Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: JavaScript Örnekleri (JavaScript Examples)

Main Title: JavaScript Örnekleri (JavaScript Examples)

admin admin - - 20 dk okuma süresi
122 0

JavaScript Örnekleri (JavaScript Examples)

Bu makalede, JavaScript’in farklı alanlarda kullanılan örneklerini bulabilirsiniz. JavaScript, web uygulamalarının geliştirilmesinde sıkça kullanılan bir programlama dilidir. Her gün internetin farklı noktalarında, web sitelerinde ve uygulamalarında JavaScript’in kullanıldığını biliyor muydunuz? Belki de siz de bu alanda kendinizi geliştirmek ve örneklerle daha iyi anlamak istiyorsunuz. İşte tam da bu noktada sizlere JavaScript örneklerini sunuyoruz.

JavaScript örneklerini inceleyerek, dilin çeşitli özelliklerini ve kullanım alanlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin, JavaScript’te nesne oluşturma ve kullanma yöntemleri gibi temel konulara değinirken, aynı zamanda dizileri kullanarak verileri düzenleme ve filtreleme gibi daha ileri seviye konulara da değiniyoruz. Döngülerin nasıl kullanıldığını gösterirken, for ve while döngüleri arasındaki farkları da gösteriyoruz.

Örneklerimizi inceledikçe, JavaScript’in gücünü ve esnekliğini keşfedeceksiniz. Hem başlangıç düzeyindeki örnekler hem de daha karmaşık ve ileri düzey örnekler bulunmaktadır. Bu sayede, JavaScript becerilerinizi geliştirebilir ve projelerinizde daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Not: Aşağıda belirtilen alt başlıklara tıklayarak istediğiniz konudaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Subheading1: Nesne Oluşturma (Object Creation)

Nesne Oluşturma (Object Creation)

JavaScript’te nesne oluşturma ve kullanma yöntemleri oldukça yaygındır. Nesneler, JavaScript’teki en temel veri yapısıdır ve farklı alanlarda kullanılan birçok örneği vardır.

Bir JavaScript nesnesi, özelliklerin ve davranışların birleşimi olarak tanımlanabilir. Özellikler, nesnenin niteliklerini temsil ederken, davranışlar ise nesnenin yaptığı işleri ifade eder.

JavaScript’te nesne oluşturmanın birkaç farklı yöntemi vardır. Örneğin, bir nesne oluşturmak için doğrudan nesne tanımlayıcıları kullanabiliriz. Bu yöntemde, yeni bir nesne oluştururken özelliklerini ve davranışlarını belirleyebiliriz.

Nesne Oluşturma Yöntemi Örnek Kullanım
Literal Notasyonu var araba = {
marka: “BMW”,
model: “X5”,
yıl: 2021
}
Yapıcı Fonksiyon function Araba(marka, model, yıl) {
this.marka = marka;
this.model = model;
this.yıl = yıl;
}
var araba = new Araba(“BMW”, “X5”, 2021);
Object.create() var araba = Object.create(null);
araba.marka = “BMW”;
araba.model = “X5”;
araba.yıl = 2021;

Bu örneklerden görüldüğü gibi, JavaScript’te nesne oluşturma oldukça esnektir ve birçok farklı yöntem kullanabiliriz. Nesneleri kullanarak verileri ve işlevleri bir araya getirerek karmaşık programlar oluşturmak mümkündür.

JavaScript’te nesne oluşturma ve kullanma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kaynağa göz atabilirsiniz.

Subheading2: Diziler (Arrays)

JavaScript’in en temel veri yapılarından biri olan dizi (array), birden çok değeri bir arada tutmanızı sağlar. Diziler, farklı veri tiplerini içerebilir ve dinamik bir şekilde genişleyebilir. Bu nedenle, JavaScript programlama dilinde sıklıkla kullanılırlar. İşte JavaScript dizileriyle çalışmak için kullanılabilecek bazı örnekler ve pratikler:

 • Dizi Oluşturma: birden fazla elemanı içeren bir dizi oluşturmak için var anahtar kelimesi ve köşeli parantezleri kullanabilirsiniz. Örneğin:
var cars = ["BMW", "Mercedes", "Audi"];
 • Diziye Eleman Ekleme: diziye yeni bir eleman eklemek için push() metodunu kullanabilirsiniz. Örneğin:
cars.push("Toyota");
 • Dizi Elemanlarını Sıralama: dizinin elemanlarını sıralamak için sort() metodunu kullanabilirsiniz. Bu metod, varsayılan olarak elemanları alfabetik olarak sıralar. Örneğin:
cars.sort();
 • Dizi Elemanlarını Filtreleme: belirli bir kritere uygun olan elemanları filtrelemek için filter() metodunu kullanabilirsiniz. Örneğin, arabalar dizisindeki yalnızca Alman arabalarını filtrelemek için:
var germanCars = cars.filter(function(car) { return car.startsWith("M");});

Bu örnekler ve pratikler sayesinde JavaScript dizileriyle daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz.

Subsubheading1: Dizi Sıralama (Array Sorting)

Dizi sıralama, JavaScript programlamasında oldukça önemli bir konudur. Bir dizinin elemanlarını sıralamak, verileri belirli bir düzene koymak ve daha düzenli bir şekilde erişmek için kullanılan işlemlerden biridir. JavaScript’te dizi sıralama için farklı yöntemler bulunmaktadır ve bu yöntemleri öğrenerek işlemlerinizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diziyi sıralamak için JavaScript’te yaygın olarak kullanılan yöntem, sort() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, dizinin elemanlarını alfabetik sıralama veya sayısal sıralama kullanarak otomatik olarak sıralar. Örneğin, aşağıdaki JavaScript kodu ile bir dizi içerisindeki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz:

const numbers = [5, 2, 9, 1, 7];numbers.sort(function(a, b) { return a - b;});

Bu kod parçası, dizideki sayıları artan şekilde sıralayacaktır. sort() fonksiyonu, bir karşılaştırma fonksiyonu alır ve bu fonksiyon sayesinde dizinin elemanlarını sıralar. Dikkat etmeniz gereken nokta, karşılaştırma fonksiyonunun iki parametre alması ve bu parametrelerin karşılaştırılması sonucunda sıralamanın yapılmasıdır.

JavaScript’te dizi sıralama işlemlerinde başka yöntemler de bulunmaktadır. Örneğin, localeCompare() fonksiyonu kullanılarak dizideki metinleri alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. Aynı şekilde, özel sıralama ihtiyaçlarınız için de karşılaştırma fonksiyonlarını kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu sayede, dizilerinizi istediğiniz şekilde sıralayabilir ve verilerinizi daha organize bir şekilde kullanabilirsiniz.

Subsubsubheading1: Artan Sıralama (Ascending Order)

Bir JavaScript dizisindeki elemanları artan sıralamak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu örnekte, bazı yaygın kullanılan yöntemlere ve kodlara göz atalım:

1. Array.prototype.sort() Metodu:

JavaScript’te bir diziyi sıralamanın en yaygın yöntemlerinden biri Array.prototype.sort() metodunu kullanmaktır. Bu metod, dizi elemanlarını Unicode karakterlerine göre artan sıralamada düzenler. Örneğin:

  var numbers = [5, 1, 3, 2, 4];  numbers.sort();  console.log(numbers); // Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

Bu örnekte, sort() metodu dizi elemanlarını küçükten büyüğe doğru artan şekilde sıralamaktadır.

2. Kendi Sıralama Fonksiyonunu Oluşturma:

JavaScript’te diziyi kendi belirlediğiniz bir sıra mantığına göre sıralamanız için bir sıralama fonksiyonu oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyonu Array.prototype.sort() metoduna argüman olarak geçirebilirsiniz. Örneğin:

  var numbers = [5, 1, 3, 2, 4];  numbers.sort(function(a, b) {   return a - b;  });  console.log(numbers); // Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

Bu örnekte, sıralama fonksiyonu dizi elemanlarını küçükten büyüğe doğru artan şekilde sıralamaktadır. Fonksiyon, her iki elemanı karşılaştırarak sıralama işlemi gerçekleştirir.

3. Arrow Fonksiyonları Kullanma:

ECMAScript 6’nın özelliklerinden biri olan arrow fonksiyonları, sıralama işlemlerinde kullanışlı olabilir. Arrow fonksiyonları kullanarak kısa ve okunaklı sıralama kodları yazabilirsiniz. Örneğin:

  var numbers = [5, 1, 3, 2, 4];  numbers.sort((a, b) => a - b);  console.log(numbers); // Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

Bu örnekte, arrow fonksiyonu kullanılarak sıralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Fonksiyon, karşılaştırılan elemanları küçükten büyüğe doğru sıralamaktadır.

Bu örnekler, JavaScript dizilerini artan sıralama yöntemlerini göstermektedir. Dizilerdeki elemanlarınızı ihtiyaçlarınıza göre sıralayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Subsubsubheading2: Azalan Sıralama (Descending Order)

Bir JavaScript dizisindeki elemanları azalan sıralama ile düzenlemek için çeşitli yöntemler vardır. Aşağıda, azalan sıralama örneklerini görebilirsiniz.

Dizi Örneği Azalan Sıralama Sonucu
[5, 3, 9, 1, 7] [9, 7, 5, 3, 1]
[10, 6, 2, 8, 4] [10, 8, 6, 4, 2]

Azalan sıralama yapmak için JavaScript’te kullanılan popüler bir yöntem, dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıraladıktan sonra reverse() fonksiyonunu kullanmaktır. Bu yöntemde, öncelikle sort() fonksiyonunu kullanarak elemanları küçükten büyüğe sıralarız. Ardından reverse() fonksiyonunu kullanarak sıralamayı tersine çevirerek azalan sıralama elde ederiz.

     let numbers = [5, 3, 9, 1, 7];   numbers.sort();   numbers.reverse();   console.log(numbers); // [9, 7, 5, 3, 1]  

Aynı şekilde, başka bir dizi örneği üzerinde de azalan sıralama yapabiliriz:

     let numbers = [10, 6, 2, 8, 4];   numbers.sort();   numbers.reverse();   console.log(numbers); // [10, 8, 6, 4, 2]  

Bu yöntemleri kullanarak JavaScript dizilerinde elemanları azalan şekilde sıralayabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Subsubheading2: Dizi Filtreleme (Array Filtering)

Dizi filtreleme, JavaScript’te kullanıcıların belirli bir kriter doğrultusunda dizi elemanlarını seçerek ayıklamasını sağlar. Bu, uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde verilerin seçilmesinde büyük esneklik sağlar. Dizi filtrelemeyle ilgili örnekler aşağıda verilmektedir:

Kriter Örnek
Çift Sayılar
         let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];     let evenNumbers = numbers.filter(number => number % 2 === 0);       
Belirli Bir Değeri İçerenler
         let fruits = ['elma', 'armut', 'üzüm', 'portakal', 'muz'];     let desiredFruits = fruits.filter(fruit => fruit.includes('ma'));       
Belirli Bir Karakterle Başlayanlar
         let names = ['Ahmet', 'Ayşe', 'Ali', 'Fatma', 'Mehmet'];     let namesStartingWithA = names.filter(name => name.startsWith('A'));       

Yukarıdaki örneklerde, filter() fonksiyonunu kullanarak dizi elemanlarını filtreledik. Her bir örnek, belirli bir kriteri sağlayan elemanları yeni bir dizi olarak döndürdü. Bu sayede, dizi içinde istenilen özelliklere sahip verileri kolayca elde edebiliriz.

Subheading3: Döngüler (Loops)

= JavaScript’te, tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için döngüler kullanılır. Döngüler, belirli bir kod bloğunu istenilen sayıda veya belirli bir koşula kadar tekrarlamamızı sağlar. Bu sayede, aynı kodu tekrarlamak zorunda kalmadan işlemleri otomatikleştirebiliriz.

Birçok döngü türü vardır ve her birinin kendine özgü avantajları vardır. Bu makalede, en yaygın kullanılan iki döngü türünden bahsedeceğiz: for döngüsü ve while döngüsü.

For döngüsü: For döngüsü, belirli bir başlangıç değerinden başlayarak belirtilen bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir kod bloğunu çalıştırır. Genellikle bir sayaç değişkeni kullanılır ve her bir tekrarda bu sayaç değişkeni güncellenir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı for döngüsünün bir örneğini göstermektedir:

for(var i = 0; i < 5; i++) {  console.log("Sayı: " + i);}

Bu kod parçası, 0'dan başlayarak 4'e kadar olan sayıları konsola yazdıracaktır.

While döngüsü: While döngüsü, belirtilen bir koşulun doğru olduğu sürece tekrarlama işlemini gerçekleştirir. Koşul sağlandığı sürece, döngü bloğu tekrar tekrar çalışacaktır. Döngü bloğu içerisindeki koşulun yanlış olması durumunda döngü sona erer ve kod akışı döngüden çıkar.

Örnek olarak, aşağıdaki kod parçacığı while döngüsünün bir örneğini göstermektedir:

var i = 0;while(i < 5) {  console.log("Sayı: " + i);  i++;}

Bu kod parçası da 0'dan başlayarak 4'e kadar olan sayıları konsola yazdıracaktır.

JavaScript döngülerini kullanarak, tekrarlı işlemleri daha verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Hangi döngü türünün kullanılacağı, o işlem veya probleme bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, doğru döngüyü kullanarak işlemleri hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmektir.

Subsubheading1: For Döngüsü (For Loop)

= For döngüsü, JavaScript'in tekrarlı işlemler yapabilmesini sağlayan güçlü bir döngü türüdür. For döngüsü, belirli bir şartın sağlandığı sürece belirli bir kod bloğunu tekrar eder. Bu döngü sayesinde, programlarımızı daha verimli hale getirebilir ve tekrar eden işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliriz.

For döngüsü, genellikle bir sayacı kontrol etmek veya bir dizi veya liste üzerinde döngü yapmak için kullanılır. Örnek olarak, bir dizideki elemanları tek tek işlemek istediğimizde for döngüsünden faydalanabiliriz.

For döngüsünün temel yapısı şu şekildedir:

Syntax
for (başlangıç değeri; şart; artış/değişim) {  // Kod bloğu}

For döngüsü, başlangıç değeri ile başlar ve her döngüde şartı kontrol eder. Şart sağlandığı sürece kod bloğu çalıştırılır ve ardından artış veya değişim sağlanır. Döngü tekrar ederken bu işlem devam eder. Şart sağlanmadığı anda döngü sona erer ve program diğer işlemlerine devam eder.

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istediğimizde şu kodu kullanabiliriz:

 • for (let i = 1; i <= 10; i++) {  console.log(i);}

Bu kodda, i başlangıç değeri olarak 1 verilir. Şart olarak i'nin 10'a eşit veya küçük olması kontrol edilir. Eğer şart sağlanıyorsa, i değeri yazdırılır ve i bir artış yapar. Bu işlem 10'a kadar devam eder ve sonuç olarak 1'den 10'a kadar olan sayılar ekrana yazdırılır.

Subsubheading2: While Döngüsü (While Loop)

Bu bölümde, While döngüsü ile ilgili JavaScript örneklerini bulabilirsiniz. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu döngü, belirli bir başlangıç koşulu ve döngü sonunda kontrol edilen bir koşul gerektirir.

 • Bir örnek olarak, bir sayıyı 1'den başlayarak 10'a kadar yazdırabilirsiniz.
 • İlk olarak, bir sayaç değişkeni oluşturmalı ve başlangıç değeri olarak 1'i atamalısınız.
 • Sonra, döngüyü başlatmak için bir while ifadesi kullanmalısınız. While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder.
 • Örneğin, sayacın değeri 10'dan küçük olduğu sürece döngü devam edebilir.
 • Her döngü adımında sayacı bir artırarak, sayıyı 1 artırabilirsiniz.
 • Döngü içinde, her döngü adımında sayacın değerini yazdırabilirsiniz.

Aşağıda, bir JavaScript while döngüsü örneği bulunmaktadır:

let sayac = 1;while (sayac < 10) { console.log(sayac); sayac++;}

Bu örnekte, sayac değişkeni 1'den başlayarak 10'a kadar olan sayıları yazdıracaktır. Döngü her adımda sayac değerini artıracak ve belirtilen koşul doğru olduğu sürece devam edecektir. Bu şekilde, while döngüsünün nasıl kullanıldığına dair bir örnek gösterilmiştir.

While döngüsü, belirli bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için kullanılır. Bu örnekleri inceleyerek, JavaScript'te while döngüsünün nasıl kullanılabileceği konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Bu örnekler, tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek ve belirli bir koşula bağlı olarak farklı adımlar atmak için kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir