içerir.

Öğrenme sürecinde, öncelikle kullanıcıdan iki sayıyı girmesini istemek için scanf işlevi kullanılır. Ardından, girilen sayılarla belirtilen aritmetik işlemi gerçekleştirmek için if ve switch gibi kontrol ifadeleri kullanılır. Son olarak, elde edilen sonuç printf işleviyle ekrana yazdırılır.

Bu örnekle, C programlama dilini kullanarak konsol uygulamaları geliştirmeye adım atabilir ve programlamaya temel bir anlayış kazanabilirsiniz. İleri düzey örneklerle becerilerinizi geliştirebilir ve daha karmaşık programlar oluşturabilirsiniz. C dili hakkında daha fazla bilgi edinirken, örneklerden yararlanarak pratik yapmanız önemlidir.

Örnek 2: Faktöriyel Hesaplama

Kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir program. Faktöriyel, bir sayının kendisi ile o sayıdan başlayarak her bir önceki sayıyı arka arkaya çarptığı bir matematiksel işlemdir. Örneğin, 5 faktöriyel (5!) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120’dir.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplayacak bir program yazacağız. Öncelikle, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. Ardından, girilen sayıyı faktöriyel hesaplama işlemi için kullanacağız.

Adım Açıklama
1 Kullanıcıdan bir sayı girmesini iste.
2 Girilen sayıyı faktöriyel hesaplama işlemi için sakla.
3 Bir faktöriyel değişkeni oluştur ve başlangıç değerini 1 olarak ayarla.
4 Bir döngü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştir.
5 Her döngü adımında, faktöriyel değişkenini sayıyla çarp ve sonucu faktöriyel değişkenine aktar.
6 Döngü tamamlandığında, faktöriyel değişkeninde hesaplanan faktöriyel değeri bulunur.
7 Hesaplanan faktöriyel değerini ekrana yazdır.

Bu program sayesinde kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hızlı ve doğru bir şekilde hesaplayabileceksiniz. Faktöriyel hesaplama işlemi, matematiksel problemleri ve programlamayı anlama sürecinde sıklıkla kullanılan bir konsepttir. Hem başlangıç seviyesindeki programcılar hem de deneyimli geliştiriciler için önemli bir beceridir.

Örnek 2.1: For Döngüsü İle Faktöriyel Hesaplama

=For döngüsü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren bir program.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplamak için for döngüsü kullanılmaktadır. Bir sayının faktöriyeli, o sayının tüm pozitif tam sayılarına kadar çarpılmasıyla elde edilir. Örneğin, 5’in faktöriyeli 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120’dir.

Kod Örneği
#include int main() {  int sayi, faktoriyel = 1;  printf("Bir sayi giriniz: ");  scanf("%d", &sayi);  for(int i = 1; i <= sayi; i++) {    faktoriyel *= i;  }  printf("%d sayisinin faktoriyeli: %d", sayi, faktoriyel);  return 0;}

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayı değeri sayi değişkenine atanır ve faktoriyel değişkeni 1 olarak tanımlanır. Ardından, for döngüsü kullanarak i değişkeni 1'den başlayarak sayi'ya kadar artırılır ve her adımda faktoriyel değişkeni i ile çarpılır.

Sonuç olarak, program sayi değerinin faktöriyelini hesaplar ve ekrana yazdırır.

Örnek 2.1.1: İteratif Çözüm

=

İteratif bir şekilde faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren örneğe hoş geldiniz! Bu örnekte, faktöriyel hesaplama işlemi, bir for döngüsü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Faktöriyel, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki bütün sayıların çarpımıdır.

Öncelikle kullanıcıdan bir sayı girişi alınır ve faktöriyel hesaplama işlemine başlanır. For döngüsü, girilen sayıdan 1'e kadar olan bütün sayıları tek tek çarparak faktöriyel değerini bulur.

Aşağıda, faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren örnek bir C kodu bulunmaktadır:

#include int main() {  int sayi, faktoriyel = 1;    printf("Bir sayi girin: ");  scanf("%d", &sayi);    for(int i = 1; i <= sayi; i++) {    faktoriyel *= i;  }    printf("Girilen sayinin faktoriyeli: %d\n", faktoriyel);    return 0;}

Bu kodda, for döngüsü kullanılarak girilen sayıdan başlayarak 1'e kadar olan sayılar çarpılarak faktöriyel değeri hesaplanır. Sonuç, ekrana yazdırılır.

Bu iteratif çözüm sayesinde, kullanıcıların faktöriyel hesaplama işlemini kolaylıkla gerçekleştirmeleri sağlanır.

Örnek 2.1.2: Recursive Çözüm

Bu örnekte, faktöriyel hesaplama işlemini recursive bir şekilde gerçekleştiren bir program örneği sunacağım. Recursive yöntem, bir fonksiyonun kendisini çağırması anlamına gelir.

Bir faktöriyel hesaplama işlemi, bir sayının kendisi ile kendisinden önceki tüm pozitif tamsayıların çarpımını bulmaktır. Recursive çözümde, bir sayının faktöriyelini bulmak için aynı işlemi kendisine uygulayarak yapıyoruz.

Aşağıda, C programlama dilinde recursive bir şekilde faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren bir örnek verilmiştir:

#include int faktoriyel(int n) {  if (n == 0) {    return 1;  } else {    return n * faktoriyel(n - 1);  }}int main() {  int sayi;  printf("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: ");  scanf("%d", &sayi);  printf("Sonuç: %d", faktoriyel(sayi));  return 0;}

Bu programda, faktoriyel fonksiyonu recursive bir şekilde tanımlanmıştır. Fonksiyon, bir sayı alır ve eğer sayı 0 ise 1 döndürür. Sayı 0 değilse, sayıyı kendisi ile kendisinden bir eksik olan sayının faktöriyeli ile çarparak sonucu döndürür.

Programın çalışması için kullanıcıdan bir sayı girişi alınır ve faktoriyel fonksiyonuna bu sayı gönderilir. Sonuç ekrana yazdırılır.

Bu şekilde, recursive bir yöntem kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren örneği tamamlamış oluruz.

Örnek 2.2: While Döngüsü İle Faktöriyel Hesaplama

Örnek 2.2: While Döngüsü İle Faktöriyel Hesaplama

While döngüsü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren bir program, kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini bulmak için while döngüsünden yararlanır.

Öncelikle kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayı faktöriyelini hesaplamak için kullanılır.

Program, faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştirmek için iki değişken kullanır: biri kullanıcının girdiği sayıyı içeren "sayi" değişkeni, diğeri ise faktöriyel sonucunu tutacak olan "faktoriyel" değişkenidir.

While döngüsü kullanılarak, sayının 1'e kadar azaltılması işlemi gerçekleştirilirken aynı zamanda faktöriyel değişkeni her seferinde güncellenir ve çarpma işlemi yapılır.

While döngüsü, sayı 1'den büyük olduğu sürece devam eder ve her turda sayı değeri 1 azaltılır. Bu şekilde, sayı değeri 1'e indiğinde döngü sona erer ve faktöriyel hesaplama işlemi tamamlanmış olur.

Örneğin, kullanıcının girdiği sayı 5 ise, while döngüsü sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 değerleriyle çalışır ve faktöriyel sonucunu hesaplar.

Elde edilen faktöriyel değeri ekrana yazdırılarak kullanıcıya sunulur.

While döngüsü, kullanıcıdan alınan sayıya bağlı olarak dinamik bir şekilde çalışır ve faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştirir.

Bu örnek, C programlama dilinde while döngüsü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini anlamak için harika bir örnektir.

Örnek 3: Üçgenin Alanını Hesaplama

Kullanıcının girdiği üçgenin taban ve yükseklik değerlerine göre alanını hesaplayan bir program.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınacak üçgenin taban ve yükseklik değerlerini kullanarak üçgenin alanını hesaplamak için bir program oluşturulacak. Üçgenin alanını bulmak için kullanılan formül, yarım taban ile yüksekliğin çarpımının bir yarıya bölünmesidir.

Adım Açıklama
1 Kullanıcıdan üçgenin taban değerini alın.
2 Kullanıcıdan üçgenin yükseklik değerini alın.
3 Taban ve yükseklik değerlerini kullanarak alan hesaplamasını yapın. Alan = (Taban x Yükseklik) / 2.
4 Elde edilen alan değerini ekrana yazdırın.

Aşağıda HTML ve C kodlarına sahip örnek bir program verilmiştir:

#include <stdio.h>int main() {  float taban, yukseklik, alan;  printf("Üçgenin tabanını girin: ");  scanf("%f", &taban);  printf("Üçgenin yüksekliğini girin: ");  scanf("%f", &yukseklik);  alan = (taban * yukseklik) / 2;  printf("Üçgenin alanı: %.2f\n", alan);  return 0;}

Bu örnek programı çalıştırdığınızda, kullanıcıdan alınan taban ve yükseklik değerlerini kullanarak üçgenin alanını hesaplar ve ekrana yazdırır. Alan değeri ondalık kısımla birlikte iki basamaklı olarak gösterilir.

Bu örnek, kullanıcının girilen taban ve yükseklik değerlerine göre üçgenin alanını hızlı bir şekilde hesaplamasına yardımcı olacaktır.

Örnek 3.1: İkinci Dereceden Bir Denklem İle Alan Hesaplama

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan üçgenin taban ve yükseklik değerlerini kullanarak alan hesaplama işlemini gerçekleştiren bir program yazılacaktır.

Program, kullanıcıdan taban ve yükseklik değerlerini girmesini isteyecek ve bu değerleri kullanarak üçgenin alanını hesaplayacaktır. Üçgenin alanını hesaplamak için ikinci dereceden bir denklemden yararlanılacaktır.

Programın çalışma mantığı şu şekilde olacaktır:

 • Kullanıcıdan taban ve yükseklik değerleri alınacak.
 • Alınan değerler kullanılarak üçgenin alanını hesaplamak için ikinci dereceden bir denklem kullanılacak.
 • Hesaplanan alan değeri ekrana yazdırılacak.

Bu program, kullanıcıdan alınan üçgenin taban ve yükseklik değerlerini kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde alan hesaplama işlemini gerçekleştirecektir. Böylece kullanıcılar, basit bir şekilde üçgenin alanını bulabileceklerdir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir