Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: Java Kod Örnekleri

Main Title: Java Kod Örnekleri

admin admin - - 2 dk okuma süresi
79 0

Bu makalede, Java programlama dilinde kullanılabilecek farklı kod örnekleri hakkında bilgi verilecektir. Java, kullanıcılarına geniş bir özellik yelpazesi sunan ve çeşitli uygulamalar geliştirmelerine imkan tanıyan bir programlama dilidir. Bu makalede, bazı temel kod örneklerini inceleyeceğiz ve nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Kodlarımızı anlamak ve neden bu şekilde çalıştığını anlamak için adım adım ilerleyeceğiz. İlk olarak, Fibonacci dizisinin Java programında nasıl oluşturulup ekrana yazdırıldığını göreceğiz.

Kod Örneği 1: Fibonacci Dizisi

Kod Örneği 1: Fibonacci Dizisi

Fibonacci dizisi, matematiksel bir dizidir ve Java programlama dilinde nasıl oluşturulup ekrana yazdırılacağını gösteren bir örnektir. Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizidir. Örneğin, dizinin ilk iki elemanı genellikle 0 ve 1 olarak kabul edilir.

Java’da Fibonacci dizisini oluşturmak için genellikle döngüler kullanılır. Bu örnekte, for döngüsü kullanılarak Fibonacci dizisini oluşturup ekrana yazdıracağız. Öncelikle, dizinin kaç elemanının olmasını istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Ardından, bir ilk eleman ve ikinci eleman belirleyerek döngü içinde her seferinde yeni bir eleman oluşturup ekrana yazdıracağız.

 • Önce, Java programımızda Fibonacci dizisini oluşturmak için bir değişken oluşturmalıyız:
 • int n = 10;
 • Sonra, ilk iki elemanı belirlemeliyiz:
 • int first = 0, second = 1;
 • Ardından, for döngüsünü kullanarak diziyi oluşturup ekrana yazdırabiliriz:
 • for (int i = 1; i <= n; i++) {  System.out.print(first + " ");
  int sum = first + second;
  first = second;
  second = sum;
  }

Bu işlemi gerçekleştirerek, belirtilen sayıda Fibonacci dizisi elemanını oluşturmuş ve ekrana yazdırmış oluruz. Bu örnek, Java programlamaya yeni başlayanlar için temel döngü ve değişken kullanımını göstermektedir.

Kod Örneği 2: Dosya İşlemleri

Java'da dosya işlemleri oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Dosya oluşturma, yazma, okuma ve silme gibi işlemler, bir Java programında sıklıkla kullanılır. Bu kod örneği, Java'da dosya işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatmaktadır.

Dosya oluşturma işlemi için "File" sınıfının kullanılması gerekir. Bu sınıf, yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan dosyaya yazma işlemi gerçekleştirmek için ise "FileWriter" sınıfı kullanılır. FileWriter sınıfı, bir dosyaya karakterlerin yazılmasını sağlar. Detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; FileWriter sınıfı, FileWriter nesnesi oluşturulduktan sonra "write" fonksiyonu kullanılarak belirtilen karakterleri dosyaya yazar.

Aynı şekilde, dosyayı okuma işlemi için "FileReader" sınıfı kullanılır. FileReader sınıfı, bir dosyayı okumaya olanak tanır. FileReader nesnesi oluşturulduktan sonra "read" fonksiyonu kullanılarak dosya içeriği okunabilir.

Dosya işlemlerinde bir diğer sık kullanılan sınıf ise "BufferedReader" sınıfıdır. BufferedReader sınıfı, bir dosyayı okumak için kullanılır ve performansı artırmak için buffering özelliğine sahiptir. Buffering, verileri bellekte biriktirerek daha hızlı ve efektif bir okuma işlemi sağlar.

Java'da dosya işlemleri oldukça önemlidir ve bir Java programcısı olarak, dosya işlemlerine hakim olmak büyük önem taşır. Bu kod örneği, dosya işlemleri konusunda temel bilgileri sağlamaktadır ve gelişmiş bir şekilde dosya oluşturma, yazma, okuma ve silme işlemlerini gerçekleştirebilmenizi sağlayacaktır.

Alt Kod Örneği 1: Dosya Oluşturma

Alt Kod Örneği 1: Dosya Oluşturma

Java programında yeni bir dosya oluşturmanın ve üzerine yazı yazmanın nasıl yapıldığı, bu alt kod örneğinde açıklanmaktadır. Dosya oluşturmak için FileOutputStream sınıfı kullanılır. Bu sınıf, belirtilen dosya yolunda yeni bir dosya oluşturur. Ardından FileWriter sınıfı kullanılarak dosyaya yazı yazılır.

Aşağıda, dosya oluşturma ve üzerine yazı yazma işlemini gösteren bir örnek kod bulunmaktadır:

import java.io.*;public class DosyaOlusturmaOrnegi {  public static void main(String[] args) {    String dosyaYolu = "C:/ornekDosya.txt";    String yazilacakMetin = "Dosyaya yazı yazma örneği.";    try {      FileOutputStream dosya = new FileOutputStream(dosyaYolu);      FileWriter dosyaYazici = new FileWriter(dosya.getFD());      BufferedWriter yazmaPuskuru = new BufferedWriter(dosyaYazici);      yazmaPuskuru.write(yazilacakMetin);      yazmaPuskuru.close();      dosyaYazici.close();      dosya.close();      System.out.println("Dosya oluşturuldu ve üzerine yazı yazıldı.");    } catch (IOException e) {      System.out.println("Dosya oluşturma veya yazma hatası: " + e.getMessage());    }  }}

Yukarıdaki örnekte, "C:/ornekDosya.txt" dosya yolu belirtilerek yeni bir dosya oluşturulur ve "Dosyaya yazı yazma örneği." metni dosyaya yazılır. Ancak dosyanın oluşturulması veya üzerine yazı yazılması sırasında bir hata oluşursa, catch bloğu tarafından yakalanır ve kullanıcıya bir hata mesajı gösterilir.

Dosya oluşturma ve üzerine yazı yazma işlemleri, Java programlama dilinde dosya işleme işlemlerinin temelini oluşturur. Bu örnek, kullanıcıların dosya oluşturma ve yazma konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlar ve daha karmaşık dosya işlemleri için temel bir adım atmasına yardımcı olur.

Daha Detaylı Örnek 1: FileWriter Kullanımı

Daha Detaylı Örnek 1: FileWriter Kullanımı

FileWriter sınıfı, Java programında yeni bir dosyanın oluşturulup üzerine yazı yazmak için kullanılır. Bu örnekte, FileWriter sınıfının nasıl kullanıldığı ve yeni bir dosyanın nasıl oluşturulup üzerine yazı yazılacağı örneklenmektedir.

Öncelikle, FileWriter nesnesi oluşturarak yeni bir dosya oluşturulur. Bunun için FileWriter sınıfının yapıcı metoduna dosya yolu verilir. Ardından, FileWriter nesnesi üzerinden write() metodu kullanılarak dosyaya yazılan veriler eklenir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığından yararlanarak yeni bir dosya oluşturup üzerine "Merhaba Dünya" yazısını ekleyebiliriz:

// FileWriter sınıfını import edelimimport java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class FileWriterOrnegi {  public static void main(String[] args) {    try {      // FileWriter nesnesi oluşturalım      FileWriter writer = new FileWriter("dosya.txt");      // Dosyaya veriyi yazalım      writer.write("Merhaba Dünya!");      // Dosyayı kapatmayı unutmayalım      writer.close();    } catch (IOException e) {      System.out.println("Dosya oluşturma veya yazma hatası: " + e.getMessage());    }  }}

Bu örnekte, dosya adı "dosya.txt" olarak belirlenmiştir. FileWriter sınıfının write() metoduyla dosyaya yazdığımız "Merhaba Dünya!" ifadesi dosyanın içeriğine eklenecektir.

Bu şekilde, FileWriter sınıfını kullanarak yeni bir dosya oluşturup üzerine yazı yazabiliriz. FileWriter sınıfı, yazdığımız verileri direkt olarak dosyaya yazdığı için veri akışını hızlandırır ve daha performanslı bir şekilde dosya işlemlerini gerçekleştirir.

Daha Detaylı Örnek 2: BufferedWriter Kullanımı

Bu örnekte, BufferedWriter sınıfının nasıl kullanıldığı ve dosyaya yazma işleminin nasıl gerçekleştirildiği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. BufferedWriter, verilerin hızlı bir şekilde yazılmasını sağlayan bir karakter tabanlı akış sınıfıdır.

Bu sınıfın kullanılması tercih edilir çünkü veri yazma işlemi yapıldığında bellekteki veriler önce tampona aktarılır ve ardından tüm veri tampondan disk üzerine yazılır. Bu, verilerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yazılmasını sağlar.

BufferedWriter sınıfının kullanımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. İlk olarak, BufferedWriter sınıfını ve FileWriter sınıfını içe aktarmanız gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

```javaimport java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;```

2. Bir BufferedWriter nesnesi oluşturun ve bir dosyaya yazma işlemi yapmak için FileWriter nesnesini kullanın. Örnek olarak, "example.txt" adında bir dosya oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

```javaBufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("example.txt"));```

3. Verileri yazmak için BufferedWriter nesnesinin write() methodunu kullanın. Örnek olarak, "Merhaba Dünya!" yazısını dosyaya yazmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

```javawriter.write("Merhaba Dünya!");```

4. Verileri tampona yazmak ve dosyaya kaydetmek için flush() methodunu kullanın. Örnek olarak, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

```javawriter.flush();```

5. Dosyayı kapatmak için BufferedWriter nesnesinin close() methodunu kullanın. Örnek olarak, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

```javawriter.close();```

BufferedWriter kullanımıyla ilgili daha fazla ayrıntı ve örnekler için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Metod Açıklama
write(String str) Belirtilen dizeyi tampona yazar.
newLine() Yeni bir satır karakterini tampona yazar.
flush() Tampona yazılan verilerin dosyaya kaydedilmesini sağlar.
close() BufferedWriter nesnesini kapatır ve bellek kaynaklarını serbest bırakır.

Bu örnekten sonra BufferedWriter sınıfını kullanarak veri yazma işlemlerini daha kolay ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. BufferedWriter, dosyaya yazma performansını artıran bir ara katman olarak kullanılabilir ve büyük miktarda veri yazan uygulamalarda tercih edilebilir.

Alt Kod Örneği 2: Dosya Okuma

Alt Kod Örneği 2: Dosya Okuma

Java programında bir dosyayı okumak ve içeriğini görüntülemek oldukça önemlidir. Bu sayede dışarıdan veri alabilir veya bir dosyanın içeriğini analiz edebilirsiniz. Dosya okuma işlemi için FileReader ve BufferedReader sınıfları kullanılır.

FileReader sınıfı, bir dosyanın karakterlerini okumak için kullanılır. İlk olarak, okumak istediğiniz dosyayı belirtmelisiniz. Ardından, bir FileReader nesnesi oluşturarak dosyayı okuma işlemi yapabilirsiniz. Dosyayı okurken her bir karakteri okuyarak işlem yapabilirsiniz. Okunan karakterler, BufferedReader sınıfı ile tamponlanır ve daha hızlı bir işlem gerçekleştirilir.

Kod Örneği:
  FileReader fileReader = new FileReader("dosya.txt");  BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);  String line;  while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {    System.out.println(line);  }    bufferedReader.close();  

Yukarıdaki kod örneğinde, "dosya.txt" adlı bir dosyanın her satırı okunarak ekrana yazdırılır. Okuma işlemi BufferedReader sınıfının readLine() metodu ile gerçekleştirilir. Eğer dosyada okunacak bir satır kalmazsa, döngü sonlanır ve dosya kapatılır. Bu şekilde dosyayı okuyarak içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Kod Örneği 3: Döngüler

Kod Örneği 3: Döngüler

Java programında farklı döngü yapıları for, while ve do-while döngüleri olarak kullanılmaktadır. Bu döngüler, bir işlemin belirli bir şartı sağladığı sürece tekrarlanmasını sağlar. Farklı döngü yapıları, değişik senaryolarda tercih edilmekte ve programın ihtiyaçlarına göre kullanılmaktadır.

For döngüsü, belirli bir koşulun sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. Genellikle belirli bir aralık içindeki değerleri hesaplamak veya bir dizi üzerinde işlem yapmak için tercih edilir. For döngüsü, başlangıç değeri, koşul ifadesi ve artış miktarını içeren bir yapıya sahiptir.

While döngüsü ise belirli bir koşulu kontrol ederek kod bloğunu çalıştırmaya devam eder. Koşul her zaman doğru olduğu sürece döngü çalışmaya devam eder. Genellikle bilinmeyen bir süre boyunca işlemlerin tekrarlanması gerektiğinde kullanılır. Döngü içindeki kod bloğunun koşulunu kontrol etmek ve uygun şart sağlandığında döngüyü sonlandırmak önemlidir.

Do-while döngüsü, en az bir kez kod bloğunu çalıştırır ve ardından koşulu kontrol ederek tekrar etmeye devam eder. Bu döngü yapısı, döngünün en az bir kez çalışmasını ve ardından şartın değerlendirilmesini sağlar. Do-while döngüsü, kod bloğunu en az bir kez çalıştırmak ve ardından koşulu kontrol ederek devam etmek için tercih edilir.

Alt Kod Örneği 1: For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece belli bir kod bloğunu tekrarlayan bir döngü yapısıdır. Bu döngü, başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış/değişim miktarı gibi parametreleri kullanır.

For döngüsü şu şekilde oluşturulur:

for (başlangıç_değeri; koşul; artış/değişim) {  // Döngü içinde yapılacak işlemler}

Bu örnekte, başlangıç değeri atandıktan sonra döngü koşulu kontrol edilir. Koşul doğru olduğu sürece döngü içerisindeki işlemler gerçekleştirilir ve ardından artış/değişim miktarı ile başlangıç değeri güncellenir. Bu işlem tekrarlanırken koşul sağlanmazsa döngü sona erer ve program akışı devam eder.

Farklı durumlarda, for döngüsü kullanılabilir. Örneğin, bir dizi üzerinde belirli operasyonları gerçekleştirmek, belirli bir aralıktaki sayıları yazdırmak veya koşulun belirli bir değeri sağladığı durumları kontrol etmek mümkündür.

For döngüsünün kullanım örneği ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

Durum Kod İfadesi
Dizi Üzerinde İşlem for (int i = 0; i < array.length; i++)
Sayıları Yazdırma for (int i = 1; i <= n; i++)
Koşul Kontrolü for (int i = 0; i < limit; i++)

Bu örnekler, for döngüsünün farklı durumlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir. Siz de ihtiyaca göre for döngüsünü kullanarak farklı durumları ele alabilir ve kodunuzu optimize edebilirsiniz.

Alt Kod Örneği 2: While Döngüsü

While döngüsü, belirtilen bir koşul doğru olduğu sürece tekrar tekrar çalışacak bir döngü yapısıdır. Bu döngüde, önce koşul kontrol edilir ve eğer koşul doğru ise, döngünün içindeki kod bloğu çalışır. Ardından tekrar koşul kontrol edilir ve eğer hala doğru ise, kod bloğu yeniden çalışır. Bu işlem, koşul yanlış olduğunda veya döngüden çıkış sağlanana kadar devam eder.

While döngüsünün temel yapısı aşağıdaki gibi gösterilir:

while (koşul) {  // Kod bloğu}

Koşul kısmında bir boolean ifade bulunmalıdır. Eğer bu ifade doğru ise, döngü içine girilir ve kod bloğu çalıştırılır. Kod bloğu tamamlandıktan sonra yeniden koşul kontrol edilir. Eğer hala doğru ise, döngü yeniden başlatılır. Ancak koşul yanlış ise, döngüden çıkılır ve program akışı diğer işlemlere devam eder.

While döngüsünde dikkat edilmesi gereken nokta, koşulun her zaman sonlandırılması gerektiğidir. Aksi takdirde, sonsuz bir döngü oluşabilir ve program çalışmaya devam ederken donabilir. Bu nedenle, koşulun döngü içinde değiştirilmesi ve ardından sonlanma şartının sağlanması önemlidir.

Aşağıda bir örnek verilerek while döngüsünün nasıl kullanıldığı daha iyi anlaşılabilir hale getirilecektir:

int sayac = 1;while (sayac <= 5) {  System.out.println("Sayac değeri: " + sayac);  sayac++;}
 • Sonuç:
  • Sayac değeri: 1
  • Sayac değeri: 2
  • Sayac değeri: 3
  • Sayac değeri: 4
  • Sayac değeri: 5

Bu örnekte, sayac değişkeninin değeri 1'den başlar ve her döngüde 1 artırılır. Döngü, sayac değeri 5 olduğu zaman sonlanır ve program akışı diğer işlemlere devam eder.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir