Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Main Title: SQL Kod Örnekleri

Main Title: SQL Kod Örnekleri

admin admin - - 23 dk okuma süresi
148 0

SQL, İngilizce “Structured Query Language” ifadesinin kısaltmasıdır ve veritabanı yönetim sistemleriyle iletişim kurmak için kullanılan bir programlama dilidir. SQL kod örnekleri, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, veri ekleme, sorgulama ve güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kodları içerir. Bu örnekler ve açıklamalar, SQL’i yeni öğrenmekte olanlar için oldukça faydalıdır.

Veritabanları, verileri depolamak ve yönetmek için kullanılan yapısal yapılar olarak tanımlanabilir. SQL kodları, bu veritabanları üzerinde işlemler yapabilmemizi sağlar. Örneğin, bir veritabanı oluşturmak için kullanılan bir SQL kodu, verilerimizin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Tablo oluşturma kodları ise verilerimizi tablolar halinde düzenlememize olanak tanır. Sütunlar ve farklı veri tipleriyle tablo oluşturma kodları, verilerimizin doğru bir şekilde kategorize edilmesini sağlar.

Otomatik artan sütun oluşturma kodları, her yeni veri eklendiğinde sütun değerini otomatik olarak artırır ve verilerin benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Kısıtlama eklemek için kullanılan kodlar, verilere belirli kurallar ve sınırlamalar uygulamamıza izin verir.

Veri ekleme işlemleri için kullanılan SQL kodları, veritabanımıza yeni veriler eklememizi sağlar. Veri sorgulama ve güncelleme işlemleri içinse SQL kodları kullanılır. WHERE koşulu ile belirli şartlara göre veri sorgulama işinizi kolaylaştırırken, JOIN işlemleri ile de tabloları birleştirebilir ve verileri daha etkili bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Veri güncelleme ve değiştirme işlemleri ise SQL kodları ile gerçekleştirilir.

Veritabanı Oluşturma

Veritabanı Oluşturma

Veritabanı oluşturma işlemi, SQL kodları kullanılarak gerçekleştirilir. Veritabanı oluşturmak için kullanılan kodlar, veritabanı tablosunu oluşturmak ve nasıl kullanılacaklarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Bir veritabanı oluşturma işlemine başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz veritabanının adını belirlemeniz gerekmektedir. SQL’de veritabanı adı, CREATE DATABASE ifadesiyle birlikte belirtilir. Örneğin, aşağıdaki SQL koduyla bir veritabanı oluşturabilirsiniz:

CREATE DATABASE veritabani_adı;

Veritabanı oluşturulduktan sonra, SQL kodlarını kullanarak tabloyu oluşturabilirsiniz. Tablo oluşturmak için, CREATE TABLE ifadesini kullanırız. Tabloya sütunlar eklerken, her bir sütunun adını, veri tipini ve diğer özellikleri belirtmemiz gerekmektedir.

Örneğin, aşağıdaki SQL koduyla “müşteriler” adında bir tablo oluşturabiliriz:

CREATE TABLE müşteriler (  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  adı VARCHAR(50),  soyadı VARCHAR(50),  email VARCHAR(255));

Bu kod, “müşteriler” tablosunu oluşturur ve tablonun sütunlarını tanımlar. İlk sütun “id” adında ve otomatik olarak artan bir tamsayı olarak belirlenmiştir. Diğer sütunlar ise “adı”, “soyadı” ve “email” adlarında ve ilgili veri türlerinde tanımlanmıştır.

Veritabanı oluşturma işlemi, SQL kodlarını kullanarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Veritabanı ve tablo oluşturma sürecinde doğru olan SQL kodlarını kullanarak veritabanı yapılarınızı oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Tablo Oluşturma

Tablo Oluşturma:

Tablo oluşturma işlemi, veritabanlarında verileri saklamak ve organize etmek için oldukça önemlidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için SQL kodlarını kullanabiliriz. SQL, Structured Query Language’ın kısaltmasıdır ve veritabanlarında çeşitli işlemleri yapmamızı sağlar. Tablo oluşturmak için de SQL kodlarından yararlanırız.

Bir tablo oluşturmak için öncelikle bir veritabanı seçmemiz gerekmektedir. Ardından CREATE TABLE ifadesini kullanarak yeni bir tablo oluşturmaya başlarız. CREATE TABLE ifadesinin yanında tablo adını ve sütunları belirtmemiz gerekmektedir. Sütunlar, tablonun içerisindeki verilerin nasıl depolanacağını tanımlar.

Örneğin, aşağıda bir “kullanıcılar” tablosu oluşturmak için kullanılan SQL kodunu görebilirsiniz:

Sütun Adı Veri Tipi Kısıtlama
ID INT PRIMARY KEY
İsim VARCHAR(50) NOT NULL
Email VARCHAR(100) UNIQUE

Bu kodda, “kullanıcılar” tablosu için üç adet sütun tanımlanmıştır. İlk sütun olan “ID” otomatik olarak artar ve PRIMARY KEY olarak belirtilmiştir. Diğer iki sütun, “İsim” ve “Email” ise karşılık gelen veri tipleriyle birlikte tanımlanmıştır.

Tablo oluşturma işlemini gerçekleştirirken, sütunlara belirli kısıtlamalar da ekleyebiliriz. Kısıtlamalar, verilerin belirli şartlara veya koşullara uymasını sağlar. Örneğin, bir sütuna UNIQUE kısıtlaması eklediğimizde o sütunda aynı değerden birden fazla bulunamaz.

Tablo oluşturma işlemi, veritabanı oluştururken veya yeni veriler eklemek için kullanılabilir. Tablolar, verileri düzenli bir şekilde saklamanın yanı sıra sorgulama ve güncelleme işlemlerini de daha kolay hale getirir.

Sütunlar ve Veri Tipleri

Sütunlar ve veri tipleri, tablolar oluştururken veritabanının yapısını belirleyen önemli unsurlardır. Sütunlar, bir tabloda yer alan her bir özelliği temsil eder ve her sütunun kendine özgü bir veri tipi vardır. Bu nedenle, tablo oluşturma kodlarında sütunlar ve veri tipleri doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Veri tipleri, bir sütunda saklanacak verinin türünü belirler ve veri tutarlılığını sağlar. SQL’de birçok farklı veri tipi bulunmaktadır, örneğin; sayılar, metinler, tarihler ve saatler gibi. Her veri tipi belirli bir amaç için kullanılır ve tablonun kullanım amacına göre doğru veri tipi seçilmelidir.

Sütun İsmi Veri Tipi
ad varchar(50)
yas int
dogum_tarihi date

Yukarıdaki tabloda, “ad” sütunu için “varchar(50)” veri tipi kullanılmıştır. Bu, ad sütununda maksimum 50 karakter uzunluğunda metinlerin saklanabileceğini gösterir. “yas” sütunu için “int” veri tipi kullanılmıştır, bu da yas sütununda tamsayı değerlerin saklanacağını belirtir. “dogum_tarihi” sütunu için ise “date” veri tipi kullanılmıştır, bu da dogum_tarihi sütununda tarih bilgilerinin saklanacağını gösterir.

Sütunlar ve veri tipleri, tabloların yapısının doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak veritabanı işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Tablo oluşturma kodlarında sütunlar ve veri tipleri hakkında doğru bilgilere sahip olmak önemlidir.

Otomatik Artan Sütun

Otomatik artan sütunlar, veritabanı tablolarında benzersiz bir değer dizisi oluşturmak için kullanılırlar. Bu sütunlar genellikle birincil anahtar veya benzersiz tanımlayıcı olarak kullanılır ve her yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak değeri artar.

Otomatik artan sütunlar oluşturmak için SQL’de kullanılan birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan yöntem, AUTO_INCREMENT özelliğini kullanmaktır. AUTO_INCREMENT özelliği, bir tablodaki sütunu otomatik olarak artan şekilde tanımlar.

Örneğin, bir “ürünler” tablosu oluşturmak istediğinizde ve her ürünün benzersiz bir ID’si olmasını istediğinizde otomatik artan sütunu kullanabilirsiniz. Bu durumda, ID sütunu otomatik olarak birer birer artacak şekilde tanımlanır.

Kod Açıklama
CREATE TABLE urunler (
ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(50),
fiyat DECIMAL(10,2)
);
Yukarıdaki kodda, “urunler” tablosu oluşturulurken ID sütunu otomatik artan olarak tanımlanır. Bu sayede her bir ürün için benzersiz bir ID değeri otomatik olarak atanır.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, AUTO_INCREMENT özelliği yanında PRIMARY KEY belirtilmelidir. Böylece otomatik artan sütun, tablodaki birincil anahtar olarak kullanılabilir. Otomatik artan sütun kullanırken, sütunun veri tipinin de INT veya BIGINT gibi sayısal bir veri tipi olması gerektiğini unutmayın.

Otomatik artan sütunlar, veritabanı işlemlerini kolaylaştırır ve verilerin benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bu özellikle büyük veri tabanları ve karmaşık veri yapıları için önemlidir.

Kısıtlamalar

= Sütunlara kısıtlamalar ekleme kodları ve örnekleri

Sütunlara kısıtlamalar eklemek, veritabanı tasarımında önemli bir adımdır. Kısıtlamalar, veri bütünlüğünü sağlamak ve istenmeyen veri girişlerini engellemek için kullanılır.

Bir sütuna kısıtlama eklemek için ALTER TABLE komutunu kullanabiliriz. Örneğin, bir sütunun boş bırakılamamasını veya benzersiz değere sahip olmasını istiyorsak kısıtlama ekleyebiliriz.

Aşağıda, sütunlara ekleyebileceğiniz bazı yaygın kısıtlama türlerinin örneklerini bulabilirsiniz:

Kısıtlama Türü Kod Örneği
NOT NULL Kısıtlaması ALTER TABLE Customers
MODIFY City NOT NULL;
PRIMARY KEY Kısıtlaması ALTER TABLE Orders
ADD PRIMARY KEY (OrderID);
UNIQUE Kısıtlaması ALTER TABLE Customers
ADD UNIQUE (Email);
FOREIGN KEY Kısıtlaması ALTER TABLE Orders
ADD FOREIGN KEY (CustomerID)
REFERENCES Customers(CustomerID);

Bu kısıtlama örnekleri, bir sütuna uygulanan temel kısıtlama türlerini göstermektedir. Farklı veri tabanı yönetim sistemlerinde ve veritabanı tasarımında kullanılan diğer kısıtlama türleri de bulunmaktadır.

Kısıtlamaların doğru şekilde kullanılması, veritabanınızın güvenilir ve tutarlı olmasını sağlar. Bu nedenle, veritabanı tasarlarken ve sütunlara kısıtlama eklerken dikkatli olmanız önemlidir.

Veri Ekleme

Veri Ekleme

Veritabanına veri eklemek için SQL kodları oldukça önemlidir. Veri ekleme işlemleri, verilerimizi düzenli bir şekilde saklamamızı sağlar ve veritabanı yönetimi için temel adımlardan biridir.

Veri eklemek için kullanabileceğimiz bazı SQL kodları şunlardır:

Kod Açıklama
INSERT INTO Bir tabloya yeni bir kayıt ekler.
VALUES Kayıt için değerleri belirtir.
SELECT Veri eklenen tablodan verileri seçer.

Bir örnek üzerinden ilerleyelim. Elimizdeki bir öğrenci tablosuna yeni bir öğrenci eklemek istiyoruz:

INSERT INTO ogrenci (ad, soyad, numara)VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', 123456);

Yukarıdaki örnekte, ‘ogrenci’ tablosuna yeni bir kayıt ekliyoruz. ‘ad’, ‘soyad’ ve ‘numara’ sütunlarına sırasıyla ‘Ahmet’, ‘Yılmaz’ ve ‘123456’ değerlerini atıyoruz.

Bu şekilde, veritabanımıza yeni veriler eklemek için SQL kodlarını kullanabiliriz. Veri eklemek için gerekli olan bilgileri doğru şekilde belirtmeli ve tabloya uygun veri tiplerini kullanmalıyız.

Veri Sorgulama ve Güncelleme

Veri sorgulama ve güncelleme işlemleri, SQL kodlarını kullanarak veritabanındaki verileri sorgulamak ve güncellemek için kullanılan işlemlerdir. SQL, Structured Query Language’ın kısaltmasıdır ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan bir programlama dili olarak bilinir. Veri sorgulama ve güncelleme işlemleri, veritabanında bulunan verileri seçmek, sıralamak, filtrelemek, eşleştirmek ve güncellemek için kullanılan çeşitli SQL komutlarını içerir.Bu işlemler için kullanılan SQL kodları ve örnekleri çeşitli şekillerde kullanılabilir. Birçok farklı SQL komutu bulunmaktadır ve bu komutlarla veri sorgulama ve güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu kodlar, veritabanına erişmek, verileri seçmek ve güncellemek için kullanılan komutlardan oluşur. SQL kodları veri sorgulama ve güncelleme işlemlerinin temelini oluşturur ve bu nedenle SQL dilini öğrenmek, veritabanı yönetiminde hızlı ve etkili bir şekilde çalışmak için oldukça önemlidir.Aşağıda, veri sorgulama ve güncelleme işlemlerinde kullanılan bazı SQL kodları ve örnekler bulabilirsiniz:

 • SELECT: Veritabanında bulunan verileri seçmek için kullanılan SQL komutudur. Örneğin, “SELECT * FROM kullanıcılar” komutu, kullanıcılar tablosundaki tüm verileri seçer.
 • UPDATE: Veritabanında bulunan verileri güncellemek için kullanılan SQL komutudur. Örneğin, “UPDATE kullanıcılar SET isim=’John’ WHERE id=1” komutu, id’si 1 olan kullanıcının ismini John olarak günceller.
 • DELETE: Veritabanında bulunan verileri silmek için kullanılan SQL komutudur. Örneğin, “DELETE FROM kullanıcılar WHERE id=1” komutu, id’si 1 olan kullanıcıyı kullanıcılar tablosundan siler.

Bu örnekler, veri sorgulama ve güncelleme işlemlerinde sıkça kullanılan SQL kodlarından sadece birkaç tanesidir. SQL dilini öğrenerek, veritabanında bulunan verileri etkili bir şekilde sorgulayabilir ve güncelleyebilirsiniz.

WHERE Koşulu

WHERE koşulu, SQL kodlarında verilerin belirli şartlara göre sorgulanmasını sağlar. Bu koşul, SELECT sorgularında kullanılır ve sorgu sonuçlarını istenen şartlara göre filtrelemek için kullanılır.

WHERE koşulu, bir veya daha fazla şartın belirtilmesini sağlar. Şartlar, veritabanındaki sütunlardaki değerlerle ilişkilendirilir. WHERE koşulu, verilerin belirli bir değeri kontrol etmek veya belirli bir aralıkta olup olmadığını sorgulamak için kullanılabilir.

WHERE koşulu kullanırken, karşılaştırma operatörleri kullanarak şartları belirleyebiliriz. Örneğin, “=” operatörü, sütundaki değerin verilen değere eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. “<>” operatörü ise sütundaki değerin verilen değere eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Ayrıca, WHERE koşulunu birden fazla şart için birleştirebiliriz. AND, OR ve NOT mantıksal operatörlerini kullanarak şartları birleştirebilir ve daha karmaşık sorgular oluşturabiliriz. Bu şekilde sorgularımızı daha spesifik hale getirebilir ve istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

WHERE koşulu, SQL kodlarında veri sorgulama işlemlerinde çok önemli bir roldür. Verileri belirli şartlara göre filtreleyerek istediğimiz sonuçları elde edebilir ve veritabanında yapılan değişiklikleri kontrol edebiliriz.

JOIN İşlemleri

JOIN işlemleri, tabloların birleştirilmesi için kullanılan SQL kodlarını içerir. Bu işlemler, ilişkili verileri bir araya getirerek daha kapsamlı sorgular yapmamızı sağlar. JOIN işlemleri, veritabanındaki tablolar arasındaki ilişkiyi kullanarak veri setlerini birleştirir.

Peki, JOIN işlemlerini nasıl kullanırız? İlk olarak, birleştirme yapmak istediğimiz tabloları belirlememiz gerekiyor. Bu tabloları belirledikten sonra, hangi sütunlara dayanarak birleştirme yapacağımızı seçmeliyiz. Bu sütunlara, genellikle birincil anahtar (primary key) ve yabancı anahtar (foreign key) sütunları kullanılır.

JOIN işlemlerinde en yaygın kullanılan türler INNER JOIN ve OUTER JOIN’dur. INNER JOIN, her iki tablodaki eşleşen verileri birleştirir. OUTER JOIN ise, eşleşen ve eşleşmeyen verileri birleştirir. Bunun yanında, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve FULL JOIN gibi farklı türler de mevcuttur.

JOIN Türü Açıklama
INNER JOIN Eşleşen verileri birleştirir
OUTER JOIN Eşleşen ve eşleşmeyen verileri birleştirir
LEFT JOIN Sol tablodaki tüm verileri birleştirir
RIGHT JOIN Sağ tablodaki tüm verileri birleştirir
FULL JOIN Her iki tablodaki tüm verileri birleştirir

JOIN işlemleri, veritabanında karmaşık ilişkileri kullanarak verileri bir araya getirme gücüne sahiptir. Bu sayede daha etkili ve verimli sorgular oluşturabiliriz. JOIN işlemleri, veritabanı yönetimindeki önemli bir konudur ve veri analizi, raporlama ve uygulama geliştirmede sıklıkla kullanılır.

Güncelleme İşlemleri

Veritabanında bulunan verileri güncellemek veya değiştirmek için kullanılan SQL kodları ve bunlara ilişkin örnekler, bu bölümde paylaşılacaktır. Güncelleme işlemleri, mevcut veriler üzerinde değişiklik yapmanın önemli bir yoludur ve veritabanlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Bir veritabanında veri güncellemek için, “UPDATE” anahtar kelimesi kullanılır. Bu anahtar kelime, verilen tablodaki bir veya birden fazla kaydı güncellemek için kullanılır. Ayrıca, güncellemeleri sınırlamak veya filtrelemek için “WHERE” koşulu kullanılabilir. Bu, belirli bir koşula uygun olan kayıtları güncellemek için kullanılabilir.

Güncelleme işlemleri sırasında, değiştirilmek istenen değerler ve hedeflenen kayıtlar belirtilmelidir. Örneğin, aşağıdaki SQL kod bloğunda “products” tablosunda yer alan bir ürünün fiyatını güncellemek için bir örnek verilmiştir:

UPDATE productsSET price = 50WHERE id = 1;

Bu kod, “products” tablosunda id’si 1 olan ürünün fiyatını 50 olarak güncelleyecektir. Güncelleme işlemi tamamlandığında, “id” numarası 1 olan ürünün fiyatı 50 olarak değişecektir.

Güncelleme işlemleri, veritabanında çok sayıda kaydı güncellemek için de kullanılabilir. Aynı “UPDATE” kodu kullanılarak, belirli koşullara uyan tüm kayıtları güncellemek mümkündür. Bu, hızlı ve etkili veritabanı yönetimi için kullanışlı bir özelliktir.

SQL kullanarak veri güncelleme ve değiştirme işlemleri yapmak, veritabanlarınızı güncel tutmanın ve istediğiniz değişiklikleri yapmanın etkili bir yoludur. Bu güncelleme işlemlerini doğru bir şekilde kullanarak, veritabanınızı esnek ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir