Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: Python Basit Kodlar Bu makalede Python ile ilgili basit kodlar tartışılacak.

Main Title: Python Basit Kodlar Bu makalede Python ile ilgili basit kodlar tartışılacak.

admin admin - - 23 dk okuma süresi
125 0

Python programlama dili, kullanıcılarına birçok kolaylık sağlayan ve anlaşılması ve uygulanması kolay olan bir dildir. Bu makalede, Python ile ilgili birkaç basit kod örneğiyle tanışacaksınız. Bu örnekler, dilin temellerini kavramanızı sağlayacak ve gelecekte daha karmaşık kodlar yazmanız için bir temel oluşturacaktır.

Python dilinde kodlar, tanımlama ve yapılarla başlar. Bir kodu nasıl tanımlayacağınızı ve nasıl kuracağınızı öğrenmek, dilin kullanımında ilk adımdır. Kodların yapısı ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, düzgün bir programın temelini oluşturur.

Kod Tanımlama

Python dilinde kodları nasıl tanımlanacağı ve yapısı hakkında bilgiler.

Python’da kodlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için yazılan komutlardır. Kodlar, programın açıklanması gereken işlemleri veya algoritmayı tanımlar ve programın nasıl çalışacağını belirler. Python dilinde kodların tanımlanması ve yapısı oldukça basittir.

Python’da kodlar, her bir satırın sonunda bir yeni satır karakteri olan .py uzantılı bir dosya içine yazılır. İlk olarak, bir Python kod dosyası oluşturmalı ve bu dosya içinde yazmaya başlamalısınız. Kodu yazarken, belirli dil kurallarına ve sözdizimine uymalısınız.

Python’da kodların tanımlanması için herhangi bir anahtar kelimeye veya sembole ihtiyaç duyulmaz. Python, kodu tanımak için girinti veya boşlukları kullanır. Kod bloklarını belirlemek için girintileri kullanmak, kodun düzenli ve okunaklı olmasını sağlar. Aynı şekilde, girinti kullanımı programın akışını da belirler.

Python’da kod tanımlarken, değişken tanımlama, koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar gibi farklı kod yapıları kullanabilirsiniz. Bu yapılar, programın işleyişini belirlemek ve istenilen sonuçları elde etmek için kullanılır. Kodların doğru ve anlaşılır bir şekilde yazılması, programın başarılı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Python’da kodları tanımlama ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, programlama becerilerinizi geliştirmenize ve daha karmaşık projeler geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Veri Türleri

Python’daki farklı veri türlerinin kullanımı ve örnekler.

Python’da, farklı türde verileri temsil etmek için çeşitli veri türleri bulunur. Bu veri türleri, programcılara çeşitli işlemler yapma ve verileri farklı şekillerde manipüle etme imkanı sağlar. İşte Python’da kullanılan bazı veri türleri ve bunların kullanımıyla ilgili örnekler:

Veri Türü Örnek Kullanım
Integer (Tam Sayı) age = 25
Float (Ondalıklı Sayı) pi = 3.14
String (Karakter Dizisi) name = “John”
Boolean (Mantıksal Değer) is_student = True
List (Liste) fruits = [“apple”, “banana”, “orange”]
Tuple (Demet) coordinates = (2, 3)
Dictionary (Sözlük) person = {“name”: “John”, “age”: 25}

Yukarıda belirtilen veri türleri, Python’da sıklıkla kullanılan ve farklı amaçlar için tasarlanmıştır. Tam sayılar (integer), ondalıklı sayılar (float), karakter dizileri (string) ve mantıksal değerler (boolean) en temel veri türleridir. Liste, demet ve sözlük gibi veri türleri ise daha karmaşık veri yapılarını temsil etmek için kullanılır.

Örneğin, bir sayıyı saklamak için integer veri türünü, bir ismi saklamak için string veri türünü, bir koşulu kontrol etmek için boolean veri türünü kullanabiliriz. Ayrıca, liste veri türü birçok elemanı tek bir değişkende saklamamızı sağlarken, sözlük veri türü anahtar-değer çiftlerini tutar.

String Veri Türleri

Metinleri temsil etmek için kullanılan string veri türü ve işlemleri.

Metinleri temsil etmek için kullanılan string veri türü, Python’da oldukça önemli bir rol oynar. String veri türü, karakter dizilerini temsil etmek için kullanılır ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanışlı yöntemlere sahiptir.Öncelikle, bir stringi tanımlamak için tırnak işaretleri kullanılır. Tek tırnak veya çift tırnak içinde yazılan karakterler, Python tarafından string olarak tanınır. Örneğin, name = 'John' veya message = "Hello, world!" gibi.Stringlerde, karakter dizilerini birleştirmek veya tekrarlamak gibi işlemler yapılabilir. İki veya daha fazla stringi birleştirmek için ‘+’ operatörü kullanılır. Örneğin, firstName = 'John' ve lastName = 'Doe' gibi iki stringi birleştirmek için fullName = firstName + ' ' + lastName şeklinde kullanılabilir.Ayrıca, stringlerde karakter dizilerini değiştirmek veya dönüştürmek için bazı yöntemler vardır. Örneğin, upper() metodu, bir stringi büyük harfle yazmamızı sağlar. lower() metodu ise stringi küçük harfle yazar. Bunun yanı sıra, replace() metodu, bir karakteri başka bir karakterle değiştirmemizi sağlar.String veri türü, Python’da metin tabanlı programlar oluşturmak için kullanışlı bir araçtır. String işlemleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Python belgelerini kontrol edebilirsiniz.

Karakter Dizisi Birleştirme

İki veya daha fazla karakter dizisini birleştirme yöntemleri ve örnekler.

Python dilinde, iki veya daha fazla karakter dizisini birleştirmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, karakter dizilerini istediğimiz şekilde bir araya getirerek yeni bir karakter dizisi oluşturmamıza olanak sağlar.

 1. İki karakter dizisini “+” operatörü ile birleştirme: En basit yöntemlerden biri, “+” operatörünü kullanarak iki karakter dizisini birleştirmektir. Örneğin:
    str1 = "Merhaba"  str2 = "Dünya"  birlesik_str = str1 + str2  print(birlesik_str)  

  Bu kodda, “Merhaba” ve “Dünya” karakter dizileri birleştirilerek “MerhabaDünya” şeklinde bir çıktı verir.

 2. format() yöntemi ile karakter dizisi birleştirme: Python’da, format() yöntemi de kullanılarak karakter dizileri birleştirilebilir. Bu yöntemle, “{}” yer tutucu ifadeleri kullanarak karakter dizilerini istediğimiz sırayla birleştirebiliriz. Örneğin:
    ad = "John"  yas = 25  mesaj = "{} yaşında olan {} kişisi."  birlesik_mesaj = mesaj.format(yas, ad)  print(birlesik_mesaj)  

  Bu kodda, “25 yaşında olan John kişisi.” şeklinde bir çıktı elde ederiz.

 3. join() yöntemi ile karakter dizisi birleştirme: Bir diğer yöntem ise, join() yöntemini kullanarak birden fazla karakter dizisini birleştirmektir. Bu yöntemde, bir ayraç karakteri belirleyerek karakter dizilerini birleştiririz. Örneğin:
    liste = ["Python", "ile", "programlama"]  birlesik_str = " ".join(liste)  print(birlesik_str)  

  Bu kodda, “Python ile programlama” şeklinde bir çıktı alırız.

Bu yöntemler, Python dilinde karakter dizilerini birleştirebilmek için yaygın olarak kullanılır. Karakter dizilerini birleştirerek, daha kompleks metinler oluşturabilir ve verileri daha etkili bir şekilde yönetebiliriz.

Karakter Dizisi Dönüşümü

String veri türünü diğer veri türlerine dönüştürmek için kullanılan yöntemler.

String veri türünü diğer veri türlerine dönüştürmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, string ifadelerin kullanımını çeşitlendirmek ve veri türü dönüşümlerini kolaylaştırmak için oldukça önemlidir.

Bir string ifadeyi tam sayıya dönüştürmek için int() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, “10” string ifadesini tam sayıya dönüştürmek için int(“10”) şeklinde bir dönüşüm yapabiliriz. Aynı şekilde, float değere dönüştürmek için float() fonksiyonunu kullanabiliriz.

String ifadeleri boolean değerlere dönüştürmek için ise bool() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, “True” string ifadesini boolean değere dönüştürmek için bool(“True”) şeklinde bir dönüşüm yapabiliriz.

Ayrıca, string ifadeleri listelere dönüştürmek için list() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, “apple” string ifadesini bir liste yapısı olan [‘a’, ‘p’, ‘p’, ‘l’, ‘e’] şeklinde dönüştürmek için list(“apple”) şeklinde bir dönüşüm yapabiliriz.

Özetlemek gerekirse, karakter dizisi dönüşümü Python’da oldukça kullanışlıdır ve farklı veri türlerine dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır. Tam sayı, float, boolean ve liste gibi diğer veri türlerine string ifadeleri dönüştürmek için uygun fonksiyonları kullanarak bu dönüşümleri gerçekleştirebiliriz.

Sayısal Veri Türleri

Sayıları temsil etmek için kullanılan veri türleri ve işlemleri.

Sayısal veri türleri, Python programlamada sayıları temsil etmek için kullanılan veri türleridir. Python’da kullanılan başlıca sayısal veri türleri şunlardır:

Veri Türü Açıklama Örnek
int Tam sayıları temsil eder. 42
float Ondalıklı sayıları temsil eder. 3.14
complex Karmaşık sayıları temsil eder. 2 + 3j

Python’daki sayısal veri türlerini kullanarak çeşitli işlemler yapabiliriz. Örneğin, sayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca, sayıları karşılaştırma veya mantıksal operatörler kullanarak koşullu ifadelerle de kontrol edebiliriz.

 • Toplama Örneği: 5 + 3 = 8
 • Çıkarma Örneği: 10 – 2 = 8
 • Çarpma Örneği: 3 * 4 = 12
 • Bölme Örneği: 15 / 5 = 3

Sayısal veri türleri, Python programlamada yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir kavramdır. Bu veri türleri sayesinde matematiksel hesaplamaları basit ve etkili bir şekilde yapabilir ve programlarımızı daha güçlü hale getirebiliriz.

Koşullu İfadeler

Koşul ifadeleri ve if-else yapısı ile Python’da nasıl kullanılacağı.

Koşullu ifadeler, programların belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirmesini sağlayan önemli bir yapıdır. Python’da koşullu ifadeler, if, else ve elif anahtar kelimeleri kullanılarak oluşturulur.

Örneğin, bir programda belirli bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olup olmadığını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Bu durumda, if ifadesini kullanarak bir koşul belirleriz. Eğer koşul doğruysa, yani sayı pozitif ise belirli bir işlem yapılır. Eğer koşul yanlışsa, yani sayı negatif veya sıfır ise farklı bir işlem yapılır. Bunun için else ifadesi kullanılır.

Örneğin:

Kod Açıklama
x = 5if x > 0:  print("Sayı pozitif")else:  print("Sayı negatif veya sıfır")
Yukarıdaki kodda, x değişkeninin değeri 5 olduğu için x > 0 koşulu doğrudur ve “Sayı pozitif” ifadesi ekrana yazdırılır.
x = -3if x > 0:  print("Sayı pozitif")else:  print("Sayı negatif veya sıfır")
Yukarıdaki kodda, x değişkeninin değeri -3 olduğu için x > 0 koşulu yanlıştır ve “Sayı negatif veya sıfır” ifadesi ekrana yazdırılır.

Bu basit kod örneğiyle koşullu ifadelerin nasıl kullanılacağını anlamış olduk. Ancak, programlarımızda daha karmaşık koşullar belirlemek ve daha fazla işlem yapmak isteyebiliriz. Bunun için elif ifadesini kullanabiliriz. elif, “else if” anlamına gelir ve bir koşulun doğru olmadığı durumda başka bir koşulu kontrol eder.

Örneğin:

Kod Açıklama
x = 0if x > 0:  print("Sayı pozitif")elif x < 0:  print("Sayı negatif")else:  print("Sayı sıfır")
Yukarıdaki kodda, x değişkeninin değeri 0 olduğu için x > 0 koşulu yanlıştır. Ancak, x < 0 koşulu da yanlıştır. Bu durumda, else ifadesi devreye girer ve "Sayı sıfır" ifadesi ekrana yazdırılır.

Bu şekilde, Python'da koşullu ifadeleri ve if-else yapısını kullanarak programlarımızı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Koşullarımızı doğru bir şekilde belirleyerek, programlarımızı daha kullanıcı dostu ve esnek hale getirebiliriz.

İfadelerin Doğrulanması

Koşullu ifadelerin kontrol edilmesi ve karar verme süreci.

Koşullu ifadelerin kontrol edilmesi ve karar verme süreci.

Koşullu ifadeler, Python programının belirli koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirmesini sağlar. Bir ifadeyi doğrulamak için karşılaştırma operatörleri kullanılır. İfadelere dayalı olarak programın gerçekleştireceği işlem belirlenir.

İfadelerin doğrulanması, programın belirli bir koşulu sorgulayarak, bu koşula bağlı olarak karar vermesini sağlar. Koşullu ifadelerin kontrol edilmesi sürecinde, program, koşulu kontrol eder ve koşulun doğru veya yanlış olduğunu değerlendirir. Eğer koşul doğru ise, belirtilen işlem gerçekleştirilir; koşul yanlış ise başka bir işlem gerçekleştirilir.

Python'da koşullu ifadelerin kontrol edilmesinde "if" ve "else" anahtar kelimeleri kullanılır. "If" deyimi, belirli bir koşulun doğru olduğunu kontrol eder ve bu koşulun doğru olduğu durumda belirli bir kod bloğunu çalıştırır. "Else" deyimi ise, "if" deyiminin üzerindeki koşulun yanlış olduğu durumda çalıştırılan kod bloğunu belirtir.

Aşağıda örnek bir koşullu ifade yer almaktadır:

```x = 5if x > 10: print("x, 10'dan büyüktür.")else: print("x, 10'dan küçüktür veya eşittir.")```

Bu örnekte, önce x'in 10'dan büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu koşul doğruysa, "x, 10'dan büyüktür." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer bu koşul yanlışsa, "x, 10'dan küçüktür veya eşittir." mesajı ekrana yazdırılır.

Eşitlik Karşılaştırmaları

Değişkenlerin eşitlik karşılaştırmaları yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.

Python'da eşitlik karşılaştırmaları yapmak için == operatörü kullanılır. Bu operatör, iki değeri karşılaştırır ve eğer değerler birbirine eşitse True sonucunu döndürür.

Örneğin, aşağıdaki örnekte, x ve y değişkenleri karşılaştırılmaktadır:

x = 5y = 10if x == y:  print("x ve y değerleri birbirine eşittir")else:  print("x ve y değerleri birbirinden farklıdır")

Bu kodda, x ve y değerleri karşılaştırıldığında, x ve y birbirine eşit olmadığı için False sonucu döndürülür ve else bloğu çalışır.

Eşitlik karşılaştırmalarında dikkat edilmesi gereken nokta, veri türlerinin aynı olması gerektiğidir. Örneğin, bir sayıyı bir karakter dizisiyle karşılaştırmaya çalıştığınızda, uyuşmazlık hatası alırsınız. Bu nedenle, karşılaştırma yapmadan önce veri türlerini dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

Eşitlik karşılaştırmalarının sonucu ya True ya da False olur. Eğer değerler birbirine eşitse sonuç True olurken, eşit olmadıklarında sonuç False olur.

Bu sonuçlar, program akışında karar vermek için kullanılabilir. Örneğin, bir if koşulu içinde eşitlik karşılaştırmasını kullanarak belirli bir koşulu kontrol edebilir ve buna göre farklı kod bloklarını çalıştırabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kodda, x ve y değişkenleri karşılaştırılıyor ve sonuca göre ekrana farklı mesajlar yazdırılıyor:

x = 5y = 10if x == y:  print("x ve y değerleri birbirine eşittir")else:  print("x ve y değerleri birbirinden farklıdır")

Bu kodda, x ve y değerleri karşılaştırıldığında, x ve y birbirine eşit olmadığı için False sonucu döndürülür ve else bloğu çalışır.

Eşitlik karşılaştırmaları, programlarda kararların verilmesi ve farklı işlemlerin yapılması için önemli bir araçtır ve Python'da sıklıkla kullanılır.

Kod Tanımlama

Python dilinde kodların tanımlanması oldukça basittir. Kod satırı başına tek bir komut yazabilirsiniz veya birden fazla komutu birlikte kullanabilirsiniz. Python, kodun yapısını belirlemek için girintilemeyi kullanır. Kodun bir bloğunu birbirine bağlamak için girintileme seviyesini kullanırız. Şimdi basit bir örneğe bakalım:

if x > 5:  print("x, 5'ten büyüktür")else:  print("x, 5'ten küçüktür veya eşittir")

Bu örnekte, if-else yapısı kullanarak x'in değerine bağlı olarak farklı bir çıktı elde ediyoruz. Kodun her satırı girintili bir şekilde yazıldı ve bu da Python'ın kod bloklarını tanımasına yardımcı oldu.

Python'da kod tanımı yaparken dikkate almanız gereken bir diğer önemli nokta, kodunuzun anlaşılır olmasıdır. Kodunuzu başkalarının okuyabilmesi için açıklayıcı değişken adları kullanmalı ve uygun yorumlar eklemelisiniz. Bu sayede kodunuzun daha kolay anlaşılabilir ve bakımı da daha kolay olur. Ayrıca, Python'un temiz bir kod yazma felsefesi vardır, bu yüzden yazdığınız kodu orijinal, anlaşılır ve sade tutmaya özen göstermelisiniz.

Kod tanımıyla ilgili bu temel bilgileri anlayarak, Python'da daha karmaşık kodları başarıyla oluşturabilirsiniz. Python dilinin bu basit yapısı, kodlama deneyiminizi daha keyifli hale getirecek ve size güçlü bir programlama becerisi sunacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir