Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. MainTitle

MainTitle

admin admin - - 20 dk okuma süresi
126 0

Bu makalede Python’da for döngüsü kullanarak çeşitli örnekler ele alınacaktır. For döngüsü, belirli bir kod bloğunu belirli bir sayıda veya belirli bir liste içindeki her bir öğe için tekrarlamak için kullanılır. Python’da for döngüsü oldukça kullanışlı bir yapıdır ve programlamada sıkça kullanılan bir döngü türüdür.

Örnekler aracılığıyla for döngüsünün kullanımını daha iyi anlayabiliriz. İlk örnekte, 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmaktayız. Bu örnekte for döngüsünün nasıl kullanıldığını öğrenebilir ve temel döngü mantığını kavrayabilirsiniz.

İkinci örnekte, bir listenin içindeki öğeleri döngü kullanarak ekrana yazdırmak ele alınmaktadır. Bu örnek ikiye ayrılmıştır. İlk olarak, bir liste içindeki sayıları döngü kullanarak topluyoruz. Ardından, sadece çift sayıları ve tek sayıları toplama işlemi örnekleriyle birlikte inceliyoruz. Bu örneklerin amacı, farklı kullanım senaryolarında for döngüsünün nasıl kullanıldığını anlamanızı sağlamaktır.

Üçüncü örnekte, kullanıcıdan alınan bir metni harf harf ekrana yazdırıyoruz. Bu örnekte de farklı senaryolar ele alınmaktadır. Metin içindeki boşlukları atlayarak harfleri yazdırma örneği ve metin içindeki rakamları yazdırmama örneği bulunmaktadır. Bu örneklerin amacı, for döngüsünün farklı veri yapıları ve manipülasyonlarla nasıl kullanıldığını göstermektir.

Python’da for döngüsünün kullanımı oldukça esnek ve güçlüdür. Bu örnekler sayesinde, for döngüsünün çeşitli kullanım senaryolarını öğrenerek Python programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Örnek 1

Python programlama dilinde for döngüsü kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz. Örnek 1’de, 1’den 10’a kadar olan sayıları for döngüsü kullanarak ekrana yazdırma işlemini ele alacağız.

Kod Sonuç
         for i in range(1, 11):       print(i)       
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       

Bu kod bloğunda, for döngüsünü kullanarak 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırabiliyoruz. İlk satırda “range(1, 11)” ifadesi kullanılarak 1’den başlayıp 10’a kadar olan bir dizi yaratılıyor. Daha sonra “for i in range(1, 11):” satırıyla bu diziyi dolaşarak her bir elemanı “print(i)” ifadesiyle ekrana basıyoruz. Sonuçta, 1’den 10’a kadar olan sayılar alt alta görüntülenir.

Örnek 2

Bir liste içindeki öğeleri döngü kullanarak ekrana yazdırmak için Python’da for döngüsünden yararlanabiliriz. Bu örnek sayesinde, bir listenin her bir öğesini döngü kullanarak tek tek yazdırabiliriz.

İlk olarak, bir liste oluşturarak başlayalım. Bu listeyi döngü kullanarak ekrana yazdıracağız. Listemizde farklı öğeler bulunabilir, örneğin sayılar, metinler veya başka veri tipleri olabilir.

Örneğin:

 • liste = [1, 2, 3, "dört", "beş"]

Yukarıdaki örnekte, “liste” adında bir liste oluşturduk ve içine sayılar ve metinler ekledik. Şimdi for döngüsünü kullanarak bu listeyi ekrana yazdıralım.

 • for öğe in liste:
 •     print(öğe)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, listenin her bir öğesi tek tek ekrana yazdırılacaktır. Çıktı şöyle olacaktır:

 • 1
 • 2
 • 3
 • dört
 • beş

Bu örnekle birlikte, bir listedeki öğeleri döngü kullanarak ekrana yazdırmanın nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Bu teknik, gelecekteki projelerinizde de kullanabileceğiniz bir beceri olacaktır.

Örnek 2.1

Örnek 2.1: Bu örnekte, bir liste içindeki sayıları for döngüsü kullanarak toplama işlemi ele alınacaktır. Öncelikle, bir liste oluşturulacak ve bu liste içindeki sayılar üzerinde döngü işlemi gerçekleştirilecektir. Bu döngü sayesinde liste içindeki her bir sayı tek tek seçilip toplama işlemine dahil edilecektir.

Bunun için öncelikle numbers adında bir liste oluşturulmalıdır. Ardından for döngüsü kullanarak bu liste üzerinde gezinmeniz gerekmektedir. Her bir elemanın toplama işlemine dahil edilmesi için döngüye eklenecek olan total adında bir değişken tanımlanmalıdır.

Kodu Açıklama
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
Oluşturulan bir liste. İçerisindeki sayıları toplamak için kullanılacak.
total = 0
Toplama işlemi sonucunu saklamak için kullanılacak değişken.
for number in numbers:
For döngüsü ile liste üzerinde gezinmek için kullanılır.
total += number
Her bir sayıyı toplam değişkenine ekler.
print("Toplam:", total)
Toplam sonucunu ekrana yazdırır.

Bu şekilde for döngüsü kullanarak bir liste içindeki sayıları toplayabilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, numbers listesindeki sayıların toplamı olan bir sonuç elde edeceksiniz. Bu örneği kullanarak for döngüsünün nasıl kullanıldığını ve bir liste içindeki elemanlar üzerinde nasıl işlemler gerçekleştirilebileceğini öğrenebilirsiniz.

Örnek 2.1.1

=Sadece çift sayıları toplama.

Bu örnekte, bir liste içindeki sadece çift sayıları toplamayı ele alacağız. Bir döngü kullanarak, listenin her bir elemanını kontrol edeceğiz ve sadece çift sayıları toplayacağız.

İşte örneği adım adım takip edelim:

 • Adım 1: Başlangıçta, bir liste oluşturarak ve içine sayıları yerleştirerek başlayalım.
 • Adım 2: Bir toplam değişkeni tanımlayarak başlayalım ve ona 0 değerini atayalım.
 • Adım 3: For döngüsü kullanarak, listenin her bir elemanını kontrol edelim.
 • Adım 4: Her bir elemanın çift olup olmadığını kontrol edelim. Eğer çiftse, toplam değişkenine ekleyelim.
 • Adım 5: Döngü tamamlandıktan sonra, toplam değişkenini ekrana yazdıralım.

İşte Python kodu:

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]toplam = 0for sayi in sayilar:  if sayi % 2 == 0:    toplam += sayiprint("Çift sayıların toplamı:", toplam)

Yukarıdaki örneği çalıştırdığınızda, çift sayıların toplamını ekranda göreceksiniz. Bu örnek, bir listenin içindeki belirli bir şartı sağlayan elemanları bulmak ve toplamak için for döngüsünü kullanmanın nasıl yapıldığını göstermektedir.

Örnek 2.1.2

Python’da for döngüsü kullanarak tek sayıları toplamak için, bir listeyi döngüye alıp sadece tek sayıları seçip toplam yapabiliriz. İşte bu örneği açıklayan bir kod parçası:

Kod Örneği:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]total = 0for number in numbers:  if number % 2 != 0:    total += numberprint("Tek sayıların toplamı:", total)

Bu kod örneğinde, 1 ile 10 arasındaki sayıları içeren bir liste olan “numbers” oluşturuyoruz. Ardından toplamı tutmak için “total” adlı bir değişkeni sıfıra eşitliyoruz.

Daha sonra döngüye geçiyoruz ve her bir “number” için, “number”ın çift olmadığını (% 2 != 0) kontrol ediyoruz. Eğer “number” tekse, “total” değişkenini “number” değeriyle güncelliyoruz ve tek sayıları toplamak için kullanıyoruz.

Son olarak, “print” fonksiyonunu kullanarak, “Tek sayıların toplamı: ” ifadesiyle birlikte “total” değişkenini yazdırıyoruz ve sonucu ekranda görebiliyoruz.

Bu örneği çalıştırdığınızda, 1 ile 10 arasındaki tek sayıların toplamını ekranda göreceksiniz. Örneğin, bu durumda toplam değeri 25 olacaktır.

Örnek 2.2

=Bir liste içindeki yazıları döngü kullanarak tersten yazdırma.

Bir dizi içindeki metinleri tersten yazdırma işlemi, programlamada sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Python’da for döngüsü kullanarak bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır.

İlk adım olarak, bir liste oluşturuyoruz ve içine çeşitli metin öğelerini ekliyoruz. Ardından, for döngüsü kullanarak bu metinleri tersten yazdırıyoruz.

Aşağıda verilen örneği inceleyelim:

Örnek Kod: Açıklama:
metinler = ["Merhaba", "Dünya", "Python", "Çok", "Güçlü"]
Tersten yazdırılacak metinleri içeren bir liste oluşturulur.
for metin in reversed(metinler):
Listedeki metinlerin her biri için for döngüsü kullanılır.
  print(metin[::-1])
Her bir metin, tersten yazdırılarak ekrana yazdırılır.

Bu örnekte, metinleri tersten yazdırmak için reversed() fonksiyonunu kullanıyoruz. Döngü her bir metin öğesi için çalışır ve metni tersten yazdırmak için dilimleme işlemi ([::-1]) kullanılır. Bu sayede, her bir metnin karakterlerini ters sırayla ekrana yazdırabiliriz.

Örneğimizi çalıştırdığımızda, listedeki metinlerin tersten yazdırıldığını göreceksiniz:

GüçlüÇokPythonDünyaMerhaba

Python’da for döngüsü kullanarak bir liste içindeki metinleri tersten yazdırma işlemi oldukça basit ve etkilidir. Bu teknik, birçok farklı durumda kullanılabilir ve programlarınıza daha esneklik katabilir.

Örnek 3

Python’da for döngüsü kullanarak kullanıcının girdiği bir metni harf harf ekrana yazdırmak oldukça kolaydır. Bu, kullanıcıya bir metin girmesi ve her harfin ayrı ayrı ekranda görünmesi şeklinde çalışır.

Kod yazmaya başlamadan önce, kullanıcıdan bir metin girmesini isteyen bir girdi alma işlevi kullanarak başlayabiliriz. Ardından, kullanıcının girdiği metni bir değişkene atayabiliriz.

metin = input("Bir metin girin: ")

Sonra, for döngüsünü kullanarak her bir harfi yazdırabiliriz. Bu, metnin her harfini dolaşacak ve her birini ayrı ayrı ekrana basacak anlamına gelir. İşte bu örneğin kodu:

metin = input("Bir metin girin: ")for harf in metin:  print(harf)

Bu kodu çalıştırdığınızda, kullanıcının girdisi olan metin karakter karakter ekranda görünecektir. Her harf, yeni bir satırda yazdırılacaktır.

Bu örnekte, for döngüsünün kullanıcıdan alınan metindeki her bir harfi tek tek dolaştığını ve bu harfleri ekrana yazdırdığını görebilirsiniz. Python, döngüyü otomatik olarak metnin sonuna kadar devam ettirecektir.

Örnek 3.1

=Metindeki boşlukları atlayarak harfleri yazdırma.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir metindeki boşlukları atlayarak harfleri yazdırmayı ele alacağız. Python’da for döngüsünü kullanarak bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle, kullanıcıdan bir metin girmesini isteyelim ve bu metni bir değişkene atayalım. Ardından, for döngüsü kullanarak metnin her bir karakterini kontrol edelim.

İlk adım olarak, bir if koşulu kullanarak her karakterin boşluk olup olmadığını kontrol edelim. Eğer karakter boşluk değilse, onu ekrana yazdıralım. Eğer karakter boşluk ise, döngünün sonraki adımına geçelim ve diğer karakterleri kontrol edelim.

Bu işlemi yapmak için aşağıdaki Python kodunu kullanabiliriz:

metin = input("Bir metin girin: ")for karakter in metin:  if karakter != " ":    print(karakter)

Örnek 3.2

Python programlama dilinde, bir metin içindeki rakamları yazdırmamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu örnekte, kullanıcının girdiği metindeki sadece harfleri yazdırmak için bir döngü oluşturulacaktır.

Bunun için, kullanıcıdan bir metin girişi istenir ve bu metin bir değişkene atanır. Ardından, metin üzerinde bir döngü oluşturulur ve her karakter kontrol edilir. Eğer karakter bir rakam ise, o karakter yazdırılmaz. Sadece harfler veya diğer karakterler yazdırılır.

Aşağıda örneği gösteren bir Python kodu bulunmaktadır:

metin = input("Bir metin girin: ")for karakter in metin:  if not karakter.isdigit():   print(karakter)

Bu kodda, input() fonksiyonu ile kullanıcıdan bir metin girişi alınır ve for döngüsü ile metin üzerinde gezinilir. Her karakter isdigit() fonksiyonu ile kontrol edilir. Eğer karakter bir rakam değilse, yani bir harf veya diğer bir karakter ise, bu karakter yazdırılır.

Böylece, metindeki rakamlar yazdırılmadan sadece harfler veya diğer karakterler ekrana getirilir. Bu yöntemle istenilen sonuç elde edilir.

Article Main Title: Python for Döngüsü Örnekleri

Bu makalede, Python’da for döngüsü kullanarak çeşitli örnekler ele alınacaktır. For döngüsü, belirli bir kod bloğunu bir veya daha fazla kez tekrarlamamıza olanak sağlar. Bu, programları daha verimli ve tekrar kullanılabilir hale getiren önemli bir yapısal unsurdur. İster sayıları, ister liste öğelerini veya metinleri işlemlemek isteyin, for döngüsü sizin için doğru araçtır.

Bu makalenin ilk örneğinde, 1’den 10’a kadar olan sayıları ele alacağız. Bir döngü oluşturup bu sayıları ekrana yazdırabiliriz. Bu, basit bir örnek olmasına rağmen, for döngüsünün temel çalışma prensibini anlamamıza yardımcı olacaktır.

İkinci örnekte, bir liste içindeki öğeleri döngü kullanarak ekrana yazdıracağız. Bu, özellikle büyük ve karmaşık listelerle çalışırken çok zaman kazandıran güçlü bir özelliktir. Örneğin, bir alışveriş listesini döngü kullanarak görüntüleyebilir veya veritabanından gelen verileri liste olarak işleyebilirsiniz.

Üçüncü örnekte, kullanıcıdan alınan bir metni harf harf ekrana yazdıracağız. Bu, metin işleme işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Örneğin, bir metni analiz etmek veya belirli bir desene göre işlemlemek için harflere erişmemiz gerekebilir.

Görüldüğü gibi, for döngüsü Python’da oldukça esnek ve kullanışlı bir yapıdır. Bu örnekler, for döngüsünün nasıl kullanılacağına dair temel bilgileri sunmakla birlikte, daha karmaşık senaryolarda da kullanılabilirliğini göstermektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir