Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: for döngüsü örnekleri (For Loop Examples)

Main Title: for döngüsü örnekleri (For Loop Examples)

admin admin - - 6 dk okuma süresi
84 0

Hepimiz, bir dizi tekrarlanan işlem yapmamız gerektiğinde for döngüsünü kullanırız. Bu nedenle, for döngüsünün nasıl kullanıldığını öğrenmek önemlidir. Bu makalede, for döngüsünün ne olduğunu ve farklı örneklerini ele alacağız.

For döngüsü, belirli bir şart sağlandığı sürece tekrarlanan bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. İşte for döngüsünün temel sözdizimi:

for (başlangıç şartı; döngü şartı; artış/azalış miktarı) {  // İşlemler}

Bu sözdizimi açıklayalım. İlk olarak, başlangıç şartı, döngünün başlangıcında yapılacak işlemleri belirtir. Döngü şartı, döngünün devam edip etmeyeceğini kontrol eder. Eğer bu şart sağlanmazsa döngü sona erer. Artış/azalış miktarı ise döngünün her bir adımında değişecek olan değeri belirtir.

Bir döngü örneği düşünelim. Diyelim ki, 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istiyoruz. For döngüsünü kullanarak bu işlemi bir örnekle gösterebiliriz:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {  System.out.println(i);}

Bu örnekte, başlangıç şartı i = 1 olarak belirlenir ve döngü şartı i'nin 10'dan küçük veya eşit olmasını kontrol eder. Ekrana sayıları yazdırdıktan sonra, i değeri 1 artırılır ve döngü yeniden başlar. Bu işlem, i=1, i=2, i=3, ... , i=10 olduğu sürece devam eder.

Bir diğer örnek ise bir liste üzerinde iterasyon yapmaktır. Diyelim ki, bir liste içindeki elemanları görüntülemek istiyoruz. Bu işlemi for döngüsüyle yapabiliriz:

String[] liste = {"elma", "armut", "muz"};for (String eleman : liste) {  System.out.println(eleman);}

Bu örnekte, liste üzerindeki her bir elemanı eleman değişkenine atar ve ekrana yazdırırız. Bu şekilde, liste içindeki tüm elemanları döngü yardımıyla görüntülemiş oluruz.

For döngüsünün kullanımıyla ilgili diğer örnekler ve daha fazla detayı sonraki bölümlerde bulabilirsiniz. Unutmayın, for döngüsü programlama dünyasında çok kullanılan ve güçlü bir yapıdır.

For Döngüsü Nedir?

For döngüsü, bir programlama dilinde sıkça kullanılan bir kontrol yapısıdır. Döngü, belli bir bloğun belirli bir koşul altında tekrarlanmasını sağlar. For döngüsü ise bu tekrarlama işlemini kolaylıkla gerçekleştirmemizi sağlar. Genellikle bir başlangıç değeri, bir bitiş koşulu ve bir artış miktarı belirleyerek kullanılır.

For döngüsü, bir bloğun belirli sayıda tekrarlanmasını sağlayarak programda verimli bir şekilde çalışmayı sağlar. Sıklıkla, bir listeyi veya bir diziye erişim sağlamak, belirli sayıda bir işlemi gerçekleştirmek veya belli bir aralığı tarayarak bir işlem yapmak için kullanılır.

For döngüsü, başlangıç değeriyle başlar ve her bir tekrarda artış miktarına göre çalışır. Bu sayede döngü içinde belirtilen blok kodu her döngüde bir kez çalışır ve belirtilen koşul sağlandığı sürece tekrarlanır. Bu, özellikle belirli bir veri kümesi üzerinde işlem yaparken veya bir işlemin belli bir aralıkta gerçekleştirilmesi gerektiği durumlarda oldukça kullanışlıdır.

For Döngüsü Sözdizimi

For döngüsü, belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılan bir programlama yapısıdır. Doğru bir şekilde yazılmak için belirli sözdizimi kurallarına uyulması gerekmektedir.

For döngüsünün temel sözdizimi şu şekildedir:

for (başlangıç değeri; koşul; artırma/azaltma){  // döngü için yapılacak işlemler}

Bu sözdiziminde ilk olarak bir başlangıç değeri belirtilir. Ardından bir koşul belirlenir. Eğer bu koşul doğru ise döngü çalışmaya devam eder, yanlış ise döngü sonlanır. Döngü her bir iterasyonda artırma veya azaltma işlemiyle devam eder.

Örneğin, aşağıdaki tablo, farklı başlangıç değerleri, koşullar ve artırma/azaltma adımlarının kullanıldığı for döngülerini göstermektedir:

Başlangıç Değeri Koşul Artırma/Azaltma
0 i {'<'} 5 i++
10 i {'>'} 0 i--
100 i {'<'} 1000 i += 100

Bu örneklerde, döngü başlangıcında belirtilen değerden itibaren koşula uygun olduğu sürece döngü devam eder. Her iterasyonda artırma veya azaltma işlemi gerçekleşir. Bu şekilde, farklı başlangıç değerleri, koşullar ve artırma/azaltma adımları kullanarak çeşitli for döngüleri oluşturulabilir.

For döngüsünün sözdizimi kurallarını doğru bir şekilde uygulayarak, istenen işlemleri tekrarlayabilir ve programlarınızı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

For Döngüsü İçinde Değişken Kullanımı

For döngüsü, programlama dilinde belirli bir işlemi belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılan bir döngüdür. Bu döngü içinde değişkenlerin nasıl kullanıldığı oldukça önemlidir ve programın doğru çalışması için doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

For döngüsü içinde değişken kullanımına örnek olarak, bir sayıyı belirli bir aralıkta artırma veya azaltma işlemi yapabiliriz. Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istediğimizde, for döngüsü içinde bir sayaç değişkeni tanımlayabiliriz. Bu değişken her döngüde bir arttırılarak belirli bir koşul sağlandığı sürece işlem yapmaya devam eder.

Sayaç Değeri İşlem
1 1'i ekrana yazdır
2 2'yi ekrana yazdır
3 3'ü ekrana yazdır
... ...
10 10'u ekrana yazdır

Bu örnekte, for döngüsü içindeki sayaç değişkeni 1'den başlayarak her döngüde bir arttırılarak 10'a kadar devam eder. Her döngüde sayaç değeri ekrana yazdırılarak belirli bir aralıktaki sayılar elde edilir. Bu şekilde, for döngüsü içinde değişken kullanarak istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Örnek: 1'den 10'a Kadar Sayıları Yazdırma

Örnek: 1'den 10'a Kadar Sayıları Yazdırma

Bu örnekte, for döngüsünü kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmayı göstereceğiz. For döngüsü, belirli bir koşulun sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrarlayan bir kontrol yapısıdır.

İşte bu örneği gerçekleştirmek için, for döngüsünün doğru sözdizimi kullanılmalıdır. Aşağıda gösterilen kodu kullanarak, bu örneği uygulayabilirsiniz:

<html>  <body>  <script>    for (let i = 1; i <= 10; i++) {      document.write(i + " ");    }  </script>  </body></html>

Bu örnekte, i değişkeni 1'den başlar ve her tekrarda 1 artar. For döngüsü, i değeri 10'a eşit olduğunda durur. Her tekrarda, i değeri ekrana yazdırılır. Bu sayede, 1'den 10'a kadar olan sayılar sırayla ekrana yazdırılır.

Bu örnek, for döngüsünün temel kullanımını ve doğru şekilde çalıştığını göstermektedir. For döngüsünü daha karmaşık şekilde kullanarak çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Bu örneği temel alarak, for döngüsünün farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceğini keşfedebilirsiniz.

Örnek: Bir Liste Üzerinde İterasyon Yapma

Bir for döngüsü kullanarak bir liste üzerindeki elemanları görüntülemek oldukça yaygın bir iştir. Bu örnekte, bir liste içindeki elemanları tek tek ekrana yazdırmayı göreceğiz. Öncelikle, bir liste tanımlayalım ve içine bazı öğeler ekleyelim. HTML kodu içinde,<'ul> veya <'ol> etiketini kullanarak bir liste oluşturabiliriz ve <'li> etiketi ile her bir öğeyi belirtebiliriz.

Dil Seviye
Python Orta
JavaScript Gelişmiş
HTML İleri

Bu örnekte, bir dizi programlama dili ve bunların seviyeleri içeren bir liste oluşturuldu. Şimdi, bu listedeki tüm öğeleri for döngüsü kullanarak ekrana yazdırmak için bir for döngüsü kullanalım.

For döngüsü, her bir öğeyi döngüsünün her adımında alacak ve print işlevini kullanarak ekrana yazdıracaktır. Aşağıdaki örnek kodda, for anahtar kelimesi ile bir döngü başlatılır ve listedeki her bir öğe languages olarak adlandırılan bir değişkene atanır. Sonra, her bir öğe için print işlevi çağrılır ve öğeler ekrana yazdırılır:

for languages in ['Python', 'JavaScript', 'HTML']:  print(languages)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, çıktı olarak aşağıdaki gibi bir sonuç elde edeceksiniz:

 • Python
 • JavaScript
 • HTML

For döngüsünü kullanarak bir liste üzerindeki her bir öğeyi bu şekilde görüntülemek oldukça kolaydır. Bu, listeler veya diğer veri yapıları üzerinde tekrarlayan işlemler yapmanız gereken durumlarda çok kullanışlı bir yöntemdir.

For Döngüsü İçinde Koşul Kullanımı

For döngüsü, üzerinde belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar eden bir döngüdür. Bu döngüde koşulun kontrol edildiği yer, döngünün başında yer alır. Eğer koşul doğru ise döngü devam eder, yanlış ise döngü sonlanır. For döngüsü içerisinde koşulların nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için örnekler ve açıklamalar verebiliriz.

Bir örnek olarak, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırmak istediğimizde, for döngüsünü kullanabiliriz. Koşul olarak, sayının 10'dan küçük olduğu sürece döngünün devam etmesini belirtebiliriz. Her adımda sayıyı artırarak ilerler ve ekrana yazdırırız. Bu şekilde, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdıran bir for döngüsü örneği oluşturmuş oluruz.

Bir başka örnek olarak, bir liste üzerinde iterasyon yapmak istediğimizi düşünelim. For döngüsü içerisinde bir liste tanımlayarak her elemana erişebiliriz. Bu sayede, liste üzerindeki elemanları görüntüleyebilir veya istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu örnek, for döngüsü içerisinde koşul kullanmanın bir uygulamasıdır ve çeşitli veri yapıları üzerinde gezinmek için kullanılır.

For döngüsü içerisinde koşul kullanımı, döngülerin daha esnek ve kontrol edilebilir olmasını sağlar. Bu sayede, döngülerin çalışma mantığını daha iyi anlayabilir ve istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

For Döngüsü Hataları ve İpuçları

For Döngüsü Hataları ve İpuçları For döngüsü, birçok farklı senaryoda kullanılabilen güçlü bir programlama aracıdır. Ancak, kullanıldığı zaman hatalar yapılabileceği gibi, hataların nasıl çözüleceği de önemlidir. İşte for döngüsünü kullanırken sıkça yapılan hatalar ve bu hataların nasıl çözülebileceği:

 • Unutulan Arttırma veya Azaltma İşlemi: For döngüsünde kullanılan arttırma veya azaltma işlemi unutulduğunda, döngü sonsuz bir döngüye dönüşebilir. Bu durumda program donabilir ve istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Bu hatayı önlemek için, her for döngüsünde arttırma veya azaltma işlemini unutmamak önemlidir. Örneğin, "i++" veya "i--" gibi bir arttırma veya azaltma ifadesi kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
 • Sonsuz Döngü Oluşturma: For döngüsü için yanlış koşul ifadesi kullanmak, sonsuz bir döngüye neden olabilir. Bu durumda program hiç durmadan çalışır ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Bu hatayı önlemek için, döngünün sonlanmasını sağlayacak bir koşul ifadesi kullanmanız gerekmektedir. Örneğin, "i < 10" gibi bir koşul ifadesi kullanarak döngünün belirli bir noktada sonlanmasını sağlayabilirsiniz.

For döngüsünü kullanırken bu yaygın hatalara dikkat etmek ve çözüm yollarını bilmek önemlidir. Hataları önlemek veya çözmek için doğru sözdizimini kullanmak ve koşulları doğru bir şekilde ayarlamak gerekmektedir. Dikkatli ve düzenli bir kodlama yöntemiyle, for döngüsünü hatasız bir şekilde kullanabilir ve programınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Unutulan Arttırma veya Azaltma İşlemi

For döngüsünde arttırma ya da azaltma işleminin unutulması durumunda, beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda, döngü sonsuz bir şekilde devam edebilir veya beklenmeyen bir şekilde sonlanabilir. Bu hataları önlemek için, döngü içinde arttırma veya azaltma işlemini dikkatli bir şekilde eklemek önemlidir.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, aşağıdaki kodda for döngüsü kullanılmıştır:

for (int i = 0; i < 5; ){  Console.WriteLine(i);}

Yukarıdaki örnekte, arttırma veya azaltma işlemi "i++" parçasında unutulmuştur. Bu durumda döngü sonsuz bir şekilde devam edecektir çünkü i değeri hiçbir zaman artmayacaktır. Bu gibi durumlar, programın donmasına ve beklenmeyen sonuçlar elde edilmesine neden olabilir.

Bu hatayı önlemek için, döngüde arttırma veya azaltma işleminin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir:

for (int i = 0; i < 5; i++){  Console.WriteLine(i);}

Yukarıdaki örnekte, arttırma işlemi "i++" olarak eklenmiştir. Bu şekilde döngü, her işlem sonrasında i değerini 1 artırarak döngüyü beş kez çalıştıracaktır.

Unutulan arttırma veya azaltma işlemi hatası, dikkatsizlik veya yanlış döngü mantığından kaynaklanabilir. Bu nedenle, kod yazarken bu tür hatalara dikkat etmek ve döngüleri doğru bir şekilde oluşturmak önemlidir. Hataları önlemek için, kodunuzu dikkatlice kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmeler yapmak önemlidir.

Sonsuz Döngü Oluşturma

Sonsuz döngü, bir programın for döngüsü yanlış şekilde kullanıldığında oluşabilecek bir sorundur. Yanlış bir şekilde yazılan for döngüsü, bir koşulun hiçbir zaman yanlış dönmesi sonucu sürekli olarak çalışmaya devam eder. Bu durumda program, sonsuz bir döngüye girer ve takılı kalır.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında sonsuz bir döngü oluşmaktadır:

for (int i = 0; i > 0; i++) {  // Döngü içinde yapılacak işlemler}

Bu kodda, for döngüsü içindeki koşul her zaman doğru olacak şekilde yazılmıştır. İlk başta i değeri 0 olduğu için koşul sağlanır ve döngü başlar. Ancak döngü her seferinde i değerini arttırsa da koşul, i'nin hiçbir zaman 0'dan küçük olmadığını kontrol eder. Bu nedenle döngü sonsuz bir şekilde çalışmaya devam eder.

Sonsuz döngü oluşturmaktan kaçınmak için for döngüsünün koşul kısmının doğru bir şekilde yazılması önemlidir. Koşulun yanlış dönmesini sağlayacak bir değişken veya ifade kullanılmalıdır. Aksi halde program takılı kalabilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Özet

For döngüsü, programlama dilinde sıkça kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bu makalede, for döngüsünün nasıl kullanıldığı ve farklı örnekleri hakkında bilgi vereceğiz. For döngüsü, belirtilen bir koşul sağlandığı sürece belirlenen bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Bu, bir liste üzerinde iterasyon yapmak, bir sayı aralığını yazdırmak veya hatta bir dosya içeriğini işlemek gibi çeşitli senaryolarda kullanılabilir.

For döngüsü kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı sözdizimi kuralları vardır. For döngüsü, genellikle bir sayaç değişkeni kullanılarak çalıştırılır. Bu değişkenin başlangıç değeri belirlenir ve her döngü adımında arttırılır veya azaltılır. Ayrıca, belirli bir koşul sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için bir koşul ifadesi de kullanılır.

Bir for döngüsü içinde değişken kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırmak için bir for döngüsü kullanabiliriz. Bu döngüde, sayaç değişkeni olan "i" başlangıçta 1 olarak atanır ve her döngü adımında arttırılır. Döngü koşulu ise "i" değerinin 10'dan küçük olduğu sürece devam etmesini sağlar.

Kod Çıktı
for (int i = 1; i < 10; i++) { System.out.println(i);}
123456789

Bir for döngüsünü bir liste üzerinde iterasyon yapmak için de kullanabiliriz. Örneğin, bir liste içinde bulunan elemanları ekrana yazdırmak istediğimizde, for döngüsü bu işi kolayca halledebilir. Döngü her adımda bir sonraki elemana geçerek tüm elemanları görüntüler.

Kod Çıktı
List<String> liste = new ArrayList<>();liste.add("Muz");liste.add("Elma");liste.add("Armut");for (String meyve : liste) { System.out.println(meyve);}
MuzElmaArmut

For döngüsü kullanırken karşılaşabileceğimiz hatalar ve bu hataların çözümleri de önemlidir. Örneğin, döngü içinde arttırma veya azaltma işleminin unutulması durumunda, sonsuz bir döngüye girebiliriz. Bu durumu engellemek için döngü adımlarında sayaç değişkenini güncellemeyi unutmamalıyız. Ayrıca, döngü koşulunun doğru tanımlanmaması da hatalara neden olabilir. Koşulun doğru bir şekilde belirlenmesi ve dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir.

Özetlemek gerekirse, for döngüsü programlamada sıkça kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bu makalede, for döngüsünün ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve farklı örneklerini ele aldık. For döngüsünü kullanırken doğru sözdizimi kurallarına dikkat etmek, değişkenleri ve koşulları doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Böylece, istediğimiz senaryoları kolayca gerçekleştirebiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir