Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: JavaScript Kodları

Main Title: JavaScript Kodları

admin admin - - 23 dk okuma süresi
67 0

JavaScript, web sitelerinin etkileşimli ve dinamik hale getirilmesi için kullanılan bir programlama dilidir. Bu dil, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak web sayfalarının daha işlevsel ve kullanıcı dostu olmasını sağlar. JavaScript kodları, web tarayıcıları tarafından yorumlanır ve çalıştırılır, böylece web sayfaları gerçek zamanlı olarak tepki verebilir ve kullanıcı etkileşimini kolaylaştırabilir.

JavaScript’in kullanımının önemi giderek artmaktadır. Statik bir web sayfası yerine dinamik bir web uygulaması oluşturmak için JavaScript’in gücünden yararlanmak önemlidir. JavaScript, kullanıcının eylemlerine yanıt verebilir, veri doğrulaması yapabilir, animasyonlar oluşturabilir ve web sayfasının görünümünü ve davranışını değiştirebilir.

Örneğin, bir web formunda kullanıcıdan gelen verileri doğrulamak istediğinizde JavaScript kullanabilirsiniz. Formdaki girişleri kontrol edebilir, gerekli alanları doldurup doldurmadıklarını kontrol edebilir ve hatalı girişleri bildirebilirsiniz. Bu, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmanızı sağlar ve yanlış verilerin sunucuya gönderilmesini önler.

JavaScript kodlarının kullanımı, web uygulamalarının etkileşimli ve güvenli olmasını sağlamanın yanı sıra web geliştirme sürecini de hızlandırır. Hazır kütüphaneler ve çerçeveler kullanarak, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde web uygulamaları geliştirebilirsiniz. JavaScript, geliştiricilere sunulan birçok kaynak ve araçla da desteklenir, bu da öğrenme ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Dilin Temelleri

=JavaScript kodlarının nasıl çalıştığı ve temel yapılarını içeren bir bölüm

JavaScript, web tarayıcılarında çalışan bir programlama dilidir. Web sayfalarına dinamiklik ve etkileşim katmak için kullanılır. JavaScript kodları, tarayıcı tarafında, yani kullanıcının cihazında çalışır. Bu sayede web sayfasıyla etkileşimde bulunabilir ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunabilir.

JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak, web sayfalarının çeşitli fonksiyonlara sahip olmasını sağlar. JavaScript kodlarının çalışması için tarayıcı tarafında yüklenmesi ve yorumlanması gerekir. Tarayıcı, JavaScript kodunu okur, yorumlar ve sonuçlarına göre web sayfasını günceller.

JavaScript’in temel yapıları arasında değişkenler, operatörler, koşullu ifadeler, döngüler ve fonksiyonlar bulunur. Değişkenler, verileri saklamak için kullanılır ve farklı veri tiplerini destekler. Operatörler, değişkenler arasında matematiksel işlemler yapmak veya karşılaştırmalar yapmak için kullanılır.

Koşullu ifadeler, belirli bir koşulu kontrol etmek ve buna göre farklı kod bloklarını çalıştırmak için kullanılır. Döngüler, belirli bir kod bloğunu tekrarlayarak işlemleri otomatikleştirmek için kullanılır. Fonksiyonlar ise belirli bir işi gerçekleştiren ve tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır.

JavaScript kodlarının temel yapılarını anlamak, daha karmaşık kodlar yazma becerisini sağlar. Bu sayede web sayfalarını daha interaktif hale getirebilir, form doğrulama işlemleri yapabilir, görsel efektler ekleyebilir ve verileri dinamik olarak güncelleyebilirsiniz.

Veri Tipleri

=JavaScript’te kullanılan farklı veri tipleri ve bunların kullanımı hakkında bilgiler

JavaScript, programlamada çeşitli veri tiplerini kullanma imkanı sunar. Bu veri tipleri, farklı veri türlerini temsil etmek ve ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Aşağıda, JavaScript’te kullanılan bazı temel veri tipleri ve bunların kullanımı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 • Sayısal Veri Tipleri: JavaScript, tam sayılar ve ondalık sayılar gibi sayısal veri tiplerini destekler. Bu veri tipleri, matematiksel işlemler yapma veya sayılarla ilgili hesaplamalar gerçekleştirme için kullanılır.
 • Dize (String) Veri Tipi: JavaScript’te metinler dize veri tipi olarak kullanılır. Metinler, tek tırnak (‘ ‘) veya çift tırnak (” “) içinde tanımlanır. Dize veri tipini kullanarak metin birleştirme, parçalama veya değiştirme gibi işlemler yapabilirsiniz.
 • Mantıksal (Boolean) Veri Tipi: JavaScript’te mantıksal değerler, true (doğru) veya false (yanlış) olarak temsil edilir. Bu veri tipi, koşulların doğruluğunu değerlendirme veya karşılaştırma işlemleri gerçekleştirme amacıyla kullanılır.
 • Array (Dizi) Veri Tipi: JavaScript’te, birden çok değeri aynı değişken altında saklamak ve yönetmek için dizi veri tipi kullanılır. Dizi, kare parantezler [] içinde tanımlanır ve elemanları virgülle ayrılır. Dizi elemanlarına, sıra numarası (index) kullanarak erişilebilir.
 • Nesne (Object) Veri Tipi: JavaScript’te nesne, birden çok değeri ve bu değerlerin özelliklerini saklamak ve yönetmek için kullanılan bir veri tipidir. Nesneler, özellik-değer çiftleri olarak tanımlanır ve nokta (.) notasyonuyla erişilebilir.

JavaScript’te kullanılan bu temel veri tipleri, programlarınızı daha esnek ve işlevsel hale getirmenize yardımcı olur.

String Veri Tipi

JavaScript dilinde string veri tipi, metinlerin saklanması ve işlenmesi için kullanılır. String veri tipi kullanılarak kelime, cümle veya herhangi bir metin parçası oluşturulabilir. Stringler çift tırnak (“”) veya tek tırnak (”) işaretleri ile tanımlanır. Böylece JavaScript, metinleri anlamlandırabilir ve uygun şekilde işleyebilir.

String veri tipi ile bir dizi işlem gerçekleştirilebilir. İşte string veri tipinin kullanım alanlarından bazıları:

 • Birleştirme: String birleştirme işlemleri, ‘+’ operatörü kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin, “Merhaba” + “Dünya” ifadesi ile “Merhaba Dünya” elde edilir.
 • Uzunluk: Bir stringin uzunluğunu bulmak için ‘length’ özelliği kullanılır. Örneğin, “Merhaba” ifadesinin uzunluğu ‘7’dir.
 • Alt Dizi Alma: Bir string içerisinden belirli bir alt dizi almak için ‘slice’ veya ‘substring’ metodları kullanılabilir. Bu yöntemler, istenilen karakter aralığını belirleyerek alt dizi elde etmeyi sağlar.
 • Arama ve Değiştirme: String içerisinde belirli bir metni aramak ve değiştirmek için ‘search’ ve ‘replace’ metodları kullanılır.

String veri tipinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için JavaScript belgelerine başvurabilirsiniz.

String Birleştirme

String Birleştirme

Javascript’te string birleştirme işlemi yapmak oldukça basittir. String birleştirme, bir veya daha fazla string’in tek bir string haline getirilmesi anlamına gelir. Bu işlem için “+” operatörü kullanılır.

Örnek olarak, bir isim ve soyisim string’ini birleştirmek istediğinizi düşünelim:

JavaScript Kodu Çıktı
var firstName = "John";var lastName = "Doe";var fullName = firstName + " " + lastName;console.log(fullName);
John Doe

Yukarıdaki örnekte, “+” operatörü kullanarak firstName, boşluk karakteri ve lastName’i string birleştirme işlemi gerçekleştirdik. Sonuç olarak, “John Doe” string’ini elde ettik.

Birleştirme işlemi sadece string’ler arasında yapılabilir ve farklı veri tipleriyle kullanılamaz. Eğer sayıları birleştirmek isterseniz, Javascript otomatik olarak onları string olarak birleştirir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

JavaScript Kodu Çıktı
var x = 5;var y = 10;var result = x + y;console.log(result);
15

Bu örnekte, x ve y değişkenleri sayı olduğu halde, “+” operatörünü kullanarak toplama işlemi gerçekleştirdik. Sonuç olarak, 15 sayısını elde ettik. Bu durumda, sayıları toplamak için “+” operatörünü kullandığımızda matematiksel operasyon gerçekleştirir.

String Metodları

=String veri tipi üzerinde kullanılan bazı metodların açıklamaları ve kullanımı

JavaScript’te, string veri tipini manipüle etmek için kullanabileceğimiz birçok metod bulunmaktadır. Bu metodlar, stringler üzerinde değişiklik yapmamıza veya belirli işlemleri gerçekleştirmemize yardımcı olur. İşte bazı yaygın kullanılan string metodları:

 • length(): Bu metod, bir stringin uzunluğunu (yani karakter sayısını) döndürür. Örneğin:
 •         var str = "Merhaba!";    var length = str.length; // length değişkeni 8'e eşit olur      
 • charAt(): Bu metod, belirli bir index numarasına sahip karakteri döndürür. Örneğin:
 •         var str = "Merhaba!";    var character = str.charAt(3); // character değişkeni "h" olur      
 • toLowerCase(): Bu metod, bir stringin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürür. Örneğin:
 •         var str = "MERHABA!";    var lowercase = str.toLowerCase(); // lowercase değişkeni "merhaba!" olur      
 • toUpperCase(): Bu metod, bir stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür. Örneğin:
 •         var str = "merhaba!";    var uppercase = str.toUpperCase(); // uppercase değişkeni "MERHABA!" olur      

Bu örneklerin yanı sıra, bir string üzerinde çok daha fazla metod bulunmaktadır. Bu metodlar sayesinde stringler üzerinde arama yapabilir, alt stringleri değiştirebilir, boşlukları silip kırpmalar yapabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Her bir metodun kullanımı ve çıktıları, belirli bir işleve göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, JavaScript string metodlarını kullanırken dokümantasyonu dikkatlice incelemek önemlidir.

Number Veri Tipi

Number Veri Tipi

Number veri tipi, JavaScript’te sayılarla çalışmak için kullanılır. Bu veri tipi, hem tam sayıları hem de ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir sayısal değer hesaplamak veya matematiksel işlemler yapmak istediğimizde Number veri tipini kullanırız.JavaScript’te Number veri tipi ayrıca negatif, pozitif ve ondalık sayıları da destekler. İşlemler yaparken toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel operatörleri kullanabiliriz. Örneğin:

Operatör Açıklama Örnek
+ Toplama let sayi1 = 5; let sayi2 = 3; let toplam = sayi1 + sayi2;
Çıkarma let sayi1 = 8; let sayi2 = 2; let fark = sayi1 – sayi2;
* Çarpma let sayi1 = 4; let sayi2 = 6; let carpim = sayi1 * sayi2;
/ Bölme let sayi1 = 10; let sayi2 = 2; let bolum = sayi1 / sayi2;

JavaScript’te sayıları karşılaştırmak için de Number veri tipini kullanabiliriz. Karşılaştırma operatörleri (örneğin, <, >, <=, >=) kullanarak eşitlik, büyüklük veya küçüklük durumlarını kontrol edebiliriz.Number veri tipi, JavaScript kodlarında yaygın bir şekilde kullanılır ve sayılarla işlem yapmak için önemlidir. Doğru ve hatasız çalışan JavaScript kodları yazmak için sayıları doğru bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, JavaScript’te karar verme süreçlerinin nasıl çalıştığını belirlemeye yardımcı olan yapılardır. Bu ifadeler, belirli bir koşulun doğruluk durumuna göre farklı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. JavaScript’te kullanılan en yaygın koşullu ifade, “if-else” ifadesidir.

“if-else” ifadesi, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve koşul doğruysa belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Eğer koşul yanlışsa, “else” bloğundaki işlemler gerçekleştirilir. Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18’den büyükse, “Hoş geldiniz!” mesajını göstermek için “if” bloğunu kullanabiliriz. Eğer kullanıcının yaşı 18’den küçükse, “Üzgünüz, yaşınız uygun değil!” mesajını göstermek için “else” bloğunu kullanabiliriz.

Bunun yanı sıra JavaScript’te “switch” ifadesi de kullanılarak birden çok seçenek arasında karar verilebilir. “switch” ifadesi, tek bir ifadenin birden çok olası değerini kontrol eder ve her değer için farklı işlemleri gerçekleştirir. Örneğin, kullanıcının günü temsil eden bir sayı girdiğini düşünelim. “switch” ifadesi kullanarak bu sayıya karşılık gelen gün adını ekrana yazdırabiliriz.

Koşullu ifadeler, JavaScript’te programların daha etkili ve esnek olmasını sağlar. Doğru koşulları kullanarak, programların belirli senaryolara göre farklı işlemler yapmasını sağlayabiliriz. Bu da kullanıcı deneyimini geliştirir ve programların daha işlevsel olmasını sağlar.

If-Else İfadesi

If-Else ifadesi, JavaScript programlamasında karar verme sürecini yürütmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu değerlendirir ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirir. If-Else ifadesi, bir kod bloğunu çalıştırırken iki farklı senaryo arasında karar verilmesine olanak tanır.

If-Else ifadesi, önce belirli bir koşulu kontrol eder. Eğer koşul doğruysa, if bloğu çalışır ve içerisinde belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Eğer koşul yanlışsa, else bloğu çalışır ve içerisinde belirtilen başka bir dizi işlem gerçekleştirilir. Bu sayede, farklı senaryolarda farklı kod bloklarının çalıştırılması mümkün hale gelir.

Örnek olarak, bir kullanıcının yaşına bağlı olarak belirli bir mesaj göstermek istediğimizi düşünelim. Eğer kullanıcının yaşı 18’den küçükse “Yaşınız henüz 18 değil” mesajını göstermek, 18 veya daha büyükse “Ehliyet alabilirsiniz” mesajını göstermek isteyebiliriz. Bu senaryoda If-Else ifadesi kullanarak, yaşa bağlı olarak farklı mesajlar gösterebiliriz.

Örnek Kod Çıktı
let yas = 20;if (yas < 18) { console.log("Yaşınız henüz 18 değil");} else { console.log("Ehliyet alabilirsiniz");}
Ehliyet alabilirsiniz

Bu örnekte, kullanıcının yaşı 20 olduğu için "Ehliyet alabilirsiniz" mesajı ekrana yazdırılır. Eğer yaş 18'den küçük olsaydı, "Yaşınız henüz 18 değil" mesajı gösterilecekti. If-Else ifadesi, bu şekilde belirli bir koşula göre farklı işlemler yapmak için kullanışlı bir yapıdır.

Switch İfadesi

Switch İfadesi = Switch ifadesi, JavaScript'te birden çok seçenek arasında karar vermek için kullanılan bir yapıdır. Genellikle kontrol etmek istediğimiz değeri belirler ve bu değere göre farklı durumları işlemek için kullanılır. Bu ifade, kalabalık if-else yapılarını ve karmaşık koşulları daha kolay anlaşılır bir şekilde ifade etmeyi sağlar.

Switch ifadesinde, kontrol etmek istediğimiz değeri belirlerken genellikle sayılar veya stringler kullanılır. İfadenin kullanımı şu şekildedir:

switch(değer) { case değer1:  // değer1 durumunda yapılacak işlemler  break; case değer2:  // değer2 durumunda yapılacak işlemler  break; case değer3:  // değer3 durumunda yapılacak işlemler  break; default:  // hiçbir durum eşleşmiyorsa yapılacak işlemler  break;}

Bu yapıda, değer değişkeninin değeri, case ifadesindeki değerlerle eşleştiği durumlarda ilgili işlemler gerçekleştirilir. Eşleşen bir durum bulunmadığı takdirde, default bloğu içindeki işlemler çalıştırılır. Switch ifadesi, birden çok if-else ifadesini taklit etmek yerine, kodun daha temiz ve sade olmasını sağlayarak okunabilirliği artırır.

Switch ifadesi, özellikle çoklu durumların bulunduğu durumlarda tercih edilen bir yapıdır. Örneğin, bir kullanıcının yaptığı seçimlere göre farklı işlemler gerçekleştirmek istediğimizde switch ifadesi bize kolaylık sağlar. Birden çok seçenek arasında karar vermek ve programın akışını daha iyi yönetmek için switch ifadesini kullanabiliriz.

=JavaScript kodlarının nasıl çalıştığı ve temel yapılarını içeren bir bölüm

JavaScript, web sayfalarında etkileşimli ve dinamik içerik oluşturmak için kullanılan bir programlama dilidir. Kodlarımızı tarayıcının (browser) tarafında çalıştıran bir betik dilidir. Bu nedenle, bir web sayfasında JavaScript'in etkilerini görebilmemiz için sayfayı tarayıcımızda açmamız gerekir.

JavaScript kodlarında temel yapılar vardır ve bu yapılar kullanılarak farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında değişkenler, diziler, fonksiyonlar ve koşullu ifadeler bulunur. Değişkenler, verileri saklamak ve işlemek için kullanılırken, diziler, aynı türdeki verileri bir arada tutmak için kullanılır. Fonksiyonlar ise tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır.

Kodlarımızı tarayıcıda çalıştırmak için