Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: Java Temel Kodlar

Main Title: Java Temel Kodlar

admin admin - - 19 dk okuma süresi
81 0

Java programlama dili, günümüzün en yaygın ve etkili programlama dillerinden biridir. Eğer yazılım dünyasında başarılı olmak istiyorsanız, Java’nın temel kodlarını öğrenmek önemlidir. Bu makalede, Java programlama dilinde kullanılan temel kodları ve bunları nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Java’da kullanılan temel kodlar, programlamanın temel yapı taşlarıdır. Bu kodları anlayıp başarılı bir şekilde kullanabilmek, iyi bir yazılımcı olmanın ilk adımlarından biridir.

Makalemizin ilerleyen bölümlerinde, Java’da kullanılan veri tiplerini, koşullu ifadeleri, döngüleri ve Java koleksiyonlarını öğreneceksiniz. Ayrıca, Java’nın önemli özelliklerinden biri olan switch-case ifadelerini ve ternary operatörünü nasıl kullanacağınızı da keşfedeceksiniz.

Java temel kodları hakkında size rehberlik edecek bu makaleyi okuyarak, Java programlama dilinde ustalaşmanız için önemli bir adım atacaksınız. İster yeni başlayan bir yazılımcı olun, ister deneyimli biri, bu makale size Java kodlarını anlama ve kullanma konusunda gereken bilgileri sağlayacaktır.

Veri Tipleri

Java programlama dilinde, çeşitli veri tiplerini kullanabilir ve bunları nasıl tanımlayacağınızı öğrenebilirsiniz. Veri tipleri, değişkenlere veya nesnelere atanabilen belirli veri türleridir. Bu türler, veriye nasıl davranılacağını ve bellekte nasıl saklanacağını belirler.

Java’nın temel veri tipleri aşağıdaki gibidir:

 • Tam Sayılar: Java’da tam sayıları temsil etmek için int, short, long ve byte veri tiplerini kullanabilirsiniz. Bu veri tipleri, pozitif veya negatif tam sayı değerlerini temsil edebilir ve matematiksel işlemlerde kullanılabilir.
 • Ondalık Sayılar: Java’da ondalık sayıları temsil etmek için float ve double veri tiplerini kullanabilirsiniz. Float, tek noktalı kayan nokta sayılarını temsil ederken, double çift noktalı kayan nokta sayılarını temsil eder. Ondalık sayılar, kesirli veya ondalık ifadeleri ifade etmek için kullanılır.
 • Karakterler: Java’da tek bir karakteri temsil etmek için char veri tipini kullanabilirsiniz. Karakterler, ASCII veya Unicode karakter kodları aracılığıyla temsil edilebilir ve metin tabanlı işlemlerde kullanılabilir.
 • Mantıksal Değerler: Java’da mantıksal değerleri temsil etmek için boolean veri tipini kullanabilirsiniz. Boolean, sadece true veya false değerlerini alabilir ve koşullu ifadelerde veya döngülerde kullanılabilir.

Veri tiplerini tanımlamak için değişken adını ve veri tipini belirtmeniz yeterlidir. Örneğin, bir tam sayı değişkeni tanımlamak için “int sayi = 5;” ifadesini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, programınızdaki değişkenlere uygun veri tiplerini atayabilir ve onları kullanabilirsiniz.

Veri Tipi Açıklama Bellekteki Boyutu Değer Aralığı
int Tam sayı 4 bayt -2,147,483,648 to 2,147,483,647
float Ondalık sayı 4 bayt 3.4e-038 to 3.4e+038
char Tek karakter 2 bayt 0 to 65,535
boolean Mantıksal değer 1 bayt true or false

Koşullu İfadeler

Java programlama dilinde, koşullu ifadeler kullanarak belirli şartları kontrol edebilir ve buna bağlı olarak belirli kod bloklarını çalıştırabilirsiniz. Koşullu ifadeler, programınızın çeşitli durumlara göre farklı işlemler yapmasını sağlar. En yaygın kullanılan koşullu ifade yapısı if-else ifadesidir.

if-else ifadesi, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol eder. Eğer koşul doğruysa, belirli bir işlem yapılır, aksi halde başka bir işlem gerçekleştirilir. Örneğin:

int sayi = 5;if (sayi > 0) {  System.out.println("Sayı pozitiftir.");} else {  System.out.println("Sayı negatif veya sıfırdır.");}

Yukarıdaki örnekte, sayi değişkeni 5 olduğu için koşul doğrudur ve “Sayı pozitiftir.” yazısı ekrana yazdırılır.

Java’da aynı kontrol yapısını else if ifadesiyle birden fazla kez kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı durumları kontrol edebilirsiniz. Örneğin:

int yas = 16;if (yas < 18) {  System.out.println("Henüz reşit değilsiniz.");} else if (yas < 21) {  System.out.println("Oy kullanabilirsiniz, ancak alkol alamazsınız.");} else {  System.out.println("Reşitsiniz.");}

Yukarıdaki örnekte, yas değişkeni 16 olduğu için ilk koşul doğrudur ve “Henüz reşit değilsiniz.” yazısı ekrana yazdırılır. Eğer yas 18’den büyük olsaydı, “Reşitsiniz.” yazısı ekrana yazdırılırdı. Aynı şekilde, 21 yaşından küçükolduğunda “Oy kullanabilirsiniz, ancak alkol alamazsınız.” yazısı ekrana yazdırılır.

Switch-Case İfadeleri

Java’da şartlar oluşturmanın bir yolu da Switch-Case ifadesini kullanmaktır. Switch-Case ifadesi, bir değişkenin farklı değerlere göre işlem yapmasını sağlayan bir yapıdır. Bu ifadeyle, farklı senaryolarda farklı kod bloklarını çalıştırabilirsiniz.

Switch-Case ifadesini kullanırken, bir değişken belirleyip, bu değişkenin değerine göre farklı durumlarda ne yapılacağını belirtiriz. Örneğin, bir kullanıcının seçtiği bir renge göre bir işlem yapmak istediğimizde Switch-Case ifadesi kullanılabilir.

Örnek Kod Bloğu
1
    switch (renk) {     case "kırmızı":      System.out.println("Kırmızı seçildi.");      break;     case "mavi":      System.out.println("Mavi seçildi.");      break;     default:      System.out.println("Geçersiz renk.");    }   

Yukarıdaki örnekte, “renk” değişkeninin değerine göre farklı durumlar belirtilmiştir. Eğer renk “kırmızı” ise “Kırmızı seçildi.” çıktısını, renk “mavi” ise “Mavi seçildi.” çıktısını verecektir. Eğer renk bu durumların hiçbirine uymuyorsa “Geçersiz renk.” çıktısını verecektir.

Break ve Continue

Java’da break ve continue ifadeleri, döngülerin kontrolünü daha etkili bir şekilde sağlamak için kullanılan önemli araçlardır. Bu ifadeler, döngülerin akışını değiştirerek istenilen şartlar oluştuğunda belirli işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.Break ifadesi, döngü içindeki bir koşulu kontrol eder ve bu koşul gerçekleştiğinde döngüyü tamamen sonlandırır. Bu sayede, döngüye gerekli durumlarda erken çıkabilirsiniz. Örneğin, bir for döngüsü içinde bulunan break ifadesiyle, belirli bir koşul sağlandığında döngüyü durdurabilirsiniz. Böylece işlemleri gereksiz yere tekrarlamaktan kaçınır ve programınızın çalışma süresini optimize edebilirsiniz.Continue ifadesi ise döngü akışını sadece belirli bir koşul sağlandığında değiştirir. Continue ifadesiyle, belirli bir koşulun gerçekleştiği durumlarda döngünün geri kalan kısmını atlayabilirsiniz. Örneğin, bir for döngüsü içinde bulunan continue ifadesiyle, belirli bir koşulu sağlayan elemanları işlem yapmadan geçebilir ve döngünün devamını sağlayabilirsiniz.Break ve continue ifadeleri, döngülerin içerisinde kullanıldıkları zaman programın akışını kontrol etmek ve belirli şartlar altında işlemleri durdurmak veya atlamak için önemli birer araçtır. Bu sayede, kodunuz daha etkili ve optimize bir şekilde çalışabilir ve gereksiz tekrarlardan kaçınabilirsiniz. Java’daki break ve continue ifadelerini kullanarak döngülerinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Ternary Operatörü

Java’nın ternary operatörü, if-else ifadelerini daha kısa ve anlaşılır bir şekilde yazmanızı sağlayan bir yapıdır. Bu operatör, bir koşulu değerlendirir ve iki farklı sonuçtan birini döndürür. Böylece kodunuz daha az satırdan oluşur ve okunabilirlik artar.

Ternary operatörü, şu şekilde kullanılır:

(koşul) ? (sonuç1) : (sonuç2)

Bu yapıda, koşul doğru ise sonuç1, yanlış ise sonuç2 döndürülür.

Örnek olarak, kullanıcının yaşını kontrol eden bir ifade düşünelim:

int yas = 18;String mesaj;if (yas >= 18) {  mesaj = "Yetişkin";} else {  mesaj = "Çocuk";}

Bu ifadeyi ternary operatörü kullanarak daha kısa ve anlaşılır hale getirebiliriz:

int yas = 18;String mesaj = (yas >= 18) ? "Yetişkin" : "Çocuk";

Gördüğünüz gibi, sadece bir satırda if-else yapısını kullanarak aynı sonucu elde ettik. Bu sayede kodumuz daha temiz ve okunabilir hale geldi.

Ternary operatörü, özellikle basit if-else ifadelerinde kullanıldığında kodu daha kısa ve sade bir şekilde yazmanızı sağlar. Ancak, karmaşık if-else ifadelerinde kullanmak yerine ayrı if-else ifadeleri kullanmak daha anlaşılır olabilir.

Koşullu Döngüler

Java programlama dilinde yapılar oluşturmanın birçok yolu vardır ve bunlardan biri de koşullu döngülerdir. Koşullu döngüler, belirli bir koşulun sağlandığı sürece tekrarlanan kod bloklarını ifade eder. Java’da üç farklı tür koşullu döngü bulunmaktadır: while, do-while ve for.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşulun doğru olduğu sürece bir kod bloğunu tekrarlar. Her döngü döngü değişkenini kontrol eder ve koşulun sağlanmadığı bir noktada döngü sonlanır. İşte bir örnek:

while (koşul sağlandığında) {  kod bloğu;}

Do-While Döngüsü

Do-while döngüsü, while döngüsüne benzer, ancak koşulun en az bir kez döngüye girmeden önce kontrol edildiği farkı vardır. Do-while döngüsü şu şekilde kullanılır:

do {  kod bloğu;} while (koşul sağlandığında);

For Döngüsü

For döngüsü, bir başlangıç değeri, bir koşul ve bir artış/değişim ifadesiyle birlikte çalışır. Bu şekilde, belirli bir aralıktaki değerleri tekrarlamak veya bir kod bloğunu belirli bir sayıda kez yürütmek mümkün olur. İşte for döngüsü örneği:

for (başlangıç değeri; koşul; artış/değişim ifadesi) {  kod bloğu;}

Java’daki koşullu döngüler sayesinde programlarınızı etkili bir şekilde yönetebilir ve tekrar eden görevleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Hangi döngü türünü kullanacağınıza bağlı olarak, kodunuzun daha okunabilir ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz.

Diziler ve ArrayList’ler

Diziler ve ArrayList’ler

Java’da, veri gruplarını saklamak için dizi ve ArrayList kullanabilirsiniz. Diziler, sabit boyutta veri gruplarını temsil etmek için kullanılırken, ArrayList’ler dinamik boyutta veri gruplarıdır.

Java’da bir dizi oluşturmak için önce veri tipini belirtmeli ve ardından dizi adını ve boyutunu ayarlamalısınız. Örneğin, bir dizi oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

int[] sayilar = new int[5];

Burada, “sayilar” adında bir dizi tanımladık ve boyutunu 5 olarak belirledik. Daha sonra, diziye değerler atayabilir ve bu değerleri kullanabilirsiniz.

ArrayList’ler ise dinamik boyutta veri grupları saklamak için kullanılır. Bir ArrayList oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

ArrayList isimler = new ArrayList();

Burada, “isimler” adında bir ArrayList tanımladık ve içinde String veri tipini saklayacağımızı belirttik. ArrayList’e eleman eklemek için add() metodunu kullanabilirsiniz:

isimler.add("Ali");isimler.add("Ayşe");isimler.add("Mehmet");

ArrayList’in boyutu otomatik olarak ayarlanır ve elemanlar eklenerek çıkarılabilir. Bu sayede, veri gruplarını kolayca yönetebilirsiniz.

Dizi İşlemleri

Java’da dizi işlemleri, verileri sıralama, arama ve ekleme gibi işlemler yapmak için kullanılır. Dizi, birbirine bağlı veri öğelerinin bir koleksiyonunu temsil eder. Java’da diziler kesin boyutlu olduğu için önceden belirlenmiş bir boyutta oluşturulurlar. Dizi üzerinde gerçekleştirilebilecek bazı temel işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. Sıralama:

Dizi içindeki verileri belirli bir sıraya göre düzenlemek için sıralama işlemi kullanılır. Java’da, dizi elemanlarını küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralamak için çeşitli sıralama algoritmaları bulunur. Örneğin, Arrays.sort() fonksiyonu kullanılarak dizinin elemanları sıralanabilir.

2. Arama:

Bir dizide belirli bir değeri bulmak için arama işlemi yapılır. Java’da, dizi üzerinde lineer arama veya ikili arama yöntemleri kullanılabilir. Lineer arama, dizi elemanlarını birer birer kontrol ederek aranan değeri bulmaya çalışırken, ikili arama ise sıralı bir dizi üzerinde daha hızlı bir şekilde arama yapar. Örneğin, Arrays.binarySearch() fonksiyonu kullanılarak ikili arama yapılabilir.

3. Ekleme:

Diziye yeni bir eleman eklemek için ekleme işlemi kullanılır. Java’da, diziye eleman eklemek için yeni bir dizi oluşturulup, mevcut elemanlar ve eklenmek istenen elemanlar bu yeni diziye kopyalanır. Örneğin, System.arraycopy() fonksiyonu kullanılarak eleman eklenen yeni bir dizi oluşturabilirsiniz.

Java’da dizi işlemleri sayesinde verileri düzenleyebilir, arayabilir ve ekleyebilirsiniz. Bu işlemleri kullanarak daha karmaşık programlar geliştirebilir ve verileri etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

ArrayList İşlemleri

ArrayList İşlemleri
Java’da ArrayList, dinamik boyut özelliğiyle değişken sayıda elemanı saklamak için kullanılır. ArrayList üzerinde eleman ekleme, çıkarma ve güncelleme gibi işlemler yapmak oldukça kolaydır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için bazı temel yöntemler kullanılır.

Eleman Ekleme:
ArrayList’e eleman eklemek için add() yöntemi kullanılır. Bu yöntemin parametre olarak eklemek istediğimiz elemanı alması gerekmektedir. Örneğin, aşağıdaki kodda ArrayList’e yeni bir eleman eklenmektedir:

ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();liste.add("Elma");

Eleman Çıkarma:
ArrayList’den eleman çıkarmak için remove() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, çıkarmak istediğimiz elemanın indeksini alır. Örneğin, aşağıdaki kodda ArrayList’den bir eleman çıkarılmaktadır:

ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();liste.add("Elma");liste.add("Armut");liste.remove(1);

Eleman Güncelleme:
ArrayList’deki bir elemanı güncellemek için set() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, güncellemek istediğimiz elemanın indeksini ve yeni değerini alır. Örneğin, aşağıdaki kodda ArrayList’deki bir eleman güncellenmektedir:

ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();liste.add("Elma");liste.set(0, "Armut");

ArrayList üzerindeki bu işlemleri öğrenerek veri gruplarınızı yönetmek ve güncellemek artık daha kolay olacak. Bu yöntemleri kullanarak ArrayList üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir